Kyrkan

Evolutionsteorin

2008-05-05 02:07 #0 av: Sandra1

Vet inte riktigt var jag ska stoppa dt här inlägget men det får bli OT, passar det inte in där så får ni flytta det:-) 

Jag har några frågor till de som förespråkar evolutionsteorin.

Är det inte mycket märkligt att aporna (som människorna enligt evolutionsteorin härstammar från) finns kvar i många olika varianter men neandertalarna (och allt annat mellan apa-människa) inte finns kvar?

Sen tycker jag också att det är äldigt märkligt hur två kön evolutionerade fram........
För det första så måste ju en "man" och en "kvinna" passa ihop och kunna para sig och för det andra så borde det väl ändå inte främja fortplantningen........? Maskar vrkar ju vara smartare då..........

Har en fråga till er som talar om evolutionen, vilket kom först, pupillen, synnerven, irisen, linsen.....??

Anmäl
2008-05-05 02:22 #1 av: _RS_

En motfråga till er som förespråkar skapelseteorin.

Hur skapades Gud och vem skapade Gud?

Vilket låter mest logiskt om man tänker efter... en utveckling av funktioner som behövs i olika grad över årmiljarder eller att allt skall ha skapats av något som inte fanns?

Jag menar om Gud skapade allt och inget fanns före honom, Hur skapades då Gud och vem skapade honom och hur logiskt är det?

Bägge är ju bara teorier, medan evolutionsteorin fakiskt kan söka stöd i diagram och funktioner, samt påvisning av släktskap genom likheter och kompatibilitet. Skapelseteorin är bara abstrakt och kan inte finna stöd i något alls.

Anmäl
2008-05-05 02:55 #2 av: Sandra1

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Så lyder Johannesevangeliet 1:1-5

Gud står utanför tid och rum, Gud har alltid funnits.

Jag anser att evolutionsteorin kräver otroligt mycket mer tro och tillit än det krävs för att tro på Gud.
Evolutionsteorin är full med hål, hål som bara blir fler och större ju mer forskarna forskar. Forskarnas förklaringar blir konstigare och konstigare.

Jag anser heller inte att det finns stöd för evolutinsteorin någonstans, däremot blir mer och mer som står skrivet i Bibeln (historiskt sett) bevisat med hjälp av arkeolgiska utgrävningar.

Jag anser det även väldigt konstigt att så många på Jesu tid riskerade sina liv för att sprida kristendomen vidare om de nu visste att den inte var sann......:-/

#1
Jag tolkar det som, att du är förespråkare för evolutionsteorin- rätt?
Kan du isf förklara mina frågot i #0?

Anmäl
2008-05-05 08:24 #3 av: Frualbertsson

Kan bara säga att jag håller med Sandra. Det krävs bra mycket mer tro att få det att gå ihop att något kan skapas genom en explosion.

Anmäl
2008-05-05 10:39 #4 av: _RS_

Ord kan bara skapas om något finns PUNKT.

Läser man tidsskrifter som illusionerad vvetenskap och liknande så ser man en massa hål i forskningen... men om man håller sig till lite mer seriösa forskare och forskningsresultat så ser man klarare samband.

Nej #2, Jag förespråkar inte evolutionsteorin heller, för den du syftar på som evolutionsteori är säkert darwinismen. Den är inte helt go...

Arkeologiska utgrävningar i kyrkans räkning ledd av kyrkomän, anser jag lika trovärdiga som om en mördare skulle vittna MOT sig själv i en rättegång = 0.

Sedan anser du att det är konstigt att så många riskerade sina liv på Jesu tid för att sprida kristendomen om den inte var sann??? Hur tänker du då... Nazisterna riskerade livet för att sprida den, Fascisterna likaså. Muslimerna riskerar sina liv för att sprida islam och Katoliker riskerar livet för att krossa protestanter och omvänt för en tolkning av samma bok.

Nej du. Det resonemanget håller inte.

#3

Klart att du håller med, du tillhör ju samma autonoma religion :D
Du skulle ju antingen bli förvisad eller bli dömd av er Gud om du inte höll med.

Anmäl
2008-05-05 12:59 #5 av: Frualbertsson

#4 Nej så är det inte. Vi är alla skapade med en fri vilja Glad

Jag väljer att tro så för att det är enligt mig mer logiskt, och för att jag har en levande relation till Jesus. Jag kan inte förneka Honom lika lite som jag kan förneka att solen går upp varje dag. Eftersom jag känner Honom och tror på Honom blir det naturligt att tro på Hans Ord.

Anmäl
2008-05-05 13:05 #6 av: kajsa56

det är verkligen inte lätt att bemöta dig _RS_ du har ju svar på allt redan! Kristen tro handlar inte om att veta allt utan om att tro på Jesus, Guds son och att låta honom leda  genom livets alla val.

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Hebr 11:1  o så vers 3 - Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Anmäl
2008-05-05 13:47 #7 av: Sandra1

#4
Om du tänker dig att någon står utom tid och rum, någon som alltid varit och som alltid kommer att vara så är det ite jättekosntigt men jag kan hålla med så pass långt att hur Gud kom till är en av de svåraste sakerna att förstå.
Men det kan också vara så att vi människor inte kan förstå allt när vi lever här på jorden, kanske är vi för trångsynta.....

Jag läser en hel del på Internet om evoultionens vara och icke vara och jag kan inte komma fram till något som skulle tala för att evolutionen är sann.

De arkeologiska utgrävningarna jag syftar på är heller inte ledda av kyrkan/gjorda av kyrkans män.
Många är gjorda av icketrodende och en del av dem har senare blivit troende pga att de anser att Bibeln måste vara sann eftersom allt som hittils hittats stämmer!

Ja, jag anser att det är jättekonstigt att de gick ut och predikade Ordet när de vissta att det var en stor risk för sina liv!
När Jesus levde, okej, men när han blev tillfångatagen blev de alla så oerhört rädda att de satt och gömde sig, rädda för att själva bli tillfångatagna och avrättade (korsfästa).
När Jesus återuppstod och åter visade sig för sin lärljungar var det inte längre någon som tvivlade på att det han sagt var sant och de gick samtliga ut och predikade (återigen: med en stor risk hängande över sig att bloi tillfångatagna). Något måste ha hänt som övertygade dem om att de Jesus sagt var sant.

Anmäl
2008-05-05 17:44 #8 av: _RS_

#5

Solen går inte upp varje morgon, det trodde jag faktiskt att kyrkan gått ifrån, Det är jordens rotation som gör att horisonten avtäcker Sols ljusstrålar ;-) (Här skojade jag faktiskt till det lite.) ;-)

#6

Jag tar faktiskt det hela som en komplimang att det inte är lätt att bemöta mig, men svar på _allt_ har jag inte ännu. Det är faktiskt en bekvämlighet som jag avundas kristna, att inte behöva veta allt, utan bara tro på en mytologisk figur, verklig eller ej...

#7

Jag kan inte tänka mig någon som står utanför tid och rum, eftersom tiden inte är linjär. Övrigt väljer jag av tidsbrist att inte kommentera. Jag går med på er Gud och era teorier... jag respekterar också att vi kommer från olika tid och att min tid fanns före er tid och kommer att finnas efter er tid. Kan ni acceptera och respektera mig?

Anmäl
2008-05-06 01:19 #9 av: tinaoskarsson

#8 Har absolut respekt för dig! Tror absolut inte som du tror, men visst respekterar jag att vi är olika!

Just det här med olika teorier runt skapelsen är problematiskt för alla att besvara. För jag erkänner, jag kan inte ge några yttre bevis på att bibeln är Guds ord, har bara en inre övertygelse i min relation med Jesus Kristus. Därmed får jag nog hålla med om att vi bör kalla skpelseberättelsen för skapelseteorin.

Det jag som kristen kan bli trött på är att man aldrig hör om evolutionsteorin som en teori bland andra, utan snarare som den enda sanna läran. Vet hur detta stöttes o blöttes på biologilektionerna i högstadiet. På en grupp av 15-20 elever var hälften kristna och hade annan uppfattning än läraren (samma sak för övrigt när vi talade om sexuell läggning...). Vi var bara barn, så jag hoppas att vår lärare förlåtit oss nu. Men i grunden tycker jag att vi har lika stor rätt att ifrågasätta evolutionsteorin och framförallt Big bang, liksom alla andra som ifrågasätter vår skapelseteori.

