Kyrkan

Spännande artikel i Fokus

2012-02-06 21:55 #0 av: OlgaMaria

Om ett allt mer kristet samhälle

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-02-10 04:53 #1 av: Internettan

Det var intressant!

Anmäl
2012-02-10 12:11 #2 av: Woodland

Majoriteten som söker sig hit saknar en kristen bakgrund, berättar pastorn Andreas Nielsen som startade kyrkan år 2006:

– Uppenbarligen fyller vi ett behov. Vi tror på och försöker presentera en gud som är för människor och som vill hjälpa oss, inte en gud som är arg och försöker peka på våra fel. Vi vill vara en kyrka som alla är välkomna till. Varje söndag är det männi­skor som väljer att påbörja en egen relation med Gud.

 

Det är klart att detta är ett citat och har kanske redigerats men kollar man in vad han sade här . . .. Man har förlorat kärnan - en Frälsare som försonar mig med en rättfärdig och helig Gud!  Inget syndbegrepp - ingen frälsning.  Låter "bra" men det är inte den kristna Gud som uppenbaras i Bibeln.  Ack, så bedrägligt!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-02-10 19:54 #3 av: OlgaMaria

#2

Men om du fäller ett sånt här omdöme om en annan kyrka baserat på ett citat så är det kanske du som tappat bort syndbegreppet.

Det är Guds godhet som för människor till omvändelse. Jag tror att om vi presenterar Guds godhet för människor, sådan den verkligen är, så kommer människor att börja ett nytt liv där en ingrediens är omvändelse. Omvändelse är något som pågår hela livet, men att påbörja en egen relation med Gud kan man göra snabbt. Och vi behöver Gud i våra liv för att kunna leva i omvändelse.

Och om du känner dig skeptisk, kan du inte finna tröst i dessa ord?

Fil 1:17 De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. 18 Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över.

Om nu människorna som går till Hillsong får en skev bild men ändå får en predikan om Jesus, så är det kanske början på en underbar resa?

Och vem har förresten hela bilden från början?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-02-11 12:10 #4 av: Woodland

# 3

Det finns ingen bedömning av någon annan kyrka i min invändning och jag reserverade mig för att mannens utsaga kan ha varit redigerad.

Ditt svar var pragmatiskt men jag tror att du missade lite av min poäng. Men låt oss bortse från att detta har att göra med Hillsong eller någon annan rörelse och granska ämnet.

Jag talar inte om 'hela bilden' gällande de ungdomar som kommer.  Jag talar om grunderna av den kristna tron.  Den predikant som inte kan grunderna bör lämna ledningen och talarstolen. Jag finner att Paulus ord du citerade är en bekräftelse av vad jag skrev och inte tvärtom.

Guds godhet till frälsning är inte skiljd från förkunnelsen av synd, rättfärdighet och nåd åtminstone inte enligt Jesus och den helige Ande.*   Utan omvändelsen är ett resultat av denna förkunnelse och Guds godhet bevisas däri.  De är inte oavhängiga komponenter.

*Men det är faktiskt bäst för er att jag går bort, annars kan inte den komma i mitt ställe som ska hjälpa och trösta er. Om jag går bort så kommer han, för jag ska sända honom till er.

Och när han har kommit ska han öppna människornas ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar. Joh 16: 7-8

Sedan finner jag det problematiskt om vi börjar ursäkta en 'skev bild' av Jesus och vad Gud kräver.  Särskilt när vi har kommit en bit på vägen bör vi göra vad vi kan för att hålla oss till en korrekt lära.

Jesus gjorde ingen ursäkt för sina ord.  Människor vände Honom ryggen p.g.a.  Hans besvärliga uttalanden och Han lät dem gå för de tillhörde inte Hans får.  Han sprang inte efter dem, ropade inte på dem eller ställde in sig hos dem.  Jag vill inte förråda evangeliska sanningen p.g.a. pragmatik.

Personligen tycker jag att många fina sångar har kommit från Hillsong.  Likväl så reserverar jag mig för texten i många också.  Vi imponerars ofta av dessa 'megaförsamlingar' utan att se efter vad de står för.  H. sägs vara anknuten till Assembly of God i Australien.  De som var aktiva i rörelsen förr i tiden skulle ha reagerat starkt över en sådan presentation av Guds evangelium och bild av omvändelsen.  (Jag baserar min slutsats på min erfarenhet och min forskning.)  Svensken Levi Pethrus med sin baptiska bakgrund hade aldrig godkänt en Gud som inte är rättfärdig, helig och vred på människans synd.  Han och hans jämnlikar pekade på brister och fel för att mana till helgelse.  Det kanske gick överstyr till viss del men konstrasten kan inte vara större än den vi ställs fram inför i citatet.

