Livsfrågor

Två religioner?

2014-08-25 20:38 #0 av: Sophiewesterlund

Kan man "döpas" i två religioner? T.ex kristendomen och islam? Lipar

Anmäl
2014-08-25 20:50 #1 av: Zepp

Vet inte, men dopet i kristendomen är ju själva inträdet i kyrkan man blir del av samfälligheten.

Har de över huvud taget dop i Islam?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-08-25 22:06 #2 av: Woodland

#0
Islam har inga sakrament.

Är det så att du egentligen undrar om man kan tillhöra båda religioner? Tar man ämnet på allvar blir svaret nej. Den ena religionen utesluter den andra.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-25 23:37 #3 av: Zepp

Egentligen inte två olika religioner utan mer två olika grenar på det Abrahamitiska trädet.

Vi har samma gud, delvis samma profeter och delar stora delar den monoetiska synen på religion.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Abrahamitiska_religioner

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-08-26 07:59 #4 av: Sophiewesterlund

Okej, tack för era svar! =) Nej jag vill bara vara kristen, min pappa är präst så någonting annat finns inte på min karta! 

Anmäl
2014-08-26 08:37 #5 av: JonasDuregard

#2 "Är det så att du egentligen undrar om man kan tillhöra båda religioner? Tar man ämnet på allvar blir svaret nej."

Klart att man kan! Det är bara att gå med i Chrislam 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chrislam Glad

De är högst allvarliga verkar det som. 

#4 Det finns många prästbarn som inte går i sina fäders fotspår. Prova på ateism vet jag, du kommer säkert gilla det Tummen upp.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2014-08-26 09:00 #6 av: Sophiewesterlund

#5 Hmm kanske Skämtar 

Anmäl
2014-08-26 11:36 #7 av: Woodland

# 6

Muslimernas Allah är varken den judiska eller kristna Guden.

Mina kristna vänner (Arabiska) använder ordet Allah om Gud men menar den kristna treeniga Guden.  Det är ljusår från den muslimska bilden.

Likväl finns det ingen människa inom protestantiskt kristendom som har den ställning Muhammed har.

Chrislam kan vara högst allvarliga för de som är inblandade men . . .. 

Wikipedia är bra som källa men har sin begränsing därför att vem som helst kan skriva där.  Mitt råd till dig är  - fråga din Pappa!  Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-26 11:50 #8 av: [Juel70]

#7 Ja tänkte precis säga detsamma; att "allah" inte är den kristnes gud.  Dom har två helt olika budskap. Finns många olikheter. Allah har inga söner. Vi är guds söner och döttrar.  Gud har bara en son/profet. Muhammed kom aldrig ens med någon profetia mm mm

Anmäl
2014-08-26 12:45 #9 av: Zepp

Det är exakt samma gud.. såvida de kristna inte har övergivit Abrahams gud!

Att man har olika tolkningar sen är det som gör det till olika grenar.. likaså inom den kristna sfären.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-08-26 16:05 #10 av: [Juel70]

#9 Eller tvärtom, att muslimerna övergav Gud för en annan gud. Oberörd Det finns olikheter där också var jag vet.. Abraham har vi gemensamt, men inte Jakob. Kanske Woodland kan fortsätta på svaret, för jag har inte studerat det så mycket.

Anmäl
2014-08-26 16:08 #11 av: [Juel70]

Enligt både Koranen och Bibeln får Abraham tillsammans med sin bihustru Hagar sonen Ismael. Men därefter skiljer sig historien om Hagar och Ismael i Koranen och Bibeln. I Bibelns Gamla Testamente förskjuter Abraham Hagar och Ismael, eftersom Abrahams första fru Sara ville att deras gemensamma son Isak skulle ärva ensam och inte tillsammans med halvbrodern Ismael. Enligt Koranen däremot förskjuter inte Abraham sonen Ismael. Ismael betraktas som arabernas stamfader och enligt islamisk tradition var det Ismael som tillsammans med sin far Abraham byggde den heliga Kaba i Mecka.

Anmäl
2014-08-26 16:25 #12 av: [Juel70]

Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön.

1 Korintierbrevet 3:11-14

Anmäl
2014-08-26 16:27 #13 av: Zepp

Det är altså den gamla Kannaneiska stammguden El Elohe, som judar kallar Jahve, muslimer Allah och vi bara gud.

Allah betyder gud på arabiska.

Jahve betyder "han som är" eller Herre.. dvs Gud.

El Elohe betyder Gud, närmare bestämt Israels gud.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-08-26 17:33 #14 av: GiraffTunga

 Nej. Kristendomen tror på Jesus, Islam Mohammed. Det enda om Islam jag  vet är att Ängeln Gabriel hjälpte Mohammed skriva heliga skriften Koran.  Islamens Gud heter Allah och det gör inte kristendomens Gud, Inom islam får ju man inte äta gris. (flesta kristna äter inte gris heller) "Du skall ej ha andra Gudar sidan av mig " Sedan så ber muslimer på ett annat sätt. Muslimer tror ej att Jesus var Guds son. Och inom kristendomen så tror man att Jesus är Guds son. Så nej endast en religion skulle jag rekommendera.

