Kyrkan

En stilla undran bara

2012-03-05 20:23 #0 av: [Villemoan]

Är absolut inte kristen eller medlem här, men jag tycker alltid det är intressant att läsa om hur människor har olika syn och uppfattning om religion. I det här fallet kristendomen.

Först vill jag dock påpeka att jag är absolut inte ute efter att provosera, bråka eller förstöra för någon, utan jag vill bara ställa mina frågor till er som så troget och blint använder er av bibelns ord. Visst tror jag att Jesus har funnits som person, som så många andra historemän och kvinnor, men att hans liv och leverne har skrivits om i flera avseenden, så att historien skall behaga dem som sitter bestämmer hur religionen skall utövas.

För att se lite realistiskt på det hela, så är ju faktiskt bibeln inte skriven av Jesus själv, utan den är skriven av en rad olika människor som fanns runt omkring honom en gång i tiden. Sedan så har bibeln skrivits om flera gånger under århundrandena, så att bibelns innehåll skall passa dem som bestämmer i kyrkorna. Kyrkan och religionen har alltid haft en stor makt över människorna ( särskilt förr i tiden) och att hota med hemska handlingar som står i bibeln verkar ofta ha varit ett populärt inslag hos kyrkan. Gjorde Jesus någonsin på det viset på sin tid, hotade människorna om de inte gjorde som han sa?? Bibeln som vi känner till fanns inte ens på hans tid.

Idag hör man mer om att manliga präster inte accepterar kvinnliga präster på vissa ställen, och att kyrkan inte accepterar homosexualitet t ex. Något sådant tror jag aldrig att Jesus skulle ha gjort. Han accepterade alla, oavsett vad eller vem man var, även kvinnor. Så det är lustigt att kristendomen har så mycket konstiga dogmer och regler, när inte Jesus själv hade det? Så då kan man undra vem som har hittat på detta?? Jo, människorna runt omkring såklart.

Min slutsats av det hela, det är att kristendomen stämmer inte alls ihop med det Jesus verkligen förmedlade. Han var kärleken själv, som accepterade alla människor som de var, utan några som helst dogmer eller regler.

Många som kallar sig för kristna lever tyvärr inte som de lär har jag märkt. Det förekommer en stor dubbelmoral inom hela den religiösa världen, och sådant kan man vara utan. Att stå och predika att du skall älska din nästa, för att i andra stunden förneka vissa människor att få gifta sig eller få leva tillsammans, det är då dubbelmoral i allra högsta grad i mina ögon.

Ber om ursäkt om jag låter provoserande, men jag är tyvärr inte någon större "fan" av vare sig bibeln eller religionen. Jag anser att man kan vara en god medmänniska ändå. Men för det respekterar jag att ni är det. Var och en får bli salig på sin tro såklart. Jag är heller ingen kallsinnad varelse som inte tror på något alls, utan jag har min egna teori och uppfattning om både andlighet och Jesus himself. Jesus är/var en god man ( inget snack om saken) som man kan ha en relation till, utan att för den delen kalla sig för kristen. Kristendomen var inte ens hans påfund från början heller för den delen om jag har förstått saken rätt .... kristendomen tillkom efter han bragts om livet.

Något jag också reagerat starkt på , det är kristendomen hela tiden framhäver korsfästelsen så starkt. Varför inte framhäva den Jesus egentligen var? Och då menar jag egentligen var. Inte som det påstås i bibeln.. Det påstås att "han dog för våran synd"? Vilken synd då om jag får fråga? De som verkligen syndade var väl dem som dömde honom till döden??? Så det var deras synd han dog för. De släckte hans låga just för att de var rädda för honom. Han utstrålade ett lugn och kärlek som var få förunnat, och det tålde inte de som bestämde på den tiden.

Jesus ville göra folket fria från att fastna i dogmer och konstiga regler som andra bestämde. Han uppmanade dem att de skulle tro på sig själva och känna frihet i det de tänkte. Inte känna sig uppbundna att tro på ett speciellt vis..Så på ren svenska innebär det att han uppmuntrade ALLA människor. Inte några speciellt utvalda.

Snälla, gör er inget besvär att komma med verser eller citat ur bibeln till svar, för de rinner bara av mig som vatten på en gås. Kom med era egna svar istället, som inte är påverkade av någon skrift eller religionen.

Tack för ordet. Glad

Fridens liljor

Anmäl
2012-03-05 22:32 #1 av: OlgaMaria

Hej Villemoan och välkommen hit!

Jag svarar gärna mer på alla dina funderingar kanske imorgon men kan bemöta det du säger om Bibeln lite nu ikväll i alla fall.

Alla texter är skrivna av ögonvittnen till Jesus eller av någon som varit nära ögonvittnena - det gäller för Paulus och Lukas. Alla texter är skrivna under det första århundradet. Det senaste brevet, uppenbarelseboken, skrevs av Johannes, Jesu lärjunge. De tidigaste breven skrevs 10-20 år efter Jesu död.

Man skrev inte ner saker på samma sätt som man gör idag. I början var församlingen väldigt geografiskt liten och man hade Jesu lärjungar bland sig. Det hade ett så enormt mycket större värde än att ha en text. Det var när församlingen blev mer spridd som man började skriva brev.

Det stämmer inte alls att Bibeln blivit omskriven, vilket är väldigt väl vetenskapligt bevisat. Den text vi har idag överenstämmer med orginalet. Sen har vi ju olika svenska översättningar men de baseras alla på orginaltexten och eftersträvar att komma den så nära som möjligt.

Jesus hade inte tillgång till Nya testamentet så klart men han hade tillgång till Gamla testamentet. Det var de heliga skrifterna för honom och han undervisade utifrån dem.

Om Jesus hotade människor eller inte är väl en tolkningsfråga, men enligt evangelierna upplyste han verkligen om konsekvenserna av att leva i synd. Han fokuserade mycket på synder som har med hat och oförsoning att göra, penningbegär och falskhet.

Jag förstår att du blir hindrad att upptäcka vem Jesus och vad kristendom är genom att studera Bibeln mer, eftersom du inte tror på Bibelns tillförlitlighet, och kanske för att du reagerar illa på vissa saker som du läser där i. Men precis som du efterfrågar vem Jesus egentligen var så kan jag uppmuntra dig att studera mer vad Bibeln egentligen lär. För mig är den en underbar källa till uppmuntran och upprättelse av alla människors värde och inte dömande. Däremot har den något att säga om hur vi människor är och hur vi bör leva men det blir bara dömande när man inte ser Faderns kärlek. Bibeln säger att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Så det funkar nog inte så bra att skrämma människor till att "bättra sig" även om det kan vara befogat att ge varningar ibland, men framför allt behöver den här världen förstå att det finns en Far i himlen som älskar dem. Först då finns det förändringspotential.

Frid till dig!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-03-05 23:28 #2 av: Woodland

Välkommen hit,  Villemoan!

Du få gärna ställa frågor.  Forumet är ett bevis på att vi är intresserade.  För att svara dig är vi tvungna att använda bibeln.  Vi har ingenting annat som berättar vad Gud/Jesus tänkte och sade förutom vad som står skrivet däri. I kärlek till vår Gud och din själ kan jag inte föra fram en fantasibild som jag tycker passar dig.  Det är ett svek mot dig.

Du gör många påståenden i ditt inlägg som jag vill bemöta.  Det är bra att du erkänner att Jesus har funnits som person.  Du  instämmer med de flesta forskare i detta läge.

Du har rätt - Jesus skrev inte ner en enda bibelbok av alla 66.  Detta har de kristna aldrig påstått.  Bibeln är en samling av 66 böcker som var skrivna av män som var direkt inspirerade av Gud.  Det finns inget verk som kan mätas med det.  Människor har studerat bibeln i årtusenden,  oräkneliga böcker har skrivits gällande vad som står där och västvärldens lagar baseras på den.  Den är unik.  Vi kommer inte undan den.

Hela bibeln som vi har den idag fanns inte på Jesus tid men mer än hälften fanns: gamla testamentet.  Han citerade det ofta:  Det står skrivet, har ni inte läst vad står skrivet, osv.

Bibelns originalmanuskript (av vilka vi har kopior idag) har inte justerats.  Det som präntades ner enligt judisk sed kollades mycket noggrant och många gånger innan det gavs till synagogorna.   Det Nya Testamentets manuskripts kopierades noggrant av en kyrka i förföljelse.  De skrev och Romarna brände alla papyrusrullar de kom över.  Det intressanta är att de manuskripten som överlevde antiken stämmer överens fastän  de skrevs geografiskt tusentals mil från varandra!  Det finns antika manuskript som påstås vara från Gud men dessa har granskats  av Apostlarna och deras lärjungar och  befunnits  bristfälliga.  De får inte plats bland de 66 böcker som finns samlade i bibeln.  Sedan finns brev  som Apostlarnas lärjungar  i sin tur skrev, dessa är mycket bra och där citerars skriften ordagrant. Dessa rekommenderas också som läsning men får inte stå som direkt inspirerade av den Helige Ande.

Och "ja" stater har begått mycket ont i religionens namn men det har också skett en hel del gott genom dem.  Men Kristus rike är inte av denna värld och evangelium (goda nyheter) fortsätter att predikas runt om i världen till dess Kristus återvänder.  Detta maktmissbruk tillhör en annan tid.

Jesus var inte den mes som du tycks tro.  Ja, Han hotade människor med både evig förtappelse och eld.  Han förolämpade folk och  tillrättavisade dem strängt om Han ansåg att det behövdes.  De vände Honom ryggen och lämnade Honom.  Han sprang inte efter dem och ursäktade sina ord.

Du tror att Jesus accepterade alla.  Nej, det gjorde Han inte.  Han kom till judarna och endast några få icke-judar bemötte Han.  Det var Hans lärjungar som spred det goda nyheten ut bland världens folk.  Jesus tar emot de som vänder sig till Honom och bekänner sina synder.  Endast de.

Jesus satt upp många regler för sina efterföljare - svåra regler, lagar och krav.  Dessa regler är omöjliga  för en människa att följa av egen kraft.  Kärlekens lag är en av dem.  Men för de som vänder sig till Honom ger han kraft till att bli ett Guds barn.  Gud den helige Anden innebor sinnet i den personen och förvandlar honom.

Du frågade vilken synd Jesus dog för. . . världens.  Från vi står upp på morgonen tills vi lägger oss syndar vi.  Ingen är rättfärdig.  Alla har syndat. Vi kan inte hjälpa tendensen i oss till synd. Den regerar över oss.  Lagar och traditioner formar vårt samvete och därmed hålls vi i schack.   Vi kan pynta vår fallna natur, reformera den, gömma den bakom en fromt fasad, osv men den finns kvar i oss - vi kan inte ändra den.  Du vet  alla det där ögonblick när ingen ser oss, alla tanker vi har som ingen känner, alla kärlekslösa ord, goda saker vi borde har gjort osv. osv.

Det finns falska bekännare inom alla religioner - kristendomen också.  Guds kärlek är inte som världens.  Gud är kärleksfull men Han är också helig.  Det ordet betyder "avskild".  Gud själv tolererar inte synd och överträdelser av Hans lagar.  Guds kärlek är bevisad i att Jesus offrade sitt perfekta liv för alla de som tillhör Guds folk.  I Guds ögon förtjänar vi  inte det.  Evigt liv ges till den som tror genom Guds NÅD och utan vår förtjänst.  Då får människan ett nytt hjärta (sinne) och kan därefter leva för att behaga Gud.  Vi får frid med Gud och Han ser på oss som Han ser på sin Son  - vi är perfekta.

Helt emot vad du anser om Jesus så sade han att en människa som syndar är syndens slav.

Du skrev - Snälla, gör er inget besvär att komma med verser eller citat ur bibeln till svar, för de rinner bara av mig som vatten på en gås. Kom med era egna svar istället, som inte är påverkade av någon skrift eller religionen.

De finns ingen av oss som inte påverkas av yttre saker.  Vi bygger på kunskapen av tidigare generationer.  Det är likadant när det gäller Jesus.  Det finns det bara en skriftsamling som gäller som källa.  Du vet vilken jag menar.    Nu har jag försökt svara dig och inte citerat en endaste bibelvers!  Flört

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-03-06 09:23 #3 av: XxKimxX

#2 Du gör många påståenden i ditt inlägg som jag vill bemöta.  Det är bra att du erkänner att Jesus har funnits som person. Du  instämmer med de flesta forskare i detta läge.