Med tanke på Guds suveränitet är jag ändå viss om att de som är utkorade bland besökarna går ut genom bakdörren.  Genom den dörren försvinner  efter en tid ungefär 50% av alla som besöker Hillsong och dessa hittar  en mer bibelbaserad gemenskap.  Gud vare lovad!

Och i diskussionen - Järn skärper järn, den ena människan den andra.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-02-12 13:47 #5 av: OlgaMaria

Lewi Pethrus levde också i en annan tid då människor hade mycket kunskap om Gud.. kruxet låg i om man ville följa honom eller inte.

Idag lever vi i en annan tid, då människor inte har någon aning om vem Gud är. Och jag tror att det bör påverka hur vi predikar och i vilken ordning vi undervisar människor. Vi kan heller inte jämföra rakt av med den tid Jesus levde i, då den var enormt olik vår. Jesus var som skarpast mot dem som visste mest och det var också de som inte stod ut med honom ibland. Man märker tydligt att Jesus ställer olika krav på olika människor beroende på vilka de är, hur mycket de visste sen innan och vad för slags liv de levde, och man märker hur Jesus först upprättade de utslagna och visade dem Guds kärlek och att han sedan sa, "Gå nu och synda inte mer".

I ditt inlägg här diskuterar du ju ändå just Hillsong, och du säger att 50% går ut bakdörren och hittar en annan mer bibelbaserad gemenskap. Vad stödjer du dig på när du säger så?

Jag tycker det var bra att du tog upp den Helige Andes roll när det kommer till övetygelse om synd. Ingen kan övertyga så bra som han och ingen kan hjälpa människor ut ur synd så bra som han. Därför behöver människor få ta emot den helige ande för att över huvud taget ha en chans att bekämpa synden... och den Helige Ande uppenbarar bara det vi klarar av att bära. Alltså, är han en expert på att ta oss framåt steg för steg utifrån vad vi klarar av, och vi måste ha respekt för den Helige Andes arbete i andras liv, och hylla framstegen och inte klaga på ett felaktigt sätt över det som ännu måste ske. Finns det god frukt finns det en god källa.

Sen anser jag själv att ledarna i Hillsong i Stockholm visst värnar om ett liv i helgelse.

 

Tillbaka till Paulus ord.. jag antar att du tar de som en bekräftelse på att det finns de som predikar med orena motiv, men är inte det relevanta Paulus respons på detta? Han är glad att Kristus blir predikad, på vilket sätt han nu än blir det, och han säger Än sen?... Jag vet inte hur långt man kan dra det... men det måste ligga någonting i att även om Kristus blir predikad på ett konstigt sätt eller med konstiga motiv, kan frukten ändå bli bra. Och det kanske är på något sätt så att Kristus har kraft i sig själv, att något i oss kan gensvara på Honom, även om predikanten är konstig. Att bara att höra hans namn kan bli början på en anmärkningsvärd resa.. Och om det nu skulle vara så att 50% kliver ut ur Hillsong och kommer in i en mer bibelbaserad gemenskap, så skulle det väl egentligen vara något enormt fantastiskt och vi kan tacka Hillsong för att de fångat in dessa fiskar och skjutsat de vidare?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2012-02-12 16:23 #6 av: Camillhe

Han är glad att Kristus blir predikad, på vilket sätt han nu än blir det, och han säger Än sen?... Jag vet inte hur långt man kan dra det... men det måste ligga någonting i att även om Kristus blir predikad på ett konstigt sätt eller med konstiga motiv, kan frukten ändå bli bra. Och det kanske är på något sätt så att Kristus har kraft i sig själv, att något i oss kan gensvara på Honom, även om predikanten är konstig.

 

Det här känns som ett mkt märkligt resonemang för mig, jag lägger mig inte i diskussionen om Hillsong, utan mer allmänt. Folk inom New Age predikar ju om Kristus, är det bra då? Trots att budskapet är helt felaktigt? Att Jesus kan möta människor var de än befinner sig, det tvivlar jag inte alls på, men jag tror inte Han möter människor när de söker ngt Jesusliknande i en villolära, då skulle ju Gud bekräfta villoläran och det tror jag verkligen inte att Han gör.

Anmäl
2012-02-12 18:01 #7 av: Woodland

Jag har inte skrivit reglerna och inte boken heller.  Jag bara refererar till manualen.  Hur det såg ut på L. P.s tid är en sak men förkunnelsens kärna bör hålla för alla tider.


