Jesus

The Communion

2012-12-20 23:33 #0 av: Arten

Remember me!

Anmäl
2012-12-22 23:53 #1 av: [ILJ69]

Det var länge sedan jag tog nattvarden. Jag skulle vilja fråga lite mer om den, för jag har hört att man inte ska ta nattvarden om man syndat (medvetet), för då blir den inte till välsignelse??

Anmäl
2012-12-23 11:48 #2 av: Woodland

Syftar du på 1 Kor. 11: 26-32?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-12-23 17:31 #3 av: [ILJ69]

Tack ska kika på det.

Anmäl
2013-01-01 11:38 #4 av: Internettan

Nu fick jag också en massa frågor. Själv har jag väldigt svårt att koppla denna brödbit och detta vin till Jesus över huvud taget. Har svårt för symboler och att få dem "verkliga". Då kan man ju säga att jag tar nattvarden på ett ovärdigt sätt.

 

 

Anmäl
2013-01-01 12:35 #5 av: [ILJ69]

Det var jättelänge sedan som jag tog nattvarden, men man kan ju göra det hemma också till Jesu åminnelse.

Anmäl
2013-01-01 14:53 #6 av: Woodland

Hyllmeter har skrivits om nattvarden, och det finns olika positioner och läror om den.

Den romersk-katolska kyrkan tror bl.a. på transsubstantiationen. De anser att brödet och vinet genom ett mirakel blir omvandlade till Jesus sanna kropp och blod. Brödet och vinet ändras: de är inte längre bröd och vin.  De stödjer sig på Jesus ord under sista måltiden. (Luk. 22:14-20 och 1 Kor. 11:23-26) Så slutsatsen blir att Jesus offrade sin kropp och sitt blod som korstfäst innan korsfästelsen!?

Ytterlig kritik mot den hållningen är att Kristus offras om och om igen i varje mässa. Det är svårt att få transsubstantiationen att överenstämma med t.ex. I Heb. 12:12-14 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.

Protestanterna anser också att detta synsätt är emot befallningen i Apg. 15: 19-20 och 27-29 när det gäller att dricka/äta blod.  Dessutom är transsubstationens position en antyden till förnekelse av Jesus inkarnation. Han är människa och per definition kan en mänsklig varelse inte vara på två ställen samtidigt.  Hans gudomliga natur är allestädesnärvarande men hans fysiska person är inte det.

Protestanter  anser att det är en äkta andlig närvaro i brödet och vinet men att brödet och vinet inte ändras till det fysiska i välsignelsen.  Luther växlade lite ang. nattvarden men från vad jag förstår ansåg han att Herren var med församlingen i nattvarden. (Jag är öppen för tillrättavisning här)   Calvin ansåg att församlingen "lyftes" till himlen i Herrens närvaro.

Jesus talade symboliskt att Han var Livets bröd i Johannes ev. 6 och vinstocken i Joh 15.  Det Han säger om vinet i Matteus 26:29 kan vi läsa att Han såg det som vin. " Jag säger er: Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike." I Markus 14:25 " . . men säger jag er: Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike."

Man kan firar nattvarden ensam hemma t.ex. om man är sjuk eller inte kan komma till en kyrkan p.g.a. andra orsaker.   Men jag läser i ordet att hela tanken med nattvarden var/är att den bör firas i gemenskap med andra troende. Nattvarden är en vittnesbörd av att Herren skall komma igen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl