Bibeln

Bibeln motsägelsefull.

2011-03-31 11:41 #0 av: RuneJonzonn

Har inte läst bibeln i sin helhet men försökt läsa lite i moseboken dvs gamla testamentet.Hinner knappt till första sidan innan budskapet blir motstridigt.

Gud ger människorna alla fröbärande örter,växter och fruktträd till människorna.I min ena bibel beskriver herren att djuren har en själ i min andra bibel jag har är det mer inlindat,men budskapet är ändå detsamma.

Menar Gud att vi ska vara vegetarianer?Hur många inom kyrkans väggar är det?

Vidare: Adam gömmer sig för Gud för att han blivit medveten om att han är naken efter han ätit av den "förbjudna" frukten.

Gud frågar: Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av den förbjudna frukten på kunskapens träd fär gott och ont?

Innan Adam ätit frukten gick han naken och hade inte ngt medvetande om sin "nakenhet" men både Eva och adam skulle känna till vad som menades med ordet "död" när gud sa att de skulle dö!

Två människor som inte har ngn som helst referensram till ordet död och dess betydelse som aldrig sett ngn dö eller liknade.

Dessa två människor ska straffas av sin fader,själv skulle jag inte ens drömma om att straffa mina två barn på ett sådant sätt där de inte ens företelsen finns i deras medvetande.

Gud säger sedan. "Och se han är en av oss efter det att han ätit av frukten"???  "Var listig som ormen" Hur kan Gud använda ordet listig om satan som lurat hela männskligheten?

Gud säger vidare efter syndafloden då denne goda Gud dräpt människligheten att inga mer floder eller översvämmningar ska drabba männskligheten????

I det viktigaste budet säger Gud Du ska inga andra gudar hava jämte mig? Vad? Menar Gud att det finns andra Gudar?

Har inte kommit så långt i denna märkliga bok men det mesta hitedags tycks bygga på straff och att skapa rädsla.

Vad är det ni finner vara så fantastiskt i denna bok?

Anmäl
2011-03-31 13:22 #1 av: OlgaMaria

Av vilken anledning läser du Bibeln?

1 Mos 9:3 Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. 4 Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta.

Inom judendomen äter man av denna anledning inte kött som har blod i sig eller blodmat. Köttet ska slaktas på ett särskilt sätt så att blodet avlägsnas.

Gud uppmanar oss alltså inte att vara vegetarianer. Att kristna är vegetarianer är nog ungefär lika vanligt som att vem som helst är vegetarian.

Kristna avstår vanligen inte från blodmat eller kött med blod i sig därför att nya testamentet förklarar att det inte är vad som kommer in genom vår mun som gör oss orena utan vad som kommer ut ur den (vad vi säger).

Jag hoppar över dina frågor kring skapelseberättelsen just nu i alla fall. Det var så mycket frågor så jag nöjer mig med att svara på en del här och nu.

Angående syndafloden så säger Gud att det inte ska komma ännu en av samma slag. Denna syndaflod täckte hela jorden och utplånade ALLT levande förutom det som Gud räddade genom Noa och hans ark.

I de kulturer som rådde vid sidan av judendomen på den här tiden tillbad man i alla fall många andra gudar och det är detta som menas - att de inte ska tillbe dessa gudar.

Det är dock tydligt i Bibeln på flera ställen att det inte finns några andra verkliga gudar än Gud - däremot finns det andra andliga makter - Satan, demoner.

Bibeln är en komplicerad bok som är skriven under en oerhört lång tid. Den som läser Bibeln med en ärlig längtan efter Gud brukar ofta finna att den är en hjälp. Om den helige Ande finns i oss kan han också konkret hjälpa oss att förstå texten. Det finns också vissa trådar i bibeln som kan tyckas motsägelsefulla men de visar på olika perspektiv som hjälper oss att bättre förstå den hela sanningen.

Om du vill förstå Gud och kristendomen så kan jag rekommendera dig att börja i Nya testamentet istället, i evangelierna som handlar om kristendomens kärna - Jesus.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-31 14:04 #2 av: RuneJonzonn

Tack för svar om än så litet.

"Citat" från herren.Och Gud sade,Se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande frukt.DETTA SKA NI HA TILL FÖDA.Åt alla djur på jorden och åt alla fåglar på himmelen och åt allt som krälar på Jorden och har en LEVANDE SJÄL ger jag alla gröna örter.

Hur tänkte Gud här? skulle krokodilen vara vegetarian eller lejonet? är möjligen dessa djur inte skapade av Gud månne?

Varför betonar Gud..detta ska ni ha som föda och varför tar han upp det överhuvudtaget om det inte skulle vara viktigt?

I min bibel från konfirmationen står inget om att blodet ska tömmas först i köttet innan det ska ätas.

Det gäller visst att ha rätt bibel i sin hand dvs den versionen som smälter samman med den egna uppfattningen och tolkningen.

Skulle vara intressant om ngn hade ngn fundering eller svar på övriga frågor.

Theresia ! Är det inte så att nya testamentet bygger på gamla testamentet? Jag menar om jag ska flytta in på andra våningen i ett hus så vill jag väl först veta om taket till första våningen är stabilt och säkert?Det som ska bli mitt golv och boning för större delen av min tillvaro.

Anmäl
2011-03-31 14:49 #3 av: OlgaMaria

Jo, Gud har skapat allt levande. :) Grejen i denna vers 1 Mos 1:29-30 så beskrivs vilka växter som vi ska äta och vilka som djuren ska äta. (Djuren äter ju även det som vi äter men vi äter inte allt som djuren äter, vi äter inte gräs t ex).

GT innehåller många regler kring mat och NT visar att dessa regler upphävts. I NT är det tydligt att detta upphävs därför att Guds frälsningsplan nu gäller alla folk - han gör de troende till ett i Kristus oavsett om de förut varit judar eller greker. I GT är det matreglerna som skiljer judarna från andra folk, och i NT är det borttagandet av matreglerna som förenar judarna med andra folk. Nu kan de äta tillsammans, de kunde de inte innan.

I GT förmedlar Gud att han vill att judarna ska hålla sig för sig själv och inte blanda sig med andra folk. Speciella matregler var en del i detta. Gud hade en plan att bevara sin historia i sitt folk Israel fram tills att tiden var inne för honom att sända sin frälsare Jesus för att ge frälsningen till hela jorden. Det finns en plan med folket Israel och det finns en plan att göra oss alla till ett i Jesus.

De olika översättningarna är nog inte så olika som du kanske tror. Detta med att blodet ska avlägsnas står inte i 1 Mos utan senare.

NT bygger på GT JA! NT innehåller också många hänvisningar till GT och citat från GT. Men NT är mer lättillängligt för oss och förklarar GT för oss.

Du kan ju också tänka som så att om andra våningen håller så borde det automatiskt betyda att första våningen håller? ;-)

Det är grymt bra att läsa GT, men om man bara blir frågande så har man kanske inte det som behövs för att kunna förstå ännu. Vi lever trots allt inte i den kultur eller tid då dessa händelser skedde.

Någon har sagt att man behöver bibelns alla verser för att förstå en vers. ;-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-31 17:48 #4 av: Woodland


RJ -Skulle vara intressant om ngn hade ngn fundering eller svar på övriga frågor. Det gäller visst att ha rätt bibel i sin hand dvs den versionen som smälter samman med den egna uppfattningen och tolkningen.

W – Jag tror att du redan har bestämt dig för vad du anser om bibeln.  Bibeln kan inte betraktas och läsas som säg Strindberg eller Lagerlöf.  Bibeln är unik.  Den blir hela männsklighetens domare en dag.RJ - Menar Gud att vi ska vara vegetarianer?Hur många inom kyrkans väggar är det?

W - Alla var vegetarianer innan fallet.  Allt levande har en själ som driver den biologiska processen och det finns olika nivåer i medvetenheten men alla har inte en evig själ -det har bara människan.RJ - Dessa två människor ska straffas av sin fader,själv skulle jag inte ens drömma om att straffa mina två barn på ett sådant sätt där de inte ens företelsen finns i deras medvetande.

W -OK.  Men du är inte Gud och Gud är inte du.  Gud är överlägsen allt skapade och behöver inte svara eller förklara sig varken för dig eller mig.  Här gör du ett elementärt fel som många skeptiker gör när de närmar sig bibeln – de tror att de och Gud står på samma nivå.RJ - Gud säger vidare efter syndafloden då denne goda Gud dräpt människligheten att inga mer floder eller översvämmningar ska drabba männskligheten????


W - Ja, läste du inte att de var så onda att Herrren som rättfärdig domare beslutade att utplåna dem?  Han skall en dag i framtiden helt rensa jorden igen men det kommer att ske med eld.


RJ - Vad är det ni finner vara så fantastiskt i denna bok?

W – I stora drag-  Guds barmhärtighet genom Jesus Kristus.Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-04-01 17:42 #5 av: RuneJonzonn

Woodland.

Står det i bibeln att djuren har en själv men att den inte är evig? Vilken funktion har själen för ett djur respektive människan enligt dig/bibeln.?

Hade det inte varit lättare om Gud förklarat för sina barn först vad Döden" var så männskligheten hade sluppit lidande,hot om helvet och evig synd.?Hur skulle Adam och Eva veta vad döden var när de inte ens visste att de var nakna.

Om du aldrig sett en människa dö, utvecklat  sorg,rädsla och andra känslor i ditt medvetande för det dödsbegreppet hur ska du då kunna refera till det ??

Thersia! Vad jag vet så har större delen av Judarna inte erkänt jesus som sin messias.De menar väl bla att om Jesus varit världens messias så hade inte jorden befunnit sig i det tillstånd det är i nu?

Anmäl
2011-04-01 19:18 #6 av: OlgaMaria

Du har fortfarande inte svarat på varför du läser Bibeln Rune. Det känns som en väldigt relevant fråga i sammanhanget.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-04-01 20:24 #7 av: RuneJonzonn

Jag läser bibeln för att jag är nyfiken och för att se om det är den Gud jag söker,hitedags är det inte det.Har en kristen kamrat som säger sig funnit Gud/jesus vill se vad det grundar sig i.Är det med bibeln som underlag så är jag förundrad.Dock respekterar jag honom för sin tro!!

Större delen av jag hitedags läst är mest föremål för hur man väljer att tolka saker och ting!!Bibeln tycks till stor del vara uppbyggd på tolkningar!

Anmäl
2011-04-01 21:20 #8 av: OlgaMaria

Vad roligt för din vän. Ska du inte fråga honom vad det är som gjort att han funnit Jesus? :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-04-02 19:38 #9 av: Woodland

# 5

RJ - Står det i bibeln att djuren har en själv men att den inte är evig? Vilken funktion har själen för ett djur respektive människan enligt dig/bibeln.?

W - Djuren offrades som ett exampel av Jesus försoningsverk på Golgata.  Jesus offrade sig för människans själ/ande.  Kolla gärna i sidorubriken under

De två förbunden!

RJ - Hade det inte varit lättare om Gud förklarat för sina barn först vad Döden" var så männskligheten hade sluppit lidande,hot om helvet och evig synd.?

W - Det finns ingenting för svårt för Gud.  Enligt mänskligt synsätt hade det varit lättast att utplåna allt och börja om.  Bor man i ett paradis och har en enda regel och sabbar allt är det dumhet i backspegeln men i Adams fall var det upproriskhet.

RJ - Hur skulle Adam och Eva veta vad döden var när de inte ens visste att de var nakna. Om du aldrig sett en människa dö, utvecklat  sorg,rädsla och andra känslor i ditt medvetande för det dödsbegreppet hur ska du då kunna refera till det ??

W - Adam var den mest intelligenta och privligerade människan Gud någonsin skapade därför att han begränsades inte av synd som vi.  Forskarna tror att vi bara använder en liten del av våra hjärnor.  Men hur han fattade döden, nakenhet eller sorg osv. är inte viktigt.  Det viktigaste var att han förstod innebörden av synd - olydnad mot Gud.  Men t.o.m. den vetskapen hjälpte inte. Frukten av hans synd fick han erfara.

Du bör veta en sak - att förstå bibeln innebär ödmjukhet.  Det går inte att diktera till Gud vad Hans ord bör betyda.  Historiens mitt punkt är Kristus och Hans offer på Golgata.  Skriften tolkas mot skriften.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-04-03 20:44 #10 av: Ganos

Vad jag vet så har större delen av Judarna inte erkänt jesus som sin messias.De menar väl bla att om Jesus varit världens messias så hade inte jorden befunnit sig i det tillstånd det är i nu?

Det är i princip skiljelinjen mellan judendom och kristendom. Sen finns det messianska judar (som inte nödvändigtvis hyllar Yeshua/Jesus som messias) och "hebrew Christians". De senare konverterar till ett kristet samfund, medan de messianska behåller judendomen och anpassar NT till en judisk kontext, bl a kallas Jesus Yeshua, Johannes Yochanan etc.. Den messianska rörelsen växer, men är inte helt populär bland judar Flört En annan konflikt framgår i världsligt eller ett andligt messianskt rike. Den judiske messias är en världslig ledare, därför stöder vissa ortodoxa judar inte beslutet att genom mänsklig kraft grunda Israel, då de menar att messias skulle göra det.

Större delen av jag hitedags läst är mest föremål för hur man väljer att tolka saker och ting!!Bibeln tycks till stor del vara uppbyggd på tolkningar!

Ska inte bli för filosofisk här, men allting är en tolkning. Hjärnan tolkar alla signaler utifrån och bygger upp vår verklighet, det mest fundamentala i våra liv är tolkningar. När vi sen ska läsa dokument som skrevs för tusentals år sedan tolkar vi dom utifrån vår kontext, våra liv, vår situation, våra erfarenheter och rådande värderingar liksom alla har gjort före oss. Så är det med allting, oavsett skrift Glad

Anmäl
2011-04-05 11:07 #11 av: RuneJonzonn

Woodland!

 

Allt har en själ säger du!! Djuren har alltså en själ men inte en evig sådan.Hur vet du att djurens själ inte är evig?

