Kyrkan

Profetisk gåva

2011-03-09 06:41 #0 av: Internettan

Hur vet man att man hör Herrens röst och inte istället får kontakt med andra väsen? Med tanke på att det finns så många andra "andliga människor" inom t ex New Age som får till sig kanaliserade budskap från guider och andar och vad det nu är så borde risken i alla fall finnas att de budskap man får även som kristen kan ha en annan avsändare än vad man tror.

Fast det är kanske där urskiljningens gåva (eller vad den heter) kommer in i bilden? Själv tycker jag det är jättesvårt att veta vad man kan lita på eller inte.

(Obs! Jag har inte själv upptäckt några profetiska gåvor eller så. Min fråga är bara av nyfikenhet. :) 

Anmäl
2011-03-09 12:11 #1 av: OlgaMaria

Ja du, det är nog inte så lätt att ge väldigt bra och precisa svar på de här frågorna men lite fingervisningar kan man ge.

Som du säger är urskiljningens gåva viktig, både hos oss som individer och hos församlingen.

Sen är det viktigt att det profetiska ordet stämmer överens med Guds ord - för Gud kan inte tala emot sig själv. Många profetiska ord är inte lätta att jämföra mot bibeln, men om man till exempel får ett ord "Jag upplever att Gud tycker det är okej om du går ut och super dig full ibland" så lär det INTE vara från Gud eftersom Bibeln säger att vi inte ska berusa oss. :)

Sen kan man tänka på vad ett profetiskt budskap ÄR enligt bibeln. Jag tänker på 1 Kor 14:3-4

Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen.

Uppmuntran kan också betyda förmaning.

Dvs profetiska ord ska uppbygga oss som kristna och som församling. Det profetiska ordet tjänar till att stärka den kristna församlingen. Det kan också vara bra saker att väga ett profetiskt ord gentemot.

Profetiska ord handlar INTE om att bara bygga upp oss som individer eller ge oss speciell information om det inte leder vidare till att vi blir bättre rustade för att tjäna Gud i församlingen. De profetiska orden är alltid församlinginriktade. Gud ser oss som sitt folk och inte individer som har vår egen vandring helt skild från våra medvandrare. En "profet" som inte är förankrad i någon församling skulle jag vara försiktig med att lyssna på.

Vill också ta med detta bibelord - 1 Kor 14:1

Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

Det är bra att ha med sig. Den profetiska gåvan är en gåva till oss som församling - den bygger upp oss och därför är det så viktigt med den gåvan och att vi söker och uppmuntrar den. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-09 16:24 #2 av: Camillhe

Jattebra skrivet Theresia, haller dock inte med om just det har: De profetiska orden är alltid församlinginriktade.
Eller sa kanske jag inte riktigt forstar vad du menar. Att man far ett budskap fran Gud som Han vill att man ska formedla till ngn behover val varken handla om forsamlingen, eller ske i forsamlingen?

Gud kan ju visa oss saker, ge oss specifika verser etc som ar fran Honom till en specifik person som behover de orden?

Anmäl
2011-03-09 20:41 #3 av: Woodland

Hej Internettan,

Mitt synsätt skiljer sig från #1 och #2.  Flört

Vad man anser om detta med "profetisk" gåva har mycket att göra med ens bibelsyn.  Om man håller till kyrkans tro om endast skriften och tror på skriftens tillräcklighet, klarhet osv. blir det mycket svårt, om inte omöjligt, att godta att någon talar ett Guds 'ord' som inte redan finns i skriften.   Skriften är fullbordad och man får inte lägga till eller drar ifrån den.  De äldre läsarna frågade alltid  - Var står det skrivit?

2 Tim 3:16-17  Hela Skriften är inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill.   (Levande Bibeln)

Inspirerad betyder här i själva verket Gud andades.  Detta ordet  gr. Theopneustos* används endast en gång i NT och det är här.

Tyvärr är det inte helt ovanligt att människor låter sig förledas av olika  budskap som strider emot vad Herren har sagt.  Det är inte heller så ovanligt att folk har hamnat snett pga ett "ord" som har uttalades över dem.  Till slut blir många helt fästa vid att "få ett ord av Herren".   Det är inte få apologetiker som gällande detta ser likheter med New Age.  Det är inte många inom församlingarna som vet att "tungomål" finns, i sitt renaste form, inom New Age, för där talas kända språk som Franska, Tyska osv.  Många  tar tungomål som ett tecken på att Gud är i farten.

Fastän våra upplevelser inte kan vara grunden till vad vi anser vara sanning har det hänt att någons bön, samtal osv upplevts som en särskild uppmuntran just i det tillfället.

Om någon talar ut i ett möte och citerar bibeln tar jag det i beaktning men om någon yttrar någonting annat och slutar med  "Så säger Herren" fäster jag ingen större vikt vid det.  Personligen har jag lämnat allt det där delvis p.g.a. den kunskap jag fick genom mina studier, men också p.g.a att Herren visade mig konsekvenserna av att säga "Så säger Herren" och tala någonting helt annat än det som står i bibeln.  Jag studerar vad Guds ord har att säga och det är tillräckligt och helt underbart.