Får jag fråga vart du har fått dem uppgifterna? Såvitt jag vet är det ytterst få forskare som tror att Jesus har funnits.

Anmäl
2012-03-06 10:21 #4 av: OlgaMaria

#3 Läs här

Det råder enighet bland historiker om att Jesus har funnits. Sen skiftar ju uppfattningarna om vem han var, men att han fanns är de allra flesta eniga om.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-03-06 14:00 #5 av: Woodland

# 4

Så bra så!  Särskilt sista stycket!  GladGladGlad

Tack för länken!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-03-07 09:32 #6 av: [Villemoan]

Tack för alla svar.

Det var inte min mening att låta som jag påstod en massa, utan jag försökte bara tala om var jag står i frågan. Kan bli så fel ibland när man är ivrig och vill uttala sig bara. Flört

Jag anser inte heller att Jesus var någon mes... Obestämd Absolut inte!! Det påstår jag heller ingenstans i min text. Han om någon kunde verkligen säga ifrån. Det tvivlar jag inte en sekund på ens. Han försökte göra uppror och säga ifrån, det vet jag också. Fast jag tror inte att han gjorde det i den bemärkelsen som bibeln vill framhäva. Jag tror bara inte ett dugg på att han hotade människor med ditten och datten, bara för att han skulle ha med sig dem på "sin" sida. Det jag menade var att jag tror att han accepterade människor som de var, oavsett om det var homosexuella eller prostituerade eller nåt annat, Han såg människan bakom, s a s, utan att döma dem. Fast för det anser jag att han nog visste väl såklart att sklija på att inte hota någon till något, eller att uppmuntra någon till något gott.

Och när jag säger att han älskade alla, så menade jag att jag tror att han respekterade människor oavsett, men att han för det kunde skilja på rätt och fel. Han uppmanade folk att vara fria i sitt tänkade, fast med respekt och ödmjukhet mot andra. Precis som både du och jag kan välja bort människor i våra liv, så gjorde även han det. Utan att för det vara elak mot den personen på något vis.

Jag tror också att Jesus var en man av kött och blod, som hade familj och barn. Sedan att han åkte runt och predikade om frihet och kärlek på sidan om sitt familjeliv, anser jag inte alls konstigt. Han hade ett budskap att framföra, som vi även kan kalla för "ett sunt förnuft" på lite enklare svenska. Och jag tror också att alla människor har detta sunda förnuft gömda inom sig någonstans. men att man blir förvillad och påverkad av omgivning och dåligt självförtroende kanske, så blir det fel någonstans på vägen. Man tappar bort sitt "sunda förnuft".

Visst har religionen även gjort många fina och goda saker. Det vet jag också. Det finns ju rötägg inom alla kategorier i våran värld och religionen är väl såklart inget undantag.

Ordet Gud är ju ett ganska infekterat ord. För mig personligen finns det ingen dömande, hotande gud, som det oftast påstås i alla gamla skrifter på ett eller annat sätt, och som påstår att vi har syndat bara vi föds till livet. Såklart gör vi alla misstag och "syndiga" handlingar i livet, ingen kommer undan eftersom att ingen är felfri. Konsten är ju bara att vi lär oss av våra misstag och inte gör om dem. Livet är en enda skola och vi är nog själva de största "dömarna" . Att döma är ett mänskligt drag, anser jag. Gud eller Jesus dömer ingen. I a f inte i min värld. Gud är den största kärlekskällan vi har i livet och jag anser också att man kan leva med ett gott sunt förnuft, utan att tillhöra någon religion. Man kan för det vara en god medmänniska och försöka följa sitt sunda förnuft.

Visst har bibeln skrivits om. Förr länge sedan t ex så var reinkarnationen accepterad i bibeln. Att man fick chansen att leva flera olika liv, komma tillbaka och rätta till sina "synder", läs: misstag som man kan göra i livet. Fast detta togs det bort senare, eftersom då kunde ju inte kyrkan ha tillräcklig makt och kontroll på människorna. Kyrkan var pigga på att hota med att man hamnade att brinna i helvetet istället om man syndade, kyrkan skrämde folk till vanvett.

Tycker man kan jämföra bibelns skrift med hur det går till när man leker viskningsleken med en hel hög med människor som står på rad. Det den första viskar, kommer ut som något helt annat i slutändan. Just för att människor både glömmer, lägger till och drar ifrån. Visst har bibeln en poäng. Det har väl de flesta seriösa heliga olika skrifter, det säger jag inget alls om. Den har såklart kommit till av en anledning. Det är bara tolkningen av den som jag reagerar starkt på!

Att synda är en del av livet. Ingen kommer undan såklart. Konsten är bara att lära sig av våra synder och inte göra om dem. Inte att bli förevigt straffade av någon dömande gud. Men vem bestämmer VAD som är synd egentligen? Det som är synd för en människa, kanske är vardagsmat för en annan. Nu syftar jag inte på att stjäla och bete sig illa mot sina medmänniskor, men om man råkar ha sex före äktenskapet t ex, så är då det ingen synd i min värld. Men vad jag har förstått så är det en synd inom religionens värld eller?? (Tog bara ett exempel nu) Har man frivillig sex med någon, tycker inte jag att det är synd. Men våldtar man någon, då har man syndat. Så då tycker inte jag att man kan dra slutsatsen att hela konceptet med sex är synd??

Ingen människa är perfekt och självklart syndar vi. Att synda är en del av livet. Sedan hur pass stor synd man gör, anser jag inte är upp till kyrkan eller bibeln att avgöra. De ligger nog på mitt eget samvete, skulle jag tro.

Finns det förresten någon lista att gå efter inom religionen där det står vad som är synd och inte, som alla måste följa som går med i ett samfund? Mitt sunda förnuft säger mig att varje människa måste få avgöra vad som är synd och inte. Huvudsaken är väl att man inte skadar någon annan människa.

Ibland brukar jag fundera över om Jesus skulle komma tillbaka till jorden idag 2012. Idag finns det ju typ ett flertal olika frireligiösa  föreningar, som alla har olika inställning  och uppfattningar om både bibeln och just hur deras Jesus var. Alla så lär de ut just deras egna budskap, på ett eller annat sätt vad jag har förstått?? (Rätta mig om jag har fel.)

