Livsfrågor

En ateist undrar...

2013-01-26 20:58 #0 av: Cafesinner

Jag skall inte förneka att jag dömer kristna, för det gör jag, men jag frågar ändå dessa frågor med respekt för er som människor:

Jag förstår att kristendomen är baserat på en bok.
Jag förstår också att många anser att denna bok är beviset på att Gud finns.
Vad är det som gör Bibeln mer trolig/sann än Harry Potter? Förutom det faktum att den "sägs" stämma. Låt oss säga att J.K Rowling menade att allt det hon skriver faktiskt hade hänt.
Jag ser inte att något är mer troligt än det andra. Jag försöker förstå VARFÖR ni tror som ni tror. Jag själv tror på vetenskap. Jag kan respektera att många tror på annat, men det är när folk anser att de har BEVIS för guds existens som jag inte riktigt hänger med...

Bibeln är en bok. Det är sanningen.. En bok som ingen vet vem som skrev? Egentligen kan det lika gärna ha varit ett gäng män som tänkte att "aha, vi skall få inflytande över världen genom att säga att denna alsmäktige varelse sagt allt det här". Eller?

Min egen mamma är kristen. Hon är inte bokstavskristen, utan säger att "gud finns under varje sten". Att hon känner att alla små saker kring henne är bevis på hans/dess närvaro.
Detta tycker jag är ännu mer skumt, faktiskt.
Det finns förklaringar på varför en blomma växer upp, varför vatten rinner, regnbågen syns och bebisar föds. Varför behöver man hitta på (ursäkta ordvalet) att det ligger någon större magisk mening bakom det? Varför tycker man att en "känsla att det bara är så" är mer bevis än de faktiskt vetenskapliga bevisen på motsatsen?

Menar inte att skapa någon ilsken debatt, detta är bara saker jag funderar över. Bland annat eftersom jag har en kristen vän.

MvH

Anmäl
2013-01-26 22:23 #1 av: Camillhe

Jag har inte sett många kristna som hävdar att de har bevis på Guds existens.

Jag kan absolut inte bevisa det för någon iallafall. Det är väl det som är tro, att tro trots att det inte går att bevisa?

Jag tror för att jag sökte Gud och Han visade för mig att Han finns och älskar mig.

Din fråga är inte provokativ och du får gärna resonera kring det med oss härinne:)

Anmäl
2013-01-26 22:36 #2 av: Cafesinner

Och hur visade han för dig att han finns? Det är sådant jag menar..
Jo det är många kristna som anser att de har bevis, speciellt de agressiva sådana som anser att de behöver skydda Gud mot syndare.. dock drar jag inte alla över en kam, så klart!!

Anmäl
2013-01-27 14:23 #3 av: Woodland

Cafesinner -
Jag förstår att kristendomen är baserat på en bok.

Egentligen inte.  Bibeln som vi har den idag är Guds kompletta uppenbarelse för människorna som lever på jorden.  Kristendomen är vittnesbördet av Jesus Kristus.

Jag förstår också att många anser att denna bok är beviset på att Gud finns.

Ett av bevisen och den mest utförliga uppenbarelsen av Guds tankar.  Gud kan också skönjas genom hela skapelseverket därför kommer ingen undan i domen för att i skapelsen finns ett vittnesbörd av Hans existens. Läs mer här.

Vad är det som gör Bibeln mer trolig/sann än Harry Potter?

Detta är en bra fråga och jag skall försöka hålla mig kort.

Ja, vi vet vem som skrev de olika böckerna.  Den GT delen var först muntlig och upprepades från generation till generation.  Samma lärande utantill finns inom islam.  Sedan skrevs den ner -mera detaljer i inlägg # 13 här.  Det finns inte en historiker idag värd sitt namn som förnekar att Jesus har levt på jorden, t.ex.

1.  Inre bevis - Bibeln säger själv att den är Guds ord (3800 ggr i GT), ofelbar och total felfri i sin uppenbarelse.    Den anses vara det största av alla litterära verk och väldigt invecklad och sammanflätad. Bara det och tidsspannen utesluter möjligheten för människor att ha skrivit den utifrån sina egna fantasier. (mer om det senare) GT är citerad ca 1000 gånger i NT och citerar GT direkt 320 ggr.   Jesus trodde på skrifterna vi kallar GT och sade uttryckligen att de var Guds ord. Aposteln Paulus deklarerade att han skrev Guds ord.

2.  Externa bevis - Upplevelse: Den som kommer till tro är en ny skapelse. Deras liv förändras och de vill ha att göra med Gud, älska Honom och tjäna Honom. (Andra religionsutövare kan också åberopa detta).

Arkeologi: Arkeologiska fynd bekräftar bibelns historiska vittnesbörd. Mer information här.

Vetenskap:  Fastän bibeln inte är ett vetenskapligt uppslagsverk nämner den fysiska verkligheter och procedurer långt innan de blev upptäckta.  Bibeln är inte som t.ex. den Hinduiska skriften som anser att världen bärs på elefantryggar och varje gång de snubblar blir det jordbävning eller antikens tilltro att den bärs på Atlas rygg. I Jobs bok kap 26 "Han (Gud) spänner ut nordanrymden över det tomma och hänger upp jorden på intet."  Händelser i Jobs bok anses vare före Mose tid bl.a. därför att inget tabernakel nämns. I Ordspråksboken 8:27 kan vi läsa att jorden är rund. "När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen,"  Atmosfären, hydrologi, djupa strömmar i havet mm finns nämnd i bibeln.  Läs gärna här lite mera ingående om det.