Vi kan diskutera mycket runt hur Jesus  gjorde.  Det är intressant.  Jesus gärningar på jorden var på ett visst sätt i och med att Han kom till Israels förlorade får.   Han sade att den Helige Ande skulle tala om Honom (Jesus) efter Han lämnade lärjungarna.  Det har  genom alla tider  varit predikans 'dårskap'  om Jesus/korset som den helige Anden använt för att föra människor till frälsning.

Det är vad mannen sade, inte Hillsong, som är orsaken till min kommentar.  Han kunde i.o.f.s har tillhört svenska kyrkan eller något annat samfund.  Det var resonemanget som jag fann bedrövligt.  Det finns en avhoppare som har skrivit en bok om sin långa tid med Hillsong.  Hon nämner 50%.  Vidare har andra pastorer i Australien varnat för företeelser där.  Det finns faktiskt mer som är helt bedrövlig runt det hela men det kan du googla själv på för jag vill inte ta upp det här.

Bibelcitatet du postade är inte på något sätt ett stöd för fel lära.  Paulus var inte okontroversiell när han levde, och han hade många fiender.  Han skrev ingenting om att dessa predikade en annan Kristus här utan att deras motiv var att skada Paulus personligen.  Paulus hade inget till övers för de som predikade ett annan evangelium eller en annan Kristus, därför att de hade haft en annan ande också.

Jag håller med Camillhes inlägg.   Man kan inte svälja allt som har Jesusnamnet påklistrat eller har ett sken av gudomlighet, utan man måste pröva andarna och granska lärorna.  Det gäller eviga själar och trofasthet till Kristi förkunnelse.   Även om jag är helt övertygad om att Gud kommer att rädda de sina kan jag  inte ursäkta ett falsk evangelium.  Det hoppas jag också ingen bibeltroende kristen kan eller gör.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-02-12 21:03 #8 av: OlgaMaria

#6 Ja, jag vet inte riktigt, jag funderar över detta... hur långt man kan dra det osv. Visst är det lättare för mig att applicera resonemanget på en kyrka jag faktiskt tror på, än på new age, Jv, eller något annat. Och sen tror jag att den största poängen i det Paulus skrev var den personliga biten, att inte själv bli förnärmad när någon försöker skada en. Han valde på något sätt att se det positiva och hålla fast vid det.

#7 Men om du är övertygad om att Gud kommer rädda de sina, varför behöver du engagera dig? Är du inte oroad att du fäller en dom eller talar ett onyttigt ord som du kommer få stå till svars för? Gud är ju domaren och hans är hämden. Vi är kallade att älska, att hålla enhet och att hålla frid med alla så långt det beror på oss, särskilt de som delar vår tro.

Desto större tillväxt en församling har desto större andel människor lär ju komma och gå, gå in och gå vidare. Jag tänker att många församlingar har en evangelistisk smörjelse. De är grymt bra på att nå många och ha låga trösklar. Men sen kanske inte den församlingen passar perfekt för alla, och många kanske letar sig vidare. Men jag tackar Gud för dessa församlingar och för att de välsignar Guds rike på detta sätt.

Sen kan man nog hitta människor i eller med bakgrund i nästan varenda församling på jorden, som har något negativt att säga, och i större församlingar blir dessa fler, liksom de goda omdömena. Jag har också blivit sårad av församlingsledare och i de tiderna kan man tänka så enormt mycket på allt som är fel så att man bara ser system av ondska. Man kan välja att leva kvar i det eller att gå vidare. Idag ser jag och tackar Gud för allt gott Gud har gjort i mitt liv tack vare dessa ledare och deras församlingar. Vi människor blir sårade, och det kan faktiskt vara lättare att bli sårad i församlingen än utanför, därför att församlingen är ju menad att vara något så bra, och när det inte är det är besvikelsen stor. Men jag tror att man måste få upp ögonen för vad Gud har lagt ner i en människa och uppskatta det, och sluta titta på vad som saknas. Jag tror att det är meningen att vi ska komplettera varandra och att en del inte har allt och det blir kanske bara fel därför att de andra delarna inte intagit sina platser. Vi behöver balans, men det får vi inte när det bara är några som tar sitt uppdrag från Gud på allvar.

Det finns negativa omdömen, men vad ska vi göra med alla positiva omdömen? Alla omdömen om frälsning och förvandlade och helgade liv? För såna finns det också många av. Och hur påverkar våra negativa ord den människan som mött Gud i det här sammanhanget? Det skapar splittring...

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.