Anmäl
2014-08-26 19:08 #15 av: Zepp

Islam tror oxå på Jesus.. de betraktar honom som en av de större profeterna!

Och det som skiljer ut kristendomen från de andra Abrahamitiska religionerna är att vi betraktar Jesus, Gud och den heliga ande som ett!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-08-26 19:10 #16 av: Woodland

# 13

Juel har rätt i sina inlägg.  

El Elohei, Elohim som namn är unikt till Hebreiskt tänkande.  Det finns flera namn för Gud i bibeln. Ordet YWHW ansågs för heligt att uttala så judarna tillbad Gud med namnet Adonai.

Men Israels Gud är inte samma gud som de kannaneiska stammarna tillbad när de offrade sina barn i elden med mera.  

Juel har helt rätt att skillnaderna är för stora mellan de olika gudabilderna och ingen utövare av judendomen eller islam skulle hålla med om den kristna Gud som en treenighet fastän det finns belägg för det i GT.  

Däremot åberopar alla tre en anknytning till Abraham  (den kristna anses vara andlig) men de tillbad/tillber inte samma Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-26 19:18 #17 av: GiraffTunga

#15 Nej dom tror väl mer på Mohammed, deras profet? Har pratat med många muslimer om Jesus. Och många sa att Jesus är ej Guds son och att dom endast tror på Allah & Mohammed. Jag tror inte att Kristendomens, Judendomens och Islams Gud är exakt likadana? Eller....?

Anmäl
2014-08-26 19:44 #18 av: Zepp

Det är Abramhams gud.. oavsett namn.. i olika trosuppfattningar.. inte alla kristna inriktningar omfattar treenigheten heller.. men den övervägande majoriteten.

De Kannaneiska stammarna hade flera gudar.. innan Moses införde monoetismen.. som baserade sig på den kannaneiska stamguden El Elohe.. vilket är namnet på hebreiska!

För Kristna är Jesus främsta profet och en del eller det samma som gud, hans son.. osv.. det beslutades I Nicea år 325!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Treenigheten

Före det fanns det olika uppfattningar!

Översätter man ordet Gud till arabiska så blir det Allah.. det är samma gud med ursprung i Abrahams gud.. dvs i den Kannaneiska stamguden.. som har uttalats olika på olika språk.

Hur som helst så förefaller det som att man inte kan döpas i Islam.. då de inte har dop som en del av sina sakrament.

Däremot.. och det är väl frågan från TS egentligen handlar om, man kan konvertera till Islam men antar jag att man måste avsäga sig sin kristna tro?

Iomed att den inte helt överenstämmer med den Islamiska trosbekännelsen, de har andra sk sakrament.. som skiljer sig från kristna.

De benämner dessa för 5 pelare.. uppfyller man dessa så är man Muslim.. dvs rättroende!

Islams fem pelarearkân, på vilka islam vilar är:

  1. Trosbekännelsen – Shahada
  2. Tidebönen – Salah (Salat)
  3. Allmosan (skatt till de fattiga) – Zakat
  4. Fastan (under månaden Ramadan) – Sawm (Siyama)
  5. Vallfärden till Mekka – Hajj

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-08-26 22:08 #19 av: Woodland

# 18
Som sagt är så är wikipedia inte den bästa källan. Utan Treenigheten ingen kristendom. Treenighetens Gud är den som kännetecknar kristendomen. Treenigheten bestämdes inte på Nicaea. Detta är en lögn som har upprepas så många gånger att folk tar den för faktan.

Det första nertecknade stycket som finns om Tre Personer i en Gud är från 160 AD skriven av Theophilus, biskop av Antiokian. Den fanns i ett brev skrivet till lärjungen Autolycus. Att det har funnits andra synsätt på Jesus är ingenting vi sticker under stolen med. Biskop Alexander med sin lärjunge Anthanasius aktivt bekämpade Arius utifrån den Gudsbild som de kristna höll för sant och som finns i bibeln. Kampen mot irrläror nedtecknades i Apostlagärningar medan Apostlarna levde.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-26 22:33 #20 av: Zepp

Där har du fel för det finns kristna inriktningar som inte erkänner treenigheten!

Främst Annabaptister och sjundedagsadventister.

Dock så är det en grundpelare i de flesta!

Som sagt vad.. det står en massa i Bibeln.. varoen väljer vad den skall hänga upp sig på och på kyrkomötet i Nicea beslutades att Jesus, Gud och den heliga ande var ett!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-08-27 07:55 #21 av: Woodland

# 20


Det fanns de bland Anabaptisterna som inte bekände sig till Treenighetsläran men Menno (en av grund figurerna) vägrade ha gemenskap med dem.  Adventisterna har avvikande läror i flera frågor men bekänner sig till en treenig Gud. 


Som jag har skrivet förut i forumet, att förneka Treenigheten berör oundvikligt försoningsläran på ett ytterst negativt sätt och därmed försvinner all grund för etiketten "kristen", all hopp om frälsning och evigt liv. Vi förnekar inte att sådana grupper finns.


