Bibeln

Dinosaurier i Bibeln

2014-05-30 12:52 #0 av: Woodland

Ny tråd saxat från Varför religion?

2014-02-09 00:26

Avatar för jossan84


 jossan84 

Jag tror tyvärr att jag kommer förbli ateist.

Liksom, hur förklarar gud dinosaurier? Och hur kunde Noa ha med alla djur på sin ark fast man än idag inte känner till alla djurarter?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-30 12:56 #1 av: Woodland

Avatar för Juel70   

2014-05-07 12:09

Juel70 

 Du kan läsa om vissa beskrivelser av dinosaurier i Job och att det skulle vara Guds första skapelser. 

 | Anmäl (0) | Hantera

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-30 12:57 #2 av: Woodland

Avatar för Thursday

2014-05-07 16:58

 Thursday 

#1: Jag tror nog att 15 meter höga karnivorer skulle nämnas mer än i förbifarten i Bibeln om de nu levde samtidigt som oss, tror inte du?


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-30 12:59 #3 av: Woodland

Avatar för EbbaHog

2014-05-29 12:05

 EbbaHog 

#1 vet du vart det står?:)

 | Anmäl (0) | Hantera

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-30 13:03 #4 av: Woodland

Avatar för Woodland

2014-05-29 17:59

 Woodland 

TS

Kolla! En av flera länkar- http://genesis.nu/finns-dinosaurier-omnamnda-i-bibeln


 | Anmäl (0) | Hantera

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-30 13:05 #5 av: Woodland

Avatar för Juel70

2014-05-29 18:52

 Juel70 

TS

Dom som det talas om i bibeln är framförallt Behemot och Leviathan, som av beskrivningen passar in på t ex DIPLODOCUS.

I Job 40:10-19 talas det mycket riktigt om  ett stort djur som kallas 'Behemot':

"Se på Behemot - honom har jag skapat liksom dig. Han äter gräs som oxen. Se vilken styrka i länden, vilken kraft i bukens muskler! Hans lem är mäktig som cedern, lårens senor är som tvinnade rep. Benen i hans kropp är som rör av brons, benstommen som stänger av järn. Han är den främsta bland Guds skapelser. 
     Under lotusträden ligger han, dold i vass och dy. Lotusträden ger honom skugga, strandens pilar gömmer honom. Hur än floden svallar låter han sig inte bekomma, han bevarar sitt lugn om så en hel Jordan forsar mot hans gap..."


Behemot är en pluralterm för ett hebreiskt ord som betyder best, och termen finns endast med i Job. 40:10.  Behemot och Leviathan, som båda nämns vid namn, skulle kunna vara olika sorts djur i samma "dinosaurie-familj"(i fråga om taxonomi) med både likheter och olikheter, och det skulle t o m kunna vara så att den ena dinosauriesorten - Leviatan - inte bara vistas på land utan även i vatten (liksom pingviner). Leviatan kommer från det hebreiska ordet Livyathan (Strong's 3882). Leviatan/draken (läs verserna här nedan) kan vara symboliska benämningar för världsliga riken, profetiska händelser och onda makter som är fiender till Gud, precis som ormen ofta är en symbol för Satan. Lavah kan betyda ett slingrande djur, såsom en orm/sjöorm/sjömonster, och Leviathan kan också ha en symbolisk betydelse, såsom stjärnbilden Draken, eller som en symbol för sorg/sorgdräkt, eller "mourning" som det heter i KJV. Nedan är de bibelverser där Leviathan står omnämnd, och ännu längre ner kan du läsa verserna i Job 40 och 41.


Job. 3:8 Må de som besvärjer dagar förbanna den, de som förmår mana fram Leviatan.

Job. 3:8 Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning. (KJV)

Ps. 74:12 Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. 13 Det var du som delade havet genom din makt, du krossade drakarnas huvuden på vattnet.14 Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror.

Ps. 104:25 Där är havet, det stora och vida, där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små.
26 Där går skeppen, där leker Leviatan som du har skapat.

