Bibeln

Vända andra kinden till

2014-06-05 08:54 #0 av: [Juel70]

Ja, vad innebär det egentligen?

Om man som människa lider av dåligt självförtroende i kombination med dålig bibelkunskap, så kan det nog lätt misstolkas och resultera i att man förminskar sig själv. 

Jag tänkte vi kunde ha lite bibelstudier om det och diskussion om hur man ska få rätt bild av hur man ska handla/agera i olika situationer.

Vredgas, men synda icke.  Det finns exempel på hur personer i bibeln drabbas av vrede och helig vrede.

Berätta gärna vad du vet och har lärt dig om detta ämne.

När ska man vända andra kinden till?

När ska man låta bli att kasta pärlor till människor som inte kan ta emot  dom, utan vrider och trampar på dom?

Anmäl
2014-06-05 09:11 #1 av: [Juel70]

Jag hittade lite från nätet. Här är en text.

Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. (Matt 5:39.)


Jag tror inte att Jesus menade att du mesigt skulle ta emot stryk. Vad sa Jesus när han själv blev slagen i ansiktet?

När Jesus sade detta, gav en av tjänarna, som stod där, honom ett slag i ansiktet och sade: "Skall du svara översteprästen på det sättet?" Jesus svarade: "Har jag sagt något oriktigt, så bevisa det, men har jag talat rätt, varför slår du mig då?" (Joh 23:22-23.)


Såg du? Jesus accepterade inte att han blev slagen. Han tog inte mesigt emot slaget, utan ifrågasatte det.


Det första exemplet är att om någon slår dig på högra kinden så vänd den andra kinden till. I våra öron låtar det som om man ska kunna ta lite stryk och förnedring utan att klaga. Vi förstår att det inte var detta Jesus menade om vi känner till något av kulturen i Palestina på den tiden.

Man slogs på olika sätt beroende på vem man slogs med. Om man slogs med en jämlike slogs man med knytnävarna eller den öppna handen. Om man slog på någon som var lägre i status så slog man med baksidan av handen. Detta var ett sätt att förnedra den andre till bättre lydnad. Man slog aldrig med vänster hand eftersom den ansågs oren (användes för toalettbesök och dyligt).

Vad är det för typ av våld som Jesus pratar om i bibeltexten? Testa själv! Slå någon (försiktigt) med din högra hand på personens högra kind. Du är mer eller mindre tvungen att använda bakhandsslaget. Det Jesus pratar om är alltså någon som blir slagen på det mest förnedrande sättet. Jesu råd är då att vända andra kinden till. Vad händer? Om personen skulle fortsätta slå med bakhanden skulle han träffa dig rätt i ansiktet, vilket på den tiden inte skulle vara okej. Det skulle innebära skam för den som slår. Om han skulle slå dig på andra kinden skulle han vara tvungen att slå med knytnäven eller med den öppna handen.

Genom att vända andra kinden säger du till han som förnedrar dig: antingen slår du mig ordentligt, som en jämlike eller så lägger du av med det helt och hållet. Ett sätt att göra motstånd utan att använda våld - en typisk ickevåldshandling.

Notera att man talar om slag och våld. Hur agerade Jesus när t ex fariseerna ville sätta honom på prov?


http://www.apg29.nu/index.php?artid=5092

Anmäl
2014-06-05 09:21 #2 av: [EatTheScroll]

Att vända andra kinden till må vara den mest missciterade versen i Bibeln. Det verkar som att majoriteten i den Svenska Kristenheten tror att det betyder att man skall gå vidare när man ser en människa bli söndersparkad.

Annars vill jag gärna att du för hit dialogen mellan mig och frun för jag vill veta hur hon fått för sig att man skall beskydda angriparna. Det är inte vad Jesus lärde.

Anmäl
2014-06-05 09:22 #3 av: [Juel70]

Här är mera läsning

http://pingstlinkoping.se/tro/predikningar/2005/175-bergspredikan-del-7-qvaend-andra-kinden-tillq

Anmäl
2014-06-05 09:28 #4 av: [Juel70]

#2 Lägger in inläggen här. 

#23 av Regnfru 

#22 Du är inte kristen va?

 

Anmäl

Avatar för EatTheScroll

2014-06-05 07:37#24 av EatTheScroll 

Hur så, för att jag skriver till honom som han själv gör? Pucko har suttit och hoppat på Kristna här på ifokus före jag kom in i bilden. Av någon anledning har folk fått för sig att det är ok att ge sig på troende och att de som gör så skall ha fria vägar att klanka ner på troende. Och så fort någon hugger tillbaka med samma mynta så börjar dem gråta. Varför skall det vara fritt fram att angripa en människa på grund av tro men inte angriparen????

Det var han som börja, inte jag.

 

Anmäl

Avatar för Regnfru

2014-06-05 07:51#25 av Regnfru 

#24 Att Jesus sade något om att vända andra kinden till skiter du högaktningsfullt i alltså?

 

Anmäl

Avatar för EatTheScroll

2014-06-05 08:15#26 av EatTheScroll 

Att vända andra kinden till betyder inte att man skall ta skit. Han sa också att vi inte skall kassta pärlor åt svinen och kallade sina samtida för hycklare och huggormsyngel. Paulus tog emot stryk och blev även stenad, han och apostlarna dog för att dem sa saker som inte behagade folk. Vet du vad vändra andra kinden till egentligen betyder? Inte vad majoriteten av "Kristna" tror skall du veta. Så nej, jag "skiter" inte i vad Jesus sa. Jag försöker göra det som många Kristna inte gör på grund av feghet, konflikträdsla.

