Jesus

Från början till slut och ny början

2014-05-25 17:57 #0 av: [vallmos]

Jag har länge läst i bibeln utan att riktigt ha förstått hur Jesus gick till väga för att förlåta oss våra synder. Hur skulle hans död kunna ha frälst oss ? Men sen när jag tänker efter så minns jag att det står skrivet att Jesus är den förste och den siste, början och slutet. Då börjar jag smått inse att han alltid varit hos människan, tills han själv kom till denna värld för att visa oss vägen. Detta gjorde han genom att fullborda Guds ord och skänka människan den helige Ande genom att leva under lagen och dö under nåden.

Men hur började allt detta ?

Gud skapade människan till sin avbild. Som man och kvinna skapade han dem. (Mos 1:26-27) Det var den sjätte dagen. (Mos 1:31)

Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. (Mos 1 2:19) Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen: Kvinna skall hon heta. (1 Mos 2:22-23)

Det här var historien om Adam (Man) och Eva (Kvinna)
Människan (Guds avbild)

I vår tid (Jungfru) Maria (Ännu ej andedöpt)
Gud ger människan den helige Ande.

Maria (Moder) Jesus (Fader)
Lärjunge  (Guds barn)

Jesus (Guds son) säger:
"Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar." (Joh 2:19) (Kroppen är numera den helige Andes tempel)

Jesus på korset.
När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: "Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. (Joh 19:26-27)

När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. (Joh 19:30)

På den tredje dagen uppstånden, precis som han sagt. Det var den sjunde dagen.

"Jag och Fadern är ett". (Joh 10:30)

Vi har en moder och vi har en fader i den helige Andes namn och alla dem som vittnat om sanningen är Guds barn och lärjungar. Är Adam och Eva förlåtna, så är även vi det och det finns ingenting vi behöver göra utöver detta.

"Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd." (4 Mos 6:24)

Anmäl
2014-05-25 20:30 #1 av: Woodland

Tack för att du delar med dig av dina tanker runt försoningen, Vallmos. GladDet behövs lite förtydligande här eftersom vikten och vidden av Jesus gärning redan är väl utlagd i bibeln och vi inte behöver komma med egna tolkningar. Allt som rör Guds frälsning genom hans Son är heligt. Vi bör hålla oss till vad som är vedertaget bland de kristna genom tiderna. 

Jesus visade inte vägen - HAN ÄR VÄGEN TILL GUD. Jesus uppfyllde de profetiska delarna av GT som gällde honom. Han dog för att försona människan genom hans heliga och perfekta liv och död och han dog inte "under nåd". Jesus syndade aldrig och han behövde aldrig nåd. Men han dog bärande syndens förbannelse när han åtog sig vår syndaskuld på korset. Han bar bort sitt folks synd som symbolen av syndabocken i Gamla Testamentet.

Som Jesaja skrev: han var "slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid...men all vår skuld lade Herren på honom." (kap 53)  Det är genom hans merit som vi kan få del av nåden.

Maria var Jesus mor, likväl som hon var mor till hans halvsyskon. Men hon är inte någon andlig moder till de kristna. Hon är inte min mor. Hon tillhör syskonskaran.

Du har helt rätt att han har alltid existerat. Jesus är vår Frälsare och bror men Gud Fader är vår far. Jesus är unik som Guds enfödde son.  De kristna är Guds barn genom adoption. Ef. 1:5  I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn 

Jesus sade " Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det. Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen.

När Jesus sade ""Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar." (Joh 2:19) talade han om sin egen kropp. Det står så i texten. Det var han som uppstod på tredje dagen.

Vår försoning har ingenting att göra med att Adam och Eva blev förlåtna. Vi har inget klart uttalande i bibeln att de blev förlåtna fastän det mycket väl kan hända att de blev det. Vi ärvde deras fallna natur. Vi ärvde en värld under förbannelse, som vi ser i döden. Genom Kristus förläts alla som vänder sig till honom i sann syndaånger.

 Vad bra att du funderar över dessa saker. Fortsätt så!

Tummen upp

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-25 21:25 #2 av: [vallmos]

#1

Alla tar vi till oss bibelns budskap lite olika beroende på hur vi tolkar det skrivna. Jag vill inte gå djupare in i en diskussion för att bevisa vem som har rätt eller fel då vi ändå tycks kunna enas om att - Jesus är - även om jag nu vet att Jesus också är Adam, den förste och den siste. Jesus dog under nåd eftersom han bar synden och Gud förlät hela människosläktet sedan begynnelsen för att ge oss nytt liv.

Det kan många gånger vara spännande och givande med olika synvinklar, för vem vet vad man kan finna i en annans tolkning för ibland händer det att man hör eller läser någonting och så trillar pusselbitarna på plats.

Jag utgår ifrån att den som läser mina inlägg ändå återvänder, blickar tillbaka och fortsatt förhåller sig till det skrivna i bibeln före att förlita sig på någonting av vad jag skrivit eller tar det för sanning.

