Övrigt

Kristendom eller kristendom?

2014-10-31 23:08 #0 av: [Kathja]1

I Sverige har vi tillhört det Lutheranska världssamfundet sedan 1536 och ända fram till 2000 då kyrkan separerade från svenska staten. Svenska kyrkan har strax över 6,4 miljoner medlemmar (2013) och är det största trossamfundet i Sverige.

Svenska kyrkans, och därmed de kristnas, grunder är: En tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv. Genom Jesus visade han sin kärlek ytterligare, genom hans död visade Gud oss att livet är starkare än döden. Gud ger ständigt människor kraft och hopp genom sin Ande. Det är evangeliet och centrum i Svenska kyrkan.

I Svenska kyrkan ser man människan som jämlikar inför Gud. Och man vilar sin tro på den Apostoliska och den nicenska trosbekännelsen. Svenska kyrkan sammanfattar (dock) livet i kristen tro som något gott. Vilket jag tycker jag känns helt rätt.

Man anser att bibelns texter måste tolkas, vi får inte glömma deras kontext, och bibelns budskap blir till mellan mötet av tradition och vår erfarenhet. Med andra ord varje människa få sin tolkning. Guds budskap är dock evigt så det han gav till människan då gäller även oss idag men vi måste vara öppna för vad texten säger oss då den möter vårt nu. Men vi måste även vara öppna för med vilka ögon vi läser texten. Olika delar av bibeln bör även läsas utifrån vad de är, att dra, skapelsemyterna - historiska krigsbeskrivningar - stora kärleksdikten - en förteckning över regler vad det judiska folket får äta och inte, över en och samma kam kan bli lite galet.

Men det finns ju långt många fler samfund som ser sig som kristna än den Svenska kyrkan! Bara på Wikipedia finns det att läsa om 31 olika kategorier av samfund i Sverige, vi kan tex läsa om 38 olika protestantiska samfund och alla har de tolkar bibeln lite olika för annars skulle de inte behövas. Skämtar

Så hur ska man veta vilket som är RÄTT? Jag väljer att ställa frågan här inne eftersom de flesta som skriver här är för ”rätt” och ”fel” - och jag är verkligen intresserad av att veta hur ni VET. Därför att alla dessa olika samfund och kyrkor ser sig som kristna. Funderar

Martin Luther menade på att människan är till sin natur är syndfull, och synd såg han som ett tillstånd av ”inkrökthet” - att människan har en benägenhet att fastna i sig själv och sitt eget vilket leder till främlingskap för andra människor och allt levande. Personligen tror jag att denna inkrökthet som Luther talade om allt för ofta kommer i vägen för Guds sanna budskap. Vi är ju inte mer än människor. Cool

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom

http://m.svenskakyrkan.se/?di=864414

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kyrkan#cite_note-2

http://m.svenskakyrkan.se/troochandlighet/trosbekannelse

http://m.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655093&ptid=0

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kristna_samfund


HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-11-01 15:14 #1 av: Woodland

Det är ett bra inlägg, Kathja! Och jag tror de flesta kristna här inne håller med den Svenska kyrkans grundinställning, det vill säga att de tror på en treenig Gud (Fadern, Sonen och den Helige Anden).

De tror också att den enda vägen till Gud är genom Sonen, att Sonen föddes av jungfrun Maria (avlad av den Helige Ande), att Sonen var sann Gud och människa, att han levde på jorden och dog för sitt folks synder, blev begraven och uppstod efter tre dagar, och att han kommer igen för att döma de levande och de döda. De kristna tror också på Bibeln som Guds ord, men skillnader i tolkning förekommer. Grunderna förnekar de inte, annars kan de inte räknas som kristna.

De olika samfunden och grupperingarna i Sverige har uppstått på grund av historiska orsaker och för att vissa av dessa kommit till Sverige från utlandet. Ortodoxa, olika pietistiska rörelser, baptister, Frälsningsarmén, pingströrelsen, Metodisterna, och alla de karismatiska avknoppningarna har importerats till Sverige.

