Bibeln

KJV Only?

2014-06-16 13:25 #0 av: Woodland

Diskussionen om den engelska bibelöversättningen King James Version (KJV)  fortsätter här - Saxat ur denna tråd 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-16 13:29 #1 av: Woodland

Avatar för Internettan

2014-06-14 07:24

#35 Inlägg av Internettan 

Jag använder idag nästan bara KJV och väntar ivrigt på att Reformationsbibeln (NT) ska gå i tryck.

Jag är övertygad om att frälsning kan man nå med vilken översättning som helst, eftersom Gud är den som frälser. Men översättningen är viktig när det gäller så mycket annat att även små detaljer blir avgörande när det gäller hur vi ska leva våra liv och hur vi ska tro. Och när bibelöversättningar systematiskt utesluter ord som pekar på Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Ande och bara använder sig av allmänna uttryck om Gud där man kan applicera vilken gud eller ande som helst från vilken religion som helst, så tror jag ändå att det finns onda krafter bakom. Jag tror att vår tro påverkas MYCKET av översättningen.

Guds Ord är ändå levande och en enorm "kraft" och fel översättning tar bort kraften, tror jag.

http://www.bibel.se/artiklar

Här kan man själv kolla upp de olika ställen som skiljer sig åt och jämföra mellan olika översättningar:

http://www.bibel.se/objfiles/1/Ogonoppnaren_-312542528.pdf

På youtube kan man lyssna på Gail Riplinger eller på andra som pratar om KJV vs. andra översättningar. Väldigt intressant.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-16 13:29 #2 av: Woodland

Avatar för Woodland

2014-06-14 13:38#37 av Woodland 

# 35

Det är inte lätt att sätta sig in i dessa kontroverser när de till största del sker på andra sidan Atlanten. I och med att bibeln är så dyrbar för oss blir vi ofta engagerade när vi upplever att den angrips. KJV är älskad bland annat för att språket är så vackert.

Du skrev - Guds Ord är ändå levande och en enorm "kraft" och fel översättning tar bort kraften, tror jag.

Jag kan hålla med till viss del. Om man tar bort grundläggande sanningar från Bibeln där man inte kan uppfatta att frälsning är genom Jesus Kristus, Guds person och så vidare så är det inte längre bibeln (som New World översättningen). Bibeln är inte en bok av magi. Den helige Ande levandegör ordet för den som läser.

Gail Riplinger med flera har fört en kampanj emot andra bibelöversättningar sen 1990-talet. Denna kampanj har kännetecknats av stor okunnighet och känslor. (Den Textus Receptus (mottagen text) är inte den bästa grekiska texten. Erasamus hade lite bråttom att få den publicerad och översatte vissa saker direkt från den latinska Vulgate och inte den grekiska grundtexten och hittade också på ord.)   Riplinger har tillbakavisats och tillrättavisats av de bibellärare och översättare som kan skriften och sin kyrkohistoria. Idag anses Riplinger med sina likasinnade "KJV Only" anhängare som en kult. 

James White är en teolog, lärare i grekiska och har skrivit en mycket grundlig bok "The King James Only" Controversy. Han har också debatterat Riplinger och exponerat hennes påståenden för vad de är - falska. (Del 1 och Del 2). I Del 2 försvarar hon sig men är så förödmjukad av sin okunnighet att efter det debatterar hon aldrig någon "live".  Här kan du hitta behandlingar av "New Age Bible Version" skriven av Riplinger.  Jag rekommenderar varmt White's bok; den är inte tjock och rätt lättläst fastän den är så grundlig. 

Här är en debatt till mellan James White och D.A. Waite (KJV Only): läs gärna kommentarerna. Waite anser inte att andra översättningar är av djävulen som Riplinger men att KJV är överlägsen. 

Jag ställer gärna upp med mer information om detta ämne men jag kan tänka mig att du hittar det själv! Skämtar Vi kan starta en ny tråd om det är så.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-16 13:30 #3 av: Woodland

Avatar för Woodland

2014-06-14 22:42#38 av Woodland 

# 35

En kort presentation av ämnet!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-16 13:31 #4 av: Woodland

Avatar för Internettan

2014-06-16 06:28

#39 Inlägg av Internettan 

#37:

Det känns lite som att ord står mot ord. Jag vet inte allt om Gail Riplinger och vad hon skrivit och hon (och jag) kan mycket väl ha fel om en del. Men samtidigt har jag tagit del av information om historien bakom de olika grundtexterna och dessutom själv kunnat jämföra olika bibelöversättningar och tycker att det är mer än tydligt att de nyare översättningarna på många sätt fördunklar sanningen.

Bibeln är inte magisk, men är ändå "the armor of God". Om man använder bibelord som inte är sanna blir det inte mycket till "armor". Och när vi vill ta reda på olika saker om hur vi ska leva och hur vi ska tro så kan det bli väldigt förvirrande när man jämför olika översättningar, eftersom de lär oss helt olika saker. 

Faktum är att många bibelställen motsäger varandra i olika översättningar. Där olika bibelöversättningar säger olika (ibland motsatta) saker kan det bara finnas en som är sann. Det går inte att komma ifrån. I mina ögon kan man inte släta över det som påstår en rak motsats till sanningen, och ha förhållningssättet att "ett mellanting mellan alla översättningar blir det mest sanna". Eller ha en Bibel som är Guds Ord, som delvis består av lögner. (För det som är fel översatt blir ju faktiskt osanningar.)  

Gud har lovat att bevara sitt Ord rent och det står t.o.m. att den som lägger till eller drar ifrån något ska straffas. Det måste betyda något. Jag tror att det finns en översättning som är helt sann. Jag tror inte att Gud lämnar åt oss att själva plocka ihop det sanna från olika källor. Jag harmycket svårt att tro att Gud skulle göra så. Jag tror att han har inspirerat män (och kvinnor kanske?) att översätta, på samma sätt som han inspirerade dem som ursprungligen författade texterna.

Även om den helige Ande hjälper oss att förstå Guds Ord så måste vi ändå ha det sanna Ordet när vi läser.

Så jag håller fast vid att KJV är den engelska versionen av Guds sanna Ord.

Än så länge i alla fall. Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-16 14:46 #5 av: Woodland

# 39

Det känns lite som att ord står mot ord.

Javisst kan det kännas så! Det är inte lätt att avgöra saken som lekman eller lekkvinna men om man ser till bakgrunden av de som kommer med KJVO påståenden och de som är på den andra sidan av kontroversen kan det hjälpa lite: vem har mest under fötterna, så att säga?

Ripling har ingen bakgrund i några av de bibliska språken. Hon har examen på olika nivåer i hushållsekonomi, inredningsdesign och konst. Man kan inte påstå att hon är kvalificerad för vad hon har tagit sig an. En artikel i Cornerstone Magazine (här i pdf format) är intressant läsning eftersom den behandlar flera av påståendena i hennes bok. Så en varning: I fall jag en dag publicerar en bok om ämnet köp den inte! Ripling är lika kvalificerad som jag! Skrattar

Jag vet inte om du orkade lyssna till White/Waite diskussionen. I den kunde inte Waite svara den grundläggande frågan - "Kan du på något sätt bevisa att grundtexterna har förvrängts?" Detta är (hans) deras grund till KJVO stansen- men de kan inte bevisa det. Waite undvek att svara på frågan och pratade runt den.

Om man kollar i många av de sakkunnigas bakgrund (som James White) och jämför är kunskapsnivån i en hel annan klass.

KJV är en mycket vacker text. Den är en översättning av en översättning. Vi läser inte den originella översättningen för vi hade haft svårt att förstå den. 1611 års utgåva följdes av flera redigerade utgåvor (1612, 1613, 1616, 1629 och 1638.) Så med dessa förbättrade och förtydligande utgåvor måste man fråga sig vilken KJV är lika ofelbar som grundtexterna? Inte ens de som arbetade med den tyckte att den var den slutgiltiga översättning och att de satte noteringar i marginalerna är ett bevis på det.

Bibeln i sin grundtext är perfekt. KJV är en vacker översättning men inte ens de som arbetade med den ansåg att den (KJV) var perfekt.*

Benjamin Blayney gjorde 1769 "en utförlig revision och lade till 76 noteringar och rättade vikter, mått och mynt -- och lade till 30,495 sidoreferenser" (Jake Lewis The English Bible: From KJV to NIV Baker 1991) Om man acceptera KVJO påståenden att KJV är ofelbar får man lite problem med alla korrigeringar. Vi bör komma ihåg att översättningsarbete är ett mänskligt verk. Dessa översättare hade mellan 6-12 manuskript att arbeta med. Idag finns det 5700 manuskript för översättarna att tillgå. 

Jag förstår att KJVO påståenden kan verka vederhäftiga men kyrkohistorien talar emot deras tolkning av hur det gick till.  *(Och Puritanerna i England på sin tid höll sig till Genevabibeln!. De gillade inte KJV översättningen eftersom Kung James enligt dom "lade sig i" översättarnas arbete.)

Men samtidigt har jag tagit del av information om historien bakom de olika grundtexterna och dessutom själv kunnat jämföra olika bibelöversättningar och tycker att det är mer än tydligt att de nyare översättningarna på många sätt fördunklar sanningen.