 

Fast det är kanske där urskiljningens gåva (eller vad den heter) kommer in i bilden? Själv tycker jag det är jättesvårt att veta vad man kan lita på eller inte.

En allmän urskiljning eller ledning är någonting som varje lydigt Gudsbarn har, därför att de är innebodda av den helige Anden.  1 Joh. 2   talar om detta och särskilt v. 27 Men ni har tagit emot den helige Ande, och när han bor i er behöver ni ingen annan som talar om för er vad som är rätt. Han undervisar er nämligen om allt, och han är Sanningen. Se till att han får leva i er och att ni gör vad han har sagt.

Du kan lita på Guds Ord.  Jag har inte funnit att detta med uttalande som betraktas som särskilt gudomliga är någonting att lägga vikt vid.  Däremot så lyssnar jag gärna på de som Herren har satt till lärare av Hans ord men även det de säger eller om någon citerar Ordet väger jag emot vad som står skrivet.

MVH

 

http://strongsnumbers.com/greek/2315.htm

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-10 06:03 #4 av: Internettan

Tack för era svar. Man ska med andra ord vara lite vaksam när människor säger sig ha fått tilltal från Gud. I alla fall ska man pröva det mot Bibeln. 

Ibland har jag tänkt att när överlåtna kristna hör Herrens röst så kan man lita på det. Att de liksom bara vet, och att den helige Ande blir en slags vaccination mot andra andeväsen osv. Men samtidigt vet jag ju att det finns vissa (kända) kristna människor som släpar med sig en massa underliga andliga manifestationer som verkligen är tveksamt om de kommer från Gud.

Men tanken om att kristna människor omedvetandes skulle kunna ta emot budskap från samma väsen som New Age-folk känns lite snopet på något sätt. Jag gillar inte alls tanken. Jag hoppas verkligen inte att det är vanligt att det är så. Jag hoppas att Gud ser till att de som väljer Honom blir beskyddade, i alla fall så länge de ärligt söker Hans vilja. Och att man kan lita på det. Sen förstår jag att det kan vara svårt att lita helt och fullt på människor - som ju kan spåra ur osv. Och att vi därför ändå måste vara vaksamma.

Theresia: Kan man inte också räkna alla kristna till en enda stor Guds församling, på något sätt? Om en person som inte tillhör något särskilt samfund ändå hör Guds röst och istället skriver om det i en bok eller på internet - kan det ändå inte räknas som äkta? För det kan ju leda till uppbyggelse av församlingen fast inte just hans egen?

Anmäl
2011-03-10 11:27 #5 av: OlgaMaria

#2 Tack :)

Det jag menar är att ett profetiskt ord ÄR ett ord som bygger upp församlingen enligt 1 Kor 14:3. Jag tror att det är det profetiska ordets essens och syfte. Givetvis kan ett profetiskt ord uttalas utanför församlingen och till en ensam individ men jag tror att man på något sätt ska kunna ana hur detta har med församlingen att göra - blir jag uppbyggd som individ på ett sätt som hjälper mig att tjäna församlingen (Guds rike på jorden) eller blir jag uppbyggd på ett sätt som fjärmar mig ifrån mina kristna systrar och bröder?

Jag tror att många av de "tilltal" som delas ut inom New Age är precis av den senare karaktären - man kan kanske bedöma dem som uppbyggande på ett sätt men de för mig inte närmare kyrkan, snarare tvärtom. Det är ju inte Guds vilja.

Förstår du hur jag menar?

#4

Jag utesluter inte att en person som inte tillhör någon församling kan få ett ord ifrån Gud, jag hade säkert prövat ordet och inte bara avfärdat det, men generellt är jag mycket skeptisk i sådana fall. Jag blir väldigt undrande varför en person som hävdar ett den delar ett ord från Gud inte på ett konkret sätt är med och tjänar i Guds församling, därför att den profetiska gåvan är till för att bygga upp församlingen - och då bör man väl finnas där? Det betyder inte att man måste göra en massa där, men att man visar sin tillhörighet med de kristna.

Jag kan också tänka mig en person med profetisk gåva som nyligen kommit till Gud och inte hunnit hitta en församling men som inte är ovillig att vara med i en församling. Då skulle jag inte vara lika skeptisk även om jag skulle ta hänsyn till att personen är ett barn i tron. Däremot en person som anser att den har något att säga från Gud och under långa tider inte varit med i en församling och inte är särskilt villig att vara det heller. Då skulle jag vara mycket skeptisk.

När det gäller vem som helst (kristen) som står utanför församlingen så tror jag det kan finnas tider då man av olika anledningar inte känner sig hemma i församlingen och tycker det är svårt att ta sig dit, men jag tror verkligen att det behöver vara vår strävan att ha ett församlingsliv och att hålla frid med allt Guds folk.

2 Kor 13:11 Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er

 

Jag är sällan orolig för att någon kristen ska få inspiration till tilltal från mörka krafter. Dock förekommer ju det och särskilt vaksam ska man vara om en person, eller dennes familj, tidigare varit involverad i ockulta sammanhang.

Desto vanligare är det att man omedvetet eller medvetet blandar in egna tankar i tilltalet. Rent mänskliga tankar dvs. Ofta är det harmlöst. Ibland kan det bli riktigt illa om personen har synd i sina tankar som avund, girighet, maktbegär osv.

