Bibeln

På riktigt eller metafor?

2011-10-21 00:07 #0 av: [SweetRose]

Att Jesus funnits är de flesta forskare enade om, det enda som är en kontrovers är ifall han var Guds son.

 

Jag är lite nyfiken på hur människor tolkar det i bibeln. Tror du till exempel att Jesus bokstavligt talat gick på vattnet eller att detta är en metafor för någonting annat? Att hans mirakel var utförda på ett mänskligt vis men skrivna i metaforer för att bli mer tydliga.

Hur tolkar ni det?

Anmäl
2011-10-21 10:41 #1 av: OlgaMaria

Om Jesus inte gjorde övernaturliga saker på riktigt blir nya testamentet verkligen en löjeväckande text i sin helhet.

 

Och Paulus uttrycker det så här i 1 Kor 15:

Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder... Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor.

 

Evangelierna är ögonvittnesskildringar av faktiska händelser.. de är inte poetiska texter med metaforer om något abstrakt. Sedan kan de mirakel Jesus utförde också ha en djupare innebörd, men det innebär inte att de inte skedde i det fysiska.

Jag tror på en Jesus som gick på vattnet, botade sjuka, befriade människor från demoner och uppstod från de döda.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-10-21 13:02 #2 av: Woodland

Tror du till exempel att Jesus bokstavligt talat gick på vattnet eller att detta är en metafor för någonting annat?

Ja, han gick på vattnet.  Det var ett utav flera tecken för att visa Hans gudomlighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-10-22 01:25 #3 av: Highness82

Hej SweetRose och välkommen till JesusiFokus!

 

Jag håller med Theresia och Woodland, att Jesus bokstavligen och verkligen utförde under som att tex. gå på vatten, hela sjuka, uppväcka döda, själv uppstå från de döda osv.  Jesus sade tex. detta:

 

37Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. 38Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." Joh 10:37-38

 

Om Jesus inte utförde mirakler och under - så skulle han ju inte kunna säga saker som detta: "Tro på mina gärningar."  Men däremot så tror jag att de under han utförde har ett djupare syfte - som pekar mot vem Jesus är.  Tex. så talar Jesaja i kapitel 35:5-6 om den Messianska tiden där han skriver: "5Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra.6Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel."

Så när Jesus helade de blinda, döva och lama - så pekade gärningen mot dessa verser.  När Johannes döparen satt fängslad, så började han tydligen att tvivla lite på Jesus så Johannes sände några av sina lärjungar till Jesus för att fråga honom om han är den som Israel har väntat på - eller om de skall vänta på någon annan. Då svarar Jesus Johannes lärjungar: ""Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. 6Salig är den som inte kommer på fall för min skull." Matteus 11:4-6

 

Så i Jesus fall - är hans under och mirakler ett bevis på att han är Messias - den utlovade -  Och att folk skall tro på honom.  Med andra kan man också säga detta - När Jesus utförde dessa fantastiska under så demonstrerade han för Guds rike som i och genom honom nu hade trätt in i världen, som Jesus själv sade: "Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er."  Matteus 12:28

 


 

Anmäl
2011-10-22 02:51 #4 av: Camillhe

Ja jag tror att Jesus gick på vattnet, samtidigt så är det egentligen en ganska oväsentlig grej för min tro.

Jesus gjorde mirakler, och gör fortfarande idag, men under och mirakel är fantastiskt men det är ännu större att Han lever och finns för oss idag, just nu och att vå får leva våra liv genom Honom och det offer han gjorde för oss.

Anmäl
2011-10-22 11:21 #5 av: Newman

#1 TheresiaW sammanfattade det jag tänkte väldigt bra.

Alla händelser som det står att Jesus utförde, har han utfört. Men händelsen i sig kan ha en djupare mening än själva händelsen.

Sedan tog ju också Jesus många liknelser och sådant, som var för att förklara för människor så att de skulle förstå, och det var ju något han hittade på. Men vad liknelserna betyder står fortfarande fast.

Anmäl
2011-11-13 14:17 #6 av: [Gesus]

#1 "Evangelierna är ögonvittnesskildringar av faktiska händelser"?

Det finns goda skäl att tro att alla evangelier är skrivna efter år 70 och inget som tvingar att något enda av dem är skrivet före år 100

Anmäl
2011-11-14 03:20 #7 av: Camillhe

Gesus, det där får du nog ta och läsa på lite mer om,

"Enligt Ireneus är evangeliet skrivet efter att Petrus avrättats, vilket sannolikt skedde år 64 under kejsar Neros förföljelser. Då det av Markusevangeliet inte tydligt framgår att författaren känt till Jerusalems förstörelse år 70 brukar det anses ha tillkommit före detta år. De allra flesta bibelforskare är överens om detta. Att det skrivits efter år 75 anses osannolikt eftersom Matteusevangeliet och/eller Lukasevangeliet anses ha skrivits kring år 80, och dessa har använt Markus som källa. Ändå finns det åtskilliga forskare som vill datera det antingen tidigare eller senare. Emellertid är det sannolikt att vissa passager i Markus är av tidigare datum."

Från Wikipedia, nu ser inte jag Wikipedia som en hundraprocentig källa men där finns länkar som guidar dig vidare till forskning.

 

Anmäl
2011-11-14 08:51 #8 av: OlgaMaria

Dessutom får man tänka på att det var först efter ett antal år som det blev riktigt relevant att skriva ner evangelierna därför att de som gått med Jesus och sett allt han gjorde och sa började bli äldre, men innan hade man ju dem som berättade allt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-14 11:52 #9 av: [Gesus]

#7

Ok vi ändrar "min" 70 år till din/wikipeidas 64år...

Men ögonvittnen, nej... Vilka skulle det vara

Anmäl
2011-11-14 12:29 #10 av: Camillhe

"inget som tvingar att något enda av dem är skrivet före år 100" skriver du, och det är ganska troligt att de skrevs före år 100.

Finns inget som säger att det INTE skulle kunna vara ögonvittnen heller. En sak ingen kan bevisa, upp till var och en vilken teori man vill tro på.

Anmäl
2011-11-14 13:20 #11 av: [Gesus]

Nja, det är väl så att Paulus texter/brev är dom tidigaste i bibeln, tidigare än de fyra evangelierna.

"Kristendomen anses av många vara beroende av Paulus lika mycket som av Jesus."

Och sen talas det om en skriftlig källa, Q,  som grund för Matteus och Lukas, t.ex.

Vidare. "Paulus brev, innehåller inte några säkra historiska uppgifter om Jesus. Paulus berättar ingenting om vare sig Jesu liv eller undervisning, när och var Jesus föddes eller om vilka hans föräldrar var."

Så ögonvittnen, njej...

 

Sen på tal om själva trådfrågan

Hur ser ni på alla andra gudar m.fl som gjort exakt samma saker som Jesus sägs ha gjort, typ de grekisk-romerska frälsningslärorna, mysteriereligionerna. Har det också hänt, hur ser ni på det?

"Likheterna mellan Jesusmyten och andra myter vid tiden för den tidigaste kristendomen talar för att berättelsen om Jesus införlivat delar av andra myter t.ex. från myterna kring Dionysos, Osiris och även Mitras."

 

Gå på vatten t.ex

I antika grekisk mytologi gick den jättelika jägaren och gudasonen Orion på vatten. Även hinduiska och buddhistiska traditioner har berättelser om gestalter som går på vatten."

 

Självklart får var och en välja att tro på vad dom vill, det är ju just det det är, en TRO.

 

vissa delar klippt o klistrat från bl.a Wiki :-]

Anmäl
2011-11-14 15:42 #12 av: Camillhe

Ang datering så är det knappast en fråga vi kan lösa här på sajten genom diskussion, det finns en mängd teorier. Men daterar man utifrån informationen som finns så anser man att då inte Jerusalems förstörelse etc står omnämnt (inte ens av Paulus om jag minns rätt, trots den enorma påverkan det hade på "hans" folk) skrevs de troligtvis innan, vilket återigen gör att vi hamnar innan år 70.

