Bibeln

Kristna som tror olika

2013-08-30 11:14 #0 av: [Juel70]

Det är skrämmande hur kristna tror olika. Jag pratade nyligen med en kristen som tror att man blir helt fri från synden när man är frälst och om man syndar så är man inte frälst. 

Jag är ju inte perfekt som kristen, men jag gör allt för att bli mer lik Jesus som är fullkomlig. Paulus pratar ju om i romarbrevet om att det är en kamp mellan köttet och anden. 

Jag kan inte påstå att jag är helt syndfri, men den här mannen säger att han ÄR syndfri. Helige ande visar ju mig om jag har något att arbeta på, eller någon att förlåta, men jag tror inte att jag kan vara helt 100% syndfri. Jag tror man omedvetet också syndar i både tanke, ord och handling. Jag har fortfarande minst två personer att förlåta fullt ut, men sånt tar ju tid. Jag har redan i tanken förlåtit dom så klart, men man ska ju även förlåta med hjärtat, vilket jag tror Gud hjälper mig med.

 SYNDAR MAN DAGLIGEN ÄR DET ETT TECKEN PÅ ETT OOMVÄNT TILLSTÅND. 

 FRÄLSNINGEN ÄR EN KOMBINATION AV NÅD, TRO, GÄRNINGAR, LYDNAD OCH HELGELSE. MAN BEHÖVER VARA FULLKOMLIG.

Dessa två hade jag lite problem med. Det är klart man inte ska medvetet synda utan man är ju inte längre under syndens och dödens grepp, men jag tror inte att man som människa kan vara fullkomlig i detta jordeliv. Jag tror man kan vara rättfärdig i Guds ögon, men inte 100% syndfri... Jesus uppfyllde ju lagen, han är fullkomlig.

Är det så att Jesus stryker sitt blod där jag brister?

Jag känner att jag verkligen vill veta hur det är. Försöker att läsa bibeln och förstå rätt och med hjälp av Guds Ande skilja mellan rätt och fel.

Men jag blev bedrövad när han säger att man måste vara fullkomlig, 100% lydig, och syndfri.

Hjälp hur är det.. för jag misslyckas dagligen med något. Kan vara en syndig tanke, eller att jag är för lat , kan inte sluta röka, känner misstro.. ja vad som helst.

Jag känner att jag inte vågar lita på kristna människor eller andra människor, så jag känner att jag isolerar mig och söker Gud på egen hand. Visst går jag till kyrkan ibland, men söker mest Gud hemma. Läser bibeln, ber, tittar på predikningar på nätet, chattar med kristna på nätet, och försöker göra goda gärningar i min närhet där jag känner att Gud leder mig.


Anmäl
2013-08-30 17:35 #1 av: Woodland

Kära Juel!

Var inte orolig.

Var kommer dessa punkter ifrån? 

13. SYNDAR MAN DAGLIGEN ÄR DET ETT TECKEN PÅ ETT OOMVÄNT TILLSTÅND. 

Endast Jesus är 100 % syndfri. Denna man står utanför Guds nåd om han anser sig vara just det. Han är i djup villfarelse. Låt dej inte förskräckas av detta. Ingen, absolut ingen, av oss kristna är syndfria. Denna irrlära är någonting som kyrkan har kämpat med länge och har varit till fördärv för många. Folk sliter ut sig eller får nervproblem pga en sådan hållning. Det är ett slag i ansikte på en helig Gud att påstå att man är syndfri.

Om man inte fattar att man syndar dagligen både medvetet och omedvetet har man aldrig fattat mänsklighetens yttersta fördärv.

6. FRÄLSNINGEN ÄR EN KOMBINATION AV NÅD, TRO, GÄRNINGAR, LYDNAD OCH HELGELSE. MAN BEHÖVER VARA FULLKOMLIG.

Din strävan att leva rätt och medvetenheten att du missar målet är helt i linje med den helige Andes verk i dig. Det kristna livet är en progression tills Gud anser han har gjort sitt verk i oss- då tar han oss hem. Vi är kompletta (fullkomliga) i Jesus Kristus. Vi skall leva heligt. Herren är den som helgar oss och vi medverkar med honom. Men när Gud Fader ser oss som sina älskade barn ser han oss genom Jesus, hans högst älskade. Fadern svarar våra böner för Jesus skull - hans ära och lön för att han offrade sig på korset. 

Församling:

Det du gör för att leva för Gud är bra men vi behöver en församling också. I en församling slipas vi och omdanas. Det kan vara svårt men är den ordning som Gud har etablerat i ordet. Uppmaningen är att alltid samlas och visa kärlek till varandra. Jag håller med om att man kan inte lita på någon 100% - inte ens oss själva! Skämtar  Men det går att ha gemenskap och inte blotta sig totalt. Det finns mycket gott i att försökatillföra vad man kan till församlingsgemenskapen istället för att dra ifrån den. Tanken "vad gagnar det mig?" är emot Herrens lära att tjäna andra. Det är där som många går bet. De väljer en församling inte utifrån läran utan t.ex. för det sociala eller med musiken i tankarna.

