Kyrkan

Helande, Sola Scriptura m.m.

2013-01-11 16:57 #0 av: Woodland

På grund av att vi har kommit Off Topic i tråden "Frågor om Bön" flyttar jag inläggen och vi kan fortsätter diskussionen här.

# 45 av Woodland

När helande tar plats över behovet av omvändelse har man hamnat fel. Tanken att folk måste helas för att tro är också obiblisk.   En hel del av vad vi ser idag i så kallade helandemöten är ett tecken på den sista tidens villfarelse.  Ännu idag gäller orden som Abraham gav till den rike mannen: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.  Lukas 16:31    Under frälsar inte.

Jag är helt på det hundra med att Gud helar idag.  Min position motsätter sig inte de bibelverser som citerades i #39.

Vad jag anser är passerat är det mått av kraft som visades genom Apostlarna på just helande, under, tecken och skriftens uppenbarelse därför att det var en särskild tid i Guds plan. Nu har vi hela Guds rådslut i Bibeln.  Den positionen har varit rådande i kristendomen genom århundraden, och under dessa århundraden som världen har sett.  Det är när folk vill ha "mer" än vad som är uppenbarat som problemen börjar.

Det är nutidens tonvikt på helandet som är snedvriden.  Den helige Ande är sanningens ande och det skulle vara emot Hans eget väsen att bestå med falska tecken och under.  Det finns falska tecken och under, en falsk ande och falska Jesusar också som jag har skrivet om flera gångar på sajten. (2 Kor. 11:4)

Naturligtvis hade varit lättare att urskilja de sanna och falska bara utifrån en ettikett som sätts på allt och kan ses av de troende men det är inte så. Det har det aldrig varit. Den rätta vägen är smal.

Vi människor följer "Jesus" för fel orsaker. Dessa finns i varje hjärta och Guds helgelseverk i oss tar död på det.  Men vi kommer aldrig att fatta djupet av fördärvet som den mänskliga naturan är besmittad av. Vi kan be att Herren visar oss vad som finns i våra hjärtan (motiv, uppsåt osv).  Var beredda på obekväma överraskningar.

Som Jesus sade i Matt 7 att många skall åberopa under, andeutdrivningar, profesior osv inför Honom på domens dag. Han skall svara "Jag känner er inte."

På dessa You Tube klippen visas några som påstår sig "hela" folk.  Detta är störande.  "De" gör det. . . "Han/hon" grejar det. Det är inget nytt. Detta har jag sett i karismatiska möten på 70-talet när allas ben skulle växa ut. Även jag som svalde de mesta av detta då tyckte att gränsen var nådd.

Blir folk verkligen helade bara av att säga "i Jesu namn"? Är det möjligt att det blir till en ramsa som en ramsa i magi?  Bibliskt baserat helande är ingenting man "lär ut" på det sättet.  Det är en suverän gärning av Herren själv precis såsom frälsningens ljus.   Vi får ingen uppföljning i Y-T klippen och därmed inget bevis på att personerna i fråga har verkligen blivit botade.

Det som är märkvärdigt är att det nyaste inom detta med hälsa är medicinsk energi. Man kan läsa i den länkade artikeln att villfarelsen kommer "full circle" nu och föreningen av ockult teknik med kristenlik lära sammanfogas.

Vi behöver vara på vår vakt därför att biblen varnar oss över och över igen. Som tiden går mot sitt slut blir villfarelsen större och mera förvillande (bibelversen Camhille citerade i #41).  Andligt sett lever vi i en farlig tid.  Men vi kan leva i stor glädje också, Internettan, därför att våra namn är skrivna i himlen. Lukas 10:17-22

En sann omvänd person är känslig inför synd,  Det är en progressiv utveckling genom livet.  Och att härbärgera falska läror och obiblisk praxis med en jesus-stämpel är synd och överträdelse inför Gud.

Så säger Herren:

Himlen är min tron

och jorden min fotapall.

Vad för ett hus kan ni bygga åt mig,
vad för en plats där jag kan vila?
Min hand har ju gjort allt detta,
så att det blev till, säger Herren.
Jag skådar ner till den som är betryckt
och har en förkrossad ande,
och till den som fruktar mitt ord.

Jes 66:1-2

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 16:59 #1 av: Woodland

# 46 svar till ILJ69

# 43

Det finns de som har blivit varnade av Gud för fara osv. på detta viset men för det mesta leder Gud på andra sätt och ofta är vi omedvetna om det.

Jag tror inte din känslighet är en nådegåva i bibilsk bemärkelse. Människor är skapade olika och vissa är mera känsliga än andra.   Det bästa är att vandra nära Gud, läs bibeln och ta del av kristen gemenskap.  Inom den kristna gemenskapen kommer du att finna din plats och funktion.  Gåvorna är till för kyrkan.