Isaiah 27: 1 På den dagen skall Herren med sitt hårda, stora och starka svärd, straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall döda draken i havet. 2 Sjung på den dagen om den underbara vingården: 3 Jag, Herren, sköter om den, ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den.


Job 40:10 Se Behemot, som jag skapat liksom dig. Han lever av gräs som en oxe.11 Se kraften i hans länder och styrkan i hans buks muskler.12 Han bär sin svans så styv som en ceder, senorna i hans lår är väl sammanvävda.13 Hans benpipor är som rör av koppar, benen liknar järnstänger.14 Han är förstlingen av Guds verk, men hans skapare kan dra sitt svärd mot honom.15 Bergen bär fram mat åt honom, och alla de vilda djuren har där sin lek.16 Han lägger sig ner under lotusträd, i skydd av rör och vass.17 Lotusträd ger honom skugga, pilträdets grenar i floden omger honom.18 Om än floden är våldsam ängslas han ej, om än Jordan forsar mot hans gap är han trygg.19 Kan någon gripa tag i hans ögon eller borra snaror genom hans nos?

20 Kan du dra upp Leviatan med krok eller få makt över hans tunga med rep?21 Kan du föra in ett sävstrå i hans näsa eller borra en hake genom hans käke?22 Kommer han att vädja mycket till dig om nåd eller tala mjuka ord till dig?23 Kommer han att sluta fördrag med dig, så att du kan ta honom till slav för alltid?24 Kan du leka med honom som med en fågel eller hålla honom i band åt dina tjänarinnor?25 Brukar fiskarlag köpslå om honom och dela honom mellan köpmän?26 Kan du fylla hans hud med harpuner och hans huvud med kastspjut?27 Bär hand på honom, och du skall komma ihåg den striden och aldrig mer göra om det!28 Se, den som hoppas på seger blir besviken, redan vid åsynen av honom är han slagen. 

Job 41:1 Ingen är så dumdristig att han retar denne. Vem är då den som vågar sätta sig upp mot mig?2 Vem har givit mig något som jag måste betala igen?Mitt är allt som finns under himlen.3 Jag vill inte tiga om hans lemmar, om hans styrka och sköna gestalt.4 Vem kan rycka av honom hans beklädnad?Vem vågar sig in mellan hans båda käkar?5 Vem kan öppna hans ansiktes dörr? Omkring hans tänder bor skräck.6 Sköldarnas rader sitter stolta på honom, sammanfogade med hård försegling,7 den ena tätt intill den andra, ingen vindfläkt tränger in mellan dem,8 de är sammanfogade med varandra, de griper in i varandra och kan ej skiljas åt.9 När han FNYSER strålar det av LJUS, hans blickar är som morgonrodnadens ögonlock.10 Hans gap sprutar ut FLAMMOR, ELDSGNISTOR bryter fram.11 Hans NÄSBORRAR BOLMAR UT RÖK, som från en kokande gryta på ELDEN.12 Hans ANDEDRÄKT får kol att BRINNA, UR HANS GAP FLAMMAR DET AV ELD.13 På hans nacke bor styrkan, och skräck dansar framför honom.14 Hudvecken på hans buk är fasta, de sitter hårt och orubbligt.15 Hans hjärta är hårt som sten, lik den understa kvarnstenen.16 När han reser sig bävar hjältar, i ångest förlorar de fattningen.17 Ett angripande svärd kan inte hålla stånd, inte heller spjut, pil eller lans.18 Han aktar järn som strå, koppar som murket trä.19 Han flyr ej för bågskott, för honom är slungstenar som agnar.20 Stridsklubbor aktar han som strå, han skrattar åt rasslet av lansar.21 Hans buk är som skarpa lerskivor, i dyn sätter han spår som av en tröskvagn.22 Han gör djupet kokande som en gryta, han får havet att skumma som när man blandar salvor.23 I hans kölvatten strålar vägen av ljus, djupet synes bära silverhår.24 På jorden finns inte hans like, han skapades utan fruktan.25 Han ser på allt som är upphöjt, han är kung över allt som är stolt.

