Off Topic

Forskning om religiösa människor

2012-12-30 21:43 #0 av: [kastrullfreak]

Läste för ganska länge sen en artikel som handlade om religion, kortfattat så hade forskare i Usa kommit fram till att personer som tror på gud har lägrer IQ, vad tror ni?

kan detta stämma?

Och om det stämmer vad kan detta bero på?

Ter sig människorm med lägre IQ lättare till religion?

Är IQ ens viktigt?

 

Och på tala om detta, kan det vara anledningen till att sekter skapas, att religösa människor är de lättaste att manipulera och utnytja?

 

Anmäl
2012-12-30 23:31 #1 av: Woodland

Är IQ ens viktigt?

Intelligens kan mätas på många olika sätt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-12-31 00:19 #2 av: [kastrullfreak]

Lite trist svar,, vill ju försöka skapa en diskution här.

Utveckla gärna, vilka sätt kan inteligens mätas på?

Anmäl
2012-12-31 01:08 #3 av: Cordata

Jag är väldigt nyfiken på vad det var för forskning och hur många personer som undersöktes :) Jag tror inte att IQ har med saken att göra över huvud taget och ställer mig mycket tveksam till forskningen.

Glöm inte att du är älskad och helt underbar!
Anmäl
2012-12-31 09:29 #4 av: [ILJ69]

Håller med Cordata, jag tror inte IQ har något med saken att göra, men däremot tror jag att människor som gått igenom svåra saker i livet, lättare hittar Gud, för att dom söker mening och svar.

Det står ju tex att det är svårt för en rik att komma in i himmelriket... varför står det så?

Hur är rika människor? (Man ska inte dra alla rika över en kam)

"Man kan inte tillbe både Gud och Mammon"

Jag kan tänka mig att om man lever ett rikt jordsligt liv genom materiella saker, och man styr sitt liv genom pengar och materiella saker för att hitta lycka, så ser man helt enkelt inte Gud och man vill inte överge sina pengar och egendomar för ett liv där man lider för Jesu skull. Det låter inte särskilt lockande.

Somliga vill ha sin belöning här och nu i form av pengar och materiella saker, andra ser hemligheten och belöningen bakom Jesu död.

Själv har jag gått igenom mycket svårt i livet och jag hittade Gud tidigt som barn, på egen hand. Sen har inte vägen alltid varit spikrak, snarare tvärtom.

Men jag har hopp, tro och kärlek genom Gud och mycket mera därtill.

Anmäl
2012-12-31 10:36 #5 av: Internettan

Frågan är ju vad IQ står för och vad ett test visar. Många menar att det inte har något med intelligens att göra. Kanske de som får bra resultat på IQ-test i allmänhet har en viss sorts kunskap och är mer vana att tänka på ett visst sätt? Ett sätt som gör det lite svårare att tro på det som inte går att själv se och kontrollera?

Intelligens, kunskap och visdom är kanske inte samma sak?

 

Anmäl
2012-12-31 10:59 #6 av: Internettan

Och på tala om detta, kan det vara anledningen till att sekter skapas, att religösa människor är de lättaste att manipulera och utnytja?

Nej, det tror jag inte. Det är väl mer så att de som är ateister inte gärna söker sig till sekter och alltså inte hamnar där.

Manipulerade kan vi alla bli lika lätt. Se bara på hur vetenskapen uttnyttjas av t ex läkemedelsföretag och hur de kan styra välutbildade läkare och myndigheter (och oss) hur lätt som helst.

Eller hur vi alla blir styrda av "det som är politiskt korrekt" men som egentligen inte är självklara sanningar utan mer hjärntvätt genom bl a media.

Jag blir förvånad över hur annars intelligenta människor, de som kallar sig skeptiker och/eller ateister, så blint litar på vetenskapen. Ifrågasättandet är minimalt och det påminner väldigt mycket om vilken religiös tro som helst.

Det är mest graden av "sekt-mentalitet" som är olika hos oss, tror jag.