Gud säger i Gt att han ger alla fröväxter och fruktträd till människan att äta och allt gräs till djuren.I min ena bibel som är 25 år gammal står att man inte ska äta kött i min nya bibel står att man ska tömma dess blod först.På bara 25 år kan man se hur olika tolkningar skapar olika nya tolkningsmöjligheter av läsaren.Vad tror du kan ha hänt genom alla omskrivningar och tolkningar genom tusen år då?

Varför säger Gud att djuren har en själ och vilken funktion har den om den inte är evig? Har den gode guden bara skapat djuren för människan att äta och gosa med och sedan är det finito med den själen?

Är det så man ska tolka Guds budskap och uppmaning att "till människorna ger jag alla frö och fruktträd"??

Anmäl
2011-04-05 11:51 #12 av: Mona22

#11 beroende på vilken bibel man läser så står det att människan BLEV en levande själ och inte fick en. Där BLEV djuren också en själ. 
Kyrkans nya bibel skriver att vi fick en själ medan många andra har "blev en själ". Dessutom står det i gamla biblar att blodet är själen och kroppen är själen och därför inget separeat från oss.

Så ja, beroende på vilken bibel du läser så har vi och djuren en själ eller ÄR en själ. Därför är det snurrigt Obestämd

Anmäl
2011-04-05 22:57 #13 av: Woodland

# 7

RJ - Jag läser bibeln för att jag är nyfiken och för att se om det är den Gud jag söker,hitedags är det inte det

W - Det är Gud som söker - inte tvärt om.

# 11

RJ- Hur vet du att djurens själ inte är evig?

W - Bl. a. Därför att Jesus dog inte för djuren.

RJ - På bara 25 år kan man se hur olika tolkningar . .

W - Du bör nog läsa på lite mera.  Det är ingenting som har ändras under "25 år" när det gäller slakt.  Juderna slaktade koscher precis som muslimer slaktar halal idag.

RJ - Vad tror du kan ha hänt genom alla omskrivningar och tolkningar genom tusen år då?

W - Du får berätta för mig för det är du som "hittar" dem . . . .

RJ - Varför säger Gud att djuren har en själ och vilken funktion har den om den inte är evig?

W - Allt levande har en själ som driver den biologiska processen (svar #4)

RJ - Har den gode guden bara skapat djuren för människan att äta och gosa med och sedan är det finito med den själen?

W - Jep.  Jag får inte ta med mig hunden in i himmlen!

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-04-05 23:33 #14 av: ekorren

#13 Men...brukar det inte heta "den som söker han ska finna"? Då är det väl mer ett ömsesidigt sökande om inte annat?

Så dom människor som dog innan Jesus har/hade heller ingen evig själ? Fick dom samma öde som hunden? Bara försvann?

Anmäl
2011-04-06 10:16 #15 av: RuneJonzonn

Woodland.Vi läser nog inte samma bibelFlört 

W."Det är gud som söker inte tvärtom"

I min bibel står det.Bed och ni skall få.SÖK och ni skall finna.Bulta på dörren och dörrar ska öppnas för er.(matt 7:7)

Så gud gav djuren en själ och bevarade en art av varje på Noaks ark för att människan skulle äta och gosa med dem då.Samtidigt som han sa att till människan ger jag alla fröbärande örter och alla fruktträd till föda.

Vad är syftet med en själ? I mina ögon är en själ i ständig utveckling.Det finns som jag ser det en avsikt med att ge ngn en själ.Med ditt resonemang och med din tolkning är djuret ngt meningslöst som jag ser det i ett större perspektiv.

W."Allt levade har en själ som driver den biologiska processen"

Vad är då syftet med den biologiska processen hos ett djur?

Vad är syftet med den biologiska processen hos människan?På vilket sätt utvecklas själen och till vilken nytta?

Vad tror en inbiten kristen att man gör i himmeln/paradiset?Sitter på ett moln och spelar harpa med goda vänner under guds försyn?

W.Jep.Jag får inte ta med mig hunden till himeln.Jaha finns inga djur i himeln då menar du?Trist!

 

Du får gärna förklara för en oinvigd vad gud menar med följande uttryck; "Se mannen har blivit som en av oss så att han förstår vad gott och ont är" ????????  (efter ha ätit av den förbjudna frukten)

Sedan får du nog gå tillbaks och titta lite i din bibel igen.Under Inlägg med rubriken "helvetet här på saijten ironiserar du kring begreppet "ormen" och att alla ormar är "satans verk"

Ja kort och gott är det den tolkning man får till sig av följande i bibeln.

"Då sade herren till ormen.Eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland ALLA djuren.Och jag ska sätta fiendeskap mellan din säd och hennes säd.Förklara även vad detta betyder för en oinvigd.

När du ändå är i farten får du gärna förklara varför en hårt kristen ser demoner i healing och astrologi mm.?

Står det inte i din bibel att Jesus healar och att de tre vise männen följde en stjärna?.Dessa tre visa män som man numera tror var s.k mager från Iran. dvs stjärntydare.

Är de tre vise männen demoner?

 

 

Anmäl
2011-04-07 11:45 #16 av: Woodland

RJ - Woodland.Vi läser nog inte samma bibel.

W - Det gör vi troligen men skillnaden är kanske att jag har läst/studerat den i 45+ år och du har nyss börjat.  Jag gör min bedömning på vad du skrev i inledningsfrågan- Har inte läst bibeln i sin helhet men försökt läsa lite i moseboken dvs gamla testamentet.

Matt. 7:7 står i min bibel också.  Min bedömning är att du plockar ut en vers ur sitt sammhang och tillämpar den som du vill för att forsöka  ifrågasätta Ordets trovärdighet.

Vi som studerar Ordet idag står på en stabil grund som har lagts med Kristus och Apostlarna och byggs på i över 2000 år.  Och så kommer det att fortsätta.  Man kan inte se Guds rike om inte Gud öppnar den blindes ögon. Han har gjort så med alla  som tillbeder Honom idag. 

Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.

Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock. Rom. 8:29-30

Sökningen börjar med Gud.  Ephesiabrevet 1: 3 - 7

Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,

den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

Det är Herren som frälsar och Han gör efter sin "viljas behag" i sin skapelse.

Nu till dina punkter.

Det finns djurliknande varelser i himmlen men de dör inte och är fullkomliga.  GT profeter fick se hästar t. ex..  Gud skapade allting (inkl Adam och Eva) i ett  fullkomligt tillstånd.  Adam och Eva levde i vad som kallas ett oskyldigt sinnelag innan fallet.   Gud visste vad ont var därför att Han vet allt.  Lucifer gjorde uppror mot Honom.  Adam och Eva visste inte vad uppror var.  När de syndade trädde de också in i kunskapen av ont och gott.  Versen i 1 Moseboken betyder inte att Adam nu visste allting som Gud vet utan kände nu till synd och skulle skörda dess yttersta frukt för människan - döden.

Själens utveckling - menar du en högre medvetenhet som påstås i t. ex. New Age eller menar du intelligens?  Lite svårt att begripa vad du syftar på här.
Men om jag utgå ifrån "jaget" så följer vår själ en naturlig process så länge vi lever.  Ett människligt liv har/är en själ.    En människa är “död i synder och överträdelser “ och har ett vrångt sinne mot Gud tills Han förändrar henne.  Så sett ur en andlig synvinkel är människan en levande själ men andligen död - dvs har inte gemenskap med Gud.  Den döden har att göra med att gemenskapen med Gud är bruten.  Han som är livets ursprung och ljus och bär upp allt levande genom makten av sitt ord. (Heb 1:3)

Min ironisering runt ormen/djurpark var ett sätt att visa hur fel en slutsats kan bli beroende på resonemangsprocessen. Men redan i början finns löften av en Frälsare nämd i versen du citerarde - Och jag ska sätta fiendeskap mellan din säd och hennes säd.-  Jesus Kristus är kvinnans säd.  Lägg märke till att de inte står mannens säd.  Jesus är Gud och människa och avlades av den Helige Ande.  Jesus vann segern över ormen (Satan).  Satan bet Jesus i  hälen (dvs. ordnade motstånd runt Jesus som kulminerade i korsfästelsen)  men Jesus (säden) krossade Satans huvud.  (dvs. förgjorde Satans anspråk av syndens straff på människan)

RJ - När du ändå är i farten får du gärna förklara varför en hårt kristen ser demoner i healing och astrologi mm.?

W - Gud har förbjudit det.  Satan imiterar Gud och vill har kontroll över människans sinne p.g.a. illvilja/hat mot Gud.

RJ - Står det inte i din bibel att Jesus healar och att de tre vise männen följde en stjärna? Dessa tre visa män som man numera tror var s.k mager från Iran. dvs stjärntydare.

W - Vetenskapen var inte samma i antiken som den är idag.  De tre  vise männen var vetenskapsmän i antikens bemärkelse och följde stjärnhimmlen. Det är en sak att tillbedja stjärnor och en annan att studera deras förändringar osv.  Det finns en skillnad mellan astronomi och astrologi.  Det kan hända att dessa människor trodde på astrologi - vet ej.  Men Gud som skapde allting har visat tecken i himmlen genom tiderna.  När Jesus kommer igen för att döma världen skall det synas atmosfariska förändringar  över hela världen.  Gud härskar  över himmel och jord.

Rj - Är de tre vise männen demoner?

W - De är tre enligt tradition men kan har varit flera.  Nej, de var inte demoner.

Ja, vad skall vi kristna göra i himmlen?  Vi får bl.a. lära oss mera om Gud och kommer att förundra oss över Hans barmhärtighet och kärlek som Han har öst över oss.    För en som tillhör Honom kan det inte bli bättre.  Glad


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-04-07 22:19 #17 av: ekorren

#16 Hur tolkar du Matt 7:7 då?

