Livsfrågor

Psalm 37

2014-09-21 15:37 #0 av: Woodland

Det finns många bud, många befallningar och förmaningar i Psalm 37 

Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.

Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,

hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.

Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom

 Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam

 Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke

Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

Förbida HERREN, och håll dig på hans väg

Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-09-21 15:53 #1 av: Woodland

Det finns underbara löften också! Psalm 37:4

1917 Svenska står det-  hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.

Folkbibeln står det - Ha din glädje i Herren, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.

och i Svenska Folkbibeln -  Gläd dig över Herren! Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta mest av allt önskar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-09-21 20:42 #2 av: NiklasTyreso

Men vad är frågan med denna tråd? 

Personligen tycker jag det är bra med råd från Bibeln, men är man rätt-troende kristen är det kanske ett problem, att bönboken Psaltaren ger goda råd, för som kristen är ju gamla testamentets råd (och lagar) endast till för att bevisa för människan hur syndig den är. 

Om lagen och gamla testamentets råd bara har som syfter att påvisa synd (som kan bli förlåten genom Jesus död), då måste det vara en jobbig upplevelse att läsa Psalm 37 och inse att man inte alltid gör så utan ären dålig syndare.

Ooom gamlatestamentets lagar och råd (i bl a Ps 37) endast har som syfte att påvisa att människan är en syndare, då tar man inte Psalm 37 på allvar, för då tror man inte att Psalm 37 också kan ha som syfte att inspirera och vägleda människor att leva ett lite godare liv.

Anmäl
2014-09-21 21:46 #3 av: Woodland

En fråga i ett inlägg är inte nödvändig i alla avseenden men din kommentar bäddar för vidare diskussion. Det är bra.

De som levde i gudsfruktan i gamla testamentets tider löd under samma tro som dagens troende. De såg framåt mot en Messias och vi ser bakåt i tiden på den färdiga gärningen. Vi får del av samma nåd som de.

Psalmen är ofta citerad som en uppmuntran. Lägg märke till att Guds befallning är att den troende skall ha sin lust i Herren. Gud skall vara den troendes största kärlek och glädje. Detta gällde för Psalmisten som skrev psalmen och för alla de inom Israel likaväl som för varje troende kristen idag.

Gamla Testamentet är lika mycket Guds ord för oss som Nya Testamentet. Skillnaden är att löftena om en Räddare är uppfyllda därför att han uppfyllt lagens rättfärdighetskrav.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.