Jesus

Vilddjurets märke..

2014-01-02 18:52 #0 av: siaames

Ett antikristligt system – vilddjurets märke
Profetior i Bibeln som gäller vår framtid handlar bl.a. om ett antikristligt välde. Ett kontrollsamhälle växer fram och människor kommer att tvingas att "ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket". (Upp.13:16,17)Människor som tar emot detta märke har vilseletts till att acceptera Antikrists system, blir Kristi fiender och går förlorade för evigheten.Idag finns mikrochip (RFID-chip) implanterat under huden på över tusen personer. Mikrochipen lagrar information, spårar och identifierar människor, samt fungerar som  elektroniska plånböcker, m.m.

Jag har läst på många artiklar och hört att personer har ett chip på högra handen och det känns som att det snart kommer komma i Sverige.

Vi som är kristna, hur ska vi göra? Om vi vägrar ha detta chip så kan man varken köpa eller sälja, hur kommer vi överleva? Är ganska rädd..

Anmäl
2014-01-02 19:17 #1 av: Tjeja

Precis det där hörde jag också och var jätterädd för ...

...på -80 talet!

Idag tror jag inte att det kommer att handla om något microchip alls utan antagligen någonting helt annat.

microchip som finns som implantat under huden idag har redan funnits länge och när det är dags för odjurets märke kommer det nog vara något betydligt mer raffinerat och förfinat än ett microchip där någons data lagras.

Märket kommer inte vara en lagringsenhet som ett datachip, för all info kommer finnas i molntjänster då. Istället kommer märket vara en symbol som ger en individ rättigheter..

Om märket ens kommer att vara ett fysiskt "märke" eller uttrycket "märke" är en symbol för något vi idag ännu inte har begrepp för.

Som tex att israels folk skall komma tillbaka till israel "flygandes men inte på örnars rygg".. när det skrevs fanns inte begreppet flygplan ö h t och folket då kunde inte föreställa sig vad det skulle vara utan att sitta på fågelryggar var det dem kunde föreställa sig som liknelse.

Samma gäller med "märket" tror jag!


Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2014-01-03 22:27 #2 av: Woodland

Jesus sade i Matt 6:34 "Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga."

Var inte rädd för framtiden utan lita på Gud.

Det finns flera olika sätt att tolka Uppenbarelseboken. Den är svårtolkad och fylld med symbolik. Man kan läsa om det i denna tråd och i inlägg #2. Vilddjurets märke har olika betydelser i de olika tolkningarna. 

Boken är skriven senast 99 ef.Kr. och eftersträva inte att passa in i några andra värderingar än Herrens.   Hela temat är Jesus Kristus och Hans seger och de som är Hans barns del i Hans triumf.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-07 12:36 #3 av: setfree

Jag lyfter denna fråga igen även om den är gammal.

Att betrakta ett datachip som ett bevis för att man har accepterat antikrist verkar inte logiskt. Det är ju ingen stor skillnad mellan att ha ett kreditkort och att ha ett chip under huden.

Märket bör representera något mer än så. Jag tror på samma sätt som Tjeja skriver i inlägg #1. Trots det kommer jag inte att ta emot RFID-chipet.

Angående Uppenbarelseboken så är min tro att den pekar framåt och att de händelser som beskrivs ligger i framtiden.

De borde väl vara betydligt ovanligare med de andra tolkningarna som hänvisas till i den länk som Woodland hänvisar till i #2. Eller hur är det?

Anmäl
2017-06-07 13:13 #4 av: Woodland

# 3

Bra att du lyfter ämnet igen. Det är värt att diskutera tolkningarna. 

Förut ställde jag mig frågande till att det kunde vara andra tolkningsätt än det "framtida" så jag kan förstå ditt tankesätt här. Jag visste inte förut att det fanns fler än den framtidstolkningen.  Är dessa andra tolkningssätt nya för dig eller hade du hört talas eller läst om dem förut?  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-07 13:40 #5 av: setfree

#4 Jag har hört dem tidigare. Men vilka som tror på vad känner jag inte till.