Anmäl
2014-05-25 22:35 #3 av: Woodland

# 2

 Jesus är - även om jag nu vet att Jesus också är Adam, den förste och den siste. Jesus dog under nåd eftersom han bar synden och Gud förlät hela människosläktet sedan begynnelsen för att ge oss nytt liv.

Jesus är Gud - Adam skapades. Jesus är inte Adam. Han liknas med den "sista Adam". Adam skapades syndfri och Jesus var, som den sista Adam, också syndfri. Det är liksom ett bildspråk. 

1 Kor 15:45-47 

Så stor det skrivet: Den första människan, Adam blev en levande varelse. (skapade*)  Den ( sista Adam Jesus*)blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk (Adam*) Den andra människan (Jesus*) kom från himlen.  . *Min kommentar

Vi vidhåller en klassisk kristen trossyn här på JiF och det som avviker bemöts med all vänlighet och allvar.  Det är inte för att vinna någon sorts kunskapstävling som jag förtydligar skriftens inställning. Det är inte JAG som tyder skriften utan det är vad vi tror. 

Bibeln stödjer inte tanken på en heltäckande automatisk förlåtelse för människor utan att tro.


 Jag utgår ifrån att den som läser mina inlägg ändå återvänder, blickar tillbaka och fortsatt förhåller sig till det skrivna i bibeln före att förlita sig på någonting av vad jag skrivit eller tar det för sanning.

Det hoppas jag också, men är inte en rätt förståelse av skriften viktig för egen del? Det är absolut mitt mål därför är jag noga med att hålla mig inom ramarna av vad som anses vara rättroget och låter mig korrigeras av bibellärare som kan mer.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-26 13:26 #4 av: [vallmos]

#3

Gud och den helige Ande har alltid funnits, men inte i människan förän Jesus kom med Guds Ande för att förlåta hela mänskligheten. Där med blev människosonen till och han är sedan dess ett med sin Fader. Innan det var även han Adam (av kött och bod).

"Det hoppas jag också, men är inte en rätt förståelse av skriften viktig för egen del? Det är absolut mitt mål därför är jag noga med att hålla mig inom ramarna av vad som anses vara rättroget och låter mig korrigeras av bibellärare som kan mer."

Ja, men vem har rätt ?
Det är bara naturligt att vi tolkar bibeln olika, det är även så vi lär och utvecklas.

Anmäl
2014-05-26 20:47 #5 av: Woodland

# 4

Ja, men vem har rätt ? 
Det är bara naturligt att vi tolkar bibeln olika, det är även så vi lär och utvecklas.

Jag svarar din sista kommentar först. Det finns många saker som man kan diskutera och tolka olika och ändå komma under ribban för att vara rättrogen. Det kallas ibland för "B" ämnen. Det är till exempel - om man firar den sjunde dagen eller om firar alla dagar lika, mat och dryck och så vidare.

Det vi rör vid här med den treenige Gud och Jesus existens som Gud innan inkarnationen är inte upp till omtolkning. Det är inte därför att jag säger det utan därför att detta har  fastställts i bibeln. Apostlarna har lagt grunderna. Deras efterträdare har fastställt läran och vidare förklarat de grundläggande doktrinerna i detalj för att bekämpa de olika falska lärare som florerade i deras dagar. 

OM man omtolkar dessa "A" ämnen kommer man utanför de som kännetecknar kristendomen. Man kan vara hur trevlig  och hur "ärlig" i sitt uppsåt som som helst men det hjälper inte. Detta kräver ödmjukhet av oss som läser därför att vi får inte avstiga från det som är fastställt. 

Gud och den helige Ande har alltid funnits, men inte i människan förän Jesus kom med Guds Ande för att förlåta hela mänskligheten. 

Jesus är Gud och har alltid funnits. Fadern, Sonen och Anden är lika mycket Gud. De har olika roller i frälsningsplanen men till sina väsen är de jämnställda. Du har väl läst till exempel Johannes ev. 1 - I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. I denna vers visar Johannes att den andra personen alltid existerade. Men han fick inte namnet Jesus förrän han blev till människa i Marias livmoder. Han kallade sig själv människosonen och judarna förstod att han ansåg sig vara Messias. 

Johannes påpekar också i verserna att denna person som han kallar Ordet (Grekiska Logos) skapade allt. v 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.


 Där med blev människosonen till och han är sedan dess ett med sin Fader. Innan det var även han Adam (av kött och bod).

Jag vet inte var du har läst detta någonstans men det är delvis en gammal irrlära.  

