Bibeln

Romarbrevet 5:12-21

2013-06-13 14:41 #0 av: Highness82

12Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. 13Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. 14Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som skulle komma, 15men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. 


16Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. 17Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. 


18Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. 19Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga. 20Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer, 21och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.


Hur ser ni på denna skrift? Vad är era tankar kring den?  


Anmäl
2013-06-13 21:00 #1 av: Woodland

Jag tror att detta stycke är ett utav grunderna till den kristna läran om arvsynden och om hur genomgripande Adams synd fördärvade allt och hur Kristus kom till mänsklighetens räddning.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-06-13 21:32 #2 av: Highness82

Hej Woodland - jag håller med dig.  Men hur ska man se på denna text: 


Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. 14Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams.


Synden fanns men den räknades inte, eller?  Ja synden måste ju ha existerat innan lagen - eftersom Lagen finns till för att ge insikt om synd.   Kan det ha varit så att innan Mose fick lagen - så fanns lagen i människornas hjärtan och att Mose lag är den skriftliga lag som är baserad på den lag vi alla har fått - i våra hjärtan.  Och att det kan vara den lag som Paulus talade om i Romarbrevet 2:12-16


Alla som har syndat utan lag skall också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen skall dömas genom lagen.   Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. 

Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. 


Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.


Bara en tanke som dök upp!:)  Vad tror du/ni andra?

Anmäl
2013-06-13 21:50 #3 av: Highness82

Ju mer jag tänker på detta och letar - så måste det vara hjärtats lag som vi alla har i våra hjärtan som är den lag Mose lag är baserad på.  


För ta tex. människorna i Sodom och Gomorra! De hade inte Mose lag som kunde ge dem insikt om synd - men ändå står det i första Mosebok att de syndade.  I första Mosebok 18 står det:


 20Och Herren sade: ”Klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. 21Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden, det rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så, måste jag få veta det.” 


OM det skulle vara så - så kan vi tänka oss detta. Alla de människor som levde innan Mose fick Guds lag - följde detta:  


Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig.  


Eller vad tror ni? 

Anmäl
2013-06-13 21:57 #4 av: [Kathja]1

Tror du att det gäller alla lagar, att vi har alla Guds lagar i våra hjärtan? Då blir Bibeln bara ett tydliggörande, för att (vissa) människor behöver det. Det tror iaf jag! Det är därför det är så viktigt att lyssna på sitt inre och därmed på Gud. Hjärta

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-13 22:15 #5 av: Highness82

#4 

Det är en mycket bra fråga - då det kommer till lagen så tror jag att vi alla har det som lagen kräver i våra hjärtan.  Men jag tror också att vi alla har brutit emot den lag som vi alla bär på och som vi har fått av Gud - och därmed är vi alla syndare. 


Här kommer Jesus in och tron på Jesus.  Jesus dog för våra synder. Han dog både för dem som följer hjärtats lag och som har lagen i skriftlig form.  Och det är genom tron på Jesus som vi blir räddade.  


Så när det kommer till själva lagen - jag tror att alla folk på jorden kunde följa Guds bud, (tills någon ger mig bevis på att Bibeln inte alls säger det.)  men det är endast genom tron på Jesus som vi blir räddade - eftersom han dog för våra synder.  Så det blir mer radikalt.  Tron allena för oss till frälsning. Och så har det nog alltid varit.   Tron skall vara en drivkraft till det som man följer.   Och det gäller nog till och med alla dem som följde lagen innan Jesus föddes och innan Mose fick Guds lag.  Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig.  Det var tron - som gjorde honom rättfärdig - inte gärningarna... 


Anmäl
2013-06-13 22:22 #6 av: [Kathja]1

Först tro sedan gärning. Skämtar
 

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-13 22:46 #7 av: Highness82

Kanske formulerade mig fel Kathja-R!  Förlåt isåfall.  


Jag tror på Guds Nåd.  Att ingen av oss kan kan rädda oss själva via gärningarna.  Utan att vi helt och hållet blir räddade genom Guds Nåd.   Om vår frälsning skulle vara baserad på gärningar - så hade nåden inte längre varit nåd, utan en rättighet.  


Om vi tar din och min födelse Kathja - så var det inte pga våra gärningar som vi föddes.  Utan vi föddes helt baserat på Guds Nåd.  Vi har inte gjort något för att förtjäna att födas.  Det som vi kan göra nu är att tro på Gud och leva det livet som han har gett oss.  


ELLER?  


Jesus Kristus dog för våra Synder.  Utan att vi har förtjänat det - så har Jesus tagit på sig våra synder och sedan dött.  Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son... Genom nåd är vi räddade genom tron - det beror inte på oss själva.  Ingen skall kunna berömma sig, det är en Guds gåva.  På samma sätt som vi en gång föddes för att leva det livet - så är det meningen (tror jag) att vi skall leva det nya livet i tron på Kristus Jesus, Vår Herre.   Han är vår rättfärdighet, Han är vår Kung, Han är vår Herre.  Han är vårt Liv.  


Den första födseln var från början tänkt att vara evigt - men har genom syndafallet lett till döden.  Den andra födseln leder till evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre. Eftersom Jesus dog för de synder som annars skulle leda oss till döden.  Men genom Jesus Kristus som är vår rättfärdighet, har vi blivit räddade genom Guds Nåd.  Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son...

  

Anmäl
2013-06-13 22:47 #8 av: [Kathja]1

Varför ber du om ursäkt? Jag bara sammanfattade det du skrev. Galen

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-13 23:11 #9 av: Highness82

#8 Man kan säga att jag mer tror såhär:


Först Guds Nåd sedan Tro.  Tro sedan leva i Kristus!  

Anmäl
2013-06-13 23:19 #10 av: [Kathja]1

Tummen upp

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-13 23:31 #11 av: Highness82

Kathja-R  


Men jag funderar fortfarande över vissa saker...Glad =)

Anmäl
2013-06-14 07:31 #12 av: [Kathja]1

Vad härligt! Vore ju trist ifall man kände sig fullärd. Cool Det gör jag med ska du veta! Är ju det roliga i att leva, att utforska saker och växa som människa. 

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-14 22:57 #13 av: Highness82

Jo jag håller med dig Kathja - R, men det som jag finner betydelsefullt är att komma Gud nära genom att förstå Ordet.  =)  


I Josua 24:2-3 säger Herren genom Josua:


 2Därefter talade Josua till hela folket: ”Så säger Herren, Israels Gud: För länge sedan bodde era förfäder – Terach, Abrahams och Nachors far – på andra sidan floden Eufrat, och de tjänade andra gudar. 3Men jag hämtade er stamfar Abraham från landet på andra sidan Eufrat och lät honom vandra omkring i hela Kanaan. Jag gjorde hans ättlingar talrika, jag gav honom Isak, 


Det som jag vill ta upp här och uppmärksamma är Guds nåd.  Det var genom Guds nåd som Abraham fick tron på Gud, det var genom Guds nåd som Abraham fick löftet.    Innan Gud kallade på Abraham så tjänade Abraham andra gudar...Men Gud kallade på Abraham, Abraham började tro på Gud och därför räknades Abraham som rättfärdig i Guds ögon.  Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.