Har du några exempel på dessa fördunklingar? För vi kan se att de nyare översättningarna är ännu klarare än KJV på vissa områden! I till exempel Titus 2:13 och 2 Pet 1:1 syftar orden Gud och Jesus på samma person i verserna. Detta framkommer i de nyare översättningar och är klarare än KJV. Orsaken är Granville Sharps regel från det sena 1790-talet angående den koine grekiskan som var okänd för de som översatte KJV.**

Regeln lyder att-  när texten har två subjektiva ord som beskriver en person och dessa två subjektiv är sammankopplad med ordet "och" och det första subjektiva ordet har en "the" framför sig, men den andra har inte det, talar båda subjektiva om samma person.-

**Denna oklarhet används av JVs översättning för att stödja sin förnekelse av Jesus som Gud. Jämför också 1917 översättning mot Folkbibeln och Levande bibeln. 

Har du några exempel på deras påståenden att de andra bibelöversättningar förvirrar hur vi skall tro och leva?

Vill du ge några exempel på ställen där ord som kvalificerar Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Ande systematiskt uteslöts?

Gud har lovat att bevara sitt Ord rent och det står t.o.m. att den som lägger till eller drar ifrån något ska straffas. Det måste betyda något. 

Håller med dig till 100%. Men syftar detta på KJV översättningen eller grundtexterna? Man kan föredra en översättning och uppskatta den för mycket om man inte kan ta emot förbättringar. De kristna använde Septuagint LXX som är översättningen av GT från grekiska   När GT översättes av Jerome ca 405 från hebreiskan blev det upplopp i Alexandria därför att Jerome ändrade ordet för växten som överskuggade Jona! 

Jag uppskattar ämnet, Internettan! Jag trodde aldrig det skulle komma upp här på JiF! Glad Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-23 09:33 #6 av: Internettan

Förlåt att jag dröjt så med att svara. Har inte riktigt haft tid och när jag väl haft tid över så har jag inte velat "fastna vid datorn", som jag så lätt gör i timmar. 

Jag vill börja med att visa lite olika bibelställen, där man tar bort Kristus. Det finns många fler och detta är bara några axplock :

Bibelvers                KJV                      Folkbibeln         Bibel 2000

Joh 4:42                   the Christ              han                     han

Luk 21:8                  I am Christ            Jag är Messias      Det är jag


Apg 3:26                  his Son Jesus         sin tjänare            sin tjänare

Apg 8:37                  I believe that         vers finns ej         vers finns ej

                               Jesus Christ is 

                               the Son of God

Apg 9:29                  he spake boldly      han talade       han predikade 

                               in the name of 

                               the Lord Jesus

Rom 14:10               the judgment         Guds domstol    Guds domstol

                              seat of Christ

Rom 16:24              Lord Jesus Christ     vers finns ej      vers finns ej

1 Kor 9:1                 Jesus Christ our     Jesus vår           Jesus vår 

                               Lord Jesus             Herre                 herre

1 Kor 9:18               the gospel of          evangelium         evangeliet

                              Christ

Gal 3:17                  God in Christ          Gud själv            Gud själv

Gal 4:7                   God through Christ     Gud                 Gud

Gal 6:15                 in Christ Jesus         nämns ej            nämns ej

Ef 3:9                     by Jesus Christ        nämns ej            nämns ej

Ef 3:14                   Lord Jesus Christ      nämns ej            nämns ej


Jag hinner inte leta upp fler just nu. Men det finns många fler ställen där det faktiskt verkar som att någon vill få bort en del av det som är kärnan i kristendomen. Jag får återkomma med mer när jag har bättre tid.

Redan Paulus varnade för villolärare i Bibeln. Det fanns ju gnostiska läror samt lagiska läror mm. Och sådana texter man var tvungen att rensa bort. Man menar att redan grundtexterna ändrades i, så det är inte i första hand våra översättningar som är felet, utan felen har smugit sig in för väldigt länge sedan. I vissa grundtexter alltså. Men jag tror ju att Gud sett till att hans ofelbara Ord har översatts konsekvent i en obruten kedja genom historien. Det gäller bara att se vilka grundtexter som är de rätta.

Den grundtext som används av de flesta nyare översättningar grundar sig på förhållandevis få texter, som dessutom stämmer ganska illa överens med varandra. Textus receptus har många, många fler texter som dessutom stämmer överens med varandra.

Gud har lovat att bevara sitt Ord och det känns som att den Bibel som använder sig av de grundtexter som KJV gör, verkar mer konsekvent än de man använder i de nyare översättningarna.

Men framför allt så tycker jag ändå att översättningarna talar för sig själva.

Usch, nu hinner jag inte mer. Måste åka iväg. Har nog inte svarat på allt. 

Vi "ses" vid ett senare tillfälle.

(Och ja, jag erkänner att jag inte läst allt om saken osv... Men ändå känner jag mig så säker. på det jag tror. Får väl se om jag ändrar mig. :)

Ha det så bra så länge!

 

Anmäl
2014-06-23 13:12 #7 av: Woodland

Du skrev - "Den grundtext som används av de flesta nyare översättningar grundar sig på förhållandevis få texter, som dessutom stämmer ganska illa överens med varandra. Textus receptus har många, många fler texter som dessutom stämmer överens med varandra."

Har du några källor för detta?

Jag skall titta över dessa fraser i sina sammanhang och återkomma!

Ha' det!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-23 21:44 #8 av: Woodland

# 6

Här är en utmärkt artikel om vilken bibelöversättning är bäst. Matt förklarar hur det är med språkstil och så vidare.  Översättning är en vetenskap i sig. 

Man kanske borde jämföra 1917 års övers. med de andra istället för KJV? Engelskan och svenskan är två helt olika språk. Alla jämnförelser här är mellan KJV, 1917 och Folkbibeln.

Johannes 4:42 Folkbibeln och 1917- och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare."

Lukas 21:8 - Folkbibeln och 1917- Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! (Messias och Kristus Christ är detsamma)

Apg 3:26 - För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Men i vers 20 ovanför 26 står det - han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.

Apg 8:37 - Folkbibeln och 1917 – Fattas i samtliga svenska översättningar man ser från sammanhanget att han trodde.

Apg 9:29 Folkbibeln och 1917 - (finns i vers 27) - att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus.

Rom 14:10 Folkbibeln och 1917 Jesus är Gud och jag ser inget problem med Guds domstol. Tanken är där.

Rom 16:24 Folkbibeln och 1917 Fattas i samtliga svenska översättningar. Det kan vara så emellan språk.

1 Kor 9:1 och 1 Kor 9:18 Fattas i samtliga svenska översättningar.

Gal 3:17 Fattas i samtliga svenska översättningar, men tanken om Gud i Kristus uttrycks som “åt din avkomling som är Kristus” i vers 16.

Gal 4:7 Fattas i samtliga svenska översättningar. Sammanhanget syftar till Kristus till exempel vers 6 “Sons Ande” (1917) tanken är klar från 4-7 att det är Jesus som är orsaken till att man är insatt av Gud.

Gal 6:15 Fattas i samtliga svenska översättningar.

Ef. 3:9 Fattas i samtliga svenska översättningar men är lika klart på grund av vers 11-12 Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

Ef. 3:14 Fattas i samtliga svenska översättningar men är helt enligt Jesus befallning i skriften att vi ber till Fadern i Jesu namn. Och Jesus nämns i vers 11 och 17.Man menar att redan grundtexterna ändrades i, så det är inte i första hand våra översättningar som är felet, utan felen har smugit sig in för väldigt länge sedan. I vissa grundtexter alltså.

Men detta påstående kan inte KJVO bevisa. Det kan inte stämma, Internettan, eftersom det finns 5700 manuskript att jämnföra med kontra de få (6-12) som KJV översättarna hade. De nyare översättningar är klarare än KJV i till exempel Titus 2:13 och 2 Pet 1:1 med flera.

Men för att röra ihop det hela föreslår jag att du kollar in Puritanernas bibel – Geneva bible (1599) som de föredrog över den "nya" KJV! Skämtar GB är en mycket vacker översättning!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-27 00:02 #9 av: Internettan

#8

Johannes 4:42 Folkbibeln och 1917- och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare."


Reformationsbibeln (som alltså precis som KJV översätter från Textus Receptus):

"Nu tror vi inte längre på grund av det du sagt. Ty vi har själva hört och vi vet, att han verkligen är Kristus, världens Frälsare."

Man tar i de andra översättningarna bort kopplingen till Kristus, som det profeterats om i GT. Jesus kan på detta sätt vara en vanlig människa som genom sin "vishet" (upplysthet) frälser världen genom att lära ut sanningen. Precis som New Age lär ut. Och "sanningen" kan då vara en annan än evangeliet i Bibeln.

Lukas 21:8 - Folkbibeln och 1917- Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! (Messias och Kristus Christ är detsamma)


Att Messias är detsamma som Kristus känner jag till. Här var det snarare Bibel 2000 som ensam hade en sämre översättning. De följs inte åt och ibland är den ena sämre och ibland den andra, ofta bägge två.

Apg 3:26 - För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Men i vers 20 ovanför 26 står det - han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.


Men det är långt ovanför och det står heller inte att han är Guds son. Varför? Gud har en enfödd Son, men många tjänare. Endast en är syndfri och Gud själv. Det är viktigt att upprepa det som är sant och även om vissa sanningar finns på andra ställen i Bibeln räcker det inte. Hur många är det inte som citerar kortare bibelavsnitt? 