Kristi kyrka är i själva verket en osynlig kyrkokropp, och den utgörs av de som Gud i sin nåd har frälst i alla de olika kyrkorna. Det är bortom mänsklig förmåga att veta vem dessa människor är. Ingen har 100% kunskap i detaljfrågorna och därför måste vi kristna betrakta medlemmar i andra kyrkor och samfund i ödmjukhet medan vi granskar vad de tror på och om det överensstämmer med Bibelordet.

Rätt och fel är oftast väldigt tydligt i Bibeln, och det som är i Nya Testamentet är bindande för de kristna. När det gäller synd så är Luthers "inkrökthet" en symptom av flera, och den största synden är att vi inte älskar Gud. Vi föds som Guds fiender. I detta är Luther en sann följare av kyrkofadern Augustinus tolkning av Paulus.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-11-01 15:30 #2 av: [Kathja]1

Du skriver "Rätt och fel är oftast väldigt tydligt i Bibeln" - men hur kan det då komma sig att så många trosuppfattningar har skapats? Är det tydlig borde alla uppfatta samma sak tänker jag.

Om vi som svenska kyrkan hävdar MÅSTE tolka bibeln så kommer vi alltid att komma fram till individuella personlig tolkningar.

*kan inte göra smajlisar på mobilen men kliar mig lite i huvudet*

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-11-01 17:29 #3 av: Woodland

#2
Trosuppfattningar gäller mer än "rätt och fel" i moraliska frågor utan har att göra med kyrkoordningar, dopsyn, andliga gåvorna som tungotal, profetior, helande med mera. Dessutom kan vi också se att historiska händelser och kulturella skillnader påverkar.

Det som de tidiga kyrkokoncilierna fastställde som sanningar baserade på apostlarnas lära (bibelordet) är inte förhandlingsbara. Det finns tolkningsfrihet i många frågor men om en synlig kyrka, samfund eller rörelse avviker från grunderna faller de ur den kristna fållan.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-11-01 19:11 #4 av: [Kathja]1

Kanske ska tydliggöra lite  -när du skrev "Rätt och fel är oftast väldigt tydligt i Bibeln"  - vad syftar du på då? Eftersom du sedan skriver " Trosuppfattningar gäller mer än "rätt och fel" i moraliska frågor utan har att göra med kyrkoordningar, dopsyn, andliga gåvorna som tungotal, profetior, helande med mera. Dessutom kan vi också se att historiska händelser och kulturella skillnader påverkar"? Just det du räknar upp är ju sådan som ofta skiljer sig inom olika kristna kyrkor och samfund - barn eller vuxendop, tungotal och helande eller ej, osv. Så där går det ju att se att detta är olika resultat av olika tolkningar -  men alla är att anses som kristna. Eller?

Du skriver vidare "Det som de tidiga kyrkokoncilierna fastställde som sanningar baserade på apostlarnas lära (bibelordet) är inte förhandlingsbara" Vilka är då dessa grunderna enligt dig?

Enligt Svenska kyrkan vilar grunderna på Apostoliska trosbekännelsen och Nicenska trosbekännelsen -  men ser du annat som också är viktigt att få rätt?

Jag läste att den östortodoxa kyrkan inte accepterar den apostoliska trosbekännelsen, och de är att anses som kristna, medan Jehovas Vittnen i många sammanhang inte anses som kristna med de accepterar trosbekännelsen i fråga. Svenska alliansmissionen vilar inte heller sin tro på denna trosbekännelse utan  man " följer principen att varje medlem är fri att med den heliga Andes ledning själv tolka Bibeln" , även om man använder sig av den så är den inte fastställd som bekännelseskrift. Denna princip borde ju innebära att varje individ får en personlig relation till både texten och Gud, men att varje persons tolkning blir personlig och inte allmängiltig och det låter som att det är det viktiga.

Så det känns det ju som att det som Svenska kyrkan själv hävdar är grunden i kristen tro inte är det... Återigen något jag inte får ihop.

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-11-02 14:19 #5 av: Woodland

# 4

Så där går det ju att se att detta är olika resultat av olika tolkningar -  men alla är att anses som kristna. Eller?

Man kan använda titeln “kristna” på ett kulturell sätt också.  I den mån kyrkor, samfund eller rörelser håller sig till de fundamentala kristna lärorna är de kristna åtminstone i den bemärkelsen. Jag skrev mer om detta i #1 och #3.