Vilken förening skulle han välja tror ni? Knäpp fråga kanske, men väl värd att funder över Glad

 

 

 

Anmäl
2012-03-07 11:37 #7 av: OlgaMaria

#6 För det första vill jag säga att jag uppskattar ditt ödmjuka sätt att framföra dina tankar. Blir så mycket roligare att samtala då! :)

Men jag undrar vilka grunder du har för dina tankar om Jesus. Om det inte finns någon säker källa om honom, vem han var och vad han sa, hur ska vi då kunna veta något om honom? Att han skulle ha fru och barn är något alldeles extremt osannolikt, liksom att idén om reinkarnation tagits bort ur Bibeln. Det finns så många konspirationsteorier som vill komma med förslag på hur Bibeltexten ändrats för att passa deras uppfattning, men de har inget stöd i de historiska studierna. T ex Jehovas vittnen misstänker att namnet Jehova raderats ur nya testamentet och att alla spår av detta förstörts. Men Jehovas vittnen tror att dessa krafter var som mest verksamma runt 300-talet, men det finns tiotusentals kopior av nytestamentliga texter från de första århundradena och de var väl spridda över hela medelhavsområdet, och de är väl samstämmiga. Att någon skulle ha kunnat manipulera texten och inte lämnat några spår efter sig är helt osannolikt. Det är så många tusentals tidiga kopior, som är samstämmiga. Vi måste dra slutsatsen att de inte ändrats från det att de för första gången skrevs ner. Det raserar också din viskteori. Man kopierade texterna ivrigt för att de verkligen skulle bli bevarade och att så många som möjligt skulle kunna ta del av dem. Men tack vare det, att vi har så många kopior att jämföra med varann och att det är så samstämmiga, gör att vi har ett starkt bevis för att kopiorna alla stämmer överens med orginalet. Det är ett bevis för att man kopierade med yttersta noggrannhet och att man verkligen var mån om att inget i budskapet skulle förändras. I vissa kopior finns det minimala skillnader, men tack vare att det är så väldigt många kopior vi har att tillgå gör att vi lätt kan se vad som stod från början. Och skillnaderna är också så små och obetydliga - det är inte alls frågan om helt nya idéer, utan oftast bara ett ord som saknas eller en liten annan formulering för att säga samma sak.

Hela saken med bibelöversättning och tolkning är inte en elitistisk syssla heller. Man behöver inte något särskilt medlemskap eller något särskilt någonting för att få inblick i de första texterna. Du kan läsa orginaltexten på nätet och få tillgång till kommentarer till varje vers om vilka nyanser som finns i de olika kopiorna och om det varit någon frågeställning som sammanställarna behövt ta ställning till. Hela saken är präglad av en enorm insyn för vem som helst som är intresserad att få inblick i det.

Jag får fråga igen - om vi inte har någon säker källa om Jesus, hur ska vi då kunna veta något om honom? Du kanske tycker om vissa saker i Bibeln, men hur kan du veta att det är just de som inte förändrats? Vi kan inte välja det vi tycker borde stämma,  utan vi behöver verkligen titta på vad som är rimligt historiskt. Vad sa Jesus på riktigt? Vem var han på riktigt? Vilka källor är tillförlitliga?

Jag tycker för övrigt att dina resonemang är intressanta och väl värda att prata om, men vi behöver på något sätt ha en grund för vad som är sant och rimligt, något att utgå från. För vi utgår alla från någonting. Du tänker att Jesus kanske predikade reinkarnation för att du läst något om det, och du har tagit det till dig för att du gillade det, men har du studerat rimligheten i det påståendet?

Jag tror att vi behöver ha en ödmjukhet inför vad som är "sant" oavsett hur vi känner. Vi kan inte basera sanningen på våra känslor... utan våra känslor borde vara baserade på sanningen. Vi borde ödmjukt sträva efter att formas efter det som verkligen är sant, och då behöver vi ha ett öppet sinne för vad som är rimligt.

Jag tycker också att konsekvensen av att leva som kristen blir att mitt sinne blir så mycket mer öppet, men jag tror att det beror på att jag övat mig i att formas efter Guds tankar och inte mina egna. Jag tror att människor i allmänhet lever på, tänker likadant och går med strömmen. Men att leva ett radikalt kristet liv går verkligen på tvärs med allt som man annars matas med i den här världen. Om och om igen upplever jag hur mitt sinne förnyas och öppnas - hur jag ser igenom något jag varit präglad av hela livet för att börja tänka på ett nytt sätt, som stämmer överens med vad Gud säger i sitt Ord.

Jag tror inte på en bild av att kristna indoktrineras att tänka kristet. På en vecka är man kanske i kyrkan två timmar på söndagen, men 166 timmar är man i den värld vi alla lever i och präglas av skola, media, okristna vänner och arbetskamrater osv. I världen lever vi på, men i kyrkan utmanas vi att tänka utanför boxen. :) Jesus utmanade verkligen människor omkring sig att tänka större och att tänka nytt, men han ville inte att de skulle tänka sina egna tankar, utan Guds tankar. Jesus hade alltid ett budskap och visade människor på HUR de skulle tänka. Hans tankar var alltid utmanande och han brukade ofta knyta an till något de höll för sant. Han sa t ex, ni säger att man inte ska mörda, men JAG säger att den som hatar sin broder är en mördare. Och så sa han, ni säger att man inte ska begå äktenskap, men JAG säger att den som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Mattesuevangeliet 5-7 är fullt av sådana här utmanande tankar där Jesus höjer standarden och manar oss till en högre nivå. =)

Några till utmanande Jesus-citat :)

Älska era fiender.

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-03-07 12:52 #8 av: Woodland

# 6

Jag tror att nyckeln till vår förståelse av din "Jesus" finns i din mening - Gud eller Jesus dömer ingen. I a f inte i min värld.

Du har naturligtvis rätt att tänka som du vill men de kristna här i forumet har så pass mycket respekt för den bibliska Guden att de inte fabricerar en bild som inte stämmer överens med boken.  Jesus är Grekisk för Joshua. Det var inget ovanligt namn för dom av judisk härkomst.  Är det möjligt att du har blandat ihop en vanlig människa som heter Jesus i antiken med bibelns Jesus?

Det hade varit intressant om du kunde berätta vad du grundar dina slutsatser på.  Är det någonting du har hört, läst eller upplevt? För att kalla sig kristen måste man som individ eller organisation hålla sig till grunderna av kristen tro.

