Kyrkan

Ulf Ekman

2014-03-10 21:17 #0 av: Woodland

Nu har han gjort folket i Livets Ord överraskade, besvikna och förhoppningsvis mera kritiska idag än de var i fredags. Jag känner för dem.

Efter flera år av undanmanöver och undvikande svar klarnade allt när han annonserade beslutet i söndags- Han och frugan har gått över till den katolska kyrkan. Vad många misstänkte har visat sig vara sant.

På grund av okunnighet kommer vissa inom LO att tycka att detta är helt OK. Frågan är nu om han kommer att avsäga sig inflytande i rörelsen och hur mycket den Romersk Katolska kyrkan kommer att få.

Tiden får visa.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-10 21:30 #1 av: Challa86

Varför spelar det någon roll vilken församling man tillhör? Vi tror ju ändå på samma gud i slutändan. 

challameow.wordpress.com 

Anmäl
2014-03-10 21:38 #2 av: [Forummedlemmen]

Han får vara med vad han vill.

Anmäl
2014-03-10 22:15 #3 av: Woodland

# 1
Nej. Det gör vi inte.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-10 22:19 #4 av: Woodland

# 2
Det är inte frågan om det. Det finns religionsfrihet i vårt landet. Det gäller bland annat konsekvenserna för alla som har trott på honom genom åren och vad det betyder att RRK kanske får inflytande inom rörelsen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-10 22:31 #5 av: Challa86

Vad spännande. Du får gärna förklara vad det är för olika gudar vi tror på vare sig vi är medlem i pingst, metodist, missions, livets ord, svenska kyrkan eller om vi nu skulle vara med i katolska kyrkan. Glad

challameow.wordpress.com 

Anmäl
2014-03-11 07:22 #6 av: [Elsa P]

# 3 Ditt inlägg väcker min nyfikenhet och som ny medlem har jag funderingar.

Ni får gärna förtydliga vilka olika Gudar vi kan tänkas ha. Jag jobbar som inom Pingstkyrkan där vi har ett fint ekumeniskt samarbete med övriga församlingar.

Under våra ekumeniska möten tillber vi samma Gud, där görs ingen skillnad församlingar emellan oavsett man kommer från Livets Ord eller Svenska Kyrkan eller annan.

Ni skriver : På grund av okunnighet kommer vissa inom Livets Ord att tycka att detta är helt ok. Vilket för mig in i tanken att han gör ett betydligt bättre val än att stanna i denna smuts där man trycker ner sina församlingsmedlemmar mot en hink för att kräkas demoner, det är inte en sund Kristen handling av sina församlingsmedlemmar. Många har lidit / lider skada inom Livets Ord vilket inte är försvarbart.

Ulf Ekman gör ett bra val som ägnar sin tid åt en annan församling som behandlar sin nästa så som man vill bli behandlad själv.

Vem är Ni att döma vilka Gudar andra har, Gud dömer oss efter våra gärningar, tankar samt handlingar och det är icke en god gärning, tanke eller handling att påstå vi har olika Gud inom Kristna församlingar så jag ber er att förklara det närmare hur Ni resonerar i den frågan.

Döm icke och Ni ska icke bli dömda - att säga andra församlingar har annan Gud är att sätta sig till doms över vilket vi Kristna bör ta avstånd från för en dag kommer han åter och då får vi stå till svars för våra handlingar, tankar och ord.

Elsa //


Anmäl
2014-03-11 07:33 #7 av: Woodland

# 1
Ah, nu har du begränsat ditt första påstående. Du skev "församlingar". En person i till exempel Rikets sal, judiska eller muslimska församling tror inte på samma Gud som de kristna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-11 08:09 #8 av: Woodland

#6 Hej! Hoppas att mitt svar i inlägg #7 förklarar detta med olika gudar. 

Det finns en oerhört stor okunnighet bland protestanter här i Sverige för vad den katolska kyrkan lär ut och vad den är. Naturligtvis kan de finnas de som verkligen tillhör Herren bland dem men det är trots den kyrkans lära inte på grund av den.  Okunnigheten finns bland Pastorerna och Prästerna i stort för att de har ofta ägnat sig åt helt andra saker än apologetik, det finns naturligtvis undantag. 

Nu tror många inom frikyrka att om man till exempel samlas med katoliker samlas man med folk av samma tro. Folk blir lättlurade av deras påståenden att RKK är ursprungskyrkan och att Påven är direkt arvtagare av Aposteln Petrus. Och detta har bland annat Ulf Ekman gått på.

