Bibeln

Bestående frukt

2014-09-05 09:08 #0 av: [Juel70]

Forts på diskussion från "Jag undrar hur Gud straffar de ogudaktiga"

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Johannes 15:16

Vad menar Jesus med "frukt som består" ?

Här kommer några bibelord som är relaterade till det: 

Samla inte skatter härpå jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matt 5:14-16

Frågan är vad jag förankrar mitt liv vid. Är jag förankrad i allt detta yttre, blir jag så lätt osäker och otrygg. Jag blir ängslig för de små bekymren: mal och mask. Och för de stora bekymren: tjuvarna, som tar ifrån mig vad jag äger. Och till tjuvarna hör ju mästertjuvarna Sorgen, Sjukdomen, Döden.

"En såningsman gick ut för att så sin säd. Och när han sådde, föll somt vid vägen och blev nedtrampat, och himmelens fåglar åto upp det.
Matt. 13:3 f. Mark. 4:3 f.

 Och somt föll på stengrund, och när det hade vuxit upp, torkade det bort, eftersom det icke där hade någon fuktighet.

 Och somt föll bland törnen, och törnena växte upp tillsammans därmed och förkvävde det.

 Men somt föll i god jord, och när det hade vuxit upp, bar det hundrafaldig frukt." Sedan han hade talat detta, sade han med hög röst: "Den som har öron till att höra, han höre." Luk 8:4-15

FÖRKLARING AV SÅDDEN

 Så är nu detta liknelsens mening: Säden är Guds ord.
Matt. 13:18 f. Mark. 4:14 f.

 Och att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som hava hört ordet, men sedan kommer djävulen och tager bort det ur deras hjärtan, för att de icke skola komma till tro och bliva frälsta.

Och att den såddes på stengrunden, det är sagt om dem som, när de få höra ordet, taga emot det med glädje, men icke hava någon rot; de tro allenast till en tid, och i frestelsens stund avfalla de.

 Och att den föll bland törnena, det är sagt om dem som, när de hava hört ordet, gå bort och låta sig förkvävas av rikedomens omsorger och njutandet av livets goda och så icke föra något fram till mognad.
1 Tim. 6:9.

Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem som, när de hava hört ordet, behålla det i rättsinninga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.


Skatten, som vi skall samla i himlen, vad är det? Är det inte Jesus själv, hans ord, hans liv, hans kärlek? Jag låter mitt inre fyllas av detta. Ett stycke av evigheten är då i mig. Jag förankrar mitt liv vid det som består, då allting annat förgår.

Skatten i himlen? Är det inte jag själv? Det enda jag kan ta med mig till himlen är mig själv. Så länge jag lever får jag hitta den grundtrygghet som jag får i Jesu kraftfält. Han säger: Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jes 43:4). Jag får förankra mitt liv vid vad han säger.

Skatten i himlen? Är det inte också människor jag möter? Jag får upptäcka vilka skatter de är! Mina ögon får se på dem med Jesu kärlek. Mina öron får lyssna in deras nöd. Min mun får tala om Honom som vunnit mitt hjärta och som vill älska sig fram också till dem. Mina händer får dra dem in i himmelrikets kraft, så att också de blir himmelsrika.

Mina tillgångar här på jorden skall jag inte samla. Jag skall använda dem. Och använda dem så att det blir många skatter i himlen.

"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. 

Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. "

 (Joh 10:10 FB)

http://www.bibelskolan.com/litterator/pleijel/de_himmelrika/arkiv/36.shtml

Anmäl
2014-09-05 22:23 #1 av: [vallmos]

Att tjäna Gud, att ge sitt liv för andra i den mån man kan. Det är det sanna brödet, manna från himlen. Du citerade själv att den som förlåter mycket får mycket förlåtet.

Jag har inte till vana, men av en händelse kommit i kontakt med en person som bragt en annan om livet medvetet. Det var planerat så att säga. Min uppgift är inte att döma honom utan tala till den del av honom som ännu lever inom honom och försöka leda honom tillbaka till Gud. Ett ex. Vi kan alla om vi orkar, kan eller vill att hjälpa syndarna att vända om. Gud glädjas mer över en syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga. Men det krävs mycket av en själv för att inte tappa modet eller tron på mänskligheten.

Ps. Skrev också ett brev till familjen, som förlorat sin familjemedlem. Det är komplicerat och man måste ha en hel del livserfarenhet, social kompetens, grundkunskaper i psykologi samt en stark tro som kan bära dom behövande i sin smärta, vrede och sorg.

Lycka till

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.