Vad Gud har för dig kommer i sin tid.  Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.  Allt Gud anförtror oss innebär ett väldigt stort ansvar.  Det innebär att man förvaltar något man inte är förtjänt av.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:07 #2 av: Woodland

# 47 av ILJ69

Tack Woodland för svar. Ja, det kan ju höra ihop med min känslighet. Har ju upptäckt att jag är en personlighetstyp som kallas HSP, en högsensitiv person. Troligen har jag formats till denna typ av mina livserfarenheter.

Ja, sant allt kommer inom sinom tid och det finns en tid för allt. Vad enkelt allt vore om man visste allt, men då skulle man nog förlora förmågan att "vandra i tro" för Herren. Att tro är ju att leva i nuet med Gud och att tro, fast man inte ser. Huvudsaken att man blir räddad Glad

Säll är den som inte har sett, men ändå tror.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:08 #3 av: Woodland

# 48 svar av TheresiaW

#45 Vad jag anser är passerat är det mått av kraft som visades genom Apostlarna på just helande, under, tecken och skriftens uppenbarelse därför att det var en särskild tid i Guds plan. Nu har vi hela Guds rådslut i Bibeln.

Kan du verifiera det med bibelordet?

När det gäller skriftens uppenbarelse håller jag med dig av den enkla anledningen att syftet med NT är att berätta om den verklige personen Jesus och nu är vi inte längre kontakt med den tiden, utan behöver gå tillbaka till förstahandsvittnena. Men i övrigt håller jag inte med dig.

Det står ingenstans att den första kyrkan och den första tiden var speciell jämfört med andra platser och andra tider. Det uppdrag Jesus lämnade oss med var att med hjälp av den helige Ande vittna till jordens yttersta gräns. De första apostlarna påbörjade detta, men ännu har vi inte fullbordat uppdraget.

 

Bibliskt baserat helande är ingenting man "lär ut" på det sättet.  Det är en suverän gärning av Herren själv precis såsom frälsningens ljus.

Men Jesus lärde sina lärjungar genom sitt eget exempel, sen fick de gå ut och göra det själva. Det fick ett tydligt uppdrag som inkluderade "bota sjuka". Dvs, de visste på förhand vad de skulle göra. De gick ut bland annat med syftet att människor skulle bli botade.

När lärjungarna berättar för Jesus att även andra, som inte hör till gruppen av människor som följde Jesus, gör detta, så blir Jesus glad och säger att de inte ska hindra dem. Varför ska vi då hindra människor som ber för sjuka i Jesu namn idag?

(Visst håller jag med om att vi ska pröva allt, men jag anser att den "stil" som t ex Torben praktiserar är biblisk).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:09 #4 av: Woodland

# 49 av Camillhe

Theresia, jag är inte predikant. Jag hävdar inte att jag har gåvan att be för sjuka. Jag predikar inte för människor.

Grundbudskapet i Bibeln är väldigt enkelt och grundläggande. Man måste inte ha en hög teologutbildning för att kunna berätta om Jesus för människor. Men väldigt många av de predikanter som du förespråkar (Benny Hinn, Ulf Ekman etc) lär ut en LÄRA. En obliblisk lära. Och när människor blir "helade" på möten i den andan så är det inte av Gud. Och det handlar om ett ansvar, att som kristen, ta reda på vad predikanter lär ut och om det stämmer överens med Bibeln.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:10 #5 av: Woodland

# 50 av Internettan

Det finns säkert faror att varna för.

Jag kan tänka mig att stora möten som drar folk just för att folk vill se helanden och få en massa känslomässiga upplevelser kan leda fel. Och att en del faktiskt har fel lära. Hela sammanhanget blir kanske farligt och folk dras dit av fel orsaker.

Men att gå ut på gatan och berätta om Jesus samtidigt som man visar på ett konkret sätt att Jesus/Gud finns och att han är verklig - det känns mer positivt. Det är svårt att nå människor idag. Hur visar man att folk behöver Jesus i Sverige idag? Att de behöver förlåtelse? För vad? Ett helande blir ju ett vittnesbörd som de inte glömmer och som mer än ord kan få folk att öppna ögonen. Ute på gatan hinner man nog inte predika fel. Men tar väl upp huvudbudskapet bara såvida inte folk är extremt frågvisa?

Är det förresten någon som sett den här videon? Den visar hur flera kända predikanter gör "bock-tecknet" (det där med pek- och lillfinger upp och som sägs representera satan, används ofta av hårdrockare). Jag vet inte om det är omedvetet och bara en slump, men påfallande ofta åker dessa fingrar upp. Berättarrösten menar att det är en ande som får dem att göra så (även om det inte är medvetet) och att en kristen med den helige Ande aldrig skulle kunna göra så ens omedvetet.