Varför tror du att vetenskapliga fynd är i motsägelse till bibeln? Det kan finns förklaringar inom vetenskapen om hur en blomma växer osv men dessa förklaringar kan inte förklara bort eller motbevisa en skapares hand.  Det är tolkningen som är det som utesluter det.  Vi vet att med tiden kommer nya fynd som omkullkastar det som anses som orrubligt idag.  Det är delvis detta som vi har diskuterat här i forumet gällande fynden av DNA, blod och brosk i utgrävda ben av dinosauerier.
Fastän så många underbara och hemska upptäckter och uppfinnigar som vetenskapen har resulterat i bör vi inte lita så blint på dessa tolkningar därför att det är felbara människor som tolkar många faktorer utifrån en förutbestämd ståndpunkt – Gud finns inte punkt slut.

Gud finns inte under varje sten.  Gud är en väsen som existerar i tre personer: Fadern, Sonen och Anden.  I artiklarna tar jag upp det kristna synsättet om Gud. Läs mer om detta här.

Mirakel: Bibelns berättelser om mirakel är ögonvittnesskildringar.

Profesia: Endast Gud skriver historia. Bibeln är en samling av 66 böcker uppdelade i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Det är den ende religiösa boken som är så skriven.   Det Gamla Testamentet är fullbordat i det Nya Testamentet fastän de två skriftsamlingarna är skrivna tusentals år isär.  Vad som förutsågs i GT blev uppfyllt i händelser som nerskrevs i NT.  44 GT profesior uppfylldes i Jesu födelse.  Hans lidande och död beskrevs i detalj i Jesaiah 53.  Det är 700 år innan den fullbordades!

Som bibelläraren John MacArthur sade om bibeln – “Den svarar också den fråga som varje religion måste svara på – Hur kan en syndare undkomma helvetet?  Hur kan h/h bli försonad med en helig Gud – förlåten och mottagen i himlen?  Denna hela bibelns fråga besvaras i Jesaia 53 i GT och Romarbrevet i NT.  Ingen falsk religion kan svara på den frågan.”

Inget annat verk kommer i närheten av de stora doktrinerna rättfärdiggörelsen, ställförträdande, ersättande, offrande försoningen.

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-27 14:27 #4 av: Cafesinner

"Den anses vara det största av alla litterära verk och väldigt invecklad och sammanflätad. Bara det och tidsspannen utesluter möjligheten för människor att ha skrivit den utifrån sina egna fantasier."
En bok blir väl inte sann bara för att den är invecklad och sammanflätad? Det kan en riktigt bra deckare eller fantasybok också vara, Typ sagan om ringen.

"Jesus trodde på skrifterna vi kallar GT och sade uttryckligen att de var Guds ord."
Har du frågat honom?

"Fastän så många underbara och hemska upptäckter och uppfinnigar som vetenskapen har resulterat i bör vi inte lita så blint på dessa tolkningar därför att det är felbara människor som tolkar många faktorer utifrån en förutbestämd ståndpunkt – Gud finns inte punkt slut."

Då bör vi inte heller utgå från att gud FINNS?

Anmäl
2013-01-27 14:30 #5 av: tanya.w

Jag håller med #1, jag kan inte bevisa att Gud existerar för någon, men genom att tro och leva efter Hans vilja så finns Han för mig. :)

Jag har inte alltid varit troende, men när jag sökte Gud en gång när jag hade en riktigt mörk period i mitt liv så förändrades allt. de problem som verkat omöjliga verkade inte alls så svåra och det kändes som att jag fick ett nytt sätt att se på mitt liv och allt runt omkring mig. Med den synen så kämpade jag mig upp ur mitt mörka hål och började må bättre. För mig var det ett tecken på att Gud finns och få mig att börja tro. 

Det finns så många gånger jag har bett till Gud och allt har blivit klarare, därför vill jag så länge jag lever tacka Honom och leva efter Hans ord.

Det är kanske svårt för en som inte tror att tycka att det är ett bevis eller en orsak att börja tro, men för mig är det. :)

Och jag vet att det kan finnas sådana som är agressiva mot de som inte tror, det var just en av de orsakerna som jag inte trodde i början för att jag fick helt fel uppfattning hur det var att vara kristen. Jag anser inte att man är en dålig människa bara för att man inte tror på Gud, mina föräldrar tror inte och det är klart att jag älskar dem fast det. :)

Anmäl
2013-01-27 14:43 #6 av: Cafesinner

Jo jag kan förstå hela "trogrejen" alltså att känna inom sig att man vill ha någon högre mening med saker, ett ljus i livet när det är mörkt osv..
:)

Anmäl
2013-01-27 16:27 #7 av: OlgaMaria

För mig har Bibeln aldrig varit sann eller ett bevis på Guds existens förrän jag märkt att den faktiskt fungerar i verkligheten. Jag har märkt att det som står där i fungerar och att vissa principer där i, som verkar gå helt emot vårt tänk, leder till fantastiska resultat.

På det sättet har jag fått starkare och starkare tro på både Bibeln och Gud.

Oavsett vad man tänker om Bibeln och dess ursprung, sanningshalt m.m., så om man studerar vår historia och den effekt Bibeln haft på våra samhällen så kan man bli väldigt tacksam. Det är ingen slump att kristendom och demokrati har gått hand i hand. Kristna stred för slaveriets avskaffande och gör det fortfarande idag. På NT:s tid tog kristna hand om spädbarn som andra la på soptippen. Det gör kristna fortfarande idag.

Bibeln säger till oss att förlåta, att älska våra fiender, att ge till de fattiga, att ge den hungrige mat, att besöka de som sitter i fängelse och de som är sjuka, att dela med oss av det vi äger och det vi är duktiga på.

I länder där kristendomen motarbetats har också de mänskliga rättigheterna kränkts stort på alla plan.

 

Det finns heller inget givet motsatsförhållande mellan kristendom och vetenskap. Man kan tro på både och!

Det går nog inte att bevisa för någon annan att Gud finns. För en kristen är det största beviset hans närvaro i oss. Det står i Bibeln att hans Ande som bor i oss vittnar om att vi är Guds barn. Jag tror på Gud därför att jag känner honom i mig. Han bor i mitt hjärta och styrker mig och ger mig tro. En kristen kanske kan "se Gud" överallt och i allt, där en annan knappast ser Gud, men när Gud bor på insidan får världen ett nytt ljus och vi ser hans hand och hans avtryck i allt. =)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2013-01-27 17:22 #8 av: Woodland

# 4

En bok blir väl inte sann bara för att den är invecklad och sammanflätad?