http://genesis.nu/ar-dinosaurier-omnamnda-i-bibeln-sasom-i-jobs-bok


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-30 13:05 #6 av: Woodland

Avatar för Juel70

2014-05-29 18:56

Juel70 

#2 Jag tror inte att ens tigrar eller flodhästar nämns i bibeln.  Vad jag vet nämns: Åsnor, val, fisk, häst, ökenräv, hund och flera andra, men mest vanliga djur.

 | Anmäl (0) | Hantera

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-06-03 07:58 #7 av: [EatTheScroll]

"Dinousarie" är ett ord som myntades först på 1900-talet. Man kan inte hoppa på en antik skrift och dömma bort den för att ett ord som inte fanns i antiken inte står med. I så fall kan du dömma bort allt som har med antiken att göra. För 4000 tusen år sedan beskrev man "dinousarie" med ord som leviatan, drake och behemot. Googla bilder på "leviathan" så får du se vad du får upp.

Anmäl
2014-06-03 12:13 #8 av: Joppo

#7 Å andra sidan tycker jag att det är väldigt långsökt att extrapolera fram att det fanns levande dinosaurier för 4000 år sedan bara för att det nämns flyktigt i en bronsåldersbok som med största sannolikhet har väldigt lite att göra med verkligheten.

Precis som någon nämnt tidigare i denna tråd, OM dinosaurierna existerat samtidigt som människorna, tror du inte att de varit väldigt framträdande både i Bibeln och i andra historiska verk? Det finns såklart även massor med andra argument som talar emot att dinosaurierna levde samtidigt som människorna, men de känner du säkert till också. Det finns exempelvis inga fossilfynd som stöder din hypotes(mig veterligen iaf). Det tycker jag är ett enormt starkt argument. Om de två arterna existerat samtidigt så borde de rimligtvis återfinnas i samma fossila tidsepok. 

Anmäl
2014-06-03 12:37 #9 av: [EatTheScroll]

Joppo, det finns flera stycken i denna tråden som hänvisat till passager i Bibeln där man skrivit om bla andra drakar, behemot och leviatan. Vad är det du missat eller inte förstår?

Anmäl
2014-06-03 12:39 #10 av: [EatTheScroll]

Joppo, har du ens läst Bibeln?

Anmäl
2014-06-03 14:24 #11 av: Joppo

Jag har läst de stycken som handlar som avhandlas i denna tråd. I övrigt är min bibelkunskap väldigt rudimentär. Dock anser jag som sagt inte att de stycken som du hänvisar till ger stöd åt att dinosaurierna koexisterade tillsammans med människorna. Bibeln för mig har ungefär samma bevisvärde som valfri sagobok, eftersom mycket av det som skrivs i den går emot väldigt starka vetenskapliga teorier eller helt enkelt framstår som påhittat.

Som jag skrivit tidigare så måste det till betydligt mer bevis för att man ska anse att människan och dinosaurierna existerade samtidigt. Att enbart hänvisa till en bronsåldersbok förefaller väldigt naivt. 

Anmäl
2014-06-03 17:09 #12 av: Manar

#5 Jag tycker att det låter lite märkligt i så fall att Gud försöker imponera på Job genom att hänvisa till en varelse som han sannolikt aldrig hört talas om ? Job anses väl traditionellt ha levt i Jordanien eller någon annan del av mellanöstern.  Diplodocus däremot fanns enbart i Nordamerika.

Beskrivningen av Behemot Tycker i allafall jag personligen stämmer bättre in på en flodhäst, vilken Job rätteligen borde bli imponerad av ifall någon kom och ledde i koppel.

Anmäl
2014-06-03 17:20 #13 av: [EatTheScroll]

Manar, jag vet inte vilken typ av flodhäst du pratar om. Men du kanske kan länka till en bild där vi kan se en flodhäst med en svans stort som cederträd?