Jag har aldrig någonsin hört någon annan tolkning än den RJ beskrev på dom gudstjänster och predikningar jag har hört. Varken i frikyrkan eller svenska kyrkan.

Anmäl
2011-04-08 08:07 #18 av: OlgaMaria

#16 Woodland representerar en mer kalvinistisk syn som är väldigt vanlig i de engelsktalande länderna. Kort så handlar det om en syn på Gud som har all kontroll och har förutbestämt allt. De som blir frälsta är utvalda av Gud sen tidernas begynnelse.

Den synen är i övrigt inte särskilt vanlig i Sverige och i många andra länder. Enligt min egen syn så hade Calvin (upphovsmannen till denna lära) mycket gott att säga, men man har senare dragit hans lära åt ett mer extremt håll. Eller man tolkar det på ett mer extremt sätt idag.

Jag tror på människans fria vilja och att vi kan välja att söka Gud eller inte. Dock är det omöjligt att finna Gud om man inte hör någon berätta om honom. Bibeln säger att tro kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Vi behöver höra för att kunna tro.

Ursäkta Woodland om jag sagt något felaktigt, försökte återge det hela så gott jag kunde.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-04-09 04:28 #19 av: ekorren

Aha ok, då förstår jag mycket bättre! Tack.

Anmäl
2011-04-09 12:17 #20 av: Camillhe

Jag är övertygad om att djur kommer till himlen. Djur har en själ, dels står det i Bibeln och dels räcker det att känna ett djur för att inse det.

Jesus behövde inte dö för djuren, för djuren kan inte synda.

Anmäl
2011-04-09 14:15 #21 av: ekorren

#20 Tummen upp. Låter rätt och riktigt. Både känslomässigt och förnuftsmässigt tycker jag.

Anmäl
2011-04-09 14:37 #22 av: ekorren

Faktiskt tycker jag woodlands synsätt att det redan är förutbestämt stämmer bättre med vad som står i bibeln än "vårat" synsätt. Naturligvis kan man få stöd i bibeln för det också.

Är det då konstigt att vi som ser bådeoch tycker att bibeln är motsägelsefullt både här och där?

Det är nog det som jag har så svårt att förstå och det uppriktigt skrämmer mig när troende inte ser det uppenbara, dvs att det faktikst finns motsägelser utan säger att vi kan inte se det rätta förrens gud inte har gett oss tro att se det "riktiga" med. Talar om blindhet men ser inte själv.

Han ger ju uppenbart lika djupt troende kristna olika "glasögon" att läsa med. Har han gett dom som inte ska tro "dubbelslipade"?

Anmäl
2011-04-09 21:54 #23 av: RuneJonzonn

När man läser era inlägg så slås man av hur var och en utgår från en inviduell tolkning i mångt och mycket kring bibeln. 

Woodland.Eftersom du enligt predestinationsläran är "utvald" så kan jag förstå att det är din tolkning som gäller då du står närmast Gud.Vi andra får kräla i jorden eftersom Gud enligt din lära förutbestämt det .Intressant och ta del av dina tolkningar och se hur de formas för att "passa" in i din verklighet.

Chamillhe.Du är övertygad om att djuren kommer till himmelen och att djuren har en själ.Vilket syfte har djurens själ? Blir du förlåten i himelen av djuret du ätit upp?Vad menar gud med att han gett alla fröväxter och frukträd till människorna?.Menar han att detta ska vara vår föda eller varför poängterar han det.Varför poängterar han att djuret har en själ?

Läser Woodland och du samma bibel? Woodland säger att man inte får ta med sig hunden till himmelen och att det är slut med djurets själ då djuret dött!!!Obestämd

W."vetenskapen var inte detsamma i antiken som den är idag"Jo,jag tackar jag.Det gäller och forma sin egen verklighet annars kan korthuset börja svaja.

W.du hänvisar till "vetenskapen" menar du att att du litar på en vetenskap i en värld som styrs av "satan"????

Vet du att mycket av det som idag betraktas som "vetenskap" från början varit grenar inom tex. "alternativmedicin"

Är den som jobbar med alternativmedicin typ akupunktur och homeopati under satans demoner? Är en skolmedicinsk läkare under guds vingar eftersom han jobbar med "vetenskap" ??

W.Står det i biblen att en människa inte får visa sin medkänsla medlidande och "heala en annan människa och att en sådan handling lyder under satan?

Jesus helade enligt bibeln sjuka människor men har alltså förbjudet andra människor att hjälpa en medmänniska.?

"Gud är allsmäktig" Ja alla gånger!! frågan är bara vilken Gud som är den "rätte" av de alla i olika religoner.Eller är det möjligen en och samme gud? som vi människor sedan separerat ifrån och därmed skapat en massa religoner...