Du skrev - Visst har bibeln skrivits om. Förr länge sedan t ex så var reinkarnationen accepterad i bibeln. Att man fick chansen att leva flera olika liv, komma tillbaka och rätta till sina "synder", läs: misstag som man kan göra i livet. Fast detta togs det bort senare, eftersom då kunde ju inte kyrkan ha tillräcklig makt och kontroll på människorna.

Det finns absolut inget belägg för att reinkarnation har någonsin förekommit i de gamla skrifterna.  Gamla testmentet är judiskt - alltså ingen kristen kyrka- och där finns inte en tanke eller anstiftan på reinkarnation.  Nada, zilch, noll, inget.

Har någon sagt så till dig?

Du frågade som sist - Vilken förening skulle han välja tror ni? Knäpp fråga kanske, men väl värd att funder över

Frågan är inte ovanlig för jag har sett liknande förut fast uttryckt på olika sätt.  Jesus tror på sin egen person.  I och med att Han är uppenbarelsen är Han oberoende av människans olika organisationer, titlar osv.   Han ser rakt in i våra hjärtan och vet precis allting om oss.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-03-08 13:21 #9 av: [Villemoan]

Tack igen för svar och era uppfattningar Glad

Var och en får bli salig på sin tro. Jag har själv mina egna upplevelser som jag för alltid kommer att bära med mig ang detta. Det är inget som jag har läst eller blivit pådyvlad på något sätt. Utan det är helt egenupplevt. Men tyvärr så kan jag inte "bevisa" det, heller inte vill jag tvinga andra att tro på det jag säger. Försökte bara berätta att man kan se på Jesus från olika synvinklar, beroende på vad man själv har upplevt. Ni har eran uppfattning, och jag har min såklart.

Jag kan bara säga att jag egenhändigt har varit över i "dödsriket", (fast jag vill kalla det andevärlden) och vänt, och kommit tillbaka till självste livet igen. Och där mötte jag en väldigt speciell själ,  som det talas mycket om här inne FlörtGlad

Ni må kanske tycka att det här låter som humbug eller påhittat trams, men det är dagens sanning. MIN egen sanning, som ingen kan ta ifrån mig! Fast för det känner jag mig absolut inte religiös på något vis, utan jag vet i mitt hjärta att han accepterar mig som jag är, med eller utan bibel Kyss .

Jag är hur som helst otroligt ödmjukt tacksam att ha fått upplevt denna erfarenhet och detta kommer jag att bära med mig hela livet tills jag är färdig med mitt liv här på jorden. Därför vill jag påstå att Jesus accepterar oss människor som vi är, med eller utan bibel Glad Och den trygghet och kärlek som den mannen utstrålar, finns det ingen motsvarighet till!! Han ställde inga som helst krav på mig utan han gav mig bara en enorm kärleksfull feedback som jag aldrig någonsin varit med om, varken förr eller senare. Han utstrålade ett ljus och värme som man inte kan sätta ord på. Han visade mig också att han hade ett rejält stort sinne för humor också. På ett lättsamt och trevligt sätt. Han berättade även och visade mig en hel del ur sitt liv på den tiden som vi "samtalade". Därav min uppfattning om dte hela.

Ni gör som ni vill om ni kan tänka er att tro på det här, det är upp till er. Jag är också tacksam att vi kunde diskutera detta på ett ödmjukt sätt, och det tackar även jag för. Och jag förstår helt och fullt om ni finner detta jag nu sagt helt förkastligt. Helt ok för mig. jag överlever ändå.

Jag försöker absolut inte härda på något vis, och ni får inte tro att att det var en antikrist eller nåt som försökte få mig på villovägar. Det har ni mitt ord på. För den som personligen har "träffat" Jesus, vet att man inte kan ta fel Flört

P.S : Ang det där med reinkarnationen i bibeln , ska jag försöka leta fram var det var jag läste det, så jag får återkomma om det kanske. Minns inte var det var just nu. Det var dumt att mig att påstå detta utan källangivelse. ber om ursäkt för det .

 

Tack ska ni ha i alla fall.

Villemoan Skrattande

Anmäl
2012-03-08 13:30 #10 av: OlgaMaria

Hur var förhållandena kring ditt besök till dödsriket? Sökte du att komma dit, som en "resa", eller var du verkligen död?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-03-09 15:24 #11 av: [Villemoan]

Med korta ordalag så var jag med om en olycka, vilket blev omvälvande för mig. Jag tappade medvetandet och hamnade som i en annan dimension för ett tag med mitt medvetande. Fast för mig var det som en hel evighet. De runt omkring mig påstod att jag bara varit "borta" i kanske högst  5-10 minuter. Men för mig så var det en hel evighet. Jag bara "vet" att jag besökte dödsriket, eller hamnade i andevärlden, eftersom jag träffade både jesus och även mina andra nära och kära som har gått bort.

Detta är en lång historia som innehåller jättemycket detaljer som ni kanske kommer att tycka är helt förkastliga om jag berättar dem allt för ingående. Men samtidigt så var det en extremt "upplysande" händelse, som jag absolut inte vill vara utan. Jag är otroligt tacksam varje dag för att jag fick en andra chans.

Jag kan förstå att vissa anser sånt här som konspirationsteorier som jag talar om, men tänk om det verkligen är som så,  att fler och fler människor har liknande upplevelser som mig ( vilket jag vet att det finns) som verkligen har mött jesus personligen och fått en liten annorlunda beskrivning av honom själv och hans hans liv, mot hur bibelns ord vill framhäva. Skulle det vara så förskräckligt egentligen?

Det finns också så mycket som inte är nedskrivet om jesus och hans liv, och jag kan också tänka mig att bibelns språk är gammaldags och kanske inte gör sig den rättvisa om jesus personlighet. Det gammeldags språket låter kanske hotande, Vad vet jag? En teori bara.

 

 

 

 

Anmäl
2012-03-10 10:00 #12 av: OlgaMaria

#11 Tack för att jag fick veta lite mer! :)

Jag tror absolut också att många mött Jesus personligen och att dessa möten varit väldigt betydelsefulla, men vi behöver ändå fråga oss varje gång - vilken Jesus?

