Bibeln

Falska läror, falska profeter, falska budskap

2013-08-31 21:20 #0 av: [Juel70]

Jag läste denna text idag.  Jag håller med mycket av det som står här i, och man kan se av frukten att HON (i texten nedan) gör lite fel eftersom hon dels tror att hon högeligen favoriseras av Gud för en hög ställning i Guds rike. Hon har glömt bort allt det andra viktiga i frälsningsbudskapet.. att tjäna andra, och när hon till slut anser sig vara ofelbar, när man inte kan ta emot tillrättavisning från andra och inte kan lyssna på andra.

Men jag har läst mycket nu på sistone om just att kunna skilja Guds budskap från sina egna tankar och andra tankar. Man ska alltid pröva det man får till sig och be om bekräftelse... så jag har lite problem med det som står sist:

"Att få Skriften citerad som stöd för en uppenbarelse räcker inte. Onda andar kan också citera Bibeln. Ett bibliskt budskap måste vara i harmoni med hela Guds Ord. Det räcker inte med att man hittar 3-4 bibelverser som verkar stödja budskapet."

Man blir ju lite förvirrad. Vad menas med harmoni med hela Guds ord? Är det hela bibeln och hela Guds väsen/egenskaper? Jag brukar be om ett bekräftande bibelord + att någon annan kristen ska via Gud bekräfta detta eller på något annat sätt bekräfta bibelordet som bekräftar budskapet.

(Det är nästan så svettpärlor syns i pannan)  Hur ska man kunna veta till 100% ?  Jag vet att man kan se på frukten, man ska pröva,  men tydligen så kan ju den onde också väldigt skickligt manipulera känslor, upplevelser och så vidare. Ofta känner jag också Guds Andes beröring när jag ber om svar eller om jag får ett slags svar-budskap till mig själv. 

Ja, blev lite bedrövad av denna text delvis. Hoppas ni förstår vad jag ville komma fram till. Kan man lita på att det är Gud man hör? Kan man lita på sina upplevelser?


Denna text skrevs inne på ett kristet forum.

 Evan Roberts
I början av 1900-talet bröt en väckelse fram i Wales. Den berörde ca 85 000 människor och gav nytt liv åt alla samfund. Efter några år blev det ett bakslag och ett antal ytterlighetssekter lär ha uppkommit. Med anledning av detta skrev mrs Penn-Lewis ”Kriget mot kristna” tillsammans med Evan Roberts, som spelade en framträdande roll i den walesiska väckelsen.


De beskriver hur den kristne kan bli bedragen genom sina känslor. Den kristne som låtit sig förföras av en förfalskad känsla av gudomlig närvaro, kan lätt lämna Gud och Guds Ord till förmån för sina erfarenheter. Man vill inte lyssna om någon ifrågasätter huruvida det man upplevt verkligen varit av Gud.


”Tanken att hon högeligen favoritiserats av Gud och utvalts för någon hög ställning i Hans rike, uppfyller henne. Den djupt gömda självkärleken närs och förstärks därvid och så blir hon i stånd att uthärda allt genom styrkan i denna hemliga kraftkälla. Hon har blivit tilltalad av Gud! Hon har blivit utvald av särskild nåd! Hennes hjälp är nu inom henne i hennes erfarenhet snarare än i Gud själv och i det skrivna Ordet. Genom detta hemliga förtroende, som Gud visat genom att tala speciellt till henne, blir människan oppositionell och oemottaglig för undervisning och intar en attityd av tvärsäkerhet, som närmar sig anspråk på att vara ofelbar. Hon kan inte längre lyssna till andra, eftersom de inte haft denna ‘direkta’ uppenbarelse från Gud. Hon har en direkt, speciell, personlig gemenskap med Gud och att ifrågasätta någon ‘anvisning’ som givits henne, blir höjden av synd. Hon måste lyda, även om en given befallning står i motsats till all vettig bedömning och den begärda handlingen går direkt emot Guds Ords Ande. 


Kort sagt, när människan på detta stadium tror att hon har en ‘order’ från Gud, kommer hon inte att vilja använda sitt förnuft, emedan hon tror det skulle vara ‘köttsligt’ att göra så.’Sunt förnuft’ anses vara brist på tro och därför synd.” (s 118-120).
När man på olika sätt invaggats i tron att den närvaro man känner och de budskap och upplevelser man erfar verkligen är av Gud, blir det mycket svårt att lyssna på människor som på ett eller annat sätt ifrågasätter det man upplevt.
”Övernaturliga syner och manifestationer är en inkomstbringande källa för vilseledande andar, särskilt när den troende litar på dem och får ut mera av dessa erfarenheter än av Guds Ord. Målet för den ondskefulle anden är nämligen att tränga undan Guds Ord som klippgrunden för ens liv. Det är visserligen sant, att han hänvisar till och citerar Skriften men oftast endast för att stödja erfarenheterna och vidare för att stärka tron — inte på Gud, men på Hans (skenbara) uppenbarelse.” (s 140).
Att få Skriften citerad som stöd för en uppenbarelse räcker inte. Onda andar kan också citera Bibeln. Ett bibliskt budskap måste vara i harmoni med hela Guds Ord. Det räcker inte med att man hittar 3-4 bibelverser som verkar stödja budskapet."