De flesta jag har diskuterat med tar för givet att man tror på framtidstolkningen. Jag har svårt att se att de andra tolkningarna kan fungera. Men jag ska erkänna att jag inte har fördjupat mig i dem. Mina vänner och jag diskuterade chippet för några månader sedan och vi är överens om att inte ta det. Ingen kunde dock förklara varför ett chip är fel. Jag tycker nog att det måste finnas en tydligare förklaring som att man tar någon form av ed för någon makt eller system genom att ta märket.

Just detta med märket har väl inte inträffat tidigare i historien vad jag vet.

Anmäl
2017-06-08 09:56 #6 av: Woodland

#5

Jag håller med dig att om att framtidstolkningen kanske är den mest vanliga tolkningen bland de som förut inberäknades till frikyrklighet.  

Det verkar som att mycket hänger på när man anser att Uppenbarelseboken skrevs: före 70 e.Kr eller cirka 90 e.Kr. Det frambringar en helt annan mening till vilddjurets tal och märke om man anser att boken är skriven före Jerusalems förstörelse. Den preteristiska tolkningen vidhåller att allt som finns skrivet skedde i de 1:sta århundradena e.Kr. 

Enligt den historiska tolkningen finns belägg att ett märke var inte ovanligt i Rom. Det fanns slavar eller soldater som bar ett märke eller namnet av deras ägare på pannan eller på handen. Om detta skev Actius, Valerius Maximus och Ambrose. 

Märket kan tolkas i den andliga tolkningen att varje siffra av 666 är ett tillkortakommande av skriftens fullkomlighetens number 7. Att nummer 666 betyder falsk religion i ett perfekt tillstånd.   

Den preteristiska* tolkningen pekar på den förföljelse de kristna utstod i Jerusalem. Enligt David Chilton organiserade de judiska ledarna en ekonomisk bojkott mot de kristna som vägrade att bedyra att Kejsaren var Herre och de gick så långt som till att döda dem. Vilddjurets tal eller numret i flera av de äldsta kopiorna är 661 och inte 666.  Detta  namns tal är ett kryptogram byggt på hebreiskan där varje bokstav ges ett värde. För de som läste blev det i vårt alfabet Nrwn Oss uttalade Neron Kaiser: hebreiskan för Kejsare Nero. "Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal." (#6)

Den framtidstolkningssynen har redan skrivits om här i tråden.

*Det finns en moderat och en mer extrem preteristisk position.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-08 11:09 #7 av: setfree

# 6 Enligt den historiska tolkningen finns belägg att ett märke var inte ovanligt i Rom. Det fanns slavar eller soldater som bar ett märke eller namnet av deras ägare på pannan eller på handen.

På vilket sätt skulle det vara så fel att bli märkt på detta sätt? Hade de ens ett val som slav. Det låter inte logiskt. Märkningen bör betyda något mer. Innebar denna märkning att man accepterade Nero som herre eller Gud? Märkningen borde väl innebära någon form av bekännelse som är motsatt att Jesus är herre.

Sedan kommer frågan om de två vittnena etc. samt vedermödan under sju år som inte har inträffat väl.

Jag kan förstå att man kan tolka det på olika sätt men sammantaget blir det svårt att få att gå ihop. Vilken är din egen syn på detta Woodland?

Anmäl
2017-06-08 19:56 #8 av: Woodland

# 7

Nu har vi landat mitt i berättelsen, så att säga.  Mitt syfte med kommentarerna är inte att ändra någons ståndpunkt utan att informera om de andra tolkningssätten som finns. 

I de hebreiska, grekiska och latinska språken är nummer skrivna med bokstäver. Det finns ett numeriskt värde i namnen.  Den historiska tolkningen verkar vara tillfreds med Irenaeus lösning att talet 666 skulle vara det grekiska ordet för "Lateinos" eller Latin. Det var ett språk för hela riket och förvandlade all tillbedjan och kommunikation till att vara på Latin. Detta förknippade Irenaeus med det sista riket i Danielsboken. 

Märket i den historiska tolkningen anspelade på ägande och trohet vilket i det romerska riket vid denna tiden var till kejsaren (och senare den romerska statskyrkan (som jag redovisade i bland annat detta inlägg)). Det var tillskrivningen av kejsaren som Herre som de kristna vägrade. Man kan läsa hur viktigt detta var för båda sidor i denna artikel om hur Clemens blev bannlyst. Därtill kommer  Polycarpus och Ignatios  rättegångar och martyrdöder. Så döden var en del av bilden.   

