Bibeln

Gud är god

2014-06-13 19:18 #0 av: copse

Saxat från LUCIFER/SATAN på grund av Off Topic.


Avatar för Gurky

2014-06-13 14:05 #18 av Gurky

#15 "På ett sätt är du rätt nära när du målar upp planen. Men Gud är helt självtillräcklig och behöver inget. Han har sin plan och därigenom visar han sin godhet."

Du har inte läst bibeln? Gud är långt ifrån god, bla han utför systematisk massdöd. Eller tycker du att det anses som godhet? Det är snarare pga planen som bevisar att han inte är god. Du verkar ha fått det om bakfoten ;) Lucifer är bara ett offer i Guds plan. Om någon är ofelbar kan den omöjligt göra något fel, utan det är pga bakomliggande motiv.Avatar för AngelicFriend

2014-06-13 14:08 #19 av AngelicFriend

" Du har inte läst bibeln? Gud är långt ifrån god, bla han utför systematisk massdöd "
#18 Vad menar du med det att Gud inte är god?

Att tro är det kraftfullaste kraften. Blomma

Avatar för Joppo

2014-06-13 17:16 #20 av Joppo

#19 Er gud påstås ju bland annat ha utrotat allt liv på Jorden i samband med Syndafloden. Jag tycker det är stört omöjligt att kalla någon god efter att ha utfört en sådan handling(med mänskliga mått mätt). Tänk bara på alla de oskyldiga spädbarn som drunknade när vattnet steg... 

Jag vet dock att vissa av er anser att det inte går att mäta er gud efter en sådan måttstock, men rent objektivt så kan man knappast hävda att alla hans handlingar är goda.

I övrigt räcker det väl med att läsa valda stycken ur Bibeln för att se att er gud knappast är en mysig prick. Ett exempel: 

"Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. Ni skall bli tvungna att äta era söners och döttrars kött."

Skulle någon som är god tvinga sina undersåtar att äta upp sina barn? Om tycker att sådan gud är god så vet jag inte riktigt hur man resonerar Funderar

http://www.bibeln.se/las/2k/3_mos#q=3+Mos+26:27-29

Avatar för AngelicFriend

2014-06-13 17:24 #21 av AngelicFriend

Jag har alltid trott och kommer alltid tro att Gud är bara ljus & kärlek. Okej han kanske är lite sträng mot dem som inte är troende på Gud men..
"Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. Ni skall bli tvungna att äta era söners och döttrars kött."
Okej det låter inte så snällt men jag vet inte vad jag ska säga. Har bara trott & tror att han e full av ljus & kärlek. :S

Att tro är det kraftfullaste kraften.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2014-06-13 19:59 #1 av: Woodland

Gurky

Gud är långt ifrån god, bla han utför systematisk massdöd. Eller tycker du att det anses som godhet?

Skall vi diskutera bibelns Guds egenskaper? Att han tillåter någon att leva överhuvudtaget är godhet. Han är självtillräcklig och behöver ingen. Och alla dör; ingen kommer undan.Lucifer är inget offer. Han syndade av fri vilja och har en mycket, mycket hög intelligens. Att Gud visste det skulle hända gör inte Gud ansvarig för Lucifers synd. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-13 20:11 #2 av: Woodland

Joppo,

Vi har gått igenom detta förut..

Grundproblemet ligger i att man 1. tycker sig förtjäna Guds kärlek och godhet, och 2. mäter Gud med samma måttstock som man mäter människan.

Gud kan inte underställas människans granskning. Det går inte att bedöma honom "rent objektivt" för vi känner honom inte tillfullo och är inte på samma nivå.


Men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: Varför gjorde du mig sådan? Bestämmer inte krukmakaren över sin lera, så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint? Kanske har Gud, för att visa sin vrede och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede? Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet?

- Romarbrevet 9:20-23

Det finns ingenting vi kan göra för Gud för att förtjäna hans godhet. Kruxet är att Gud godkänner endast det som kommer från honom själv. Varken våra goda gärningar, kärlek eller förstånd kan blidka Guds vrede över synd. Endast Jesus kunde göra det. Så när någon försöker i egen kraft att tillfredsställa Gud är det lönlöst.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-13 20:14 #3 av: Woodland

Angelic Friend!

Gud är ljus och kärlek men också 

Moln och töcken omger honom, Psalm 97:2 och Han gjorde mörker till sitt skydd,
    till en hydda som omslöt honom:
mörka vatten, tjocka moln. Psalm 18:12 
    

Gud kan inte tolerera synd. Lösningen blev att Jesus, Gud och människa, tog på sig våra synder och bar bort skulden på korset för de som tro.

Endast de som kommer till Gud genom Jesus Kristus och får del av hans rättfärdighet kan räddas.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-13 20:25 #4 av: AngelicFriend

Okej :)

Anmäl
2014-06-13 22:44 #5 av: Manar

Men om det inte finns något man kan göra för att behaga Jesus, hur ska man då tolka dessa rader från Matteus evangeliet ? 

--------------------------------------

31När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. 32Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. 33Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. 34Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 35Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ 37Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? 38När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? 39Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’40Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

41Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. 42Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta,43jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ 44Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ 45Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ 46Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

-------------------------------------------

Anmäl
2014-06-14 00:33 #6 av: Geru

#1

Utmärkt logik!

"Att han tillåter någon att leva överhuvudtaget är godhet"

Vad bra att veta att man kan bete sig på sådant vis, och fortfarande bli betraktad som god! Det ger mig stort hopp om att ha en totalitär diktatur, där jag bestämmer allt.


Anmäl
2014-06-14 01:03 #7 av: Gurky

#1 "Skall vi diskutera bibelns Guds egenskaper? Att han tillåter någon att leva överhuvudtaget är godhet. Han är självtillräcklig och behöver ingen. Och alla dör; ingen kommer undan."

Nej det är inte godhet. Så du anser att nazisternas dödsläger innebar att dom visade prov på godhet? Jag menar att dom dödade inte alla, så det är beviset enligt dig. Dessutom dör vi alla ändå så det spelar ingen roll? 

Om du läser bibeln så inser du att Gud snarare saknar all form av godhet. Gud framställs som ett bortskämt, elakt och sadistiskt barn i bibeln (om man ska beskriva honom snällt) och det går inte att komma ifrån. Ja han är extremt självtillräcklig(självgod). 

"Lucifer är inget offer. Han syndade av fri vilja och har en mycket, mycket hög intelligens. Att Gud visste det skulle hända gör inte Gud ansvarig för Lucifers synd. "

Och just därför förstår han sin roll i Guds plan så mycket bättre än någon annan. Det är klart att Gud är ansvarig. Utan Guds slughet skulle han inte ha använt Lucifer som indrivare. Utan Gud skulle inget av det ha hänt. 

Vi kan ta ett rätt simpelt exempel på vad ansvar innebär och som passar in här.

Tänk dig att du bygger ett akvarium. Du fixar ljus, pumpar etc och dekorerar med sand och annan inredning, fyller det med vatten och ser till att alla värden är bra. Nu har du skapat en värld. När du fyller denna värld så är det viktigt att du vet vad du stoppar i, allt som får plats går inte att ha nämligen. Vi är nämligen som gudar, då vi vet hur alla djur vi stoppar i kommer att interagera med varandra och sin omgivning. Vi har ett ansvar gentemot djuren.

Det enda sättet som Gud inte kan ha ett ansvar är att han varken vet, kan eller gör något. Dvs kan kan endast skapa något men har ingen som helst aning om vad han skapar, han har ingen som helst kunskap om något som kommer att att hända och saknar makten att ändra på något han väl har skapat. Han blir alltså bara en skapande kraft.

Anmäl
2014-06-14 08:18 #8 av: Internettan

Ungefär så här skulle jag beskriva Guds godhet:

  • Den här världens plågor kan vara hemska men är övergående. Den tid det handlar om är ingenting i jämförelse med den evighet som sedan väntar.
  • Gud är den han är. Det är ett oföränderligt fakta.
  • Det gäller för oss att kunna leva med Gud i evigheten. Att se till att vi kan det är gott av Gud. För att kunna leva med Gud måste vi vara rena från synd. Annars blir evigheten en evig plåga. (Gud är den eviga elden för dem som inte är rena från synd.) 

Vårt korta liv här och nu syftar alltså till att få oss att ta emot Guds erbjudande om försoning genom Jesus Kristus, så att vi kan bli rentvättade och komma till Gud utan att skadas. Och för att få oss hårdhjärtade människor att förstå och välja rätt så är plågor en ingrediens.

Det finns en del frågetecken för oss människor, ja. Men som sagt, vi människor har inte hela bilden och så länge vi inte vet allt om vad som händer efter det här livet och om Gud och hans eviga egenskaper så kan vi heller aldrig bedöma det som Gud gör på jorden. 

Jag litar till 100 % på att Han som skapat mig och världen också har alla svar om våra liv. Vår Fader vet vad som är bäst i slutändan, och vi barn gillar förstås inte vår uppfostran i alla lägen men sånt är livet. Den moderna uppfostran, där barnen bestämmer i familjen, leder aldrig till något gott. Den som har kunskapen måste vara den som leder. Och hur skulle jag kunna tro att jag vet mer än Gud? Det blir rätt skrattretande.

