Böneämnen

Min önskan vs Guds vilja

2014-10-01 22:10 #0 av: _lars_

Jag startar en egen tråd av det jag skrev i början av en annan. Fast mer generellt formulerad, då jag tycker att frågan i sig är intressant.

När man ber om något som man väldigt gärna önskar, hur vet man då att det överensstämmer med Guds vilja?

Och kan hans vilja ändras om jag vill något väldigt intensivt?

Hoppas ni förstår hur jag menar.

Anmäl
2014-10-01 22:44 #1 av: [krysopras]

Jag tror inte Guds vilja ändras av att du ber intensivt. Men kanske du kan beveka Gud, i af är det tanken med att be till jungfru Maria som då ska bära fram ens böner till Gud. 

Det är en jättestor fråga detta. Har Gud en plan för oss som han följer, eller ändrar han sig lite ibland,  justerar planen när han får nya idéer? Ingen vet. 

Anmäl
2014-10-01 22:50 #2 av: _lars_

Men om Guds vilja inte går att ändra genom bön, varför be överhuvudtaget? Då är ju allt förutbestämt redan från början.

Anmäl
2014-10-02 06:31 #3 av: GiraffTunga

Han har en plan för oss alla kanske din vän kommer i vägen? Om inte så blir ni sams snart men om han inte vill så blir ni inte vänner. Man vet aldrig när det gäller Gud eftersom alla har en egen plan.

Anmäl
2014-10-02 08:35 #4 av: Woodland

# 0

När man ber om något som man väldigt gärna önskar, hur vet man då att det överensstämmer med Guds vilja? 

Om vad vi vill överensstämmer med bibelns direktiv kan vi veta att det är någonting som Gud vill. Det innebär inte att han svarar på våra önskningar. Han leder oss genom allt. Det brukar sägas att Gud "svarar" genom "Ja, Nej och Vänta". Det är lite förenklat men jag tror du förstår vad jag menar.

Och kan hans vilja ändras om jag vill något väldigt intensivt?

Guds vilja går inte att rubba. Hans plan var stadfäst innan världen skapades. Gud kan inte påverkas på det viset att han svarar på bön efter våra önskemål.  Han är oföränderlig.  

Vi skall be intensivt och ibland har folk fastat som ett tecken på angelägenhet men det är inte för att få vår vilja igenom utan för att Guds vilja skall ske. 

Jesus sade att vi skall be Fadern i Hans namn - endast Jesus namn. Skillnaden mellan en stilla barnlik tro på en himmelsk Fader är att man vilar i det att Hans vilja får ske. Tron att "önska" något så att det skall ske kännetecknar det ockulta. Har man en gud (kraft) man kan utnyttja och manipulera är det inte Bibelns Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-02 08:38 #5 av: [Juel70]

Jag tror man förstår om det inte är Guds vilja i sitt inre.  

Skickar med några verser ur bibeln: 

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk?
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Matteus 7:7-11

Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Psaltaren 145:18

Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 2 Krönikeboken 16:9


När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 
Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 
Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det. Matteus 6:5-8

Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Psaltaren 139:4

Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Psaltaren 66:18

Hebreerbrevet 4:16” Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.”

Johannesevangeliet 14:13-14  och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Anmäl
2014-10-02 21:22 #6 av: _lars_

Jag har ibland lite svårt att förstå det här med Guds plan och Guds vilja. Om jag ber om något som inte ingår i Guds plan, kommer jag inte få det då? Jag menar inte att det  man ber om på något sätt står i strid med bibelns ord, utan det kan vara exempelvis att få ett annat jobb, att bli frisk eller att få barn. Men om Gud har andra avsikter med ens liv? Det går ju inte riktigt ihop med Joh 14:13-14 där Jesus ger löftet om att allt man ber om ska han göra. Eller menar han med "i hans namn" att det följer hans plan?

Anmäl
2014-10-02 22:34 #7 av: GiraffTunga

Hmm hur får man reda på planen?