Många översättningar, i alla fall på engelska, smyger in fler och fler förändringar för varje utgivning och varje förnyad översättning. Man märker det inte om man inte är uppmärksam. Men en av sakerna man gör är att ta bort vissa saker med ursäkten att det ändå står på andra ställen. Satan attackerar den kristna tron från alla håll. Att ta bort Guds Ord helt skulle få folk att reagera. Men att ersätta det med ett annat, steg för steg - det märker vi inte.

Apg 8:37 - Folkbibeln och 1917 – Fattas i samtliga svenska översättningar man ser från sammanhanget att han trodde.


Men håll med om att man tar bort tydligheten. Det är en viktig bekännelse och för varje gång något nämns uppmärksammas det och det "fastnar i våra hjärtan". Att ta bort saker och ting ur Bibeln får dessa saker att inte verka viktiga. 


Apg 9:29 Folkbibeln och 1917 - (finns i vers 27) - att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus.


Ja, det ser jag nu.

Rom 14:10 Folkbibeln och 1917 Jesus är Gud och jag ser inget problem med Guds domstol. Tanken är där.


Att det är Kristi (som i Bibeln kopplas till Jesus) domstol visar att Jesus inte är en människa, vem som helst.

Rom 16:24 Folkbibeln och 1917 Fattas i samtliga svenska översättningar. Det kan vara så emellan språk.


Men man undrar ju. Varför finns den med i vissa grundtexter?

1 Kor 9:1 och 1 Kor 9:18 Fattas i samtliga svenska översättningar.

Kristus fattas i 9:1. Bara Jesus vår Herre står det. Vilket alltså döljer vem Jesus är. Det kan vara "en annan Jesus" lika gärna. T ex New Age:s Jesus.

I  1 Kor 9:18 saknas "Kristi evangelium". Evangeliet står det bara. Vilket evangelium? New Age-evangeliet?

Gal 3:17 Fattas i samtliga svenska översättningar, men tanken om Gud i Kristus uttrycks som “åt din avkomling som är Kristus” i vers 16.

Ja, det gör det visserligen. Kanske det inte är så viktigt? Samtidigt, att något även förklaras giltigt i Kristus borde betyda något. 

Jag tror ju att Guds Ord är rent och perfekt och fullkomligt - bevarat av Gud. Att det är ett Ord där ingen får lägga till eller dra ifrån något. De olika grundtexterna tyder på att antingen har någon/några lagt till saker och ting i den ena versionen - eller så har någon tagit bort text i den andra. (Jag skriver i singularis eftersom det i stort sett handlar om två "huvudgrundtexter" som används.) Om Kristus finns i originaltexterna av Guds Ord så anser jag att det måste finnas med, och att det är viktigt. Och min tro är att Textus Receptus ärden rätta grundtexten, baserat på olika fakta. 

Sen är det ju så att Gud med sin Ande är med även vid översättningar. Och det kan ju vara så (som en del tror, men som jag inte vill skriva under på - men som jag ändå funderar över...) att den engelska översättningen King James version inspirerats av Gud och faktiskt "renats" ytterligare 7 ggr jämfört med grundtexten på grekiska (och hebreiska, eftersom även GT faller in i ämnet om rätt/fel grundtext).


Psalm 12

6 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

7 Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

De menar att King James är den sjunde översättningen på ett nytt språk:

1.Hebrew 

2.Aramaic 

3.Greek 

4.Old Syriac 

5.Old Latin 

6.German 

7.ENGLISH 

http://www.churchinthebarn.com/articles/PurifiedSevenTimes.pdf

Gal 4:7 Fattas i samtliga svenska översättningar. Sammanhanget syftar till Kristus till exempel vers 6 “Sons Ande” (1917) tanken är klar från 4-7 att det är Jesus som är orsaken till att man är insatt av Gud.

Men ändå, om Kristus finns i vissa grundtexter - varför finns de inte i alla? Och varför har just Kristus tagits bort på så många ställen? Det är inte precis ett undantag. Faktum är ju att ju fler Kristus-ord i texten - desto tydligare blir budskapet. Är det någon som vill skapa förvirring tro?

Förresten, Bibeln är ju författad av den Helige Ande. Alla andar ska prövas:

1 Joh 4:

1. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

2. Guds Ande skall ni känna igen på detta: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud.

3. Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är Antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Det känns lite som att nya översättningar försöker undvika att bekänna att Jesus är Kristus. New Age vill ju ha det till att vi alla kan få ett kristus-medvetande och att Jesus bara var en människa som hade fått ett sådant medvetande. Så småningom kanske alla ställen som bekänner Jesus som Kristus är borta, i alla fall i vissa översättningar. NIV (New International Version) är en engelsk översättning som är mycket värre än våra svenska. Och många av de engelsktalande använder just den versionen. I Amerika har många övergivit KJV för NIV, och i andra engelsktalande länder använder nästan alla NIV. Och den versionen är verkligen ILLA, med stora bokstäver.

Jag tror jag stannar med kommentarer där. 


(Man menar att redan grundtexterna ändrades i, så det är inte i första hand våra översättningar som är felet, utan felen har smugit sig in för väldigt länge sedan. I vissa grundtexter alltså.)

Men detta påstående kan inte KJVO bevisa. Det kan inte stämma, Internettan, eftersom det finns 5700 manuskript att jämnföra med kontra de få (6-12) som KJV översättarna hade. De nyare översättningar är klarare än KJV i till exempel Titus 2:13 och 2 Pet 1:1 med flera.

Ja, det finns tydligen verser där andra översättningar verkar bättre och tydligare. Alltså är inte ens KJV den perfekta översättningen.  (suck) Men även om det inte finns en Bibeln som är perfekt i alla detaljer så borde ju ändå Gud ha bevarat sitt Ord tillräckligt "perfekt" åt oss. Och frågan är ju om alla de skillnader som finns mellan KJV och andra översättningar bara är bagateller. I mina ögon ser det inte ut så. Jag måste nog hålla fast vid att det verkar ske en systematisk förvrängning av Guds Ord.

(Det finns som sagt många, många fler bibelställen som kan diskuteras.)

Förresten är inte Titus 2:13 och 2 Pet 1:1 så väldigt fel. Man KAN fortfarande i KJV läsa det som att Jesus är Gud (krystat visserligen), även om det mer ser ut som att man talar om två olika personer. Inga mega-fel känns det som. (Men nu är jag kanske lite väl snäll-synt, typ? :)

Det känns som sagt som att ord står mot ord. De jag lyssnat på (flera olika på youtube) och läst (http://www.bibel.se/artiklar) menar att de många manuskript som finns stämmer bra överens med varandra när det gäller Textus Receptus. Medan de färre som stödjer de Alexandrinska texterna inte alls stämmer överens med varandra i lika hög grad. Och många av dem är dessutom slarviga och i sämre skick. 

Förresten, allt det som kom från Alexandria var ont enligt Bibeln. Antiokia däremot var ett bra ställe. Och därifrån kommer de bra manuskripten. (Nåt sånt var det en som sa på youtube.) Låter väl bra? :)

Men för att röra ihop det hela föreslår jag att du kollar in Puritanernas bibel –Geneva bible (1599) som de föredrog över den "nya" KJV! Skämtar GB är en mycket vacker översättning!

Den är nog inte så dum kanske... Får väl kolla in den. Funderar

Min tro är i alla fall att KJV och Reformationsbibeln är bra översättningar och kan kallas Guds Ord med rätta. Jag håller mig till dem, i tro.

Anmäl
2014-06-28 23:10 #10 av: Woodland

# 9

Grundtexterna - Det är väldigt viktigt att vi håller oss till Guds ords äkthet.

Det finns i huvudsak två grundtexter: ”United Bible Socieites 4th Edition” och "Nestle-Aland 27th”. Båda har i stor sett samma text, enligt White med flera, men skilljer sig på interpunktion (punctuation på engelska), kritisk apparat och så vidare. Dessa texter är mer Alexandrianska (A) än Textus Receptus eftersom TR till största del är Bysantinsk (B). De är också mindre ”Alexandrien” än texten producerad av Westcott och Hort 1881. Sedan finns Majority Text som till största del är Byzantinsk. De Alexandrianska och Bysantinska texterna skiljer sig i längd, punktuering och andra småsaker (förklaras i nästa stycke).  

Den Alexandrianska anses mer koncis än den Bysantinska. I den A står “Han”, ”Herren”, ”Jesus Kristus” och ”Jesus vår Herre”. B:s grundtext kallas “fylligare” och längre därför att de som kopierade B lade till "Herren Jesus Kristus”, “ vår Herre Jesus Kristus”, “ “Herren Jesus Kristus”, "Kristus Jesus” och “Jesus" utav vördnad för honom. Flertalet av dessa utbredningar av Jesus namn finns inte i A. På grund av dessa ”vördnadsfulla utfyllnader” anses B vara av ett senare datum än A. Enligt de flesta bibelforskare anses A vara den ‘renaste' av de två. 

KJVO vill få detta att framstå som om att Jesus förminskas på något vis. Men de som är insatta vet att detta inte stämmer eftersom det enligt räkningen står ”Lord Jesus Christ” 86 gånger i KJV och 64 gånger i NSAB. Om det var översättarnas försök att gömma undan Herren borde de inte ha uteslutit titeln helt och hållet?