Adam dog och han dog under syndens förbannelse. Den andra personen i Treenigheten besökte Adam och Eva i lustgården och umgicks med dem.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-26 22:03 #6 av: [vallmos]

#5

Jag skulle kunna kommentera ditt inlägg och anta din utmaningen och gå i debatt, men jag har inte skrivit inlägget för att vare sig övertyga eller bevisa vem som har rätt eller fel, utan för att finna klarhet kring en del frågor jag har efter att ha läst i bibeln. Jag ifrågasätter inte det skrivna (ordet) utan min egna uppfattning av det som rör sig mellan det bokstavliga och det symboliska språket samt mellan det fysiska och icke fysiska livet. Mao. granskar jag mig själv dagligen istället för att granska andra och hur dem tolkar ordet. Jag praktiserar min tro utan att du ser det, eftersom du inte känner Fadern så som jag gör. Gud är inte extern utan intern för mig och han är med mig även om jag inte tolkar bibeln så som någon annan anser att jag borde tolka det. Huvudsaken är att man har uppfattat Guds budskap. Det var väl därför han sände sin son, för vår skull för att vi ska förstå just detta; att det finns ingenting vi behöver göra utöver att ta emot budskapet.

Anmäl
2014-05-27 00:29 #7 av: Woodland

# 6

Vill du inte att andra skall förstå dig? 

Men hur kom du fram till din uppfattning? 

Hur tolkar du "det som rör sig mellan det bokstavliga och det symboliska språket samt mellan det fysiska och icke fysiska livet."?


Huvudsaken är att man har uppfattat Guds budskap.

Där håller jag med dig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-27 06:55 #8 av: [vallmos]

Det är inte nödvändigt för mig att bi förstådd, men det vore trevligt om någon delade min uppfattning i någon mening.

Hur tolkar du "det som rör sig mellan det bokstavliga och det symboliska språket samt mellan det fysiska och icke fysiska livet."?

Genom att reflektera och begrunda bibeltexterna och se likheter och paralleller i det verkliga livet. Jag studerar och finner många gånger bibeln trovärdig efter att ha kommit till insikt om någonting jag innan inte tänkt på. 

Anmäl
2014-05-27 22:59 #9 av: Woodland

# 8
Du är välkommen att diskutera här.

Ett Guds barn växer genom att bland annat lära känna Herren genom hans ord.

Det är av yttersta vikt att vi håller oss till vad bibeln (särskilt Nya Testamentet) säger om Gud: Fadern, Sonen och Anden.

Det finns två huvudmetoder att studera bibeln.

Ett sätt är att tänka ut någonting, komma med en teori och ide och försöka hitta stöd för det i bibeltexten. Om det inte stämmer rycks ofta verserna ut ur sina sammanhang. Detta har lett till många irrläror och kulter.

Det andra sättet är att närma sig texten, läsa den i sitt sammanhang och låt den "tala"."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-27 23:52 #10 av: [vallmos]

#8

"Ett sätt är att tänka ut någonting, komma med en teori och ide och försöka hitta stöd för det i bibeltexten" Så har jag alltid gjort.

Anmäl
2014-05-28 18:45 #11 av: Woodland

# 10

Det andra sättet är bäst.

Guds ord är levande och Herren talar till oss genom ordet i vårt vardagsliv. Ett bibelord kan komma för oss ibland. Detta ordet kan leda våra tankar i en viss bana. Det kan vara Herrens ledning men behöver inte vara det. För att urskilja detta måste man gå till ordet och kolla i vilket sammanhang versen står och om resten av Guds ord stämmer överens med detta.

Lärorna runt Guds person med mera är fastställda ifrån början (NT). Jag måste böja mig för dem precis som alla andra som vill vara Herrens. De kyrkokonsillier som sammansatte trosbekännelserna (Apostoliska, Nicenska, med flera) har försökt bevara apostlarnas lära genom att förtydliga den. De lärare och förkunnare som Herren har gett sin kyrka och undervisar oss måste alltid jämföras med ordet. Det innebär att vi bör känna till Guds ord så att när någon kommer med någonting och det inte stämmer överens med ordet så kan vi urskilja det.

För ett Guds barn är det aldrig för sent att korrigeras. Det är ett tecken på att man verkligen tillhör Herren. Jag litar på att han fortsätter korrigera mig för jag vill alltid vara hans.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-28 19:22 #12 av: [vallmos]

#11

"Det andra sättet är bäst."
Du kanske menade att det sättet passar Dig bättre.

"Jag litar på att han fortsätter korrigera mig för jag vill alltid vara hans."
Slappna av och sluta försöka vara perfekt, du är älskad med eller utan dina brister. Det är ingen bra att fästa sig eller lägga så mycket vikt vid de yttre tingen. Alla ord i en mening är lika viktiga, att plocka ut enstaka blir bara konstigt och förvirrande. Lycka till.

Snart får jag hem min bibel, då vet du vad jag kommer att göra. Djävlas   Läsa den. Haha

Redigerat enligt skrivreglerna på iFokus. Det är inte tillåtet att använda svordomar eller annat ovårdat språk. Woodland, sajtvärd

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.