 

#3 Woodland, vad är en profet enligt dig? (Ef 4:11)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-10 13:12 #6 av: Woodland

# 4
Jag önskar också att varningarna inte behövdes men det gör det.  Vi lever i en värld som är upprorisk mot Gud.  Bibeln manar till vaksamhet och varnar för ljusets Ängel (dvs. Satan, Lucifer), falska profeter, läror, och bekännare .  T. ex. Det är t. ex. en känd "evangelist" som morrar och utalar förbannelser över sina fiender under hans s.k. smörjelse.  En bedömning baserad på Guds ord är att det är inte Guds inflytande han är under.

Vi formar en kriteria som vi anser bör känneteckna  olika nivåer av andlighet.  Ofta är vår bedömning till viss del baserad på vad vi tycker om själva, beundrar eller vad vi avskyr.  Det kan vara helt medvetet eller omedvetet.  Vi  påverkas alla av detta.     Det är därför Guds ord är så viktigt.  Gud lägger inte till Ordet. Det kan ofta vara vad vi (och särskilt världen) beundrar grundat sig på vår eget tycke och det kan strida helt emot vad Gud anser är OK.  Jesus anförtrodde sig inte till någon för han visste vad som fanns i människors hjärtan.  När Herren går igenom våra motiv till olika gärningar blir vi mera benägna att inte upphöja oss som någon särskild.  Vi är syndare frälsta av nåd.

Herrens röst kommer till oss i vår tankevärld, genom bibelorden vi lägger på minnet och vad vi har läst i Hans ord. I regel  är det inte en "röst" som din eller min.
Den helige Ande påminner oss om vad vi kan (och hört) och ofta väcks en önskan inom oss att ställa frågor så att vi skall förstå.  Det kräver att man går in i Ordet och inte på känn.   Det kräver också ödmjukhet - att man är beredd att vända om, korrigeras.  Ditt sätt att resonera både "hit och dit", om du ursäktar mitt uttryck här,  är ett bevis att Gud arbetar i dig   En vilja att  ta in den  kunskapen och argumenten som finns både för och emot olika upplevelser, läror osv är ovärderlig.

Vi måste pröva andarna enligt Apostlen Johannes.  Sen leder Han dig in i sanningen -  processen tar hela livet.  Mina slutsatser i #3 är ingenting jag har kommit på över natten utan ett resultat av flera års process.  Jag vet att alla håller inte med mig men det är viktig att vi väger för och emot.

Min uppmaning är att ta alla som säger sig höra Herrens röst direkt med en nypa salt och håll dig till Ordet.  Jag visar ingen disrespekt mot de som tror sig höra rösten på det viset men jag kan ofta urskilja allt från sunt förnuft till deras egna önskningar i vad Herren påstås har sagt till dem direkt.  Vi är bara människor.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-10 15:00 #7 av: Woodland
# 37 Tack för förtydligandet i svar # 37.

Du skrev:  Men alla hittar inte det kärleksbudskap i sina religioner som Jesus ville förmedla... Inte ens de skriftlärde i kyrkan har öpnat ögonen och öronen för att det är osjälvisk kärlek det är frågan om....
Det är detta som är lite vanskligt och egentligen onåbart - osjälvisk kärlek.  Endast en kunde genomföra helt osjälviska handlingar och det var Jesus som Gudsmänniska .   Det är därför kristendom är motbjudande för många  .  Människor gillar inte Guds bedömning av deras mänskliga natur.  Det är lättare att hitta en egen väg till en sorts salighet.  Alla falska religioner och avgudadyrkan har sina grunder i det. Det står två ggr . i Ordspråksboken 14: 12 och 16:25.   Fler än en tror sig ha funnit den rätta vägen, men är ändå på väg mot döden. Den välkända "kärlekens lov" 1 Kor. 13 beskriver en kärlek som överträffar gärningarna du efterlyste. Om jag ger allt jag äger till fattiga människor, och är villig att dö i min tjänst, men inte älskar dem jag är kallad att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde. Fastän  kristna manas till kärleksgärningar och dessa anses som ett bevis för en sann omvändelse är det inte orsaken till deras frälsning.  De är ett resultat.


Det hade varit intressant att läsa mera om din tolkning av Jesus.

Förresten jag tittade in på din blogg.  Dina smycken är väldigt vackra tycker jag.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-10 17:23 #8 av: Woodland

# 5 Hej Theresia!

Du frågade mig - #3 Woodland, vad är en profet enligt dig? 

Ef. 4:11 - Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.  Denna vers är en förklaring av gåvorna som Gud gav  kyrkan för dess etablering.  Jag jämnför Ef. 2: 20 uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Paulus belyser de som lade grunden till kyrkan.    Apostlarna, profeterna och evangelisterna hade extraordinära gåvor.    De hade en direkt uppenbarelse av Guds plan och undervisning för kyrkan.  De och profeterna lade grunderna.  Profeterna hade också extraordinär  insyn i Guds verk som t. ex. Agabus. Denna gåva var inte så vanlig som flera vill har oss  tro.*   Evangelisterna var också utsedda av apostlarna och under deras dirigering.  Herdarna och lärarna var underställda apostlarna,  profeterna och evangelisterna.  Herdar var de som skulle överse församlingarna och var bundna till en plats men lärarna var inte nödvändigtvis  bundna till en särskild geografisk plats.

