Bibeln

Tror ni på exakt allt som står i bibeln?

2013-04-16 17:21 #0 av: idapttersson

Jag tror på det som står i bibeln men jag tror att många saker som står i bibeln är bara andra ord för det som egentligen hände. Jag vet andra som också tror så här. Hur tror ni?

Anmäl
2013-04-16 19:14 #1 av: Camillhe

Jag tror på Bibeln, men mycket saker som står är bilder för att förklara sammanhang. Men om jag försöker dela i mig själv i de två kategorierna som du nämner, så tillhör jag nog de som tror på exakt allt som står i Bibeln.

Anmäl
2013-04-16 19:35 #2 av: Woodland

Jag tillhör också de som tror på exakt allt som står i bibeln.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-04-16 19:43 #3 av: skycap

Det finns ju "en eller två" saker som är helt otroliga i bibelnCool. Å jag tycker nog, att om man räknar sig som troende, kristen, så ska man också tro på sin bibel.

Anmäl
2013-04-17 04:42 #4 av: OlgaMaria

Dock kan man kanske inte svälja allt med hull och hår i en tugga :) Är det bara vissa delar man kan ta till dig av så gör inte det till ett stort problem, fortsätt läs och sök Gud. Det kan vara en lång resa att kunna ta till sig Bibeln och det viktigaste är inte vad du tycker och tror om precis varenda text, utan hur ditt hjärta är inför Gud. :)

Man kan behöva diskutera texter med andra också... Det kan man göra här t ex. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2013-04-17 12:51 #5 av: idapttersson

#4 Jag är ledare på konfirmation så vi diskuterar ganska mycket om det. Men det är många där som tror på allt som står i bibeln men vissa grejer ser ord som "koder" för andra saker som har hänt. Det är så jag också tror.

Anmäl
2013-04-18 09:24 #6 av: [Razor197]

Jag tror på bibeln, men läser den med hjälp av helige anden som är till vår hjälp. Man kan säga att bibeln är nyckelhålet och helige ande är nyckeln.

Anmäl
2013-04-18 10:14 #7 av: Joppo

Hur ställer sig ni som är bokstavstroende till de motstridiga budskap som finns i Bibeln? Här är några exempel:

http://www.freethoughtdebater.org/2011/12/30/bible-errors-and-contradictions/

Hur hanterar till exempel du detta Woodland som enligt egen utsago är strikt bokstavstroende?

Anmäl
2013-04-18 16:34 #8 av: Woodland

# 7

The claim of Biblical inerrancy puts the Christian in the position of not just claiming that the original Bible was free of error (and, remember, none of the original autograph manuscripts exist) but that their modern version of the Bible is the end result of an error-free history of copying and translation beginning with the originals.

Fel slutsats men det är inte ditt fel J!  .   Bibeln är en samling av 66 böcker skrivna över tusentals år av olika författare helt fristående från varandra. Fastän dessa böckers tillkomst har en så stor spridning såväl geografiskt som tidsmässigt finns en enhet genom hela samlingen. Med tanke på de historiska faktum gällande bibelns spännvidd är det inte logiskt att applicera samma bedömningsgrund till den som till en novell skriven de senaste århundradena. Dessa bortseenden som bibelkritiker brukar göra, gör att de som  håller på med antikens skrifter tar sig för pannan.

Vi tror inte att enskilda skrifter är nödvändigvis felfria för det kan finnas kopieringsfel och fel i siffror, datum osv. bl.a. därför att de hebreiska numren var detsamma som alfabetet. Jag kan inte lägga på heb. font här men 4 ser ut som en bakvänd 7. Skillnaden mellan t.ex. 4 och 4000 är att bokstavens nedåtgående streck är rakt istället för att vara böjt. Med tanke på skrivmaterialet de hade, ibland slarvig kopiering eller uppkomsten av en fläck är sådana fel oundvikliga.  Detta har de kristna vetat genom alla tider. 

 Men genom att jämföra de olika översättningarna som ibland hittats på vitt skilda håll kommer man fram till en klar mening.  Inga av de kopior vi har motsäger sig  på någon väsentlig punkt. Ingen regel, löfte, eller doktrin har drabbats p.g.a. dessa fel. Och det är märkvärdig att t.ex. det NT skrevs under brinnande förföljelse.  De kristna skrev och Romarriket eldade upp skrifterna.