Har jag skrivit det?   Du missade "tidsspannen."

Det kan en riktigt bra deckare eller fantasybok också vara, Typ sagan om ringen.

J.R. Tolkien hade blivit förskräckt om hans verk blev jämförda med bibeln. Delvis därför att han som Professor i lingvistik i Oxford kände väl till bibelns särställning särskilt med tanke på hans översättningsarbete med "The Jerusalem Bible".  Han var en hängiven katolik och gick i kyrkan varje dag.  Han bidrog också till hans goda vän Professor C.S. Lewis omvändelse från ateism till kristendomen.

Har du frågat honom?

Efter allt arbete nerlagt för att förklara och svara på dina frågor har du inget annat att komma med en en tyken kommentar?

Då bör vi inte heller utgå från att gud FINNS?

Vilket man utgår ifrån är upp till var och en.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-27 17:30 #9 av: Cafesinner

8 - Nu var det ju inte så att jag jämförde dem, säger bara att invecklade böcker finns det gott om. Och vad menar du med tidsspann? Att den varit skriven under lång tid? varför spelar det roll?
Min kommentar var absolut inte menad tyken, jag tycker snarare att vad jesus sagt inte är ett argument eftersom man inte kan bevisa det?
Och ja, vad man utgår från är upp till var och en, men du sade att man inte bör utgå från att gud FINNS heller eftersom de är något vi "felbara människor" tror?

Det finns heller inget givet motsatsförhållande mellan kristendom och vetenskap. Man kan tro på både och!
Hur går skapelseteorin vs big bang ihop då?

om man studerar vår historia och den effekt Bibeln haft på våra samhällen så kan man bli väldigt tacksam.
Jag tror den gjort lika mycket illa som gott.
Korstågen, häxajakterna, hela medeltiden då man så blint trodde på allt kyrkan sade att man bojkottade den verkliga synen på universums uppbyggnad, all antikens vetenskap och medicinlära..etc.
Dessutom finns det så otroligt mycket hat där människor använder bibelns ord som argument - Westboro baptist church må vara extrema, men de är bara en liten pyttegrupp... och hatet är stort.

Anmäl
2013-01-27 19:00 #10 av: Woodland

# 9

Och vad menar du med tidsspann? Att den varit skriven under lång tid? varför spelar det roll?

Alla punkterna jag listade motsäger att bibeln är ett dokument ihopsnickrat av en grupp människor. 


vad jesus sagt inte är ett argument eftersom man inte kan bevisa det?

Vad vill du ha för bevis?  DVD, You Tube klipp, foto?  Detta är en allvarlig fråga.Hur går skapelseteorin vs big bang ihop då?

Inte alls.

Big Bang är inte oomtvistad  och många vetenskapsmän motsätter sig den. De anser att teorin inte håller (särskilt med fysikens lagar).   

Det finns mycket hemskt som har gjorts i kristendomens namn som korstågen och häxbränningar.   Det kan inte vi komma ifrån.  Men häxbränningarna hade ingenting att göra med bibeln.  Det var faktiskt en präst i Stockholm som fick upp ögonen för dem i Sverige och fick slut på det eländet. Inte för att förneka att häxor finns men detta var en annan femma för det var ett uttryck av vanlig vidskepelse, fantasier och ryktesspridning.  

Jag antar att du menar att den romerska kyrkan motsatte sig Galileo?  Det var en prestige sak och de har erkänt att de gjorde fel (äntligen) men detta hade inte att göra med bibeln heller.  Bibeln och kristendom har inte varit ett hinder för vetenskapen.  Det finns många troende vetenskapsmän och de arbetar många gånger motströms.  Det är svårt för dem att bli finanserade osv. Men de är inte de enda som man kan läsa om i länken här ovan.

Korstågen var också ett påvligt projekt och de europeiska adelsmännen hängde på för de ville vara säkra på påvens välsignelse och därmed evigt liv.  DET hade definitivt inte med bibeln att göra.  

Westboro Baptist har gått överstyr.  De öser ut för mycket hat för att vara kristna. Nu kanske du menar att "hat" är när någon predikant uttalar sig över synd. Det är inte hat utan omsorg och kärlek till syndaren och respekt för Guds ord.  Fast detta är en bisak för det finns låååångt mycket mer ondska gjord av ateister än de som påstog sig vara "kristna".  Antikens kungar, kejsare, Hitler, Stalin, Mao,  Pol Pot, Kim Sung I och II osv.

Vi kommer inte dömas inför andra utan den som vi kommer att dömas inför är Jesus Kristus.  Det gäller att bli förlåtna av Honom genom att omvända sig och tro.  På domens dag kommer det inte att hjälpa oss vem vi skyller på.  Vi kommer att stå där "one on one".

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-27 19:12 #11 av: Cafesinner

Alla punkterna jag listade motsäger att bibeln är ett dokument ihopsnickrat av en grupp människor.

Nej okej, en snubbe då.

Vad vill du ha för bevis?  DVD, You Tube klipp, foto?  Detta är en allvarlig fråga.
Menar att det inte FINNS bevis på vad någon sade för 2000 år sedan.

Men häxbränningarna hade ingenting att göra med bibeln


Bibeln i sig, nej, kristendomen, ja.
Det var när samhället var som mest religiöst (och då blint troende på kyrkan, helt enkelt) under medeltiden etc som sådant hände eftersom man var vidskeplig och menade att de hade pakter med djävulen och därför var syndare och skulle brännas för sina synder.
De slutade senare när man tex under renässansen började lita mer på vetenskap istället.