Anmäl
2014-10-03 07:27 #8 av: [krysopras]

#7 Man ska inte få det. Att spå och på liknande sätt göra förutsägelser framåt i tiden är ockultism/magi  och inte förenligt med kristendomen i af. 

Anmäl
2014-10-03 08:26 #9 av: [Juel70]

För min del brukar det vara så, att om jag inte har tro för att be om en sak, så är det troligen inte Guds vilja eftersom det är Gud som ger tro.

Markus 11:23 "Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. 

24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. 25 Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser."


Anmäl
2014-10-03 14:56 #10 av: GiraffTunga

Men hur ska vi klara planen om vi inte vet vad planen är?

Anmäl
2014-10-03 15:43 #11 av: Woodland

# 10
Bra fråga G. Som # 8 skrev ligger vår framtid i Guds händer och är gömd för oss. Vi vandrar med Herren genom tro. Vi har bibeln och skall läsa och följa vad Gud säger till oss.

Det gör du nu, eller hur? Du skall döpa dig och det är en lydnadsgärning som är helt i linje med Guds vilja. Så den allsmäktige Gud för fram sina barn som en herde för fram sin hjord. Men Jesus sade vi skall inte oroa oss för morgondagen. Det betyder inte vi skall sluta planera om skolan, arbete och så vidare utan att vi inte skall ha bekymmer om framtiden.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-04 12:58 #13 av: Woodland

Inlägg # 12 Off Topic och flyttade hit. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-05 09:20 #14 av: Ikajo

Jag har aldrig upplevt en motsättning mellan det jag vill göra med mitt liv och vad Gud har planerat för mig. Vi är inte dockor utan vilja som inte får göra egna val. Guds påverkan i våra liv är ofta subtil men vi behöver inte vara rädda för att bli överkörda. Ibland kan det vara värt att lägga sig själv i hans händer men jag tror inte att vi behöver vara rädda för att följa våra egna önskningar. För vad säger att vår egen önskan inte sammanfaller med Hans vilja.
Jag har blivit visad mycket kärlek i mitt liv och har samtidigt följt mina egna drömmar. När saker inte blev som jag hade tänkt mig så fick jag alltid i slutändan det jag behövde ändå. Även om det skiljde sig från vad jag först trott. Erfarenheterna jag fick var ovärderliga trots att det var tufft. Idag så gör jag något som är närmare det jag innerst inne alltid velat göra men saknat möjligheten tills nu. Vilket sammanfaller med de gåvor Gud har gett mig. Att använda de gåvor vi fått är nog det som gör oss lyckligast och det som alltid har varit Guds vilja i våra liv.

//Sofia - Sajtvärd på Feminism iFokus
Officiell titel: Professionell Skrivare
Du kan läsa text skriven av mig här

Anmäl
2014-10-05 12:07 #15 av: _lars_

Tack Ikajo för dina tröstande ord. Jag hoppas att allt löser sig för mig också, precis som det gjort för dig.

Anmäl
2014-10-05 14:15 #16 av: Woodland

# 14

För vad säger att vår egen önskan inte sammanfaller med Hans vilja. 

Oftast bibeln . Funderar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-05 14:45 #17 av: Ikajo

#16 Ändå gör jag just nu det jag vill, tidigare har jag jobbat mot det jag vill och blivit visad så enormt mycket kärlek. Mycket som andra skulle kalla tur är något som jag har fått. Det finns inget som säger att det jag vill göra och de mål jag har med mitt liv går emot vad Gud har planerat för mig.
Vi är inte begränsande till en sak att fokusera vår energi på. Dessutom så behöver vi göra saker vi tycker om för vårt eget välbefinnande. Jag älskar att skapa och utbildar mig inom det fältet men inget säger att min vilja att skapa skulle gå emot vad Gud har planerat för mig. Skaparglädjen har jag trots allt fått från Honom. Så det är inget fel med att kämpa för att nå min önskan. På vägen möter jag trots allt många olika människor, får många olika erfarenheter och kan göra många olika saker för de människor jag möter.

