Kyrkan

Antik Kyrkohistoria!

2013-05-16 17:00 #0 av: Highness82

Hej Hej! 


Varmt välkommen till tråden som - jag hade tänkt - ska handla om Kyrkohistoria och allt vad det innebär.  Jag är personligen väldigt intresserad utav antik kyrkohistoria  och skulle vilja veta allt om den.  I några år så har jag läst på - men  det finns väldigt mycket att lära.   


Till er som också har ett intresse för just Kyrkohistoria - jag kan ge er ett tips på vart ni kan börja.   Förutom Apostlagärningarna som är den äldsta brevet som handlar om hur de Kristna levde - så har vi också brevet Didache.    Didache är ett brev som många daterar till det första århundradet, och brevet är antagligen skriven till JudeKristna.   I det brevet så kan man få insyn i hur man levde som Kristen under det första och andra århundradet - beroende på när det skrevs.    


Ni kan läsa brevet på svenska lite längre ned på den här sidan. - http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/didache.htm


Är ni bra på engelska så rekommenderar jag även denna sida, där kan man läsa alla brev från Kyrkofäderna under antiken  -http://www.ccel.org/fathers.html


Det som är intressant med dessa brev är att man kan få insyn i hur de Kristna levde, vad de hade för teologisk tro och så vidare.  Vid volym nummer 1 så kan vi läsa från Kyrkofäder som levde samtidigt med apostlarna själva, vilket enligt mig gör att deras brev blir extra intressanta. Polykarpos och Papias var enligt Kyrkans tradition lärjungar till Aposteln Johannes.  Clemens av Rom sägs bland annat ha blivit prästvigd av Petrus själv.   Ignatius var nära vän till Polykarpos, vilket gör att det hela blir extra intressant att läsa hans brev.  Eftersom Polykarpos var lärjunge till Aposteln Johannes.  Irenaues är även han intressant - eftersom han var lärjunge till Polykarpos.  Irenaues var bland annat den förste - som berättade vilka evangelier som lästes i Urkyrkan - nämligen de evangelier som vi har i våran bibel idag.   Så därför är det inte helt ologiskt att tro att den informationen som Irenaues fick ursprungligen kom från Aposteln Johannes själv.  

Anmäl
2013-05-16 17:04 #1 av: Highness82

Idag så fick jag hem 5 böcker som jag beställt från adlibris.  Och som handlar om just Kyrkohistoria.  


Jag fick bland annat tre böcker som Kyrkofadern Augustinus Aurelius har skrivit :


1.  Augustinus bekännelser

2. Tolkning och retorik: De Doctrina Christiana 

3. Guds stad: de utfästa målen, bok IXX-XXII 


Igår så läste jag dessutom ut Augustinus bok som heter: Tretton brev.  Mycket intressant bok.   Rekommenderar den boken till er alla.   OM ni är intresserade utav Kyrkohistoria.  


Jag fick dessutom hem två böcker till idag  - som tillhör en serie som jag sparar på och som handlar om olika teman inom FornKyrkan.  Den heter:


Svenskt Patristiskt Bibiolek. Band 4, Bibel och Predikan.

Svenskt Patristiskt Bibliotek. Band 5, Munkar och asketer.  

Anmäl
2013-05-16 18:01 #2 av: Woodland

Du har något att bita i High!    


Jag håller med dig Didache är intressant läsning fastän den inte har bedömts att hålla biblisk standard.  Jag gillar de fäder som du listade också. Det är så rörande när de citerar bibelordet i sina brev.


Att kalla någon kyrkofader är en betygelse av dennes inflytande och denne respekt den erhöll för sitt liv och verk. 

Kyrkofäderna höll sig till sola scriptura – skriften allenast! Kyrkofäderna betraktade skriften som tillräcklig därför att den var den enda källan av doktrin och sanning och den ultimata auktoriteten i alla läromässiga kontroverser. Med det sagt, kyrkofäderna motsade de varandra och därför måste deras uttalanden tolkas utifrån vad skriften säger.