Jag kan ge dig bibelverser för allt detta om du vill.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-08-30 19:40 #2 av: [Juel70]

Här är alla punkterna. 

1. TREENIGHETEN - GUD (FADER), GUD (SON) GUD (ANDE)

2. GUD SKAPADE ALLT GOTT - ÄVEN MÄNNISKAN.

3. MÄNNISKAN ÄR SKAPAD RÄTTSINNIG MED EN FÖRMÅGA ATT GÖRA DET RÄTTA - MED HJÄLP AV GUDS ANDE.

4. GENOM SYNDAFALLET SÅ KOM DÖDEN IN – OCH P.G.A ATT ADAM INTE LÄNGRE KUNDE NÅ LIVETS TRÄD SÅ INNEBAR DET FYSISK DÖD ÄVEN FÖR HANS EFTERKOMMANDE, SAMT ANDLIG DÖD NÄR VI SJÄLVA VÄLJER ATT SYNDA. SYND SKILJER MÄNNISKAN IFRÅN GUD.

5. MÄNNISKAN ÄR KAPABEL ATT LYDA GUD - MEN HAR OCKSÅ KAPACITET ATT VARA OLYDIGA GUD GENOM ATT VARJE MÄNNISKA HAR EN EGEN FRI VILJA! 6. FRÄLSNINGEN ÄR EN KOMBINATION AV NÅD, TRO, GÄRNINGAR, LYDNAD OCH HELGELSE. MAN BEHÖVER VARA FULLKOMLIG.

7. RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN ÄR EN KOMBINATION AV NÅD, TRO, GÄRNINGAR OCH LYDNAD OCH HELGELSE.

8. EVIGT LIV FÅR DEM SOM GÖR GOTT, DE SOM TROR, SOM HAR FÅTT NÅD OCH OMVÄNT SIG, SOM LYDER GUDS BUD OCH KÄNNER GUD. 9. DEM SOM TROR PÅ GUD, ÄR OMVÄND, ÄR DÖPT OCH LYDER HONOM - DEM FÅR MOTTAGA DEN HELIGE ANDE.

10. GUDS NÅD FOSTRAR OSS TILL LYDNAD OCH HJÄLPER OSS I VÅR VANDRING TILLSAMMANS MED GUD. 11. SYNDENS LÖN ÄR DÖDEN - DEN SOM SYNDAR ÖVERGÅR FRÅN RÄTTFÄRDIGHET TILL ORÄTTFÄRDIGHET.

12. INGA SYNDARE/ORÄTTFÄRDIGA KOMMER ATT ÄRVA GUDS RIKE - OM DEM INTE OMVÄNDER SIG.

13. SYNDAR MAN DAGLIGEN ÄR DET ETT TECKEN PÅ ETT OOMVÄNT TILLSTÅND.

14. HELGELSE - MÄNNISKANS SÄTT ATT KOMMA NÄRMARE GUD OCH ATT LEVA SÅSOM GUD VILL - KUNSKAP OM GUDS VÄG.

15. GUD VILL ATT ALLA SKALL KOMMA TILL INSIKT OM SANNINGEN OCH BLI FRÄLSTA.

16. JESUS DOG SOM ETT SYNDOFFER FÖR ALLA MÄNNISKOR OCH ALLA SOM SYNDAT KAN BLI RENADE GENOM JESU BLOD.

17. MAN BLIR RENAD GENOM JESU BLOD OM MAN BEKÄNNER SINA SYNDER OCH OM MAN OMVÄNDER OSS - DÅ SKALL GUD RENA OSS FRÅN ALL ORÄTTFÄRDIGHET.

18. DOPET ÄR EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT MAN TAGIT EMOT JESUS SOM SIN FRÄLSARE

19. GUDS RIKE ÄR EN PLATS DIT DE RÄTTFÄRDIGA KOMMER – ”SJÖN SOM BRINNER AV ELD OCH SVAVEL”(HELVETET) EN PLATS DIT ORÄTTFÄRDIGA KOMMER VARA.


Vilken kyrka tillhör man då tro?

Anmäl
2013-08-30 19:43 #3 av: [Juel70]

Tack för ditt svar! Jag tar gärna emot lite bibelverser Glad 


Jag letar kyrka just nu där jag känner att jag hör hemma. Har varit till två olika kyrkor. Jag får be om mera ledning så jag hittar rätt. Visst vore det skönt att ha gemenskap med kristna i en församling där man känner sig hemma, så man har någon att vända sig till, lära sig, få förbön, ge förbön etc.

Anmäl
2013-08-30 19:46 #4 av: [Juel70]

Hur är det förresten med punkt 9? Måste man bli döpt innan man får ta emot helige anden?