Jag har många gånger bett att Gud ska ge mig det jag behöver. Inte det jag tror att jag vill ha utan det jag behöver. Tänk så många gånger det visade sig att det jag behöver var något jag önskade mig också. Gud är god och Gud är kärlek. En förälder som älskar sina barn så som Han gör skulle aldrig försöka tvinga oss att göra något vi inte är bekväma med eller inte vill.
Gud kommer till var och en utav oss precis på det sättet som vi behöver. Mig kan Han utmana, uppmana och tilltala, jag klarar det, jag behöver det. Den enorma närhet och kärlek jag har fått uppleva har gjort min tro obeveklig. Det finns inte ett ögonblick i mitt liv där jag har tvivlat.

Alla är inte som jag. Så till dem kommer Han på det sätt som de behöver, när de behöver det.

//Sofia - Sajtvärd på Feminism iFokus
Officiell titel: Professionell Skrivare
Du kan läsa text skriven av mig här

Anmäl
2014-10-05 15:11 #18 av: _lars_

#17 du tänker och resonerar precis som jag. Jag hoppas Han kommer med en lösning på min konflikt, för det är precis det jag behöver just nu.

Anmäl
2014-10-05 15:23 #19 av: Woodland

# 17
När jag läser vad du skriver undrar jag hur din väg kunde vara så jämn och fin i livet när så många troende har en kamp i vardagen ibland på liv och död. Vad säger du till de som lider?

När du skrev ". En förälder som älskar sina barn så som Han gör skulle aldrig försöka tvinga oss att göra något vi inte är bekväma med eller inte vill. " kan jag bara dra slutsatsen att du har inga barn. Man måste ofta försöka att tvinga sina barn till det de inte vill göra därför att ett barn har inte livserfarenheten för att avgöra vad som är bäst för den, det vet varje förälder.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-05 17:18 #20 av: Ikajo

#19 Det är rätt oförskämt att förutsätta att jag inte haft några lidanden i mitt liv. Visst, det har inte vart på liv och död men hur många människor i Sverige har haft en sådan kamp? Jag var mobbad under större delen av min skoltid. Inget dödligt men visst har det lämnat djupa ärr i mig. Jag har levt under existensminimum under en längre period. Under en period mådde jag väldigt dåligt och var trött ända in i själen. Så kom inte och påstå att jag har haft en jämn och fin väg i livet.
Jag känner djupt för de som lider, oavsett vilket religion de tillhör och var de än bor på jorden. Men jag är bara en person, jag kan inte göra allt. Så jag fokuserar på det jag kan göra.

Vad spelar det för roll om jag har barn eller inte? Jag syftar inte på att få sina barn att borsta tänderna eller inte äta godis. Jämför istället med föräldrar som försöker bestämma vad deras barn ska göra med sina liv. Föräldrarna som pushar sitt barn till att bli läkare när hen hellre skulle vilja bli konstnär. Som tvingar sitt barn att träna en idrott när barnet hellre gör något annat. Vuxna har en förpliktelse att lyssna till barns åsikter. Eftersom barn har åsikter. Det betyder inte alltid att barnet får som det vill. Det får inte vi heller. Men om ett barn tycker att något känns obehagligt eller har andra önskemål om sina liv, då borde föräldrarna lyssna inte sant? Om mänskliga föräldrar kan göra så, varför skulle inte Gud göra så?
Jag förnekar inte att jag har en bra familj. Alla vi syskon har haft utrymmet och möjligheten att göra det vi vill göra. Ingen av oss har hamnat på samma ställe i livet och vi har gjort väldigt olika val. Även mina drömmar som är svåra att förverkliga har de aldrig blivit förnekade. Jag har inte blivit uppmanad att försöka hitta något annat och de har inte försökt tvinga mig att bli något jag inte vill. Min far har till och med till sist gett upp om att få mig att tycka om morötter.
Man kan alltid uppmuntra sina barn till att pröva något nytt, sätta gränser när det behövs, men inte tvinga dem när de säger att de trots det inte vill.

Fortfarande. Det spelar ingen roll om jag har egna barn eller inte. Med tanke på att jag har jobbat på en skola och numer jobbar som avlösare skulle jag vilja påstå att jag har goda erfarenheter av barn. Även barn förtjänar att bli visade respekt!