Bibeln och kristendom har inte varit ett hinder för vetenskapen.
Där får man självklart tycka som man vill som med allt annat, men jag och måånga andra menar att vi skulle vara mycket längre fram nu med vetenskapen om den inte ignorerats/tillbakahållts pga religion - visst, kanske ej bara kristendomen, men ändå.

Dessutom säger jag inte att allt har med BIBELN att göra utan RELIGIONEN/KRISTENDOMEN.

Det är inte hat utan omsorg och kärlek till syndaren och respekt för Guds ord. *
Ge gärna exempel på något som missuppfattas som hat/ondska men som i själva verket är kärlek och omsorg?

Jag menar att hat är när man trycker ner någon eller några, till exempel homosexuella i den här frågan.


Anmäl
2013-01-27 21:46 #12 av: Woodland

# 11

En snubbe? OK, för det var ett "gäng" i ditt utsprungliga inlägg.

OK . Det finns hemska saker som gjorts under kristendomens baner och olika orsaker till dessa men det är ingen ide att gå djupare in i det här.

Ge gärna något som missuppfattas som hat/ondska men som i själva verket är kärlek och omsorg?
Svar: Evangeliums budskap har kostat dess bärare och förkunnare livet genom alla tider.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-27 21:48 #13 av: Cafesinner

Jag gav ett exempel på att det kan ha varit en eller flera helt vanliga personer, thats all.

Svar: Evangeliums budskap har kostat dess bärare och förkunnare livet genom alla tider.
Och det betyder på ren svenska, vad?

Anmäl
2013-01-27 22:09 #14 av: Woodland

De kristna lider ännu idag för det goda evangeliets skull. Evangeliet betyder "den goda nyheten" om Jesus. Listan av martyrer är lång. Ännu idag lider de martyrdöden och sitter i fängelse. De är diskriminerade pga sin tro och utsatta för allehanda förföljelser. Kolla Farshid Fathi och Benham Irani i sidomenyn här på forumet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-28 22:48 #15 av: KallaMigMimmi

Kristendomen är inte tro på något magiskt. Med vetenskap kan förklara vad som sker i världen, den beskriver det som Gud skapat

inte Bokstavskristen har jag inte hört förut, men tycker det stämer bra. Vi finner inte Gud i en bok. Gud finns runt om kring oss och vi finner Gud inuti oss själva.

 

Anmäl
2013-01-28 23:12 #16 av: KallaMigMimmi

Bevis bevis..hm jag hade okså tusen frågor innan jag blev troende och ville förstå och veta allt vad Gud..i så fall hade för plan med människorna? hur kan Gud vara med alla på hela jorden samtidigt, och höra vad precis alla ber om? hur är det möjligt??

Men sen fick jag bara svaret. Du behöver inte veta allt det där. Det enda du behöver göra är att Tro.

Mitt bevis på Gud är den kännslan som jag har när jag ber/ när jag "vänder" mig mot gud.  och det som sker i med mitt liv när jag ber. Jag ber för en vän och han finner ett arbete. jag ber för en som är sjuk och hon blir frisk. jag ber för att jag ska möta vänner som förstår mig, och jag tror(jag vet inte) men jag tror att dom jag älskar kommer från gud. Jag ber för att blio fri från smärta och gud befriar mig:) TackGud

Anmäl
2013-01-28 23:27 #17 av: Cafesinner

Well good for you:)

Anmäl
2013-01-30 22:38 #18 av: Jojaton

Angående Bibelns sanningshalt så finns det sparade skrifter från NT som är skrivna mindre än hundra år efter Jesu död (jag kommer tyvärr inte ihåg exakta antal eller år, men om du googlar lite själv så finns det massor av info), och vi har mååååånga kopior.

För att jämföra det med andra historiska sanningar så är det mesta vi vet om tex. Caesar tagna från biografier skrivna av honom, och de tidigaste skrifterna man har hittat är från ca. 1000 år efter hans död.

 Johanna - @mysheltiesam

Anmäl
2013-01-31 11:54 #19 av: Cafesinner

Med era resonemang skulle man lika gärna kunna säga att Oddysén är sann. Den utspelar sig under lång tid, innefattar många olika gudar etc. Som man på den tiden trodde på. Men det är egentligen en slump att folk följer Kristendomens bibel och inte Oddysén.. beroende på vilken "trend" som startades från början.

Anmäl
2013-01-31 16:08 #20 av: Woodland

# 19

Låt oss då resonera!

Oddysén har inte uppfyllt de kriterier som angavs i inlägg #3 på långa vägar. (Den kan t.ex. uteslutas helt och hållet endast bara på grund av detta med ouppfyllda contra uppfyllda profetior). Jag har aldrig läst att en lärd i litteraturhistoria jämställer Oddysén och Bibeln t.ex.

Du verkar vara fylld av ett starkt motstånd till bibeln och kristendomen och det får stå för dig.  Men försök åtminstone att inse att denna din jämförelse inte håller.

Jag kan bara hänvisa dig till historiska fakta att den kristna tron helt besegrade den hedniska:  tillbedjan av Grekiska/Romerska gudar med människooffer, tempelprostitution och filosofiskt tänkande osv. osv.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-31 16:55 #21 av: [Mirjam76]

Jag tror inte ens man kan jämföra Odyssen med Jesus. Jesus är ingen slump. Det finns många gudar att tro på, men den enda vägen som leder till Gud och Hans rike är genom Hans son Jesus.

Anmäl
2013-01-31 17:50 #22 av: Cafesinner

haha visst visst, jämförelsen kanske "inte håller", och ni får tro vad ni vill men kommer föralltid stå utanför och vara sjukt glad att jag aldrig kommer dras med i galenskapen:)

 

21 - Det där är inte ens ett argument.

Anmäl
2013-01-31 20:17 #23 av: Woodland

# 22

Jo, jag skall tro vad jag vill och har ingen tanke på att övertyga dig. Jag bara påpekar historiska faktum och att din litterära jämförelse inte håller.