Tycker det är intressant att du har andra teorier än Darwinisten att kasta in i leken. Har aldrig vetat att det funnits någon annan evolutionsteori. Detta bör väl stryka under den tes jag skrev ovan - att den darwinistiska utvecklingsteorin har upphöjts till den enda sanna läran. Och vem sa att fanatisk vetenskap inte är en form av religion....?

För övrigt vill jag uppmuntra dig _RS_ att läsa Göran Skyttes (dag-)bok "Ett år med Jesus" (har jag för mig den hette). Har inte själv läst den, men hört Skytte tala om den. Fick en känsla av att den skulle kunna falla dig på läppen. Är boken hälften så rolig o intressant som Skyttes apell den kvällen är det med största sannolikhet inte ens en särskilt jobbig bok att läsa. (Fast jag anar att du är en läsande person.)

Anmäl
2008-05-06 03:10 #10 av: _RS_

#9

Religiösa förtecken kan man finna i det mesta som man håller hårt och varmt om hjärtat.

Buddhismen är ett bra exempel på det. Det är ju en livssyn som har så mycket religiösa förtecken idag, att en buddhist inte kan vara buddhist längre eftersom han per definition ha en strävan.

Det samma med vissa typer av vetenskap.

Darwin hade helt klart några intressanta observationer, men han såg inte vidden av sina upptäckter och kunde inte få in i sitt arbete att saker inte alltid händer linjärt. Inte ens tiden är helt linjär. Men inte ens andra tänkare, även djupt religiösa sådana som till exempel Einstein kunde förklara en del av sina teorier eller tankar och han dog med en hel del oavslutade projekt. Till exempel ett område som jag nu läser och studerar flitigt för att se om jag kan komma fram till en enhetlig matematisk formel för sambandet mellan energi, materia och gravitation.

Men folk följer både Darwin, Einstein och till viss del även Newton slaviskt i sitt arbete... konstigt, eftersom de aldrig blev klara. Stanna upp, tänk om, gör nytt - är ord vi brukar säga till våra barn om det går fel...

Religiösa fanatismer inom vetenskapliga rön är lika skadliga som religiösa fanatismer inom... ja.... religioner.

Anmäl
2008-05-06 10:34 #11 av: tinaoskarsson

#10 "Stanna upp, tänk om, gör nytt" var bra ord som nog behöver användas oftare!

Anmäl
2008-05-06 21:39 #12 av: Maria

Det finns ju som sagt en konflikt mellan tro och vetenskap kring evolutionsteorin.

Läste några ord (minns ej vem som skrivit) att evolutionen kan vara en skapelseakt med en tanke bakom och att skapelsen således fortgår än idag.

Att mena något annat kan väl anses lika ofullständigt som att tro att till exempel Nationalencyklopedin uppkommit enbart genom en explosion i tryckeriet. 

/Maria

 

Anmäl
2008-05-06 23:00 #13 av: _RS_

#12

Ett vanligt fel man gör och som kristna fått om bakfoten är att saker blev till i explosionen. Jag ser överallt att kristna säger att livet inte kan ha uppkommit i big bang och liknande, för att kunna avfärda den. Men ingen påstår heller det, förutom ni. Livet uppstod miljarder år efter att vår planet bildades och vår planet bildades läääääänge efter smällen, då ångor svalnade och dammet samlades i klumpar som krockade och samlades i större klumpar.

Så sluta med liknelser om tornados och skrotupplag och sxplosioner i tryckerier och liknande, för det är inte relevanta argument utan sänker bara er trovärdighet ännu mer i en diskussion.

Anmäl
2008-05-07 00:17 #14 av: Maria

#13 Hur vet du om jag är kristen?

Detta är inte mina ord eller min liknelse men jag tyckte ändå den verkade tänkvärd.

Det finns faktiskt vetenskapsmän/kvinnor och forskare som är kristna.

Du studerar energi, gravitation och materia. Krockar detta med en tro? Självklart måste vi forska vidare och utvecklas hela tiden men fler med mig kan vara öppna för olika funderingar och respektera olika sätt att tänka/tro.

/Maria

 

Anmäl
2008-05-07 00:26 #15 av: _RS_

#14

Jag vet inte om du är det eller inte, hur skulle jag kunna veta det?... Men som du säger, det var heller inte dina ord, så var vill du komma med den frågan?

Självklart finns det kristna forskare, så var vill du komma med det påståendet?

Ja, jag studerar dessa och var har jag sagt att det krockar med en tro, jag har en tro?

Men sist men inte minst... Har jag någonstans sagt att man inte skall respektera någons tro, jag har tvärt om bett om respekt för min? Jag behöver däremot varken tycka om eller respektera religionen.

Jag tror nog faktiskt inte att du ville något annat än att ge mig en törn med ditt inlägg, eftersom du inte argumenterar emot mig på en enda punkt, utan lämnar svaga insinuationer.

Vad vill du egentligen komma fram till, för det framgår inte av ditt inlägg.

Anmäl
2008-05-07 00:40 #16 av: Conrad

Skapelsen: ägget eller hönan, för min del spelar det ingen roll. En gång i tiden försökte jag bygga en evighetsmaskin, men märkte snart att det inte fans en lösning på problemet och slutade. Jag ängnade kraften åt något annat som jag lyckades med, altså  andra konstruktioner.

Samma här i tråden vi hittar ingen lösning på skapelsen, men vi kan tro.  Conrad 

Anmäl
2008-05-07 00:43 #17 av: Maria

#15 Du riktar ditt inlägg till mig och skriver om att kristna säger att livet inte kan ha uppkommit i Big Bang. "Ingen påstår heller det förutom ni". Vidare skriver du att "det sänker er trovärdighet". Därför tolkar jag det som du tar för givet att jag är kristen.

Explosionen i tryckeriet var bara en liknelse eller metafor och givetvis ingen relevant argumentation, det trodde jag du förstod.

Varför tror du att jag vill ge dig en törn? För mig är religion väldigt förknippat med ordet tro så jag respekterar olika sätt att tro, som jag redan skrivit medan du varken behöver tycka om eller respektera religionen. Så jag undrar vad du vill komma fram till?

/Maria

 

Anmäl
2008-05-07 01:01 #18 av: _RS_

Jag vill komma fram till att det spelar ingen roll om du är kristen eller inte, om du nu sprider samma budskap. Då är det ni och er, eftersom du agit dig till med samma sätt att förmedla dig.

Vad jag ville ha fra med mitt inlägg var en argumentation, något som öppnade upp för en diskussion... För det framgick ju som sagt inte.

Men jag är helt klart öppen för att diskutera mina argument, men då måste du faktiskt försöka bättre än att säga att det faktiskt finns kristna vetenskapsmän och kvinnor, eller motivera din frågeställning om studier krockar med en tro. 

Jag kan mycket väl tänka mig att det kan krocka med en del troende... till exempel de som tror att jorden är ca 6000 år gammal, eller de som tror den är 8000... Det finns många olika trosinriktninar och man kan garanterat alltid krocka med någon, oavsett vad man gör :D

//

Anmäl
2008-05-07 01:19 #19 av: Santhe

Hej _RS_

 Det är trevligt att se att du har ett kritiskt tänkande samtidigt som du har ett öppet sinne. Jag önskar att jag kunde säga detsamma om alla kristna. Det är lite för enkelt för mig att bara tro utan att ha argument bakom. Jag är nog lik dig på det viset.

 Själv anser jag att evolutionen är ungefär lika mycket tro som skapelsetro. Det finns flera argument för detta. Det tydligaste är alla de saker som måste ha hänt samtidigt i evolutionen. Själva idén med evolution är ju små steg. Inte att flera saker händer samtidigt. Det finns många exempel på det i både djurvärlden och i mänsklig anatomi. Varje "mellansteg" blir till nackdel för individen.