Anmäl
2014-06-03 17:24 #14 av: [EatTheScroll]

Joppo, om du inte har utvecklat dina Bibelkunskaper. Hur kan du då avfärda något du inte har en aning om?

Anmäl
2014-06-03 19:50 #15 av: Joppo

#14 Frågan hur huruvida det fanns dinosaurier på bronsåldern kan avgöras utan att närmare studera Bibeln. Jag litar betydligt mer på vetenskapen framför är urgamla myter.

Är Bibeln det enda argumentet du har för att det skulle ha existerat Dinosaurier på Bronsåldern?

Anmäl
2014-06-03 20:07 #16 av: [Juel70]

C14 metoden är ju inte heller 100% säker... om du syftar på vetenskapstekniken.

Den gör det möjligt att datera fornlämningar och fossilinnehållande organiskt material, vanligen träkol och ben, på ett sätt som man inte kunde göra tidigare. Tekniken är tillförlitlig endast för material som varit levande för mindre än omkring 60 000 år sedan.

(Jorden är ju flera miljarder år gammal.) 4,54 miljarder år gammal enligt vetenskapen.

Anmäl
2014-06-03 20:33 #17 av: Joppo

#16 Jag är medveten om att kol14-metoden inte går att använda i detta fall. Dock finns det andra ämnen som man kan använda för att räkna ut åldern på något. Hur kan du läsa mer om du är intresserad : http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fossil/fossiletsalder.7095.html

Mitt främsta argumentat är dock baserat på den kunskap vi har om fossila lämningar. Det finns mig veterligen inte ett enda fynd som stöder hypotesen att dinosaurierna och människan existerade samtidigt. De fossila fynden visar med kristallklar tydlighet att vi utvecklats från enkla organismer till den fauna som vi ser idag.

Sen om vi ska ta till lite mer jordnära argument så borde det ju finnas massor av historisk fakta och även benrester(alltså icke fossila) om dinosaurierna existerat på biblisk tid. Som ett exempel, så borde väl romerna som hade ett väl utvecklat skriftspråk och väl strukturerat samhälle ha nämnt att det knallade runt gigantiska köttätande djur utanför deras städer? Rimligtvis borde de och andra civilisationer ha fångat dessa djur och sparat troféer? Upplys mig gärna, men jag känner inte till några sådana fynd.

Anmäl
2014-06-03 23:13 #18 av: Manar

#13 jag kan ju alltid försöka ifall du letar upp någon autentisk beskrivning av Behemot som säger att dess svans är stor som ett cederträd och inte bara styv som en.

Anmäl
2014-06-04 08:10 #19 av: [EatTheScroll]

Manar, om du tror att du kan det så är du förmodligen den ende i världen. För upplysningens skull så finns det inga sådana flodhästar. Men du kan ju fantisera.

Angående autentisk beskrivning, du själv kom till en slutsats. Om inte från källmaterial så är ditt omdöme inte mycket att ge något för.

Anmäl
2014-06-04 09:33 #20 av: Manar

Jag menade bara att jag tror att min chans att hitta jättesvansad flodhäst är ungefär lika stor som din chans att hitta en storleksreferens i bibeln som inte står där.

Naturligtvis är mitt omdöme inte mycket att lita på. Jag är bara människa och felbar på många sätt. Att jag nämnde flodhästen var  bara min egen subjektiva åsikt och inte något faktabaserat. Saken är dock den att Bibeln inte nämner vilket djur den menar med Behemot. Min poäng var att antagandet  att den var en Diplodocus är osannolikt på grund av psykologiska och geografiska skäl, jag kom sen bara med ett alternativ som jag själv finner mer sannolikt. Take it or leave it.

