Livsfrågor

Verklig moral?

2014-08-26 18:39 #0 av: copse

Flyttat från denna tråd på grund av Off Topic.

-----

#16 av: Woodland

# 15
Religion blir vår undergång . . . Vilken religion? Jag anser att IS och militanta Islam kan bidra till ett osäkert samhälle även hos oss men kristendomen utgör knappast ett hot.

Så är det endast religioner som bestämmer spelreglerna? Det är knappast endast religioner som sätter upp höga krav, det gör Skatteverket med. Hur högt en människa anser kraven att vara är för det mesta beroende av deras inställning till "auktoriteten" som är över dem. Och om människor följer den eller försöker följa den är det alltid utifrån ett moraliskt beslut som byggs på deras världsbild.

En misshandlande far offrar inte sin ende son för uslingar.

Du kommer inte med något nytt när du skrev att min moral inte delas av alla - trodde du att jag skulle bli förvånad?

Och du Thursday, potential för varje synd som kan begås finns i varje människa. Ja, också mig! De som har följt med här är väl bekanta med mina utlägg om syndens grepp om oss när jag skriver om reformationslärans "yttersta fördärv". En dragning kan finnas till olika saker hos en människa men behöver inte fullföljas. Det är ett val att ge efter en drift eller benägenhet och se det utvecklas till en gärning eller livstil.

Jag tror det var jag som skrev om Lisa Diamonds forskning gällande människas flytande sexualitet, särskilt i ungdomsåren. Så favoriseringen av en viss sexuell läggning har bevisats vara ett val. Men detta har vi gått igenom i tråden "Nytt från Brittiska Psykiatriker" för den som är intresserad. Länken till hennes forskning finns i inlägg #7.

Sjukdomstillstånd? Jag talar om samhällsförändring där det som anses abnormt så småningom tolereras och till slut godkänns. Detta har hänt och kommer att hända igen. Historiskt sett betraktades homosexualitet som en sjukdom.

Man kan inte jämställa alla de olika antika skrifterna med varandra, utan man måste se till innehållet.

-----

#17 av: Thursday

#16:

Religion blir vår undergång . . . Vilken religion?

Religion som idé kan mycket väl bli vår undergång. Idén som sådan är snarlik mellan världsreligionerna, att mörda för sin sak är inget hinder för någon av dem som det verkar. Vi i Norden har drabbats betydligt värre av kristen terrorism (Breivik) än islamsk.

Så är det endast religioner som bestämmer spelreglerna? Det är knappast endast religioner som sätter upp höga krav, det gör Skatteverket med.

Skatteverket hittar mig veterligen inte på egna spelregler och hotar med evig tortyr om de inte efterlevs. Mig veterligen har ingen hotats med skärselden för att de inte deklarerar i tid. Synd är en rent religiös konstruktion, och effekterna av att inte lyssna på kyrkans definition av synd har kyrkan också, smidigt nog, bestämt vad de är.

En dragning kan finnas till olika saker hos en människa men behöver inte fullföljas. 

Är det så du levt ditt liv, Woodland? Till vilken nytta, egentligen?

Jag tror det var jag som skrev om Lisa Diamonds forskning gällande människas flytande sexualitet, särskilt i ungdomsåren. Så favoriseringen av en viss sexuell läggning har bevisats vara ett val.

Detta avfärdades också som trams. Vilket det är. Och även om det inte vore det, vem är någon att ställa sig över andra människors val, så länge de inte skadar någon annan människa? Troende använder vilja som ett skällsord.

Historiskt sett betraktades homosexualitet som en sjukdom.

Precis, man visste inte bättre. Tidigare behandlades också epilepsi som att man var besatt av demoner. Vi lär oss saker hela tiden, detta är bra, inte något att förakta.

-----

#18 av: Woodland

# 16

För det första är mord förbjudet i NT. Att kalla Breivik för “kristen” terrorist är att använda ordet kristen i ett västligt kulturellt kontext inte i en konfessionell. Som ett exempel - Den muslimska världen ser allting i väst som kristet (västlig) men vi vet att så är inte fallet.

När jag använde Skatteverket var det att belysa att det finns många olika institut som bestämmer spelregler gällande det vardagliga livet. Synd är ett ord som används i religion. Vi ser dess påverkan varje daglig sekund av våra liv: inom oss och utanför oss. Dess slutliga påverkan är döden. Om du vill använda ett annat ord OK men dess verklighet genomsyrar allt som finns.

T - Är det så du levt ditt liv, Woodland? Till vilken nytta, egentligen? Efter har läst mitt citat i sammanhanget av det jag skrev förstår jag inte din fråga.

T -Och även om det inte vore det, vem är någon att ställa sig över andra människors val, så länge de inte skadar någon annan människa? 

När man förnekar Guds existens förnekar man också en absolut moralisk grund (och för vissa ateister moral över huvudtaget).

Rent allmänt - Men hur vet man att en persons beslut inte skadar någon annan? Besitter individen en sådan kunskap att hen vet att deras beslut inte kommer ha konsekvenser för någon annan? Om Jonsson kommer fram till ett moraliskt beslut av sig själv och Andersson kommer fram till motsatsen till Jonsson beslut (val) vem skall få rätt? Vems standard skall råda?

