Livsfrågor

Dinosaurie-DNA, blodkroppar osv

2013-01-20 13:54 #0 av: Woodland

Flyttat av Sajtvärden från denna tråd där en artikel från Creationist diskuteras.

 

Avatar för Sukram 2013-01-20 02:30#106 skrivetav Sukram

Har läst artiklarna nu om dinosaurie-DNA och blodkroppar. Ska se om jag kan hitta orginaltexterna. Även i texten som återges på kreationistsajten står det ju att man inte kan säga att det är dinosaurie-DNA, bara att man hittat okänt DNA. Eftersom vi i stort sett bara fullständigt kartlagt genomet hos en handfull arter på jorden så det återstår ett antal miljoner arter att jämföra med innan man kam utesluta kontaminering...

Sen ska man inte dra de naniva slutsats som de gör:

"Evidence of hemoglobin, and the still-recognizable shapes of red blood cells, in unfossilized dinosaur bone is powerful testimony against the whole idea of dinosaurs living millions of years ago. It speaks volumes for the Bible’s account of a recent creation."

Detta är enstaka fynd, vilka inte är fullt analyserade och det finns många osäkerhetsfaktorer att analyera vidare. Att genast dra slutsasten att jorden är yngre är helt ogrundat.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-20 14:02 #1 av: Woodland

# 106

Även i texten som återges på kreationistsajten står det ju att man inte kan säga att det är dinosaurie-DNA, bara att man hittat okänt DNA. Eftersom vi i stort sett bara fullständigt kartlagt genomet hos en handfull arter på jorden så det återstår ett antal miljoner arter att jämföra med innan man kam utesluta kontaminering...

Jag är inte utbildad i biologi eller så men jag måste fråga - Så om man sågar itu en T-Rex femur och hittar vävnaden som fanns i benet finns det en möjlighet att den vävnaden kommer från ett annat djur?

I en artikel från 2002 bemöter Dr. Wieland flera invändningar till artikeln.

Detta är enstaka fynd, vilka inte är fullt analyserade och det finns många osäkerhetsfaktorer att analyera vidare. Att genast dra slutsasten att jorden är yngre är helt ogrundat.

Hur många benbitar har hittats (enstaka fynd) som har gjort det möjligt för evolutionstroende att sammansätta ett helt skelett av en apa/människa från ett käkben fastän delar av skelettet hittades mycket djupare ner i marken än käkbenet och ca 1,5 km bort?  (t.ex. Lucy)

Det är klart att oavsett vad evolutionstroende ser så tolkar de informationen utifrån sitt perspektiv precis som en kreationistisk vetenskapsman drar andra slutsatser när h/h ställs inför samma information.  I en senare artikel (än länken ovanför) diskuteras den mjuka vävnaden med elastiska egenskaper som hittades i laboratoriet.

Fastän detta fyndet helt motsäger det gänse synsättet gällande dinosauriernas utrotning för 65 million år sen,  bortförklaras fyndet för att det KAN inte vara möjligt på något annat sätt än vad många tar för givet.

"As philosopher of science Thomas Kuhn pointed out,5 what generally happens when a discovery contradicts a paradigm is that the paradigm is not discarded but modified, usually by making secondary assumptions, to accommodate the new evidence."

5 Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, 3rd edition, University of Chicago Press, 1996.

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-23 22:51 #2 av: Woodland

Annat om dinosaurier från Creation.com. . . .

A team of researchers gave a presentation at the 2012 Western Pacific Geophysics Meeting in Singapore, August 13–17, at which they gave 14C dating results from many bone samples from eight dinosaur specimens. All gave dates ranging from 22,000 to 39,000 years, right in the ‘ballpark’ predicted by creationists.1 But if dinosaurs really were millions of years old, there should not be one atom of 14C left in them.

En forskargrupp gav en presentation på Western Pacific Geophysics Meeting i Singapore 13-17 augusti 2012 de  lämnade där resultatet av en C14 tidsbestämmelse  från många benprov tagna från åtta dinosaurier.  Alla proven visade sig vara inom en tidsrymd av 22000 -39000 år, ungefär som kreationisterna påstår.  Men om dinosaurierna verkligen var miljoner år gamla borde det inte bli en enda C14 atom kvar.

Two of the report’s physicist co-authors, Professor Dr Robert Bennett and Dr Jean de Pontcharra, till recently with the French Atomic Energy Commission’s Grenoble Research Centre, are urging colleagues to do their own carbon dating of dinosaur bones.

Två av författarna till forskningsrapporten, professor Robert Bennet och Dr. Jean de Pontcharra, tills nyligen anslutna till den franska atomenergikommissionen Grenoble Forskningscentrum, uppmanar kollegerna att göra sina egna kolmätningar från dinosaurieben. Läs mer på länken ovanför.

På You Tube finns en videopresentation av fynden.  Ljudet är inte det bästa men om man förstorar upp bilden och höjer ljudet så mycket det går bli det lite bättre.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.