Jag tar verkligen din upplevelse på största allvar. Jag tror absolut inte att det är något inbillat eller overkligt, men jag tror att alla upplevelser behöver bedömas på ett sunt sätt. Hoppas du vill höra mina tankar. :)

Den kristna tron vilar på två ben - Bibeln och Upplevelsen. Den helige Ande, samt olika typer av upplevelser - vår samlade uppenbarelse - förklarar tron och Bibeln för oss. Utan detta kan faktiskt Bibeln förvrängas åt vilket håll som helst. Men våra upplevelser behöver vara samstämmiga med Bibeln. Upplevelserna borde förklara och uppenbara Bibeln, inte undergräva den.

Jag skulle vilja berätta om en kvinna som varit i kontakt med min man och hans föräldrar. Hon hade upplevelser av Jesus personligen men denne Jesus sa saker som inte stämde överens med Bibeln. Han var dock väldigt kärleksfull och uppmuntrande för den här kvinnan. Hon tog det den här Jesus sa som viktigare än Bibeln. Hur som helst så leddes hon med tiden att ställa en fråga till den här Jesus - kan du visa mig dina händer? Som svar sa den här Jesus, nej och gömde sina händer bakom sin rygg. Den här kvinnan förstod då att det inte varit och aldrig varit den riktige Jesus hon mött i sina upplevelser.

De som mötte Jesus efter hans död som det står skrivet om i evangelierna och i uppenbarelseboken såg att Jesus hade hål i sina händer, som ett bevis på att han var den korsfästne. Jag har också hört flera berättelser om människor som mött Jesus personligen i vår tid som fått se hans händer med hål i. Jag minns en sån berättelse jag hört då Jesus uppenbarade sig för en muslim. Hon frågade vem han var och han berättade att han var Jesus och så visade han sina händer med hålen, liksom som för att presentera sig och bevisa vem han var.

Så jag tror på personliga möten med Jesus, men jag tror också att de inte alltid är äkta, och då menar jag inte att de är inbillade eller overkliga, utan att de är lögnaktiga och syftar till att förleda oss. Det står i Bibeln att djävulen själv uppenbarar sig som en ljusets ängel för att förleda oss.

Jag hör ofta argument kring upplevelser som jag tror är falska, att de förmedlade ljus och kärlek, och därför inte kan vara falska. Men vi behöver verkligen se djupare än så. Ibland är vi helt enkelt förda bakom ljuset, förledda och indragna i en lögn. När man är det är det väldigt svårt att ta till sig argument emot ens upplevelse för man värderar sin upplevelse högre än något annat, men jag vill utmana dig att försöka ställa några kritiska frågor kring det här. Ska vi ta ALLA upplevelser som sanna, OAVSETT vilket budskap de förmedlar. Är en upplevelse sann därför att vi upplevt den, innebär det att alla upplevelser är sanna oavsett vad de säger? Isåfall finns det ingen sanning för det finns upplevelser som pekar åt alla riktningar. Och isåfall spelar det ingen roll vad du tror om Jesus, för det finns alltid någon annan som har en motsägande upplevelse.

Jag tror att finns andliga krafter som kan påverka oss människor och ett exempel på det är just villfarelse. Ibland är det något som är väldigt starkt i våra liv och väldigt svårt för oss att komma loss ur. Det binder oss till bli blinda för andra argument och invändningar. Jag förstår, med tanke på att du haft en så stark upplevelse av mötet med Jesus och även det andra du kort nämnde, att det här är enormt betydelsefullt för dig och jag vill i största ödmjukhet komma med mina frågeställningar, i förhoppning att du ska våga tänka på ett nytt sätt kring det du upplevt.

Jesus sa: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Vi har talat en del här om Bibeln och dess trovärdighet. Tänk om det är så att Jesu sanna ord verkligen kommer fram i Bibeln. Jesu tanke var att så in uppenbarelsen av honom själv i sina lärjungar och han uppmanade dem att bli kvar i hans ord, oavsett vad, långt efter att Jesus hade dött. Lärjungarna tog detta uppdrag på allra största allvar, de formade den första kyrkan och lärde alla att bli kvar i Jesu ord. De skrev ner dessa och man kopierade texterna med största noggrannhet. Allt vi har av historisk forskning att utgå från idag säger att dessa texter både är tidiga och trovärdiga. Det finns ingen bättre källa till Jesu ord. Och vi behöver leva i dessa ord för att förstå sanningen, den sanning som gör oss fria!

Önskar dig allt gott!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-03-10 14:36 #13 av: [Villemoan]

Tack för din synpunkt också. Det är alltid roligt att vi kan diskutera och höra varandras tro och åsikter Glad Det är alltid lika intressant. Hoppas du vill lyssna lite till på mina åsikter också Flört

Visst gör sanningen en människa fri. Det håller jag fullständigt med dig om. Fast det som är sanning för en människa, är inte det för en annan. Vetenskapen är inte heller "huggen i sten" utan den förändras konstant. Man hittar nya råd och rön hela tiden. Det enda som verkligen är säkert i våran värld, det är just förändring. Så varför skulle inte religionen kunna "ändra" på sig? Åtminstone "modernisera sig" lite, om du missförstår mig rätt. "JO visst har den det", säger du nu. Och det kan jag väl på ett sätt hålla med dig om. Men inte tillräckligt enligt mitt tycke.

Varför kan man inte som kristen inse att det gamla förlegade reliigösa processerna inte passar in för alla riktigt idag 2012? Vi lever i en helt annan värld idag mot för 2000 år sedan, och precis som att samhället förändras, så är det inte så konstigt att man heller börjar få egna privata uppfattningar även om religionen. Människor märker att den inte fungerar och går då sina egna vägar. Utan att för den sakens skull vara ond eller påverkad av vilseledande mörka makter. Vi har fått den fria viljan med på köpet som människor att använda, så varför skulle man inte få använda den i det här fallet?