Jag säger nog som Tomas Dileva.Vem ska jag tro på,tro på när allting är så här...fast Dileva e väl en liten demon också misstänker jag;)

 

Anmäl
2011-04-10 03:07 #24 av: Camillhe

#23, ja du ska ju inte tro på ngn av oss, tro på Gud istället, läs Hans ord och be att Han visar dig hur de ska tolkas.

Du skriver:

Du är övertygad om att djuren kommer till himmelen och att djuren har en själ.Vilket syfte har djurens själ? Blir du förlåten i himelen av djuret du ätit upp?Vad menar gud med att han gett alla fröväxter och frukträd till människorna?.Menar han att detta ska vara vår föda eller varför poängterar han det.Varför poängterar han att djuret har en själ?

 

För det första så är det inte en avgörande fråga för vår frälsning om djur har en själ eller ej, alla kristna varken tror eller tycker likadant och det är helt ok. Det vi har gemensamt är tron på Jesus och att Han gav sitt liv för oss. Därför kommer det alltid att finnas olika synsätt och åsikter, och därför ska vi inte följa människor utan Gud och Hans ord.

Ang djur och själ

Ordet själ på hebreiska nẹphesh, nĕdiybah, nĕshamah

Ordet själ på grekiska psychē

Ovan är de ord som används i grundtexten, och då kan man titta på hur de används, i vilka sammanhang för att bilda sig en uppfattning ang djur och människors själar.

Fröväxter och Fruktträd

Jag tror du får fortsätta läsa Moseböckerna lite längre, för där står också vilka djur judarna fick och inte fick äta.

Här är en länk till en sida som spaltar upp bibelställena.

Anmäl
2011-04-10 19:31 #25 av: OlgaMaria

#22 Själv älskar jag Bibeln därför att den på vissa sätt kan verka lite motsägelsefull. Men bibelforskare och kännare av hebreiskan och den gamla judiska kulturen vet att det gamla judiska synsättet skiljer sig ganska mycket från det grekiska som framträder mer i NT.

I GT löper vissa teman jäms med varandra. Till exempel kan man hitta många verser som säger att om man följer Gud så kommer man vara frisk, rik, välsignad, få goda skördar m.m. Men det finns också många verser om att den här världens olycka drabbar ALLA - både de som fruktar Gud och de som inte gör det.

Grejen är att båda perspektiven är sanna, tillsammans! Den som fruktar Gud får sannerligen del av hans välsignelse, men vi måste också utstå lidanden i den här världen. Och detta är judisk kultur. Man vissar på flera perpektiv därför att mångfalden visar på sanningen. Ett bord t ex ser olika ut beroende på från vilket håll man tittar och man får olika svar ang hur det ser ut beroende på vem man frågar. En tittar ovanifrån och ser en planka, hur lång och bred den är. En ser från sidan och ser att det finns men och hur höga benen är men kan inte se hur brett bordet är. En ser underifrån och kan inte se hur högt bordet är. Men det är ändå ett och samma bord.

Alla sanningar går inte alltid att enkelt beskriva kort och gott i ord. Men Bibeln innehåller många olika böcker och flera olika perspektiv och sammantaget får man en ganska bra bild av sanningen.

Evangelierna i NT ger oss ibland olika detaljer. Ibland kan de verka säga emot varandra, men på det stora hela är de väldigt samstämmiga. Tillsammans ger de en väldigt bra bild av Jesus, hans liv och hans budskap.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-04-10 19:38 #26 av: OlgaMaria

Det är också detta i att Bibeln, speciellt GT, inte är entydig utan bred i hur den förmedlar olika sanningar som gör att jag till exempel inte kan tro på att allt är förutbestämt. GT presenterar en Gud som både har koll på allt, men som också vädjar till sitt folk att följa honom och som bemöter sitt folk utifrån hur de agerat gentemot honom. Han kan dra tillbaka ett straff han planerat att ge om någon omvänt sig eller börjat be om nåd. Detta gör mig övertygad om att BÅDE vår fria vilja OCH Guds enväldiga beslut påverkar den här världen. Det finns också en fiende som kan utnyttja att vi har en fri vilja och få oss att vända oss bort mot Gud.

Som sagt, ett bord ser olika ut beroende på varifrån man tittar. Likaså tror jag att det är med Sanningen om den fria viljan/predestinationen.

GT är dessutom också Sann, men NT öppnar våra ögon enormt för Sanningen. GT var bra och sann, men vi behövde fler perspektiv för att verkligen förstå.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-04-10 20:00 #27 av: Woodland
#16 Hur tolkar du Matt 7:7 då?

W - Jesu bergspredikan gavs först till judarna som var under lagen.  I Matteus  kapitel 5 -7 gav Han riktlinjer för Hans rike.  Mycket var nytt för dessa människor men det är en annan diskussion. 