Bibelöversättningar - Bibeln 2000 har jag, men jag använder den sällan förutom om jag vill jämföra den med andra översättningar. Jag har flera översättningar och använder NIV ibland. Om du kollar denna webbsida visas det där hur de olika översättningarna ligger i skalan “ord för ord” eller “tanke för tanke”. Som sagt, detta med översättning är en vetenskap!

Det fanns ett visst syfte med de olika översättningarna. Ibland var motiveringen med översättningen att göra bibelnspråket mer modernt, som med Bibel 2000. Bibeln är, för en sekulariserad människa, svår att få grepp om och översättningar där tyngdpunkten läggs på ”tankarna” kan inledningsvis vara mer användbara. När jag abetade bland mina afrikanska trossyskon kunde jag inte sätta en KJV i händerna på dem. De hade inte förstått den. De fick en NT ”Good News for Modern Man” som hade finurliga streckfigurer och en enkel text. De växte med den och Pastorerna, evangelisterna och de äldste hade de mera ”invecklade”(?) översättningarna för sina egna studier.


New Age-påverkan?

Att sammankoppla de olika bibelöversättningarna med New Age hörs som någonting Riplinger vidhåller. Hon har, med flera, anklagat bibelöversättare för hemska motiv och understött sina påstående med att delcitera dem (Det är samma taktik JV använder när de översätter bibellärare och pastorers arbeten och citerar endast de stycken som passar in med deras förutfattade meningar). “New Age” Jesus fanns inte under NT:ets tid och inte förrän första kvartalet av 1900 talet.  Alice Bailey skrev om Kristusanden på början av 1900-talet.  Den stora Maitreya (Läraren) inom ockulta rörelser nämndes först 1883 av Sinnet. Maitreya avbildas ibland som Buddha och ibland som den “Kristus” som konstnärer genom tiderna diktat ihop. Och nu tror de flesta inom NA att denna figur på något sätt är densamma som vår Frälsare.  Suck.  Dagens "New Age Jesus" är så långt ifrån den bibliska Jesus att det egentligen inte finns någon jämförelse. New Age:s mesige “gruppkramande”, icke-dömande, ser-mellan-fingrarna Jesus finns inte inom ramarna av biblens förkunnelse. Han är en person med en förhärligad kropp men finns inte i oss. Och något evangelium finns inte heller inom New Age.


Alexandria: hur var det nu?

Nej, det står inte i bibeln att allt ont kommer från Alexandria. Det står ingenting om detta i bibeln. Det är inte så svart/vit som dessa människor vill påstå. Det var till exempel Alexander och Anthanasius som förde lärokampen mot Arius, och de var baserade i Alexandria. Men de flesta Arianar bodde i Bysantium! Augustinus, en utav kyrkohistoriens största tänkare, var aktiv i Nordafrika. Irrläror fanns lite överallt. Kyrkans lära, som hade predikats och lärts ut med början av Apostlarna, började kyrkofäderna att utkristallisera i doktriner och skrifter för att förklara och försvara den rätta tron mot irrläror.  Kyrkofädernas skrifter måste man naturligtvis jämföra med bibeln, men att påstå att allt ont kom från Alexandria är totalt inkorrekt.

Jag hörde att Dr. Waite påstod något liknande om Alexandria till James White i diskussionen men White tillrättavisade honom med fakta.

Från inlägg # 5 -Jag vet inte om du orkade lyssna till White/Waite diskussionen. Waite kunde inte svara den grundläggande frågan - "Kan du på något sätt bevisa att grundtexterna har förvrängts?" Detta är (hans) deras grund till KJVO stansen- men de kan inte bevisa det. Waite undvek att svara på frågan och pratade runt den. 


..att den engelska översättningen King James version inspirerats av Gud och faktiskt "renats" ytterligare 7 ggr jämfört med grundtexten på grekiska (och hebreiska, eftersom även GT faller in i ämnet om rätt/fel grundtext).

Denna tolkning är verkligen att tänja på gränserna. De som översatte King James trodde inte att de inspirerades av Gud såsom de som först nedtecknade skriften. Översättarna ansåg att bättre översättningar skulle komma med tiden. I inlägg #5 postade jag, som bevis på att KJV översättningen kunde förbättras, en lista över de olika rättelser som kom efter den ursprungliga översättningen.

Jag kollade länken i ditt inlägg (#9). De börjar sin artikel med ”det kan bara finnas en enda översättning av Guds ord i varje språk”.  Gå inte på det, Internettan! Låt inte detta ta din glädje ifrån dig.  Gud har bevarat sitt ord. Detta påstående har varken stöd i bibeln eller kyrkohistoria. KJV är en översättning av en översättning. Bara därför att den älskas och har använts av tradition gör den inte till den enda översättningen av Guds ord.

Jag kanske skulle ta och ge dig flertalet av de bibelverserna som översätts bättre i NSAB, till exempel? NSAB ligger närmare grundtexten ”ord för ord” än KJV.

Jag råder dig att köpa Whites bok för han går igenom allt gällande de engelska bibelöversättningarna och motbevisar och förklarar KJVO:s fel.  Han sade att folk kommer fram till honom och frågar “Hur står denna versen i den grekiska grundtexten?” och han svarar “Precis som det står i den engelska bibeln." 

Min tro är i alla fall att KJV och Reformationsbibeln är bra översättningar och kan kallas Guds Ord med rätta. Jag håller mig till dem, i tro. 

Jag tror också att dessa översättningar är Guds ord. Men jag kommer att köpa och använder flera när jag studerar.  Språk ändras och desto fler originalmanuskript desto fler källor kan bibelöversättarna jämföra med i sitt översättningsarbete. Och än så länge har det bevisats att Gud har bevarat sitt ord eftersom delarna av de olika skrifterna och manuskripten stämmer överens. James White, som är lärare i grekiska (och läser grundtexten som vi läser våra biblar), är positiv till den engelska NSAB och tycker den stämmer bäst med grundtexten. Han var med och medverkade på ett hörn då NSAB uppdaterades.

Jag tittade in på bibel.se och jag ser fram emot deras översättning fastän jag också uppskattar 1917 och Folkbibeln!

YouTube kan vara ett bra instrument men man bör vara vaksam. Här på denna sida kan du utnjuta länkarna där White i flera YT-videor tillrättalägger KJVO-representanter. Du kanske redan har sett KJVO:s presentation  så nu kan du kolla den andra sidans ståndpunkt och bevis.

Det är härligt att diskutera med dig. Varsko om något är oklart.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-12 12:02 #11 av: Internettan

#10:

Om det var översättarnas försök att gömma undan Herren borde de inte ha uteslutit titeln helt och hållet?

Fast då tror jag ju att ingen hade trott att de texterna hade varit äkta. Satan väver in sin lögn i sanningen, det är så han jobbar.

Kollar man t ex på Jes 14:12 och ser vad där står i de moderna översättningarna om honom (Satan) som har fallit. Man kallar honom för morgonstjärna i många av de moderna översättningarna (t ex NIV). Den benämningen finns för Jesus i Upp 22:16 och i 2 Pet 1:19. Det blir väldigt förvirrande.

I KJV står det Lucifer vilket betyder ungefär bärare av ljus. Och detsamma står om Satan på 2 Kor 11:13-15 (angel of light). Han var dessutom täckt med ljusbärande stenar innan hans fall. Var kommer morgon in i bilden? Och varför väljer man att använda ett namn som kan kopplas till Jesus?

Som sagt, detta med översättning är en vetenskap!

Och antikrists ande finns redan i världen och påverkar det mesta, inte minst vetenskapen. Människor kan vara redskap för Satans syften utan att de vet om det. Det är inte så enkelt, tror jag, att man kan lyssna på översättarnas argument (som säkerligen låter jättevettiga) alla gånger, utan jag tror det finns makter bakom.

Bibeln är, för en sekulariserad människa, svår att få grepp om och översättningar där tyngdpunkten läggs på ”tankarna” kan inledningsvis vara mer användbara.

För det första kan man då undra varför NKJV inte är en exakt kopia av KJV förutom själva språkdräkten. Även den har ändrats på ett sätt som får KJV-läsare att reagera. Det står dessutom rent ut om NKJV något i stil med att det är en bra övergångsbibel för de som använt KJV men vill läsa en mer modern version. Varför ska man behöva vänja sig av med KJV, som om man måste förmås "tänka om" innan man kan ta till sig de moderna versionerna?

Sen måste jag ju säga att det här med att anpassa kyrkan (och Bibeln?) efter "den sekulariserade människan" (världen) är inget som leder till Jesus och frälsning. Språkdräkten kan man ändra, absolut, men innehållet måste vara helt korrekt utifrån grundtexten. "Tanke-översättningar" har väl problemet att översättarens tolkningar blir väldigt dominerande? Det blir svårt att själv försöka förstå när texten är ändrad så mycket som i t ex Levande bibeln.

Alla dessa avsteg från det "Rena Ordet" tror jag är av ondo.

Att sammankoppla de olika bibelöversättningarna med New Age hörs som någonting Riplinger vidhåller. Hon har, med flera, anklagat bibelöversättare för hemska motiv

Hon kan säkerligen ha överdrivit sin egen tolkning av olika översättare och drivits av sina egna känslor. Men jag tror ändå att hon till stor del har rätt.

