Jesus

Kristi kropp

2014-09-07 20:30 #0 av: [vallmos]

Tänkte att finns Kristi kropp så bör det även finnas en Antikrist kropp. Det är i sådana fall avguda- och demondyrkare som tyr sig till den, eller hålls kvar av de fallna. Jesus vill befria oss alla ur dess bojor och att vi ska återvända och ta del av ljuset igen. Vilken välsignelse. Makabert, när man tänker efter. Han var minsann inte rädd för någonting, han som har makt över levande och döda, i himmel så som på jorden.  Messias, hur stor är inte din gåva, du Guds älskade.

Anmäl
2014-09-07 20:41 #1 av: [Ztevo]

Vad har barn, som sprängs i småbitar gjort för ont. Hur har de hunnit synda?
Älskar Gud någon annan än sig själv?

Anmäl
2014-09-07 21:24 #2 av: [vallmos]

#1
Ingenting,  men de ärver synden precis som alla andra människor överallt i världen.
Gud älskar sin skapelse. Antikrist kropp kommer från människan, inte Messias men det var därför han kom till oss för att vi ska kunna omvända oss.

Anmäl
2014-09-07 21:51 #3 av: [Ztevo]

Men hur visar vi att vi kan omvända oss?
Vi har ju redan bestämt hur saker och ting är.

Anmäl
2014-09-08 00:15 #4 av: Woodland

Tänkte att finns Kristi kropp så bör det även finnas en Antikrist kropp.

Det finns ingenting i bibeln om Antikrist kropp. Jag har aldrig hört/läst uttrycket någonstans överhuvudtaget. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-09-08 07:10 #5 av: [vallmos]

#3
Visar för vem ? Vem har bestämt hur saker och ting är ?
Världen ser ut som den gör och människan har en fri vilja att brukas av Krist eller Antikrist, det är ett val.  De oskyldiga som dör pga. dom som dödar lever vidare. 

#4
Adam... Antikrist verkar genom våra lemmar. Varför skulle vi annars behöva omvända oss ?

Anmäl
2014-09-08 10:43 #6 av: Woodland

# 4 Det är en blandning av termer här och det är två intressanta ämnen. Det är bra du förde upp detta. 

Adam och Antikrist är inte samma sak. 

Adams synd gjorde att vi människor är andligt "döda". Vi behöver bli frälsta därför att vår gemenskap med Gud, som äger evigt liv, är bruten och utan hans räddning (frälsning) kommer vi förbli i det tillståndet. Vi förmår inte frälsa oss själva eller reparera detta. Vi har inte ens en önskan till att fixa det om inte Gud väcker oss till insikt.  

På andra sidan finns en antikristlig ande som tillåts härja bland mänskligheten. Den har exemplifierats  av de troende genom tiderna i olika historiska lägen: Farao, Nero, Ghengis Khan, Påven, Hitler, Stalin, Ayatollor, Bin Laden , Obama (?) med mera.    Antikrist är en titel eller begrepp som också har missbrukas och som säljer bra inom allt från rockmusik, film till "kristen" skönlitteratur. Det vi kan se i bibeln är att dels finns det flera antikristliga andar (och enligt 1 Johannesbrevet identifieras dessa som gnostikerna) och en Antikrist.  Så alla som förnekar de grundläggande sanningarna om Jesus Kristus som Gud och människa, död, uppstånden, återkommande och enda vägen till Gud är påverkade av antikrists ande. Det spelar ingen roll hur dessa förnekare försöker linda in vad de tror i en andlig jargong eller påstår sig komma med ytterligare uppenbarelser i motsats till bibelns bild, bibeln är kategorisk i sin dom över dessa.

Inte alla bibeltroende är ense om de sista tidernas profetior angående Antikrist. Många tror på en personifering av Satan själv i en framtida religös och politisk ledare som kommer att uppvisa olika övernaturliga tecken och under (därför är tecken och under en dålig grund för att bedöma sanningshalten av en lära). Jesus kommer att förgöra denna Antikrist vid sin återkomst. 

Även om en personifierad Antikrist är på ingående eller ej är antikrists ande verksam idag. Vi kan se att myterna inom New Age och andra religioner är påverkade och drivs av denna ande. Upphöjda Mästare, Utomjordiska raser, Tvillingsjälar, änglakontakt med mera är uttryck för den stora utlovade villfarelsen som kommer att leda människor in i tillbedjan av en sista förkroppsligad världsledare Antikrist. Han kallades för den stora Maitreya (läraren) av New Ages moder Alice Bailey. Den benämns Kristusandan inom rörelsen men det är inte detsamma som bibelns Jesus Kristus. 

 Vi bör vara vakna och vittna om sanningen och viktigast av allt känna till mer om Jesus än Antikrist.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-09-08 12:20 #7 av: [vallmos]

#6
Jag skulle inte gå så långt att beskriva Hitler eller någon annan människa för Antikrist. Menade inte att Adam (människan) är Antikrist utan som du själv skrev att ondskan kom in till denna värld via Adam.