Videon visar också många tillfällen när predikanterna sägs uttala "satan" osv och de visar detta genom att spela upp ljudet i slow motion. Ganska intressant och man vet inte vad man ska tro. Det låter som att de faktiskt säger såna saker. Men det är svårt att faktiskt avgöra.

Det är en lång video och är man inte så värst intresserad så orkar man nog inte se den. Men man kan ju alltid se en snutt.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:11 #6 av: Woodland

# 51 av Woodland

# 48

Det är klart att du inte håller med mig.  Din inställning har sin ursprungsgrund i William Branhams tolkningsläror om det övernaturliga.

Vad jag anser är passerat är det mått av kraft som visades genom Apostlarna på just helande, under, tecken och skriftens uppenbarelse därför att det var en särskild tid i Guds plan. Nu har vi hela Guds rådslut i Bibeln.

Kan du verifiera det med bibelordet? (Theresia)

Vi behöver inte ett bibelord som specifikt målar ut detta när den kristna historienhittilldags stöder den traditionella synen på den unika uppvisningen av gudomlig kraft med Jesus och Apostlarna.

När jag läser vad du skriver om orsaken till att NT har skrivits kan jag dra slutsatsen att vi är inte överens om det heller.

Torben uteslutar en väldigt viktig komponent - Guds vilja.  Jesus lärde ut det.Ske din vilja.  Det gäller helande också.  Sedan är det din övertro till hans metodik med sin brist på verifikationer som också är bekymmersam.

It has been said Divine healing is by God, while faith healing can be done by just about anyone, Christian or not.

översättning - Det har sagts att gudomligt helande är av Gud, medan troshelande kan göras av nästan vem som helst, kristen eller inte.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:12 #7 av: Woodland

# 52 av Woodland

# 50

Hur visar man att folk behöver Jesus i Sverige idag? Att de behöver förlåtelse? För vad?

Herren visar oss vårt behov av Jesus och som Gud alltid har gjort - genom Ordets förkunnelse.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:14 #8 av: Woodland

# 53 av ILJ69

Det är skrämmande i dessa tider hur lätt man kan bli förledd och hur viktigt det är att ta fram mig utav sig själv (Gud i dig), att bli den som Gud skapat oss att vara. Det behövs mkt tid av bön i ensamhet med Jesus för att man inte ska tappa fotfästet ute i världen.

Man får lyssna inåt på Guds Ande och pröva allt på olika sätt. Det var en skrämmande Youtube-film och hemskt om det är så!

Jag minns att jag en gång hade en dröm om att jag träffade en man på stan och han bad mig följa med på en gudsstjänst. Jag frågade vad det är för en kyrka och församling. Han sade bara att vi tillber Gud.. kom och tillbe med oss!

Jag gick misstänksamt med för att titta och gudstjänsten började som en vanlig gudstjänst med lovsång, men sedan när pastorn kom ut för att predika så förvandlades alla i publiken, även pastorn.  Jag hade hamnat på en djävulsdyrkanstjänst istället för gudstjänst.

Jag blev riktigt arg i drömmen och sade att Här vill jag inte vara! Ni har lurat mig. Ni tillber ju inte Gud!

Då försökte dom övertala mig och hindra mig från att gå ut, men jag slog mig ut med Andens svärd.

Kom bara att tänka på den drömmen när jag såg youtube-filmen.

 

Konstigt nog har jag ofta såna här "test-drömmar", där jag ska vinna över det onda. Senast inatt hade jag nån sån dröm också, men kommer inte ihåg den längre.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:15 #9 av: Woodland

# 54 av TheresiaW

#53 =)

Jag har också den typen av drömmar ibland. De kommer ofta i tider där man tar nya andliga steg eller där det på olika sätt är turbulens i ens liv. Ljuset och mörkret står då i konflikt med varann i våra liv och det blir tydligt i drömvärlden.

Även om det kan vara jobbigt tror jag att det måste vara underbart för dig att få markera din ställning så tydligt i drömmarna, att få markera att du är kristen och tar avstånd från andra saker. Jag tror att de här möjligheterna att få visa vart du står är nyttiga för dig.

Om drömmarna är för jobbiga i perioder är det en tydlig signal från vår ande till vår själ att vi behöver be mer och ägna mer tid med Gud för att kunna stå fasta.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:16 #10 av: Woodland

# 55 av TheresiaW

#51 Bibeln är min "modell" =)

"Vi behöver inte ett bibelord som specifikt målar ut detta när den kristna historien hittilldags stöder den traditionella synen på den unika uppvisningen av gudomlig kraft med Jesus och Apostlarna."