Anmäl
2012-12-31 12:41 #7 av: Woodland

 

Här är en länk till en sida av en intelligent troende (!Wow! Flört) som visar en annan sätt att behandla informationen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-01 17:44 #8 av: Spectabile

# 7 Tack för den länken Glad Den ska jag spara !

Anmäl
2013-01-01 18:21 #9 av: [ILJ69]

Ja den var bra woodland. BokmärktGlad

 

Anmäl
2013-01-02 14:26 #10 av: JonasDuregard

#7 Hen ifrågasätter ju bara orsakssambandet, och det gör hen ju rätt i. Hen pekar på att det även finns en korrelation mellan fattigdom och religiositet och spekulerar i att det kan finnas en korrelation mellan fattigdom och låg IQ (även om hen inte gjort beräkningen för den).

Det kan ju finnas flera tänkbara orsakssamband, till exempel:
Religion leder till låg IQ och fattigdom
Fattigdom leder till religion och låg IQ
Låg IQ leder till religion och fattigdom
Fattigdom leder till låg IQ som i sin tur leder till religiositet
Fattigdom leder till fattigdom som i sin tur leder till låg IQ
Religiositet leder till låg IQ som i sin tur leder till fattigdom
...
Och givetvis: korrelationen beror på en helt annan bakomliggande faktor (något som orsakar låg IQ, fattigdom och religiositet).

Frågan är ju vilket (om något) orsaksamband som råder.

#8, 9 Vad tycker ni var bra med den förutom dess slutsatser?

En uppseendeväckande sak är att han har två olika Y-axlar i samma diagram och påpekar att två kurvor (en från vardera axel) har samma lutning (!). Det kan man så klart bestämma själv när man sätter ihop diagrammet genom att justera skalan på den ena axeln.

#5 IQ är ju ett slags försök att definiera intelligens någorlunda objektivt. Om man vill använda en annan definition på intelligens så kan den bli klurigare att använda.

"Kanske de som får bra resultat på IQ-test i allmänhet har en viss sorts kunskap och är mer vana att tänka på ett visst sätt?"

Kanske. Man försöker konstruera testen så att de testar "talang" för intelligens och inte hur mycket man tränat men det är inte helt enkelt tror jag.

"Ett sätt som gör det lite svårare att tro på det som inte går att själv se och kontrollera?"

Det låter osannolikt eftersom en av testernas huvudkomponenter är abstrakt tänkande Glad.

Men visst kan det vara något åt det hållet, frågan är ju då ifall det sättet att tänka på är detsamma som det vi brukar kalla intelligens.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-02 14:48 #11 av: Cordata

Just IQ mäter främst det abstrakt-logiska tänkandet, vilket är en viss form av inteligens som är relativt lätt att mäta med olika test då man får knäcka numreriska och logiska problem. Det är t.ex. betydligt svårare att göra EQ test som mäter fem andra inteligensområden: Stresshantering, anpassningsförmåga, allmänt välbefinnande, självkännedom och sociala relationer.

Många människor med högt IQ hamnar inom utbildningar som leder till olika forskaryrken osv, medan människor med högt EQ oftare jobbar med människorelaterade yrken. Man kan ha både högt IQ och EQ, det är ingen motsats.

Som jag har uppfattat det är de flesta läroböcker man har då man läser biologi, kemi och fysik baserade på att evolutionsteorin är den enda "sanna" läran. Ända sedan jag gick på lågstadiet har jag fått höra saker som att vi har hår på kroppen för att vi härstammar från apor (vilket iofs är felaktigt då evolutionstroende inte hävdar att vi kommer ifrån aporna utan har samma förfader som aporna). Då är det kanske inte så märkligt att många med hög IQ, som söker sig till utbildningar som bygger mycket på dessa tre ämnen, är evolutionstroende. Om man matas med det hela tiden från skolböckerna är det inte märkligt att man tar det som den enda sanna vägen.