De tydligaste exemplen är ändå på molekylnivå i kroppen. Tänk bara på alla signalsubstanser som produceras på ett ställe och tas emot på ett annat. Vad kom först? Funktionen att procucera signalsubstansen eller att ta emot den? Vissa funktioner som t.ex. mekanismen för att blod skall koagulera kräver flera samverkande signalsubstanser. Saknas en så koagulerar inte blodet. Det är ingen som på ett vettigt sett kunnat förklara hur alla dessa funktioner skulle kunnat muteras fram.

Den typ av evolution som man kan se idag och studera i laboratorier är bara reduktion av arten. Bakterier som blir resistenta mot medicin förlorar utvalda funktioner och blir okänsliga för medicinen. Komplexiteten minskar. I normalfallet betyder det att de blir generellt något mindre livskraftiga men det kompenseras ju mer än väl i en miljö av tättbefolkade områden med god tillgång till medicinerna.

Slutsats: Både skapelse och evolution kräver en hel del tro. Det är inte heller det som det kristna budskapet handlar om. Tyvärr är det alltför ofta skapelseprobematiken som gör att tvivlare inte kan gå vidare. Evangeliet handlar om oss människor som lever nu och hur vi skall få fullvärdiga liv.

 /Santhes man genom Santhes konto

Anmäl
2008-05-07 01:42 #20 av: _RS_

#19

Det du talar om vad det gäller på molekylär nivå i kroppen, signalsubstanser och liknande... Det är också ett argument som faller helt ut, vad det gäller skapelse. Framför allt på grund av att Homo sapiens inte ser likadan ut nu som för ett par tusen år sedan, det räcker med att gå några hundra år bakot i tiden, eller bara se på olika etniciteter i världen idag.

Alla grupper ser lite olika ut, men vi har fortfarande mycket gener gemensamt. MEN man utvecklar vissa saker och egenskaper som andra inte har genom generationer av mutationer. Skulle det nu vara en skapad människa som Homo sapiens utgjorde, skulle den vara perfekt och inte behöva muteras för att klara sig. Det är en utveckling... en evolution.

Det är väl heller inte helt enkelt så att blodet koagulerar av signalsubstanser, eller är jag helt fel ute om jag säger att blod koagulerar även utanför kroppen?

Sedan att ingen på ett bra sätt kunnat förklara hur de muterats fram är inte heller relevant, för vissa saker vet vi inte nu, som vi kommer att veta om några år... Vissa saker vet vi nu, som ingen visste för trettio år sedan.

Ett organ som inte används tillbakabildas, ett som används bibehålls eller blir kraftigare. Det är fakta, som ingen kan säga emot, det är även evolution det. Hur det går till, på atomär eller molekylär nivå är inte viktigt att veta idag, men man är på god väg, att mer och mer förstå det.

Sedan finns det vissa som vet mer än andra, det är bara så, och det får man acceptera. Men som en tidigare sade. Det viktiga är inte att veta allt, det räcker med en tro för att frälsas genom Jesus... Det låter lite som att uppmuntra till okunskap, för det spelar ingen roll, man behöver inte veta något... det går bra ändå...

Anmäl
2008-05-07 03:26 #21 av: Daydreams

"Skulle det nu vara en skapad människa som Homo sapiens utgjorde, skulle den vara perfekt och inte behöva muteras för att klara sig. Det är en utveckling... en evolution."

Du får skilja på mikro och makro evolution. Självklart har både människor och djur utvecklats. Starkast överlever och om starkast betydde dom som hade längst ben-kunde springa snabbast, ja då överlevde dom, fortplantade sig och fick på genetisk väg fram ännu en mikroevolution som sprang fort och hade längre ben. Detta var ett exempel men så fungerar naturen och eftersom yttre miljöer förändras, förändras också förutsättnigarna för djur och människor.

Att det skulle motsäga att människan inte kan vara skapad, håller jag inte med om:) 

Anmäl
2008-05-07 03:52 #22 av: _RS_

#21

Så, på vilket sätt skiljer det sig från att Homo sapiens utvecklats ur Homo erectus.

Inte ens Darwin sade att människorna stammade från aporna. Det är en ganska vanlig myt. Saker utvecklas inte alltid linjärt, men ganska ofta parallellt och UR saker som inte fungerar i sammanhanget.

Människan utvecklades inte från apor, lika lite som apor utvecklades från människor. Både apor och människor utvecklades ur en gemensam genpol.

Det där med mikro- och makroevolution köper jag inte helt... Mikroevolution under en lång tid blir makroevolution, helt ofrånkomligt.

Jag menar (med all rätt) att människan har gått från att kunna kallas Homo sapiens till vad jag vill komma att kalla den nya arten, Homo inhabilis, på bara hundra år... Vad kan då inte ske på ett par miljoner år. Framför allt eftersom Homo sapiens lever sida vid sida, ved denna nya art. Det verkar dock som att Homo inhabilis kommer att gå segrande ur den kampen och bli den nya människan som regerar jordklotet under en kortare tid.

Ja, Daydreams, jag har en egen teori som jag jobbat med en stund i utveckling och inveckling... och jag lanserar här tanken på en ny art människa, helt öppet, för alla att beskåda.

Homo inhabilis - Människan som är oförmögen att anpassa sig.

Det är en smärre skillnad från den tidigare, ännu levande arten som tänker, som har ett intellekt som kan anpassa sig till naturen och det naturen erbjuder. Skillnaden ligger främst i mentaliteten och körtlarnas funktioner och hur hormonerna återupptas i kroppen. Skillnaden ligger också i bräckligheten och bristen på immunförsvar, som Homo inhabilis har, jämfört med sapiens. Vidare så driver ett långt liv inhabilisarten, istället för ett bra liv... inhabilis eftersträvar också totalt herravälde över planeten och dess produktionsmedel, i motsats till sapiens tänkande om ett kretslopp.

Jag bävar, som kvarlevande sapiens, för tiden då inhabilis ligger i majoritet av befolkningen på vår planet. Den utvecklingen går fort och vi kan bara hoppas att många av inhabilis avkommor visar sig sterila, och bara kan få fertil avkomma med sapiens. Annars är det nog dessvärre kört snart.

//

Anmäl
2008-05-07 21:13 #23 av: Maria

?????

/Maria

 

Anmäl
2008-05-07 21:42 #24 av: _RS_

#23

Fullkomligt onödigt inlägg... det hade faktiskt lika gärna kunnat varit tomt. Har man ingen text att skriva, kan man ju faktiskt låta bli, annars ser det lite andefattigt ut.

Anmäl
2008-05-07 21:44 #25 av: tinaoskarsson

#22 Tycker din teori om den nya arten Homo inhabilis är intressant. Dock vet jag alldeles för lite om de vetenskapliga faktan som ligger till grund för de olika utvecklingslärorna för att överhuvudtaget uttala mig om något annat...

Anmäl
2008-05-07 21:55 #26 av: _RS_

#25

Ja... nu har jag ju inte sökt en massa anslag om att få pengar för att forska vidare i det, heller har jag ju inte sjuttioelva doktorsgrader att drämma folk i huvudet med. Men jag är inte korkad för den sakens skull heller :D.

Tvärt om, kanske... Jag helt enkelt tycker om att dela med mig av mina tankar.

Jag har fått erbjudanden om att ta fram idéer och räkna fram nyare effektivare solceller till exempel, men det är inte intressant för mig, eftersom det skulle tas patent på det av de som skulle betala mig för det, så jag gav dem en 5-7% förbättring gratis, vilket nu till exempel gör att man till exempel kan köpa 12v 13W solceller som går att vika ihop för under tusenlappen..

Jag har uppfunnit en del olika saker genom åren som jag har gett bort, mot att de skall publiceras som en artikel, så att ingen kan ta patent på idén eller uppfinningen. Finessen är att alla delar redan finns i produktion till det jag tar fram. Vilket gör att ingen kan tjäna pengar på andra, genom det jag har tänkt ut.

Nu, iom att jag har publicerat teorin om Homo inhabilis, med en kortarre förklaring om vad det innebär, kan andra ta vid, men inte tjäna pengar på "upptäckten".

