Kyrkan

Auktoriteter och Bibelsyn

2012-11-23 17:11 #0 av: Woodland

# 19

Inlägg från Norpan.  Flyttat hit från denna tråd.

-Först måste jag fråga vilken kyrka ni tillhör, så att jag vet hur ni tolkar bibeln.

Nopan, det kan låta bra och du vill säkert känna dig självständig från andras pådyvlade åsikter.  Det är många som tänkt och tänker som du.  Till slut ger det upphov till alldeles för många olika tolkningar som spretar åt olika håll och kommer längre och längre från grundtanken i Guds ord.

-Längre ifrån vet jag inte, men det finns redan en massa olika kyrkor och tolkningar. Jag tyckte jag kom längre ifrån Gud när jag var med i kyrkan (pingstkyrkan) Jag vill för min egen del veta sanningen i bibeln och tolka rätt och det gör jag genom att läsa bibeln, be och Jesus svarar mig.

Att kunna ta till sig vad bibeln lär ut innebär arbete, tålamod och tid. Utan rätt förståelse av bibelordet vet man inte vilken ande den är som "uppenbarar."

- Jag är ju döpt i den Heliga Ande och jag vet ju vem jag ber till.. menar du att Jesus inte skulle svara mig utan någon annan Ande?

Jesus sade själv: Om någon ber om en fisk.. inte ger du då honom en sten.

Den Helige Ande använder redskapen Han har lagt ner i sin kyrka - lärare, pastorer, osv. Det går inte att komma från den ordning som vi läser i skriften.  Det är nödvändigt att hålla sig till bibelordet som det tolkas i sitt sammanhang.

-Den HA är inte verkbar enbart i kyrkan, utan överallt och i alla som tagit emot Honom.

En som är ödmjuk, enligt Jesus, är också läraktig.  Vill vi inte ödmjuka oss inför de auktoriteter Gud har i sitt rike gör vi uppror mot Gud själv.  Och uppror mot Gud . . tja, vi vet vad det innebär.

Att ödmjuka sig är bra det håller jag med om, men vilka auktoriteter talar vi om? Präster? Staten? Jag tror man känner vem som kommer från Gud och vem som inte kommer från Gud, och man kan därefter ödmjuka sig. Men jag ödmjukar mig inte för alla.

Det gjorde inte Jesus heller, ta bara som exempel när han slog omkull alla borden i tempelgården och var vred för att dom hädade Guds tempel.

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

 


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-11-23 18:20 #1 av: Woodland

Jag tillhör officiellt ingen församling men är aktiv i en liten församling på min hemort.  Men min församlingsaktivitet definerar inte min bibelsyn eller tolkningsmetod.  Jag känner väl till Pingströrelsen i och med att medlemmar finns i min släkt och jag arbetade med dem på ett missionsfält.  Jag känner många varma gedigna troende inom Pingströrelsen, dock tillhör jag inte den.

Jag vill för min egen del veta sanningen i bibeln och tolka rätt och det gör jag genom att läsa bibeln, be och Jesus svarar mig.

Men hur vet du att du har "fått" en rätt tolkning?  Om man läser bibeln och komma till en svår passage måste man ha hjälp.  Det går inte bara att säga till den Helige Ande att Han skall visa genom en tanke som kommer till en som kanske bekräftas av en sensation. Det kan hända i undantagsfall att Han rycker in men Han omtolkar inte grundläggande sanningar i våra huvud för oss.  Det är inte säkert att det vi tror oss "få" stämmer med de övriga lärorna runt det ämnet i bibeln.  Det flesta sanningar har stötts och blötts av generationer före oss.

Jag säger inte att det är så i ditt fall, men faktum är att ett kännetecken för falska lärare är att de kommer med någonting väsentligt nytt.  Deras attityd är att kyrkans folk är så dumma och blinda och generationer före har gått miste om det de kommer med. Det har alltid varit så.

Det är sant att den Helige Ande i egenskap av gudomlighet är verksam i världen idag men Han är inte verksam i t.ex. New Age .  Hans uppenbarelse går genom sitt folk.  Men bibelordet varnar om och om igen att vi bör vara vaksamma mot falska andar och läror.  Och att Satan ger sig ut att vara någonting väldigt ljuvt och alskvärt - ljusets ängel.

Vi kan inte jämnföra oss med Jesus.  Han var/är templets Herre.  Han beordrade inte lärjungar att gå in och kasta omkull bord, eller hur?  Det Han gjorde där är i egenskap av Messias.  Det går inte att ta detta för ett försvar till egen tolkning. Jesus citerade den skrift som fariséerna använde för att förtycka folket och skosig på dem.  Men Han älskade skriften.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-11-24 03:01 #2 av: Camillhe

"-Först måste jag fråga vilken kyrka ni tillhör, så att jag vet hur ni tolkar bibeln."