“New Age” Jesus fanns inte under NT:ets tid

Gnosticismen fanns (som till stor del liknar New Age) och Alexandria var väl gnosticismens centrum? I alla fall är det vad jag läst. De hade i så fall stort intresse av att ta bort saker och ting i texterna.

Dagens "New Age Jesus" är så långt ifrån den bibliska Jesus att det egentligen inte finns någon jämförelse.

Men New Age:arna är väldigt pigga på att citera Bibeln och ge en annan förklaring till det som Jesus säger och till det som händer (de har förklaringar till allt och säger helt enkelt att vi kristna inte har förstått den sanna innebörden). Och tar man bort det som tydligt säger t ex vem Jesus är så blir det ännu lättare för New Age-troende att tro att deras Jesus är den sanna Jesus. Deras lära är MYCKET trovärdig och det är jättelätt att bli lurad av deras avancerade andliga förklaringar.

Alexandria:

Jag är ju inte så insatt själv i hur det ligger till med Alexandria, har bara hört och läst. Så egentligen vet jag inte.

"Kan du på något sätt bevisa att grundtexterna har förvrängts?" Detta är (hans) deras grund till KJVO stansen- men de kan inte bevisa det.

Jag tror inte att någon kan bevisa vare sig bu eller bä när det gäller vilka grundtexter som är de rätta. Men faktum är att Gud har lovat att bevara sitt Ord och det finns ganska stora skillnader i de kopior vi har att tillgå.

..att den engelska översättningen King James version inspirerats av Gud och faktiskt "renats" ytterligare 7 ggr jämfört med grundtexten på grekiska (och hebreiska, eftersom även GT faller in i ämnet om rätt/fel grundtext).

Denna tolkning är verkligen att tänja på gränserna.

Ja, det kanske är en godtycklig tillämpning av versen. Man kan troligen stödja vad som helst om man plockar ut enskilda bibelverser. (Men det KAN vara sant.)

Jag kollade länken i ditt inlägg (#9). De börjar sin artikel med ”det kan bara finnas en enda översättning av Guds ord i varje språk”.  Gå inte på det, Internettan!

Nej, det kan vara så att det är fel. Men varför dräller det av olika översättningar som säger olika saker? Tror du själv att Satan håller tassarna borta från Guds Ord? Det känns som att med inställningen "välj vilken översättning du vill" och "dra dina egna slutsatser" uppmuntrar till en kyrka som går sin egen väg. (Och hur ser kyrkan ut idag?)

Jag kanske skulle ta och ge dig flertalet av de bibelverserna som översätts bättre i NSAB, till exempel? NSAB ligger närmare grundtexten ”ord för ord” än KJV.

Det är möjligt. Å andra sidan verkar de använda (enligt vad jag tror) fel grundtexter så summan av kardemumman blir ändå fel.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Jag vet inte hur mycket "fel" du anser att det finns i KJV, men är det sådana fel att summan av Guds Ord blir en annan än sanningen? För med de moderna översättningarna så känns det inte ens som att man får ihop summan.

Jag råder dig att köpa Whites bok för han går igenom allt gällande de engelska bibelöversättningarna och motbevisar och förklarar KJVO:s fel. 

Men jag antar att jag får hans syn på saken. Och jag tror inte att hans syn är en objektiv sanning nödvändigtvis. För i så fall undrar jag varför andra forskare hävdar det som jag har hänvisat till? (Vad jag vill ha sagt är att ALLT kan stödjas med hjälp av en expert eller en forskare.) Hur ska jag veta vilka jag ska lyssna på? Om jag läser Whites bok kommer jag att tro på honom. Om jag läser en New Age-bok kommer jag att tro på den författaren. Om jag köper en bok om evolutionen kommer jag tvivla på Skapelseberättelsen.

Jag vill gärna tro på Gud och på att han bevarat Guds Ord. Jag studerar de olika översättningarna och ser med mina egna ögon att de säger olika saker. Guds Ande kan inte medverka till en massa fel, tänker jag. Små misstag kanske, men så olika som de olika grenarna av grundtexterna följer?

YouTube kan vara ett bra instrument men man bör vara vaksam. Här på denna sida kan du utnjuta länkarna där White i flera YT-videor tillrättalägger KJVO-representanter. 

Den sidan ska jag kolla. (Även om jag kommer att bli förvirrad.) :)

Anmäl
2014-07-13 01:02 #12 av: shamz116

Internettan jag är glad att det finns andra KJV only kristna här i Sverige. Jag väntar också på reformationsbibeln..vi har ingen bibel ju som är byggd på textus receptus. låt dig inte bedras av den här woodland och vad han pratar om James White och andra så kallade teologer...de är inte vår auktoritet utan Guds ord är det. Och jag har kollat och lyssnat på mycket av James White han är en villolärare för han för bort folk ifrån King James den bibeln som Gud har bevarat för oss i många hundra år. James White har ingen auktoritet han säger att det är bibeln, och vilken av alla biblar då..nej det kan han inte säga.  hans bok rekommenderar jag verkligen inte. Det finns mycket att  säga om JW..som en broder Will Kinney sagt som pratat med han:  " James White is the modern equivalent of the Protestant Pope of the new Vatican Versions like the ESV, NIV, NASB, NET, Holman, etc.  His "scholarship" is often as deep as a parking lot puddle and the man is a proven liar.  Why do I say this?  Because he will SAY that he believes the Bible IS the infallible words of God, but when you ask him where we can get a copy of this inerrant Bible he professes to believe in, he immediately changes the subject.  He will never tell you.  Why?  Because the man has NO inerrant Bible, and he knows he doesn't, but he wants to make you think he is a Bible believer."

Anmäl
2014-07-13 01:22 #13 av: shamz116

 How Modern Translations Attack The Doctrine of Salvation by Dr. Douglas Stauffer

https://www.youtube.com/watch?v=T0o2yKJgvnA

A Fervent Defense of the King James Bible

https://www.youtube.com/watch?v=MeS8jU7s46o

Här är en hel playlist och denna rekommenderar jag:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL16B2149EE5E54979

Och denna:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9EE5895379FC93F9

Han har mycket bra sermons Bryan (Husky394xp) i övrigt, kan rekommendera över  att prenumerera om du har youtube eller kolla hans kanal. Finns så mycket uppbyggligt. Samma med Dave Flang. 

Jag vet hur skicklig James White är på att föra fram sin sak och att debattera, han är expert på det. var mycket försiktig med att lyssna på han, jag skulle inte läsa något från honom. Sedan är han 5 point kalvinist också vilket är ett annat starkt skäl. 

Gud välsigne dig!

Anmäl
2014-07-13 14:01 #14 av: Woodland

# 11

Visste du att KJVO började med en bok skriven av en Sjunde Dags Adventist? Benjamin G Wilkinson 

SDA är en kult som bland annat förnekar Jesus kompletta försoning på korset. Wilkinson tillhörde falangen som erkände profetissan Ellen Whites ord som inspirerade och lika felfria som bibeln! Prata om att svälja kameler.  Där har du källan till KJVO! Men varken Wilkinson (i sin bok) eller företrädarna för dagens KJVO erkänner W:s koppling till Adventisterna.

Det är sant att Satan väver lögn med sanning. Användning av ordet “daystar, son of the morning, bright morning star,"* osv är beskrivande av Lucifers höga och rena ställning innan sitt uppror. Han var skapad fullkomlig. Det är ett “ve”-rop över att någon så vacker, fylld av ljus, intelligent, och tjänande nära Gud kunde falla så djupt. Verserna före v 14 i sina sammanhang visar en mycket negativ utveckling för honom och han smädas, eller hur? 

*The Hebrew term used here does mean "shining one” or "morning star". The standard lexicon in the field, Brown,Driver and Briggs, states, n.m. appell. shining one, epith of king of Babylon Is 1412 how art thou fallen, shining one, son of dawn! i.e. star of the morning. " The King James Version Only Controversy"  Chapter 6 - Translation Differences  footnote 8

övers. [Den hebreiska termen som används här betyder "den lysande/skinande" eller "morgonstjärnan". Standardlexikonen Brown, Driver och Briggs, anger...]


Sammanhang sammanhang sammanhang . . .. 

När ett liknande titel används för Jesus finns det andra saker i sammanhanget (brevet eller uppenbarelsen) som beskriver honom. Likväl är han Alpha och Omega, med mera. Det är bara att läsa inledningen av Uppenbarelseboken för exempel över hur många titlar och beskrivningar det finns för honom. Även om vi uttömde vårt ordförråd skulle vi inte kunna beskriva honom till fullo. Jesus är “Rättfärdighetens sol”  och också “morgonstjärnan”. Han som var/är ett ljus för de som vandrade i mörker. 


För det första kan man då undra varför NKJV inte är en exakt kopia av KJV förutom själva språkdräkten. Även den har ändrats på ett sätt som får KJV-läsare att reagera

Det behövs inte mycket för att få folk att reagera, särskilt om de tillhör KJVO-kretsar. Jag tror inte nödvändigtvis att det finns makter bakom de olika översättningarna (förutom Nya Världens översättning). Efter mitt förra inlägg tog jag fram den enkla NT vi delade ut i Afrika och gick igenom den. Jesus ord var lika klara och skarpa där som i min KJV.  Gud skyddar sitt ord. Han har alltid gjort det och kommer alltid att göra det.

