Jesus

Jesus, Gud och annat som missförstås

2013-06-17 18:56 #0 av: [John8]


Enligt kristendomen dog Jesus på korset för våra synder. Hur kan någon annan ta på sig andras synder?

Om allt är ett, hur kan vi då födas syndiga eller överhuvudtaget synda om vi är ett med Gud? Det skulle innebära att Gud är syndig.

Varför skulle Gud ha en vilja som berör våra liv om Gud är allsmäktig? Är Guds skapelse så ofullständig och är Gud inte större än att han har behov utifrån sin skapelse?

Om Gud är allsmäktig och vi dennes skapelse, hur skulle vi då kunna göra fel? Misslyckades Gud i sin uppgift?

Om allt är ett, hur kan Jesus var en gudomlig person som lyfts fram och ska hyllas som en personifierad gud? Är inte allt och alla gudomliga?

 

Är det inte troligare att Jesus var en profet, en människa med en högt utvecklad själ vars "ursprung" kan diskuteras (inte så intressant som hans ord å andra sidan), en person vars uppgift var att skapa en större medvetenhet. Ingalunda någon exklusiv gudomlighet utöver allt annat. Det är en omöjlighet eftersom allt har samma ursprung, samma källa, dvs. det som är Gud. Egentligen borde en annan benämning användas för att inte förväxlas med den barnsliga framställan som finns i Gamla testamentet - en fördömande, krävande gud som enbart är en produkt av kyrkans män.

Jesus var en mycket stor och vis person och han skulle säkerligen inte vara intresserad av den dyrkan han är föremål för. "Ni har missuppfattat poängen" skulle han förmodligen säga. Inte dyrkar skolelever sin lärare. Nej, de lyssnar till lärarens ord för att lära. Vem skulle få för sig att läraren skulle vara viktigare än hans undervisning?

Prat om synd har varit kyrkans metod att sätta folk i fruktan, för att knyta människor till kyrkan. Ingen är syndig, allt som sker har ett djupare syfte, det finns inget som sker som inte har till uppgift att öka medvetenheten och skapa grogrund till en miljö där människan kan förädla sin essens. Därför sker inget som är fel eller s.k. syndigt. Vår existens är lika intelligent som naturen. Som väl är inte det som är Gud dysfunktionell och hans skapelse är inte så miserabel som vissa läror vill påvisa.

Vår värld är vår skapelse, den speglar där vi står, vi föder själv allt vi möter. Det är en erfarenhetsåterföring till det som är Gud för vi är alla en del av denna källa.

Det bästa för människan vore om hon upphörde tro att det fanns någon yttre frälsning att jaga efter, om hon insåg att det inte finns någon annan som dömer henne mer än hon själv. En människa når fullbordan inifrån, inte utifrån och det gör hon när hon ser sig själv som den hon är. DET är den medvetenhet vi strävar efter och det enda som borde kallas någon form av frälsning.

Viktigast av allt: hon är ett med allt och alla andra. Hennes medvetande skapar allt det hon upplever och allt det hon gör gör hon även mot sig själv.

Fördöm inget, allt är självreglerande, inget är fel eller rätt, allt bara är. Mänskligheten är en skådeplats för våra medvetanden, enbart därför är vi är här och allt är gott.

Sol

John

 

 

 

Anmäl
2013-06-17 19:18 #1 av: Highness82

Editerar lite här - Måste ju hälsa Så: Hej John!:)


Jag har en fråga till dig John - enligt din Gudsbild - tror du att vi skapades för att dö från början?   

Anmäl
2013-06-17 21:50 #2 av: [John8]


Hej,
Till en början vill jag göra skillnad på det som egentligen är du och inte du. Du lever via en kropp och den är förgänglig. Essensen av dig är evig då den är en del av Alltet.

Fokuseringen på döden är besynnerlig om man ser det för vad det är. Det vi kallar död är enbart att höja medvetandet ett snäpp. När du gör det går du från den konstruktion du uppehåller dig åter till ursprungsnivån. Våra kroppar och tillhörande identiteter förstorar vi något kollosalt så vi tror intensivt att vi är dessa. Lika logiskt som en skådespelare är den roll den spelar.

Tänk dig att du somnar, agerar i en dröm för att till sist vakna. Du dog inte mer när du vaknade ur drömmen än när du lämnar din kropp. Så saligheten kring att hamna i Himlen är också ganska lustig då vi egentligen aldrig lämnat den - vi är i en sorts dvala för att kunna medverka på ett annat plan. En person som lämnar kroppen växlar "frekvenser" för att successivt öka kraften i medvetandet tills "vakenhet" uppnås på nytt. De som haft nära döden upplevelser kan beskriva vissa skeden i övergången.