"Paulus brev, innehåller inte några säkra historiska uppgifter om Jesus. Paulus berättar ingenting om vare sig Jesu liv eller undervisning, när och var Jesus föddes eller om vilka hans föräldrar var."

Jag tror att du kanske ska läsa Paulus brev, då får du nog en annan uppfattning. Självklart behöver du inte tro att författarna till NT var ögonvittnen men det finns inte saker som motsäger att en del av dom var det. Det är dock inte ngt som går att bevisa.

"Hur ser ni på alla andra gudar m.fl som gjort exakt samma saker som Jesus sägs ha gjort, typ de grekisk-romerska frälsningslärorna, mysteriereligionerna. Har det också hänt, hur ser ni på det?"

Behöver du ens fråga en sån fråga? Har du läst svaren i tråden? Titta på Koranen, den skrevs 600 år eKr, den har lånat oerhört mycket från den tidens religiösa skrifter. Vad tror DU att kristna tror om "andra gudar som ska ha gått på vatten"?

Anmäl
2011-11-14 16:57 #13 av: [Gesus]

#12 Tja jag är inte ute efter att datera ngt

Bara att jag reagerade på att det stod att det var ögonvittnen som skrivit evangelierna.

Vad jag läst (absolut ingen expert på området) så är Paulus skrifter dom äldsta i bibeln, före evangelierna, och Paulus träffade inte Jesus.


"att författarna till NT var ögonvittnen men det finns inte saker som motsäger att en del av dom var det."

Kanske inte men absolut inget som säger att det skulle vara det heller.


"Behöver du ens fråga en sån fråga?"

Ehhh ja, det är väl det tråden handlar om, På riktigt eller metafor?

Visst  har jag läst tråden och som jag uppfattar det så tror dom flesta att Jesus gjorde dessa "mirakel".

Då undrar jag helt enkelt om ni/dom tror att dom andra "gudarna" också gjorde det?


Jag förstår inte riktigt hur du menar med koranen, att den har lånat från annat, menar du att bibeln också har det?


Sen vad jag tror, tja, att kristna inte tror att andra gudar skulle ha gjort det.

Anmäl
2011-11-14 17:12 #14 av: [Gesus]

Här fö ett bra och intressant dokumentär om vem som skrev bibeln, med/av Robert Beckford.

Finns på Youtube, i 12 delar, men från del 7 här om NT

https://www.youtube.com/watch?v=OiLSPb6x3Jw

Anmäl
2011-11-14 20:48 #15 av: OlgaMaria

Enligt de främsta teorierna skrevs Matteus av Matteus - Jesu lärjunge, Markus av Markus - en lärjunge till Petrus (Petrus - Jesu lärjunge), Lukas av läkaren Lukas som satte sig in i Petrus och andra ögonvittnens berättelser, Johannes av lärjungen Johannes.

Lukas gick in för att skriva ner allt i rätt kronologisk ordning och han hörde sig noga för om allt som hade hänt, han var en riktig reporter. :)

Så enligt detta är evangelierna skrivna av ögonvittnen eller baserade på ögonvittnenas berättelser.

 

Det låter som att du tänker att i och med att Paulus inte träffade Jesus och hans brev är äldre än evangelierna så kan evangelierna inte vara skrivna av ögonvittnen?

För övrigt träffade Paulus Jesus efter hans uppståndelse :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-14 22:21 #16 av: Woodland

# 11

"Likheterna mellan Jesusmyten och andra myter vid tiden för den tidigaste kristendomen talar för att berättelsen om Jesus införlivat delar av andra myter t.ex. från myterna kring Dionysos, Osiris och även Mitras."

 

Ännu en rökridå.  Dessa kulter har ingenting i närheten av Jesus Kristus och hans egenskaper. 

Dionysos - född av Zeus' lår efter han åt sin egen dotter så att Atena kunde födas av hennes hjärna.

Osiris - gick inte på vattnet utan sjönk i en blykista - dog.

Mitras - ursprungsområdet  Iran Hindu/Persien, blev med tiden en militär kult bland Romerska soldater där med tiden vissa likheter från kristendomen inlemmades (och inte tvärtom).

Kristus föddes av en jungfru - Mitras av en sten.  Kristus föddes i en grotta - Mitras föddes under ett träd vid en flod.  Kristus räddade världen genom att offra sig själv - Mitras genom att offra en tjur.  Kristus instiftade nattvard - Mitras hade en bankett.  (Banketter har existerat så länge som människor har funnits.)

Angående YouTubeklippet -

Flera faktafel.  Paulus predikade först i Damascus, Syrien inte Efesus.  Reste till Arabien och var där ett par år,  åter till Damascus och efter ett par år reste han till Jerusalem där han träffade Petrus och Jakob under två veckor.  Efter detta återvände han till Syrien och Tarsus.  Hösten 52 - 55 var han i Efesus.  Hans scribe var troende och hade sett under och tecken så det finns mer orsak att tro att han skriv exakt vad Paulus sade än tvärtom.    Paulus led väldig mycket innan han kom till Rom så han behövde inte fängelse för att förstå vad de "downtrodden" var.

Programkillen ifrågasätter de olika berättelser om Jesus födelse.  Paulus har inte skrivit om Jesu födelse.  Alla 3 berättelser komplimenterar varandra men den punkten går förlorad på denna killen.  Och för folk att köpa allt detta så måste de vara ännu mer okunniga än han är.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-15 07:27 #17 av: OlgaMaria

Bra Woodland! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-15 13:20 #18 av: [Gesus]

#15 Om vi då säger att det skrevs år 64, varför väntade man i över 30 år innan man började skriva ner det?


Sen menar du alltså att Matteus, Jesus lärjunge, var kunnig i grekiska och skrev Matteusevangeliet. Matteusevangeliet vilket precis som Lukasevangeliet anses använt Markusevangeliet som källa (se tex #7 av Camillhe), vilket är skrivet av Marcus, Petrus lärjunge. Marcus och Lukas, som väl reste tillsammans med just Paulus, som skrev dom tidigaste skrifterna (Paulus brev). Som beskrivs i Apostlagärningarna, som f.ö anses skrivna av samma som Lukasevangeliet, Lukas.

Därför tycker jag det är konstigt att evangelierna är skrivna EFTER Paulus skrifter. Plus att Marcus och lukas "umgåtts" med Paulus och efter det har Matteus använt sig av Marcus som källa.


Hur ser du/ni på Thomas barndomsevangelium, Thomasevangeliet och Jesus bror och lärjunge, Jacobs protevangelium. Och är de också baserade på ögonvittnen?


"För övrigt träffade Paulus Jesus efter hans uppståndelse :)"

Menar du att Paulus träffade Jesus under de 40 dagarna efter uppståndelsen?

Anmäl
2011-11-15 13:34 #19 av: [Gesus]

#16 "Ännu en rökridå. Dessa kulter har ingenting i närheten av Jesus"


Vad menar du med rökridå?  Och "ingenting i närheten av Jesus", menar du att att Jesus påstås ha gjort mer/fler/större "mirakel"?


Jag tänker inte så mycket om att det behöver vara samma som Jesus. Men många andra påstås ha utfört olika mirakel, botat folk och uppväckt döda tex. Varit gudar, eller söner till gudar med mera med mera...


(från Wiki, jag vet att det inte kan användas som källa, och är inte intresserad av att jämföra olika påståenden heller, men som exempel)

Mitras
-Sades vara född i en grotta.
-Sades vara födda genom jungfrufödelse.
-Tillbads som son till den högste guden
-Sades vara född 25 december

Horus
-Född av en jungfru.
-Av kungligt blod.
-Tre kungar/vise män blir tillsagda av en ängel att dom ska följa en stjärna i öster för att hitta en ny ledare.
-Blev döpt vid 30.
-Gjorde mirakel, bl.a helade sjuka.
-Hade 12 lärjungar och blev förådd av en av dom.
-Blev korsfäst och efter 3 dagar återuppstod han.


