2011-03-20 19:54 #0 av: Highness82

Jag tänkte att vi i denna tråd skulle diskutera de Bibliska personerna och även ge information om dem! Jag tror att vi kan dra lärdomar av deras handlingar både då det kommer till det positiva och det negativa! Jag tänkte att vi skulle börja med den första människan som Bibeln tar upp: nämligen Adam! Jag kommer nu hålla mig till tre böcker - Bibeln, Apostlar och Profeter: 100 Bibliska gestalter som du bör känna till och Studie Bibeln: Handbok för livet. Både de två böckerna är baserade på Bibeln - bara det att de i böckerna har en särskild sida för de här personerna där allting Bibeln säger om de här människorna tas upp på denna sida!

 

Adam:

 

Adam betyder på Hebreiska för "av jorden" Antagligen därför att Gud skapade Adam just av Jord. Vi kan knappt föreställa oss vad det innebar att vara den första och enda människan på jorden. Han gick miste om mycket, barndom, föräldrar, familj och vänner. Han fick alldeles ensam lära sig vad det innebar att vara människa. Lyckligtvis lät inte Gud honom kämpa ensam allt för länge innan han gav honom en idealisk livspartner i Eva. Deras enhet var fullkomlig, oskyldig, och öppen och helt fri från skam och skuldkänslor. Ett av Adams första samtal med sin underbare nya partner måste ha handlat om reglerna i Eden. Innan Gud skapade Eva hade han redan gett Adam full frihet i Edens trädgård och ansvaret att vårda den. Det var bara ett träd som Gud hade undantagit, Kunskapens träd. Adam måste ha berättat detta för Eva. När Satan kom till henne visste hon att det var förbjudet att äta av det trädets frukt. Men hon valde ändå att äta av den. Sedan bjöd hon Adam att smaka. I det ögonblicket låg hela skapelsens öde i vågskålen. Tyvärr tog Adam sig inte tid att fundera över konsekvenserna utan tog emot av frukten och åt. I detta ögonblick av uppror slogs hela Guds underbara och fullkomliga skapelse i spillror. Människan blev skiljd från Gud genom sitt begär att handla självständigt. Samma sak händer med en glasruta vare sig det är en liten sten eller ett klippblock som träffar den. Skärvorna kan aldrig sättas ihop igen. Men när det gällde människans synd hade Gud redan en plan i beredskap för att omintetgöra konsekvenserna av upproret. Bibeln berättar om hur denne plan sätts i verket och hur den till sist leder till att Gud själv kommer till jorden genom sin son, Jesus. Hans syndfria liv och hans död har gjort det möjligt för Gud att erbjuda förlåtelse till alla som vill ta emot den. När vi handlar i uppror, stort eller litet, visar vi att vi är Adams barn. Det är bara genom att ta emot förlåtelsen genom Jesus Kristus som vi kan bli Guds barn.

 

Prestation och starka sidor:

1. Den förste zoologen, han gav alla djur deras namn.

2. Den förste trädgårdsarkitekten, placerad i Eden för att vårda Skapelsen.

3. Mänsklighetens fader.

4. Den förste att bli skapad lik Gud och den första människa som hade en nära och djup personlig relation till Gud.

 

Misstag och svaga sidor:

 

1.  Tog inte sitt ansvar och skylde ifrån sig: valde att gömma sig istället för att bli ställd till svars: försökte hitta ursäkter istället för att erkänna sanningen.

2. Hans största misstag var att tillsammans med Eva föra synden in i världen.

 

Lärdomar av hans liv:

 

1.  Som Adams efterkommande återspeglar vi alla Gud i någon mån.

2.  Gud vill att vi avstår från vår frihet att göra det som är ont och istället väljer att älska honom.

3.  Vi skall inte skylla våra misstag på andra.

4. Vi kan aldrig gömma oss från Gud.

 

Bakgrundsfakta:

 

1.  Plats: Eden

2.  Yrke: Trädgårdsmästare, jordbrukare

3.  Släkt: Eva (hustru) Kain, Abel, Set (Söner) och många andra söner och döttrar som vi inte känner namnen på. (Den ende man som saknar föräldrar.)