Jag förklarar några stycken från artikeln här för att behandla allt blir för tidskrävande.

Gen 32:30 states, “…for I have seen God face to face, and my life is preserved.”  However, John 1:18 states, “No man hath seen God at any time…”  Both statements cannot be true.

Jesus var Gud.  De lärjungar som följde Honom fick inte bara se på Honom utan också röra vid Honom och t.o.m. begrava Honom.  Jakobs påstående stämmer för att det var den andra Personen i Gudomen som brottades med Jakob.  Han besökte människor från skapelsens lustgård tills Hans himmelsfärd - det är Han vi känner till som Jesus. 

Så vad skall man göra med Joh. 1:18?  Läs sammanhanget. Första versen i kapitlet - I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.  Johannes skrev till de som hade sett Jesus i jordelivet och trodde på Honom att Han var Gud.  Men Han är inte Fadern.  Det är Gud Fadern som aldrig har lämnat sin härlighet som ingen kan se ansikte mot ansikte. När Johannes som gammal man såg Jesus i sin återställda härlighet föll han ner inför Honom som död.  (Uppenbarelseboken 1:9-20)

Det finns noterat att folket trodde att de skulle dö om de fick se Herrens Ängel (Jesus innan inkarnationen) eller en ängel.  Men det var deras tro.

Vidare: 

Judges 1:19 Herren var med Juda och de (dvs Judahs stam) erövade bergsbygden men de kunde inte driva bort dem som bodde i dalbygden eftersom dessa hade vagnar av järn.

  Här igen är sammanhanget det som gäller.  Både Joshuas bok och Domarboken är klara på att när Israel led nederlag var det på grund av deras synd och Gud lät dem "get whipped" för att de skulle hålla sig nära Honom. Hela Domarboken är en sorglig berättelse av nederlag och synd.  Gud sade till dem i 2:3 - Därför säger jag nu och:'Jag vill inte förjaga dem för er utan de skall tränga er i sidorna och deras gudar skall bli en snara till er. Herren var med Israel för att de hade ett förbund men det betydde inte att allt gick deras väg.

 Matt 19:26 - Igen gäller sammanhanget här.  Jesus sade till lärjungarna att det var svårt för en rik person att bli frälst.  För lärjungar var jordisk rikedom ett tecken på Guds gunst.  De blev förskräckta och frågade Jesus "Vem kan då bli frälst?" och "Jesus såg på dem och sade: för människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt." Ser du Joppe hur versen rycks ur sitt sammanhang här? Går det att jämföra dessa två verser som artikelförfattaren gjort?  Nej.

Och en till:

Markus 15:25 mot Johannes 19:14-  Matteus, Markus och Lukas noterar att mörker täckte landet tills den nionde timman - 15:00. Då dog Jesus. Dessa evangelium kallas synoptiska, dvs. de skrev som saker och ting hände. Johannes evangelium är väldigt annorlunda i berättarestil och har en väldig djup kristologi. Han vill framföra Jesus som Guds Son. 

Jesus rättegång inför det judiska rådet var helt olaglig för den skedde under natten och ingen fick anklagas under natten enligt judisk lag.  Johannes använde den romerska tidsberäkning där den sjätte timmen var 6:00. Rättegången inför Pilatus var 6:00.  Han leddes senare bort och blev misshandlad (Markus 15:15). Han spikades på korset 9:00, mörkret täckte jorden från 12:00 - 15:00.

 Saker artikelförfattaren missade - Jesus citerade Psalm 22 som var skriven 1000 år före Han föddes. Korsfästelsen var okänd när David beskriv Jesus lidande i exakta ordalag i verserna 11-18. 


Gällande numeriska motsägelser ser stycke 2 ovan.


2 Sam. 6:23 mot 2 Sam 21:8  Här har han verkligen gått på en landmina och visar att han har inte läst vad han kritiserar. Dessa 5 barn var Merabs, hon var Mikals sister, och var gift med Adriel  (1 Sam 18:19)  Kung Saul gav Mikal till David som hustru men David fick fly hals över huvud för att Saul strax därefter försökte döda honom.  Saul gav Mikal till en annan man som hustru.  Många år efteråt när David blev Kung återtog han Mikal till sig.  Hon förolämpade och föraktade David och han hade  därefter  ingen sexuella förbindelser med Mikal.   Ingen motsägelse 

1 Moseboken 2:17 mot 5:5  Gud sade - Äter du Adam så dör du.  Adam åt.  Adam dog.  

Matt. 1:16 mot Lukas 3:23  Matteus återger Josefs stamtavla och Lukas Marias.  Enligt talmudiska skrivare sågs Maria, dotter av Heli i helvetets plågor.  Detta visar att inte bara fiendeskap existerade mellan judar och de kristna men att Maria var Helis dotter enligt traditionen bland judarna.   Också värt att notera – Josef och Maria var båda av kunglig ätt.  Men Josefs stamfader Konja hade en förbannelse vilande över sig Jer. 22:30 Ty ingen av hans avkomlingar skall få lyckan att sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda.  I och med att Maria var av den rätta linjen kunde Jesus ärva Davids tron.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-04-18 22:07 #9 av: Joppo

Götapetter vilket långt inlägg Skrattar Det är ju bra att du är ambitiös och så, men jag menade inte att du skulle bemöta varenda påstående i länken. De var mest tänkta som några exempel.

Ok, du går iaf med på att Bibeln inte är felfri och innehåller motsägelser. Den givna följdfrågan till detta blir då: Hur gör du för att bedöma om en enskild mening eller stycke är gudomligt inspirerat eller en mänsklig konstruktion? Eller är detaljerna inte så viktiga, utan det är mer huvudbudskapen som spelar roll?

Har du förresten nån koll på hur många motsägelser/fel det beräknas finnas i Bibeln?


Anmäl
2013-04-19 14:16 #10 av: Woodland

# 9

Götapetter vilket långt inlägg...

Vad gör vi inte för dig Joppo? Gapskrattar  Allvarligt skojat så skriver vi svar till dig i detta fall men det finns många fler som läser.  Därför går jag in i detaljer.

Hur gör du för att bedöma om en enskild mening eller stycke är gudomligt inspirerat eller en mänsklig konstruktion? 

Den tidiga kyrkan har redan gjort den bedömningen.  De bedömde de apokryfiska och de gnostiska böckerna som undermåliga.(De förkastade de gnostiska skrifterna helt)  Kriterierna för deras bedömning vilade på böckernas innehåll och om de var allmänt accepterade i de vitt spridda kyrkorna i antiken. Kyrkokonsilierna fastställde med tiden listan.   


Eller är detaljerna inte så viktiga, utan det är mer huvudbudskapen som spelar roll?

Jesus svarade Satan: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan från varje ord som utgår från Guds mun.  Notera att Jesus refererade till vad vi kallar GT - det skrivna ordet.

Kriterierna: 

1. En tumregel är att när man läser bibeln bör man inte rycka verser ur sitt sammanhang.  Gör man det kan man "tolka" versen till vad som helst.  

2. En vers eller ord skall tolkas inom sitt bibliska, språkmässiga, kulturella, sociala och historiska sammanhang. Man får aldrig tolka ett bibelstycke avskilt från andra som modifierar styckets betydelse. 

3. Dunkla stycken tolkas i ljuset av de som är klarare.


.Har du förresten nån koll på hur många motsägelser/fel det beräknas finnas i Bibeln?

Inte jag personligen men bibellärare har det. Men dessa missar har inte att göra med bibelns tillförlitlighet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-04-28 21:26 #11 av: [Starman]

Woodland

Du tror att en ganska liten båt rymde flera miljoner djurarter och flera exemplar av varje djurart så liksom tiotals miljoner djur. Du tror att den här båten räddade djuren från en stor flodvåg som dränkte hela jorden i vatten men som trots det inte har lämnat ett enda spår efter sig.

Du tror att det här skedde nyligen, någon gång för mellan 3.000 och 10.000 år sedan. Alltså under en tid då människor hade börjat hålla boskap och tillverka verktyg.

Du tror att en gubbe i yttre rymden, en gubbe som hör dina tankar och ser dig när du sover, skapade kvinnan från mannens revben? Och att hon förbannade hela människosläktet när hon blev lurad av en talande orm att äta en förbjuden frukt?

Och att Han sen skickade ned en människoupplaga av sig själv för att frigöra människosläktet från sin arvssynd, som han från början hade gett dem?

Förstår du varför de flesta höjer på ögonbrynen?