Om du kommer till tro i framtiden eller inte beror helt på Herrens plan för ditt liv.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-31 22:40 #24 av: Cafesinner

Hahaha.
Alltså. Jag kommer INTE TRO i framtiden. Eftersom HERREN är ett figment av någons/någras FANTASI. Och efter jag dör kommer min kropp bli uppäten av likmaskar, om jag nu inte kremeras, vilket jag funderar på.  
Så eftersom vi nu har en debatt här kan vi väl iaf komma överens om att vi tror helt skilda saker och att du inte har rätt att säga att "herrens plan för mitt liv" kommer styra min so called "tro".
Om jag inte har rätt att säga att han absolut inte finns har du ingen som helst rätt att påstå att han/hon/den/det har NÅGOT som helst inflytande i mitt liv eller kommer ha.
Ateism är lika självklart för mig som religion är för dig. Jag skall snart tatuera in en Ateismsymbol likt andra tatuerar in kors, aldrig sätta min fot i en kyrka om jag inte måste och uppfostra mina barn i ett Ateistiskt hem. Mitt val, och så ser det ut :)

Anmäl
2013-01-31 22:58 #25 av: Camillhe

Du har all rätt i världen att säga att Gud inte finns, men varför har du behov av att uttrycka det på Jesus i fokus? Vi försöker inte få dig att tro på något, vi samtalar med människor om tro, och har man inget intresse av kristen tro, så förstår jag inte varför du vill vara här.

Rätten att tala utifrån vår tro har vi absolut. Kommer du till en kristen sidan får du respektera det att få höra sådana saker, eftersom du måste ha insett att det är vad vi tror på.

Anmäl
2013-01-31 23:05 #26 av: Cafesinner

“If you're an atheist, you know, you believe, this is the only life you're going to get. It's a precious life. It's a beautiful life. Its something we should live to the full, to the end of our days. Where if you're religious and you believe in another life somehow, that means you don't live this life to the full because you think you're going to get another one. That's an awfully negative way to live a life. Being a atheist frees you up to live this life properly, happily and fully”
- Richard Dawkins

“Be thankful that you have a life, and forsake your vain and presumptuous desire for a second one.”
Richard Dawkins

“Science flies you to the moon. Religion flies you into buildings.”
Richard Dawkins

“Without the gods, how would I sing?' I asked.
With your own voice,' he said.”
Erica Jong, Sappho's Leap: A Novel

“What is wrong with inciting intense dislike of a religion if the activities or teachings of that religion are so outrageous, irrational or abusive of human rights that they deserve to be intensely disliked?”
Rowan Atkinson

“Religion is an illusion and it derives its strength from the fact that it falls in with our instinctual desires.”
Sigmund Freud

We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further.
Richard Dawkins


Anmäl
2013-01-31 23:06 #27 av: Cafesinner

25 - eftersom  jag ville samtala med kristna personer om hur de resonerar, eftersom det intresserar mig. 
Och nu är det mer att en av dess medlemmar sade att min framtid kommer bestämmas av Jesus.

Anmäl
2013-02-01 05:02 #28 av: [Mirjam76]

27- Vad gjorde Jesus med Paulus? Då måste du läsa dig till det. Han sade aldrig. Det är inte dom friska som behöver en läkare. Om du anser dig  vara frisk, varför söker du dig hit?

Gud gör som Han vill. Varför älskar Gud dig så mycket att Han utgav sin ende Son för din skull?

En funderare åt dig.

Anmäl
2013-02-01 14:43 #29 av: Jojaton

#27 Men om du nu inte tror, borde det ju inte beröra dig nämnvis att vi säger att din framtid kommer bestämmas av Jesus?

 Johanna - @mysheltiesam

Anmäl
2013-02-01 16:39 #30 av: Woodland

# 24

Jag kommer INTE TRO i framtiden. Eftersom HERREN är ett figment av någons/någras FANTASI. Och efter jag dör kommer min kropp bli uppäten av likmaskar, om jag nu inte kremeras, vilket jag funderar på.

Bevis?

 

# 26

If you're an atheist, you know, you believe, this is the only life you're going to get. It's a precious life. It's a beautiful life. Its something we should live to the full, to the end of our days. Richard Dawkins

VARFÖR?

You quote Dawkins who doesn't believe evil exists.   He had to come up with that because he has to do away with morality or his atheistic position wouldn't make sense!  Rape is not evil admitted Dawkins in an interview.

Jag vet att det finns medvetenhet efter döden.  Been there, done that.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-01 17:17 #31 av: Cafesinner

30- Och min mamma, som som sagt är troende, har varit död hon med. Hände inte ett skit, hennes ord.
27- Det handlar mer om att det enligt er/denna person inte är jag själv som kommer bestämma om jag blir troende eller ej. Fine, med det resonemanget kanske alla här inne vaknar imorgon som extrema ateister! xD
26 - Varför älskar Gud dig så mycket att Han utgav sin ende Son för din skull?
hahah alltså jag tänker inte ens svara på det där.

Anmäl
2013-02-01 18:08 #32 av: Woodland

# 31

Du svarar gärna med ordet "resonemang" men du resonerar inte.  One-liners är inget argument.  Mr. Bean och Jong kan vi lämna därhän.

Ser du ingenting bristfällig i Dawkins uttalanden.. . som brist på logik t.ex.?

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-01 19:28 #33 av: Cafesinner

Nej jag ser brist i religion överlag :)

Anmäl
2013-02-01 22:34 #34 av: Woodland

Hurså?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-05 20:22 #35 av: Cafesinner

Beeeecause it's insane, illogical and creepy :D

Anmäl
2013-02-05 22:48 #36 av: Woodland

Kom igen! Du måste har en djupare motivering än ett "emo" uttalande.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-05 23:18 #37 av: Cafesinner

Emo, ursäkta? 
Och allt du/ni sagt so far är tillräckligt med bevis för mig på hur störd hela grejen är. Vi behöver inte diskutera det vidare för jag orkar inte bråka.