Lycka till!  Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-05-16 18:20 #3 av: Highness82

Woodland - jag håller med dig i det som du skriver.  Apropå Didache så skulle jag faktiskt vilja ta upp lite saker att tala om där.  Hur de såg på fastan och bönen.  Författaren skriver bland annat såhär:


1. Beträffande dina fastor; fasta inte vid de tider då hycklarna fastar. De fastar på den andra och femte dagen i veckan. Du skall i stället fasta den fjärde dagen [onsdagen] och på förberedelsedagen [fredagen].


2. Bed inte heller som hycklarna, utan på detta sätt, så som Herren befallde i sitt evangelium:


Vår Far i himlen, må ditt namn hållas heligt. Må ditt rike komma; må din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss vår skuld så som även vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och led inte in oss i prövningar, utan rädda oss undan det onda: ty makten och härligheten är din, för alltid.


3. Bed på detta sätt tre gånger varje dag.


Enligt författaren så fastade hycklarna på måndagen och torsdagen, men de Kristna ska istället fasta på Onsdagen och Fredagen.  Jag letade lite info om detta med fastan och fann svar på wikipedia - varför man fastade dessa dagar.  Onsdagen användes som fastedag därför att Jesus blev förrådd av Judas Iskariot den dagen, och fredagen eftersom Jesus korsfästes då.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fasta#Kristendom


Sedan detta med bönen är också intressant - här hade man den traditionen att man bad Fader vår tre gånger varje dag.  

Anmäl
2013-05-16 18:24 #4 av: Highness82

Här kommer lite information av Didache - som kanske kan vara intressant att känna till. 

Anmäl
2013-05-17 10:16 #5 av: [Juel70]

Tack för länk. Jag har läst och tycker att brevet är ju mkt i enlighet med det Guds ord säger. Varför bedöms den inte till biblisk standard? Vad innebär det då?

Anmäl
2013-05-17 13:58 #6 av: Highness82

Hej Juel70 och jag håller helt med dig.  Brevet är till en väldigt stor del i enlighet med Guds Ord.   Men då är frågan varför togs den inte med?  


Ett av svaren kan helt enkelt vara såhär: Brevet skrevs av någon som inte var ögonvittne eller kände ögonvittnena. Eller också: Ingen kände till vem författaren var.    


Men Kyrkofäderna hade känt till Didache.  I sin bok skrev Eusebius om skrifterna i nya testamentet som var äkta, oäkta och gudlösa. 


De äkta var dessa: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Apostlagärningarna, alla Paulus brev,  samt även första Petrusbrevet och första Johannesbrevet.  Om man sedan vill så kan man även ta med Uppenbarelseboken och se den som äkta.  


Bland de omstridda: var Jakobsbrevet, Judasbrevet, Petrus andra brev, samt även Johannes andra och tredje brev. 


De oäkta var: Paulusakterna, Herden och Petrusapokalypsen. Barnabas brev, Didache och om man så vill också Johannes uppenbarelse. Några av dem räknade även Hebreerbrevet som oäkta.  


Denna information kommer från Eusebius Kyrkohistoria - sidan 101
Anmäl
2013-05-17 15:15 #7 av: Highness82

Inatt så läste jag om biskopar i bland annat Rom och Jerusalem och tänkte här med skriva ner lite om Biskoparna i Jerusalem.  Lista över biskopar (nukallad påve) i Rom kan ni se här - https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_p%C3%A5var 


Men det är mer tyst om biskoparna i Jerusalem.  I min lista så slutade det med Narkissos och Alexander - det beror på att jag inte fann den som efterträdde dessa två hos Kyrkohistorikern Eusebius.  Och därför så kunde jag inte skriva ner mer biskopar i Jerusalem.  Enligt Eusebius så hjälpte Alexander Narkissos att axla bördan som biskop, Narkissos blev även vald som biskop två gånger.  Den förste gången så försvann han som biskop, vilket gjorde att församlingen valde att sätta in Dios.  Efter Dios så efterträddes Germanion, och efter han så tog Gordios över rollen som biskop.  När Gordios var biskop så kom Narkissos tillbaka och då valdes han som biskop igen, och sedan blev även Alexander biskop tillsammans med Nakissos.  
Biskopar i Jerusalem - JudeKristna


