2011-09-21 23:14 #0 av: Woodland

Blaise Pascal (1623 - 1662)  skrev att Gud - villig att uppenbaras för dem som söker honom med hela sitt hjärta, och förbli dold för dem som lika hjärtligt flyr från honom, har reglerat sättet att lära känna honom, och ger på så vis indikationer av sig själv, uppenbara för dem som söker honom och obskyra för dem som inte söker honom. Det är tillräckligt ljust för dem vars främsta önskan är att se, och mörkt nog för dem av en motsatt disposition .-


Att närma sig och handskas med Guds ord kräver ödmjukhet och vördnad.  Att klandra, anmärka och försöka förlöjliga Herrens uppenbarelse har sitt eget straff.
Enligt de lärde som studerar skriften finns ett inbyggt rättsligt instrument i Ordet.

2 Pet 3:16 Så gör han (Paulus) i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.

(Levande Bibeln - En del av hans utläggningar är inte lätta att förstå, och det finns alltid människor som i sin okunnighet förvränger dem precis som de gör med andra delar av Skriften, och följden blir en katastrof för dem. De går mot sin undergång. )