Bibeln

Modern översättning av nya testamentet

2014-05-22 12:11 #0 av: [Juel70]

av Eugene Peterson  The message Nya testamentet. 

Är en bok jag håller på läser nu och den har ett väldigt modernt språk och är lätt att förstå.  Ibland kan det vara lättare att förstå riktiga bibelns texter genom att läsa en lättfattlig översättning först. 

Här kommer ett smakprov från Romarbrevet 12:

Bär fram ditt liv som ett offer till Gud.

Detta är alltså vad jag vill att ni, med Guds hjälp, ska göra: ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet - sova, äta, jobba, gå - och bära fram det som offer till Gud. 

Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån.

Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. Tvärtemot andan i samhället ni lever i, som skulle dra er ner till sin egen omogna nivå, lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor.Jag säger detta av idel tacksamhet till Gud för allt han har gett mig, framför allt eftersom jag har plikter gentemot er. När man som ni lever helt och hållet i nåden - Guds förlåtelse som han ger fast man inte har någon rätt till den - då är det viktigt att man inte får för sig att det är man själv som skänker något gott till Gud. Nej, det är Gud som ger det åt en.

Vi kan bara förstå oss själva genom att tänka på hurdan Gud är och vad han gör för oss, inte genom att tänka hurdana vi själva är och vad vi gör för honom.

Vi är som olika kroppsdelar i en och samma kropp. Vi förstår vad kroppsdelarna är till för genom att se på hela kroppen och inte tvärtom. Kroppen vi pratar om är Kristus kropp som består av de människor han valt ut. Vi finner meningen och syftet med våra liv som delar av hans kropp.  Utan honom är vi inte till mer nytta än ett avhugget finger eller en avskuren tå. Men eftersom vi nu är så skickligt och underbart formade kroppsdelar som fyller alla möjliga syften i Kristus kropp, låt oss då ta itu med att vara det vi var tänkta som, utan att jämföra oss med varandra, utan att låtsas vara något vi inte är.Predikar du, så predika bara Guds budskap och inget annat; hjälper du till, så var bara till hjälp, och försök inte att ta över; undervisar du, så håll dig till det; ger du goda råd, tröst och uppmuntran, så akta så att du inte börjar köra med folk; om det är din uppgift att dela ut materiellt bistånd till behövande, så håll ögonen öppna och dra inte benen efter dig.; arbetar du med människor som har det svårt, så akta dig för att reta dig på dem eller tappa modet. Håll humöret uppe.Älska av hjärtat; låtsas inte. Fly för livet från det onda; kämpa för livet för det goda. Var vänner som älskar varandra; öva på att spela andrafiolen.

Bränn inte ut er; håll lågan brinnande. Var Mästarens påpassliga tjänare, muntra och förväntansfulla. Ge inte upp när det blir tufft; be desto mer. Hjälp kristna i nöd; hitta alltid nya sätt att visa gästfrihet.

Välsigna era fiender, och dela inte ut några förbannelser i smyg. Skratta med era vänner när de är glada och gråt med dem när de är ledsna. Var hyggliga mot varandra; sätt inte näsan i vädret. Bekanta er med folk som inte är något; var inte den som ska vara finare än andra.

Ge inte igen; de det vackra i varje människa. Var sams med alla, om ni kan. Älta inga oförrätter; det är inte er sak. >Det är jag som dömer< säger Gud. >Det är min sak<

Skriften säger att om en ovän är hungrig ska vi bjuda honom på lunch, och om han är törstig ska vi ge honom något att dricka. Din vänlighet besegrar honom med godhet. Låt inte ondska få övertaget över dig; se till att få övertaget över ondskan genom att göra gott.


Anmäl
2014-05-22 12:12 #1 av: [Juel70]

Här är romarbrevet 12, 1917 års översättning att jämföra.

Förmaningar till en helig vandel i ödmjukhet, inbördes tjänstaktighet, plikttrohet och kärlek.

121Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer — eder andliga tempeltjänst. 2Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

3Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4Ty såsom vi i en och samma kropp hava många lemmar, men alla lemmarna icke hava samma förrättning, 5så utgöra ock vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig äro vi lemmar, varandra till tjänst. 6Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro; 7har någon fått en tjänst, så akte han på tjänsten; är någon satt till lärare, så akte han på sitt lärarkall; 8är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.

9Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda. 10Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. 11Varen icke tröga, där det gäller nit; varen brinnande i anden, tjänen Herren. 12Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. 13Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet. 14Välsignen dem som förfölja eder; välsignen, och förbannen icke. 15Glädjens med dem som äro glada, gråten med dem som gråta. 16Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka. 17Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man. 18Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.19Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet: ”Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren.”

20Fastmer,

”om din ovän är hungrig, så giv honom att äta,

om han är törstig, så giv honom att dricka;

ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud.”

21Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.

Anmäl
2014-05-22 21:43 #2 av: Woodland

Hjärta

Tack Juel! 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-23 08:41 #4 av: [Juel70]

Om ni har önskemål om att höra nåt kapitel från moderna översättningen så säg till så skriver jag in det här.

Anmäl
2014-05-23 12:51 #5 av: Woodland

Romarbrevet 8, Tack! Skämtar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-23 19:23 #6 av: Kryddis

Hur är det med upphovsrätten?

Anmäl
2014-05-23 20:32 #7 av: Woodland

Bra att du tar upp detta Kryddis!

Här är ett bra inlägg om upphovsrättslagen.

Hur ställer sig Eugene Peterson till spridningen av texten, Juel? Om han inte har givit tillstånd måste jag ta bort tråden. Ofta tillåter förkunnare spridning av sina texter med förbehåll att man återger texten i dess originalform eller länkar till originalsidan.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-05-23 21:49 #8 av: [Juel70]

Man får citera. Jag gör ju alltså bara reklam för Eugene P. Citera vissa kapitel är HELT OK.

Jag tycker ju att han gjort en rätt så bra modern översättning, då kan ju inte han anklaga mig för nåt när jag citerar enstaka kapitel.

Anmäl
2014-05-23 21:52 #9 av: [Juel70]

Woodland, skriver in kap 8 imorgon för hand.

Anmäl