Bibeln

Läs femte mosebok kapitel 29 - 30 och Rom 10!

2012-07-12 19:35 #0 av: Highness82

När du läser femte Mosebok kapitel 29 - 30 och Rom 10, vad får du upp för tankar då?

 

Det känns lite som att Paulus i Romarbrevet kapitel 10 vill säga något viktigt, som han refererar till just femte Mosebok kapitel 29-30 eftersom han skriver i vers 6 i romarbrevet:

 

"Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: Den människa som håller buden skall leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – eller: Vem skall stiga ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. - det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.  Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

 

Det som Paulus antagligen hämtade denna text ifrån är just 5 mosebok 30:11-14 där det står:

 

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.

 

Fortsättningen i kapitlet kommer här.

 

Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning. Men om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter dig förledas att tillbe andra gudar och tjäna dem, då säger jag er i dag att ni skall förintas. Ni får inte leva länge i det land som du kommer till och tar i besittning när du går över Jordan. Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob.

 

Har ni några tankar kring detta?

 

 

Anmäl
2012-07-13 19:34 #1 av: Woodland

High,

Det finns mycket kan man skriva om dessa texter och allt omkring dem.

 

Helgonen i GT tider såg fram mot en som skulle rädda dem. (bl.a. Rom 4:3) När de offrade och lydde lagen var det i tron på Den som skulle komma.

Beviset att det var omöjligt att blidka Gud utan denna tron på Räddaren ser vi i tempeloffern som fick offras om och om igen. Dessa offer var inte försonande i sig själva utan tro.  P. påpekar judarnas självrättfärdighet och högmod i deras gärning att försöka blidka Gud genom att hålla lagen (som i och för sig var omöjlig) vände de Jesus ryggen.   De förstod inte att den rättfärdighet som Gud krävde endast kunde uppfyllas av Gud själv i Kristus.(Räddaren, Frälsaren)  Han är av lagens fullbordande. . . uppfyllelse. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig.  När Han offrades blev tempeloffren och de andra ceremonier överflödiga.

 

Moses undervisade mera utförligt om lagen i 5 Moseboken 30.  Paulus refererar till den och förankrar tron på Jesus som en rättfärdighetsgärning för judar och icke-judar. Där det står "lagen" i GT-stycket ersätter Paulus lagen med Kristus.  Du ser att i det sista stycket du lade upp är det ett hjärtats lydnad även för judarna i GT.

Man behöver inte rycka ner Kristus från himlen eller försöka hitta honom i graven för att finna frälsning. Han har lämnat sitt vittnesbörd; allt är färdig. Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. - det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.

Genom predikan blir man frälst.  Man får rättfärdighet genom tron (gåvan). Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." Lukas 17:21

Genom hela GT ser vi att Jesus är symboliskt representerad genom typer i GT:  klippan, vatten, brödet, elden, lammet, lejonet, grenen, kung  osv. osv.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-07-14 21:31 #2 av: NiklasTyreso

Hej

Niklas här. Jag var kristen 30 år och önskar att jag kunde vara det änn. Men jag förmår inte längre tro på Jesus.

Ni har rätt i att Paulus citat får 5 Mos 30 att låta som en referens till tron på Jesus.

Det var inte vad 5 Mos handlade om. Den handlar om hur vist det är att följa guds lagar/samvetet i hjärtat.

5 Mos 30:11: "Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. 12Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 13Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 14Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den."

5 Mos 30:11-14 är ett av de starkaste bibelpassager som säger att människan är kapabel att leva efter Guds bud. Jag vet, inga perfekta människor existerar och andra bibelpassager säger att alla gör fel ibland, men just denna passage säger att man kan följa sitt samvete och man kan leva efter Guds lagar och att det medför välsignelser dessutom. Men detta stämmer inte med Paulus teologi och då var Paulus tvungen att formulera om det hela så det kom att handla om tro på Jesus. 

Jag tror att många kristna blir rikt välsignade av Gud, inte för att de har rätt tro utan, för att de lever ett gott liv enligt Guds bud. Kristna brukar inte mörda, stjäla, förtala Gud eller medmänniskor, de är sällan otrogna i äktenskapet, de ägnar sig inte åt avgudadyrkan och de styckar inte djur utan att först tömma ut blodet (=döda djuret). Kristna lever ofta efter samvetet och Guds bud och får därför del i de välsignelser som 5 Mosebok talar om.

 

Anmäl
2012-07-14 23:16 #3 av: Woodland

Hej Niklas!

# 2

Men detta stämmer inte med Paulus teologi och då var Paulus tvungen att formulera om det hela så det kom att handla om tro på Jesus.

Paulus var inte tvungen till att vidareutveckla Jesus uppfyllelse av rättfärdighet lika lite som Jakob eller Petrus var i sina brev.   De var ledda av den helige Anden att visa hur Jesus uppfyllde lagen och var den som var Räddaren.

Kristna lever ofta efter samvetet och Guds bud och får därför del i de välsignelser som 5 Mosebok talar om.

Inte alltid.  Om vi inte räknar Johannes led alla utav apostlarna en martyrdöd ofta efter liv i stor umbäranden och förföljelse.  Löften om välsignelserna i 5 Moseboken var givna primärt till Israel när de bodde i löfteslandet.  Vi vet ju hur det gick.

När trons hjältar räknas i Hebreérbrevet 11 tecknas varierande levnadsöden.

35b Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet.

Ett rättfärdigt liv är ett resultat av Guds nåd till individen.  Den troende vilar och arbetar i Guds kraft.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-07-17 12:40 #4 av: Highness82

Woodland, det som du sade i början av #1 fick mig att tänka på en predikan som jag lyssnade på över internet.  Och det är något som jag också tror på.  Att profeterna och de troende judarna blev räddade därför att de trodde på Messias och att han skulle komma.  Och att vi idag blir räddade därför att vi tror att Messias har kommit och att det är Jesus, Guds son.

 

Förövrigt, tack för era svar. Jag ska läsa dem igen och begrunda dem.  Om det kommer upp några mer tankar eller reflektioner, skriv gärna ner det. =)

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.