Anmäl
2013-08-31 19:02 #5 av: Woodland

Jag har ingen aning om vilken kyrka detta kommer ifrån! 

Jag tänker så här: 

Håller med - Punkt 1,2,10, 12, 14, 15, 17, 18 (med lite förbehåll). 

Punkt 3 - . MÄNNISKAN ÄR SKAPAD RÄTTSINNIG MED EN FÖRMÅGA ATT GÖRA DET RÄTTA - MED HJÄLP AV GUDS ANDE.

Endast Adam (första Adam inkluderar Eva) och Jesus (andra Adam) skapades och föddes utan synd. Det är lite osäkert vad "med hjälp av Guds Ande" menas här. Behöver man ett nytt hjärta av Guds Ande eller?


Punkt 4 -GENOM SYNDAFALLET SÅ KOM DÖDEN IN – OCH P.G.A  ATT ADAM INTE LÄNGRE KUNDE NÅ LIVETS TRÄD SÅ INNEBAR DET FYSISK DÖD ÄVEN FÖR HANS EFTERKOMMANDE, SAMT ANDLIG DÖD NÄR VI SJÄLVA VÄLJER ATT SYNDA. SYND SKILJER MÄNNISKAN IFRÅN GUD.

Detta påstår att människan föds rättfärdig. Herren placerade ängeln vid lustgårdens port så att paret inte kunde nå livets träd. Hade de ätit av det hade de levt i synd för evig tid och kunde inte frälsas! Vi är födda andligt döda. Det är ingenting vi väljer.Punkt 5 - MÄNNISKAN ÄR KAPABEL ATT LYDA GUD - MEN HAR OCKSÅ KAPACITET ATT VARA OLYDIGA GUD GENOM ATT VARJE MÄNNISKA HAR EN EGEN FRI VILJA!


Det finns en kapacitet att lyda men den är inte frikopplad från Guds nåd.


Punkt 6 – Förklarat i # 1.


Punkt 7 – Förklarat i # 1.Punkt 9. DEM SOM TROR PÅ GUD, ÄR OMVÄND, ÄR DÖPT OCH LYDER HONOM - DEM FÅR MOTTAGA DEN HELIGE ANDE. 


Frasen “lyder Honom” är ett villkor att mottaga den helige ande här men Paulus skrev – Ni behärskas av er nya natur, om Guds Ande bor i er, och kom ihåg att om någon inte har Kristi Ande, så är han inte en kristen. Rom. 8:9  Punkt 11 - SYNDENS LÖN ÄR DÖDEN - DEN SOM SYNDAR ÖVERGÅR FRÅN RÄTTFÄRDIGHET TILL ORÄTTFÄRDIGHET. 


Här har vi ett problem med ordet “övergå”. Den verkar syfta till en positionsändring. Det innebär att en människa som är försonad med Gud faller ifrån sin ställning i Kristi kropp (kyrkan) genom att begå en synd. Det innebär att frälsningen är inom den troende men att den kan falla ut och falla tillbaka in i Kristus tillräknade rättfärdighet som en YO YO!  Den som syndar vanemässigt och vägrar rätta sig after Guds ord är troligen inte Herrens. (Jag skrev mer om detta i #1)  1 Joh. 1:5-10 Också i 1 Joh 2:1 står det - Men om ni syndar finns det någon som ber för er inför Fadern. Punkt 13-  SYNDAR MAN DAGLIGEN ÄR DET ETT TECKEN PÅ ETT OOMVÄNT TILLSTÅND.


Må Herren hjälpa oss! Den som inte fattar att vi syndar ofta medvetet och omedvetet under en dag känner inte sig själv. Johannes skrev – Om vi säger att vi är hans vänner, men fortsätter att leva i andligt mörker och i synd, så ljuger vi.  Förklarat i # 1


Punkt 13 - Förklarat i # 1.
Punkt 16 - JESUS DOG SOM ETT SYNDOFFER FÖR ALLA MÄNNISKOR OCH ALLA SOM SYNDAT KAN BLI RENADE GENOM JESU BLOD. 


Bättre skrivet hade varit - och alla som vill kan bli renade genom Jesu Blod.

 


Punkt 18 - DOPET ÄR EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT MAN HAR TAGIT EMOT JESUS SOM SIN FRÄLSARE.


EN BEKRÄFTELSE UTAV FLERA. Punkt 19 – GUDS RIKE ÄR EN PLATS DIT DE RÄTTFÄRDIGA KOMMER – ”SJÖN SOM BRINNER AV ELD OCH SVAVEL”(HELVETET) EN PLATS DIT ORÄTTFÄRDIGA KOMMER VARA.


Guds rike är här och nu, mitt ibland oss sade Jesus.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-08-31 20:55 #6 av: [Juel70]

Tack för svaren!Blomma Ska läsa det några gånger och sjunka in. Jag har en annan fråga också, men jag startar en ny tråd för det. 

Anmäl