Så dramatisk som vår kultur vill utmåla döden är den icke. Det är snarast ett uttryck för egots önskan att skapa fruktan och mystik för det i sin tur blir energi som gör att dess illusoriska verklighet kan upprätthållas.

Sådan är min syn på det hela. Var det begripligt?

John

Anmäl
2013-06-17 22:06 #3 av: Highness82

Tyvärr så förstod jag inte helt - eller så gjorde jag det.  Skulle man kunna sammanfatta din tro ungefär såhär: Att vi är i himlen och sover och nu - genom livet - så drömmer vi endast och när vi vaknar så dör vi?  

Anmäl
2013-06-17 22:15 #4 av: Highness82

Jag kan ju börja med att förklara min tro kring det hela.  


Jag tror att Gud från början skapade oss till ande, själ och kropp. Dessa tre gör människan hel.  Det som sker via Jesus Kristus är att vår kropp ändå tills Jesu återkomst är förgänglig.  Men när Jesus kommer tillbaka så kommer våra kroppar -  genom Kristus - att förvandlas och få en härlighetskropp.  En kropp som är evig och som inte ligger under dödens fångenskap.     Anmäl
2013-06-17 22:50 #5 av: [John8]


Att dö är som att vakna, äntligen förstår man allt på nytt. Ja, att leva i fysisk form är en sömn som går att medvetandegöra i olika grad.

Jag läser om din tro. Hmm. Det här med Kristus och Jesus är enligt mig något tillrört. För mig är inte Kristus en individ utan ett medvetande, kristusmedvetande, dvs. där enhet framstår tydligt och världen framstår som den egentligen är. Kristus återkomst skulle jag vilja beskriva som att människan återfår det hon förlorat, eller förlorat sig i, dvs. egot som är orsaken till att människan upplever separation från det som är Gud och ser sig som en enskild individ. Jesus i all ära, men han är ingen gudomlig kraft som återvänder för att vi ska bli något annat. När det som är mänskliga själar uppnått det som avses i den mänskliga, fysiska formen upphör motivet till den fysiska existensen och därmed upphör människan att existera i fysisk form, dvs. med kroppar. Det är en trög och arbetsam tillvaro att vara i fysisk form, i en kropp och egentligen är vi andar som valt erfarenheten att vara i kroppar för det är så vi utvecklar de delar som hör till det. Det finns ingen önskan i vårt inre att vara en kropp.

Kom ihåg, det är min åsikt, kanske inte så avlägsen från din om man ser till vad som döljer sig bakom begrepp som Kristus, ande och själ. Det spelar ingen större roll vad vi anser för att ha åsikter är att vara människa och det är det vi ska vara.

John

Anmäl
2013-06-17 23:43 #6 av: Highness82

Hej John! :)  


Och min åsikt är av en annan!=)  Även om jag såklart vill att du John ska komma över till den Kristna tron - så som Bibeln förkunnar - så måste jag ändå säga att det är intressant hur vi kan se på samma sak med helt olika ögon.  


För mig är Jesus Sann Gud och Sann Människa - Gud valde att träda in i tid och rum och bli som en av oss - för att rädda oss - och föra oss tillbaka till Gud som är vårt ursprung.    Gud är vårt ursprung och han är vårt mål.  Och genom Kristus är vi på väg mot målet - som är Gud Fadern.=)  

Anmäl
2013-06-18 09:51 #7 av: Woodland

Hej John!

Jag tar och svarar på ditt första inlägg i TS-

Enligt kristendomen dog Jesus på korset för våra synder. Hur kan någon annan ta på sig andras synder?

Svar: Därför att Han ville det. Endast Gud kunde göra det.

Om allt är ett, hur kan vi då födas syndiga eller överhuvudtaget synda om vi är ett med Gud? Det skulle innebära att Gud är syndig.

Svar: Allt är inte ett.  Allt är skapat av Gud men har inte samma betydelse, utgångsläge, förutsättningar eller slut. Vi syndar genom att vara i ständigt uppror mot Gud. Gud skapade ingeting syndigt utan allt var gott. 

Varför skulle Gud ha en vilja som berör våra liv om Gud är allsmäktig? Är Guds skapelse så ofullständig och är Gud inte större än att han har behov utifrån sin skapelse?

Svar: Guds vilja som berör våra liv har ingenting att göra med Guds väsen eller person i sig. Hans vilja och person är inte samma sak.  Gud är självtillräcklig. Han behöver ingen men vill ändå ha ett folk. 

