2013-06-09 13:45 #0 av: Woodland

Chhedar är en pastor för en församling i Tibet. I Oktober 2012 blev han och hans fru arresterade för att de hade ätit biff. De var bland hinduer i en avlägsen del av landet där kor betraktas som gudar/gudinnor. Hinduerna anklagade honom för att ha slaktat en ko och förstörde hans hem och allt vad han ägde. 

De lokala befolkningen överlämnade honom till rättsväsendet och han fick 12 års fängelse. Han är orolig för sin familj. Hans tre barn mobbas oavbrutet av andra barn i omgivningen och han är orolig för deras och sin frus framtid.

Källan