Anmäl
2013-04-28 21:36 #12 av: Woodland

Jepp.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-05-01 13:16 #13 av: Nypåkaniner

Jag tror på allt som står i Bibeln eftersom att jag tror på allt Gud säger för Biblen är Guds ord och det står i Biblen att allt är sant!

Anmäl
2013-05-01 14:23 #14 av: [Starman]

#13

Var du sarkastisk nu?

Anmäl
2013-05-06 09:02 #15 av: [Jennah]

Hej! Jag tror på Bibeln som helhet, det vill säga allt som står i den - man kan ju inte bara välja och vraka och tro på det man tycker passar, utan när man tar till sig bibeln får man försöka ta till sig allt (om än inte allt på en gång).

Däremot så är Bibeln ofta väldigt bildligt skriven. Allt ska inte tolkas ordagrant. För att ni inte ska missförstå mig (jag menar inte att man ska vrida och vränga på Bibeln, utan att man helt logiskt ska tolka vissa uttryck bildligt) ska jag ta ett exempel: "Välsignad vare Jehova, min klippa" (psalm 144:1). Det betyder ju inte att Jehova är en fysisk bergsklippa. Väldigt enkelt exempel blev det nu, men det finns många bildliga uttryck i bibeln som kan förvirra folk som inte utforskar den utan bara läser lösryckta citat.

Anmäl
2013-05-06 17:25 #16 av: skycap

#15 eller vem som helst faktiskt. Hur kan man veta när något är bildligt menat och när något ska tolkas bokstavligt? Någonstans finns det kanske en gräns som är luddig även för den mest kunniga?

Anmäl
2013-05-06 19:25 #17 av: Woodland

#15
Hej!
Änvänder du NWT bibeln?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-05-07 05:32 #18 av: Internettan

Det är inte bara bildliga uttryck som kan ställa till det. Fast bildliga uttryck är knepiga speciellt när de är kopplade till den specifika kulturen och där vi aldrig själva kan räkna ut vad det betyder. För oss verkar det bara snurrigt. Det finns också bokstavliga saker som sker som kan verka konstiga för den som inte är tillräckligt insatt i vad de betyder. Finns väl ingenting som verkar så idiotiskt som ett obegripligt bibelord? Men när någon kunnig kan förklara så blir det plötsligt något helt annat.

#16:

Hur kan man veta när något är bildligt menat och när något ska tolkas bokstavligt?

Man lär sig mer och mer allteftersom. Men fullärd vet jag inte om någon blir. Poängen med saker och ting som står i Bibeln är ju att det finns en mening med att berätta dem, det finns ett budskap. Om man förstår budskapet så spelar det kanske ingen roll om det är bildligt eller bokstavligt? Det verkar mest spela roll för dem som vill visa hur konstig Bibeln är. 

Anmäl
2013-05-07 06:40 #19 av: skycap

18# Jag tänkte främst på att det är splittring bland de som tror.

Anmäl
2013-05-07 08:11 #20 av: Woodland

# 19

Jesus själv sade att Hans ord skulle så splittring. Sanning delar och förenar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-05-08 19:24 #21 av: [Jennah]

Jag använder Nya Världens Översättning av Den Heliga Skrift ja, hurså? Använder du samma?

Och jo, jag vet inte, men det är säkert väldigt mycket som är svårt att förstå även för de mest kunniga. Ibland förstår man ju dock helt klart om något ska tolkas bildligt eller inte. Det viktiga måste väl ändå vara att man fortsätter studera och tillämpar de lagar och regler man upptäcker i Bibeln. :)

Anmäl
2013-05-10 01:07 #22 av: JonasDuregard

Om man väljer att tolka vissa delar av bibeln bokstavligt och andra delar bildligt så har man i praktiken bestämt sig för att bara tro på delar av bibeln. Delarna man väljer att tolka bildligt är de man inte tror på.

Jag tvivlar på att någon människa idag tror på hela bibeln bokstavligt, eller att det ens är möjligt (det finns påståenden som är inbördes motstridiga).

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-05-10 08:26 #23 av: Internettan

#22:


Så du menar att när du pratar med Kalle och han säger till dig att han ska lägga på ett kol, då ser du det som att du inte tror på honom om du väljer att tolka det bildligt? Så du väljer att tolka det bokstavligt eftersom du har inställningen att Kalle är en pålitlig person som man alltid kan tro på?

Anmäl
2013-05-10 09:52 #24 av: JonasDuregard

#23 Din liknelse haltar (bildligt talat Skämtar).