Om Gud är allsmäktig och vi dennes skapelse, hur skulle vi då kunna göra fel? Misslyckades Gud i sin uppgift?

Svar: Nej, Gud kan inte misslyckas och vann en total seger för sitt folk genom Jesus Kristus. Vi gör fel kontinuerligt - titta bara runt omkring dig.

Om allt är ett, hur kan Jesus var en gudomlig person som lyfts fram och ska hyllas som en personifierad gud? Är inte allt och alla gudomliga?

Svar: Alla är inte Gud. Jesus är Gud och Människa förenade. Nej, allt och alla är inte gudomliga. Vi människor är skapade till Guds avbild i och med det att vi har förmågan till gemenskap med Gud, samvete osv. och uppfatta Honom när Han uppenbarar sig för oss. 

Är det inte troligare att Jesus var en profet, en människa med en högt utvecklad själ vars "ursprung" kan diskuteras (inte så intressant som hans ord å andra sidan), en person vars uppgift var att skapa en större medvetenhet. Ingalunda någon exklusiv gudomlighet utöver allt annat.

Svar: Nej. Jesus var inte en profet med en högt utvecklad själ osv. Han var exklusivt - Guds unika Son.

 Det är en omöjlighet eftersom allt har samma ursprung, samma källa, dvs. det som är Gud. Egentligen borde en annan benämning användas för att inte förväxlas med den barnsliga framställan som finns i Gamla testamentet - en fördömande, krävande gud som enbart är en produkt av kyrkans män.

Svar: Först och främst - Gud är skild från sin skapelse. Kyrkan producerade inte GT. Hon ärvde det. Gud i GT är majestisk, barmhärtig, helig och god. Genom Jesus Kristus i nya testamentet vet vi vem Gud är.

Jesus var en mycket stor och vis person och han skulle säkerligen inte vara intresserad av den dyrkan han är föremål för. "Ni har missuppfattat poängen" skulle han förmodligen säga. Inte dyrkar skolelever sin lärare. Nej, de lyssnar till lärarens ord för att lära. Vem skulle få för sig att läraren skulle vara viktigare än hans undervisning?

Svar: Du talar om Jesus ord. De finns i bibeln. Han tog emot tillbedjan både på jorden och i sitt förhärligade tillstånd.

Prat om synd har varit kyrkans metod att sätta folk i fruktan, för att knyta människor till kyrkan. Ingen är syndig, allt som sker har ett djupare syfte, det finns inget som sker som inte har till uppgift att öka medvetenheten och skapa grogrund till en miljö där människan kan förädla sin essens. Därför sker inget som är fel eller s.k. syndigt. Vår existens är lika intelligent som naturen. Som väl är inte det som är Gud dysfunktionell och hans skapelse är inte så miserabel som vissa läror vill påvisa.

Svar: Du lever inte i de flestas verklighet. Ondskan finns överallt. Det hemska som görs människa mot människa och människa mot djur är klart en överträdelse av Guds lag; synd.

Vår värld är vår skapelse, den speglar där vi står, vi föder själv allt vi möter. Det är en erfarenhetsåterföring till det som är Gud för vi är alla en del av denna källa.

Svar: Världen är Guds skapelse. Han äger skapelsen. Vad skapelsen speglar nu är hur syndens förbannelse har fördärvat den. Den är vacker fastän allt kunde vara så mycket bättre. Vi kan inte helt kontrollera vår vardag eller framtid, så att påstå att vi "föder själv allt vi möter" är att lägga en stor börda på människor.

Det bästa för människan vore om hon upphörde tro att det fanns någon yttre frälsning att jaga efter, om hon insåg att det inte finns någon annan som dömer henne mer än hon själv. En människa når fullbordan inifrån, inte utifrån och det gör hon när hon ser sig själv som den hon är. DET är den medvetenhet vi strävar efter och det enda som borde kallas någon form av frälsning.

Svar: Som kristen skulle jag kalla det självbedrägeri.

 Viktigast av allt: hon är ett med allt och alla andra. Hennes medvetande skapar allt det hon upplever och allt det hon gör gör hon även mot sig själv.

Svar: Jag är inte ett med dig. Du är du och jag är jag. Min medvetenhet skapar ett svar till dig här i denna tråd: en reaktion på ditt inlägg. Vi trampar på det som kallas sveriges mark, andas i samma atmosfär osv. Men vi är inte ett varken i anden eller tankesätt.

Fördöm inget, allt är självreglerande, inget är fel eller rätt, allt bara är. Mänskligheten är en skådeplats för våra medvetanden, enbart därför är vi är här och allt är gott.