Jag tillhör endast Svenska Kyrkan. Jag har dock en viss bakgrund i Pingstkyrkan. Inget av ovanstående säger speciellt mycket om hur jag tolkar Bibeln. Däremot har jag en universitetsutbildning i teologi, vilket nog påverkat mitt synsätt oerhört. Vi tre som är medarbetare på sajten har oerhört olika bakgrund och kan nog inte kategoriseras in i samma fack alls.

Jag tror inte att man måste vara med i en församling för att vara kristen, men jag tror det är till stor hjälp.

"- Jag är ju döpt i den Heliga Ande och jag vet ju vem jag ber till.. menar du att Jesus inte skulle svara mig utan någon annan Ande?"

Ja absolut tror jag att en annan ande skulle kunna svara dig. Öppnar vi upp oss för ockultism öppnar vi upp för andar. Men självklart kan jag inte säga hur det är i ditt fall.

 

Anmäl
2012-11-24 08:56 #3 av: OlgaMaria

Ibland gör vi ett ganska bra jobb att svara oss själva utan inblandning av andar. Om vi tex har svårt för vissa tankar i Bibeln så är det nästan omöjligt att "höra rätt" om vi inte har en stark vilja att underordna oss Gud och det han uppenbarat i Bibeln.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-11-24 11:11 #4 av: [Norpan88]

Nu hinner jag inte svara långt just  nu. (ska kommentera längre senare) men jag ser att ni tar upp ockultism och new age hela tiden när det gäller mig Förvånad Varför? Det är som att ni placerat mig i ett fack av nåt slag, dömt mig bara för att ni har sett mig inne på övernaturligt.

Det kan ni ju svara på först.

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-11-24 12:09 #5 av: Camillhe

Norpan, dina reaktioner upplever jag som märkliga. Jag håller inte till varken på övernaturligt eller ngn annan av New age sidorna på ifokus. Men nu har du i flera trådar hävdat att du bedöms utifrån det. Trots att jag inte kan se att varken jag eller ngn annan någonsin hänvisat till ngt du skrivit på ngt annat forum.Jag kan inte svara för andra, men jag har knappast tid att sitta och leta inlägg på andra ifokus forum, skrivna av användarna som skriver här.

Du ställer en fråga, om ngn annan ande skulle kunna svara dig. Jag svarar att ja möjligheten finns, och ger ett scenario där det skulle kunna hända. Theresia ger ytterligare ett exempel. Jag säger sen tydligt att jag INTE kan säga hur det är för dig.

Anmäl
2012-11-24 12:21 #6 av: Woodland

Samma här Norpan!  I tredje stycket av inlägg # 1 skrev jag:

Jag säger inte att det är så i ditt fall, men faktum är att ett kännetecken för falska lärare är att de kommer med någonting väsentligt nytt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-11-24 12:46 #7 av: [Norpan88]

Ja absolut tror jag att en annan ande skulle kunna svara dig. Öppnar vi upp oss för ockultism öppnar vi upp för andar. Men självklart kan jag inte säga hur det är i ditt fall.

Så menar du att om jag medvetet ber till Jesus, så kanske någon annan svarar mig?

Det tycker jag är mycket märkligt.

Så alla gånger jag har bett till Gud, fått svar, fått helande KAN vara från någon annan?

"Oj... då ska jag nog lägga ner all tro för all framtid och bara tro på mig själv."

 

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-11-24 12:47 #8 av: [Norpan88]

Vi kan inte jämnföra oss med Jesus.  Han var/är templets Herre.

Vem ska vi inte jämföra oss med om inte Jesus som är ett levande exempel på hur man ska leva.

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-11-24 12:52 #9 av: [Norpan88]

Vilka auktoriteter ödmjukar ni er för?

Jag vill bara ödmjuka mig för Gud, människor generellt för att det är bra att vara ödmjuk. Men märker jag att någon inte vill mitt bästa, då ödmjukar jag mig inte.

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-11-24 12:58 #10 av: [Norpan88]

Men hur vet du att du har "fått" en rätt tolkning?  Om man läser bibeln och komma till en svår passage måste man ha hjälp.  Det går inte bara att säga till den Helige Ande att Han skall visa genom en tanke som kommer till en som kanske bekräftas av en sensation.

Den som söker ska finna... Jag söker sanningen, läser bibeln och jag ber att HA ska uppenbara sanningar för mig. Kommer jag till en svår passage, då BER jag om hjälp från Jesus, att han på olika sätt ska förklara för mig om sanningen i just det stycket/meningen. Jag VILL förstå bibeln utifrån min personliga relation med Jesus.

Varför skulle inte Jesus svara mig om något Han gärna vill att jag ska veta för att jag ska bli räddad?

Jag har nog fått uppleva mycket av Guds nåd i form av olika övernaturliga ingripanden. Det är ju också meningen att det ska hjälpa mig att bli mer självständig i min relation med Jesus så klart.