Fadern, Sonen och den Helig Ande är tre distinkta personer i en Gud men det var ingenting som "beslutades" i Nicaea därför det var redan accepterat innan. Biskoparna var enhälliga om Jesus gudomlighet och att han alltid har existerat. Det fanns endast två motståndare till biskoparnas synsätt,  Theonas av Marmarica and Secundus av Ptolemais.  Arius, upphovsman till läran, förvisades och kyrkan brände hans skrifter. Så man kan med säkerhet säga att det var brännmärkning av Arius och hans lärjungar som skedde och inte antagande av någonting nytt.


Om detta behöver vi inte diskutera för de historiska dokumenten talar för sig själva. En lista med olika dokumentkopior finns här på tertullian.org och en bra kopia av dokumentet på engelska finns här på New Advent för de som är intresserad.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-27 16:04 #22 av: Sophiewesterlund

Tack för alla era svar Glad

Anmäl
2014-08-29 22:31 #23 av: [Ztevo]

Kristendomen och Islam, lär av varandra?

http://filosofi.ifokus.se/discussions/5400c26bce12c4044200107e-usa-tortyr-inspirerar-is?discussions-1

Anmäl
2014-08-30 08:05 #24 av: Woodland

# 23
Nu för du allt sluta med denna idioti. Det börjar bli löjligt nu. Du vill bara få igång folk med one-liners och sedan står du på sidan om och iakttar. Lägg av nu. Andra varningen från min sida.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-30 13:21 #25 av: [Ztevo]

#24 När fick jag den första "varningen"?

Min intention är att, om möjligt, öppna människors ögon.

Det du påstår om mig är inte sant! Men du har rätt att påstå precis vad du vill, här, på din sajt.

Jag tipsade dig om tråden ifråga, då jag trodde att det kanske låg i ditt intresse. Jag förstår nu att jag hade fel.

Anmäl
2014-08-30 13:53 #26 av: Woodland

# 25

 När fick jag den första "varningen"?

Här.

Och i denna tråd delgav du inledningsvis dina synpunkter om hur sajten sköts men samtidigt bidrog du ingenting konkret till diskussionen förrän jag sade till. Om din intention är att " öppna människors ögon" får du allt komma med liter mera stoff från din egen tankevärld än de kommentarer och  länkar du lägger upp från andra. 

Missförstå mig inte,  du är välkommen att skriva här även om du inte håller med oss i  vår position men det måste ske ett utbyte (som Thursday) där det går att bemöta någonting.

Du länkade till samma tidningsrubrik på en annan sida  sammankopplande den kristna tron till ämnet  tortyr i dina kommentarer.  Var det meningen att sammanföra de två olika sajterna i detta ämne eller vill du bara agera som lunch-rumsagitator? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-08-30 14:02 #27 av: [Ztevo]

#26 Även jag vill ej bli missförstådd.

Jag tycker att det är bra när religion ger positiva effekter, och dåligt när religion ger negativa effekter.

På det sättet är jag en väldigt enkel människa.

Anmäl
2014-09-03 14:24 #28 av: Nelley

Wikipedia är visst en bra sida! Visst, vem som helst kan skriva där men då behövs källa, annars tas det bort. De är väldigt källkritiska och ska man säja så om Wikipedia som ofta har tiotal källartiklar till varje sida, så kan man ju inte tro på något man läser på internet eftersom: "vem som helst kan skriva där".

Anmäl
2014-09-03 14:57 #29 av: Woodland

# 28
Wikipedia är bra, ja, men inte det bästa. Man bör ta vad man läser där med en nypa salt innan man drar en slutsats. Detta gäller naturligtvis inte allt men det är lätt att citera källor och dra citaten utanför sina sammanhang. Detta har jag bevittnat flera gånger. Senast igår läste jag en artikel på W som någon hade länkat till där de angav ett citat. De använde citatet så att man fick intrycket av att källan som skrev citatet stödde artikelförfattarens synsätt på ämnet. Jag kände till källan och visste att så inte var fallet. Om det gäller ett viktigt ämne är det allra bästa att läsa källorna. Men det är bara så jag ser på det hela. Var och en får dra sina egna slutsatser.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-09-03 15:30 #30 av: Nelley

#29 Så wiki är bra "men inte det bästa"? Finns det en "bästa" på internet verkligen? Vilken sida är bäst att hitta information på enligt dej? :)

Anmäl
2014-09-03 15:37 #31 av: GiraffTunga

Håller med Woodland, wikipedia är bra men inte bäst. Jag har aldrig letat information imom wikipedia eftersom det kan finnas falska information. :)

Anmäl
2014-09-03 17:58 #32 av: Woodland

# 30

Det beror på ämnet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-09-03 18:14 #33 av: JonasDuregard

#31 "Jag har aldrig letat information imom wikipedia eftersom det kan finnas falska information. :)"

Det kan det finnas överallt. Undviker du helt att leta information?

Studier visar att WP är lika pålitlig eller mer pålitlig jämfört med  andra uppslagsverk. Läs mer på WP Glad: http://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2014-09-03 19:03 #34 av: [Juel70]

Man kan leta på flera olika ställen och jämföra också. Man går väl till källan för ämnet.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.