Anmäl
2013-02-07 12:59 #38 av: alexaa

Jag rekommenderar att du ska läsa boken Himlen finns på riktigt.

Det handlar om en 4 åring som besöker himlen och sen börjar berätta saker om himlen som inte en 4 åring skulle kunna veta annars.

Fast du inte är troende så läs den då kanske du förstår varför vi tror!

Anmäl
2013-02-07 19:15 #39 av: [Mirjam76]

#38 Den låter intressant, tack för tips. Det finns även en massa på YouTube som jag har sett, människor som berättar om sina nära döden upplevelser och har träffat Jesus. Fantastiska berättelser!

Anmäl
2013-02-07 20:02 #40 av: Woodland

Att vilja veta vad som är fördold är en del av den mänskliga naturen.  Vi är nyfikna.  Bibeln varnar oss för att ge oss in på det som Gud har lagt utanför uppenbarelsen i Sitt ord.  Vi bör vara väldigt försiktiga med alla dessa efter döden upplevelser.  

Vi kan se en väldig stor skillnad mellan Aposteln Paulus och flertal av dessa som ger oss överväldiga och detaljerade beskrivningar av himlen osv. 

 Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. - Jag vet att den mannen - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det - att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala.  2 Kor. 12

 Paulus fick inte nämna det han såg och hörde. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-07 23:34 #41 av: Cafesinner

Det där är bara ord för mig :)

Anmäl
2013-02-08 00:10 #42 av: Camillhe

Det var inte skrivit till dig. Du har ju lämnat diskussionen.

Anmäl
2013-02-08 07:23 #43 av: [Mirjam76]

Den här Tjejen är ju fantastisk. Nu har hon inte varit i en nära-döden-upplevelse, men fått visioner sedan hon var liten.

Anmäl
2013-02-08 11:08 #44 av: Camillhe

Mirjam76, vänligen lägg inte ut you tube videor i inlägg. Länka hellre till dom. Lägger du ut klipp vi inte anser är ok på sajten måste vi ta bort ditt inlägg eftersom det inte går att ta bort bara klippet.

Ja flickan målar otroligt bra, men jag tror inte på hennes visioner. Jesus skulle aldrig ha sett ut sådär. Han var jude. Hade hans utseende skiljt sig så enormt mot judarnas på den tiden, är det högst troligt att det hade återgetts.

Anmäl
2013-02-08 12:08 #45 av: OlgaMaria

#44 Akiane har inte målat av Jesus efter hur hon sett honom i någon vision utan hon använde sig av en modell. 

Sen håller jag kanske inte med om att utseendet skiljer sig "enormt" mot en judes.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2013-02-08 12:45 #46 av: [Mirjam76]

Vet någon hur Jesus ser ut?  Har NI sett Jesus? Jag tror på hennes visioner + en sån gåva hon fått. Hon målar ju bättre än dom flesta konstnärer i hela världen  Ni får ju självklart ta bort videon om ni anser att den stör.

Anmäl
2013-02-08 14:28 #47 av: Woodland

# 46

Vet någon hur Jesus ser ut?  Har NI sett Jesus?

Nej, jag har inte sett Jesus men två personer har gjort det.

PaulusMen när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul,[b] Saul, varför förföljer du mig?". Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer. (Apostlagärningar 9)

Johannes - 12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft. (Uppenbarelseboken 1)


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-08 16:39 #48 av: [Mirjam76]

Jag tror det är definitivt fler än två personer som sett Jesus, och inte bara i DÅtid, men även i NUtid.  Jesus är levande och verksam även NU, Han är inte osynlig, men det är nog få människor som får se Honom ansikte mot ansikte. 


Anmäl
2013-02-09 11:55 #49 av: Camillhe

#45 Då kanske du skulle ta och studera lite hur det judiska folket såg ut.

Vi vet inte hur Jesus såg ut. Det finns ett ställe i Bibeln som talar om Jesus utseende: Jesaja 53:2

Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.

Det förekom flera kritiker mot den kristna tron som 150-300 år ef. Kr. skrev om Jesus utseende, bl.a. att han var kort och ful. De kristna sa inte emot utan visade på Jesaja 53 och hävdade att det bara var ännu ett bevis för att Han verkligen var Bibelns Messias.

Oavsett så kan vi vara ganska säkra på att Jesus inte hade gröna eller blå ögon, eller blont hår. Hade han haft ett utseende som skiljde sig så markant från judarnas, då hade man skrivit om det.

Något som vi också bör fundera över är att när Jesus uppenbarade sig för människor i Bibeln, efter sin död, så gjorde Han det i "all sin härlighet", inte som den människa Han var på jorden  (vilket är vad som avbildas). Se Woodlands bibelverser ovan.

Jag tror inte att Jesus brukar uppenbara sig för människor. Det är möjligt att Han har gjort det efter att Han uppenbarade sig för Johannes men när människor hävdar att Han har uppenbarat sig för dom så bör vi titta på vad de hävdar att Han sa. Bibeln är fullständig och komplett och Han skulle aldrig säga något "nytt" som inte är förankrat i Bibeln.

Ang. Akiane så är det väldigt tydligt att hon inte är inspirerad av Gud. Det räcker att läsa lite på hennes hemsida och se lite intervjuer så kommer det tydligt fram att hon är influerad av New Age. (Hon är 18 år idag)

Ett par av alla de saker som tydligt visar att Akiane inte får sina budskap av Gud:

1. Hon har inte under alla år visat på det mest centrala i kristen tro, dvs Jesus död för våra synder. Den "gud" hon mött och fått visioner av pratar bara om kärlek och att hjälpa varandra.

2. Hennes dikter kommer ofta till henne färdiga, dvs hon hävdar att det inte är hon som skriver dom. (Läs om automatisk skrift). Inte ens i Bibeln har Gud gett författarna färdig skrift.