Som jag förklarade förut har flera manuskript upptäcks efter KJV-översättningen. Och som jag påpekade i #5 har 1611 års KJV också reviderats många gånger. 1612, 1613, 1616, 1629... Visste du att Tyndales bibel är den första engelska översättning som grundades på de hebreiska och grekiska texterna?

Sen måste jag ju säga att det här med att anpassa kyrkan (och Bibeln?) efter "den sekulariserade människan" (världen) är inget som leder till Jesus och frälsning. ...Alla dessa avsteg från det "Rena Ordet" tror jag är av ondo.

Det vi ser i skriften är att Jesus predikade i liknelser så att folket skulle förstå. Hade jag talat samma engelska stil som “KJV" till mina trossyskon i Afrika hade de inte förstått mig. När den helige Anden är i farten använder han ordet för att ge insikt. Han är inte begränsad. Det finns de som har blivit frälsta genom att höra en bibelvers uppläst på en teater. Jag hade aldrig hört uttrycket “födas på nytt” förrän jag såg det på en vägskylt vid 8 års åldern som en kyrka hade satt upp.  Var inte orolig. Gud söker ut de sina och kan inte misslyckas. 

 Men jag tror ändå att hon (Riplinger) till stor del har rätt.

Nej, det har hon inte. Hur skulle hon ha det? Hon har ingen kunskap i ämnet, har inte studerat det, kan inte språken, och så vidare. Efter de första debatterna vägrar hon intervjuas av de som kan ämnet eftersom hon visade sig vara den okunniga person hon är. Det säger allt.

Gnosticismen fanns (som till stor del liknar New Age) och Alexandria var väl gnosticismens centrum? I alla fall är det vad jag läst. De hade i så fall stort intresse av att ta bort saker och ting i texterna.

Gnosticism var en grekisk-orientalisk filosofi. Det betyder inte att bibeln förorenades med den. Gnosticism fanns när Nya Testamentet skrevs. Det bevisar ingenting.

 Och tar man bort det som tydligt säger t ex vem Jesus är så blir det ännu lättare för New Age-troende att tro att deras Jesus är den sanna Jesus. Deras lära är MYCKET trovärdig och det är jättelätt att bli lurad av deras avancerade andliga förklaringar.

Men inga av de vanliga översättningarna tar bort det som i skriften tydligt säger vem Jesus är! (förutom NWT)

New Age-inriktningar kan prata runt om Jesus men egentligen kan de inte basera någonting på bibeln. Deras “Jesus” är en klar motsägelse. I ordet har han sagt att han är den enda vägen till Gud, men NA påstår att det finns flera. Han är Guds unika son och tillbes och så vidare. De som luras luras för att de inte vill omvända sig efter Guds befallning och har en annan väg som leder vidare in till andlig död så länge Gud inte ingriper och öppnar deras sinnen: precis som Herren gör med alla de som tillhör honom.

Jag tror inte att någon kan bevisa vare sig bu eller bä när det gäller vilka grundtexter som är de rätta.

Jo, kära syster, det kan dom, för vi har texterna. Det är inte bara kristna akademiker som håller på med texterna utan också sekulariserade akademiker. Är en text avvikande kan man vara säker på att de kristna hade fått mothugg (Nu påstår jag inte att de sekulariserade är med och översätter biblar men de forskar likväl i antikens skrifter!). Men har texterna deklarerats som genuina så har de mött alla kriterier som dessa män (och kvinnor) sätter upp när de testar dokumenten.

Men varför dräller det av olika översättningar som säger olika saker?

Olika översättningar kan uttrycka saker i olika ord men i botten säger de samma sak.

Jag vet inte hur mycket "fel" du anser att det finns i KJV, men är det sådana fel att summan av Guds Ord blir en annan än sanningen? För med de moderna översättningarna så känns det inte ens som att man får ihop summan.

Jag anser att KJV är Guds ord. Den innehåller sanning likväl som ESV eller NSAB eller NKJV! Kolla gärna länken i mitt nästa inlägg där White och Kinney diskuterar. Det är under de första 34 minuterna. 

Om du köper Whites bok kan du ta del av båda sidor av saken. Han kan grekiskan. Han undervisar blivande pastorer. Han är mycket duktig på att förklara på ett enkelt sätt. Han kommer inte med något nytt utan förklarar hur det ligger till. Han läser själv de olika grundtexterna. 

Jag vill gärna tro på Gud och på att han bevarat Guds Ord. Jag studerar de olika översättningarna och ser med mina egna ögon att de säger olika saker. Guds Ande kan inte medverka till en massa fel, tänker jag. Små misstag kanske, men så olika som de olika grenarna av grundtexterna följer?

Våra språk förändras och översättarna strävar efter att ge oss en klar översättning i ord vi förstår. 


Små misstag kanske, men så olika som de olika grenarna av grundtexterna följer?

Vilka grenar tänker du på?

Kära Internettan - Om de inom KJVO inte kan bevisa att texterna har förvrängts har de inga grunder för sina påståenden. Alla deras konspirationsteorier och påstådda gnostiska associationer är bara, som man säger på engelskan, “smoke and mirrors”. Så enkelt är det. Om de påstår att det finns en satanisk konspiration men inte har riktiga bevis på det så faller allt ihop.  Det ende de åstadkommer är att dela kyrkor och ta folks frid ifrån dem. De som har debatterat och haft utbyte med anhängarna kan intyga att KJVO-kulten fritt slänger ut påståenden och när de bevisas vara fel fortsätter de att häva ur sig flera. De tar inte itu med felaktigheter utan fortsätter bara. De tar inte lärdom.

Bibeln är vittnesbörden om Jesus Kristus. Det finns inte en varelse som älskar honom mer än Fadern och Anden. Dessa människor påstår att Gud inte har bevarat ordet mer än i en enda översättning på ett enda språk som inte ens fanns när Nya Testamentet skrevs! De förolämpar den allra högsta Gud. Solen skulle slockna innan Gud tillätt att vittnesbördet om Jesus förorenades på det sättet de påstår. Vilken liten Gud de har.


Denna frälsningsplan, som fastställdes innan världens grund var lagd (Ef. 1), är helt plötsligt beroende på en enda översättning som behövde redigeras året efter den trycktes?! "I don’t think so!”

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-13 14:23 #16 av: Woodland

# 12


Har du tänkt på alla de kristna runt om i världen som inte har en riktig bibel eftersom de inte kan läsa KJV?! Stackars dom! Och tänk på alla de som under århundraden har dött i vad de trodde var tron men som inte kunde läsa engelska! Och även om de kunde läsa engelska så dog de innan King James 1611 trycktes upp, så de hade ändå ingen riktig bibel! (OBS -ironi) Oberörd


Och jag har kollat och lyssnat på mycket av James White han är en villolärare för han för bort folk ifrån King James den bibeln som Gud har bevarat för oss i många hundra år. 


Är din definition av en villolärare någon som inte är KJVO? White har aldrig sagt att KJV inte är Guds ord. Han har sagt att den är en översättning. Originalmanuskripten är inspirerade. Vi läser översättningar.   Vi kan inte läsa den grekiska texten rakt av. 

Men om du inte har tagit del av hans undervisning i till exempel KVJO-kontroversen hur kan du då veta att han är en villolärare? Är det någon annan som har sagt att han är det, någon du gillar och tar för kunnig?  Någon som du länkar till?


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-13 14:27 #17 av: Woodland

# 13

Jag vet hur skicklig James White är på att föra fram sin sak och att debattera, han är expert på det. var mycket försiktig med att lyssna på han, jag skulle inte läsa något från honom.

En sak har du rätt i - White är skicklig, mycket kunnig och bra på att debattera.  White skriver så att vanliga människor förstår. Han är inte given till förolämpningar och beskyllningar utan är ett bra exempel på en lärare med tålamod. White har undervisningens gåva, den saken är klar. Han har debatterat olika ämnen och han kan sin sak. Men jag behöver inte försvara White, för kvalitén på hans verk visar kompetensen. Är det så att vad han påstår går emot dina förutfattade meningar och att du därför viftar bort hans kunskap som villolära? Det är en lätt utväg när man inte vill undersöka båda sidornas framställningar. Att göra det kräver tid och ork.

"James White is the modern equivalent of the Protestant Pope of the new Vatican Versions like the ESV, NIV, NASB, NET, Holman, etc.  His "scholarship" is often as deep as a parking lot puddle and the man is a proven liar.  Why do I say this?  Because he will SAY that he believes the Bible IS the infallible words of God, but when you ask him where we can get a copy of this inerrant Bible he professes to believe in, he immediately changes the subject.  He will never tell you.  Why?  Because the man has NO inerrant Bible, and he knows he doesn't, but he wants to make you think he is a Bible believer.” Will Kinney

Är Kinney rätt i sin bedömning av White? Kinney kan inte grekiskan och han förstår inte ens Treenighetens lära!

Lyssna här på de första 34 minuterna när White försöker talar rationellt med Kinney på sin Dividing Line. 

www.aomin.org/aoblog/index.php/2011/08/09/will-kinneys-call-and-the-following-discussion/

Upplysande!

