Inspiration

Romarbrevet 2:14-15

2011-09-23 22:14 #0 av: Highness82

“Hedningarna, har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, så är de sin egen lag, fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan*: om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. ”

 

När ni läser detta Bibelställe vad får ni upp för tankar då?

Anmäl
2011-09-25 21:55 #1 av: Woodland

Hej Hi!

 

lagen kräver är skrivet i deras hjärtan

Hedningar hade samvetets röst som sin lag i jämnförelse med judarna som hade Mose lag. 

Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över vad som är fördolt hos människorna.v. 16

Nu är det Kristi lag som gäller för oss.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-09-25 22:26 #2 av: Highness82

Hej Woodland och tack för ditt svar! Glad

 

Som Paulus skriver i Romarbrevet 10:4-13

 

4Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. 5Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: Den människa som håller buden skall leva genom dem. 6Men den rättfärdighet som tron ger säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen? - det vill säga för att hämta ner Kristus - 7eller: Vem skall stiga ner i avgrunden? - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta - det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. 9Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. 10Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. 11Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. 13Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

 

Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Hmm jag behöver studera detta lite mer, för jag har nog några funderingar kring detta, för jag förstår det inte helt.  Gör du det Woodland?

Anmäl
2011-09-26 19:18 #3 av: Woodland

# 2

Lagens rättfärdighetskrav uppfylldes i Jesus Kristus livsgärning (död och uppståndelse).  Vi behöver inte nya mirakel som att stiga upp till himlen och hämta ner Honom eller att stiga ner i avgrunden, utan frälsning är genom tron och bekännelsen den föder.  Alla troende täcks av detta nu.  Juden kan inte längre hävda lagen som grund till sin rättfärdighet, utan de har nu samma frälsningsgrund som icke-judar: Jesus Kristus.

Vad exakt funderar du över, Hi?  Om jag kan hjälpa dig gör jag det gärna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-09-26 19:36 #4 av: Highness82

Woodland, Mmm så länge är jag med här!:)

 

Men det är just detta: "Slutet på lagen." Jag kanske förstår detta, Först kommer lagen och sedan kommer nåden. Och då blir Kristus slutet på lagen, eftersom nåden och sanningen kom genom Kristus Jesus.

 

Med andra ord: Mose kom med lagen.  Nåden och Sanningen kom genom Kristus Jesus, alltså är Jesus slutet på lagen.

 

Är det så man ska se på detta, tro?

Anmäl
2011-09-26 19:52 #5 av: Woodland

#4

Han är slutet på lagen . . . fullbordan, uppfyllelsen osv.

 

Rom 11:36  Allt utan undantag kommer från Gud. Allt finns till på grund av hans makt, och allt är till för att ära Gud. Äran tillhör honom i evighet!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-09-26 20:27 #6 av: Highness82

#5 Ja jag håller helt med!:)

Anmäl