3. Och kanske det allra tydligaste, hon hävdar själv att hon inte är kristen i en intervju. Familjen har under dessa åren provat olika kyrkor, kristendom, buddism och Akiane säger själv att jag tillhör ingen kyrka, jag är bara "spiritual" och alla i min familj har sin egen andliga väg.
Anmäl
2013-02-09 14:30 #50 av: [Mirjam76]

Jag vet inte vem Akiane är 

"Jag tror inte att Jesus brukar uppenbara sig för människor. Det är möjligt att Han har gjort det efter att Han uppenbarade sig för Johannes men när människor hävdar att Han har uppenbarat sig för dom så bör vi titta på vad de hävdar att Han sa. "


Det finns många som påstår att Jesus kommit för att tala med dom, ofta faktiskt vid en säng, i fotändan eller så av någon anledning. Jesus visar sig nog olika mycket tror jag.


Jesus har ofta kommit till mig i mina drömmar och pratat med mig, då ser jag inte honom helt klart, oftast bara hans silhuett, fötter, vit dräkt osv. När Han kommer till mig i min drömmar, så är det oftast för att tala om något viktigt för mig som gäller min andliga utveckling med Jesus.


Ett exempel på en dröm kan vara:


Jag drömde att jag hade en nyfödd baby. I drömmen hände det så mycket omkring mig hela tiden, människor som ville ha min hjälp och andra frestelser, så jag glömde bort mitt barn!

När jag väl kom på i drömmen att jag hade glömt mata mitt barn, så sprang jag i panik tillbaka hem till barnet som låg i vaggan. Babyn hade magrat och såg svag ut.


Men där fanns en man brevid barnet och han vaggade babyn.

-Oroa dig inte, jag har matat henne.

Jag blev hemskt tacksam och undrade vem det var som var så snäll mot mig och barnet.

-Förlåt mig så hemskt mycket, jag glömde helt bort...

-Du får inte glömma att ge henne näring (mitt namn) för det här barnet är du själv. (Sen sade Han flera saker som jag fick aha-upplevelser utav)

Sen när jag såg på mannen så förstod jag att Han var Jesus. Även fast jag såg honom, såg kan jag i efterhand INTE beskriva detaljerat hur Han såg ut. 

Anmäl
2013-02-09 14:38 #51 av: [Mirjam76]

Jag vet att det står i bibeln att Jesus inte var vacker att se på, men Jesus kanske är vackrare efter uppståndelsen  Vad vet vi? 

Anmäl
2013-02-09 14:58 #52 av: Jojaton

#51 var i bibeln står det att Jesus inte var vacker?

 Johanna - @mysheltiesam

Anmäl
2013-02-09 16:20 #53 av: Camillhe

#50 Akiane är namnet på flickan du lagt in ett you tube klipp om.


Anmäl
2013-02-09 19:31 #54 av: [Mirjam76]

#53 Ok, tänkte inte på vad hon hette.

Anmäl
2013-02-09 21:24 #55 av: Woodland

# 52

Kolla inlägg #49 och bibelversen från Jesaja.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-10 09:35 #57 av: OlgaMaria

Akiane har inte utgett sig för att ha målat av Jesus, utan hon bad om att hitta en modell som kunde representera något av det hon sett.

Många konstnärer, låtskrivare osv säger att de ibland får till sig sina verk i sin helhet. Jag tror inte man behöver övertolka det.

Måste man ha alla rätt för att få säga att man haft gudomliga visioner och att man blir inspirerad av Gud i sitt skapande? Akiane och hennes familj är i sin resa liksom alla vi andra.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2013-02-10 14:52 #58 av: Woodland

Akiane har inte utgett sig för att ha målat av Jesus, utan hon bad om att hitta en modell som kunde representera något av det hon sett.

Det var konstigt!  Hon kallar två av sina målningar "Prince of Peace" och "Fader förgive them".  Om inte det bör vara Jesus, enligt henne, vet jag inte vad.  

Många konstnärer, låtskrivare osv säger att de ibland får till sig sina verk i sin helhet. Jag tror inte man behöver övertolka det.

Och absolut inte tro på det.

Måste man ha alla rätt för att få säga att man haft gudomliga visioner och att man blir inspirerad av Gud i sitt skapande? Akiane och hennes familj är i sin resa liksom alla vi andra.

Grunderna måste vara de rätta.  Inspiration kan komma från Gud för Han är Givaren av varje god gåva men visionerna är väldig tveksamma. Hon framhäver en annan Jesus, ande och ett evangelium där alla skall ha del av de gudomliga.  Se de 3 punkterna i inlägg # 49. Finner du inte att dessa avvikelser är oroväckande som bekännande kristen?

Utdrag från Akianes blogg:

"Jesus shared with us: 'I am the way, the truth and the light. No one comes to my Father, but through me.' I feel that he invited us to participate in the divinity. Each of us is one of kind [ sic ] original path to the way of truth and light, and without our individual love and effort we cannot understand and reach God" (http://akiane.com/blog/?tag=akiane).  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-11 10:11 #59 av: OlgaMaria

#58

Det jag menar är att hon inte hävdar att hennes Jesusmålningar exakt avbildar Jesus så som han verkligen ser ut, däremot är de ju Jesus-målningar, precis så som mängder av andra konstnärer också målat bilder föreställande Jesus. 

Måste ens grunderna verkligen vara på plats för att en människa ska kunna ha ett äkta Gudsmöte och kunna berätta om det? Ang. det du citerade från hennes blogg... Akiane är uppvuxen utan kristen fostran och utan kyrklig tillhörighet. Dessutom är hon ingen övermänniska. Det låter som ganska naturligt att hon funderar och resonerar ganska fritt även kring grunderna. Jag ser inga problem med att människor fascineras av hennes målningar. Jag har hittills aldrig stött på någon som haft konstiga föreställningar om tron och hänvisat till henne. Den dagen jag gör det behöver jag antagligen inte heller tala om Akiane utan det räcker att tala om vad Bibeln säger.