//Sofia - Sajtvärd på Feminism iFokus
Officiell titel: Professionell Skrivare
Du kan läsa text skriven av mig här

Anmäl
2014-10-05 19:33 #21 av: Woodland

# 20

Oförskämt på vilket sätt? Jag utgick ifrån vad du skrev. Funderar Jag känner inte dig och du känner inte mig utan vi diskuterar idéer och ståndpunkter. Vi gör inte personangrepp här utan bemöter inlägg. 


Jag vill inte gå in i detaljer om barnuppfostran heller utan spann vidare på ditt exempel. Och jag hade rätt, nej, du har inga barn. Inte mer med det. Jag ifrågasatte inte din empati, personligt engagemäng eller lidande heller. Jag förnekade inte att barn har åsikter eller förtjänar respekt. 


Och nu till ämnet  "önskan vs Guds vilja"

Det är endast i bibeln som vi kan läsa hurdan Gud är och vad han vill. Vi kan naturligtvis skapa en gud av vår egna fantasier  (och det är det många som gör) men menar vi allvar måste vi gå in och ta reda på vad Gud vill genom att läsa oss till det. 


Jag tror de flesta kan intyga att de inte alls vill vad Gud vill utan måste böja sig för hans vilja. Det är inget lätt liv för vi har åsikter och viljor och de stämmer inte ofta överens med vad Gud vill för oss.Våra önskningar är inte heller en spegelbild av vad Guds vilja är. Det kan hända att det händer men bara därför att de går i uppfyllelse är det inte att lita på att det är Guds högsta vilja för oss.

 
Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-05 20:46 #22 av: [_roachford_]

#21

  Det kan hända att det händer men bara därför att de går i uppfyllelse är det inte att lita på att det är Guds högsta vilja för oss.

Nu förstår jag inte, enligt det du tidigare hävdat så går önskningar inte uppfyllelse om det inte stämmer med Guds vilja. Fast ibland gör de det?

Vad är det som säger att Gud inte ger oss samma vilja som han har? Att det finns en plan för oss, som vårt medvetande lyssnar till, och när vi vill något så är det egentligen så att  vi lyssnar till vår plan?

Hur ska man förhålla sig till de som råkar ut för sjukdomar eller olyckor, ingår det också i Guds plan? Man kan ju faktiskt råka ut för en olycka, och t.ex. bli totalförlamad. Vad händer då med det som Gud avsett för honom?

Anmäl
2014-10-05 21:35 #23 av: Ikajo

#21 Att förutsätta att någon du inte känner har levt ett liv utan fallgropar är oförskämt. Inget i det jag skrivit tidigare borde kunnat tolkats som att jag levt ett problemfritt liv.

Vad gäller om man "hittar" på en Gud eller inte så är det väl knappast upp till dig att avgöra? Om jag har blivit direkt vidrörd och tilltalad, hur mycket hitta på är det då? Bibeln är inte ett facit. Den säger olika saker till olika personer, lärdomar. Vi måste tolka Bibeln, se bortom orden och förstå innebörden.

Dessutom. Nu råkar det vara så att min mamma är pastor och har varit det i väldigt många år. Varje gång jag har haft en teologisk fundering har jag diskuterat med henne. Just i det här sammanhanget håller hon med mig. Vi har fått verktygen i våra händer. Att använda de verktygen är inte fel. Det är verktyg som vi trivs med att använda och som vi förhoppningsvis väljer att bruka i Guds tjänst. Vad den tjänsten består i varierar mellan olika människor och är något mellan varje individ och Gud.

Vet du om att du ljuger när du påstår att Bibeln säger emot mig när jag skrev  "För vad säger att vår egen önskan inte sammanfaller med Hans vilja"? Det står ingenstans. Faktum är att Bibeln är full med uppmaningar om att vi ska vända oss med våra önskningar till Gud.
Be så skall du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas.