En bättre liknelse: Om kalle säger "Vi måste lägga på ett kol och Rom byggdes inte på en dag" och jag tolkar det som att vi måste skynda oss samt att det tog mer än 24 timmar att bygga italiens huvudstad, då har jag valt helt godtyckligt att tolka den ena delen bokstavligt och och den andra bildligt. Om jag tolkar det som att vi måste placera kol ovanpå något samt att vi måste ta det långsamt och försiktigt så har jag gjort samma sak. Jag kan så klart bedyra i båda fallen att jag minsann tror på allt som kalle säger, men det blir helt meningslöst eftersom jag i praktiken kan tro vad sjutton jag vill - bara genom att tolka rätt delar bildligt.

Menar du att det är 100% tydligt vad som är bildligt i bibeln? Om två olika personer läser den så kommer de alltid hålla med varandra om vad som är bildligt? Om inte så är det ju personliga preferenser som avgör vilka delar man väljer att tro på. Att man kallar det att tro på en del men tolka den bildligt är bara en teknikalitet.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-05-10 23:20 #25 av: shamz116

jag tror att bibeln är Guds rena och ofelbara ord och att varje ord är utanandat av Den Helige Ande.

Anmäl
2013-05-10 23:32 #26 av: Highness82

Svar ja.  Jag tror på det som står i Bibeln.  Jag tror att allt det som inte förklaras som symbolik i Bibeln är bokstavligt.


Något som jag också tror - är detta: Världen förändras, men det gör inte Bibeln.  Eftersom Bibeln är oföränderlig så skapas det med tiden saker som pekar mot en motsägelse.   Fast att det egentligen inte alls är så.    Ett exempel är att ena evangelieförfattaren berättade att Jesus gick in i Jericho för att hela en blind man, den andre evengelieförfattaren beskrev att Jesus gick ut ur staden Jericho för att hela en blind man.   Jesus kunde ju inte samtidigt gå ut och in ur samma stad.  Men så har arkeologer funnit att under antiken så brukade man ibland rasera en stad och bygga upp staden på en annan plats, tex. närmare vattnet osv.   Och det är möjligt att man gjorde detta med Jericho på Jesus tid.  


Jag har för mig att jag har läst i nån bok att man har funnit just den staden Jericho på 7 - 9 olika platser.  *ta det lite med en nypa salt - för jag är inte helt säker*    Jag tycker mig förnimma ett svagt minne om detta.   But anyway - jag tror på Bibeln och allt som står i den.  

Anmäl
2013-05-11 10:12 #27 av: Internettan

#24:

När jag läser ditt inlägg 22 igen så ser jag " vår" liknelse mer så här:

Om kalle säger "Vi måste lägga på ett kol" och "Vi har bråttom" så tolkar jag det ena bildligt och det andra bokstavligt. Menar du då att när jag tolkar det där om kolet bildligt så beror det på att den delen tror jag inte på? Jag väljer att tro bara på vissa saker som Kalle säger?

Att tala bildligt och tolka det bildligt har ju också en betydelse som man kan tro på. Man tror ju på betydelsen och inte alltid på själva orden.

Menar du att det är 100% tydligt vad som är bildligt i bibeln? Om två olika personer läser den så kommer de alltid hålla med varandra om vad som är bildligt?

Nej, men det ser jag som att vissa kan mer och andra kan mindre. Ju mer kunskap man har desto mer prickar man rätt när det gäller vad som är bildligt och vad som är bokstavligt. Men visst blir det så att många tolkar fel och när man inte vet så väljer man det som i ens egna ögon verkar mest rätt. Vad ska man annars göra?

Man kan ju inte tolka allt bokstavligt bara för att kunna säga att man tror på hela Bibeln?

Anmäl
2013-05-11 11:08 #28 av: JonasDuregard

#27 Så du tolkar det bildligt enbart om det också står bokstavligt? Eller enbart om det inte finns någon rimlig* bokstavlig förklaring? Funderar Det tror jag inte på i så fall, och jag ser det fortfarande som en ren teknikalitet att du och andra säger att ni tror på allt i bibeln: Ni tror på allt som ni valt att tolka bokstavligt och ni tror på allt som ni valt att lägga i det som ni inte tolkar bokstavligt. Ni har alltså två högar var med dogmer som ni kommit fram till utifrån individuella val Glad.