De två vittnena

Jag listar de tre mindre kända tolkningarna men återkom gärna om du vill ha mer information:

Enligt den historiska tolkningen är vittnena symboliska för den sanna kyrkan under historien och särskilt före reformationen där de bibeltroende förföljdes och till och med dödades. Att det "kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender" bör inte tas bokstavligt utan syftar till kraften och domen i Guds ord, som för Jeremia. Likaså är regnet (v. 6) en bild av Guds ord i 5 Mosebok 32:2 och Jesaja 55:10. Plågorna erfor de länder som förföljde de kristna (Frankrike och Spanien) genom dom i form av krig och efterföljande blodsutgjutelse. 

Enligt den preteristiska tolkningen är stycket om de två vittnena svårt att tolka. Är de två individer, symboler för ett folkgrupp, eller någonting mera abstrakt? Clark och Adams anser att de är som de två olivträden och ljusstaken i Sakaria och kan syfta till kyrkan och staten som håller ondskan i shack. Chilton anser att dessa vittnen är medlemmar under det gamla förbundet (symboliserat av säcktyget) och är symboliska av profetätten med höjdpunkten i Johannes Döparen som gick före Jesus Kristus. Moses efterföljdes av en Josua (Jesus) och Eli ersättes av Elia som hade en dubbel arvslott. Men Russell kommer med 18 punkter fram till att dessa vittnen är Apostlarna Jakob och Petrus som led martyrdöden 69 e.Kr. Han tillbakavisar de traditionella påståendena att Petrus dog i Rom och anser att Herrens ord fullbordas: Ty en profet kan inte dödas någon annanstans än i Jerusalem. 

Enligt den andliga tolkningen representerar vittnena den vittnande kyrkan genom alla tider. Kyrkan är en och dess vittnesbörd är sant och symboliseras i de två vittnena (som är två eftersom det står i skriften att "vad två människor vittnar är giltigt"). Deras tjänstetid räknas som hela kyrkans tidsålder. De är klädda i säcktyg eftersom deras budskap är omvändelse. De två olivträden påminner om Serubbabel och Josua (prins och präst, respektive). Makten av lagen och profeterna finns nu hos kyrkan.  Elden anses detsamma som i den historiska tolkningen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-08 19:57 #9 av: Woodland

Vedermödan

Enligt den historiska tolkningen är den stora skaran de frälsta hedningar som är fler i antal än judarna. Det är dessa som "har kämpat den goda kampen, har fullbordat loppet, har bevarat tron."

Enligt den preteristiska tolkningen fick Johannes se de judiska troende som undkom vedermödan 70 e.Kr i det judiska krigen. Han fick också se den nya familjen av hedningarna som kom ut ur den stora vedermödan på så vis att de inkluderas i Guds familj nu när den judiska tiden kom till sitt slut och evangeliet proklamerades till hela världen. Det är också anmärkningsvärt att denna folkmängd ofta lider martyrdöden, vilket poängteras i verserna 9, 15, 16 och 19 (se länken Vedermödan).

Enligt den andliga tolkningen pågår vedermödan genom hela kyrkohistorien. Det bekräftas i de otaliga som dör, fängslas och förföljs i världen idag. Det kan hända att förföljelsen tilltar mot tidens slut. Bildspråket i verserna  15 (läs här) och 16 (läs här) kan anknytas till Jesaja likväl som v. 17 (läs här).

Visst är det svårt! Jag kan försäkra dig om att varje tolkning, fastän inte så välkänd, är värd att studera och har mycket under fötterna.  Är man bara bekant med en tolkning blir det svårt att sätta sig in i dessa utan att ha hela bilden. Du frågar om min egen syn på de olika tolkningarna. Ärligt talat har jag gått från en otvivelaktig framtidstolkning till att se ett stort värde i alla fyra.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-09 08:41 #10 av: setfree

#8 och #9  Det var inte min mening att avvika från trådens frågeställning, men intressant ändå.

Om vi återgår till märket som kan komma att påverka oss alla om det blir mer allmänt. Vi kan komma att bli betraktade som knepiga om vi vägrar få ett chip som förenklar vardagen.