I denna länk diskuteras Kinneys kunskap på en mer teknisk nivå  

http://bibleversiondiscussionboard.yuku.com/topic/5259/Will-Kinney-Strikes-Out#.U8ItalbfhZgMed vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-14 11:32 #18 av: Woodland

# 11

Här är en video där White förklarar Jes. 14:2 (börjar 13:37). 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-14 11:47 #19 av: shamz116

Woodland enligt dig och sådana "lärde" högt uppstående som mr White måste man kunna grekiska för att ens ha något att säga. jag säger inte att Gud inte kan frälsa människor om de inte läser just King James bibel, självklart inte. jag själv är ju svensk och blev frälst genom att läsa folkbibeln och t.o.m bibel2000 i början. Men de bygger på manuskrift från Alexandria som jag vet ni redan gått igenom här. det var en kult och bibeln nämner det också.  James White och andra säger inte bara att King James är en av andra översättningar, han motarbetar tydligt denna bibel! Det är alltid king James som människor vill attackera, vad konstigt att inte detsamma gäller tex NIV, ESV etc..Men de skulle aldrig stå palla för det trycket! De skulle falla på en gång, med alla de verser de tagit ut och raderat eller gjort om. Om det vore så att det bara var det arkeiska som förändrats som thou, thee, etc men det är det inte. Det är teologiska skillnader som märks tydligt i de moderna versionerna och när man jämför med King James. det är DÄRFÖR stor skillnad. Och därför vi behöver en bibel som är baserat på textus receptus vilket vi inte ha nu.

var har du hört att broder Kinney förnekar treenighetsläran? det vill jag gärna se isåfall. I övrigt har han rätt. han har försökt debattera med Mr White som inte lät han säga ett ord nästan. Han tror att han  är över alla andra och är stolt. detta skiner igenom alla hans debatter. Jaså du behöver inte försvara James White men det är ju det du gör..och du slösar din tid, jag har sett och hört mycket från honom då jag brukade studera Calvinism och det är ju det han brinner mest för. En man som skriver en hel bok för att motverka King James bibel och försöker få människor att se de som håller sig till den som en osund kult, den är helt klart emot King James och inte bara att han säger att den är en som andra biblar. och det är den inte!!

Anmäl
2014-07-14 11:54 #20 av: shamz116

Jag har sett just den s.k "debatten". Det är ganska ridiculous. Det är ju bara White som talar och tystar Kinney varje gång han försöker säga något. Dessutom svarar mr White aldrig på frågan han får, han försöker pressa på broder Kinney men själv vill han inte svara på en enda fråga. Se hur mr White beter sig, han blir bara rödare och rödare och klarar knappt att avsluta på ett värdigt sätt utan att helt flippa ur. Uppenbarligen gör en KJV only person honom mycket arg :) Inget gott exempel eller ett klipp som talar för din käre teolog!

Anmäl
2014-07-14 14:14 #21 av: Woodland

# 20

Det är bra att du tror att människor kan bli frälsta genom en annan bibelöversättning Glad, för det är inte alla KJVO som tror att så är fallet.  

Bibeln nämner ingenting om Alexandria som en kult.  Det är ingen (inte jag eller White) som vill angripa eller attackera King James! Den översättningen är mycket vacker och jag kan citera den utantill. Vad vi är emot är påståendet att KJ är den inspirerade skriften över alla andra.  Det är där O:et i KJVO kommer in - ONLY.

White svarade Kinney genom att berätta att Gud har genom tiderna bevarat sitt ord över hela den evangeliserade världen i olika manuskript som när de kommer ihop bildar en enhet och, förutom endast några små skillnader, överensstämmer med varandra.  Gamla Testamentet är inte skrivet på engelska. Nya Testamentet var inte skrivet på engelska. Bibeln var skriven på Hebreiska, Arameiska och Grekiska. Jesus och Apostlarna citerade det gamla Testamentet som Guds ord. De använde Septuagint som var skriven på grekiska.

Det är teologiska skillnader som märks tydligt i de moderna versionerna....

Vi kan titta över några verser om du vill i en ny tråd därför att de kanske bli lite för långt för denna. 

.....när man jämför med King James. det är DÄRFÖR stor skillnad. Och därför vi behöver en bibel som är baserat på textus receptus vilket vi inte ha nu. 

Det finns många översättningar.  Det finns de som är klarare och mer trogna grundtexten än KJ. Läs gärna genom tidigare inlägg i denna tråd.

Det jag postade var inget debatt. Det var Kinney som ringde till White's Dividing Line. White svarade Kinney men Kinney ville inte acceptera svaret.  White blev inte arg fastän att Kinney hade kallat honom för lögnare med mera. Vilken nyans av röd White blir i ansiktet har egentligen ingenting med saken att göra. Jag vill inte vara stygg men jag tyckte att Kinney gjorde sig till åtlöje helt utan Whites hjälp. White förolämpar inte sina motståndare i en diskussion oavsett om de är romerska katoliker, muslimer, mormoner, ateister, och så vidare. Han är en gentleman.

 White precis som andra teologer och bibellärare kan visa att KJVO-kulten har fel i de allra flesta punkter. Det finns historiska faktum om skrifterna som KJVO är okunniga om och/eller helt ignorerar.  Orsaken till att jag tog White i försvar är att du kritiserade honom och jag känner hans verk väl och vet att han är värd att lyssnas till. Han är inte alls överlägsen i sin attityd eller stolt, men han har auktoritet på grund av sin kunskap. Jag har hört många förolämpa honom till hans ansikte och han har alltid svarat snällt.  Kinney visade sig däremot ovillig att resonera och förolämpade White.  

Fråga-  Är det viktigt att kunna grekiskan?

Ja, absolut. Om någon ska kritisera översättningar måste de behärska originalspråket! Det är helt logiskt.  Annars vet de inte vad de talar om. 

Exempel :  Eva läste en översättning av en kinesisk poet och blev stört förälskat i poetens verk. På grund sin kärlek till den översättning blev hon väldigt upprörd när andra översättningar kom ut på marknaden. Det var så att det fanns flera kopior av dikten som hade kommit ut dagar efter Evas älsklingsöversättning hade tryckts. Eva läste dem och tyckte att de inte alls var lika bra. De var inte vad hon var van vid. Eva, på grund av sin stora kärlek till sin första lästa översättning, försökte bestämma att ingen annan översättning fick förekomma. Hon jämförde alla de senare översättningarna med den första översättningen.  Hon vägrade att läsa och acceptera de senare för de var inte riktigt desamma.  Andra som läste poetens verk höll inte med Evas invändningar för de hade läst dikterna på kinesiska och fann att de andra översättningarna också var bra. De som kunde läsa kinesiskan tog inte Eva på allvar därför att Eva kunde varken läsa, tala eller förstå kinesiskan. Så Eva kunde inte bedöma om översättningarna var fel eller bristfälliga, och på grund av sin stora förtjusning i “sin” översättning och sin okunskap om den kinesiska originaltexten bekämpade hon alla andra former av dikten. 

Jag skrev "och han förstår inte ens Treenighetens lära!", inte att Kinney inte tror på den. 

Som jag skrev diskuterar jag gärna specifika verser om du vill  i en ny tråd.  Försök att lyssna till dessa videor igen och under tiden lägg känslorna åt sidan. Herren ger klara tankar och han resonerar med oss. Gud är Gud och hans ord kommer att bestå för evigt. Vi beskyddar inte ordet. Det finns fakta runt dessa saker och de tål att undersökas. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-07-14 23:45 #22 av: shamz116

Jo det finns visst en vers men jag kommer inte ihåg exakt var nu men jag ska leta reda på så du förstår vad jag menar:) självklart kan alla bli frälsta av andra bibelöversättningar men jag tror att för att växa bra som en kristen senare det är väldigt bra att ha den översättning som är utan fel och det ord som jag tror Gud bevarat för oss idag..jag kan inte säga det med andra moderna de som bygger på andra manuskrift. de som baseras på textus receptus det är en annan sak. tex karl den tolftes bibel. jag behöver inte kunna grekiskan men vi behöver vara insatta i historian och allt som har med manuskriften att göra då kommer man förstå att Gud bevarat sitt ord genom en bibel och där tog de alla de manuskrift de hade som alla överensstämde med varann flera tusen!! till skillnad från de andra manuskrift där de har sinaticus och några andra tveksamma.bara för nåt är äldre gör det inte bättre!! de stämmer inte ens överens med varandra..och vi ska inte ens gå in på dessa två männen på 1800 talet Westcott and Hort..läs snälla på dom dessa för de höll på med allt möjligt new age och ockult iaf den ena som var med i hemliga sällskap osv. de hade planer att förstöra King James och det var deras syfte..och deras hemliga agenda lyckades dem med att få människor att börja vända sig ifrån den skrift som lästs i flera hundra år och istället läsa deras revised version som sedan blev andra versioner...det tar aldrig slut med dessa moderna, det kommer bara värre och värre...nu har vi ju the message bible som är en ren new age bibel, det finns bibel för kalvinisterna ESV, det finns bibel för feministerna där de gjort om massa för att passa dessa osv! sedan är det så att katolska kyrkan har ett stort del i spelet och så har det jämt varit att de försökt kommit in och korrumpera..och de har lyckats mycket..katoliker hatar king James bibel. jag tänker inte diskutera med dig mer här Goodwill  för jag har min starka övertygelse och den är INTE baserad på känslor..Jag har mycket starka skäl som jag angett många till varför jag läser och älskar King James bibel!! och du kommer inte kunna ta det ifrån mig sorry!