Anmäl
2013-08-31 21:23 #1 av: [Juel70]

"De beskriver hur den kristne kan bli bedragen genom sina känslor. Den kristne som låtit sig förföras av en förfalskad känsla av gudomlig närvaro, kan lätt lämna Gud och Guds Ord till förmån för sina erfarenheter. Man vill inte lyssna om någon ifrågasätter huruvida det man upplevt verkligen varit av Gud."


Och om man lätt kan lämna Gud och Guds ord till förmån för sina erfarenheter... då måste man ju ledas av lögnens ande? eller nåt annat?


Anmäl
2013-08-31 21:37 #2 av: [Juel70]

Förlåt jag ska krångla till det lite till.Tyst

 Detta dilemma i kombination med att vi ska vara villiga att lida för kristus, hur går det ihop med det som Jesus sade: - Ta på dig mitt ok, min börda är lätt.  Nu minns jag inte var det står. Men för mig, har det kännts lite tufft just nu med alla dessa nya insikter.

Vill poängtera att jag nu studerar bibeln mer än vad jag nånsin har gjort och vill verkligen förstå allt in i minsta detalj om det går. Och det gör jag för att jag helhjärtat vill följa Jesus.


Anmäl
2013-09-01 15:32 #3 av: Woodland

Du täcker flera ämnen här Juel och man kan skriva väldigt mycket om alla. Jag hoppas att flera vill komma med sina synpunkter. Mina svar avses vara endast allmänt vägledande och svaren är uppdelade för lättare läsning.


Om jag tar det första: Evan Roberts, Penn Lewis och den Walesiska väckelsen - Det var en väckelse som var väldigt känslomässig. Det kanske hade behövts flera ledare och mera disciplin i leden men det är inte bara i denna väckelse utan också i många andra.  Den kom av sig väldig fort därför att dess ledare Evan Roberts fick ett  nervsammanbrot och drog sig undan. Han ångrade en hel del av det han hade förkunnat under den tiden mot slutet av sitt liv.  


Jesse Penn-Lewis skrev flera böcker och lärde ut mycket fel. Hon motsäger sig själv i dem och ibland verkar det inte som hon egentligen är klar över vad hon själv lär ut. 


Texterna är komplicerade och mycket är baserat på hennes subjektiva upplevelser som hennes mentor Madam Guyon. 

Hon lade en press på sina läsare att använda hennes subjektiva upplevelser som ett mönster för deras egna liv. Vi vet att varje människa är unik och Gud har sitt sätt med oss alla. Min livsväg är inte din och tvärtom. (Heb. 11). Hon lärde också ut att man kan, som en resecent kallade det, ta en hiss till den högsta nivån i det kristna livet och behöver inte gå den långa vägen (eller trappan i detta sammanhang). Detta strider mot skriften därför att det kristna livet är en lång och arbetsam vandring med Gud. (Fil 2:12-13, 3:12-14*, 2 Tim 4:7, Heb. 12) * denna vers motbevisar de som säger sig vara syndfria i praktiken i detta livet vilket vi diskuterade i en annan tråd.  


War on the Saints” är kanske idag den mest lästa av hennes böcker pga den karismatiska rörelsen. Flera karismatiker anser att hon är en källa till stor visdom och andlig krigföring. De vet säkert inte att hon tyckte att den nybörjade pingströrelsen var satanisk!  Jag undrar om inte de 19 punkterna du postade kommer därifrån? Det är över 10 år sedan jag läste boken så jag minns inte så mycket av den. Gud motsäger sig inte när det gäller detta med helgelse osv. . . dvs hur den kristne helgas. Det har alltid varit genom tro före, under och efter lagens tid. (Rom 4-5) Och varje dag måste vi kämpa mot synden i oss (Rom 6). Vi helgas genom vår frälsning och position i Kristus under en livslång (oftast besvärlig) tillväxtsprocess. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-09-01 15:34 #4 av: Woodland

Vad menas med harmoni med hela Guds ord? Är det hela bibeln och hela Guds väsen/egenskaper? Jag brukar be om ett bekräftande bibelord + att någon annan kristen ska via Gud bekräfta detta eller på något annat sätt bekräfta bibelordet som bekräftar budskapet.

Bibeln rymmer inte hela Guds väsen eller förklarar alla Guds egenskaper. Han är oändligt mer än så. Gud i bibeln belyser vad som är väsenligt för att vi skall finna frälsning och leva rätt: bibeln är till för oss människor. Vi skall kontinuerligt få mera om Guds väsen uppenbarade för oss i evighet i himlen! 