1. Jakob (Herrens brod)


2. Symeon   


3. Justus


4. Sackeus


5. Tobias


6. Benjamin


7. Johannes


8. Mattias


9. Filippos


10. Seneca


11. Justus


12. Levi


13. Efres


14. Josef


15. Judas


16. Narkissos (senast 138 e kr)17. Marcus - Hedna Kristna 


18. Kassianos


19. Publius


20. Maximus


21. Julianus


22. Gaius


23. Symmachos


24, Gaius


25. Julianus


26. Capito


27. Valens


28. Dolicianus


29. Narkissos


30. Dios


31. Germanion


32. Gordios


33. Narkissos (igen) och Alexander delar på biskops platsen. 

Anmäl
2013-05-17 21:40 #8 av: Woodland

Hej High!

Det är faktiskt så att Peter (Petrus) inte var den första biskopen i Rom. Vi har inget bevis att han ens har varit där.

Paulus var däremot där och kyrkan var redan etablerad när han kom, enligt Romarbrevet och Apg. Det fanns biskopar på flera ställen i antiken. Constantinus och Licinius ville ha samma regeringsform i den kristna kyrkan som i deras kejsardömen. De satte upp patriarker i Jerusalem, Rom, Alexandria, och Antioken.

Augustinus, som författade böckerna du nämnde att du köpt, hade ett spänt förhållande till Stefanus (biskop i Rom) och vidhöll att Stefanus inte hade mera auktoritet än Augustinus själv, som var biskop av Alexandria, Egypten. Jag tror inte det finns bevis för en biskop i Rom i dominerande ställning förrän år 440-461 och det blev som ett resultat av Biskop Leos förhandlingar med Attila och Genseric. 

Det är en utveckling i historien där Roms biskop försökte dominera hela den kristna kyrkan, men de i öst vägrade. Du kan läsa mera om denna utveckling enligt skriftens varningar här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-05-18 12:59 #9 av: Highness82

Hej Wood!=)  


Enligt Kyrkohistorien så var Petrus i Rom.  Tack för din information, det ska jag ta till mig.  :D  Du får ursäkta om jag är lite kort - men ville mest skriva så att du ser att jag har läst ditt inlägg. :P 

Anmäl
2013-05-19 18:28 #10 av: Woodland

Hej High!
Jag är i Kalifornien just nu men vill påpeka att vi inte har belägg baserat på bibeln att Petrus ens var i Rom. Den katolska kyrkan är den som vill framhäva att Petrus var i Rom för det stöder deras icke bibliska lära om Petrus överlägsenhet som förste biskop. Wikipedia kan vem som helst skriva i så man bör kolla andra källor också.

I Kol. 2:8 står det att Petrus var aposteln till de omskurna (judarna) och Paulus till de oomskurna (ickejudar) I Pauls brev till troende i Rom nämns inte Petrus i hälsningsverserna i kap. 16:1 osv. I 2 Tim. 4 skrev Paulus att endast Lukas var med honom i Rom. Enligt Iraneaus ordinerades Linus till första biskopen i Rom av Paulus! Linus efterträdare hette Anacletus.

Det fanns olika kriterier som den tidiga kyrkan använde när de bedömde vilka böcker som borde finnas med i bibellistan och det baserades på externa och interna bevis m.m. En utav dessa villkor för att ingå i NT var om boken var allmänt accepterad bland de troende. De gick efter judarnas GT lista, om jag inte är felinformerad.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-05-19 23:16 #11 av: Highness82

jaha, så det måste stå i Bibeln att Petrus åkte till Rom för att du ska tro att han åkte till Rom?  Har jag förstått dig korrekt nu woodland?   


Du får ha en trevlig resa.  Och om du vill så kan du svara när du har kommit hem, jag kan vänta.  Se till att njuta av din resa nu. =)  

Guds frid! 

Anmäl
2013-05-20 11:10 #12 av: [Juel70]

Sannolikheten att han var i Rom måste ju vara stor eftersom  han var en apostel som reser mycket. 

Tack för info.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.