Idag ser vi tillbaka på deras verk men vi kan inte upprepa det.  Vi evangeliserar utifrån det.  Nu har jag brett ut mig lite väl mycket  Glad men det är versen du hänvisade till.

*(Och den kan inte jämföras med t. ex. Pelle och Maria som ställer sig upp på ett möte i Grönköping och talar och avslutar med "så säger Herren.")

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-10 17:49 #9 av: Internettan

#5:

Det låter ganska vettigt det du säger om poängen med att vilja tillhöra en församling när man har en profetisk gåva. Kanske jag bara kopplar lite till mig själv, om hur svårt det är att känna sig hemma i en församling. (Har förstås inte prövat så många..) Det känns lite som att gå till en förening där man har trivselträffar osv men där det inte händer något "på riktigt". Det blir så isolerat från den vanliga världen och från resten av ens tillvaro. Och om man hittar på saker som riktar sig till allmänheten, då blir det så icke-kristet på något vis. Kanske det beror på att det är svårt att få folk till kyrkan och till kristna "aktiviteter" och att man sällan ser nya ansikten. Men så bor jag också på en liten ort.

Annars håller jag med om att kristna behöver varandra. Absolut. Jag måste bara komma över min osäkerhet och mina tendenser till att vara lite enstöring. (Jag går en kurs nu i "min" församling som går ut på att hitta sina andliga gåvor. Det är nog därför jag är lite extra intresserad av bl a den profetiska gåvan.)

#6:

Jag pendlar mellan att vara jättekritisk till att gå på allt. (Mycket beroende på vad jag just läst. Och när jag läser ditt inlägg - då blir förstås den kritiska sidan starkare :) Jag är verkligen hit och dit och jag får hoppas att det är som du säger: att Gud jobbar med mig. :)

Anmäl
2011-03-11 11:27 #10 av: Woodland

# 9

Vad använder ni för studiematerial i "din" kyrka?  Vem är författare?  Det skulle vara intressant att veta detta.

Nu mera allmänt . . .

I modern tid bevittnar vi en väldig skiftning i vad som undervisas och poängteras i de olika kyrkorna.  Detta har kallats för ett paradigmskifte av många bibellärare.

Idag poängteras upplevelsen och mystisken jämnfört med kyrkans undervsining genom tiderna - korset och Jesu försoningsverk.  Att ha "kurser" för att hitta "sin" andliga gåva saknar helt stöd i skriften eller den kristna historien!!!   Jag anser det som väldigt tvivelaktigt.  Gud den helige Ande har genom tiderna inte bara uppväckt de andliga döda till nytt liv i Kristus utan också lett dem in i deras uppdrag.

Det hade varit mycket bättre att undervisningen handlade om Jesus försoningsverk eller översteprästerliga uppgift osv. Men det är för det mesta inte lika lockande som mystiken och mycket mer oglamoröst.

Att vara jätteintresserad i det profetiska gåvan är inte ovanligt, (särskilt om man har varit inom New Age). Många medlemmar har pga brist på bibelkunskap och undervisning  för sig att  Satan inte kan blanda sig i någonting i deras kyrkor eller församlingar.  Önsketänkande!

Just detta att flera protestantiska kyrkor börjar vända sig till mystiken har underlättat det ekumeniska arbetet med den RKK till exempel. Nästa uteckling i samma linje är "inter faith".  Vi ser tendensen klart för oss nu. Svenska kyrkan har just anstält en iman.  Detta är antikrists ande som verkar här därför att man förnekar Jesu unika person och arbete.

Jag känner en djup sorg i allt detta men vet att det är endast en uppfyllelse av Guds ord.  Bekännare kommer att vända bort från sanningen.

Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. 2 Pet. 2:1

Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler. 2 Tim 3:4 -4

Paulus uppmaning till Timoteus var-

Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. v.2

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-11 15:10 #11 av: OlgaMaria

#9 Jag hade också en lång period då jag i princip inte gick till kyrkan för att jag kände mig lite utanför där och jag vågade inte gå till några andra kyrkor än "min" kyrka. Jag var helt enkelt osäker och otrygg i mig själv. Efter många år började jag gå igen och jag upptäckte att det var läskigt men också riktigt bra och att jag blev mindre osäker med tiden. Men jag längtade verkligen efter att kunna gå till kyrkan när jag inte gjorde det. Sen måste vi inte vara sociala och kaffedrickande för att vara kyrkfolk. Förhoppningsvis kan man välja lite aktiviteter efter vad som passar en, och förhoppningsvis träffar man till slut människor som man verkligen kopplar med. Jag tror verkligen att Gud vill att vi ska ha det bra tillsammans i församlingen och om vi visar lite vilja och lydnad (att vi går ibland) så tror jag att han kan göra mycket för att hjälpa oss. :)

Hebr 10:25
Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

:)

Det känns super att du går den där kursen Internettan! Roligt! Och när vi får frågor kan vi lära vi oss mer.