Jag gillar idén om GPL, som finns inom programvaruindustrin, General Public License, Fritt att använda, utveckla och sprida... men man får inte säga att man är upphovsman. Så kan livet i stort fungera, om man bara är lite ödmjuk och schysst.

Anmäl
2008-05-07 22:05 #27 av: Maria

#24 Alla kanske inte är så verbalt duktiga i att diskutera. Känner mig inte andefattig trots det. #22 säger väl ungefär vad jag tänker.

Du måste ha överseende md att detta är ett forum i skrift och att alla inte har förmågan att uttrycka sig som tankarna i huvudet vill säga...

/Maria

 

Anmäl
2008-05-07 22:13 #28 av: _RS_

#27

Nej, men då så... då behöver du heller inte trycka publicera kommentar, om du inte kommer upp med något att skriva, eller hur? Du måste ju hålla med om att det ser lite andefattigt ut (vilket var det jag sade, inte att du var det). Men om man bara försöker skriva ner ett ord eller tre, så har jag all förståelse för att det kan vara lite luddigt och att jag inte förstår, men då inbjuder jag med att personen kan få förklara sig lite extra i det jag inte förstår. Kanske hjälpa till lite med, så att personen kan uttrycka sig. Men bara ett gäng frågetecken... nej.. det är inte så fiffigt.

Jag är en mycket överseende människa.

Anmäl
2008-05-07 23:22 #29 av: Maria

Hoppas att du har överseende med mina frågetecken i så fall, för för mig betyder det att jag inte förstår. Jag är väl inte så fiffig trots allt.

/Maria

 

Anmäl
2008-05-07 23:26 #30 av: _RS_

Jo, men jag vet inte riktigt hur verbal oförmåga att få fram det man tänker på, har att göra med hur man uttrycker sig i skrift. Du har hur lång tid som helst på dig att skriva till mig... jag blir inte stressad för det... bara bida din tid, till du har något att skriva du, så blir det enklare för mig att svara på varje enskilt frågetecken.

Anmäl
2008-05-07 23:34 #31 av: Maria

Verbal oförmåga kan i allra högsta grad handla om att uttrycka sig i skrift. Jag tänker verbalt och då blir det inte alltid lika snabbt och välformulerat som i "huvudet".

Du måste väl ändå förstå mina frågetecken utan att jag ska specificera varje ensklild fråga. Jag förstod inte ditt inlägg alls.

/Maria

 

Anmäl
2008-05-07 23:38 #32 av: _RS_

#31

Men det är det jag menar... du behöver inte stressa för att få fram en fråga eller vad du skall skriva. Det kan ta flera dagar mellan huvud och tangentbord, för min del... det gör inget.

Och nej, jag behöver inte förstå någonting utan att du specificerar. Det är ett måste, för att du skall kunna få mig att få dig att förstå. Börja med att spalta upp mitt inlägg i stycken, som du vill att jag skall förklara på ett annat sätt. Det är inte ditt fel att du inte förstår. För om jag skall "lära" dig något är det mitt ansvar att jag skall bli förstådd, med din vägledning om vilken kunskapsnivå du ligger på i utgångsläget.

Anmäl
2008-05-07 23:52 #33 av: Maria

Är du medveten om att du har en väldigt överlägsen attityd. Jag har kanske nedvärderat mig själv. Jag behöver inte ge dig vägledning om min kunskapsnivå för att jag inte förstår vad du menar.

Jag behöver inte pekpinnar om att spalta upp ditt inlägg för att du lättare ska få mig att förstå. Att jag inte förstår kanske har med att jag tycker dina hypoteser rimmar väldigt orimligt för mig. Har den tanken slagit dig.

/Maria

 

Anmäl
2008-05-07 23:56 #34 av: junglebum

För det första så handlar inte vetenskap om tro. Dagens vetenskap vilar på grundpelaren att alla påståenden är falska. Det man som vetenskapsperson gör att komma på ett påstående och sedan ser om det är falsifierbart.

 Religion o andra sidan är tvärt om, ngn har sagt ngt o så är det. Hela denna debatt är meningslös. Det är som att prata om bananer och datorer. Vetenskap handlar inte om tro, det handlar om påståenden och adekvata modeller för att beskriva verkligheten.

För ett par  århundraden sedan var vetenskapen övertygad om att solen stod i mitten av universuml, det visade sig vara fel vi gick vidare.

 

Evolutionsteorin som ni angriper är idag den modell som beskriver verkligheten bäst. Ni pratade tidigare om oreducerbar komplex teorin, men det enda den teorin gör är att påpeka våran egna brist på fantasi. Blodkoagulering som ni diskuterar tidigare har vist visats att den kan uppstå via evolution, geneduplicering är det vanligaste formen av muationer som ger upphov till stora molekylära förändringar. Samma gen hamnar på två ställen i genomet och det behövs bara en kopia, den överflödiga drabbar av punktmutationer som över tusentals år tills slut bildar nya molekylvägar i kroppen.

 

 

Anmäl
2008-05-08 00:07 #35 av: _RS_

#33

Jag har inte en överlägsen attityd och det är ett otroligt taskigt sätt att försöka komma ur diskussionen att säga så. Varför inte bara omfamna att jag inte lägger på ditt ansvar att du inte förstår?

Många andra säger ju till den den pratar med att den är dum i huvudet som inte förstår hur den andre tänker... men jag tänker åt andra hållet... Den som inte förstår, men vill förstå är smart. På så vis måste ju jag se till att göra mig örstådd. Det är aldrig elevens fel, alltid läraren som felar.

Fast å andra sidan... det finns en tredje väg att gå också... Man kan vara ignorant med... att låsa sig till den grad att man inte tycker sig behöva någon annans kunskap eller tankar, inte behöver veta mera och inte behöver stöd och råd i livet.

Det är arrogans, det är ignorans och framför allt... DET är en överlägsen attityd.

#34

För några århundraden sedan blev man stenad, dränkt eller bränd om man sade att inte Jord stod i universums centrum... Det var en hädelse mot Gud och kyrkan att påstå annat. Till och med att Jord var rund och inte platt. Vetenskap i religiös tappning.

Synd bara att det endast är ett fåtal människor som kan föra en vettig diskussion, lägga fram argument mmot det man säger istället för att spotta på allt och påstå att man har fel, utan att förklara varför.

Beklämmande...

Anmäl
2008-05-08 00:26 #36 av: tinaoskarsson

Hmmm. Nu börjar det låta som om folk i alla läger behöver en kalldusch. Eller kanske ännu hellre enas om att man inte kan enas, innan ni har sårat både er själva och alla andra. Ett djupt andetag rekommenderas!

Anmäl
2008-05-08 00:35 #37 av: _RS_

#37

Jag tog en tur på ett par minuter med svärdet :D... fungerar alltid för att finna fokus. eller komma ifokus ;-).

Röra sig lite, svinga och meditera lite.... tio minuter är allt som behövs.

Eller en dusch är ju mysigt det med.

Anmäl
2008-05-08 00:43 #38 av: tinaoskarsson

#37 Mitt knep är att blunda och i mina tankar ställa mig i en nymockad ladugård full med kossor som är nymjölkade o utfodrade, där de ligger o idisslar. Hjälper varje gång!

Anmäl
2008-05-08 16:24 #39 av: Santhe

_RS_

Jag måste säga att jag tycker att du är mycket bra på att diskutera. Du är vänlig i dina diskussioner på så vis att du inte går på personlig nivå, inte klankar på andra.

Och mycket berömvärt att du inte tar åt dig någon personlig kritik och hela tiden håller fokus på ämnet.

Jag blir glad av att läsa de diskussioner du för här.

Tack!

Anmäl
2008-05-08 17:05 #40 av: _RS_

#39

Tack själv... det värmer...

Anmäl
2008-05-08 17:26 #41 av: Skadlig

_RS_, dina idéer om Homo inhabilis är intressanta. Jag har funderat i liknande banor men jag gick inte riktigt så långt som att tänka på det som en ny ras. Jag funderade ungefär som du också på hur pass liten anpassningsförmåga människor har tex jämfört med andra lyckades raser som råttor och kackerlackor (funderar bara på spridning inte personlighet ;)). Det jag kom fram till är att människor istället för att anpassa sig till den miljön de lever i så anpassar de miljön till att passa dem själv.
Vilket som visar sig vara mest effektivt i längden tror jag beror på om människor lyclas ta kontroll över naturen eller inte och hålla den i balans.

