Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Bibeln

Det är klokt att ha Jesus som förebild!

2014-10-14 11:41 #0 av: Woodland

Diskussionen fortsätter här.

Från Radio Houdi

Första frågan som programledarna ställde sinsemellan i podcast Houdi var "Vad kan du egentligen om Jesus?" Och min första bedömning var rätt. Han citerade olika verser dragna ur sina sammanhang och lämnade åhörarna hängande där. Verserna som rycktes ur sina sammanhang är i fetstil.

Som jag påpekade i ett av de förra inlägget var Gamla Testamentet (Septuagint på Grekiska) bibeln för Jesus. Han citerade Moseboken åskilliga gånger under sin livstid. Jag lägger upp verserna han citerade i ett större stycke så att man kan se sammanhanget. Sedan skall jag förklara innebördan. Så kan de som läser själv bedöma om det är en onödig "komplikation" som jag anklagades för eller en demonstration av de rikedomar som finns i världens bästa bok.

1.Matteus evangeliet 15: 1 Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: 2 "Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter." 3 Han svarade dem: "Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? 4 Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.5 Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva, 6 då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. 7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.9 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.

Vid detta tillfälle angreps Jesus av de som var hans svurna fiender. De hade ansvar för undervisning av (Tora) Moses lagar men hade komplicerat lagen med en massa tillägg och plikter (stadgar). De hade ålagt folket att lyda dessa människoförordningar. (v. 5) De betraktade de vanliga israeliterna som hopplöst förlorade. De kom till Jesus för att finna fel med vad de ansåg var en nonchalant attityd mot deras förordningar. Han gick till kärnan av problemet, deras tillägg till lagen, genom att citera Moses lag. När han citerade lagen i vers 4 var det med emfas på den respekt som Gud hade ålagt barnen gentemot föräldrarna vilken om den inte gavs var straffbart med döden. Men ingenstans i evangeliet eller Apostlagärningarna finns en order av Jesus att tillämpa dödstraffet. [a]

Jesus påpekade att dessa ledare tog i själva verket pengarna som var barnens försörjningsplikt mot föräldrarna för sig själva. Han förordnade inte i sammanhanget att barnen skulle stenas utan att det rättmättiga understödet skulle tillfalla föräldrarna och inte gå i fickorna på de styrande i templet.

[a] Se gärna verserna 1-11 här

2. Markus 8: 11 Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen. 12 Jesus suckade i sin ande och sade: "Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken." 13 Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. 14 Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten. 15 Då varnade Jesus dem och sade: "Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!" 16 De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen. 12 Jesus suckade i sin ande och sade: "Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken." 13 Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. 14 Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten.15 Då varnade Jesus dem och sade: "Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!" 16 De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. 17 Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt?* 18 Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg 19 när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?" De svarade: "Tolv." 20 "Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?" De svarade: "Sju." 21 Han sade till dem: "Förstår ni fortfarande ingenting?"

*1917 års svensköversättning är ordet översatt till förstockade, i NSAB som är närmast grundtexten är detta översatt till “Do you have a hardened heart?” I Strongs Concordance nr. 4456 Grekiska poroo - blind, förhärdade

Det finns flera episoder i bibeln när Herren frågade lärjungarna om de var “förstockade”. Jesus hade den dagen matat 4000 människor med 7 små bröd och ett litet antal fiskar.(Versena 1-6) Lärjungarna var vittne till detta mirakel vilket också var ett tecken som bekräftade Jesus som Messias. Fariséerna angrep Jesus igen genom att beordra ett mirakel på beställning. Jesus varnade sina lärjungar i båten för faran med fariséerna och kung Herodes men de fattade ingenting. Att påstå att Jesus “kränkte” sina lärjungar visar att man inte har en aning om vad som försiggick och noll koll på texten.

3. Lukas 22: 1Det osyrade brödets högtid som kallas påsk var nu nära.2 Översteprästerna och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. 3 Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv. 4 Han gick och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. 5 De blev glada och lovade att ge honom en summa pengar. . . . .35 Han sade vidare till dem: "När jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget." 36 "Men nu", sade han, "skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. 37 Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt." 38 De sade: "Herre, här är två svärd." Han svarade dem: "Det räcker.”

Jesus skulle strax överlämnas till att straffas med döden. Han hade när han var med lärjungarna lett och skyddat dem men snart skulle han ryckas ifrån dem. Det hade han berättat men de kunde inte förstå det eller ta in det. Han poängterade ofta i evangelierna att nya omständigheter skulle drabba dem för han skulle dödas. Beviset för att Jesus inte avsåg att lärjungarna skulle använda våld är lite längre ner i berättelsens kapitel-

49 När de (lärjungarna) som stod kring Jesus såg vad som skulle hända, frågade de: "Herre, skall vi slå till med svärd?" 50 Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. 51Men Jesus sade: "Låt det vara nog med detta!" Och han rörde vid hans öra och helade honom.

4.27 Då tog Petrus till orda: "Se,vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?" 28 Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. 29 Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv. 30 Men många som är de första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första.

Jesus svar var i direkt relation till den rike mannen som trodde han klarade sig utan Jesus och gick bedrövad bort för han ägde mycket. Det var ett sätt för Jesus att tala om för lärjungarna att alla uppoffringar var inte förgäves utan skulle belönas i evigheten. Det är ett talesätt som man finner i litteratur och ibland som ordstäv i talspråk. Det är svårt att förstå vad meningen var att ta upp detta citat i podcast förutom om de fastnade för löftet om 100 x fäder, mödrar och så vidare.

5. Matteus 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.

42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på nattentjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Lukas 17:26 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.

31 Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt skall den som är ute på åkern inte vända tillbaka hem. 32 Tänk på Lots hustru! 33 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det.

En mycket allvarlig varning för alla.Noa byggde en ark för att undkomma översvämningen som skulle utplåna jordens befolkning på grund av deras ondska. Hans byggande av arken var ett vittnesbörd till folket runt omkring honom. Det är parallellt med hur den kristna skaran runt om i världen vittnar om kommande fara. Jesus varning gick ut på att allt gick sin gilla gång för de som hånade och skrattade åt Noa. Det skulle upprepa sig för de som lever när Jesus kommer tillbaka.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-14 13:58 #6 av: JoHo

Sorgligt att man blir portad här för att man ifrågasätter sajtvärdens nedsättande syn på andra människor.
Var är den kristna förlåtelsen nu?
Nåväl, ni vill inte ha öppna ärliga diskussioner så jag tackar för mig.

Anmäl
2014-10-14 15:07 #14 av: [Juel70]

Det var bra skrivet av Copse. Jag tror ni har ett annat sätt att diskutera inne på skepticism 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.