Det är underligt att ni inte tror att Gud inte ingriper i vardagen...

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-11-24 13:00 #11 av: Candela

Jag tyckte jag kom längre ifrån Gud när jag var med i kyrkan (pingstkyrkan) Jag vill för min egen del veta sanningen i bibeln och tolka rätt och det gör jag genom att läsa bibeln, be och Jesus svarar mig.

Jag känner också så. Dock är jag väldigt noga med att påpeka för Gud att "Jag gör den här tolkningen utifrån [olika bibelord, tankar, slutsatser], men om det är en feltolkning så uppenbara den rätta tolkningen för mig".

För jag tror liksom TheresiaW säger - "ibland gör vi ett ganska bra jobb att svara oss själva utan inblandning av andar.". Jag tror att det är en större risk än att det faktiskt skulle vara andra andar som svarar oss.

Men som några tidigare nämnt, om man är öppen och nyfiken på (och utforskar) andra religioner, new age och liknande så är nog risken stor att även öppna upp sig för andra andar.

Jag har dock ingen aning om var du står i den frågan då jag är väldigt ny på det här forumet och inte håller koll på vem som skriver vad :) Men jag tycker ändå det är värt att nämna och varna för.

 

Anmäl
2012-11-24 13:06 #12 av: [Norpan88]

Taylor, jag har varit intresserad av lite new age, men lagt ner det, för jag vill följa Jesus. Jag har också tagit itu med allt som jag "släppt in".

Men jag har svårt för kyrkor och församlingar, men det är nog mitt eget problem att handskas med och det får jag be Gud om hjälp med, så att han visar mig rätt kyrka att gå med i.

Jag tycker det pågår en massa inbördes strider i olika församlingar också, och jag vill inte koncentrera på nåt sånt, utan på min personliga utveckling med Jesu och hitta sanningen i stort och smått.

Tro är så lätt, så det blir svårt.

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-11-24 13:12 #13 av: OlgaMaria

Norpan - det är väl ingen som sagt att vi inte tror att Gud ingriper i vardagen. :) det är heller ingen som sagt att Gud inte talar till dig!

Jag som känner mig som en ultrakristen, haha, är ändå medveten om att jag kan höra fel ibland Fast jag ber till Jesus och Fast jag läser Bibeln. Det finns många anledningar till att det kan vara svårt att höra rätt ibland. Det är intressant att prata om, och det är väl det vi diskuterar, inte huruvida du hör Gud eller inte.

Allt är inte svart eller vitt heller. Har man hört fel nån gång innebär ju inte det att man aldrig hört rätt - från Gud. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-11-24 13:15 #14 av: OlgaMaria

Så härligt att höra vart du är idag Norpan! Det är inte konstigt att det är vissa saker som känns svårt och allt kan inte bli frid och fröjd på en gång, bara för att man vill följa Jesus. Det är okej att tycka kyrkan är jobbig, och är den för jobbig så är det kanske fel tid att pressa sig. Hoppas du ska känna annorlunda i framtiden för kyrkan är ju Guds tanke för oss och det är Jesus som bygger sin församling. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-11-24 13:30 #15 av: Camillhe

Så menar du att om jag medvetet ber till Jesus, så kanske någon annan svarar mig?

Det tycker jag är mycket märkligt.

Så alla gånger jag har bett till Gud, fått svar, fått helande KAN vara från någon annan?

Fortfarande uttalar jag mig inte om DIG, jag uttalar mig om att möjligheten finns.

Ok, titta på det så här. Säg att jag är med i en rörelse som har en Jesus som gudom. Men läran om denne Jesus har inte alls ngn grund i Bibeln, I min rörelse använder vi inte ens Bibeln utan vi har andra böcker som vi tror är heliga. I detta fallet ber jag till "Jesus", men det enda den Jesus har gemensamt med Bibelns Jesus är namnet.

Fallet ovan är helt hypotetiskt, jag syftar inte på ngn person i diskussionen, jag vill visa på att många anser sig tro på Jesus, ber till "sin" Jesus och får svar. Är då svaret från den "riktiga Jesus"?

Det är svårt att veta. Oftast tror jag inte det eftersom Gud då skulle förhärliga en falsk lära. Samtidigt är Gud större än läror och kan gripa in i människors liv oavsett.

Jag skulle önska Norpan, att du försökte läsa inläggen lite annorlunda. Om du ser att ngn skriver DU är si eller så, DU är inte kristen, då bör du absolut reagera. Men försök att läsa inläggen utifrån att vi inte känner dig, vi vet väldigt lite om dig, och vi skriver ganska generellt, det resoneras om vad som är möjligt, inte hur det ÄR för DIG.

Jag blir glad av att läsa att du tagit avstånd från New Age för att du vill följa Jesus. Det är ett stort och många gånger ganska svårt steg att ta.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.