Men frågan kvarstår, är "dom andras" mirakel också "på riktigt eller metaforer", eller bara Jesus?

Anmäl
2011-11-15 14:50 #20 av: Camillhe

Kristna tror att Bibeln är Guds ord och att den är komplett. Det finns mkt goda anledningar till varför apokryferna inte står med i Bibeln. (finns massor skrivet om det om det är ett ämne som intresserar dig, rekommenderar dock lite mer vetenskapliga artiklar istället för Wikipedia, googla!)

Du skriver på en kristen sajt, därav tycker jag dina frågor i vissa fall är lite märkliga. Hur tror du att kristna ser på Mitras och Horus?

Jag tycker det är helt ok att man diskuterar sådana här saker, men då vill jag gärna att den man diskuterat med ska ha så pass stort intresse att den också läser på en del och inte bara kör lite mainstream google/wiki grejer.

Men vi kan ta Horus som exempel. Det du fått fram stämmer inte alls även om det är populärt att skriva så. Och sök gärna på sajten för ofta har ämnet behandlats innan. Jag skrev om Horus för några år sedan när filmen Zeitgeist var populär, så här skrev jag då:

Läs inlägg 20

 

Horus
-Född av en jungfru.

Nja, inte troligt. gjord på ett (i myten) mirakulöst sätt ja, men finns inget belägg för att Isis skulle varit jungfru, med tanke på alla gånger Horus far blev skadad/dödad och väckt till liv igen så lär de varit gifta ett bra tag innan Horus kom till.


-Av kungligt blod.

Dåligt argument i sig, hur många var/är inte av kungligt blod? Men i Horus fall säger man kungligt och syftar på att hans föräldrar båda var gudar i den egyptiska mytologin. I Jesus fall säger man kungligt och syftar på att han var en ättling till David.

-Tre kungar/vise män blir tillsagda av en ängel att dom ska följa en stjärna i öster för att hitta en ny ledare.

Se länken ovan ang "de 3 vise männen", stämmer varken i Horus eller Jesus fall.

-Blev döpt vid 30.

Knappast, dop förekom inte i egyptisk mytologi.

-Gjorde mirakel, bl.a helade sjuka.

Nix, finns inga belägg för det, däremot hämnades han sin fars död och dödade sin farbror Seth.

-Hade 12 lärjungar och blev förådd av en av dom.

Återigen, en nyproducerad teori som inte har ngt stöd i egyptisk mytologi. Dock står det att 16 smedar följde med honom ut i strid.


-Blev korsfäst och efter 3 dagar återuppstod han.

Verkligen inte, korsfästelse existerade inte då. Det står ingenstans att han dör (han var en gud). Han återuppstod inte däremot står det att han blev helad från ett skorpionbett på vissa ställen.

Egyptisk mytologi är spännande och intressant för många och därmed också ganska utforskad. Det finns mycket bevarat och det är lätt att hitta material online från tex museum som berättar vad som står i de bevarade skrifterna och stenblocken. Sök på tex Metternich Stela så får du fram en del om Horus.

 

 

Anmäl
2011-11-15 15:32 #21 av: OlgaMaria

#18

 

Om vi då säger att det skrevs år 64, varför väntade man i över 30 år innan man började skriva ner det?

Efter Jesu död och uppståndelse började kyrkan spridas och det fanns ett behov av skrifter mellan församlingarna för att rapportera och hålla samman Jesu kropp. Till en början skrev man ner det aktuella, Paulus brev och Lukas skrev också ner Apostlagärningarna.

Man hade flera av dem som gått med Jesus bland sig. Flera kunde berätta om allt som Jesus sagt och gjort. Först när dessa blev äldre insåg man väl att det var viktigt att skriva ner det dem mindes ifall de inte skulle finnas med församlingen längre (de skulle dö).

 

Jag förstår inte varför de skulle skriva ner det som hände först först, alltså evangelierna? De skrev ner det de hade behov av först.

 

Ifall Matteus var kunnig i grekiska eller inte är inte hela poängen. Det fanns skrivare att tillgå liksom översättare. Tidigt (i slutet av 200-talet) skrev man ner att Matteus var evangeliet enligt Matteus (lärjungen). Fram till det kan en kunskap om författarskap överleva utan att det står nånstans men vid det läget kan det vara bra att skriva ner för att senare generationer inte ska undra vem det var som skrev. Man måste förstå att information skrivs ner utefter den tidens behov och inte för att det ska vara kronologiskt eller vattentätt för några personer ett par tusen år senare.

Lukas skriver i sitt evangelium att han skrivit samman allt för att hans vän Theofilus ska förstå att det han hört om Jesus är tillförlitligt.

Jag kan tänka mig att Matteus hade samma ambition, bland annat, han kanske utgick från Markus och så la han också till det han själv mindes. Allt för att än mer befästa hur trovärdiga skrifterna om Jesus var, nu också med sitt eget namn bakom texten.


"Menar du att Paulus träffade Jesus under de 40 dagarna efter uppståndelsen?"

Nej, senare. Hans möte med Jesus på vägen till Damaskus var senare.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-15 17:08 #22 av: [Gesus]

#20 Om du läste mitt inlägg #19 så ser du att jag inte är intresserad av att jämföra påståenden om olika andra gudar o.s.v. Inte det det handlar om, bara tog exempel.


Men, som jag ser det så FINNS DET andra "gudar" omskrivna, som påstås ha gjort olika "mirakel" med mera...

Och det är det jag undrar över, är deras mirakler också på riktigt eller bara metaforer? Vad är det för märkligt att undra det?


Om du sen läst #13 där jag svarar på din fråga redan förra gången, så hade du sett vad jag tror!

Tråden handlar inte om vad JAG tror utan vad "kristna" tror.


(Ja jag gillar inte att hänvisa till Wiki, men det gjordes innan så jag gjorde det också, skriver dock att det är därifrån och knappats ngt tillförlitligt, men tycker inte det är så viktigt med källa här)


"Det finns mkt goda anledningar till varför apokryferna inte står med i Bibeln"

Vad jag läst så är det olika skrifter som inte togs med i bibeln när dom sammanställde den, men inte varför. Du får gärna upplysa mig mer om det och dom goda anledningarna varför dom inte togs med, om du giter och vill.Sen eftersom du ändå tar upp Horus, dina "svar/kommentarer" där kan ju användas också på Jesus, tex.

Född av en jungfru. Nja, inte troligt och det finns inga belägg för att Maria skulle varit jungfru.

Kungligt blod. Tja, Josef sägs varit släkt med David men är ju inte Jesus far så..?


Du säger att "Kristna tror att Bibeln är Guds ord och att den är komplett" menar du att gud typ dikterat den, eller hur menar du?


Jag märker att detta är lite "känsligt" att diskutera, men jag menar inget illa, är bara intresserad. Tror inte själv på det, om ngn av ngn anledning skulle tro det ;-]

Anmäl
2011-11-15 17:41 #23 av: [Gesus]

#21 Bra skrivet. Jag tror ju inte så, men inget att älta mer för min del.

Men för att återgå till ögonvittne,  vilka ögonvittnen skulle det vara som skrev eller berättade om t.ex Josefs drömmar och Jesu födelse?


Sen, att säga at Paulus "träffade" Jesus är väl lite överdrivet, eller?

Det står att, "ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom, han föll till marken och hörde en röst".