Men när det gäller allergier, imunförsvar och en hel del andra sjukdomar så tror jag att det går att återställa en hel del genom koständringar. Vi är ju ett antal här på JiF som äter enlig LCHF och det har gett goda resultat för många för att minska problemen med sjukdomar av olika slag.

Appropå #35 så har jag om jag hört att i Galileos fall så var han en ganska arrogant kille som gick ganska många på nerverna. Rättegången mot honom var egentligen bara sista strået.
Sen kan man ju visserligen tycka att Påven kunde har varit mer tålig men som sagt, hans vetenskapliga åsikter angående jordens form var bara en liten del i varför han blev åtalad. :)

OT - vad är det för svärdsstil du tränar? 

Anmäl
2008-05-08 17:33 #42 av: _RS_

#41

Kijokuhikanjutsu (Med reservation för felstavning), en gren ur Kenjutsu som del i Bujinkan. Ganska okänd är den och jag är tveksam till att någon här hört talas om den...

Anmäl
2008-05-08 18:38 #43 av: tinaoskarsson

#42 Rackarns vad obildad man är. Vet å andra sidan inget om svärd så det är väl kanske inte så konstigt att jag aldrig hört talas om grenarna heller...

Anmäl
2008-05-09 11:10 #44 av: MamaMia

Om vi ska gå tillbaka till ursprungsämnet i den här tråden ville jag bara säga att jag och många andra kristna inte finner någon som helst motsättning mellan Bibeln och vetenskapen. Jag ser skapelseberättelsen som en berättelse om att Gud skapade jorden. Exakt hur det gick till är egentligen ganska ointressant - det viktiga är ATT han gjorde det och att han har omsorg om sin skapelse.

Min pappa - som var generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet - kommenterade en gång orden i första Mosebok om att det fanns ljus innan solen skapades :"Det var kanske Big Bang". Den öppenheten hos en man som nu skulle varit över åttio år, tycker jag sammanfattar min inställning till detta problem. Ingen har någonsin förstått på riktigt hur det kan ha gått till. Det gör ingen skillnad om vetenskapsmän vrider och vänder på problemet. Vi vet ATT, bara inte riktigt hur! Kanske det är en för stor hemlighet för mänskliga hjärnor?

Anmäl
2008-05-09 11:19 #45 av: _RS_

#44

Ingen hemlighet är större än man gör den... Vill man inte förstå, så är allt mystiskt. Det är så, med allt egentligen... från matrecept till hur mitokondrier fungerar.

Anmäl
2008-05-09 11:20 #46 av: tinaoskarsson

#44 Det där är mina exakta ord och tankar! (Se i tråden "jag är inte insatt..." ) Superintressant att han och jag hade sxå lika åsikter. Har aldrig hört det från någon annan kristen tidigare!

Dock tycker jag att det är lite intressant med frågan HUR, inte minst för att förstå hur stor Gud egentligen är.

Anmäl
2008-05-09 17:01 #47 av: fetknopp
#46 Jag håller med dig. Jag tycker också att MamaMia uttrycker sig väl. Men jag håller inte med dig om att det är en ovanlig åsikt bland kristna. Min erfarenhet är att de flesta kristna tänker så. Men, naturligtvis är jag medveten om att det finns olika traditioner och tankar om detta.
Anmäl
2008-05-11 01:02 #48 av: Zpookey
Har en liten undran i allt detta....

Om nu adam och eva var de första människorna på jorden....borde då inte alla vara släkt med alla?
Hur kommer det sig då att det finns vita, svarta, asiater, indianer och alla andra typer av människor. Och varför kommer dessa ursprungligen från olika regioner på jorden.
Och om de var de första människorna...borde då inte alla vara ett resultat av inavel?
Och hur kan kristna, muslimer, budister, och alla andra vara så säkra på att just deras religion är den sanna?
Är det någon som vet exakt när adam och eva skulle kommit fullvuxna till jorden?
Anledningen till att jag undrar är för att det finns lite bevisad fakta...
Apor och halvapor - primater - framträdde (ca 70 miljoner år sedan).
Dinosaurierna dog ut (65 miljoner år sedan).
Ramapithecus, varelse som kunde klättra i träd och leva på marken (10-14 miljoner år sedan).
Människoapan Lucy (Australopithecus afarensis) levde (3 miljoner år sedan).
Homo habilis - den händiga människan, kunde använda redskap (2 miljoner år sedan).
Homo erectus - den upprätta människan, kände till bruket av elden. Spred sig över jordklotet, från Afrika till
Asien och Europa (1,3 miljoner - 300 000 år sedan).
Homo sapiens neanderthalensis - neanderthalmänniskan, den vetande människan, hade förfinade verktyg och
ritualer (100 000 - dog ut 30 000 år sedan).
Homo sapiens sapiens - den moderna människan, konkurrerade ut neanderthalmänniskan - språk, bättre
jaktmetoder (50 000 år sedan - nu).

Tyvärr verkar det idag som att människor vill ha något att gömma sig bakom så att de ska slippa att stå för sina handlingar. Att folk mördar i guds namn eller i någon annan religions namn är bara en ursäkt. Om religion nu ska vara något gott...hur kommer det sig då att alla krig utspelas i religionens namn? Vem lever egentligen i "vänd den andra kinden till"-världen? Ingen. Det är bara hämnd efter hämnd efter hämnd...tills ingen egentligen vet hur allt började, men de fortsätter att hämnas. Är det så farligt att bara tro på sig själv? Är det så farligt att inte tro att vi finns på jorden för en anledning utan bara av en slump? För om vi finns här av en anledning....varför fortsätter vi att vara giriga och förstöra för andra? Och om sjukdomar också är en del av guds skapelese (eftersom att allt på jorden kommer från gud så måste även sjukdomarna göra det eller hur...för det finns ju inget som heter slumpen) varför har då gud skapat kunskapen om läkekonst? Hade det inte varit bättre att bara låta bli att skapa sjukdomarna?

Nä, jag tror att bibeln är en roman som har förvrängts lite beroende på vilket land den har översatts i. Och jag är ganska övertygad om att om någon skrivit "sagan om ringen"-böckerna då istället så hade människan trott på helt andra figurer idag.


För hade det varit så att det funnits en gud vars önskan vore att vi skulle bevara moder jord t ex...så hade ju gud inte "tillverkat" människan från första början utan låtit djuren få leva ensamna här.

Bara en liten tanke från mig...som sagt...folk får tro på vilken religion de vill....jag väljer dock att tro på mig själv.
Anmäl
2008-05-11 14:07 #49 av: didis

En teori inom naturvetenskapen är inte samma sak som en teori inom vardagsspråket ("jag har en teori om var strumporna tagit vägen").

I över 100 år har forskare försökt slå hål på evolutionsteorin men inte lyckats, den har dock modifierats rejält jämfört med när Darwin publicerade sin första bok eftersom kunskapsnivån har höjts rejält.

Och återigen - människan har aldrig varit apor! Människan och människoaporna har gemensamma förfäder och det är en jäkla skillnad!

Anmäl
2008-05-11 15:00 #50 av: Zpookey

Så vad var Adam och Eva? Om människan och människoapan har gemensamma förfäder så måste adam och eva varit mycket, mycket lägre utvecklade. Jag menar att människoapan lucy levde för 3 miljoner år sedan och Homo habilis för 2 miljoner år sedan. Så dels skulle adam och eva varken kunna gå upprätt eller använda någon slags verktyg.

Anmäl
2008-05-12 17:05 #51 av: Skadlig

#48 Många intressanta frågor som många visare människor än mig har försökt svara på.