Vilka är då dessa grunderna enligt dig?

Jag måste återgå till grunderna som är fastställda för länge sedan. Av de två trosbekännelserna du skrev om är den Apostoliska trosbekännelsen den som används inom de östortodoxa kyrkorna. Den Nicaenska trosbekännelsen innehåller “filioque klausulen” (på den heliga Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna). Det som inte de östortodoxa kyrkor accepterar är att det står att Anden utgår från Fadern och Sonen. De anser att Anden utgår endast från Fadern. Det finns inget tvivel om att Anden utgavs av Fadern (Johannes evangeliet 15:26) men det finns två olika aspekter till detta: den temporala processionen och den eviga processionen.  

Processionen är det grekiska ordet ἐκπορεύομαι, ekporeuomai. som betyder att gå ut från, härröra från, avgå från, eller lämna från. Mer om detta här

Men som man ser i denna kontrovers var/är det aldrig en fråga om att ifrågasätta Guds Andes personegenskaper eller hans tillhörighet till treenigheten. Därför kan inte Jehovahs vittnen accepterar dessa trosbekännelser därför att de strider med deras grundläggande läror. De förnekar Treenighten, det vill säga mer exakt Jesus Kristus Gudomlighet och den Helig Ande som en Person och Gud. Så nej, de kan inte räknas som kristna även om de påstår sig vara det. 

I länken du postade står det att trosbekännelserna är en sammanfattning av kristen tro samtidigt som de är inte uttömmande. De var också formade för att de som inte kunde läsa ändå kunde ta till sig de grundläggande sanningar som kristendomen består av. De är också bra att stämma av den kristna tron med läror från alla myriader av olika andliga rörelser.

Denna princip borde ju innebära att varje individ får en personlig relation till både texten och Gud, men att varje persons tolkning blir personlig och inte allmängiltig och det låter som att det är det viktiga.

Nej, inte riktigt. När det gäller individens tolkning av skriften innebär det en tolkning inom ramen för de sanningar som är redan etablerade. Vi är alla fria att själva tolka inom den Protestantiska rörelsen, men samtidigt finns det sunda lärare i ordet som vi skall underordna oss. Det jag skriver här på sajten måste alltid stämma överens med de etablerade kristna sanningarna.

De Romersk-katolska och Ortodoxa kyrkorna anser att endast kyrkan har företrädesrätt till tolkningsrätten. Där tillkommer ämnet gällande skrift och tradition, och vilken inbördes funktion och ordning dessa borde ha i dessa kyrkor. Tradition är överställd skriften inom RKK och i de Ortodoxa kyrkorna är tradition och skriften jämbördig. Inom de Protestantiska kyrkorna som tror på “sola scriptura” (endast skriften) är tradition däremot underordnad skriften. Luther var medveten om skillnaden under Reformationen men ansåg att det var viktigare att skriften lästes än att en korrumperad kyrka skulle har absolut makt över tolkningen. Men varken Luther eller de som följde honom omtolkade det som står i bekännelserna. På sin tid gick han emot många läror och praxis som var bindande för de troende men som inte hade stöd i bibeln: mycket “lades till” och belastade folket. Allt detta är ett annat ämne. 

När det gäller tolkning av skriften - Om man bortser från sammanhanget kan man finna stöd för nästan vad som helst i bibeln!  Det är därför jag ofta med eftertryck skriver - sammanhanget. Vi måste läsa verserna i sammanhanget, jämföra dem med andra i deras sammanhang och tolka utifrån dem. Det går inte att omtolka Guds person, tillvägagångssätt, plan, med mera i dagens läge.   Det går inte att omtolka att muslimernas, judarnas, hinduernas med mera och den kristna Gudsbilden är densamma. Det går inte heller för en kristen att ta till sig ockulta läror och utövningar som giltiga på en biblisk grund.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-11-02 17:52 #6 av: [Kathja]1

"Man kan använda titeln “kristna” på ett kulturell sätt också" - jag menar givetvis de som är att anses som kristna, och vi talar om kyrkor och samfund inte om individer.

Vad jag uppfattar Svenska kyrkan så är det som är av vikt att man har en "tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv. Genom Jesus visade han sin kärlek ytterligare, genom hans död visade Gud oss att livet är starkare än döden. Gud ger ständigt människor kraft och hopp genom sin Ande. Det är evangeliet och centrum i Svenska kyrkan." Resten är inte av (större) vikt för att avgöra om någon/något är kristen.  Funderar

Du skriver "Kristi kyrka är i själva verket en osynlig kyrkokropp, och den utgörs av de som Gud i sin nåd har frälst i alla de olika kyrkorna. Det är bortom mänsklig förmåga att veta vem dessa människor är. Ingen har 100% kunskap i detaljfrågorna och därför måste vi kristna betrakta medlemmar i andra kyrkor och samfund i ödmjukhet medan vi granskar vad de tror på och om det överensstämmer med Bibelordet. " Men OM man verkligen efterlever detta hur kan man då med bestämdhet säga att någon/något INTE är kristet? Så länge som denne/denna efterlever grunderna (se 1a stycket).Funderar

"Jag måste återgå till grunderna som är fastställda för länge sedan"  - är det då andra grunder än Svenska Kyrkan?

Sedan nämner du J.V och att de inte tror på treenigheten, men vad jag har uppfattat det som så står det ingen stans att det ÄR en treenighet, utan man har inom vissa kretsar TOLKAT det som att det föreligger. Galen

Det går inte att komma ifrån att det ÄR mycket som måste tolkas och varje tolkning görs av en människa och varje människa är formad av sitt sammanhang -  något annat är omöjligt för oss.

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-11-02 20:24 #7 av: Woodland

Jag är inte medlem i Svenska kyrkan så jag anser inte att jag bör redogöra för det som står på deras hemsida, men det är inte bara det lilla du citerade som kan anses som grunderna. Man bör gå vidare på sajten och läsa det de skriver om Gud, Bibeln och så vidare. Det som står är bra men långt från uttömmande.

Det är fastställt enligt olika enkät att människor tillhör Svenska kyrkan därför att de döptes som barn och att många av dem inte ens tror att Gud finns, långt mindre än de tror på den enskildes behov av en frälsare. Jag har träffat flertal och haft utbyte med dem i andra forum.

Bibeln beskriver de kristna som de som bekänner Jesus Kristus som herre, som tror på honom med hela sitt hjärta och lever för honom.

Ordet treenighet finns inte i Bibeln men konceptet finns. Vi har diskuterat detta mycket i det föregångna här på sajten så man kan söka på ordet om man vill. Det är välkänt att JV inte erkänner treenigheten med det gör inget för sanningen. Sanningen består vare sig jag tror på den eller inte.

Återigen vill du få fram det till att man kan omtolka de grundläggande sanningarna och forma en annan Gudsbild som är like legitim som den som har varit genom tiderna. Detta är inget nytt, det är bara samma gamla inställning att man inte behöver underordna sig det som står i Bibeln. Man underordnar sig istället olika tolkningar, läror, teorier som kommer genom "utomjordingar", falska lärare såsom paret Hicks och så vidare. Varför dessa skulle vara lättare att tro på än den skara som genomlidit och idag fortfarande genomlider allt för Kristi sanning är en gåta.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-11-02 21:01 #8 av: [Kathja]1

De säger själva att det är vad de utgår ifrån, så det får vi anta stämmer tycker jag, jag är för att tro på det människor påstår. Givetvis skulle man kunna läsa deras stadgar, men det är något annat och har inte med definitionen kristendom att göra anser jag (och antagligen inte de heller).Skämtar

Vilka som är medlemmar i Svenska kyrkan är ganska oväsentligt då den trots allt är att anses som vår statskyrka fortfarande och därmed anser jag att den bör stå för Kristendomen i Sverige - man jag börjar förstå att du inte riktigt håller med.

Tanken med detta inlägg var inte att någon skulle redogöra för vad Svenska Kyrkans står för, det har jag ju gjort - utan att spegla kristendomens alla skepnader mot dem, av den anledningen att de ÄR Sveriges kyrka än så länge och därmed anser jag att man skulle kunna kräva att man ska kunna spegla det man ser som "kristet" i deras spegel och ingen annan ( i alla fall om man på något sätt påstår sig besitta sanningen). Men det är vad jag anser.