Anmäl
2011-11-15 20:36 #24 av: Camillhe

Gesus, Det är inte "känsligt", det är mer frustrerande, kanske för att jag inte riktigt förstår vad du vill diskutera egentligen. Det är kanske svårt för mig att sätta mig in i hur du tänker och vad det är du funderar på då man som kristen kanske tar en del saker för givna. Försöker bena upp vad du skriver i #22

Men, som jag ser det så FINNS DET andra "gudar" omskrivna, som påstås ha gjort olika "mirakel" med mera...

Och det är det jag undrar över, är deras mirakler också på riktigt eller bara metaforer? Vad är det för märkligt att undra det?

Det finns massor av gudar omskrivna genom tiderna men kristna tror inte att det har funnits ngn annan Gud än den som står omskriven i Bibeln. Kan mirakel utföras utan att Gud är inblandad? Ja.

Kan jag säga om omskrivna mirakler har hänt eller inte? Nej.

Men eftersom jag inte tror på gudaberättelserna så tror jag ju inte heller på de mirakler som ska ha utförts och som det berättas om i egyptiska, grekiska eller andra gudasagor.

Vad jag läst så är det olika skrifter som inte togs med i bibeln när dom sammanställde den, men inte varför. Du får gärna upplysa mig mer om det och dom goda anledningarna varför dom inte togs med, om du giter och vill.

Kan skriva om det väldigt kortfattat och sen kan du läsa mer om det själv om du vill.

De första århundraden efter Jesu död spreds massor av olika myter och läror, då hade man kyrkomöten för att komma överens om vilka skrifter som skulle användas för undervisningen i församlingarna. Man hade tre kriterier:

  1. Skrifterna skulle vara författade av apostlar eller apostlalärljungar
  2. De skulle ha bevarats av församlingen ända sedan dom skrevs
  3. De skulle överensstämma helt och hållet med den undervisning man fått av Jesus och apostlarna

de skrifterna du tar upp kallas ofta nytestamentliga apokryfer och de uppfyllde inte ovanstående kriterier

Vill du läsa mer så kan du googla på kyrkomötet i Nicea, apokryfer, kanon eller på namnen på de skrifter du räknat upp i ditt inlägg.

 

Problemet med Horus är inte vad som står i de egyptiska skrifterna utan att människor försöker få honom till att vara en föregångare till Jesus och att "Jesusmyten" skulle kommit därifrån. Jag kan aldrig övertyga ngn om att Jesus föddes av en jungru, var Guds son, dog för oss etc. Men med Horus är det väldigt enkelt att visa att de punkterna du tog upp är fabricerade i nutid och inte finns i den egyptiska mytologin. Alltså kan inte Nya testamentets berättelser om Jesus vara tagna eller inspirerade av Horusmyten, då den är felaktig.

Du säger att "Kristna tror att Bibeln är Guds ord och att den är komplett" menar du att gud typ dikterat den, eller hur menar du?

Ja, vi tror att Bibeln är Guds ord, skriven av människor med hjälp av Den Helige Ande. Det är Guds ord som Han gett till människan.

 

Anmäl
2011-11-15 21:25 #25 av: OlgaMaria

#23

Men för att återgå till ögonvittne,  vilka ögonvittnen skulle det vara som skrev eller berättade om t.ex Josefs drömmar och Jesu födelse?

Nu är ju detta bara en väldigt liten del av evangelierna, men man kan tänka sig att lärjungarna hörde detta berättas antingen direkt från Josef/Maria eller Jesus som hört det från dem. Det där kan man bara spekulera i, men ögonvittnen är lite fel ord i det sammanhanget. Men Lukas kanske hört om det från Petrus som hört om det från Maria.


Sen, att säga at Paulus "träffade" Jesus är väl lite överdrivet, eller?


Det hänger nog helt på vad man har för syn på Jesus. Jag tror att lärjungarna påverkades mer av sina möten med Jesus EFTER hans död än mötena INNAN hans död. På samma sätt var Paulus möte med Jesus totalt livsförvandlande. Han bytte kurs i livet totalt. Dessutom blev han blind av det mötet. Så jag tror inte att jag överdrivit. Guds verklighet (den verklighet han är i nu och som Paulus fick en glimt av då han mötte Jesus) är mer verklig än vår.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-16 03:54 #26 av: Highness82

Detta inlägg är till dig Genus! Så jag vill börja med att säga Hej till dig!:)

 

Ang. evangelierna, det stämmer att Paulus brev skrevs innan evangelierna, men att evangelierna skulle ha skrivits efter år 100 e Kr tror jag inte att så värst många bibelforskare skulle hålla med dig om.

Detta är den äldsta papyrusen som vi har från Johannesevangeliet kapitel 18 http://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_52#Date

 

Det är daterat till omkring 125 e Kr.  och sedan finns det även dem som vill datera den till ett ännu senare eller tidigare datum. Johannesevangeliet anses både av forskare och Kyrkohistoriker vara det senaste evangeliet som skrevs ned.  Och det hittades ända borta i Egypten, långt borta från Efesos i mindre Asien.  Innan man fann denna papyrus så trodde man att Johannesevangeliet skrevs någongång på 100 talet, men detta papyrus gjorde att man var tvungen att ändra dateringen för när Johannesevangeliet skrevs - och daterar detta evangelium idag till 90 talet e kr.

 

Om Johannes skrevs sist och dessutom någongång på 90 talet så måste de andra evangelierna ha skrivits tidigare.

 

Jag är en av de som tror att Markus, Matteus och Lukas skrev ned evangeliet innan år 70 e kr och här har du anledningarna.

 

1. När Lukas skrev Apostlagärningarna så skrev han mycket om förhållandet mellan Romarna och Judarna.  Tex. så nämnde Lukas att Kejsar Claudius hade utvisat alla judarna från Rom i apg 18:2 men han nämnde ingenting om kriget mellan judarna och romarna år 70. Det tyder helt klart på att kriget inte hade skett när Lukas skrev apostlagärningarna eftersom han annars hade nämt att det hade skett.

 

2. I Apostlagärningarna så beskriver Lukas hur både Stefanos och Johannes (Jakobs bror) dör martyrdöden. Men ingeinting nämns om Paulus och Petrus martyrdöd.  Om de redan hade dött när Lukas skrev APG: Varför nämnde han aldrig deras död med tanke på att mycket av Apostlagärningarna handlar om just dem?  Enligt mig så tyder detta på att de fortfarande levde när han skrev APG, och att han därför skrev ned den boken senast 64 e Kr.

 

Ni som tror annorlunda måste svara på två saker:

 

1. Varför nämnde inte Lukas kriget mellan romarna och judarna som inträffade år 70 - med tanke på att han nämnde judarnas utvisning från Rom på 50 talet? Varför inte nämna ett krig som förstörde hela Jerusalem och som dessutom raserade hela templet?

 

2. Varför nämnde han inte Paulus och Petrus martyrdöd?

 

Detta  pekar enligt mig mot att Lukas skrev Apostlagärningarna senast år 64 men apostlagärningarna skrevs inte först. Innan Apg kommer Lukasevangeliet - sedan Matteusevangeiliet - och först av evangelierna anses generellt vara Markusevangeliet. Med andra ord så finns det goda tecken som pekar mot att evangelierna om Guds son skrevs bara några årtionden efter Jesus liv och verksamhet.

Anmäl
2011-11-17 08:20 #27 av: [Gesus]

Hej igen

Tack för visat intresse och era svar, Vettiga sådana måste jag säga, inte som man ofta annars får, typ undvikande och försvarande. Jag tror ju inte så, men...

Camillhe, själva frågan om ni tror på andra påstådda gudars "mirakel" är väl för jag undrar hur man kan tro på en historia så säkert, man sen avfärda alla andra.

Jag återkommer gärna med fler funderingar senare.

Anmäl
2011-11-17 20:14 #28 av: Highness82

#27 När det kommer till Jesu mirakler så är de något annorlunda och alldeles säreget.   För det första så handlade de här miraklerna om den Messianska tiden som Jesaja profeterade om i kapitel 35.  Så Jesajas profetia gick i uppfyllelse i och genom Jesus mirakler.

 

För det andra så demonstrerade Jesus om Guds rike via sina mirakler. Så när Jesus utförde ett mirakel så pekade han mot Jesaja 35 och att Guds rike var nära.  Jesus sade: Men om det är med Guds Ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.

 

När det kommer till Jesu mirakler så ligger det alltså någon mening och tanke bakom de här miraklerna.  Han utförde dem inte bara för att han kände för det - bara sådär.  Utan genom miraklerna så förkunnade han att Guds rike var nära och att folket skulle tro på honom eftersom miraklerna vittnade om att Fadern hade sänt Kristus.   En annan sak som är intressant med Jesus förkunnelse och som enligt mig gör att Jesus väldigt trovärdig är att Jesus sade till judarna att de skulle tro på hans gärningar om de inte kunde tro på honom.  Han säger såhär:

 

37Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. 38Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

 

Hur ofta är det inte som vi vanliga människor säger: "tro på vad jag säger."  Jesus sade: "tro på mina gärningar." Jesu förkunnelse är helt outstanding.  Ingen kan predika i ord och gärningar som han.

 

En annan intressant sak och som handlar om Jesu mirakler är att ingen förnekar att Jesus utförde mirakler, det som de var oense om var vem som låg bakom dessa mirakler.   De som var fiender till Jesus trodde att han drev ut demonerna med Beelsebub.  De som var neutrala visste inte riktigt vad de skulle tro.  De som följde Jesus och som trodde på Jesus sade att han drev ut demonerna och utförde miraklerna med hjälp av Guds Ande.  Men det fanns ingen som förnekade att Jesus utförde mirakler.

 

I Talmud står det tex att Jesus praktiserade magi och vilseledde halva Israel.  Enligt Kelsos som var en antik filosof och som var en Kristendomskritiker  skrev en bok (Alethes logos) om Kristendomen omkring år 170 e kr.  Där han skrev såhär:

 

Jesus had come from a village in Judea, and was the son of a poor Jewess who gained her living by the work of her own hands. His mother had been turned out of doors by her husband, who was a carpenter by trade, on being convicted of adultery [with a soldier named Panthéra (i.32)]. Being thus driven away by her husband, and wandering about in disgrace, she gave birth to Jesus, a bastard. Jesus, on account of his poverty, was hired out to go to Egypt. While there he acquired certain (magical) powers which Egyptians pride themselves on possessing. He returned home highly elated at possessing these powers, and on the strength of them gave himself out to be a god.

 

Så kritiker förnekade aldrig att Jesus utförde mirakler - de kom helt enkelt med en helt annan förklaring till orsaken bakom miraklerna.

 

De här anledningarna är en del av varför jag tror på Jesus mirakler!:)

 

Anmäl
2011-11-18 00:22 #29 av: Highness82

Genus, du skriver:

 

"Camillhe, själva frågan om ni tror på andra påstådda gudars "mirakel" är väl för jag undrar hur man kan tro på en historia så säkert, man sen avfärda alla andra."

 

När det kommer till Kristus och de andra påstådda gudars mirakler så finns det även skillnader dem emellan.  Varför utförde de andra påstådda gudarna sina mirakler? Vad var motivet bakom miraklerna? Varför förlorade de folkets tro?  Om de verkligen hade utfört dessa mirakler varför finns det ingen som tror på dem idag?  Att det hela rann ut i sanden pekar mot att det endast var legender.  För om det verkligen var sant så hade de troende stått upp för sin tro och den hade funnits här än idag.

 

Visst så behöver inte en religion vara sann bara för att den har levt kvar genom århundraden,  det finns många religioner som finns här idag och som jag inte tror på.  MEN jag anser att de är mer trovärdiga än dessa mysteriekulter och antika religioner som bara dog ut och försvann med vinden.  För om någon av dem verkligen var sann - så hade den fortfarande funnits kvar än idag.  Förstår du hur jag menar? Glad

Anmäl
2011-11-18 01:05 #30 av: [nidlo_1]

Att Jesus bokstavligen skulle ha gått på vatten är inte sannolikt. Det säger sig själv att även han var människa, nog var han Sonen, liksom alla människor, för Fadern är fader till Människan.

 

Anmäl
2011-11-18 22:34 #31 av: Woodland

# 31

Att Jesus bokstavligen skulle ha gått på vatten är inte sannolikt. Det säger sig själv att även han var människa, nog var han Sonen, liksom alla människor, för Fadern är fader till Människan.

Vad baserar du dina slutsatser på?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-18 22:45 #32 av: [nidlo_1]

Mig Själv

 

/ S

Anmäl
2011-11-20 17:58 #33 av: [Gesus]

#2 "Ja, han gick på vattnet.  Det var ett utav flera tecken för att visa Hans gudomlighet."

Var det inte så att Petrus OCKSÅ gick på vattnet? Iofs en liten bit bara, men ändå, han gick också på vatten...

("och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus", Matt. 14:29)

Anmäl
2011-11-20 18:24 #34 av: [Gesus]

(#2 + #28 bl.a)

Jesus "säger" ju själv, att det enda tecken som skulle ges som bevis för att han verkligen var Messias, var den tidsrymd under vilken han skulle ligga död och begravd!

Matteus 12:39-40
Men han svarade och sade till dem: ”Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än profeten Jonas’ tecken."

Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte.


Betyder det att Jesus inte fullbordade det enda tecknet han lovat att ge, att han var Messias - att han inte uppstod som han sagt?

”Tre dagar och tre nätter”, ”efter tre dagar”. Tre dygn, 72 timmar… = långfredag eftermiddag – måndag kväll... Inte fredag - söndag morgon.

Anmäl
2011-11-21 08:24 #35 av: OlgaMaria

#34 För det första får du läsa Jesu uttalande i sitt sammanhang. Han talade här till en viss grupp människor, att det enda tecknet DE skulle få var Jonas tecken. Men de hade egentligen redan innan fått en massa tecken och Jesus visade upp en mängd tecken under den tid han gick på jorden innan han dog.

Sen så behöver man kolla lite djupare på hur man ska förstå begreppet "tre dagar och tre nätter".

Det som åsyftas här är en grekisk term som betyder ungefär natt-dag eller night day och betyder en 24-timmarsperiod av både natt och dag. Det var allmänt känt (det finns exempel på det både i Bibeln och i helt andra skrifter) att man talade om 3 natt-dagar om någon del av dessa 24-timmarsperioder var inräknade. Jesus död utspelades fredag, lördag och söndag dvs i 3 natt-dagar.

Problemet ligger kanske egentligen i att översättningen inte hjälper oss att förstå hur de menade här. Översättningen är väldigt litterär och korrekt, men det blir lite förvirrande när vi har olika slags begrepp och olika sätt att förklara tid.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-21 09:15 #36 av: [nidlo_1]

Intressant TheresiaW. Tack för dina synpunkter

 

 

Niklas

Anmäl
2011-11-21 16:13 #37 av: [Gesus]

Ja, jag har läst om andra bortförklaringar som att det var typ ngn dubbel sabbat och han blev korsfäst på torsdagen (från en präst, vilken är förresten då rätt, din eller hans). Men denna hade jag inte hört förut.

Jag har inte läst om Jona (än) men var han också "3 natt-dagar" i fiskens buk, eller tre dagar och tre nätter som det står?


På tal om Jona och Jesus mirakler, är Jonas historia i fisken sann, har den hänt på riktigt, eller är den en metafor?

Anmäl
2011-11-21 16:23 #38 av: [Gesus]

Vad säger ni om, Joh 20:30-31?

"Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina
lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att
Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans
namn."

Anmäl
2011-11-21 16:24 #39 av: [Gesus]

Oj vad det blev hackigt...