Anmäl
2014-06-04 15:52 #21 av: [EatTheScroll]

Om din slutfattning kring behemot är baserad på psykologi och geografi så måste landmassan alltid ha varit indelad i "flera kontinenter". Och det har du all rätt att tro. Men det är en "geografisk" världsbild man hade för sådär 20-30 år sedan innan vetenskapsmännen bestämde sig för att tro på något nytt. En bild som gav bibeltroende en seger.

Anmäl
2014-06-04 16:00 #22 av: [EatTheScroll]

Joppo, bibeln är inte den enda boken som rapporterar om drakar i fall du tror det. Men avvisar du alla antika skrifter på grund av den motiveringen? Tror du att Marco Polo inte är tillförlitlig för att han skriver att han sett drakar också? Och förkastar du allt du hört om romarriket för att dem rapporterar om mirakel???

I så fall kan du inte veta mycket.

Anmäl
2014-06-04 16:22 #23 av: Manar

#21 Jag förstår nog inte riktigt vad du menar. Skulle du kunna vara snäll och förtydliga ? Det är så vitt jag vet fortfarande rådande konsensus bland forskare att landmassan är indelad i flera kontinenter. Det ska den ha varit sen Pangea splittrades för 200 miljoner år sen. 

Anmäl
2014-06-04 19:42 #24 av: [EatTheScroll]

Manar, den synen forskarna har idag är relativt ny. Men det jag ville ha sagt är att du inte kan tro att landmassan har varit "en enda" kontinent en gång i tiden. Inte om din slutsats baseras på "geografiska skäl". Men du får gärna förklara varför det är omöjligt för Behemot att ha existerat under en kontinent som många andra tror.

Anmäl
2014-06-05 00:09 #25 av: Manar

#24 Varför inte ? På Jobs tid för ungefär 4000 år sedan låg nordamerika och mellanöstern ungefär lika långt från varandra som de gör idag. Hur landmassorna låg relativt varandra 250 miljoner år tidigare påverkar inte detta. Eller menar du att det finns nyare rön som säger annorlunda ? Det skulle vara trevligt om du hade en länk dit i så fall så jag kan uppdatera mig.

Anmäl
2014-06-05 07:21 #26 av: [EatTheScroll]

Manar, nu svara du inte på min fråga. Den där siffran på miljoner kan vi ta med en nypa salt för det finns ingen som har belägg för den. De 4000 tusen åren dock är "dokumenterade" så där får du rätt. Men svara istället på min fråga. Varför kan inte behemot ha existerat på en stor kontinent?

Anmäl
2014-06-05 12:35 #27 av: Manar

Den största anledningen till att Behemot troligen inte var en Diplodocus som levde under en stor kontinent är att den senaste stora kontinenten allmänt anses vara Pangea som splittrades för 200 miljoner år sedan (jag har inga andra uppgifter om när detta skulle ha skett så återigen vore jag tacksam om du kunde rätta mig med några länkar till pålitliga källor) medan Diplodocus uppkom för 150 miljoner år sedan då de blivande Mellanöstern och Nordamerika låg för långt från varandra för att ha någon kontakt djur emellan. 

Även om jorden var en kontinent på Jobs tid så orsakar dock geografin problem. Rester av Diplodocus har enbart hittats i Nordamerika men hade de strövat omkring i Mellanöstern så skulle det ha lämnat spår hela vägen emellan. 

Det finns dock inget som hindrar att det var en annan dinosaurie (även om just jag inte tror det) . Exempelvis kan det varit den den okända Titanosaurusen som upptäcktes i Mellanöstern förra månaden.

Anmäl
2014-06-05 13:36 #28 av: [EatTheScroll]

Jag pratade aldrig om diplodocus men fick ändå svar på min fråga. Vi tror inte annorlunda du och jag. Skillnaden är att din tro kommer från nutida uppgifter medan mina svar kommer från Bibeln.

Anmäl
2014-06-05 15:25 #29 av: Manar

Håller med. Du har dina hypoteser och jag har mina. Var och en med sina egna källor, grunder, svar och konsekvenser.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.