När jag handlade mat på ICA igår fanns flera kassor med endast kortbetalning. Om du hade kontanter fanns bara en kassa. Om vi tänker oss en framtid dör det står endast RFID i kassan hur gör vi då?

Hur vi tolkar uppenbarelseboken spelar kanske inte så stor roll, men denna fråga kan komma att bli lite mer viktig.  Jag har jobbat med att transportera pengar och vet hur farligt och kostsamt det är. Ingen vill hålla på med kontanter numera. Att ta upp kollekt tror jag försvinner. Att hålla ordning på ett pass likaså. Man bara passerar passkontrollen och de läser av chipet och din bild kommer upp på dataskärmen. Ökad säkerhet och enklare hantering. I mitt förra jobb användes fingeravtryck för att komma in till jobbet. Även där skulle ett chip kunna användas.

Hur ställer vi oss till detta?

Anmäl
2017-06-09 14:59 #11 av: Woodland

# 11
Jag håller med om att ett kontantlöst samhälle verkar närma sig. Om man håller sig till framtidstolkningen och inte ser händelserna i Uppenbarelseboken, som symboliska eller fullbordade i det förgångna, verkar texten stipulera (som du skrev) en bekännelse eller ståndpunkt mot Kristus. RFID Chip verkar inte vara där ännu och kommer kanske aldrig att bli. Det står också att den som läser "förstår" vad vildjurets tal är för någonting. Det var uppenbarligen viktigt för de som levde på Neros tid.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-06-17 13:10 #12 av: landsbygdsbo

Om uppenbarelseboken skrevs av Paulus så stämmer uppgiften om 50 till 100 år efter Kristus.

Men hur gamla är de idag äldsta exemplaren av just uppenbarelseboken?

Anmäl
2017-06-19 15:12 #13 av: unbreakable8

Det som sker med chip utveckling idag, tror jag är  bara början på utvecklingen.  Det man redan vet; är att man kan lagra personliga data; konto, medlemskort, sjukvårdsuppgifter.  Det finns även ett chip för dom som har diabetes, som tar prov automatiskt flera gånger varje dag och skickar informationen direkt till läkaren.  Det finns elektronisk utrustning som man bär på sig för att mäta puls och hjärtslag.  Jag tror detta med chippet kommer att utvecklas och innefatta hela ens liv.. allt från hur man känner och mår, till vad man handlar, och var man är (GPS)  och bara det.. tycker jag inte är ok.  Jag har till och med läst om en ny teknik där man kan skicka alfa och betavågor och styra hur en människa mår och man kan säkert skicka obehagliga microvågor också.  Man kan till och med ge någon människa en hjärtattack och dödsrapporten visar bara på "naturlig död".  Men man stör helt enkelt hjärtats rytm genom elektriska impusler.  Jag ska leta upp länkarna och får återkomma.  Man kan till och med snart dosera mediciner genom inplanterade chip. 

Man ska nog inte underskatta chippet.  Man kommer göra så att chippet framstår som väldigt coolt och attraktiv i början för speciellt unga personer. Dom är mer öppna för sådant. 

Anmäl
2017-06-19 15:53 #14 av: unbreakable8

Den medicinska framtiden. https://www.youtube.com/watch?v=C7Lovgwmtuc

Diabetes och chip https://www.youtube.com/watch?v=ZTqXRVGb0dk

Hjärtproblem och chip https://www.youtube.com/watch?v=J3dPInvUxl4

Ditt DNA i chip https://www.youtube.com/watch?v=Byd_XrgCJ5M

RFRID chip som vapen  https://www.youtube.com/watch?v=0LRPredwcwg

The chip- Loss of freedom  https://www.youtube.com/watch?v=ReGzEdHaTUk

Anmäl
2019-01-17 23:15 #15 av: mariajohanssonn@outlook.com

Hemskt! Blir så rädd att det snart kommer bli obligatoriskt att ha detta chip !

Anmäl
2019-01-18 19:30 #17 av: Nasat

Enligt vice riksbankschefen kommer Sverige att bli kontantlöst inom 3-5 år. Den förre riksbankschefen varnar för att det kontantlösa samhället kommer att utvecklas till en digital diktatur. Så det ser inte särskilt ljust ut.....

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.