Anmäl
2011-11-21 16:25 #40 av: [Gesus]

#24 "Ja, vi tror att Bibeln är Guds ord, skriven av människor med hjälp av Den Helige Ande. Det är Guds ord som Han gett till människan."

Gäller det hela bibeln, både gamla och nya testamentet?

Anmäl
2011-11-21 16:28 #41 av: OlgaMaria

#37 Jag brukar kolla bibelverser jag undrar över på bible.cc . Finns kanske bättre kommentarer att tillgå men här får man i alla fall dels en massa olika översättningar och en del olika kommentarer (dvs professionella kommentarer). Läste om Matt 12:40 där och kommentarerna är överens om den förklaring jag beskrev så den verkar välgrundad och historiskt korrekt. Det står i en kommentar om att det är tydligt att man hade detta sätt att tala om tid i hela den här regionen på den tiden, alltså inte bara bland judarna. Vi kan ju inte se om det är samma sätt att beskriva rent litterärt i Jona bok och Matteusevangeliet eftersom det ena är på grekiska och det andra på hebreiska.

Om Jona var i buken tre dagar och tre nätter eller "3 natt-dagar" framkommer inte men Jona är inte skriven alltför länge före Kristus (700 år) så man kanske hade samma sätt att tala om sådana saker då. Det är väl troligare att de hade det än att de hade vårt sätt. Så enligt mig är det ganska troligt att Jona var i buken ungefär lika länge som Jesus var död men det kan vi inte veta.

Jag tror att Jona-historien är sann, men hur ska vi kunna veta det? Det framkommer i alla fall inte i texten att det skulle vara en metafor.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-21 17:09 #42 av: [Gesus]

#41 En människa levde alltså tre dagar och tre nätter inne i en fisk?

Hur är det med dom talande djuren i bibeln, åsnan och ormen, är det ockå saker som hänt på riktigt eller är det metaforer?

Anmäl
2011-11-21 21:28 #43 av: OlgaMaria

Om du undrar ifall vi tror att Gud kan låta en åsna tala och om Satan kan tala genom en orm så är svaret Ja.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-21 23:09 #44 av: Woodland

I Psalm 14:1   Dårarna säger för sig själva: Det finns ingen Gud!

Ords. 26:4   Svara icke dåren efter hans oförnuft, så att du icke själv bliver honom lik.

Ords. 26:5   Svara dåren efter hans oförnuft, för att han icke må tycka sig vara vis.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-21 23:24 #45 av: [nidlo_1]

Detta med tro är ju personligt, och kan vara känsligt. Att tro kan man ju göra på det mesta, men det är väl viktigt att vara medveten om själva substansen i det man tror på också.

 

 

Anmäl
2011-11-22 07:43 #46 av: OlgaMaria

#38 Jag förstår inte vad det är du undrar ang. den versen. :)

#40 Både NT och GT :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-22 19:53 #47 av: [Gesus]

#46 Jag undrar varför det står att det är skrivet för att ni ska TRO på osv...

Anmäl
2011-11-22 21:38 #48 av: OlgaMaria

#47 Jaa.. Johannes skrev ner en massa mirakler/tecken som Jesus gjorde i sina lärjungars åsyn för att vi ska tro på honom. Dvs, han tyckte att tecknen var ett bevis för att Jesus är Messias och att vi ska tro på honom.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-22 22:04 #49 av: [nidlo_1]

Gesus: Varför vill du inte tro då?

 

Anmäl
2011-11-22 22:10 #50 av: [Gesus]

Varför skrev han inte, "dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall VETA att Jesus är Messias"?

Anmäl
2011-11-22 22:12 #51 av: [nidlo_1]

#50: Att veta och tro kan vara samma sak, om man tar det så!

För...om man tänker efter...vad vet vi, egentligen?!

 

Anmäl
2011-11-23 00:15 #52 av: OlgaMaria

#50 Jag kan inte veta (hehe) exakt varför Johannes skrev tro istället för veta.

Men jag vet att Bibelns författare betraktar tro som något högre än vetskap. Tro är en gåva från Gud som han lägger i våra hjärtan. Tro kan flytta berg. Vi är manade att tro trots att vi inte vet allt vi kanske skulle behöva veta för att tro. Tro är så mycket modigare än vetskap. Att veta är enkelt när man har bevisen. Men att tro kräver mod och styrka. Bibelns hjältar är de som trott i svåra situationer.

Sadrak, Mesak och Abed-Nego vägrade att tillbe Nebudkadnessars guldstaty trots att de visste att de skulle bli kastade i elden som en konsekvens. De sa att Gud skulle rädda dem ur elden, och skulle han inte göra det så skulle de ändå inte böja sig för statyn. De kastades i elden men elden kunde inte skada dem, och de som stod bredvid såg att det fanns en fjärde man bland dem i elden - Gud eller en ängel som beskyddade dem.

Ahh, det finns massor av såna berättelser om hjältar som valt att tro men kände mig så peppad att berätta just denna nu.

Jesus syn på tro och vetskap:

Joh 20:24 Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen,* hade inte varit med dem när Jesus kom (alltså efter hans uppståndelse från de döda). 25 De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 26 Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er." 27 Sedan sade han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!" 28 Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" 29 Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-23 02:48 #53 av: [nidlo_1]

Glad Så bra det lät, speciellt på slutet "Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

Tack.

Jag har haft en del upplevelser det senaste året. Bland annat smärta i handflator...Nedan för smalbenen.

Under en period när jag tränade mycket Yoga...Då lades mina ben i kors när jag skulle vila på slutet, och mina armar också.

Hoppas att elden tar slut snart, för ibland tror jag nästan att jag brinner.

Gråter

 

Anmäl
2011-11-23 07:49 #54 av: OlgaMaria

#53 Lades dina ben och armar i kors av en annan kraft eller?

Vi som är kristna tror att det finns onda andemakter också. Jag skulle aldrig sätta min fot på ett yogapass därför att det drar till sig orena andar. Sen beror det på hur mycket man lägger i yogan, vem som leder osv. En kroppsövning är inte oren i sig själv men yoga i sin helhet är inte rent.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-23 10:41 #55 av: [nidlo_1]

I början kändes det som en annan kraft. Har studerat detta fenomen...och vad jag kommit fram till är att det är obalanser i kroppen...spänningar som vill få avslappning.

Möjligtvis kroppsligt lagrade minnen av tidigare liv. Vilket nog kristna inte tror på.

Samtidigt som detta har hänt, speciellt i början, kände jag en ljus kraft. Som en enorm själ som ville väl och heala.
Dessa fenomen har inte skadat mig i sig. De har gett mig avslappning som skrivet ovan. Ungefär som att strecha musklerna.

Vad som gör ont...Det är smärtan. Blockeringar i kroppen som inte tillåter Flödet (= förlåtelse, rening).

Använder mig av yoga varje dag. Man kan tolka detta olika som med allting, men...Jag vänder på vad du säger. Yoga i sin helhet är inte orent.
Att meditera kan plocka fram sorger, de kommer till ytan för att bearbetas. Men det är ju en annan diskussion kanske.

För mig är det sjävklart att mörkare krafter finns. De finns för att upprätthålla balansen, tills...

Rädsla föder rädsla.

Jag har upplevt andar och andra mer känslomässiga "mörka krafter", har även hört talas om demoner.

Till slut är allt i vår föreställning. Det var nog det Jesus visste när han led på korset.

 

Anmäl
2011-11-23 10:55 #56 av: OlgaMaria

Tolkar du smärtan som att du behöver släppa taget mer och låta Yogan/Flödet/Meditationen få verka djupare i dig så att roten till smärtan kan helas?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-23 15:50 #57 av: [nidlo_1]

Ja ungefär så. Men ibland är den så stark att jag knappt ser klart.