 

#10 Jag måste säga att jag blir så ledsen över vad du skriver och jag tycker att idéerna och retoriken har mer gemensamt med Jehovas Vittnen än med kristen tro. :( Bibeln antyder aldrig någonsin att de nådegåvor som kom den första kristna församlingen till del skulle upphöra efter apostlarnas tid. De fanns för att etablera församlingen och föra människor till tro och de finns fortfarande för exakt samma syfte. Gud är inte färdig med att etablera sin församling för isåfall hade han redan kommit tillbaka. Evangeliet om riket ska predikas för alla folk och sedan skall slutet komma.

1 Kor 1:7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. 8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.

Guds tanke är att vi inte ska sakna någon nådegåva fram till dess att Jesus kommer tillbaka. Nådegåvorna är till för församlingens kraft och styrka, för evangelisation och den inre uppbyggelsen. Gud har lovat att inte ta detta ifrån oss.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-11 16:11 #12 av: Camillhe

Internettan: Woodlands synsatt ar valdigt ovanligt bland kristna i Sverige och jag haller inte alls med henne, och jag anser att nadegavorna  aven idag ges till oss av Gud. Med detta vill jag inte nedvardera Woodland pa ngt satt, hon ar en underbar manniska, men vill tydliggora att bibeln inte tolkas sa som hon beskriver, varken i Sv. kyrkan eller de vanliga frikyrkorna.

Anmäl
2011-03-11 18:38 #13 av: Woodland

#11 och 12

Jag har inte påstått att Gud har tagit bort nådegåvor.

Gud som suverän kan ge gåvorna som Han vill och gör som Han vill men det är inte det som är på tapeten här. Det är en helt annan diskussion angående hur Gud har byggt kyrkan och gåvorna i det arbetet.

Och jag står fast i mitt motstånd till en kurs för att hitta sin 'gåva' - Det hade varit mycket bättre att undervisningen handlade om Jesus försoningsverk eller översteprästerliga uppgift, treenigheten, bön, sakramenten osv.

Mina inlägg ovan gäller en "profetisk" läsning  såsom ibland sker idag av vissa "profeter" och som inte är i enlighet med Guds ord. Likväl att stå upp i en gudstjänst och uttala någonting som inte finns i bibeln med tillägg "så säger Herren"  är att antyda att Gud har inte talat färdigt i Ordet. . att Han har mer att säga.   Det är en mycket allvarlig sak därför att den angriper kyrkans ståndpukt av sola scriptura eller endast skriften.

I vad jag skrev har jag stöd av framstående apologetiker och bibellärare: levande och döda.   Mitt svar i # 5 är en klassiskt tolkning av versen i Efesiabrevet.   Likväl har jag inte funnit stöd i den kristna historia för att gåvan var i funktion på det sättet som vi ser i många församlingar idag särskilt inom Livets Ord, trosrörelsen, osv.  Det finns inget stöd för detta förfarande att hitta hos kyrkofäderna. Inte ens Apostlen Paulus medarbetare Clement nämner gåvorna i sitt brev till församlingen i Korint.  Tyngdpunkten var inte på gåvorna.

Och tro mig, det finns de i kyrkorna som har precis samma syn på detta som jag men de har i många fall blivit tystade och marginaliserade. De lider i tystnad för de har mycket tvivel om denna skiftning i läran och ingen att prata med. Tyvärr.  Det går att be Gud att visa er om detta är rätt eller fel.

Jag förstår att detta framkallar en reaktion. Men tänk om jag har rätt?

och förresten älskar er jag i Kristus lika mycket fast ni inte håller med mig!  Flört

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-11 21:38 #14 av: OlgaMaria

#13 Du kanske inte anser att Gud tagit bort nådegåvorna men i ditt inlägg #5 så skriver du om att det som Paulus undervisar om i sina brev bara gällde då. Det fanns profeter då, men inte nu? Hur kan det vara så? Varför skulle profettjänsten upphöra?

Älskar dig också Woodland! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-12 10:26 #15 av: Internettan

Woodland: I kursen använder vi Gåvornas 3 färger av Christian A. Svhwarz. Den innhåller bl a ett test som ska visa vilka manifesterade gåvor man har samt vilka latenta (ännu ej upptäckta) gåvor som finns.

Har nyligen fyllt i testet och kommit fram till att det lätt kan bli missvisande. Även om jag kan se tendenser så fick jag ändå fram att jag hade latenta gåvor som baserades på svar som var lite godtyckliga. T ex fick jag fram den latenta gåvan "tolka tungotal". Men där handlade den största frågan om jag var beredd att inför församlingen tolka tungotal om Gud gav mig tolkningen. Och visst hade jag varit det, om Gud givit mig tolkningen, men jag är inte ens i närheten av att ha fått en tolkning av Gud. Jag har inte ens hört tungotal i verkligheten. :)

Boken har också med alla möjliga andra gåvor, som t ex att leva i celibat. (gåvan verkar handla om att man i så fall är en typ som kanske har lättare att lägga ner mer tid i arbetet för Gud istället för på en familj.) Men jag som har lätt för att leva ensam har ju ändå tre barn. Så även där blev svaren missvisande på något sätt.