Sola scriptura!?

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:18 #11 av: Woodland

# 56 av Woodland

Sola scriptura är inte relevant här. Du frågade efter Guds agerande efter NT tider och den är uppenbar i kyrkohistorien. MEN sola scriptura är relevant när t.ex. Ulf Ekman återknyter kontakt med RKK och faller in i läror och historiska tolkningar av hur kristendomen utvecklades som underminerar Reformationens 5 solas. Den är också relevant när det gäller t.ex. Benny Hinn. Jag har varit både katolik och, under några år, en som beundrade Hinn p.g.a. K. Kuhlman. Det jag skriver har jag undersökt noga sen 2001. Mycket smärtsamma sanningar har drivits hem. Jag har ingen som helst illvilja mot dig utan en längtan att du blir fri från dessa obibliska influenser. Jag kan tillägga att Ekmans dragning till katolisicm förvånade även mig. Jag hade inte väntat mig en sådan utveckling.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:19 #12 av: Woodland

# 57 av TheresiaW

#56 Jag tänker inte försvara eller diskutera Hinn. Ekman har inte alltid varit helt på spåret men jag är övertygad om att han går med Gud och mognat med åren. Jag tycker att den kritik som riktas mot Ekman ang. hans s k dragning mot katolicism är full av överdrivningar och hat (mot Ekman och RKK). Jag tror att kärlek och vänlighet mellan oss kristna, även katoliker, banar väg för Guds vilja med oss. Det betyder inte att vi ska vara urskiljningslösa.

"Sola scriptura är inte relevant här. Du frågade efter Guds agerande efter NT tider och den är uppenbar i kyrkohistorien."

Så du menar att vi ska bygga teologi utifrån historiska händelser som inte är en del av NT?


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 17:32 #13 av: Woodland

# 57

Så du menar att vi ska bygga teologi utifrån historiska händelser som inte är en del av NT?

Nej. När vi läser breven i NT kan man läsa att det är läran som är det viktiga. Auktoriteten för Apostlarnas undervisning baserades på att de var direkt kallade av Herren själv och hade sett Honom efter uppståndelsen. Undren och tecknen som följde dem var bevis för det faktum att de var direkt utvalda av Herren.  Dessa mäns grundläggande roll har inte betvivlats inom de rättrognas led.  Genom kyrkans historia har Jesus och Apostlarnas tid ansetts vara unik ang. övernaturliga tecken.  Visserligen har Gud ingripet genom kyrkans historien men inte  med ett sådant mått.  Och brist på bevis för många påstådda mirakel idag underminerar inte det synsättet.

Synsättet att kraftgärningar skall fortgå idag i samma utsträckning som på apostlarnas tid har kommit till p.g.a. William Branhams tolkning och irrlärorna inom Latter Rain. (tidigt 1900-tal).   Naturligtvis kan ingen hålla dig som ansvarig för Hinns läror och manér men du har försvarat honom förut såsom jag också gjorde förr i tiden.

 

Jag tror att kärlek och vänlighet mellan oss kristna, även katoliker, banar väg för Guds vilja med oss. Det betyder inte att vi ska vara urskiljningslösa.

Vad menar du med Guds vilja med oss?  (Det finns inget hat hos mig mot Ekman eller katolikerna!)  Frågan är om Ekman och de som följer honom, vet vad skillnaden är mellan oss och hur läran inom RKK utvecklades till vad den är idag.

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-11 22:48 #14 av: [ILJ69]

Det är nog jag som är boven Förvånad Kan aldrig hålla mig logiskt till en sak utan börjar glida in på andra saker.... Sorry thats me CoolObestämd

Anmäl
2013-01-11 22:48 #15 av: [ILJ69]

Jag pratar inte på samma sätt som ni andra...  Obestämd

Anmäl
2013-01-11 23:29 #16 av: Camillhe

ILJ69, Det är inte ett problem att trådar blir OT, det är ju intressanta och viktiga ämnen som tas upp så du ska absolut inte se det så.

Jag tycker nog att de flesta har väldigt olika sätt att "prata" på. Vi har alla olika bakgrunder och sätt.

Anmäl
2013-01-11 23:31 #17 av: Woodland

Nej då! Det är inte "fel" om samtalet grenar ut åt olika håll. Det är nästan oundvikligt ju längre diskussionen fortgår. Du kan alltid starta en ny tråd om du vill !

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-12 00:31 #18 av: [ILJ69]

Hoppas att jag iallafall kan "ge något"genom mitt sätt att prata. Gud välsigne och godnatt. (hjärta)

Anmäl