Alla religioner vill ju framhäva att just DE har den "rätta" tron. Men då kan man fråga sig egentligen vilken är den "rätta" tron? Den "rätta" tron måste finnas i var och ens hjärta antar jag. Kristendomen har Jesus. Muslimerna har sin Allah och i borta i öst har de sin Buddah. Och alla så vill de framhäva att just deras tro är rätt? Personligen tror jag på att alla religioner har något gott i sig. Grundstenen i varje religion är kärleken och kärleken är en av grundstenarna för varje människas överlevnad. Frågan är bara VAD du lägger kärleken på? Någon kan spendera hela sitt liv på att söka efter kärleken, medan någon annan finner stor kärlek i att ge till sina medmänniskor, utan att kräva något tillbaka. Vissa blir fixerade vid religionen och den personen som är själva grundfiguren för den enskilda religionen. Så i grund och botten kan jag tänka mig att det du väljer att lägga din kärlek på blir antingen din lycka eller olycka. Oavsett vad det handlar om. Det är en smaksak som var och en måste själva fritt få välja i sitt liv. Det är därför vi fått den fria viljan. Du måste få välja själv var du vill investera din kärlek i, inte bli påtvingad till att älska någon eller något på ett speciellt vis enligt olika regler.

Fler och fler människor går ur svenska kyrkan, så har även jag och min man gjort. Och varför gör folk det? Jo, därför att folk börjar tänka själva och inser att religionen stämmer inte riktigt överrens med deras egna upplevda sanningar. Jag tror fortfarande helt och fullt på att man kan vara en god och sann medmänniska, utan att vara med i något religiöst förbund. Det måste vara upp till ditt eget samvete att avgöra vilka handlingar du utför i ditt liv. Det tor jag också var en av grundstenarna i Jesus lära.

Enligt min uppfattning så är det som i bibeln kallas för synd - eller arvssynden, inget annat än det som idag modern tid kallas för Karma. Karmalagen omfattar precis alla. Ingen kommer undan. Karmalagen betyder på ren svenska att "det du ger ut får du flerfaldigt tillbaka" Oavsett gott eller ont. Detta är en universell lag som alltid har funnits, precis lika länge som människan har funnits. Gör du goda handlingar, så får du dubbelt så mycket goda handligar tillbaka i gengäld. Och lika ifall att du bara utför onda gärningar eller handlingar. Det kommer också tillbaka till dig som ett paket på posten, vare sig du vill det eller inte. Konstigare än så är det inte. Det behöver man inte vara religiös för att förstå om man har lite sunt förnuft i skallen.

Bibeln är skriven av människor som har upplevt, Visst är det självklart. Vi är även många många människor som under årens lopp, och även idag med som upplever. Tror inte man kan läsa sig till dessa upplevelser, utan det man upplever är personligt för var och en. Alla har vi våran egen sanning. Ni har eran, och vi har våran. (Vet inte vad jag ska säga för att du ska förstå hur jag menar utan att jag krånglar till det. ) Vi är även ALLA Guds barn som har våra egna vägar att vandra. Även Jesus hade sin väg att gå och alla vet vi att hans lott var ganska tung att bära. Alla kan inte bli som jesus, men man kan försöka tänka goda tankar om andra, göra många positiva handlingar mot andra, så är man en på god väg att bli som jesus ville att vi skulle vara. Var och en på sitt vis.

Jag förstår helt och fullt vad du menar och syftar på i ditt förra inlägg, Jag har hört detta förut och jag förstår att skriften i bibeln är helig för er och era kristna förbund. Det säger jag inget alls om. Var och en får bli salig på sin tro, som sagt. Inget konstiigt i det. Jag är inte ute efter att försöka "omvända" er på något vis alls. Jag respekterar eran tro helt och fullt.

Kalla det villfarelse, oäkta jesus om du vill, eller djävulenss verk. Jag har varit med tilllräckligt länge för att kunna göra skilnad på onda eller goda makter. Onda makter finns det gott om, det vet jag med. Jag tror definitvit inte på vare sig någon djävul eller helvetet. Olika helveten finns det gott om här på jorden redan, med tanke på vad som hänt i jordens utveckling och historia och även i dagsläget. Många människor genomlever sina personliga helveten, som tyvärr inte innefattar någon djävul som i religionens bemärkelse, utan det handlar om oförstående samhälle och människor helt enkelt.

Det jag däremot tror på, det är att människan själv skapar ondska av olika anledningar, och DET är en djävulsk handling i sig. Mörkrets makter smyger alltid runt om oss, vilket jag också fått erfara. Konsten är att kunna stå emot mörkret och följa ljuset, oavsett vad som än händer. ( Vilket jesus även sa till mig när jag mötte honom)

Personligen hade jag inte ens en tanke på att be om att få se jesus händer då jag mötte honom, eftersom jag själv inte är så fixerad vid just korsfästelsen som ni kristna är. Korsfästning var dåtidens metod för dödsstraff, så för mig är det inte självaste huvudkärnan som "bevis" om jag råkar träffa jesus.

Vem är egentligen i stånd av avgöra vem som är den äkta Jesus och inte? (Trodde i min enfald att det bara fanns EN endaste riktig Jesus, precis som det finns bara en av dig och en av mig Flört)

Eftersom ni har eran åsikt om vem som är den "äkta jesus" och jag och många fler har våran, så kan man ju undra vem som har rätt egentligen? Bibeln har tyvärr inte alla svaren, utan svaret måste ligga i var och ens hjärta, utan att man för det är ond eller att man har blivit vilseledd av någon ond makt.

Jag har också hört om flera stycken som varit medlemmar i diverse kristna förbund som de valde att gå ur. Och först då hittade sin inre frid och ro. De har blivit lyckligare och harmoniskare utan kyrkans krav på hur man ska både tänka och agera. Det här var alltså människor som växt upp i en religiös familj och blivit pådyvlad religionen. De hade ingen möjlighet som barn att kunna välja själva förräns de blev vuxna och kunde bestämma själva över sitt liv vad de skulle få tycka och tänka.

För mig sitter religionen och andligheten i hjärtat och är självupplevd och inte i någon skrift. Andlighet är för mig upplevelse och religion är instutition.

Önskar dig också allt gott.

Fridens liljorGlad

 

Anmäl
2012-03-10 20:55 #14 av: Camillhe

Du skriver: Varför kan man inte som kristen inse att det gamla förlegade reliigösa processerna inte passar in för alla riktigt idag 2012?

Blir nyfiken på vad du syftar på med detta.

 

 

Anmäl
2012-03-12 13:28 #15 av: [Villemoan]

# 14 Ska strax svara på din fråga, men först vill jag påpeka att det jag syftade på när jag sa att människor måste få tänka fritt, så menade jag att bara för att man är fritänkare, så innebär inte det automatiskt att man måste vara påverkad av någon djävul eller ond makt och vara elak mot sina medmänniskor. Skulle inte människor ha tänkt fritt under alla dessa år som människan har funnits, så skulle världen heller inte ha utvecklats. På både gott och ont såklart. Frihet under ansvar är väl att rekomendera och kanske ni också har hört talas om det uttrycket.