Människor försöker undvika ta ansvar men det är knappast så att religion är det enda som de gömmer sig bakom ("jag blev inspirerad av dataspel", "alla andra gör det ju", "jag följde bara order") lite intressant i sammanhanget är hur Adam och Eva gömde sig bakom en buske efter att ha ätit äpplet så det är ju ett beteende som går långt tillbaka i tiden :)

Men som du säger, att göra det i Guds namn är bara en ursäkt. Men om man tex gör något ont i sportens namn (sport som sägs vara förbrödrande) betyder det då att det är något fel på sporten eller att det är något fel med människorna?
Jag hoppas i övrigt att du i din post har tappat något ord i meningen och inte menar att _alla_ krig startas i religioners namn.

Hade vi alla varit goda hela tiden så hade det inte direkt funnits något behov av religion. Då hade aldrig syndafallet skett och vi hade inte behövt bli frälsta via Jesus.

Nej ingen lever hela tiden efter "vänd andra kinden..." men menar du att ingen någonsin lever efter den? Om din vän ska skämta med dig och låtsas slå dig men råkar träffa skulle du då hämnas eller förlåter du honom?

Men att vi kan göra onda dåd är viktigt. Om vi inte kunde det så hade vi bara varit som en fysiklag. Gravitationen dödar många varje år men ingen säger att den är ond för det är det enda den kan göra. Om den kunde välja mellan att låta folk dö eller att låta dem landa mjukt då hade det varit mer intressant att fundera på. För att göra en god handling så anser jag att man måste välja att göra den istället för en dålig handling eller inaktivitet.

Jag tror också på mig själv men jag tror också på mina medmänniskor och på Gud.  

Anmäl
2008-05-12 22:10 #52 av: Zpookey

Nu tror jag ju inte att texten "vänd andra kinden till" betyder "vänd andra sidan till...men endast om din kompis råkar slå till dig på skämt"...

Måste bara fråga....har någon någonsin gjort något ont i sportens namn? Hade det hänt så hade du kunnat ställa den frågan...men dagligen händer det saker i guds namn, i allahs namn och i andra gudars namn...
Där är självmordsbombare, polygamistiska kristna sexsekter, mm, mm

Sen tycker jag att där är mycket dubbelmoral i allt vad religion heter.
Se bara på Trade center.... Det första Bush sa efter terrorattentatet var "may God be with them"....ett gäng olika frågor kom upp i mitt huvud då.
1. Om nu gud skulle vara med dom...varför stoppade inte gud terroristerna innan det hände?
2. Kan det ha varit så att terroristernas gud är den guden som är äkta och att det var därför de kunde göra det de gjorde?
3. Om det nu finns en gud...varför lät han ett antal brandmän, som försökte att rädda liv, dö?
4. Hur kan någon tro att det ska finnas 74 oskulder som väntar på dem om de dör martyrdöden? Jag menar...hur känns det för deras fruar att deras män hellre dör för att få andra kvinnor än att leva med den de gift sig och skaffat barn med?

Alltså folk får tro på vad de vill men varför inte bara inse att vi själva styr över våra liv....det är ingen annan som styr det åt oss. Alla har förmågan att bli det man vill...men inte alla har samma förutsättningar.

Anmäl
2008-05-13 00:59 #53 av: tinaoskarsson

#52 Du ställer den klassiska frågan. "Om Gud finns och är god - varför finns det då så mycket ont i världen?" Jag tänker inte ens låtsas som om jag kan ge ett tillfredställande svar, men jag delar gärna med mig av egna tankar.

För det första tror jag, liksom du, att vi själva bestämmer över våra liv. Vi kan göra ont och vi kan göra gott. En del saker är tydligt onda eller goda, medan annat hamnar i gråzonerna. (Det som hamnar i gråzonerna är oftast svårast att hantera.) Jag tror att vi lever i den synliga världen, men att det också finns en osynlig värld. I den världen finns inga gråzoner, där är allt tydligt svart eller vitt. Vardera sida försöker i mesta möjliga mån påverka oss människor att göra ont respektive gott, beroende på vilken sida de tillhör. De tar inte våra beslut, men de påverkar hur vi beslutar. Vi vet oftast vad våra handlingar får för konsekvenser, men blir trots det emellanåt lurade av den onda sidan att göra det som gynnar dom i tron att det gynnar oss. (Sanningen brukar dock vara att ont föder ont och att gott föder gott.)

För det andra har det här talats om att "vända andra kinden till". Vill bara tala om att det faktiskt finns människor som lever i den värld där man faktiskt vänder andra kinden till. Jag är en av dom. Som jag sa tidigare tror jag att ont föder ont och jag anser att det är min plikt som kristen att bryta den onda spiralen när jag ser den. Jag blev utnyttjad och våldtagen av tre (av varandra oberoende) män innan jag hade fyllt tretton. Jag har all rätt i världen att hata och bli bitter, men vad skulle jag vinna på det? Jag hade kunnat hämnas, men till vilken nytta? Jo, det är sant, jag har dragit dom inför rätta och vunnit i alla instanser i samtliga fall. Kanske är det att likna vid hämnd, jag tycker inte det.

Jag hade inte kunnat förlåta mina förövare i min egen kraft. Jag inser att allt för många av er som läser detta vet precis hur ont det gör, vet precis hur otäcka sår det lämnar, hur trasig man känner sig och hur vilsen man är. Till alla er som inte vet: Var tacksamma att ni lever i okunskap. Att ta sig ur detta helvete på jorden är inget man gör med hjälp av viljestyrka, inget man gör med hjälp av övertygelse. Somliga kanske gör det med terapi. Jag gjorde det med Guds hjälp. Visst finns ärren kvar, men såren är borta. Gud har burit mig genom detta och jag har verkligen blivit överbevisad om Hans existens. Tack vare Honom kan jag idag också i sanning säga att mina förövare är förlåtna. Det är för mig ett bevis på att det är möjligt att vända andra kinden till - även om det syns omöjligt i smärta eller stolthet.

Så till sist. Jag kan aldrig förklara varför människan väljer att göra onda saker, jag kan bara säga att det är så. Jag kan inte förklara varför jag råkar leva i ett rikt land med föräldrar och vänner som älskar mig, medan andra lever i fattigdom på gatan och inte har mat för dagen. Det verkar inte ett skit rättvist. Men allt detta är det varje människas plikt (o särskilt de kristnas) att förändra. Det är ett val vi alla gör om vi vill vara godhjärtade eller hårdhjärtade. Och man kan vara säker på att den människa som väljer att förhärda sitt hjärta den ena gången kommer att ha lättare för att stänga sitt hjärta även nästa gång.

Anmäl
2008-05-14 18:33 #54 av: Skadlig

#52 Tror du missar min poäng. Du skrev i #48 att ingen levde i den världen, min poäng är att väldigt få klarar av att leva efter det hela tiden men att de flesta normalt funtade människor utövar det åtminstone en del av tiden.

Tja vad sägs om fotbollssupportrar som driver runt på stan och slåss med varandra och krossar rutor? Det har varit lugnt nu ett tag men det händer.
Sen finns det ju fall innom ishockeyn där vissa spelare har som uppgift att straffa andra eller att slå ut vissa motståndare. Ishockeyn har viss marginal för tuffa tag tex tacklingar men det finns definitivt de som drar det för långt allt för sitt lags skull.

Men visst, det finns många idioter som gör mycket dumhter i religionensnamn. Jag förnekar inte det men anser inte att det är religionens fel utan en del av utövarna. Och jag kan slå vad om  att för varje idiot så finns det minst 10 som är helt "normala" människor men med en tro och det gäller oavsett religion.
Utöver de 10 så finns det säkerligen åtminstone en som gör lika mycket gott som idioten gör ont. Det är bara det att det är så mycket bättre nyheter att berätta om idioterna så de märks mer. Samma fenomen som i ett klassrum. Räcker med två störiga ungar för att hela klassen ska verka dålig.

1. Tina har redan försökt svara på den här så jag låter det vara :)
2. Klart att terroristernas Gud är äkta. Iaf om de var muslimer. Alah och vår gud är samma gud.
Ditt resonemang i övrigt påminner om ett ett som var vanligt på GT-tid, utkomsten av krig på den tiden ansågs vara tecken på vilken gud som var starkast.
3. Samma fråga som 1.
4. Problemet här är inte så mycket ett problem med religion som med kulter. En delmängd av definitionen av en kult är att de skär av sig från kontakt med omgivningen. När de väl har gjort det och inte har nog med kontakt med omgivningen så kan man lura i folk vad som helst även sådant som egentligen tillhör religionen. I Islam tex så får man inte heller lov att döda.