Hade ni varit bokstavstroende för några hundra år sedan hade högen med bokstavliga tolkningar antagligen varit större, eftersom det gick att komma undan med att tro på en större del av bibeln utan att bli utskrattad eller inlåst.

*Rimlig i lite utökad bemärkelse, typ "något som ingen i hela världen skulle tolka bokstavligt".

"Man kan ju inte tolka allt bokstavligt bara för att kunna säga att man tror på hela Bibeln?"

Nej men man kan ju ha ett möte någon gång och bestämma vilka delar som är bokstavliga och vilka som är bildliga. Så länge det varierar från person till person så är det uppenbart att begreppet "tror på allt i bibeln" är ganska meningslöst. Jag har bekanta som tror att i princip allt i bibeln är bildligt talat (mirakeln, jungfrufödseln, you name it). Tror de fortfarande på allt i bibeln (om de själva skulle påstå det)?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-05-11 20:27 #29 av: Internettan

#28:

Så du tolkar det bildligt enbart om det också står bokstavligt?

Nej, det blev bara så att jag drog till med det som dök upp i huvudet. 

Eller enbart om det inte finns någon rimlig* bokstavlig förklaring?

Vet inte riktigt. Har inte analyserat så mycket. De svåra bibelställena brukar jag inte tolka utan mest riva mig i huvudet. Tills någon annan i en bok eller så tolkar det åt mig. Och då verkar det ofta väldigt trovärdigt och begripligt vad det ska betyda. Det hade nog varit svårt att "hitta på" förklaringar godtyckligt till det man inte förstår bokstavligt och få det till något som folk kan acceptera. Men visst uppstår konflikter ganska ofta ändå.

Ni har alltså två högar var med dogmer som ni kommit fram till utifrån individuella val

Ja, visst är det så. Men jag slår vad om att de som är mer insatta i bibelfrågor (dåtida kultur, originalspråk osv) har placerat flest bibelord i rätt hög. och dessutom att innehållet i Bibelorden (så som de tolkas) också är till störst del sanna.

Så länge det varierar från person till person så är det uppenbart att begreppet "tror på allt i bibeln" är ganska meningslöst. Jag har bekanta som tror att i princip allt i bibeln är bildligt talat (mirakeln, jungfrufödseln, you name it). Tror de fortfarande på allt i bibeln (om de själva skulle påstå det)?

Du har en poäng där. Känns lite svävande, minst sagt, hur man ska definiera. Själv har jag svårt för när troende inte tror på övernaturliga företeelser och förnekar dessa i Bibeln. Då tycker jag att man inte tror på Bibeln.

Anmäl
2013-05-11 23:35 #30 av: skycap

#20 "Jesus själv sade att Hans ord skulle så splittring. Sanning delar och förenar"

Var går gränsen för att få komma till himlen(gud) när man dör? 

Får en kristen komma dit om den tror att evolutionsteorin är sann? 

Svenska kyrkan har inte såååå himla "hårda" krav vad jag läst(evolutionsteorin till exempel, kan leta länkar om det behövs)

Så min fråga är väl egentligen: Om man tror på gud, men tror "fel" om olika saker i bibeln.. spelar det någon roll?(splittringen)

Anmäl
2013-05-12 00:56 #31 av: tigernanna

Hur vet man vad som är "rätt" och vad som är "fel" i splittringen? 

Handlar det om olika tolkningar så lever man ju oavsett vilket i tron om att man lever "rätt", får man inte komma till himlen då även fast man har levt enligt bibeln och rätt enligt sin tolkning? 

Kan det vara en minoritet som tolkar bibeln "rätt" och väldigt få människor som får komma till himlen även fast många ägnar sitt liv till att leva som "goda kristna"? (har ju hänt förut, typ jorden är rund) ingen tolkning är kanske 100 % rätt, ingen kanske kommer till himlen? Om så många människor kan tro "fel" kanske alla andra också tror fel om något. 

Om man inte så klart kan tolka den på sitt sätt och komma till himlen för att man tror att man levt rätt, fast det låter inte riktigt logiskt? Vem bestämmer vad som är rätt?

Anmäl
2013-05-12 10:07 #32 av: Camillhe

#30 Det är en bra fråga, jag gör en ny tråd med vad jag tror är det man "måste" tro på för att vara kristen.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.