//Sofia - Sajtvärd på Feminism iFokus
Officiell titel: Professionell Skrivare
Du kan läsa text skriven av mig här

Anmäl
2014-10-05 21:51 #24 av: [_roachford_]

#23, tack Ikajo. Det stämmer med min uppfattning. Jag har väldigt svårt att förlika mig med att jag inte skulle kunna beveka Gud. Då har ju Bibeln fel med sina uppmaningar om att det man ber om ska man få, bara man tror att det blir så. 

Det skulle bli en väldigt uppgiven och tråkig religion.

Anmäl
2014-10-05 22:20 #25 av: Woodland

# 22

Bra frågor. 


Nu förstår jag inte, enligt det du tidigare hävdat så går önskningar inte uppfyllelse om det inte stämmer med Guds vilja. Fast ibland gör de det?


Jag skrev "Guds högsta vilja" för oss. Våra önskningar är inte Guds vilja per automatik. Det borde jag har skrivit i # 21 för att klargöra. Vi kanske önskar mycket och intensivt men det är inte säkert att det är vad Gud anser är bäst för oss. Vi kan lägga ett rosenskimmer över vad vi vill ha men är det inte enligt bibelns lära är det inte enligt Guds vilja. Till exempel: någon kanske vill ha en annan människas make eller maka. Enligt bibeln är detta äktenskapsbrott och förbjudet. Man kan ursäkta sig på alla vis men det är ändå emot Guds vilja. Man betalar alltid ett pris när man går emot den. Men likväl kan vi önska oss någonting som är helt “rätt” men det är ändå inte säkert att det är rätt för oss personligen. 


Vad är det som säger att Gud inte ger oss samma vilja som han har? Att det finns en plan för oss, som vårt medvetande lyssnar till, och när vi vill något så är det egentligen så att  vi lyssnar till vår plan?


Vi är inte födda med vissheten om vad Guds vilja är.  Denna kunskap kan komma till oss genom Guds undervisning. Denna undervisning kan komma genom de som tjänar i kyrkan som bibellärare med mera, men alla bör ha bibeln till sin källa för undervisning. Om vi inte tar del av bibelns instruktioner kan livet ty sig vara någonting helt annat för oss.


Så ja, Gud ger sina barn en vilja att vända sig till honom och lyda honom. Han förvandlar sina barn till att vilja gå hans väg från början till slut. Det kristna livet är ett övernaturligt liv. Det är ett kall som inte sällan går stick i stäv med världens ideal och målsättningar.  Planen med våra liv kan ta många år att bli klargjort för oss (inte för Gud). Vi börjar på en punkt och slutar på ett helt annan, med många mellanlandningar. Gud har i mitt liv lett mig dit jag inte ville gå men det har varit hans högsta vilja för mig för att fylla en funktion för hans rike. På den vägen är det för mig så som för alla hans barn.


Gud låter ibland människor ha det de begär men det blir ingen välsignelse med det. Det fick Israel uppleva i sin ökenvandring. På det viset kan en människas önskningar gå i uppfyllelse fastän Guds högste ideal inte tas hänsyn till. De flesta människor lever så. 


Hur ska man förhålla sig till de som råkar ut för sjukdomar eller olyckor, ingår det också i Guds plan? Man kan ju faktiskt råka ut för en olycka, och t.ex. bli totalförlamad. Vad händer då med det som Gud avsett för honom?


Ja, det som Gud tillåter hända oss är också en del av hans plan. En utav de finaste människor jag känner är en ung kvinna som är rullstolsbunden och helt nöjd med sin lott. Hon vet att hon vilar i Guds händer och att hennes deformerade kropp är hans vilja för hennes liv. Gud kan inte misslyckas. Han får sin ära även genom människans synd och uppror därför att varje knä en dag skall böjas inför honom och varje mun bekänna att Jesus Kristus är Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-10-06 21:22 #26 av: _lars_

#25, Det heter rullstolsburen, man är inte bunden i stolen. 

Förlåt, kunde inte låta bli att märka ord. Jag har en släkting som alltid påpekar att det heter så. Skämtar

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.