Det finns flera forskare som är skapelsetroende, läser man tex tidningen Genesis så får man deras syn på hur jorden kom till osv. Skillnaden är att de inte särskilt ofta får sin röst hörd när det tillverkas läromaterial. Det tror jag kan vara en av orsakerna till att många med hög IQ inte är troende, om nu undersökningen stämmer.

Glöm inte att du är älskad och helt underbar!
Anmäl
2013-01-02 15:24 #12 av: JonasDuregard

#11 Hmm.

"Som jag har uppfattat det är de flesta läroböcker man har då man läser biologi, kemi och fysik baserade på att evolutionsteorin är den enda "sanna" läran."

Fysik har inget med evolutionsteori att göra, kemi är inte heller direkt relaterat. Evolutionsteori är en hörnsten i modern biologi men det är inte baserat på den. Man kan däremot säga att evolutionsteorin är baserad på forskning i biologi. Jämför: Fysik är inte baserat på gravitationsteori men alla forskare är överens om att teorin stämmer och den är en fundamental del av modern fysik.

"Då är det kanske inte så märkligt att många med hög IQ, som söker sig till utbildningar som bygger mycket på dessa tre ämnen, är evolutionstroende."

Som sagt är biologi det enda ämne som är direkt relaterat till evolutionsteori - och evolution är inte en tro utan en vetenskaplig teori.

"Om man matas med det hela tiden från skolböckerna är det inte märkligt att man tar det som den enda sanna vägen."

Jag tror nästan alla som går på högskolan känner till de alternativa hypoteserna och deras brister. Och varför tror du att de som skriver läroböckerna (forskare) skriver som de gör? Om du säger att det beror på indoktrinering eller ensidigt tänkande så vågar jag påstå att du inte vet någonting om hur forskning fungerar.

"Det finns flera forskare som är skapelsetroende, läser man tex tidningen Genesis så får man deras syn på hur jorden kom till osv."

De är en försvinnande liten minoritet. Det finns flera forskare som tror på nästan alla idéer som helst, men det betyder inte att alla idéer är korrekta eller ens trovärdiga hypoteser.

Forskning handlar inte om vad forskare tror utan om vilka resultat de kan redovisa.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-02 22:49 #13 av: Woodland

# 10

Är inte IQ tester ett trubbigt instrument?  Jag vet att det finns de i forskningsvärlden som anser detta.  Men tillbaka till huvudfåran.

En sådan undersökning är knappast tillräcklig för att fastställa att religösa människors har en lägre IQ.  Jag tror att vi kan också dra slutsatsen att fattigdom, religion och IQ inte behöver ha något samband alls.  Ta t.ex. innevånarna i U.A.E.  Fattiga - knappast.  Religösa - yup.  IQ - universitetsutbildade Oxford, Yale, Harvard osv.

Men det finns faktiskt belägg för att de flesta av oss kristna är inte så märkvärdiga i världssystemets ögon. Det står så i bibeln.  Detta är ett medvetet val av Gud och syftet är i fetstil här under.

Aposteln Paulus skrev redan i antiken i 1 Kor 1-

>>18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dŒrskap Šr visare Šn mŠnniskor, och Guds svaghet Šr starkare Šn mŠnniskor.

26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt.27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.<<

Det står "inte många", inte "inga".  Vi har haft och har hyperintelligenta, med höga samhällspositioner och folk av förnämna släkter inom våra led.  Men i det stora hela har Gud valt de oansenliga att umgås med.  Det är precis samma mönster som när Han föddes bland fattiga, föraktade människor för mer än 2000 år sedan.

Jag gillar det du skrev i slutet av # 12 - Forskning handlar inte om vad forskare tror utan om vilka resultat de kan redovisa.

Och jag tillägger - Hur de tolkar dem.

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-02 23:33 #14 av: JonasDuregard

#13 "En sådan undersökning är knappast tillräcklig för att fastställa att religösa människors har en lägre IQ.  Jag tror att vi kan också dra slutsatsen att fattigdom, religion och IQ inte behöver ha något samband alls.  Ta t.ex. innevånarna i U.A.E.  Fattiga - knappast.  Religösa - yup.  IQ - universitetsutbildade Oxford, Yale, Harvard osv."

För det första så har jag invändning mot hela ditt argument, du börjar med att säga att en studie inte fastställer någonting men sedan gör du ett än större fel och använder ett enda exempel som motbevis mot en korrelation.

För det andra har du en glorifierad bild av UAE om du tror att majoriteten av befolkningen tillhör någon slags olje-elit. 22% av befolkningen är analfabeter (siffra från 2003), det är bättre än afganistan och andra katastrofområden men  det är betydligt sämre än till exempel U-landet Zimbabwe. Så kanske inte det bästa exemplet på en upplyst religiös befolkning...

"Men det finns faktiskt belägg för att de flesta av oss kristna är inte så märkvärdiga i världssystemets ögon. Det står så i bibeln.  Detta är ett medvetet val av Gud och syftet är i fetstil här under."

Bestämmer gud vem som blir kristen Obestämd

"Jag gillar det du skrev i slutet av # 12 - Forskning handlar inte om vad forskare tror utan om vilka resultat de kan redovisa.

Och jag tillägger - Hur de tolkar dem."

I någon mån, men riktigt bra forskning (Glad) eliminerar tolkningsbehovet i så hög grad som möjligt. Inom naturvetenskapen har vi lyxen att nästan helt kunna eliminera tolkningsutrymmet, i princip så ska två olika forskare alltid nå samma slutsatser om de tar del av samma resultat. Det beror inte på att det har samma subjektiva åsikter utan på att de använder samma objektiva metod.

Om någon forskare faller offer för sina egna fördomar och publicerar en slutsats som inte följer av resultat och vetenskaplig metod så kan andra forskare granska slutsatserna och sätta fingret på problemet. Det är en metod som visat sig extremt effektiv för att studera verkligheten.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-02 23:59 #15 av: Woodland

Var fick du dina procent antal ang. UAE?  91% är läskunniga.  Jag har bott där.   De är muslimer.  Jag ansåg religion i allmänheten.   Jag är inte intresserade att fördjupa mig i en undersökning per sig.

Enligt bibeln råder Gud över allting -ja.  Det har Han gjort hela tiden.

Jag tror inte så blint på forskares objektivitet.  Ser bara på klimatdebatten.  En säger si och andra säger så.  När det gäller den är jag kanske mer skeptiker än du.  Flört

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-01-03 00:21 #16 av: JonasDuregard

#15 Jag använde samma källa som länken i #7: CIA world fact book. Det är som sagt en uppgift från 2003 och siffran för Zimbabwe (90.7%) är från samma år. 91% (gällde 2007) är inte heller särskilt imponerande, även om de nätt och jämt nått ikapp Zimbabwe...

"Jag tror inte så blint på forskares objektivitet. "

Du missförstår mig helt om du tror att jag skrev att forskare är objektiva. Det jag avsåg är att i den bästa sortens forskning behöver forskaren inte ens vara objektiv, resultaten talar för sig själva.

"Ser bara på klimatdebatten. En säger si och andra säger så."

Fast kanske 95% säger si? Flört Helt OT så klart och jag menar inte att vetenskap är en demokrati, bara att man inte ska framställa ett forskningsfält som delat i två läger bara för att det finns en och annan avvikande uppfattning (du skulle ju inte säga "se bara på frågan om jordens form, en säger platt och andra säger rund" - även om du skulle hitta ett par astronomer som tror att jorden är platt).

"Enligt bibeln råder Gud över allting -ja.  Det har Han gjort hela tiden."

Jag trodde han medgav ett mått av självbestämmande. Men om det är Gud som bestämt att jag inte ska vara kristen så är det väl bara att tacka och ta emot Glad (endera finns Gud men har bestämt sig för att inte välja mig till laget eller så finns han inte och då finns det ju ingen anledning att tillbe honom)

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-03 08:01 #17 av: Internettan

#10:

"Ett sätt som gör det lite svårare att tro på det som inte går att själv se och kontrollera?"