Att ha "kurser" för att hitta "sin" andliga gåva saknar helt stöd i skriften eller den kristna historien!!!  

Jag måste göra ett tillägg här och det är att det inte bara handlar om övernaturliga gåvor. Det handlar om att var och en ska hitta det som de är duktiga på och tycker om att göra så att vi i en församling kan använda människor till rätt saker. Den som har tjänandets gåva och tycker det är roligt att sköta "markservicen" osv kanske ska göra det och inte ges en uppgift som kanske innebär att hålla i söndagsskolan bara för att det ses som en plikt. Och är det inte så att vissa är jättebra på att t ex vara ledare medan andra inte kan göra ett bra jobb där? Andra har kanske gästfrihetens gåva och får människor att må bra och trivas hemma hos dem medan andra är bra lyssnare/själavårdare. Vi är alla olika och hittar vi det vi brinner för och är bra på så kan vi lättare fördela uppgifterna i församlingen (och också i övriga livet).

Sen att rubriken i detta inlägg handlar om just den profetiska gåvan är bara en tillfällighet. Jag undrade bara över detta eftersom jag tänkt på det ibland när jag läst om folk som säger "Herren sa till mig...". Kursen är inte ett dugg fokuserad på att pressa fram övernaturliga och mystiska gåvor - i alla fall inte i min församling, vi är en väldigt sansad samling människor. :) Och jag tar det hela med en nypa salt efter att ha gjort testet. (Och jag som hoppats få facit till mitt liv! :)

Theresia:

Jo, jag håller med. När man hittar människor man kopplar med så blir det nog jättebra. Har bara inte hunnit dit ännu när det gäller församlingen. 

#12:

Okej. Skönt att höra. Jag kan själv inte se att det är något fel i att ha övernaturliga gåvor. En del har ju det och problemet är väl hur man använder dem snarare än huruvida man har dem eller ej.

#13:

Visst blir det fel om det blir en "innegrej", en status att ha häftiga gåvor. Och att fokusera på dem som om gåvorna i sig vore det viktiga. Då blir det ju att sätta fokus på oss själva istället för på Gud. Jag håller med om att det finns massor av människor som spårar ur och använder sina gåvor fel - och kanske inte ens tjänar Gud längre med gåvorna. Där får vi passa oss förstås. 

Anmäl
2011-03-13 17:18 #16 av: Woodland

# 14

Du kanske inte anser att Gud tagit bort nådegåvorna men i ditt inlägg #5 så skriver du om att det som Paulus undervisar om i sina brev bara gällde då.

Om man ser Ef. 4:11 i sitt sammanhang och tar hänsyn till verbformen har jag svårt att se en annan tolkning än det jag skrev om i inlägg # 5.  Kan du?

Det fanns profeter då, men inte nu?  Hur kan det vara så?

Ja, profeter med en ny eller tilläggsuppenbarelse finns inte nu därför att Skriften (Bibeln) är komplett.

Varför skulle profettjänsten upphöra?

Därför att denna profettjänsten var för en etablering av kyrkan genom direkta uppenbarelser och har sedan tagits bort enligt t.ex. Augustinus. Vi har allt vi behöver veta om frälsning och gudfruktighet i Guds ord.

Med det sagt kan vi ändå finna att Gud har i extraordinära omständigheter gett insikt och instruktioner till enskilda och församlingar.  Om det är ett kunskapens ord eller profesia vet jag ej. Det kan också vara att Herrens tjänare får insikt genom bibelstudium och bön och i sina tjänster har belyst saker.  Så frågan är inte OM Gud kan utan vad är Hans vanliga tillvägagångsätt med sitt folk är.

Fast i och för sig kanske vi talar om två olika saker.  Hur ser du på profettjänsten?

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-13 18:19 #17 av: OlgaMaria

#16 Därför att denna profettjänsten var för en etablering av kyrkan genom direkta uppenbarelser och har sedan tagits bort enligt t.ex. Augustinus. Vi har allt vi behöver veta om frälsning och gudfruktighet i Guds ord.

Det här är dock saker som inte står i Bibeln. Att sätta sin tillit till en viktig teologisk lära utifrån något som Augustinus sagt är väl att gå emot det du sagt om att tilläggsuppenbarelser inte behövs efter den apostoliska tiden därför att Bibeln är komplett?

Jag tror verkligen inte att profetord handlar om att ge tilläggsuppenbarelser till Bibeln på det sätt att det ändrar eller utökar Bibelns budskap. Men att hävda att profettjänsten såsom den beskrevs i NT har upphört tycker jag verkligen är att göra tillägg/ändring av Bibelns budskap.

Nya testamentets profeter lade heller inte till något nytt teologiskt som de inte fått direkt från Jesus eller skrifterna. Johannes Uppenbarelse är inte ens den förändrande av resten av Bibeln - den harmonierar med Jesu undervisning och Gamla Testamentets profeter. Petrus kunde som profet t ex urskilja att Ananias och Safira ljög och sedan profetera att Safira skulle dö som sin man. Det här är inget som ändrar eller lägger till till Bibelns lära i övrigt.

En profetia är inte lärande om teologi utan om situationer.

