Bibeln

Två Ord

2014-12-08 20:20 #0 av: Woodland

Ett ord kan har flera definitioner. Vilken definition avgörs av sammanhanget man sätter ordet i. Om man citerar en annan författare eller skrift bör man hålla sig till författarens sammanhang för att tyda meningen i vad hen vill ha sagt. Om man ger ordet i citatet en annan tolkning än det som sammanhanget medger är man inte ärlig mot författaren.

Denna miss ser vi ofta när bibeln citeras. Ingen eller liten hänsyn tas till vad vissa ord och fraser betyder i sammanhanget utan de påkläds en ny betydelse och används för att styrka tolkarens position. 

Nu tänker jag specifik på två ord.

Det första ord är att "döma." 

Jesus använde ordet i ett bud, "Döm inte..."  Men man måste fråga sig: vad menade Jesus? Menade han att man inte fick tillrättavisa någon som höll fel tankar om honom och hans vilja? Fick man inte skilja mellan "rätt" och "fel” och istället tillåta allt? Ofta använder människor som anser sig har rätt till en bibelstridig tolkning av en lära eller ståndpunkt detta för att försvara sig. Vill Jesus att man inte skulle kritisera falska läror?

Svaret är nej och åter nej! Detta bud gav Jesus sina åhörare i ett visst sammanhang och det gällde en viss grupp. Så här står det- Matteus 7:1-5

 Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.  Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?  Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

Ett nyckelord här är ordet "broder". Här talade inte Jesus om till exempel falska läror eller lärare. Han talade om kritik troende emellan och säger bestämt att alla de troende skall mätas med samma mått i deras handlingar.  Detta stycke utesluter inte bedömning eller tillrättavisning av ett trossyskon heller.  Lägg märke till  att när den troende tagit bort bjälken ur sitt eget öga skulle han i ödmjukhet hjälpa sin broder i dennes fel och brister. Detta upprepas genom hela bibeln. Kyrkodisciplin är en stark föreskrift i bibeln och i Nya Testamentet. Man får inte gå för hårt åt en syndande broder eller syster.

Evangelium får inte kompromissas. I dagens samhälle har egentligen de flesta egentligen lite begrepp om vad den sanna kristna läran innefattar. När aposteln Paulus tillrättavisade de troende i Galatia var han mycket kategoriskt.  De höll hela den kristna läran och var sanna efterföljare av Jesus Kristus, men det hade in ibland dem kommit in ett enda tillägg till läran. I dagens läge hade den kanske betraktats som mild. Det kom män till de troende och lärde ut att männen skulle omskära sig efter judisk sed och föreskrift för att bli frälsta. Paulus gick starkt emot detta och gav ett riktmärke som gäller oss alla.

Så här skrev han i Galaterbrevet 1:6-10 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium,  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.  Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.  Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.  Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Här är det en apostel och den förnämsta av lärare bland dem. Han kände till Guds sinnelag och vad sade han!?! Om en ängel kom från himlen med ett nytt budskap skulle han stå under Guds förbannelse! 


Ordet är väldig starkt. Det är bäst att inte undervärdera betydelsen av att "omtolka" andliga saker och ting på sitt sätt och tro sig komma undan. Ingen gör det. 

Det andra ordet är hyckleri

Tar man på sig etiketten kristen måste man bekänna de kristna läror annars är det falsk marknadsföring.  Man är inte en hycklare om man rättar en annan människa och påpekar att det de tror på inte stämmer. Ordet används ofta när man inte gillar vad en annan anser, även om personen i frågan har bra under fötterna för sina åsikter.  Hyckleri innebär en moralisk bedömning av en annan människa och inte en bedömning av deras “credo.”  Däremot, om en människa är Buddhist kan hen inte anklagas för hyckleri av en kristen för det ordet är inte användbart i sammanhanget.

Enligt bibeln är det varken kärlekslöst eller hyckleri att evangelisera för en annan människa.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-12-09 09:10 #1 av: [Juel70]

Bra skrivet!  Det är många som missförstår detta. GVDBlomma

Anmäl
2014-12-11 17:55 #2 av: GiraffTunga

Väldigt bra skrivet! :)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.