Nu har du i två inlägg svävat iväg i en massa antagande kring vart jag är på väg, och kring det du gärna benämner NA vilket i denna tråden är HELT irrelevant. Jag talar om KRISTENDOM i Sverige och vad det står för. Jag vill med denna tråd belysa de OLIKHETER som finns under taket KRISTENDOM i Sverige. Men som sagt med utgångspunkt i Svenska Kyrkan eftersom det är "vår kyrka".

Att det sedan finns en uppsjö av trossamfund som ser "hårdare" på det som står i bibeln (alltså att större delar av den är viktig att följa) hör inte hit eftersom jag inte strävade efter att belysa dem alla. Utan som sagt enbart vill förhålla mig till Svenska kyrkans syn på kristendomen precis som att det är vad man utgår ifrån då man tex har kristendom i de Svenska skolorna.

Nu heter denna sajten inte kristendom iFokus,  men jag tror att det för många är lätt att blanda ihop Jesus med Kristendom som religion, han står ju för grunden i konceptet.

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-11-03 15:58 #9 av: Woodland

Vad du tror på är inget mysterium för någon som har följt dina inlägg och kanske besökt dina sajter. Mina antaganden är inte så långsökta. Du har i andra inlägg påstått att din bibeltolkning är lika god som vilken annan som helst. Det är helt logiskt att jag antar att när du diskuterar bibeltolkning är det utifrån din ståndpunkt. Det får du gärna göra här inne.

Svenska kyrkan är officiellt inte Sveriges kyrka därför att stat och kyrka nu är separat. Ja, SK är rik och inflytelserik i mycket men den har (genom bland annat politisk påverkan) främjat sig läromässigt från en stor del av kristendom uti världen och inte bara skiljt sig från olika samfund inom Sverige.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-11-03 16:42 #10 av: [Kathja]1

Det hade varit väldigt mycket enklare att diskutera sakfrågor med dig om du höll dig till det jag skriver om och inte drar in en massa antaganden. Och att säga att jag gärna får diskutera min bibeltolkning här inne är ju bara skitsnack (ursäkta språket)  - för så fort jag gör det så ska du ha det till något annat. Arg

Men nu står det ju klart och tydligt att du inte står bakom Svenska kyrkan och dess kristna tro, och det var vad jag ville göra tydligt. Vilken trosuppfattning som du tillhör anser jag är av lika stor vikt som att jag ska tala om min bakgrund. Det borde vara minst lika förvirrande för alla era besökare, och speciellt de sökande människorna som kommer hit av den enkla anledningen att de flesta kristna individerna och samfunden inte är speciellt fundamentalistiska utav sig utan har utvecklats till något som mer är i samklang med Gud, och inte i samklang med en religion skapad för att styra människor. Nörd

Här inne råder inte den kristna tron ur ett allmänt perspektiv utan en snävare mer fundamentalistisk tro där bibeltrohet är viktigt. Till skillnad från Svenska kyrkans mer liberala syn. Nörd

Men det är tydligt att det är din sajt och det respekterar jag och jag tackar därmed för mig. Tyst

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-11-03 20:43 #11 av: Woodland

Kathja,
Jag har till och med citerat dig och du har anklagat mig för att feltolka dig.

Jag är inte medlem i Svenska kyrkan. I den mån Svenska kyrkan håller sig till en konservativ kristen trosuppfattning är det bra. Om till och med hennes egna präster har samma synpunkter som jag känner jag mig trygg i att jag är inte överkritisk.

Varför är du så indignerad? Du bör vara mera bekymrad över din egen trossyn än de andra som besöker sajten. Den klassiska kristna tron är i samklang med Gud men däremot inte med den gudabild din inriktning representerar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-11-03 20:54 #12 av: [Kathja]1

Okej... Skulle inte kommentera mer men vill tydliggöra lite. Att citera är ett citat, dina tankar kring citatet är en tolkning. Så att citera en text är INTE att tolka, så när man får kritik för feltolkning har det inte med texten man citerade att göra utan det handlar om TOLKNINGEN att göra. Med andra ord vad du tänker och uppfattar när du läser en text.

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-11-03 22:41 #13 av: Woodland

Det gäller också att stå för vad man har skrivit.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.