Att som Johannes få ett särskilt budskap till en särskild församling idag är inget som lägger till till Bibeln utan den kan genom sin uppenbarelse förmana, uppbygga och trösta en församling så att Gudsordet kan verka i dem. Tänk t ex att en profet får en uppenbarelse om att en viss församling har kompromissat med en viss synd, han kan konfrontera dem med det och de får syndanöd och omvänder sig. Församlingen blir på så sätt starkare.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-13 19:20 #18 av: Woodland

# 17

Jag undrar om vi använder samma ord men pratar om två olika saker?

När jag nämner Augustinus så är det i ett historiskt perspektiv.  Augustinus trodde på sola scriptura så jag tror inte att min hänvisning till hans skrift är ett brott mot den. Om jag hade en tiondel av hans förståelse av skriften hade jag varit glad.  När jag läser kyrkofäderna jämför jag vad de skriver med skriften.

Jag tror verkligen inte att profetord handlar om att ge tilläggsuppenbarelser till Bibeln på det sätt att det ändrar eller utökar Bibelns budskap. Men att hävda att profettjänsten såsom den beskrevs i NT har upphört tycker jag verkligen är att göra tillägg/ändring av Bibelns budskap.

I sammanhanget Ef 4:11 och Ef. 2:20 anser du att Apostlar är i farten idag också?

Nya testamentets profeter lade heller inte till något nytt teologiskt som de inte fått direkt från Jesus eller skrifterna.

Men Paulus fick sin uppenbarelse genom den helige Ande:  nattvarden var ny, uppståndelsens lära var ny, läran om kyrkan var ny.

En profetia är inte lärande om teologi utan om situationer.

Finns det inga profesior i Petrus brev som inte är teologi? Teologi är läran om Gud.  Det vi diskuterar här är teologi.   Petrus var en utvald apostel och hans kraftgärning är unik.  Hur många av dagens "profeters" skugga kan hela t.ex?  Historien kan visa oss att genom de mest expansiva tider av kristendom har inte tungomål, profeterande eller dyl. varit med.  Faktum är att de stora väckelserna och reformationen var satt i brand av den Helige Ande med predikningar om synd, rättfärdighet och nåd.

Tänk t ex att en profet får en uppenbarelse om att en viss församling har kompromissat med en viss synd, han kan konfrontera dem med det och de får syndanöd och omvänder sig. Församlingen blir på så sätt starkare.

Varför måste det vara en "profet"?
Historiskt sett har detta hänt genom predikande av Guds ord.  Gud frälsar genom predikande av Ordet, Han renar sin församling genom sitt ord och uppbygger den.  Och med tanke på hur många bristfälliga människor vi har ibland oss är det säkert inte svårt att belysa synd från talarstolen.

Men du har inte definerat vad funktionen och tjänsten av en "profet" är för dig och hur du kan får stöd för det med versen i Ef. 4:11?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-03-13 22:18 #19 av: OlgaMaria

Att Augustinus trodde på ett upphörande av gåvorna på det sätt som de manifesterades under apostlatiden tolkar jag som ett sätt för honom att hitta en förklaring till den kristna kyrkans liv där och då - men faktum kvarstår - grunden för den idén finns inte i Bibeln och det är det viktigaste, inte vad Augustinus sa i den frågan.

För mig är detta kärnan i min diskussion med dig. Att hävda att något som fanns då har upphört nu utan att grunda en sådan lära i Bibelordet är för mig oacceptabelt.

Om jag glidit förbi något annat i den här diskussionen är för att jag inte vill att vi ska glida ifrån just detta.

 

Givetvis tror jag att apostlatjänsten är levande idag också. En apostel är såsom ordet betyder "utsänd". Jesus hade många lärjungar men han valde ut tolv som han kallade apostlar. Han gav dessa auktoriteten att sprida evangeliet och vara grundpelarna i den nya församlingen. De hade en speciell tjänst - välsignad av den helige Ande - att grunda församlingen. På samma sätt har Jesus kallat fler apostlar idag och genom historien till att bryta ny mark och grunda hans församling.

Apostlabegreppet är kanske inte så vanligt idag (i väst i alla fall) och det viktiga är heller inte vilka etiketter man sätter på saker. Men jag tror att funktionen av apostel är levande idag.

 

WL: Men Paulus fick sin uppenbarelse genom den helige Ande:  nattvarden var ny, uppståndelsens lära var ny, läran om kyrkan var ny.

Jesus undervisade om nattvarden. Jesus undervisade om uppståndelsen och dess innebörd (GT undervisar också om detta). Jesus undervisade om kyrkan och dess uppgift och kännetecken. Paulus fick sin undervisning från lärjungar som fått sin undervisning från de första apostlarna. Läs Apg 9.

Jag funderade på om Petrus uppenbarelse om att Gud gjort hedningarnas mat ren (Apg 10) inte var något nytt? Men det är inte nytt. Jesus säger i Matt 15:11:

"Lyssna och förstå! 11 Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne."

Han säger också hur hans lärjungar ska sprida evangeliet till jordens yttersta gräns (där all möjlig mat äts).