Här något som jag kan hålla med dig om. Vi styr alla själva vårat eget liv. Det är lite det som är min poäng. Gud tvingar oss inte att göra onda saker. Det är våra egna val som leder till ondskan du ser i världen. Om du har läst "Good Omen" så nämner en demon där att att djävlarna tar anteckningar när människor börjar göra ondska för de är så mycket mer fantasifulla :)

Din sista meningar parse:ar inte alls för mig. Du får gärna förklara mer vad du menar med det.

Anmäl
2008-05-15 00:33 #55 av: Zpookey
Återgår till trådskaparens fråga här...

Titta gärna på denna videon...
http://www.youtube.com/watch?v=7w57_P9DZJ4&feature=related

Den kanske förklarar det du undrade...

Förresten....ser att du gjort ordet teori i fetstil....vet du vad ordet teori betyder? Det är inte att man gissar (som jag antar att du tror att det är)...

"Teori inom vetenskapen = Komplex vetenskaplig slutsats och förklaringsmodell, alternativt system av desamma till exempel Einsteins relativitetsteorier eller gravitationsteorin. I motsats till i dagligt tal används ordet teori inte som en nära synonym till gissning, teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen. "

Så...nu har du lärt dig något nytt....
Anmäl
2008-05-15 01:23 #56 av: _RS_

#55

Alltid en fröjd att råka på en tänkare till... en som tänker till, så att säga.
Tyvärr är det dock så att vi som använder språket korrekt är i det sista skedet av utrotning, eftersom man numer får tolka ord som man vill och använda vilken egen betydning som helst i dem, utan att kunna tillrättavisas för det. Det verkar som om var och en ger sig rätten att skapa ett eget vokabulär och ett eget lexikon, som det förväntas att alla och envar skall kunna som via telepati.

Jag kan inte förstå hur det kom sig att detta skulle verka enklare än att använda det vokabulär och den betydelsen däri, som är gängse gångbart hos majoiteten av svenska folket. Jag menar att om man bara höll sig till den svenskan som gäller enligt svenska akademien skulle till och med majoriteten av nordens befolkning förstå innebörden i en text, istället för bara skribenten.

Nog om det... nu till teorierna och varför man helt enkelt inte kan framlägga dessa sannolikheter på samma bord.
Skapelseteorin i bibeln är faktiskt inte en teori utan en mytologisk berättelse, precis som den som finns inom vilken religion som helst. Även de gamla sumerierna hade en skapelsehistoria, en nedstigen avkomma från den högste guden och treenigheten... dessutom återuppståndelsen på tredje dagen. Allt nedtecknat i kilskrift från området runt Eufrat och Tigris ca 4 000 år f.Kr. Väktare till dödsriket och änglar... ja i princip är bibeln en idéstöld från dessa texter, rakt av. Däremot fanns det inom sumeriska traditionerna inte en enväldig gud, utan som i andra demokratiska religioner ett antal gudar med olika funktioner och deras överhuvud... Se Oden, Enki, Shiva, Gluscap och alla dessa andra som finns.

Den bibliska skapelsemytologin kan alltså inte framläggas som en teori, utan faktiskt stannar den vid en idé om hur saker kan hänga ihop. OM det nu är sant det som folk skrivit att Gud har sagt. OM det nu istället skulle vara så att Gud inte alls sagt detta så är det inte ens en idé om hur det kan hänga ihop utan bara en saga som så många andra. Där har vi en 50/50-sannolikhet... Antingen är det sant, eller så är det inte sant...

När det handlar om historier om utveckling av arter, planeters uppkomst och förfall, hur stjärnor tänds och förbränner sitt bränsle och hur partiklarna påverkar energiflödet i små och stora organismer eller landmassor... Där kan man framlägga dels bevis bortom rimliga tvivel, tillika TEORIER grundade på bevisningar som ligger sedan tidigare.

Vissa saker har vi människor kommit fram till att använda oss av, för att rent universellt kunna samarbeta för att finna lösningar på stora gåtor i universum... En av dessa saker är en kod som oinskränkt är den samma var vi än befinner oss i världen, den är oberoende av religion och/eller etnicitet... Koden kallas matematik. Med matematik kan man till och med bevisa saker som ligger bortom vår egen fattning genom att en ekvation alltid är balanserad så till den grad att det räcker med en bråkdel av information för att sätta upp en balanserad ekvation, för att sedan se vad de inbördes funktionerna faktiskt betyder var för sig. Alltså kan man lägga fram bevis för att teorier sannolikt är sanna, innan man kan se resultatet konkret.

En teori, således om kristendomen är att sannolikheten att det som sägs att Gud har sagt, är sant, ligger i storleksordningen 12/300 000 000 eller 1/25 000 000, om man ser till antalet lärjungar som spred ordet jämte befolkningen i den kända världen vid tidpunkten för kristus liv. Egentligen är det en ganska liten del.. och det är en generös beräkning eftersom dessa tolv trodde på _en_ av dessa tre hunda miljoner människor + alla i den okända världen. Sannolikheten är ju större att det övriga 299 999 978 personer sade stämmer. Moseböckerna och öviga delar av gamla testamentet skrevs ju tidigare och där var det färre skribenter och talare som hade kontakt med Gud, men också färre människor på jorden. Men matematiskt är sannolikheten att det är sant _mindre_ än att det senare skulle vara sant. Vilket i sin tur ger en inkonsekvens i teorin, så den faller på sin egen sannolikhetsberäkning. Det är en sannolik teori... eller ett förenklat exempel på en teori iallafall. (Nu är det självklart så att jag inte har alla folkbokföringsböcker från den tiden eller var med... så därför skriver jag ett förenklat exempel på en teori...). Det är ett lite halvlöjligt exempel, det vet jag.. men det är för att visualisera en modell för varför det är mer sannolikt att det inte skulle stämma.

Arternas släktskap, utveckling och framfart kan man däremot även som lekman relativt enkelt se... Vilket gör evolutionsteorin mer sannolik och därför får kallas _teori_. Hur arterna uppstod är en, på många ställen, kvalificerad gissning... kvalificerad i det att man kan se likheter mellan uppkomsten hos flera arter. Men inom vissa områden kan man faktiskt också se direkt hur de uppstått. Flera arter och underarter uppstår hela tiden, vissa tillverkas till och med av människan... därigenom kan vi direkt se hur andra arter blivit till i naturen. Genom evolution, genom kompatibel artkorsning och fertil hybridisering.

//

Anmäl
2008-05-15 11:52 #57 av: fetknopp

#55 förklarar ordet teori såsom det används inom vetenskapen, där naturligtvis evolutionsteorin hör hemma.

Skapelseteorin kan mycket riktigt inte kallas för en vetenskaplig teori. Däremot har ordet teori i SAOL även betydelsen tankemässigt förklaringsförsök, vilket man kan säga att skapelseteorin är. Ordet teori har flera betydelser, av vilka vetenskapsteori är en.

Det är fantastiskt att du _RS_  tar dig friheten att sätta upp regler för hur folk får uttrycka sig. Du följer ju själv dina egna hemmagjorda regler när du resonerar. Du handskas väldigt ovarsamt med allt vad teologi och bibelvetenskap är och skapar egna "halvlöjliga" exempel för att få fram dina åsikter. Det vore bättre om du håller dig till det som du behärskar och lämnar resten därhän. Att ens försöka jämföra en vetenskaplig teori med en mytologisk beskrivning och försöka bevisa något med det håller inte. Det funkar lika dåligt som att försöka jämföra en vetenskapsteori med ett poetiskt verk. "Visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka..." Fan Boye, vet du inte att knoppar inte har någon känsel och att en årstid inte kan tveka. Dåligt.

.

Anmäl
2008-05-15 12:40 #58 av: _RS_

#57

Jag använder det språket som är vedertaget och jag har aldrig satt upp regler för hur folk får bete sig. Däremot reserverar jag mig mot hur folk nu för tiden uttrycker sig i skrift. Reglerna sätts inte av mig, men vi är ett fåtal som följer dem.