Är du insatt i skillnader mellan den RKK och protestantisk tro? Tror du att en katolik anser att du är "frälst" här och nu? Tro du att den katolska kyrkan anser att du ens är en fullgod kristen när du står utanför deras kyrka? Tror du att dessa anser att du kan få del av nåden utanför deras sakrament? Tror du att dessa anser att du kan komma till himlen utan Marias inverkan? Tro du att dessa anser att du kan komma till himlen efter döden och hoppa över skärselden (om inte du dör en martyrdöd eller dör precis efter bikt och nattvard som katolik) Och så vidare. 

Sedan kommer detta med andeutdrivning som det begav sig på 80-90 talet - detta skedde därför att bibelundervisningen kom från den extrema karismatiska rörelsen. Om du har tid läs gärna artikeln serien i fem delar med början här på JiF där detta finns med. Det var en olycklig praxis men kan ändå inte mäta sig med en kyrka som ersätter den helige Anden med en människa (Påven) och som gör anspråk på att Påven är överhuvudet för den kristna kyrkan istället för Kristus själv! (2 Thess. 2:3-11) 

Ekman har lurats hela vägen fastän han tror att han nu har kommit rätt och sägas vara led av Herren. Så det är samma villfarelsens ande som driver honom ännu.

Detta att inte döma som du skrev i ditt inlägg använts i alla tider av falska lärare och profeter. Versen har helt dragits ur sitt sammanhang. Bibeln också säger att vi bör pröva andarna, eller hur? (1 John 4:1-6)

Du skrev: Vem är Ni att döma vilka Gudar andra har, Gud dömer oss efter våra gärningar, tankar samt handlingar och det är icke en god gärning, tanke eller handling att påstå vi har olika Gud inom Kristna församlingar så jag ber er att förklara det närmare hur Ni resonerar i den frågan.

Jag är frälst av nåd och endast av nåd och min rättfärdighet är Jesus Kristus. 

Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en endaingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Rom 3:10-12

  Återkomma gärna med invändningar och förfrågningar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-11 09:35 #9 av: Challa86

#7 Eftersom vi är inne på Jesus i fokus är det ju faktiskt kristendomen vi pratar om. Så vitt jag vet har även Ulf Ekman fortsatt samma religion, därför tyckte jag det var självklart att mitt "påstående" om församlingar rörde kristendomen, men jag antar att jag kunde omformulerat mig. Glad

challameow.wordpress.com 

Anmäl
2014-03-11 10:55 #10 av: Woodland

# 9 Det är många som skriver här inne som inte är kristna. De är så välkomna och det är viktigt med klartext. 


Det finns flera som tar på sig etiketten kristen som inte har en biblisk grund för sina trossatser; vissa inom New Age och ockulta inriktningar, folket i Riketssal, mormoner med mera. Likaså finns det flera som talar om "Jesus" men det är inte bibelns Jesus. Hoppas att detta klargör.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-11 11:07 #11 av: [Juel70]

Jag tycker det är mycket underligt att Ulf och frun konverterade till katolicismen!Tyst Jag menar, det finns ju idoldyrkan inom katolicismen...  Varför stödja påven också, när så mycket skandaler skett där?  Domen är inte våran, men förmaning är tillåtet.

Anmäl
2014-03-11 11:34 #12 av: Woodland

# 11

Precis, J!. Jag kan inte döma en annan människas hjärta (uppsåt eller motiv) men jag måste bedöma och undersöka lärorna som framförs för att se om de vilar på biblisk grund. 

Om utveckling av bönen till helgon och så vidare kan man läsa i första stycket i senaste artikeln om Korstågen.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-11 17:56 #13 av: [Juel70]

I de sista dagarna skall det ske ett utgjutande av falsk ande (eld från himmelen), varigenom världen leds vilse. Även många kristna kommer att förföras, ty Satan kommer att ”om möjligt bedra även de utvalda”(Matteusevangeliet 24:24).


Länk till en blogg om Ulfs konvertering. http://hansmarklund.blogspot.se/

Anmäl
2014-03-11 18:53 #14 av: Woodland

Tack Juel! Jag håller med det sista stycket ...

 I min värd kan det aldrig vara Guds väg eller ledning av den helige Ande att konvertera till katolicismen. Att ha en kallelse från Gud till katolikerna är en sak, men att själv konvertera till katolicism är en helt annan. Att bära en kallelse till katolikerna för att predika evangelium för dem, ett evangelium som öppnar människors ögon för Jesus som enda vägen till Gud, som i sin tur borde ta dem ut ur den katolska religionen. Den vägen kan ju knappast gå via konvertering till katolik.

