2014-02-25 16:39 #0 av: [Juel70]

Han var genomborrad 

för våra överträdelsers skull, 

slagen

 för våra missgärningars skull. 

Straffet var lagt på honom 

för att vi skulle få frid, 

och genom hans sår 

är vi helade.

Jesaja 53:5