2012-02-28 20:20 #0 av: Arten

1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram ochuppmärksammade honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sa till dem: ˮNi ser allt detta. Det jag säger till er är sant: Här ska inte lämnas sten på sten utan allt ska brytas ner.ˮ

Tecken på tidsålderns slut (Mark 13:3, Luk 21:7)

3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram och frågade: ˮSäg oss när detta ska ske? Och vad blir tecknet på din ankomst och den här tidsålderns slut?ˮ 4 Jesus svarade dem: ˮSe till att ingen vilseleder er, 5 r många ska komma i mitt namn och påstå att de är Kristus, och ska leda många vilse. 6 Ni kommer att få höra om krigoch rykten om krig. Men bli inte skrämda, för detta måste hända, men det är inte slutet. 7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på olika platser. 8 Men allt detta är bara början påfödslovåndorna.

9 Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och ni ska bli hatade av alla folk på grund av mitt namn. 10 Och då ska många komma på fall och förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter ska träda fram och vilseleda många. 12 Och eftersom laglösheten breder ut sig ska kärleken kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.