Konsekvensen av detta är att de kristna måste kunna äta hedningarnas mat utan att känna skuld, men detta hade inte sjunkit in så Petrus fick en profetisk uppenbarelse/vision där han får Guds budskap om mat tydligt för sig. Den profetiska visionen bekräftade Jesu ord och gav Petrus den information han behövde i den situation då han skulle kallas hem till ett hedniskt hem. Kyrkan var också i behov av denna kunskap för att kunna predika för hedningarna.

 

WL: Varför måste det vara en "profet"? 
Historiskt sett har detta hänt genom predikande av Guds ord.  Gud frälsar genom predikande av Ordet, Han renar sin församling genom sitt ord och uppbygger den.  Och med tanke på hur många bristfälliga människor vi har ibland oss är det säkert inte svårt att belysa synd från talarstolen.

Det måste inte vara en profet. Men om budskapet som ska delas inte kunde kännas till utan profetisk uppenbarelse är den profetiska gåvan nödvändig. Att fritt undervisa utifrån Bibeln och eventuellt bemöta uppenbar synd är en Lärares uppgift och kräver inte profetisk uppenbarelse.

 

Ef 4:11 belyser endast att Gud har gett olika uppgifter till människor i församlingen. 1 Kor 12:27-31 beskriver det hela mer allmänt och tar också med fler gåvor.

Anledningen att använda ordet profet är därför att NT gör det. När det gäller skillnad mellan profet-tjänst och gåvan att profetera antar jag att det är samma som för apostel t ex. En apostel är på ett väldigt tydligt sätt kallad att gå i spetsen och bära det yttersta ansvaret för en församlingsplantering t ex. Ändå finns det kanske många andra som på olika sätt bidrar till grundandet - men de gör dem inte till apostlar. En profet är stark i sin profetiska gåva och och bär ett tyngre ansvar för det profetiska livet i en församling, även om många andra också kan få profetiska budskap.

NT visar också på hur ledare utser ledare och det tror jag hör till tjänstegåvornas (apostel, lärare, herde, profet, evangelist) funktion - att se och stötta nådegåvorna i församlingen och att se och sända nya ledare.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-13 22:19 #20 av: Camillhe

Petrus var en utvald apostel och hans kraftgärning är unik.  Hur många av dagens "profeters" skugga kan hela t.ex?

Petrus skugga har aldrig helat någon, Gud helar, inte människor.

Jag vill egentligen inte gå in i en diskussion om detta med dig Woodland. Du är en så nära vän och det känns jobbigt att kritisera det du skriver. Men samtidigt anser jag att din syn på det här är felaktig.

Internettan: Jag tycker det är viktigt att du fortsätter kursen du går. Jag tycker att Bibeln är tydlig vad gäller gåvorna och de testen ni har gjort är inte alls tänkta att tala om exakt vilka gåvor människor har, utan som en hjälp att hitta styrkor och svagheter. Och det är väl jättebra att få ett hum om vilka gåvor som finns och vilka roller i en församling  man kan ha.

Framförallt är jag övertygad om att Gud visar oss rätt förr eller senare, och litar på att Han leder oss igenom allt.

Anmäl
2011-03-13 22:28 #21 av: OlgaMaria

Jag har för övrigt också läst Gåvornas 3 färger. Testet tycker jag passar bäst för de som har en del erfarenhet som kristna och att fungera i sina gåvor, men det kan ge en fingervisning. Däremot tycker jag att undervisningen om de olika gåvorna är jättebra och mycket användbart med bibeltexterna till varje gåva. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-03-14 19:14 #22 av: Woodland
# 19 Du har rätt i vissa stycken när det gäller mitt svar igår.  Jag skrev fel om detta med vad som var nytt genom Paulus.  (Men Paulus fick sin uppenbarelse genom den helige Ande:  nattvarden var ny, uppståndelsens lära var ny, läran om kyrkan var ny.)

Jag menade inte ny som något utan grund i GT eller Jesu ord.    Det borde ha stått:  1. nådens evangelium utan inblandning av lagen kom genom Paulus (Gal. 1:12), och 2. "mysteriet" eller hemligheten om den kristnes ställning i himlen (Ef. 3:1-5).   Att hedningarna skulle frälsas var ingen nytt i och för sig utan att Gud skulle göra jude och hedningarna till en kropp i Kristus = kyrkan var nytt.  Jesus talade om kyrkan men Paulus fick detaljerna:  läran, positionen, vandeln och härligheten.  Denna lära orsakade Paulus mycket lidande och många vände honom ryggen under hans livstid. 3. Församlingens uppryckning 2 Tess.


Du ställde en fråga till mig i # 5  Woodland, vad är en profet enligt dig? (Ef 4:11)  Jag svarade efter ett klassiskt kristet synsätt men fick läsa att  "mina idéerna och retoriken har mer gemensamt med Jehovas Vittnen än med kristen tro."

Jag tror att de flesta samfund och kyrkor genom tiderna har tolkat verserna i Efesiabrevet som jag postade.
Jag känner igen dina tankar runt detta med apostlar och profeter.   De finns  i undervisningar av K. Copeland, Hagin, C. Peter Wagner, B. Hinn, m.fl.


Jag lämnar detta nu.   Vill du ha sista ordet - så är det helt OK.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.