Inspiration

Gamla och Nya Förbundet

2011-05-08 22:52 #0 av: Woodland

Tråden började här.

Theresia skrev

#105 Jag undrar om vi pratar om lite olika saker med vad som avses med det gamla förbundet. Jag menar inte att det leder till frälsning utan Jesus. :) De verser som du citerar här tolkar jag som riktade till de troende för att övertyga dem om att de inte behöver leva under Lagen för att vara rättfärdiga inför Gud.

Menar du alla verser?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-05-09 09:02 #1 av: OlgaMaria

Mina svar till Woodland följer i fetstil.

 

Hebr 8 När han säger »ett nytt förbund», har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna.

> Men det kommer inte att försvinna helt under denna tidsålder. Men poängen är att det är dumt att investera i det gamla förbundet, därför att det kommer att försvinna, men det har ännu inte helt försvunnit.

 

Heb. 10:9

säger han vidare: »Se, jag kommer för att göra din vilja.» Så tager han bort det förra, för att sätta det andra i stället.

> Jesus är överstepräst för det nya förbundet, inget annat förbund. Men det innebär inte att det förra helt förlorat sin verkan. Fadern är fortfarande en fader för Israel. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. (Rom 11:29)

 

Kol. 2:14-16

Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem. Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.  Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.

> Jesus har för oss (vi troende) utplånat Lagen och dess dom. Detta gäller oss men inte de judar som inte tagit emot honom.

 

Och också i Rom 10:3-4.  I vers 3 skriver Paulus  om sina landsmän-

De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och hava icke givit sig under rättfärdigheten från Gud.

> Ja, de har inte förstått nåden genom Jesus. Men detta säger inte att de gamla förhållandena har slutat gälla för dem.

 

Hans dom blir hård över de som inte underordnar sig Kristus - Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror.Dvs. det finns ingen rättfärdighet utanför Kristus och inget sätt att tillfredställa Gud.

> Det gamla förbundet har aldrig inneburit total rättfärdighet så som den som vi får i Kristus, men det gamla förbundet har ändå inneburit välsignelse, och innebär fortfarande en viss välsignelse, tror jag. Men för oss som är i Kristus är det givetvis inget att ha eller att eftersträva.. det är som att sträcka sig efter ett äpple när man har ett äppelträd.

 

Paulus i Rom 11 lär att judar är inte helt förskjutna från Gud därför att Herren då som nu frälsar både judar och hedningar och de har en fördel för att de har en historia som Herrens utvalda folk.   Man bör läsa 10:e kap i sammanhanget därför att P. svarar på frågor.   Vidare att Abrahams* barn och det sanna Israel är av tro och alltid har varit det.  Rom 4

> Paulus visar här att det är tron som är det väsentliga, faktiskt BÅDE i det gamla förbundet och i det nya.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-05-09 20:42 #2 av: Woodland

# 1

Jesus har för oss (vi troende) utplånat Lagen och dess dom. Detta gäller oss men inte de judar som inte tagit emot honom.

Men detta säger inte att de gamla förhållandena har slutat gälla för dem. *

Anser du att judarna har en frälsningsplan "B" eller en särställning gentemot hedningar ännu idag?

*dvs judarna

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-05-09 22:02 #3 av: OlgaMaria

#2 Ja, jag tror att de har en särställning gentemot andra folk (det är dock bättre att vara en frälst hedning än en Kristusförnekande jude), pga fäderna och förbundet med Jehova. Jag tror också att Gud har en plan för att frälsa några/vissa/alla ur Israel enligt Rom 12, men detta kommer inte ske utan att Gud gör deras hjärtan mjuka och gör att de erkänner Jesus som sin Herre.

 

Jag tror att de 144000 som omnämns i Upp 7 ska tolkas bokstavligt, i alla fall att det handlar om judar. Efter dessa verser står det om den stora vita skaran av alla folk och stammar och ingen kan räkna dem - detta syftar på de frälsta hedningarna.

Läs också Sakarja 12

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-05-12 22:20 #5 av: Woodland

# 3

Håller du till den futuristiska tolkning av Upp.?

Från ett gammalt tråd -

Uppenbarelseboken!?

ca 2010-05-25

Det finns fyra sätt att tolka Upp.:  historisk, futurist/framtid, preterist och andlig/symbolisk.