Svar: Om vi ser oss omkring skulle vi kunna säga att allt är inte gott och det beror till stor del på att vi är här! Människor förgör varandra, fördärvar miljön, är stygga mot djur m.m. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-18 09:52 #8 av: Woodland

# 2

Våra kroppar och tillhörande identiteter förstorar vi något kollosalt så vi tror intensivt att vi är dessa. Lika logiskt som en skådespelare är den roll den spelar.

Svar: Nej. Vi är personer med ett yttre och inre som är förenade tills döden. En skådis är en person som träder in i en roll.  För många människor upplever helvetet på jorden för att godta att de aldrig har lämnat himlen. Och det är inte alls lustigt. 

Så dramatisk som vår kultur vill utmåla döden är den icke. Det är snarast ett uttryck för egots önskan att skapa fruktan och mystik för det i sin tur blir energi som gör att dess illusoriska verklighet kan upprätthållas.

Svar: Har du mist någon i döden . . någon som du älskade? Denna inställning är nästan ett hån mot de som förlorar nära och kära.

Var det begripligt?

Svar: Vi  kristna har hört allt förut så, ja, de flesta känner säkert igen ett och annat. Det är ingen ny insikt eller någonting som du kommer med som är överlägset den kristna tron. Det du håller för sant känner vi igen från olika hedniska inriktningar och filosofier. När våra trossyskon som har kommit bort ifrån hinduism och buddism m.m. hör att människor i väst vänder den kristna tron ryggen häpnar de. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-18 19:34 #9 av: [John8]


Hej Highness,
Jag är inte alls obekant med din syn på kristendomen och jag förstår den. Var och en måste få ha sin övertygelse och jag tycker det är intressant att se hur en diskussion kan utvecklas. Utöver livet är människor min passion och det är fascinerande att se hur olika vi fungerar och även hur nödvändigt det är. Jag tänker inte övertyga dig om någonting och har inga önskemål om att du ska tycka någonting men däremot önskar jag att du går genom livet med öppna ögon. Ja, Gud är vårt ursprung men vårt mål är att bli medvetna om vilka vi är och på så vis når man Gud. Inte vi något annat eller någon annan utan genom oss själva.

Sol

John

Anmäl
2013-06-18 20:23 #10 av: [John8]

Hej Woodland,
Mina frågeställning i denna tråd ställdes för att skapa öppenhet och jag är ganska förtrogen med kristendomen, men tack ändå.
Du får nedan mina tankar kring det du skrev. Det är min tro, du får tycka vad du vill om denna, precis som jag inte försöker övertyg dig om något annat än att skapa medvetenhet och öppenhet. Min tro är inte direkt något jag läst mig till, det finna inga ritualer, jag har ingen religionstillhörighet, har inget behov av några kopplingar till varken skrifter eller annat. Däremot anser jag det finns intressanta delar i flera religioner. Jag rekommenderar dig för övrigt att läsa objektiv religionshistoria, bl.a. hur kristendom växte och spreds via romerska kejsar  Konstantin, om hur texterna valt till Bibeln, de olika inriktningar som funnits och hur dagens kristendom fötts fram. Det har föga med andlighet att göra, snarare politik och världsliga mäns övertygelser.

Du är här för att skapa förståelse för den du är, din roll, helt enkelt att öka din medvetenhet - medvetande är skillnaden mellan ont och gott. På vägen mot ökad medvetenhet begår människan otaliga vansinnigheter blandat med goda ting. Ingenting är dock varken gott eller ont på ett högre plan då allt syftar till att visa var vi står och att just öka medvetenheten. Det är i motgångar och otrevligheter som vi växer och får ökad medvetenhet. Det enda som bryter upp egot, intellektet är när livet påkallar uppmärksamhet, dvs. när du möter motgångar. Då stannar du upp, då börjar du tänka bortom ytan på allvar. Enbart genom någon form av lidande finns en drivkraft att förstå. Mänskligheten interagerar ständigt och tillsammans skapar vi det vi behöver för att öka medvetenheten. Ju fler som mognar andligt, desto lättare kommer andra följa efter. Vi delar våra medvetanden kollektivt och det du gör påverkar alla andra.
Människan har någon gång i sin evolution skapat separation från varandra av Gud. Där finns en undermedveten tro att vi inte är ett med Gud. Denna tomhet skapar ett begär som är orsaken till all lidande. Vi försöker fylla tomheten via yttre betingelser i allt från fler prylar till att bygga upp vår identitet kring tänkta företeelser. Denna känsla av separation gör att vi kan skada varandra och naturen. Det har inget med synd att göra utan det visar var vi står. Människan är som ett barn som nyss börjat kravla och därför är världen också en tämligen vansinnig plats. Successivt kommer mognaden och därför möter vi också mycket elände för det är därigenom medvetandet kommer.
Ondska existerar naturligtvis på ett ytligt plan. Ur ett högre perspektiv finns den inte och det finns inga misstag. Exempel: klassisk ondska i form av Hitler. Var det någon som poppade upp och Gud förfasade sig över vad som hände? Vi ska varken förmänskliga Gud eller fördumma hennes skapelse. Gud varken misstyckte eller hyllade denne Hitler. Hitler var något som växte fram ur det vi behövde för att visa var vi står. Egentligen är det obehagligare att han tilläts växa fram än han själv som individ. Det som följde på Hitlers vansinnigheter betydde dock mycket för mänskligheten och dessa ohyggligheter skapade mycket medvetenhet som aldrig annars skulle existerat. Således finns ingen ondska ur ett högre medvetenplan. Upphör att tro världen och livet är fel bara för det inte är "gott". Det är enbart en tankekonstruktion baserat på den evigt ytliga förankringen i det vi har framför näsan. Det finns ingen kamp mellan ont och gott. Allt bara är.
Vi är alla Guds söner och döttrar, alla är älskade oavsett hur vi är, vilka vi är, var vi är. Allt är en del av Gud. När du ser fågeln på en gren utanför fönstret så har du samma relation till den som till din far, skillnaden är bara att den är mer intensiv i det senare fallet.
Jesus hade en viktig uppgift och hans ord byggde till stor del att skapa medvetenhet om vilka vi är och att vi alla är ett, så även med Gud. Jag lär få återkomma till hans liknelser som ofta handlar om att vara medvetet närvarande för det är vägen till Guds rike bortom tankarnas dominans. Jesus var Guds son men som sagt det är vi alla. Vi behöver inte dyrka honom för att uppnå något, men däremot ta till oss hans budskap utan alla dessa missförstånd, felöversättningar, modifieringar efter världsliga kyrkomöten bland folk som inte begrep ett smack om vad Jesu ord handlade om.
När en anhörig dör är det naturligtvis smärtsamt. Det tycker även jag och jag är inte mer utvecklad än så och det är inte heller meningen just nu. Smärtan bygger på saknad och tomhet, dock är det enbart ett tillfälligt tillstånd, ungefär som när du drömmer om något. Du är ett medvetande i ett medvetande där människor kommer och går. Att uppleva smärta är att vara människa men döden är lika verklig som något annat - således en illusion vi skapar kollektivt. Den som går ur kroppen är mer levande än oss som famlar runt och försöker förstå vår tillvaro. Kroppar dör, våra medvetanden, själar, är eviga och oförstörbara då vi är ett med Gud - Källan, Varandet, kalla det vad du vill.
Vill du ta del av ord som kommer från en andlig källa ska du vända dig till en person som är s.k. Upplyst, en person som lever utanför tankens begräsning i största frid och i kärlek till den Etthet denne delar med alla. En person som således utvecklat sitt medvetande till en mycket hög nivå, Jesus var en upplyst person och vem tolkar honom inte bäst om en dito. En sådan lyckligt lottad person lever med stark känsla av Etthet med Gud och där kan du få ta del av något som är oförvanskat av mänskliga påfund såsom våra världsreligioner.

John

Anmäl
2013-06-18 20:48 #11 av: Highness82

#9 


Jag håller med dig i att det är intressant och se hur en diskussion kan utvecklas - och det är himla intressant med våra olikheter.  Även om jag absolut har agenda med denna diskussion.  Jag tänker inte försöka tvinga på mig min tro på dig, jag vill heller inte banka bibeln i huvudet på dig, John, men från djupet i mitt hjärta - av kärlek till dig - så vill jag att du av egen vilja ska ta emot Jesus och det är därför som jag skriver.   Jag vill inte vinna något på detta - jag vill att Gud ska använda mig, och att Gud skall få all ära för det som sker via min kropp i Jesu namn - och jag vill att du ska vinna evigt liv, John.  Jag vill att du redan här och nu - tar emot Jesus som din Herre och frälsare - av egen vilja - och OM vi fortsätter våran diskussion så kommer jag att i Jesu namn apologetera och be för detta.  