Det låter osannolikt eftersom en av testernas huvudkomponenter är abstrakt tänkande Glad.

Fast abstrakt tänkande är inte detsamma som tro.

Men visst kan det vara något åt det hållet, frågan är ju då ifall det sättet att tänka på är detsamma som det vi brukar kalla intelligens.

I så fall faller hela innebörden av ordet. Att tro på sånt man inte kan bevisa kan ju inte rimligtvis handla om ointelligens. Det handlar mer om hur man värderar kunskap och vilken kunskap man har och alltså använder för att dra sina (intelligenta) slutsatser. Att koppla intelligens till vilken kunskap man använder sig av går ju inte.

#16:

Du missförstår mig helt om du tror att jag skrev att forskare är objektiva. Det jag avsåg är att i den bästa sortens forskning behöver forskaren inte ens vara objektiv, resultaten talar för sig själva.

(Lägger mig i fastän svaret inte var till mig.) Hur många procent utgör "den bästa sortens forskning"? Kan inte vara särskilt många och jag tror du har en övertro på att naturvetenskplig forskning ofta har resultat som talar för sig själva. Om två forskare kommer fram till samma resultat så beror det ofta på att de "hjärntvättats" i samma skola. (Ursäkta ordvalet) Det är inte ovanligt att kontroversiella forskare aldrig lyssnas på, eftersom de redan från början anses ha fel. Man vill inte ens ödsla tid på att undersöka vad de säger och de blir ofta hånade och löjlig-gjorda av etablissemanget. Kunskap är tyvärr självbevarande och jag är tacksam för vårt informationssamhälle där jag själv har möjlighet att ta reda på saker och ting (på gott och ont).

Anmäl
2013-01-03 08:28 #18 av: JonasDuregard

#17 "Hur många procent utgör "den bästa sortens forskning"?"

Jag antar att du inte förväntar dig ett svar på den frågan.

"Kan inte vara särskilt många och jag tror du har en övertro på att naturvetenskplig forskning ofta har resultat som talar för sig själva."

Jasså det tror du. Tar du ofta del av naturvetenskapliga resultat?

"Om två forskare kommer fram till samma resultat så beror det ofta på att de "hjärntvättats" i samma skola. (Ursäkta ordvalet)"

Jag tror du har fel om det, men eftersom det bara är din åsikt och inte något som du har några belägg för så går det inte direkt att motbevisa.

"Det är inte ovanligt att kontroversiella forskare aldrig lyssnas på, eftersom de redan från början anses ha fel. Man vill inte ens ödsla tid på att undersöka vad de säger och de blir ofta hånade och löjlig-gjorda av etablissemanget."

Och du är säker att det beror på att de är kontroversiella och inte på deras bristande resultat?

"Kunskap är tyvärr självbevarande och jag är tacksam för vårt informationssamhälle där jag själv har möjlighet att ta reda på saker och ting (på gott och ont)."

Att vara tacksam för informationssamhället är detsamma som att vara tacksam för den vetenskapliga metoden (utan vilken informationssamhället skulle vara en omöjlighet).

Så du understryker min poäng om hur enastående framgångsrik vetenskapen är. Glad

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-03 09:15 #19 av: [ILJ69]

#18 Jag får en känsla av att du verkligen vill framhäva din logiska kunskap, men i tro ska man också lära sig att koppla bort sin logik. Allting handlar inte om logik och statistik.

I själva tron går man efter hjärtat, det som sammankopplar Gud och människa. Tro, hopp och kärlek.

"Take a leap of faith"

Anmäl
2013-01-03 10:07 #20 av: JonasDuregard

#19 "Allting handlar inte om logik och statistik."

Den här tråden handlar ju om forskning och då ska vi kanske inte helt bortse från logik och statistik heller.

"Jag får en känsla av att du verkligen vill framhäva din logiska kunskap, men i tro ska man också lära sig att koppla bort sin logik."