Anmäl
2014-06-14 11:16 #9 av: Woodland

# 5
Frälsning är av tro. Gärningar kommer därefter och är ett bevis på att man tillhör Honom. Man är inte frälst på grund av gärningar. Det var detta som Reformationen framhöll genom Luther, Calvin, Knox med flera.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-14 11:18 #10 av: Woodland

# 6
Men du är inte allvetande, allestädesnärvarande, allsmäktig så du kvalificerar dig inte som kandidat.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-14 11:21 #11 av: Woodland

# 7

Svar # 2 igen.

Charles Spurgeon ("predikanternas prins") sade att vi inte bör förundras över att alla inte blir räddade, utan över att någon blir räddad överhuvudtaget.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-14 11:24 #12 av: Geru

#10 Suck. Det spelar ingen roll om man är det i och med att från mitt perspektiv, eller snarare ur ett mänskligt perspektiv så är det en hemsk sak att göra. I alla fall i dagsläget. För 2k år sedan, not so much.

Guden är inte god. Godhet är ett perspektiv som människor har och ger till saker. Från det perspektivet är gud inte god någonstans. Speciellt inte den gamla testamentaliga guden.

Anmäl
2014-06-14 11:58 #13 av: Woodland

G,
Du bevisar vad man framhåller i den kristna tron -Människan från födseln har ett sinne i fiendskap med Gud. Man kan inte älska bibelns Gud i och av sig själv utan att förändras genom hans godhet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-14 12:42 #14 av: Gurky

#8 Men du inser väl att om det du säger så är det livet vi lever som är det viktigaste? Fast om man nu tänker på att allt man gör nu reflekterar på livet efter detta (om man nu tror på sånt) så är det inte en extrem egoism? Man utnyttjar andras misär till att själv se till att man får det bra i livet efter denna? Att man vet om det gör automatiskt ens goda gärning till egoistiska.

Det finns många bevis i bibeln att Gud inte vet bäst. Alternativt att han gör fel med flit. Men då framstår han som ett ännu större sadist än han redan är.

#11 Vem bryr sig om vad han sa? Dom som inte kan tänka för sig själva är såna som är enklast att förleda. Visst man ska lyssna på andra, men man ska forma sin egen åsikt och inte bara hänvisa till att en viss person säger si och så och så måste det vara utan någon som helst reflektion. Du har inget svar på det jag säger, utan upprepar bara samma sak om och om igen som inte har något med saken att göra. Jag märker av ditt svar att du inte riktigt har förstått innebörden, utan bara är en upprepning av vad du har läst/hört.


Jag kan lova er att om ni hade haft djur och agerat gentemot dom som Gud gör mot allt i bibeln, så hade ni som minst fått förbud mot att ha djur.

Anmäl
2014-06-14 12:53 #15 av: Geru

#13 Jag har inte ett fiendeskap med gud. Jag tänker lika lite älska en gud som dödar människor i massor som jag älskar massmördande terrorister. Det är på likvärdig nivå, och att du försvarar det är ju hjärntvätt mer än vett. 

Varför ska man dyrka en gud som dödar ens eget folk? Var är logiken i det? Var är moralen i det? Det finns ingen. 

Om något så förändras man inte genom hans godhet, i och med att det inte är godhet. Det stämmer inte in på någon mänsklig definition av godhet, och därav är det inte godhet heller. I och med att du säger att han är bortom vårat förnuft kan du inte heller säga att det han gör är rätt, för det vet du ju inte. Du kan ju, som du själv säger, inte förstå gud eller hans avsikter. Därför gäller helt enkelt mänsklig moral, etik och synsätt.


Anmäl
2014-06-14 13:33 #16 av: Woodland

# 15

Jag har inte ett fiendeskap med gud.

Men från vår sida sett kan vi se att skriftens ord stämmer på dig. -  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Rom 8:7-8

I och med att du säger att han är bortom vårat förnuft kan du inte heller säga att det han gör är rätt, för det vet du ju inte. Du kan ju, som du själv säger, inte förstå gud eller hans avsikter. Därför gäller helt enkelt mänsklig moral, etik och synsätt.

Jag skrev i # 2

Det går inte att bedöma honom "rent objektivt" för vi känner honom inte tillfullo och är inte på samma nivå.

Men vi kan ta del av det han uppenbarar om sig själv. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-14 16:04 #17 av: Geru

#16 Men du säger dig kunna bedöma att han är ond eller god? utan att förstå honom? Förstår du inte dubbelmoralen i det?


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.