Tack för responsen

Anmäl
2011-11-23 16:05 #58 av: OlgaMaria

Okej. Tyvärr så följer det mönstret för hur oren andlighet talar till oss och jag har sett hur det har bundit människor in i djupare och djupare betryck. Människor blir verkligen lurade, därför att det de får se verkar så ljust och rent.

Bibeln säger att Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Han kan också manipulera känslor av frid och ljus i oss. Vi kan se att det vi får är "gott". Men det finns en hake, något som också driver oss att söka mer från denna ljusa källa. Med tiden blir både smärtan och det vi får ta emot mer och mer avancerat, men ett mönster är att det i början verkar alltigenom gott, ljust och fridfullt men med tiden tappar man urskiljning för man blir också beroende. Den mörka andligheten binder på det här sättet människor genom att locka med något som verkar ljust, tills personen är bunden och inte längre klarar av att sluta.

Att du försöker släppa taget och låta Flödet göra sitt är inget neutralt och tyvärr är jag ganska säker på att det inte bara är en neutral, eller för den delen din egen kraft, som släpps lös. Du borde inte släppa taget så där till en kraft du inte känner. Jag tror att det kanske är så att du redan upplevt en hel del smärta m.m. som inte alls har med dig att göra utan som du tror är din och att Flödet ska göra dig fri ifrån den.

Du behöver Jesus, men framför allt behöver du stänga dörrarna till det här betrycket som kryper in i ditt liv, men jag vet inte om du kan göra det utan Jesus.

Önskar dig all frid från Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-23 16:35 #59 av: [nidlo_1]

Vadå oren. Skulle din andlighet vara renare.

Jag tror inte jag behöver Jesus. Kanske frid med  Gud

 

Tack, det samma

 

Anmäl
2011-11-23 17:32 #60 av: [nidlo_1]

#58: Jag släpper inte lös denna "kraft", bara då spänningen blir allt för kraftfull. Det finns de trovärdiga som sagt tvärt om, att jag inte ska hindra den. Kanske båda stämmer.

Om du hade något som kunde få smärtan att försvinna skulle jag lyssna, men jag vet inte vad det skulle vara.

 

Anmäl
2011-11-23 19:10 #61 av: OlgaMaria

Nidlo, jag märker att du är en ödmjuk person och det är väldigt bra, då har du förutsättning att hitta rätt till slut. Jag ber för dig att du ska göra det. Jag vet att Jesus kan ta bort smärta. Han har tagit bort både depression och kroppsliga smärtor från mig.

DU är skapad till Guds avbild och därför ser han dig alltid med kärlek och har sina armar utsträckta mot dig.

Jag förstår att du söker Gud, på riktigt. Men du behöver Jesus. Han är vägen till Gud och Gud har bestämt att ingen ska kunna komma till honom utom genom Jesus. Läs evangelierna. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-23 22:48 #62 av: [nidlo_1]

#56: Att gå så djupt att man når Källan, där finns ingen orenhet. Orenheterna finns i kroppen, och går man till Källan i Meditation så trancenderar man det fysiska och når Gud.

#61: Om nu Jesus har en själ så är den i grunden Själen, i grunden i Källan. Så visst kan vi nå Gud genom Jesu Själ.

 

 

Anmäl
2011-11-24 19:22 #64 av: OlgaMaria

#63 Tyvärr vill jag inte lyssna på det där. Om du vill kan du kort sammanfatta vad det är han säger om du vill ha en kommentar kring det.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-24 19:37 #65 av: OlgaMaria

Nidlo. Jag har tagit bort videon du postade. Jag vill verkligen inte att du ska ta det personligt, men jag känner att jag inte vill att den typen av videos ska vara på det här forumet. Om du vill diskutera innehållet kan du göra det.

Förstår om det här låter helflummigt men jag står inte ut med att titta på den videon mer än 15 sek. Min ande reagerar negativt och jag vill inte utsätta andra för den influensen, speciellt inte personer som inte är trygga i sin tro än.

Peace bro.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-24 20:52 #66 av: Tove-

#65 Var materialet i videon stötande? Eller varför ville du inte "att den typen av videos ska vara på det här forumet"?

Jag hann inte se vad videon innehöll, så du får gärna motivera varför du tog bort den.

Trevlig kväll!

Anmäl
2011-11-24 21:34 #67 av: [nidlo_1]

#64, 65: Jag förstår att det kan vara lite ..omstökande.. att se. Alla "lärare" passar inte alla människor. Fick bara ett igenkännande när jag lyssnade på den, om en del av vad vi pratat om här. Till exempel det om vad du kallar Satan i #58.

Min uppfattning av videon är att han pekar på ens eget varande. Vad som finns bakom det inlärda, man kan i termer kalla det människans själ. Eller bara varandet.

Jag kan gå djupare om någon är intresserad.

Att man reagerar negativt är en reaktion på att ens föreställningar skakas om. Det för att sedan kunna bygga upp något nytt, att inte kanske vara fast i något man läst, eller hört.

Det är som jag ser det inget farligt. Men igen, det finns andra  lärare att lyssna på med andra erfarenheter och talesätt. De brukar peka på samma sak ändå.

 

Ha det bra

 

 

Anmäl
2011-11-24 21:46 #68 av: Camillhe

Theresia behöver inte motivera varför den togs bort. Det var inte lämpligt material på en kristen sajt.

Anmäl
2011-11-24 22:37 #69 av: [nidlo_1]

#68: Trodde från början att sajten var mer inriktad på Jesus än på kristendommen.

Om du vill får du berätta vad som inte var lämpligt med videon

 

Anmäl
2011-11-24 23:17 #70 av: Camillhe

Jesus är kärnan i kristen tro. Och Theresia har redan berättat vad som var olämpligt.

Den här sajten drivs av kristna, vänder sig till kristna, de som söker och som är intresserade av kristen tro.

Många religioner, kulter och sekter använder sig av namnet Jesus men här är det Jesus i fokus utifrån kristendom:)

Anmäl
2011-11-24 23:45 #71 av: Camillhe

Nidlo:

Har läst lite om Mooji och hans undervisning. För mig är han en i mängden av alla "gurus och guruefterföljare".

Han säger ingenting speciellt som inte redan sagts, han blandar lite spiritualism med hinduism och hans lära går inte att förena med kristen tro.

Vad är det med hans undervisning som du anser är speciellt?

 

Anmäl
2011-11-25 00:01 #72 av: [nidlo_1]

Roligt att du intresserat dig.

Då jag har sett många av hans videos på youtube känner jag mig fortfarande fascinerad av den närhet han ger människorna. Mooji är rättfram, uppriktig, och gör det hela på ett målande sätt vilket passar min konstnärliga sida.

 

Anmäl
2011-11-25 00:20 #73 av: Camillhe

Då kanske du skulle kolla in en annan person som passar in på dom kriterierna ännu mer;)

Jesus

Anmäl
2011-11-25 09:49 #74 av: [nidlo_1]

He he, Jesus har jag kollat in en del också. Synd att..han inte lever, eller åtminstonde visar sig.

Kanske är det människorna som inte är redo. Som Mooji sa... "Jesus is coming. Look busy."

 

Anmäl
2011-11-25 11:36 #75 av: OlgaMaria

Min negativa reaktion var allt annat än "intellektuell". Det var inte så att mina föreställningar ifrågasattes i videon för jag hann inte lyssna så pass att jag ens fick en föreställning om vad det var han pratade om. Jag fick bara en föreställning av hans andlighet, och den var inte ren och det vill jag inte ta del av i onödan. Andlighet kan bedömas helt utan att ett ord uttalas. Bibeln talar om en gåva som Gud ger oss som ger oss möjlighet att skilja mellan andar (andlig urskiljning). Men det förvånar mig inte att Mooji har många efterföljare för det finns någonting mer än bara ord i honom.

