2007-08-21 12:30 #0 av: Skadlig

Här är reglerna för vad man får, får inte göra och vad man måste göra när det gäller citat från bibeln saxat från www.bibeln.se

  • när det gäller önskan att ha enstaka bibelord av typen "dagens bibelord" på en hemsida ges tillåtelse utan krav på ersättning
    - om textmängden inte överstiger ett kapitel/en psaltarpsalm,
    - om "Copyright Svenska Bibelsällskapet" framgår samt
    - om
    en hänvisning till hela bibeltexten på "www.bibeln.se" finns.
Jag tror dock, men rätta mig gärna om jag har fel, att man inte måste göra detta om man citerar endast en vers eller kortare mening. Det är dock alltid bra att skriva referens till vilken bok. kapitel och vers texten är tagen från.