Du erkänner att det har skett en förändring gällande synen på homosexualitet och likväl kan du kanske om 20 år säga om incest - "Precis, man visste inte bättre". Det är min poäng: ribban flyttats allt eftersom oavsett om man är för eller emot.

-----

#19 av: Thursday

#18:

För det första är mord förbjudet i NT. Att kalla Breivik för “kristen” terrorist är att använda ordet kristen i ett västligt kulturellt kontext inte i en konfessionell.

ingen får mördas, någonsin, enligt NT? Breivik såg också kristendomen som sin moraliska plattform, för övrigt, detta enligt hans egna manifest.

Om du vill använda ett annat ord OK men dess verklighet genomsyrar allt som finns.

Detta är bara att märka om befintliga företeelser. Saker och ting sker i världen, människor gör saker, människor dör. Att göra anspråk på dessa saker är ohederligt.

Efter har läst mitt citat i sammanhanget av det jag skrev förstår jag inte din fråga.

Har du nekat dig själv dina dragningar och attraktioner i livet?

När man förnekar Guds existens förnekar man också en absolut moralisk grund (och för vissa ateister moral över huvudtaget).

Precis, det finns ingen absolut moral. Alla människor har dock moral, att hävda att så inte är fallet är en smula naivt.

Rent allmänt - Men hur vet man att en persons beslut inte skadar någon annan? Besitter individen en sådan kunskap att hen vet att deras beslut inte kommer ha konsekvenser för någon annan? Om Jonsson kommer fram till ett moraliskt beslut av sig själv och Andersson kommer fram till motsatsen till Jonsson beslut (val) vem skall få rätt? Vems standard skall råda?

Människor kan fatta egna beslut, når man konsensus i stunden är detta gott nog. Om det sedan visar sig ha andra effekter än planerat har man lärt sig något. Människor kan också resonera och diskutera saker och ting, om det råder motstridiga åsikter går dessa att diskutera och vikta mot varandra. Jag förstår inte detta förakt mot människans intellekt.

Du erkänner att det har skett en förändring gällande synen på homosexualitet och likväl kan du kanske om 20 år säga om incest

Det är minst sagt smaklöst att dra en direkt parallell mellan homosexualitet och incest. Kristen moral, förmodligen.

-----

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2014-08-26 18:51 #1 av: Woodland

Thursday:


Vad spelar det för roll om en ensam gärningsman som Breivik ansåg kristendomen som sin moraliska plattform? Kristendomen är långt större och djupare än hans förryckta inställning. Han definierar inte tron.


Jesus sade att hans rike inte var av denna värld. Hade det varit av denna värld hade han bett sina efterföljare att kriga för honom. Paulus talar om att staten har rätt att skipa rättvisa. Självförsvar är tillåtet. Samtidigt kan vi se att krig har varit nödvändigt och kommer att bestå som ett tillstånd mellan människor till Kristus kommer tillbaka. (Nu kommer vi långt från TS ämne).


T- Har du nekat dig själv dina dragningar och attraktioner i livet?

Nu vill jag om möjligt föra en någorlunda sansad diskussion men du kanske kan söka lite om “yttersta fördärvet” eller “arvssynden” för att fatta vad jag syftade på.


T - Precis, det finns ingen absolut moral. Alla människor har dock moral, att hävda att så inte är fallet är en smula naivt. . . .

Jag visade i min illustration att relativ moralism inte kan fungera eftersom det inte finns någon referenspunkt som är högre än människorna som är inblandade. Den "mänskliga faktorn” är i sig ett överväldigande bevis på att det är ohållbart att grunda värden på en konsensus.  Vad skall konsensus grundas på? Du föreslår mänskligt intellekt (sunt förnuft)? 


Koncentrationslägren formades och drevs av en konsensus som en förnuftig lösning till ett problem som rådde bland makthavarna vid den tiden. De var en modell av effektivitet där en rationaliserad utradering av oönskade samhällselement framgångsrikt ägde rum.  Ops! Så Nazisterna lärde sig någonting av sina misstag?I? Fråga en Nazist idag. Vid Nürembergrättegången sade försvaret att förövarnas förfarande kunde ursäktas för att de agerade “enligt deras egna lands lagar.”  Så följdfrågan är -finns det inte en lag som står över landets lag? Nietzsche hade svarat “Nej.”

Jag anser att ditt resonemang inte är förankrat i verklighet: varken dagens eller historiens.


T - Det är minst sagt smaklöst att dra en direkt parallell mellan homosexualitet och incest. Kristen moral, förmodligen.

Missar du min poäng avsiktligt eller? Ja, kristen moral är bra men inte vad som är huvudpoäng i min illustration. Vad jag skriver innebär att ribban kommer att sänkas i framtiden och tillåter det ena och det andra. Du behöver inte tro mig eller hålla med mig. Framtiden kommer att visa vem av oss som ligger närmast verkligheten.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-26 20:30 #2 av: JonasDuregard

#1 "Vad spelar det för roll om en ensam gärningsman som Breivik ansåg kristendomen som sin moraliska plattform?"

När jag läser det rakt upp och ner verkar det handla om att ge exempel på att andra religioner än Islam dras med fanatiska terrorister.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2014-08-26 21:05 #3 av: Woodland

# 2
Kanske KRIS istället för ISIS? eller El Kyrka istället för Al Qaeda? Seriös........

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.