Man bör titta på sammanhanget innan man tolkar någonting och så är det här också.  Jesus undervisade om vikten att tro på en god Fader och att vara enträgen i bön. I Matteus ev. står det - Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!. Jesus upprepade samma riktlinjer i Lukas evangeliet 11 och där lovades helig ande till den bedjande.  Gud svarar inte alltid "ja".  Ibland är det ett "nej" men svaret är alltid för den troendes bästa och pga trons kraft nöjer Guds barn sig med det.

En människa "söker" Gud därför att hon är sökt av Honom.  En människa som "finner" Gud gör det därför att Fadern drar den personen till Jesus.  Jesus frälser den personen och den Helige Ande verkställer allt.  Endast en människa som Gud vidrör kan älska bibelns Gud.  En människa som inte Gud frälser hade upplevt himlen som helvetet - plågsam.  Det krävs en gudomlig sinnesförändring.  Alla de sanna troende  har upplevt detta och det är det största av alla under.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-04-10 20:00 #28 av: Woodland

# 18

Kort så handlar det om en syn på Gud som har all kontroll och har förutbestämt allt. De som blir frälsta är utvalda av Gud sen tidernas begynnelse.

Enligt min egen syn så hade Calvin (upphovsmannen till denna lära) mycket gott att säga, men man har senare dragit hans lära åt ett mer extremt håll. Eller man tolkar det på ett mer extremt sätt idag.

Ja Theresia, Calvin skrev mycket gott men det är i bibeln som man hitta detta synsätt (läran).   Det var faktiskt inte Calvin utan Augustinius som var den förste kyrkofadern som studerade vad särskilt Paulus lärde ut och lät ordet tolka ordet.  Calvin förfinade tolkningen och det finns under årens lopp många fler som har utvecklat tankarna runt det. När du skrev - enligt min egen syn -  så säger "vi" att det är att läsa mänsklig tradition in i ordet istället för att låta ordet tala för sig självt.  Vad jag känner eller tror är inte värt så mycket om jag inte kan basera det på bibelordet.

En känd atiest läste bibeln och kom till precis samma slutsats som Augustinus/Calvin angående Guds suveränitet.  Han trodde inte för det, men det var den bilden av Gud han kunde klart se i bibeln. En så länge har jag inte hittat något motargument till förutbestämdhet som håller om man låter ordet tolka ordet. Martin Luther höll till dubbel förutbestämdhet men inte Calvin. Calvin var fransman och reformerade finns i nästan alla länder.  Men allt detta är en annan diskussion.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-04-10 20:01 #29 av: Woodland

# 23
RJ - Woodland.Eftersom du enligt predestinationsläran är "utvald" så kan jag förstå att det är din tolkning som gäller då du står närmast Gud.Vi andra får kräla i jorden eftersom Gud enligt din lära förutbestämt det .Intressant och ta del av dina tolkningar och se hur de formas för att "passa" in i din verklighet.

W - Är någon utvald är det pga Guds nåd, så som jag skrev ovan.  Du kanske inte gillar det men jag ger ingen ursäkter.  Du raljerar över tanken att människan  krälar i jorden inför en helig suverän Gud, men för mig är det ett faktum.  Jag krälar like mycket som vemsomhelst och mitt hopp står helt och hållet till Jesus Kristus min Frälsare. Ingen, absolut INGEN, förtjänar någonting gott av Gud.  Det är bl.a. därför Gud inte kan betraktas som orättvis.

Är du arg?  Det verkar nästan så.   Slutsatserna du drar baserade på mina svar kräver en hel del fantasi.   Jag tror att jag har trampat på en öm tå här.  Är det så att du håller på med healing osv. och inte tolererar att jag svara dig på detta viset?  Du verkar också vara väldig fäst vid demoner och fixerad på Satan. Bara därför att någonting "fungerar" betyder inte det att Gud godkänner det.    Däremot så helar Gud dagligen men det är Han som gör det.  Att hjälpa andra människor är en lag inom kristendomen - kärlekens lag-  men människans användande av tankekraft över materia är inte av Gud.RJ - "Gud är allsmäktig" Ja alla gånger!! frågan är bara vilken Gud som är den "rätte" av de alla i olika religoner.Eller är det möjligen en och samme gud? som vi människor sedan separerat ifrån och därmed skapat en massa religoner...

W- Ja visst!  Och tänk att du inte ens har läst Romarbrevet!

Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.  De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.    Kap. 1: 20-25

W - Jag är inte PK och har ingen önskan att vara det.  Du frågar vad bibeln säger och jag svarar dig.    Jag tänker inte luras eller ljuga för dig.  Du behöver böja dig inför den Allsmäktige Gud och be om förlåtelse och vända om från dina synder -  precis som alla vi andra.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.