/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2013-02-11 11:30 #60 av: Woodland

Det jag menar är att hon inte hävdar att hennes Jesusmålningar exakt avbildar Jesus så som han verkligen ser ut.

Nej, det förstår jag att du menar men Colton Burpo (den lille killen som dog och har påståtts varit i himlen) såg målningen och sade att så såg Jesus ut!  Hmmmm  

Måste ens grunderna verkligen vara på plats för att en människa ska kunna ha ett äkta Gudsmöte och kunna berätta om det? 

Inte "ens" grunder utan vad Jesus har gjort enligt bibeln.  Det är detta som delvis gör det möjligt att avgöra om deras "möte" är av Gud eller inte. Ingen av oss är helt hemma i teologin och vi kommer att bli varse det i evigheten.   Men med de tre tunga punkterna i inlägg # 49 som bedömningskriterier kan jag inte acceptera hennes trosvärld.  Målningar är för de mesta jättefina, det tar jag inte ifrån henne, likså tycker jag att de blir mer och mer lika new age konstnärers verk dessto äldre hon blir.

Ingen av oss är övermänniskor - vi är alla syndare som behöver en Frälsare.  Någon kan vara världskändis eller helt anonym men om de representerar en trosinriktning som inte finns stöd för i Ordet spelar det knappast någon roll:  Ordet äger. 

Varken du eller jag kommer kanske aldrig i kontakt med folk som har lurats av filosofin bakom hennes arbete.  Faran för många ostabila själar är lika stor ändå. Det kan gott hända att någon läser denna tråd och får upp ögonen - vad vet jag.

  Hon påstår att hon fick se Guds händer.  Det var mer än vad Moses fick se.  Hon påstår att hon bli instruerad att memorera tusentals visdomsord som stod skrivna på en lysande bokrulle.  Så nu har vi en annan uppenbarelse direkt från Gud eller?  

Jesus sade att falska tecken innan Han återkom skulle vara så övertygande att de t.o.m. kunna övertyga nästan de utvalde.  Jag vill påstå att "the devil is in the details." 


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-11 11:53 #61 av: OlgaMaria

Nej, det förstår jag att du menar men Colton Burpo (den lille killen som dog och har påståtts varit i himlen) såg målningen och sade att så såg Jesus ut!  Hmmmm 

Ja, jag vet. Jag tycker det är ganska coolt. Båda håller dock med om att det inte går att fånga helt i en målning.


Woodland. Grejen är väl att vi har helt olika syn på visioner, drömmar osv och att diskussionen egentligen handlar om ifall sådant är bibliskt och förenligt med kristen tro eller inte. Jag tycker det är orättvist att Akiane (och en massa andra personer) ska hamna i skottlinjen för en sådan diskussion. Det är onödigt att diskutera detaljerna kring dessa personer när vi tänker olika i grunden, oavsett alla detaljer kring olika personer.

Jag vet fler personer som sett Jesus händer. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2013-02-11 12:20 #62 av: [Mirjam76]

När man läser diskussionen, så undrar man om man ens vågar vara kristen och lita på sina egna känslor, upplevelser och tankar 

Anmäl
2013-02-11 12:40 #63 av: OlgaMaria

#62 Tråkigt att du känner så... :-/ Men vi får lita på 

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Fil 2:13

=)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2013-02-11 13:11 #64 av: Woodland

# 62

Lita på Herren och Hans ord.  Man kan vara vaksam men inte rädd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-11 20:50 #65 av: Spectabile

Jag har följt den här tråden och plötsligt poppade namnet Akiane upp och några inlägg senare poppade namnet på en bok upp som heter "Himlen finns på riktigt". Jag har haft båda dessa böcker i min hand och jag tänkte bara nämna några ord om mina subjektiva reflektioner om dessa böcker. 

Först boken av Akiane, jag kunde inte förmå mig till att läsa mer än ca en tredjedel av den och varför vet jag inte riktigt, men den kändes aldrig "bra". Visst, tjejen är konstnärligt begåvad, men att den skulle vara inspirerad av Gud kändes väldigt tveksamt. Så gick det med den boken för min del.

"Himlen finns på riktigt" läste jag från pärm till pärm. Det var en bok där jag snabbt insåg att det bara var påhitt från början till slut. Inte blev det bättre av att Colton påstod att Akianes målning av Jesus var den som bäst överensstämde med den Jesus han sett i himlen.

Då finns det säkert någon som opponerar sig och menar att en 4-åring inte kan ljuga eller hitta på sådana här saker, det kan jag bara instämma i. Men det är inte Colton som skrivit boken, det finns ju en författare bakom och som sådan kan han skriva vad som helst. Huvudsaken är att en bok tilltalar människor så att försäljningssiffrorna skjuter i höjden. Boken var detta till trots lite smårolig att läsa, men den ska läsas som vilken annan skönlitteratur som helst. Den ska enligt mig inte läsas ur ett kristet perspektiv.

Tack för mig

Anmäl
2013-02-11 22:12 #66 av: Camillhe

Tack Spectabile för ditt inlägg. Du förtydligade en sak jag inte kunnat sätta ord på. Det handlar inte om att försöka smutskasta någon, och att se på ovanstående som sköntlitteratur, eller konst är en helt annan sak. Det är när man hävdar och tror att det är Gud som är sändaren av detta som det blir problem, och det är det vi försökt visa, att det här är inte från Gud. Varken målningarna, dikterna eller pojkens berättelse är ngt Gud använt för att nå människor eller för att visa sig genom.

Anmäl
2013-02-12 09:25 #67 av: [Mirjam76]

Hur ska man veta 100% att en vision eller upplevelse är från Gud?

Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken. Matt 10:27

Anmäl
2013-02-12 12:53 #68 av: Woodland

Viktig fråga! Jag tror det är bäst M. om vi flyttar detta ämne och startar en ny tråd.

.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-12 16:19 #69 av: CupcakeGod

#68 Länken funkar inte. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.