Vad är det som går via oss ?
Vi vekar för antingen Krist eller Antikrist. Det är två olika entiteter, ljus och mörker om du nu så vill. Andra kanske skulle föreställa sig att tjänarna för dessa skulle vara änglar eller fallna änglar. Kristus har en kropp, det har Antikrist lika så, via oss om vi inte omvänder oss.

Jag skriver inte om New Age utan om vad jag själv läst i Bibeln och hur jag uppfattat det som.

Anmäl
2014-09-08 13:24 #8 av: [Juel70]

Jag vet inte om antikrist har en kropp i mänsklig mening, men däremot kan ju människor som tillber honom bli lemmar i hans osynliga kropp. Han har ju blivit nedkastad till jorden och är denna världens härskare....just nu iallafall, men inte för evigt.  I bibeln står även att han och hans fallna änglar befinner sig i luftutrymmena. 

Men lönen för att följa honom är ju mörker och död och helvetets eld.

Anmäl
2014-09-08 13:57 #9 av: [vallmos]

#8
Det är den osynliga kroppen jag försöker skriva om och det kan ju vara bra att veta att den finns, så att man kan passa sig för att verka för den. Erkänner man inte Antikrists existens eller förstår att även han har en kropp så blir man lätt nyttjad av den, oförmögen att se skillnaden på ljus och mörker. Fast jag tror inte på helvetets eld, men att Antikrist blir utan makt står ju klart.

Kanske kan jag tillägg att jag inte rekommenderar någon att söka upp någonting för spänningens skull. Dessa andar är orena och dess syfte är enbart att ställa till med skada. Dom kan vållar allt ifrån rädsla, ilska och sorg till konflikter och vad vi kan vittna ske runt om i världen.

Anmäl
2014-09-08 14:34 #10 av: Woodland

# 7

Det är jättebra att fundera över vad man läser. Det hedrar dig. 

Vad är det som går via oss ?

Det som vi förmedlar är Guds ord till frälsning: Jesus Kristus som Frälsaren. Genom predikningar, bibelläsning, studier och bön  tar vi del av Guds rikes tjänst och kan förmedla det till andra. Gud behöver oss inte men har valt att använda oss som världen ser ner på.


Vi vekar för antingen Krist eller Antikrist. Det är två olika entiteter, ljus och mörker om du nu så vill. 

Det är sant att vi tillhör ljusets rike i Guds Son Jesus Kristus som det står i Kolosserbrevet 1 " Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.”  Vi som är troende verkar för Jesus.

Det finns ljus och mörker och det finns de som arbetar medvetet för Antikrists rike1 (det är därför jag skrev om kopplingen mellan Antikrist och antikrists ande inom New Age i # 6). Men de flesta av jordens invånare är inte aktiva för antikrists rike per sig utan är fast i mörkrets rike och behöver bli frälsta. Ef. 2:1-3 Alla som inte Gud har fört in i ljuset är kvar i mörkret oavsett om de är inom New Age eller inte, så vilken rörelse man tillhör är inte hindret. Hindret för oss är otro. För Guds Ande finns inget hinder därför att Han är suverän. 


Andra kanske skulle föreställa sig att tjänarna för dessa skulle vara änglar eller fallna änglar.

Jo, det jag ser i bibeln är att änglarna (läs gärna artikeln) och de fallna änglarna (artikel om Satan) tjänar i var sitt rike men båda rikena är under Guds suveräna styre. Satans rike och Antikrist är inte samma sak.

 

Kristus har en kropp, det har Antikrist lika så, via oss om vi inte omvänder oss. 

Kristus har enligt bibeln en kropp (de frälsta) men det står ingenting om antikrists kropp i bibeln. Jag kan i och för sig förstå att man vill dra den slutsatsen men utan en grund i bibeln kan man inte det. Paulus bön för Efesierna var att de skulle få av Fadern "vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.”  Uppenbarelse är given i bibeln och det gäller att tolka den rätt. 

Just det att de frälsta judar och hedningarna är Kristi kropp är en utav de stora uppenbarelserna i NT. Ef. 211-22, Kol 1:18  Detta efterliknas inte i någon annan instans i Ordet eller ens i kristendomen. Däremot en evig förtärande eld är biblisk.

I och med att vi handskas med den osynliga världen måste vi alltid gå till bibeln för att se om det finns grund för vad vi tror och de slutsatser vi drar. All kunskap vi har om den osynliga världen är uppenbarelsen. Vi får inte går utanför vad Gud har visat i sitt ord. Det är där så många har hamnat fel. 

5 MOS. 29:29 Det fördolda hör Herren, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.


1De arbetar aktivt genom att sammankomma och försöker uppnå ett universellt meditativ tillstånd för att den stora läraren skall kunna träda fram.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-09-08 18:32 #11 av: [vallmos]

Guds kärlek finns inte att finna, men förstå i Bibeln. Jag lyssnar hellre än citerar. Gud gav mig talets gåva, därmed även ett par lyssnande öron. Ja, du förstår. Lägerelden har alltid funnits, men inte det skrivna ordet.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.