Anmäl
2014-07-14 23:51 #23 av: shamz116

om Kinney inte förstår treenighetsläran men han tror på den vad är problemet här? makes little to no sense! Vem av oss förstår Gud till fullo? Vi tror på vad skriften säger om vem Gud är, men det ordet står inte ens i bibeln. Inte i min King James, kanske i någon av dina moderna biblar. Men i min bibel är det tydligt att Fadern och sonen och den Helige Anden är EN. Jesus säger också det hur Han är i Fadern och Fadern i Honom. Ändå är de skilda "personer" i guddomen. Man kan inte helt förstå Gud för bibeln säger att Gud är Ande. men vi vet detta och att Jesus är Gud, och Han är Guds son, kommen i köttet. Jesus är INTE Fadern och inte den Helige Ande ..osv.på ett sätt enkelt..men ändå svårt att förstå Guds storhet!!

Anmäl
2014-07-14 23:54 #24 av: shamz116

förlåt goodwill fick jag från annan stans hehe Woodland kallade du dig ju, jag korrigerar mig e nog lite trött!! jag har hållit på och skrivit massa persiska recept idag. Gud välsigne dig iaf, det är bra med en kristen här som är intresserad av att studera dessa saker, tro mig det möter jag inte på ofta! så du har min respekt där:)

Anmäl
2014-07-16 12:29 #25 av: Woodland

Jag skrev i # 21 "och han förstår inte ens Treenighetens lära!", inte att Kinney inte tror på den.  Du svarade i #23 "om Kinney inte förstår treenighetsläran men han tror på den vad är problemet här?”

En man som inte ens förstår den grundläggande läran i tron skall inte ge sig ut för att vara en auktoritet över ett verk skrivet på ett språk han inte förstår. Ser du inte logiken i detta? Kinney kan inte helt begripa sig på Gud. Ingen av oss kan.  Men han kan inte läsa grekiskan och har inte kunskapen att kritisera bibelöversättningar. 

jag behöver inte kunna grekiskan. 

Håller med dig! MEN om man skall börja tvista över översättningar och den grekiska grundtexten som i KJVO-kretsar är det absolut nödvändigt, och detta illustrerade jag med berättelsen om Eva och den kinesiska dikten.

 Jag skrev om antal skrifter här.

bara för nåt är äldre gör det inte bättre!! 

Jag håller helt med dig.

KJV är inte utan fel. Det trodde inte ens de som översatte den.  (5:e stycke) Har du kollat in NASB?

Vissa av de påståenden du skriver här har jag redan svarat på i föregående inlägg. Har du läst konversationen med Internettan här i denna tråd? 

Du tar  i kortfattade meningar och fraser upp mycket av det som framförts inom KJVO-kretsar. Dessa påståenden läggs fram som självklara faktum inom KJVO-kretsar.

Westcott och Hort gjorde (från det lilla jag förstår) ett gigantiskt arbete med texterna, men deras verk är inte de enda bibelöversättare använder. Här kan du höra hur det gick till när Erasmus gjorde sig arbete.

Gud resonerar själv med sina barn. Jag kan inte ändra dig. Jag vill bara lägga fram den andra sidan i ämnet. Denna exklusiva syn på AV (Authorised Version av King James Bibeln) har orsakat mycket förvirring.  

Må Gud välsigna oss alla med klarsynthet!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-28 19:27 #26 av: Internettan

Hej!

Nu kommer jag långt efter med ett litet inlägg.

Woodland: Jag kände mig så förvirrad när jag skrev sist. Trodde fortfarande som jag trodde men visste inte riktigt vad jag skulle skriva mer, så jag sköt upp alltihop. Det går dessutom åt en massa tid till långa inlägg och det gjorde också att jag sköt upp att skriva. Och sen hade det plötsligt gått så lång tid att det blev ännu jobbigare att starta på nytt...

I alla fall så kan jag säga att jag nog får hålla med dig, till slut. Jag ger mig! :) En del av anledningen är att sådana personer som jag är säker på verkligen KAN både hebreiska och grekiska visar ställen som felöversatts i KJV. Det gör att allt faller. Minsta fel gör ju att KJV inte är ofelbar. Och då känner jag att grejen med att Guds Ord är bevarat (som det står i Bibeln) är kanske helt enkelt att vi har hela Biblar på de flesta språk, och att de i allt väsentligt stämmer överens med varandra. Och när de skiljer sig för mycket så har vi ändå tillräckligt med både "material" och gudsmän som kan ge oss Guds Ord. Det fattas ju inte en massa böcker eller kapitel utan det är mest detaljer det handlar om.

(Sen tror jag fortfarande det finns dåliga översättningar, absolut.)

Så jag ber om ursäkt för att jag dröjt så länge att höra av mig, Woodland. Tänker att du nog tror att jag blev sur på dig, men så har det aldrig varit. Blev bara jobbigare och jobbigare att gå tillbaka till tråden, helt enkelt. Och då blev det att jag höll mig borta från hela sajten.

Ser att det finns en massa spännande ämnen som diskuteras på sidan. Ska verkligen kolla in dem. Är samtidigt lite rädd att "fastna" i diskussioner eftersom det tar så mycket av den tid jag gärna vill hinna med att göra annat också.

shamz116:

Hej! Trevligt att se en annan KJVO, även om jag ändrat åsikt. Synd att jag inte såg det i tid. :)

När det gäller Reformationsbibeln känner jag mig lite förvirrad. De skickar ut nyhetsbrev två gånger om året tror jag, och varje gång (de senaste gångerna i alla fall) skriver de att "nu är den nästan färdig". Sen går det ytterligare ett halvår utan att man hör någonting, inte ens en liten rad på hemsidan. Så kommer nyhetsbrevet igen och NU ska de bara se över det sista samtidigt som de letar upp ett förlag som kan trycka. Och det har snart gått ett halvår sedan detta också. Man känner sig lite lurad, och jag undrar varför de inte, med tanke på alla de som bidrar med pengar för att stödja arbetet, kan uppdatera vad som händer på hemsidan. Jag har tappat hoppet om Reformationsbibeln och jag vet inte ens om översättningen är meningsfull längre. Sånt är läget för mig nu.

Anmäl
2015-05-28 19:50 #27 av: Woodland

Vad glad jag är att du är tillbaka, Internettan!  Skrattar Nej, jag har faktiskt inte reflekterat över om du var arg på mig eller inte! Det är så att Herren ger oss tid att grubbla och tänka över saker och så leder han oss till insikt. Det händer alla. Det är ett tecken på att vi är hans - han leder oss in i sanningen. 

Jo, vi har haft många bra ämnen uppe för diskussion så hugg nu i med gamla tag!  Kramas

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-28 20:41 #28 av: Internettan

Vad skönt att du tänker så!  

Ja, jag får nog ladda upp mig lite och hugga in! Skrattar

Anmäl
2015-05-29 11:40 #29 av: OlgaMaria

Internettan! HjärtaGapskrattar Fast du vet kanske inte vem jag är då jag bytt namn (från TheresiaW) 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-29 21:46 #30 av: NiklasTyreso

Översättare vill få sina biblar sålda och användbara så de måste översätta så budskapet överstämmer med köparnas trosdogmer och så texten blir förståelig för köparna.

Ingen läsare/kyrka vill få sin lära ifrågasatt även om grundtexterna kan tolkas olika.

Grundtexterna är troligen mer röriga och svårtolkade än vad som är bekvämt för vanliga läsare. Man vill förstå det man läst.

Anmäl
2015-05-30 00:18 #31 av: Woodland

# 30

Intressant påstående, men helt utan grund. Översättningarna är inte  olika och alla översättningar (förutom Jehovahs vittnens) överensstämmer med de kristna grundlärorna. Jag kan läsa de olika översättningarna på svenska eller engelska utan problem fastän jag föredrar vissa.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-30 17:21 #32 av: NiklasTyreso

Alla seriösa bibelöversättningar har en uppslagsverk där översättarna berättar varför de gjort de översättningar de valt att göra, sällan grundlöst utan grundat i veteenskaplig språkforskning.

Ändå protesterar läsarna om de inte får sin beskärda del av verser som ska bekräfta trosdogmerna. Om texten inte bekräftar läran säger man att översättarna är dåliga.

Anmäl
2015-05-30 21:45 #33 av: Woodland

# 32
Jag vet inte om alla bibelöversättningar har egna uppslagsverk men du har rätt i att bibelöversättning är språkvetenskap. Jag har länkat till Dan Wallace som med sina kolleger registrerar, samlar, examinerar,och fotograferar gamla kopior.

De enda av den kristna skaran som jag känner till som protesterar är de som är huvudämnet för denna tråd, KJVO (King James Version Only). Och i tråden här kan man läsa, lyssna och se på You Tube olika sakkunniga som försöker klara upp denna grupps missuppfattningar. Det kan hända att den svenska Reformationsbibeln kommer i kölvattnet av KJVO rörelsen.

Har du några exempel som stödjer ditt påstående i andra stycket?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.