 

Anmäl

Avatar för Regnfru

2014-06-05 08:35#28 av Regnfru 

#26 Jag är inte helt säker på om du skämtar eller inte. 

 

Anmäl

Avatar för EatTheScroll

2014-06-05 08:48#30 av EatTheScroll 

Regnfru, du får hemskt gärna tala om vad det är som jag sa som inte går att ta på allvar? Vad är det som inte är rätt?

Anmäl
2014-06-05 09:41 #5 av: [Juel70]

Att slå och misshandla någon är synd. Och vi ska inte acceptera synd. Den som syndar måste sluta med det, och den som ångrar sin synd ska vi förlåta. (Luk 17:3)

Om någon blir slagen så har Gud tillsatt den offentliga makten, dvs Polisen i detta fall, som ska försvara den angripne och ta itu med förövaren.

"Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gördet onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder." (Rom 13:1-7)

Detsamma ifall man blir bestulen på sina ägodelar, vilket man kan blanda ihop med följande:

"...Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka." (Luk 6:29)

I versen före det aktuella citatet, som var din fråga, står det så här också(om det var från Lukas):

"Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er." (Luk 6:27)

Utifrån en mängd andra ställen i Bibeln, relaterat till samma sak, uppfattar jag detta som att ha ett annat "sinnelag" än förövaren, eller "fienden".

Några exempel:

"Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna, som har kommit vilse, skall du föra djuret tillbaka till honom." (2 Mos 23:4)

"Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka." (Ords 25:21)

"Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er." (Matt 5:44)

För att:

"Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga." (Matt 5:45)


Vidare...

"Säg inte: "Jag skall vedergälla ont med ont". Vänta på HERREN, han skall hjälpa dig." (Ords 20:22)

"På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig?" (1 Kor 6:7)

"Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor." (1 Tess 5:15)


Det handlar alltså om att inte bete sig på samma sätt som onda människor gör, som behandlar andra orättvist. Men det betyder inte att man ska låta sig bli slagen, utan att försvara sig. Eller att man med dessa bibelverser skulle kunna ta vad som helst från andra kristna, eftersom att dom inte "får" säga nej!

I sitt sociala sammanhang betydde följande saker, så långt jag förstått, något mer än de gör idag.

"Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom." (Matt 5:39-41)

Att "slå någon på kinden" betydde, förutom obehaget, främst en personlig (offentlig?) förolämpning(mer än fysisk skada). Alltså, förvärra inte saken vidare genom att på ett orättfärdigt sätt förolämpa tillbaka. Löna inte ont med ont. Men att tillrättavisa någon som gör fel, är inte fel i sig. Att försvara sig mot misshandel, eller hjälpa någon som misshandlas är inte heller fel. På samma sätt får man inte, ifall man lyckas värja sig på ett bra sätt, passa på att klå upp den andra litet extra. Lämna hämnden åt Gud istället.

"Livklädnader" eller kläder användes i judisk tradition som "pant" och försäkring på ett lån. Det skulle betyda att man lämnar mer än tillräckliga garantier på sitt lån, även till sina fiender(romarna) om det skulle vara så.

"Om du tar manteln i pant av din nästa, skall du ge den tillbaka åt honom innan solen går ner." (2 Mos 22:26)

Att gå en mil med någon, hänvisar till de romerska soldaternas rätt(enligt romersk lag) att be vem som helst att bära hans utrustning en mil.

Det är inte säkert att det gick att skipa "rättvisa" när det inträffade orättvisor i sådana frågor. Detta med tanke på att romarna var fientligt inställda till judarna och knappast lade någon större energi på att skipa rätt i sådana fall.

Men att följa Jesu råd i dessa frågor, visar på rätt sinnelag för en kristen. Det går att översätta till många andra saker idag, förutom att bli misshandlad. Men som sagt verkar det inte som att judarna på den tiden uppfattade "ett slag på högra kinden" som en regelrätt misshandel...

Idag kan vi som sagt ringa polisen i samband med misshandel och stöld, eftersom Gud har gett dem den makten enligt Romarbrevet 13. Vi får inte skapa oordning genom att ta lagen i egna händer. Men fortfarande gäller följande:

"Då svarade Petrus och apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människor." (Apg 5:29)

Det finns garanterat mer att hämta ur Jesu predikan om att handla i "kärlek" och inte vedergällning.


http://rilnews.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=40

Anmäl
2014-06-05 10:10 #6 av: [EatTheScroll]

Juel, tack för tråden och för att du förde över dialogen mellan mig och frun. Jag läste inte vad du skrivit förut utan såg bara att dialogen blev flyttad och tog mig tid till att läsa först nu (är på jobb). Gillade nedan.

"Om man som människa lider av dåligt självförtroende i kombination med dålig bibelkunskap, så kan det nog lätt misstolkas och resultera i att man förminskar sig själv."

Tror att det är precis vad det handlar om, och dem som ger sig på troende är medvetna om detta. Många, som du precis lyfte fram vet inte vad Bibeln lär och låter sig bli trampade på.

Jag var vred förut och hade lust till att skrika vakna upp. Och det slog mig att det är faktiskt vad Jesus gör. Han säger åt oss att vakna för vi sover. Kristenheten har blivit ett flum för inbördes beundran och det gör ont.

Anmäl
2014-06-05 13:01 #7 av: [Juel70]

Tack själv EatTheScroll .  Jag håller med dig... dom som ger sig på troende är mycket väl medvetna om detta! 

Det är ju många som misstolkar och tror att man som kristen måste vara ett passivt offer i olika situationer..


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.