Det finns också olika tolkningar av 1000 års riket.

Det historiska synsättet ser skeenden i kristendomens historia som delvis fullbordad i boken.  Jag tror att de flesta stannar vid Upp 18. . men jag måste kolla detta mera nogrannt.

Den futuristiska ser en upptagning av församlingen i Upp. 4:1 och efteråt den stora vedermödan.

Den preteristiska tolkning vidhåller att allt som finns skrivet skedde i de 1:sta århundraden.

Den andlig/symboliska tolkningen ser bokens skeenden som en kamp som församlingen har i Guds plan och som upprepas över och över igen. Det verkar som Theresia ser en del i denna tolkning . . .

När det gäller tusenårsriket finns det Millenium och Amillenium tolkningar med små variationer.  Millenium tolkningen är mest vanlig i den futuristiska synsättet.  Det innebär att Kristus kommer som kung och regerar på jorden i tusen år.

Amillenium i stora drag innebär att Kristus har besegrat/bundit fienden* och nu bygger kyrkan  ref. i Matt 12:28 -30.  Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till eder. Eller huru kan någon gå in i en stark mans hus och beröva honom hans bohag, såframt han icke förut har bundit den starke? Först därefter kan han plundra hans hus. Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.

Jesus är centrum för boken.  Han uppenbaras som den som besegrat allt och i sin härlighet.  Mitt favorit kapitel är 5 när Lammet träder in och öppnar bokrullan.

*Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid. Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.  Upp. 20:1-4

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-05-24 01:53 #6 av: OlgaMaria

#5 Nu kommer äntligen ett svar! :-)

Jag har funderat en del på Uppenbarelseboken men jag ska nog försöka lämna det vid sidan om den här diskussionen. Jag älskar verkligen Uppenbarelseboken men det är sannerligen en komplicerad text och om man kan förklara saker utan att blanda in den kanske det är en fördel. Kan bara flika in med att jag skulle tro att alla de perspektiv som du la in här är relevanta i tolkningen av Uppenbarelseboken.

Jag tror jag håller mig till Romarbrevet i det här inlägget i alla fall.

När Paulus avslutar sin passage (Rom 9-11) om utkorelsen, Israel och den kommande frälsningen gör han det så här:

33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!
Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.
34 Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?*
35 Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen?*
36 Av honom, genom honom och till honom är allting.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.

 

Precis innan detta skriver han:

26 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.* 27 Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.*

28 I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. 30 Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. 31 Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. 32 Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.

 

Och innan detta skriver han om hur Israel förnekat frälsningen och hedningarna tagit emot den, om hur Gud är den som kallar och hur Gud har rätt att välja kärl till frälsning och kärl till vrede.

 

Nu gick jag lite från slutet till början men jag tror det kan bli lättare att förstå.

Först måste vi förstå att det hela är ett mysterium, att Guds vägar är outgrundliga och att det vi ser inte är hela sanningen. Guds plan kanske är större än vi kan förstå.

Jag tror att Paulus försöker förmedla att hela detta ämne med utkorelsen och Israel/hedningarna är ett mysterium och en avancerad plan från Gud där slutmålet är att hela Israel ska bli frälst (bland annat).

Gud har bestämt att förbarma sig över hedningarna och visa sin vrede över Israel, detta ska väcka Israels avund, och detta ska föra judarna till frälsning (Rom 11:13 Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt 14 i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.) På något sätt innebär judarnas villfarelse en möjlighet för hedningarna att bli frälsta i fullt mått (Rom 11:25 förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.) Och sedan har Gud bestämt att hela Israel ska bli frälst. (v.26 och framåt).

 

Palus skriver också så här:

Rom 11:16 Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga.

Här syftar han på Israel och han kallar sedan oss hedningar som ympas in i detta träd för grenar från ett "vilt träd" och Israels träd som ett "äkta" träd. Vi blir alltså heliga därför att vi ympats in i det heliga Israel och han säger att en jude lättare kan ympas in på detta träd än vad vi kan. Så jag tror att man kan säga att judarna har en särställning. Men enligt vad jag läst så hade man i kyrkan i Rom en anti-judisk stämning och Paulus går till rätta med detta och varnar för högmod gentemot judarna.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl