Jesus

Gåvan. Bli fri.

2011-10-14 19:39 #0 av: Muskler

Gåvan.

De som inte tar emot Kristus dör i sina synder, eftersom de inte accepterar den enda väg som finns till frihet från synd. Tyvärr är så många upptagna med det VÄRLDEN har att de har blivit blinda för den ENASTÅENDE GÅVA Kristus erbjuder.

Det är Jesus själv som är den sanning som frigör oss. Han är utgångspunkten för all sannning, den perfekta förebilden för allt som är rätt. Han löser oss från Syndens Konsekvenser, från Självbedrägeri och från att bli lurade av djävulen.

Han visar oss tydligt vägen till evigt liv med Gud.

Jesus ger oss inte frihet att göra vad vi vill, men frihet att FÖLJA Gud. Om vi bestämmer oss för att leva för Gud kan den fullkomliga sanningen i Jesus FRIGÖRA oss så att vi kan bli allt det Gud har avsett.

Joh 8:24

Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder.”

 

Joh 8:32

Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.”  

  BLI FRI!       /Maria 

  

Anmäl
2011-10-17 17:34 #1 av: suddis

Människan har fri vilja att gå sina irrvägar.när man upptäcker att det livet är inget som jag vill leva,så står Guds väg öppen för oss att vandra efter.

Anmäl
2011-10-17 20:42 #2 av: Woodland

# 1

Hej suddis!

Egentligen vill ingen har med Gud att göra om inte Han ta och vända oss om.  Jesus sade att vi måste bli “födda på nytt” för att SE Guds rike.  Människans inställning till Gud  är ett resultat av arvssynden.  Enligt biblen föds vi med ett hjärta vänt mot Gud.    “Ingen söker Gud” står det.  Det är Gud som söker och frälser.

Det är när man är försonad med Gud som man är fri.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-10-17 21:03 #3 av: Camillhe

Och i det har jag och Woodland delade meningar.

Jag tror att Gud vill att alla människor ska tillhöra Honom, och jag tror att en längtan efter Gud finns nerlagt i alla människor. Men sen är det den fria viljan och omständigheter som påverkar vad vi väljer och hur vi når dit.

Anmäl
2011-10-17 21:23 #4 av: Muskler

Gud har lagt ner en längtan längst in i våra hjärtan från början...men det hände ju saker på vägen, både då och nu.

När man inte har den helige Ande i sitt inre kan man inte förstå att det finns en Gud som längtar efter att få visa all kärlek.

Omständigheter kan föra en människa låångt bort från Gud och omständigheter kan föra en människa till Jesus och fram till Gud. Själv blev jag frälst genom en telefonlur, det var ett under.

Kram f Maria

Anmäl
2011-10-18 10:53 #5 av: Woodland

# 4

Inget av det jag skrev motsäger ditt inlägg. Gud är suverän över sin egen skapelse.

1.  Egentligen vill ingen har med Gud att göra om inte Han ta och vända oss om.

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.


2. Jesus sade att vi måste bli “födda på nytt” för att SE Guds rike.

Joh 3:3  Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»

 

3.  Människans inställning till Gud  är ett resultat av arvssynden.

1 Kor 2:14  Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

Ef. 2: 1-3  Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

 

4.  Enligt biblen föds vi med ett hjärta vänt mot Gud.   “Ingen söker Gud” står det.

Markus 7:21-23  Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord,äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende.  Allt detta onda går inifrån ut, och det orenar människan.»

Rom 3: 10-12 är ock skrivet: Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud.  Nej, alla hava de avvikit, allasammans hava de blivit odugliga, ingen finnes som gör vad gott är, det finnes ingen enda.


5.  Det är Gud som söker och frälser.  Det är Hans verk.

Lukas ev 19:10  Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.

Joh 1:12-13  Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.

Joh 6:28-29  Då sade de till honom: »Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?Jesus svarade och sade till dem: »Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.


 

6.  Det är när man är försonad med Gud som man är fri.

Joh. 8: 34-36 Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Var och en som gör synd, han är syndens träl.  Men trälen får icke förbliva i huset för alltid; sonen får förbliva där för alltid. Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.

Rom 6:20  Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv.

 

Det är Gud som all ära skall ha, bara han skall ha äran för sitt verk.

Ef. 2:4-5 Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-10-18 11:26 #6 av: Muskler

Hej W  Det är rätt det du säger, det jag skrev var mycket förenklat, och utan bibelorden.

***Ef. 2:4-5 Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!***

Gud är underbar. Allt är av nåd. /Maria

Anmäl