Ja menar - skulle man finna en medicin ute i öknen som kunde ge evigt liv - och dessutom gemenskap med Gud - så vill man ju av kärlek för sin nästa att han och hon tar emot denna medicin.  =)  Jag hoppas att du förstår vart jag står!:)  

Anmäl
2013-06-18 23:01 #12 av: Woodland

Tack John.
Jag vill bara påminna dig att enligt skrivreglerna är det inte tillåtet att propagera för din egen form av religion. Diskutera går bra. Det gör du inte i ditt inlägg.

Den kristna tron spreds av apostlarna, evangelister och fotfolket som bestod av slavar t.ex.

Konstantin kom inte in i bilden förran långt efteråt. Han och Licinius kungjorde att den kristna religionen skulle tolereras och därmed fick de kristna lung och ro från sina fiender för en tid. Detta var 313 ef. Kr. Den världsliga korruptionen som följde är välkänd men var inget hinder för Gud. Evangelium spreds likaväl.

Hur bibeln kom till är välkänt ibland oss och vi känner till kriterierna som gällde med den också. Men det är klart att det blir svårt, om inte omöjligt, att "öppnar" sig för din upplysta medvetenhet när vi känner Han som är Vägen, sanningen och livet, Jesus Kristus.

Jag är inte här för att skapa förståelse för "vem jag är" utan för den jag tror på och tillbeder. Det som slår mig som konstigt är att den form av livsåskåding som du beskriver verkar så egocentrisk. En kristen lär sig att sätta andra förre och glömma sig själv.

Du anser att jag (och troligen alla de andra troende) skall vända oss till någon som är Upplyst men vad kan dessa Upplysta ha som kan jämföras med en Uppstånden Herre som gör sig känd direkt för folk över hela världen århundraden efter århundraden? Varför skulle jag eller någon annan kristen vara intresserade av att lyssna till den s.k. Upplyste tala om någon h/h inte känner?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-19 07:21 #13 av: [Juel70]

Jag har under dom senaste veckorna funderat på hur pass väl jag känner Gud och Jesus. Det står att vi är Hans barn och att vi kan kalla honom både Fader och vän. Jag hade lite svårt att förstå mina egna tankar om huruvida jag känner Jesus och Gud bra eller inte.

Jag vet ju allt jag har läst om Gud och Jesus och jag vet vad jag har upplevt, men det är ändå inte som att gå plinga på en väns dörr och gå in och ta sig en kopp kaffe och prata. (Bön finns förstås)

Men iallafall, jag bad till Gud och sade att jag verkligen vill få rätt Gudsbild och förstå hur Han menar när han säger att han är min vän och hur stor är Gud i förhållande till Jesus. 

På natten fick jag bönesvar. Jag "drömde" att jag upplevde Guds natur och en del av Hans vilja. Det är väldigt svårt att återge i ord, eftersom det även var mycket som EN känsla/upplevelse i nuet,  där jag såg allting uppenbaras på en enda gång. Det var som en multidimensionell upplevelse där jag upplevde Guds närvaro vara större än själva universum (Det finns ingen ram stor nog att rama in Gud)

Jag upplevde också att Guds vilja var perfekt in i minsta detalj. Gud finns överallt hela tiden. Jag fick svar på alla frågor jag hade PÅ EN GÅNG. Därför är det så svårt att återge vad jag upplevde. Det kanske kan liknas vid att stå under ett massivt vattenfall, där Gud omsluter mig från alla håll och jag står mitt i Hans natur/person.

Men Guds vilja är perfekt och Guds timing är perfekt, Allting sker i rätt tid och i Guds perfekta vilja. Han ser i stort och smått, allt på samma gång.

Tänkte min upplevelse skulle passa i den här tråden. Glad Nu ska jag fortsätta min vandring med Gud och hoppas på massor av fler insikter av Honom Hjärta

Anmäl
2013-06-19 18:23 #18 av: [Kathja]1

Budskapet uppfattat  - vill någon diskuera ämnet ifråga går det bra att titta in hos oss på LoA - där har vi högt i tak. Cool

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-19 20:02 #20 av: Woodland

Detta är inte en fråga om högt till tak. Det är en policyfråga här på Jesus i Fokus. 

 Vi har gjort klart i skrivreglerna att propagering för new age läror är inte tillåtet här på vår sida. Det spelar ingen roll om man vill ikläda sin lära en "högre visdom" än vad bibeln lär ut och eller kritiserar oss för inskränkthet osv. Vi imponeras inte av alla diffusa ord och fraser därför att denna s.k. högre visdom känner vi igen från långt tillbaka i tiden. Det är läror som Apostlarna fick adressera i Apostlagärningarna.