Vill du förklara mer ingående vad du menar med ordet “budskap”?


Hur ska man kunna veta till 100% ? 

Man bör pröva allt som upplevs som en gudsledning mot bibelordet men inte endast med en vers eller två. (Man kan dra verser utanför sina sammanhang och förvränga dem till att stödja vad som helst.) En predikant sade att man inte skall säga – OK Gud nu har du visat mig hur det går till och jag klarar mig nu.- Utan man bör alltid förlita sig på Herren.  Tro innebär ibland att man går på vad Gud säger i sitt ord oavsett känslor. Ibland är känslorna ombord men inte alltid. 

Ofta när man ställs inför någonting som får oss att fundera och grubbla kan vi uppleva att vi blir medvetna om ett bibelord. Det kommer till vårt medvetande när vi tänker. Det är inte i ett passivt tillstånd utan tvärtom, någonting som händer när vi  är mitt uppe i en aktiv tankeverksamhet. (I motsats till new age där man ofta “tömmer” sitt sinne för att “få” någonting.)  Ofta blir det bibelordet precis vad vi behöver för att bekräfta det vi bör göra eller inte göra. Jesus förklarade att det är den helige Ande som gör detta, först för sina lärjungar men också för oss .  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Joh 14:26   Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er. Joh. 16:13-15

Även den onde kan svara oss med skriften i vår tankevärld, men orden brukar vara förvrängda och bara delciterade som han gjorde mot Frälsaren.


Kan man lita på att det är Gud man hör? 

Det beror lite på vad man menar med ordet “hör”. I regel talar inte Gud till oss i en hörbar röst. Jag tror det sker ytterst sällan. Vi får istället ett intryck att vi bör göra si eller så men för det mesta leds vi fram utan att ens vara medvetna om strategien. Vi vandrar i tro. T. ex. Gud kanske ordnar händelser där vi träffar människor som behöver höra ifrån oss. Vi hamnar på en plats vid en viss tid.  Gud kan lägga någon på vårt hjärta som vi har en särskil uppgift inför och som är utanför vårt vanliga ansvar av familj, församling, jobbet. Vi liksom “vet” att vi bör göra si eller så, ge dem ett handtag osv.. 

Vi ser Guds fullkomliga vilja för oss i gårdagen. 


Kan man lita på sina upplevelser?

Nej inte till 100%.  Det kan man inte. Vi kan inte säga “Men jag upplevde det så det måste vara sant!” Det kan vara sant att vi har upplevt det men det behöver inte vara sanning (av Gud). Vi kan bli så lättlurade därför att vår vilja och önskningar spelar in när vi ser framåt och ber till Gud. Vi försöker göra vår egen framtid s.a.s. genom att ofta omedvetet “tvinga” Gud till handlingar. Det kostar på att ha Kristi sinnelag - Men ske inte min vilja utan din. Lukas 22:41  

Det betyder inte att vi skall vara passiva inför planering för framtiden utan i bön lita på Gud (Jakobbrevet 4:13-17)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-09-01 15:35 #5 av: Woodland

# 1 Och om man lätt kan lämna Gud och Guds ord till förmån för sina erfarenheter... då måste man ju ledas av lögnens ande? eller nåt annat?

Ja, det kan vi för en tid. Herren har sina lagar. Vi lider stor skada genom att vilje ha “mer” av något som inte är godkänt i skriften. Det kan leda oss in i falska läror, upplevelser och uppenbarelser. Men vi behöver inte stanna där. Han tuktar de sina också och för dem fram som en herde. Jag talar av egna erfarenheter. Vi kan falla i detta men det finns förlåtelse. 


Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans vård och åt hans underbara ord, som ska bygga upp er tro och ge er hela det arv som tillhör dem han har utvalt. Apg. 20:32

Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Tim. 3:14-17

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-09-01 15:36 #6 av: Woodland

# 2

Detta dilemma i kombination med att vi ska vara villiga att lida för kristus, hur går det ihop med det som Jesus sade: - Ta på dig mitt ok, min börda är lätt.

Om och när vi leds in i lidande för Guds rike går vi i Guds kraft precis som i våra vardagsbestyr. Jesus ord var (bl.a.) ett annat sätt att säga – Tro på mig och få kraft att leva rätt. Vi tjänar honom och han håller uppe oss. Allt vi genomgår i hans tjänst är en kärleksgärning från hans sida. Han är med oss och lönen till slut är stor.

Vill poängtera att jag nu studerar bibeln mer än vad jag nånsin har gjort och vill verkligen förstå allt in i minsta detalj om det går. Och det gör jag för att jag helhjärtat vill följa Jesus.

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Fil 2:13

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.