 Ett bibelord som kommer till mig är 2 Tim 3:13 ......."De bedrar och blir själva bedragna."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-11 20:52 #15 av: SonjaG

Den här användaren finns inte längre på iFokus.

Du har inte de rättigheter som krävs för att se sidan.


Såhär står det på ElsaP som alldeles nyss skrev i denna tråd.

Vad betyder det, ni som kan regler här på 1Focus?

Anmäl
2014-03-12 07:03 #16 av: Woodland

# 15

Hej!

Nicken ElsaP har troligen gått med som medlem för att skriva ett upprört inlägg och sedan lämnat iFokus med detsamma. Glad Personen har inte avstängts av oss. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-12 08:23 #17 av: [Juel70]

#8 Amen. 

All denna okunskap och förvirring får mig att studera bibeln ännu ivrigare. Tacksam för att detta forum finns! Visst är det skrämmande med all förvirring och avfall och irrläror, men Gud har sagt att det skall komma och vi måste mer än någonsin hålla fast vid den den ursprungliga läran.


Titusbrevet 1
8Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt; 9han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.

Jag tänker speciellt på alla som är nya i tron, mitt i all förvirring, då är det ju ännu viktigare att leda rätt och ha en personlig relation med Jesus.

Anmäl
2014-03-12 09:24 #18 av: Woodland

# 17
Glad för att du finns här också!

Ekumeniken som den har basunerats ut bygger mycket på Johannes 17:21
Jag ber att de alla (lärjungarna) skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Jesus bad om lärjungarnas enhet (vers 6) och inte om en synlig organisatorisk enhet utan hänsyn till läran!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-12 21:14 #19 av: NiklasTyreso


I inlägg 7 ger Woodland uttryck för en extremistuppfattning!

"En person i till exempel Rikets sal, judiska eller muslimska församling tror inte på samma Gud som de kristna."

Den vanliga uppfattningen är att Judar, Muslimer och Kristna tror på samma Gud, även om de har väldigt olika uppfattningar.

Massor av gånger har jag hört kristna säga att de också tror på Israels Gud som uppenbarade sig för Israels folk på Sinai, men om Woodland inte ber till Israels Gud så får det st för henne.

Redigerat av Woodland

Titta gärna här för fortsättning av Niklas inlägg.

Mitt personliga perspektiv: Jag har lämnat Kristen tro eftersom jag finner den grundlös om man läser Gamla testamentet bokstavligt. ..

Anmäl
2014-03-12 22:04 #20 av: Woodland

# 19

Den vanliga uppfattningen är att Judar, Muslimer och Kristna tror på samma Gud, även om de har väldigt olika uppfattningar.

Vanlig bland vem, Niklas? 

Judarna tror inte på treenigheten. De tror inte att Jesus är Gud eller att den helige Ande är en person (liknande JVs gudssyn)

Muslimernas Allah är varken den judiska eller kristna Guden. 

Massor av gånger har jag hört kristna säga att de också tror på Israels Gud som uppenbarade sig för Israels folk på Sinai, men om Woodland inte ber till Israels Gud så får det st för henne.

Ja, och jag håller med dem! Men judarna anser att min Gud är en motsägelse till deras. Enligt judarna och muslimerna har Gud ingen son. 

Resten av ditt inlägg kommer jag att kommentera i en ny tråd eftersom den är Off Topic här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2014-03-13 09:03 #21 av: [Juel70]

Håller med Woodland, 

Den vanligaste uppfattningen är att man TROR att vi har samma Gud. Allah har ingen son, men däremot en fullt mänsklig profet, Muhammed, som också inte är särskilt trovärdig med tanke på hans leverne. Men muhammed är död. Jesus lever.

Judarna erkänner som sagt inte Jesus som Gud eller HA. Om man inte erkänner Jesus som Guds son, då är man förlorad. Det finns ingen väg till Gud, eftersom Jesus är vägen, sanningen och livet. 

Ingen kan komma till Fadern, utom genom Jesus Kristus.

Anmäl
2014-03-13 18:24 #22 av: [sagamar76]

Inlägget är Off Topic och flyttat hit


Anmäl
2014-03-13 23:33 #23 av: UnserZukunft

#21 Finns det trovärdiga bevis för att påstå att Jesus lever?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.