Påstår man att man är kristen men förhåller sig positiv till kristus-förnekande läror och lärare (typ Walsh) förnekar man den kristna tron och dess Herre - gulliga smilies och röda hjärtan ändrar inte det faktumet. Detta har vi förklarat förut och givit ett visst svängrum i diskussionerna men nu är det slut.


Law of Attraction är en helt new age rörelse, inställning, praktik och lära. Det är det gamla "tankekraft över materia" som är grunden för all magi. Detta är ämnet på din sida, Kathje, och inte Jesus i Fokus.


Förnekar man den bibliska Jesus för en gud/lag som kan förmås att utfalla med tankekraft precis som man önskar har man hamnat utanför den sanna kristna läran. Det är visualizing som är en metodik inom "New Thought" lära och österländsk ockultism. Vi tar avstånd från dessa lära (L of A), ökade medvetenhet, "Altet" och alla de hundratals lärare därute som vill få människor att fastna i dessa. Sann frihet finns i Kristus.

  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-19 20:15 #21 av: [Kathja]1

Om du hade sett vad jag skrev så står jag för att det är samma sak, LoA och Kristna tala om samma sak. Precis som vetenskapsmännen då de snackar bigbang, mörkmateria och kvantfysik talar om samma sak. ALLA talar om GUD. Din Gud och min Gud - för det är samma Gud.  De flesta ser det inte uten väljer att vara kvar i sin lilla bubbla, fine alla gör vi våra val.

Jag propagerar inte för att någon ska hänga på vare sig det ena eller andra. Jag är för att människor ska hitta sin tro på Gud, precis som du och jag har gjort. Att följa Gud och Jesus är undebart! Hjärta

Personligen har jag väldigt svårt att fatta att man propagerar då man förklarar sin syn på saken, med det har jag skrivit klart här inne och drar vidare till öppna människor som vågar ta en diskusion och inte är rädda för människor som tycker annat än mig. Ha det så nice här inne. Hjärta

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-19 20:50 #22 av: Woodland

# 21

Om du hade sett vad jag skrev så står jag för att det är samma sak, LoA och Kristna tala om samma sak. 

Nej, det gör de inte. Men om du vill diskutera skillnader är det helt OK . . för det är SKILLNAD på dem och detta vet varje bibellärare och kristen som har undersökt ämnet. Men för en diskussion är det nödvändigt att erkänna skillnader. Det är detta som jag m.fl. har försökt att få dig att förstå. Det gör vi i omsorg om din själ och för sanningens skull. 

“Öppenhet” betyder inte att man sväljer allt.  Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-19 20:52 #23 av: Woodland

# 13

Det är underbart när Gud griper in i vardagen. Ibland ger han drömmar och dessa drömmar går aldrig emot vad han uppenbarade i sitt ord. Det är den viktigaste bedömningskriterien för att skilja mellan fantasi och sanna andliga upplevelser.


Dessutom blir det en frukt av ett sådant ingripande. Man vill följa Herren mer fullt ut, läsa ordet mer, be mer osv.


Ofta understödjer Herren unga kristna och människor i olika omständigheter med en mycket påtagligt närvaro förnimmelser och känslor. Med tiden drar han tillbaka dessa för att vi skall “leva av tro” och varje ord som utgår ur Herrens mun; dvs Guds ord.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-19 20:54 #24 av: [Kathja]1

Nu skulle jag inte skiva mer här...Men för mig finns det ingen anledning att snacka om skillnaden då det för mig är viktigare att påvisa att det är samma, skillnaden är marginell. Men det ska jag fortsätta att göra på annat håll bland de som är intresserade. Ha det så bäst alla här inne. Hjärta 

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-19 20:56 #25 av: Highness82

#23 - känner igen detta med drömmarna..jag hade en dröm där jag såg en som liknade Jesus och han menade i drömmen att jag var Kristi brud, och att vi skulle gifta oss...iaf. var det så jag uppfattade det hela.  


jag tror inte att det var en dröm från Jesus eftersom jag är övertygad om att Kristi brud inte är en person utan flera.  Att Kristi brud är Kyrkan....Så jag kände igen det du sade här:


Ibland ger han drömmar och dessa drömmar går aldrig emot vad han uppenbarade i sitt ord. Det är den viktigaste bedömningskriterien för att skilja mellan fantasi och sanna andliga upplevelser.

Anmäl
2013-06-19 20:58 #26 av: Highness82

#24 jättetråkigt att du lämnar oss...hoppas att du kommer hit om du har frågor kring den traditionella kristna tron.  Du är välkommen åter!


Gud välsigne dig och må sanningen lysa över oss alla!