Jag tror att man utanför kristendomen talar om själ/varandet som det som vi kallar ande. Den dimensionen är ju allt annat än främmande för oss, men vi använder andra begrepp.

Enligt bibeln är vi skapade med en kropp och en själ men också en ande. Vår ande finns där för att vi ska kunna ha kontakt med Gud, för Gud är ande. Men vi kan också få kontakt med annat genom vår ande. Själen är våra mänskliga tankar och känslor. Enligt Bibeln ska anden (fylld av Gud) leda vår själ och vår kropp. Men upptas vår ande av mörka influenser mår hela vår människa inte bra, ande, själ och kropp.

Det bästa som finns är att få ta del av Helig Ande, den Ande som Gud ger oss genom Jesus Kristus. DET är vad vi är skapade till.

Jesus Kristus kanske inte går på våra gator idag men den Heliga Andens uppgift är att uppenbara Jesus för oss. Så för mig, som lever i relation med den helige Ande varje dag och är ett tempel för honom (som Bibeln säger; han bor i mig), är Jesus högst levande, för Anden uppenbarar honom för mig när jag ber och läser Bibeln.

Jesus är också högst levande. Bibeln säger att han ber för oss varje dag inför Fadern, och att ALLT hålls samman genom honom och allt är skapat genom honom.

Men han är inte bara en sammanhållande kraft i universum. Han är en person som vill möta dig. Så här säger han:

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst. Joh 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. och... Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Om jag var du skulle jag börja läsa Bibeln for real och inleda varje läsning med att be ung. "Gud, om du finns och bekänner dig till den här texten så öppna mitt hjärtas ögon så att jag kan läsa och förstå vad som står i den här texten. Tala till mig."

=)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-25 17:52 #76 av: [nidlo_1]

Om Jesus återuppstår på Jorden igen, hur menar du att han skall visa sig?

Det är klart jag kan läsa lite i bibeln. Men...Men...Blir jag inte rädd att förlora "min egen andlighet" då då´?

 

Anmäl
2011-11-25 18:01 #77 av: Camillhe

Fast om inte din andlighet tål att läsa i Bibeln så är den kanske inte speciellt djup?

Anmäl
2011-11-25 18:03 #78 av: [nidlo_1]

Jag vet inte. Det står väl mycket om Satan och så där?! Jag har ärligt knappt läst Bibeln.

 

Anmäl
2011-11-25 18:42 #79 av: Camillhe

Nej det står ganska lite om satan/djävulen i Bibeln. Det är absolut inte vad Bibeln fokuserar på.

Tycker du det är obehagligt att läsa om djävulen?

Anmäl
2011-11-25 21:04 #80 av: [nidlo_1]

Djävulen är bara fantasi. Alla rädslor för honom är fantasi. Allt mörker existerar inte.

 

 

Anmäl
2011-11-25 21:30 #81 av: [nidlo_1]

Vissa kan visst bara lyssna åt ett håll... Deras eget. Så denna diskussion kanske är slut för min del.

 

Anmäl
2011-11-26 07:46 #82 av: OlgaMaria

#81 Ja vi är ganska trygga i var vi står här inne. Men vi önskar dig allt det bästa. =)

Jesus kommer inte återuppstå igen på Jorden. Det har han redan gjort. Men när han kommer tillbaka kommer det att vara synligt för ALLA.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-26 14:18 #83 av: [nidlo_1]

Tack.

Hur kommer det att bli synligt då? På vilket sätt skulle denna återfunna människa hjälpa en redan Upplyst planet?

Obestämd

 

Anmäl
2011-11-26 16:12 #84 av: OlgaMaria

Det kommer märkas. :)

Jag tycker nog inte att vår värld är upplyst. Vi kämpar fortfarande med sjukdomar, krig, fattigdom, hat m.m.

Men framför allt handlar det om att vi inte är hela utan Gud. Vi är skapade till gemenskap med honom och han kommer att komma för att upprätta sin tanke med oss, att vi får leva i frid med Gud och varandra. Så länge vi lever här lever vi i ofullkomlighet. Hans värld är en värld utan brist och lidande.

 

Upp 21:

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-26 16:40 #85 av: [nidlo_1]

Det kommer märkas. :)

Fast.. Om inte människorna har öppna ögon är jag osäker på om det kommer synas.

Som jag ser det så är allt Upplyst det är bara vi som missar det.

 

Intressant citat...

"Och jag såg en ny himmel och en ny jord."

"Ty det som förr var är borta."


Anmäl
2011-11-26 16:41 #86 av: [nidlo_1]

Skrattande

 

Anmäl
2011-11-26 16:47 #87 av: OlgaMaria

Matt 24:

29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.* 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

 

Ja. Johannes som skrivit Uppenbarelseboken såg allt det han skrev om i en profetisk syn... dvs Gud uppenbarade för honom allt som skulle ske. Så det är synen som Johannes haft om det som ska komma som han beskriver. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-27 17:01 #88 av: XxKimxX

Jag har funderade kring det här tills jag hittade det här ordspråket;

"En sanning behöver bara byta ägare några få gånger för att bli en lögt."

Jag kan tänka mig att det fanns en kille som var god och kunde mycket om medecin, så att säga och ryktet spreds om honom. Människor gillar att överdriva lita grann för att spetsa en historia och efter att bra antal år så var den inte riktigt som den första personen berättat det. Glad

Anmäl
2011-11-27 17:21 #89 av: Woodland

# 88

Jag kan ett ordspråk också!

En lögn är ingen lögn förran sanningen kommer fram.  Glad

Välkommen hit för här finns sanningen!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-28 11:08 #90 av: XxKimxX

# 89

Betyder inte det att man ska tro på allt folk säger tills sanningen kommer fram?

Anmäl
2011-11-28 17:40 #91 av: Woodland

# 90

Sensmoralen är att sanningen avslöjer lögn och därför skrev jag - Välkommen hit för här finns sanningen!.

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-28 22:18 #92 av: [Nidlo.]

 

...synen i så fall som han har haft som vi har!

Men var?!

 

Anmäl
2011-11-29 07:58 #93 av: OlgaMaria

#92 Vi är inte riktigt där än. Bibeln säger att himmel och jord ska rullas ihop som en klädnad. Tecken skall synas i sol, måne och stjärnor. Jag skulle tro att vårt universum är vår tillfälliga boplats. Vi kommer märka vilken värld som är mer verklig och bestående och det är inte vår.

Himmel och jord skall förgå men mina ord skall inte förgå säger Jesus. Han säger också att ingen utom Gud vet när den dagen och stunden ska komma. Inte ens änglarna eller Sonen.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-29 09:50 #94 av: [Nidlo.]

Himlen är inom oss! Och jag själv tror inte att Jesus ord kommer att bestå ens. Kanske det dom pekar på.

..Gud bryr sig inte om den dagen. Gud är redan, och har alltid varit. Det är ju vi människor som vill veta och väntar.

 

Anmäl
2011-11-29 11:14 #95 av: OlgaMaria

Du har helt rätt i att Gud redan ÄR och alltid har varit och att himlen kan bo inom oss.

Det finns många som upplevt nära döden-upplevelser, vissa som varit i himlen osv. De säger att det de upplevde där framstod som så enormt mycket verkligare än här. De besökte den riktiga världen och kom sen tillbaka till den här tillfälliga världen. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-29 11:27 #96 av: [Nidlo.]

Ja, det har jag hört.

Själv dog en del av mig sommaren för ett år sedan.

Vissa..sägs det..är i Himmelen..på jorden.

Glad

 

Anmäl
2011-11-29 12:11 #97 av: OlgaMaria

Det låter inte så kul... :-/

Men det jag menar är inte att vi inte kan uppleva himmelen på jorden, utan att jorden kommer att förgå. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-29 14:03 #98 av: [Nidlo.]

Jaså...Nej, det håller jag inte med om. Det är bara gruppegot som kommer att förgås!

 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.