Kanske är det förklaringen till lägre IQ då? Logik är nog starkt kopplat till IQ.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-01-03 13:56 #21 av: [ILJ69]

Jag är nöjd med att vara tillräckligt smart Glad Gud är smart nog och jag har tillgång till Guds visdom, om det är Hans vilja.

Det är heller inte meningen att man ska veta ALLT, eller har kunskap om allt. Du får veta vad du behöver veta i enlighet med Guds vilja.

Anmäl
2013-01-03 15:52 #22 av: Camillhe

För att återknyta till TS så nej jag tror personligen inte det stämmer ang kristendomen. Då det dels finns ett starkt arv från judendomen att utbilda sig inom religionen och då det dels oftast finns en önskan att förstå Bibeln så upplever jag personligen att kristna i många fall är ganska belästa. Sen kan det nog finnas en skillnad på länder som är mindre sekulariserade än Sverige. I Sverige väljer de flesta sin tro, men i många länder är det mer samhällsnorm. När människor valt en tro upplever jag att de studerar den mer.

Nu är inte studier och IQ egentligen detsamma. Jag tycker IQ är ganska intetsägande just för att det inte mäter så mycket mer än logiska mönster, vilket iofs säkert är en bra egenskap, men en människa kommer sällan långt på högt IQ allena.

Ang sekter så är det ett ämne jag studerat länge, dvs religionsbeteendevetenskap och det finns inget enkelt svar på varför det finns sekter eller vilka typer av människor som fastnar i dom.

Jag tror att alla kan falla offer för en sekt, och det är mycket svårt att se klara mönster.

Anmäl
2013-01-03 20:54 #23 av: Internettan

#18:

Det finns exempel på en del av det jag säger, men bevis blir svårare.

Att vara tacksam för informationssamhället är detsamma som att vara tacksam för den vetenskapliga metoden (utan vilken informationssamhället skulle vara en omöjlighet).

Hur menar du nu? (Och jag har inga problem med den vetenskapliga metoden - jag har mer problem med hur den används.)

 

Anmäl
2013-01-04 00:24 #24 av: Woodland

Enligt bibeln råder Gud över allting -ja.  Det har Han gjort hela tiden."

# 16

Jag trodde han medgav ett mått av självbestämmande.

Ja, ett mått men vårt självbestämmande leder oss inte till Gud - det är kruxet.

 

Men om det är Gud som bestämt att jag inte ska vara kristen så är det väl bara att tacka och ta emot Glad (endera finns Gud men har bestämt sig för att inte välja mig till laget eller så finns han inte och då finns det ju ingen anledning att tillbe honom)

Guds befallning för alla är "Omvänd er."  Men oavsett om vi håller ett monergistikt eller synergistikt synsätt på omvändelse blir det ändå bara en vilja till slut - Guds.

Din sista mening hade gällt om det var en vanlig människa vi diskuterade men håller inte för en suverän och allsmäktig överhöghet.  Gud äger allt.  Så i och med att allt gott vi får i livet kommer från Honom bör vi människor vara tacksamma.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-08-13 19:19 #25 av: JonasDuregard

Religiösa människor är mindre intelligenta än icke-troende.

Imponerande med studien som följt 1500 barn från innan de valt trosinriktning, och som upptäckt att ju intelligentare de var redan som barn desto större chans att de avstår religion när de blir vuxna. Det bevisar att sambandet är att intelligens leder till ateism, inte att ateister tränar mer på IQ-test eller att man blir intelligent av att vara ateist eller något sådant.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-08-16 22:49 #26 av: Woodland

# 25

Det bevisar att sambandet är att intelligens leder till ateism

Jag tror inte att denna undersökning egentligen har så stor betydelse för ateisternas sak därför att den inte bevisar någonting för den vanlige gudsförnekaren.  Endast ca 1% av världens befolkning har en IQ över 135 . 

Men i vilket fall bekräftar Bibeln att intelligens är inte en förutsättning för tro. Fastän Gud i regel kallar de ringaktade har det funnits/finns mängder av mycket intelligenta människor som har trott/tror på en metafysisk varelse som de kallade/kallar Gud.

Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. 1 Kor 1:26-29

Forskarna diskuterar att det finns flera intelligenser och att IQ tester är inte rätt instrument att mäta denna med. 

I undersökningen framhålls också, i kritik mot slutsatserna, att man endast tillämpat en analytisk definition av intelligens och inte beaktat former av kreativ och emotionell intelligens. - citat från DN artikeln



Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-08-17 23:30 #27 av: Internettan

#25:

Intelligens är inte ett mått på hur mycket sanning man känner till, utan är mer ett mått på hur ens hjärna/tänkande fungerar.

Vad menar du att studien visar? Vad är det du egentligen vill säga oss med studien, om du tänker efter? 

  • Om Gud finns verkar intelligens vara ett handikapp när det gäller förmågan att förstå sådant som inte går att "ta på" eller som inte går att räkna ut logiskt. Studien visar kanske att intelligenta människor tolkar allt genom "hjärnan och vad den har lärt sig om världen" istället för att släppa kontrollen och tolka genom intuitionen. Tro handlar mycket om att våga gå "outside the box".
  • Om Gud inte finns har de intelligenta människorna rätt, och då måste intelligens vara en genväg till sanningen. Och eftersom många intelligenta människor väljer ateism måste ju ateism vara det sanna.

Jag tror inte att du och jag väljer samma alternativ när det gäller att tolka studien. Och det finns inte en objektiv vetenskaplig tolkning. Så studien säger egentligen ingenting av vikt. Den är ungefär lika intressant som en studie som visar att det finns ett samband mellan brunetter och blå skor.

Konstigt att jag tror förresten. Jag som är så intelligent... Gapskrattar

Anmäl
2013-08-18 00:33 #28 av: JonasDuregard

#27 "Vad menar du att studien visar? Vad är det du egentligen vill säga oss med studien, om du tänker efter?"

Ingenting egentligen, den dök upp på nyheterna och jag drog mig till minnes att det fanns en tråd om det här.

"Om Gud finns verkar intelligens vara ett handikapp när det gäller förmågan att förstå sådant som inte går att "ta på" eller som inte går att räkna ut logiskt. Studien visar kanske att intelligenta människor tolkar allt genom "hjärnan och vad den har lärt sig om världen" istället för att släppa kontrollen och tolka genom intuitionen. Tro handlar mycket om att våga gå "outside the box"."

Det är i princip raka motsatsen till vad artikelns författare spekulerar om. De nämner att intelligenta människor är mer benägna att gå sin egen väg och till exempel bli ateister (i USA är ateister en ganska liten minoritet).

"Den är ungefär lika intressant som en studie som visar att det finns ett samband mellan brunetter och blå skor."

Det där låter som ett väldigt slentrianmässigt avfärdande. Jag tycker det här är avsevärt mer intressant.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2013-08-18 10:02 #29 av: Internettan

#28:

De nämner att intelligenta människor är mer benägna att gå sin egen väg och till exempel bli ateister (i USA är ateister en ganska liten minoritet).

Okej, det kan nog stämma. Undrar då hur det är i länder där majoriteten är ateister eller icke religiösa. (Som i Sverige...) :)

Religion utövas ofta i ett sammanhang som kan vara lite "styrande" och traditionellt, t.om. inskränkt ibland och jag kan själv ha svårt för de sammanhangen. Så visst kan jag förstå att folk väljer bort detta. Hur många väljer egentligen bort Gud? Likadant kan man undra när det gäller religiösa människor. Hur många som utövar religion gör det pga "tradition/gemenskap" och hur många är äkta troende med ett personligt ställningstagande? 

Jag tror fortfarande också att det kan vara så att människor som har en tendens att analysera och litar på sitt intellekt har svårare att tro.

Forskarteamet säger också:

De föreslår i undersökningen att en förklaring bakom det funna sambandet kan vara att intelligenta människor är mindre benägna att ha religiösa övertygelser eftersom de förknippar sig själva med idéer som rör självkontroll.

Studien kanske är intressant men vad säger den egentligen?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.