Anmäl
2013-06-22 12:21 #27 av: Woodland

Finns det grund för att försvara en uppblanding av läror angående det okulta med vad de traditionella kristna tror på? Går de att förena genom att påstå att man har en mera utvecklad kunskap? Bibeln själv ger svar på dessa frågor.

Det finns nerskrivet en redovisning av hur folk som praktiserade okultism och tog in dessa läror reagerade när de fick erfara kraften i Guds ord i Apostlagärningarna kap. 19 -

Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt, och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. -

Dessa människor försvarade inte magi och tog inte det för detsamma som Guds kraft när de fick erfara vilken kraft som var i namnet Jesus. De förstod med en gång att det var en stor skillnad. De visste att det fanns två olika källor till kraften och att de inte kunde förenas. De fick välja väg.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-22 19:01 #28 av: minilejon


Vad jag har förstått så föds ingen syndig det är sen när man väljer vad som är fel med mening....

Anmäl
2013-06-22 19:09 #29 av: minilejon


Om Gud är allsmäktig och vi dennes skapelse, hur skulle vi då kunna göra fel? Misslyckades Gud i sin uppgift?

Nej vi Förleddes av satan när ormen/ satan gjorde att vi åt av äpplet från kunskapens träd. Men det öppnar fler frågor än svar det jag skrivit frågor som jag inte kan svara på nu *Guds skapade oss till avbild av sig självt men vi syndade så kan gud också synda? o.s.v* Jag ska fråga det i himlen (om jag är tillräcklig för att komma dit vet ej än) elr om ja träffar gud nån annan gång (om ja kmr ihåg det /kan fråga*) Så... vem vet mer än Gud...? Vissa saker kan man nt alltid lösa här på jorden....

Anmäl
2013-06-22 20:01 #30 av: Woodland

# 28
Enligt den kristna tron föds alla "i synd" och måste försonas med Gud. Vi har anledning att anse att de som dör innan de kan "skilja mellan höger och vänster" täcks av Guds nåd i döden.

#29
Du behöver inte vänta tills du kommer till himlen för bibeln och det de kristna förkunnar ger svar på detta. Gud är fullkomlig och kan inte synda. Han misslyckas inte utan t.o.m. Satans tillsynes övertag vände Gud till seger genom Jesus Kristus. Se vidare svar i inlägg #7 i denna tråd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-22 20:26 #31 av: minilejon


#30 sry har kanske uppfattat det fel? Nt vet jag... Funderar

Anmäl
2013-06-23 13:01 #32 av: Woodland

Martin Luther sade att vi syndar därför att vi föds som syndare.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-07-16 22:08 #33 av: NiklasTyreso

Du skriver för många frågor för att svara på allt i en enda tråd med ett enda ämne. Här är ändå några svar.

---------------------

Om allt är ett, hur kan vi då födas syndiga eller överhuvudtaget synda om vi är ett med Gud? Det skulle innebära att Gud är syndig.”

Svar: Bibeln säger att Gud är En, inte att allt en.

--------------------

Varför skulle Gud ha en vilja som berör våra liv om Gud är allsmäktig? Är Guds skapelse så ofullständig och är Gud inte större än att han har behov utifrån sin skapelse?”

Svar: Har inte goda föräldrar behov av att umgås med sina barn? Goda föräldrar behöver inte sina barn, men vill inget helre än att vara med barnen och hjälpa dem få ett gott liv. Så är det med skaparen med.

----------------------

Om Gud är allsmäktig och vi dennes skapelse, hur skulle vi då kunna göra fel? Misslyckades Gud i sin uppgift?”

Människan är skapad med ett fritt val som gör att vi kan välja mellan att göra gott eller ont. Den friheten ger oss möjlighet att älska! Man kan inte älska någon som tvingar en att vara en slav under goda gärningar. Kärlek förutsätter frihet, det som Gud givit när människan fick valfrihet mellan gott och ont.

----------------------- 

Om allt är ett, hur kan Jesus var en gudomlig person som lyfts fram och ska hyllas som en personifierad gud? Är inte allt och alla gudomliga?”

Kristna tror inte att allt är ett. Kristna tror att Gud är en, men med tre delar, Fadern, Sonen och den helige Anden.

Gud är gudomlig, men människor kan välja att göra gudomligt gott mot sina medmänniskor, till och med fast ingen person är perfekt. När vi älskar vår nästa så som oss själva, då blir världen lite mer gudomlig, trots att världen är ”fallen” efter ”syndafallet” när synden kom in i världen. Så, nej, allt och alla är inte gudomliga.

Niklas

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.