Många människor har under tidernas gång blivit kallad för kättare och straffats med döden just för att de har tänkt olika än alla skrifter som redan fanns för den aktuella tiden. (Jesus var en av dem på sin tid) Många människor har i alla tider haft sina egna andliga uppvaknanden som blivit deras egna tro. Och det är inget konstigt med det anser jag.

Att man just som religiöst kristen skulle ha förtur till Jesus tycker jag är en absurd tanke överhuvudtaget. Och att den kristna läran hotar med både djävulen och falsk jesus tycker jag också är skrämmande. Sådana påståenden är hot av allra högsta grad. Jesus gick väl ut bland det vanliga folket och predikade, inga speciella utvalda, eftersom han inte fick något gehör från prästerna i de judiska templen för 2000 år sedan. Har jag fel så säg gärna till. Men så har jag uppfattat det jag hittills har läst i bibeln. Lärjungarna som han i sin tur "valde ut" var också helt vanliga människor som verkligen lyssnade på vad han ville ha sagt och kände igen sig i hans ord. Det är min uppfattning.

Nu tillbaka till din fråga. Vi säger såhär då så kanske du förstår hur jag tänker. Vi säger att vi har ett mål som vi vill uppnå. I det här fallet att vara en god medmänniska och göra gott för sig. Vi kan jämföra den handlingen med att läsa en karta, där slutstationen står i ena änden, och för att kunna ta dig dit så har du möjlighet att välja olika vägar. Precis som i en helt vanlig katratlas. Ingen väg är vare sig rätt eller fel, utan du kan helt enkelt välja olika vägar att gå för att nå ditt mål, i det här fallet då att vara en så god och sann medmänniska som du bara kan. Förstår du hur jag tänker nu när jag menar att ingen tro är vare sig rätt eller fel?

Ingen människa tycker jag kan påstå att den har patent på jesus kärlek, att man måste vara och bete sig på ett visst vis för att uppnå just hans kärlek, för han är med oss alla. Och då menar jag precis alla människor. Även oss som inte går i kyrkan. Jesus hade heller ingen egen kyrkobyggnad vad jag förstår, utan han använde Moder jord och naturen som tempel. Vilket jag också gör. Jag har haft många andliga upplevelser ute i det fria.

Alla människor har en gudstro på ett eller annat sätt, sedan hur man använder den gudstron är upp till var och en.

Hoppas jag inte krånglat till det utan att ni förstår min synvinkel på det hela Glad

 

Anmäl
2012-03-13 19:43 #16 av: Camillhe

Nej jag ser inte alls svaret på min undran i dina utlägg. Jag ville veta vilka gamla förlegade religiösa processer vi kristna sysslar med enligt dig.

Anmäl
2012-03-13 20:19 #17 av: Pepsi71

Bibeln är alltid up to date. Det finns inget gammalt eller förlegat över den och dess texter.

Anmäl
2012-03-14 21:32 #18 av: [Villemoan]

Nu blev det misstolkat igen. Jag uttryckte mig antagligen inte ordentligt.

Med gammalt och förlegat menade jag att texten och orden i bibeln är gammeldags uttryckta. Bibeln har ju tryckts gång efter annan med gammeldags uttryck. Skriv om den på modern svenska i stället så såna som mig kan förstå den. Jag håller fortfarande fast vid att bibeln inte innehåller den hela korrekta sanningen om Jesus och hans liv här på jorden. Kan bara säga  att ni kommer själva att förstå vad jag försöker säga här, den dagen ni själva dör och hamnar i andevärlden.

Ni har inte svarat speciellt ingående på mina frågor heller som jag frågat er om, t ex om att ni religiösa som läser bibeln troget är de enda som har ensamrätt till jesus? Tror ni verkligen på det själva??

Om vi ska backa bandet lite så undrar jag hur tror ni att Jesus gjorde i på sin tid? Krävde han att folket skulle ha en viss tro enligt en viss skriven bok bara för att få tillgång till hans ord och kärlek? Tror inte det. På den tiden fanns inte kristendomen överhuvudtaget, den skapades efter hans levnadsöde. Så detta är  då ett påstående som NI har skapat själva.

Inser mer och mer att det var dumt av mig att starta denna diskusion överhuvudtaget härinne, eftersom vi inte talar samma språk överhuvudtaget. Så jag lägger ner denna diskusion tills vidare.

Önskar er allt gott.

Anmäl
2012-03-14 23:03 #19 av: Camillhe

Jesus var jude, så ja han ansåg ganska säkert att man skulle tro på Guds ord. Självklart inte på Bibeln då NT  ännu inte var skrivet, men klart att han trodde på de judiska skrifterna, skulle Gud själv inte tro på sitt ord? Att DU inte tror så, är en helt annan sak och det står dig helt fritt att tro vad du vill.

Bibeln finns skriven på modernt språk, bla levande Bibeln som finns online och för en mer fullständig översättning har du Bibel2000

Jag har väldigt svårt att förstå hur jag kan ha misstolkat dig när jag citerar dig rakt av och ber dig specificera. Det känns som att du vräker ur dig en massa ilska mot kristna men sen kan du inte förklara vad du faktiskt menar.

Jag tycker du har fått väldigt ingående svar och ett oerhört respektfullt bemötande av Theresia, och tycker det är orättvist att påstå ngt annat.

Jag svarar gärna på din fråga,

"om att ni religiösa som läser bibeln troget är de enda som har ensamrätt till jesus? Tror ni verkligen på det själva??"

Nej jag tror inte att ngn är mer kristen för att de läser mycket i Bibeln, då skulle ju tex de kristna ryssarna under kommunismen, då en Bibel var väldigt svårt att få tag på, inte varit kristna alls, eller analfabeter etc

Sen undrar jag vad du egentligen vill, bara för att kristna inte tror att din upplevelse har att göra med den Jesus VI tror på så har väl ingen försökt att förbjuda dig att hävda det du hävdar. Söker du bekräftelse från kristna eller vad är det vill ha?

Du verkar ju tycka direkt illa om kristna människor och det gör mig ganska upprörd.

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.