Sedan har jag all rätt att sätta upp vilka exempel som helst, för att underlätta en förståelse - kalla det liknelse (jesus använde många sådana enligt bibeln).

Jag behärskar detta tämligen fint och tänker inte lämna något därhän. Bibeln ÄR och FÖRBLIR en mytologisk historia och kan aldrig någonsin jämställas med en vetenskap. Däremot kan man bygga upp en vetenskap RUNT den historia som beskrivs i bibeln, det är väl egentligen det som är teologi.

Tankemässigt förklaringsförsök är det knappast, när det kommer till en skapelse i biblisk mening, eftersom förklaringen inte finner substans eller belägg. Det är en TRO, det är en stor skillnad. Men tolkningsföreträde föreligger naturligtvis hos den kristna samlingen, eller?

Sedan tycker jag nog att du borde lämna angrepp riktade till mig utanför en diskussion, men jag har sagt det förut... kan man inte resonera så prövar man möjligheten att misskreditera skribenten på en personlig nivå. Ta du dig istället tiden du lägger ner på att prata om mig och lägg den på att prata om mina argument istället, så skall du se att vi kanske kommer någonstans.

Tänk över hur du beter dig mot folk, både i tal och skrift, för det du håller på med mot mig är inte acceptabelt. Tycker du att det är så intressant att diskutera ämnet mig, får du väl skapa en tråd om det eller skriva privat. Jag håller mig iallafall till ämnet.

¨//¨

Anmäl
2008-05-15 13:30 #59 av: fetknopp

Du talar om vedertagen vokabulär. Varför snävar du då in ordet teori att bara gälla vetenskapsteori och inte den mer folkliga betydelsen?

Självklart får du använda vilka exempel som helst, men förvänta dig inte att resten av världen skall uppfatta dem som relevanta.

Varför skulle inte tro kunna rymma tankemässiga förklaringsförsök? Att tro handlar om att tolka livet och tillvaron utifrån den. Varför skulle inte dessa tolkningar kunna användas som tankemässiga förklaringsförsök. Tro handlar aldrig om bevis och någons tro har aldrig tolkningsföreträda före någon annan uppfattning. Däremot så är det väl ändå den troende som har tolkningsföreträde av sin egen tro. Du påstår saker om den kristna tron, som inte delas av de flesta kristna, och sedan argumenterar du utifrån dessa egna sanningar. Det är inte respektfullt.

Visst, jag kan tillstå att jag angriper dig och ditt sätt att skriva. Jag har läst flera inlägg, både på Jesus i fokus och på andra sajter ifokus och du är inte särskilt trevlig någonstans. Du är nedlåtande mot andra som inte kan uttrycka sig i skrift, du hänvisar folk till psykjouren, du avfärdar andras resonemnang som irrelevanta och ointressanta (precis som jag gör med dig) m.m. Det var väl inte en slump att du fick en varning helt nyligen på en annan sajt?

Visst kan vi diskutera sakfrågor. Synd bara att du inte svarar. Vi hade en diskussion ang. översättning i en annan tråd, men den har du inte orkat besvara.

Anmäl
2008-05-15 13:41 #60 av: _RS_

#59

Jag fick en förklaring till varningen... det var för att inte den ena parten skulle straffas i ett bråk. Men min reservation godtogs, varvid varningen inte står.

Jag är inte nedlåtande mot folk alls, det är en missuppfattning för att jag slår till hårt mot troll som bara stör och tar plats. Skriver man fjant, får man fjant som svar. Att jag hänvisade denna person till psykjouren (hänvisning var det inte helelr, utan faktiskt en upplysning om att man kan ta kontakt med dem om man tappar greppet, om du ser efter) är inget som du skall behöva befatta dig med, eftersom personen i fråga inte tog illa vid sig heller :D

Klart att jag är trevlig... det är faktiskt bara du och den medlem som du ser till i inlägget där jag blev varnad (Vilket hon också blev efter upprepad mobbing mot mig), som tyckt annorlunda... två stycken på hela internet... Jag ser inte det som en trend att jag skall ändra på mig.

För övrigt finns den kvinnan som min dispyt var med, kvar på ifokus. Det kan vara en signal det med. Vidare om du nu ändå skall misskreditera mig ytterligare kan du ju faktiskt också lägga in en länk till inlägget så folk kan få avgöra själva och inte bara komma med ett sådant utspel. Hela ditt inlägg här var ett angrepp mot mig och bör anmälas.

Anmäl
2008-05-15 13:48 #61 av: fetknopp

Vem avgör vad som är fjant. Är det du? Det kanske är så att det är du som är ett troll? Ett troll som ger sig in på forum där man egentligen inte delar medlemmarnas åsikter utan bara vill kritisera.

Varför skall jag inte befatta mig med dina hänvisningar till psykjouren? Är det tillåtet för dig att skriva vad som helst, men inte för mig?

Det är helt klart fler än två som tycker att du är otrevlig. Det är ganska många som reagerat på dina utfall.

Varför skulle inte kvinnan vara kvar på fokus när du är det?

Anmäl
2008-05-15 13:55 #62 av: _RS_

#61

Det finns klara indikationer på trollande hos den personen.

Klart att du inte får skriva så till mig, eftersom jag reserverar mig mot det och tar illa upp... Den här personen gjorde inte det och om så vore fallet och personen skulle vara seriös, mot förmodan, skulle du se att det skulle komma en ursäkt. Jag ber alltid om ursäkt om jag råkar trampa någon på tårna, vilket också syns i tråden du hänvisar till, men inte vill länka till.

Så... för sista gången.. diskutera saken inte mig... eller ta det i PM... att försöka sänka mig i ett öppet forum är faktiskt bara barnslligt och anstår inte en vuxen människa.

Att reagera på vad jag säger och sedan fortsätta diskutera är en sak... Jag angriper inte personer iallafall, om de inte fortsätter ge sig på mig efter tillsägning. Vilket du nu gör... .

Anmäl
2008-05-15 13:59 #63 av: fetknopp

Om du vill länka så gör det själv. Ja, jag skall sluta. Du vill inte förstå och då är det inte mycket mer att säga.

Anmäl
2008-05-15 15:48 #64 av: Daydreams

Men_RS_, det är flera här på JesusiFokus som påpekat att du inte skriver särskilt snällt i en del inlägg. Flera som uppfattar dig som  otrevlig. Jag tycker nog du ska ta åt dig lite och kanske försöka formulera dig annorlunda och inte se det som att du alltid uppför dig korrekt och att det alltid är den andra parten i en debatt, som går ner på personangrepp, som gör fel.

Anmäl
2008-05-15 15:54 #65 av: Margareta

Jag har tagit emot ett flertal anmälningar angående tonen och jag tycker att var och en får se över sitt eget hus innan han kastar sten i grannen glashus.Förvånad

Det är svårt att uttrycka sig i skrift och få med alla variabler som gör att ens kommunikation går fram som det var tänkt. Ironi tex missuppfattas ofta.

Man får därför även vara lite mer tolerant och acceptera och försöka tänka det bästa innan man hänger ut någon för dens sätt att skriva. Bättre att se över sitt eget sätt att uttrycka sig - så att man inte trampar på någon medvetet - där går min gräns.

Jag tar alltså inte parti för/emot någon i detta.

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-05-15 16:07 #66 av: _RS_

#64

Kan man inte hantera att jag skriver om ett ämne på ett sätt som kanske inte är "snällt", så skall man nog ta sig en funderare på om det är läge att ge sig på mig med oförskämdheter och anklagelser för det. Min uppfattning av er är inte den att ni (med få undantag) är speciellt trevliga här heller alla gånger, men jag tar inte så illa vid mig för det. Det är skillnad på att mitt sätt att se på religionen kan ses som störande eller mindre snällt, men det får ni ta.. jag får ju hantera att religionen finns och den finner jag störande. Det är inte svårare än så. Jag behöver faktiskt inte bre en smörgås med honungsljuva ord, så länge jag håller mig till ämnet. Nu var det dock inte det jag och fetknopp hamnade i dispyt om, eller hur. Utan det var hurvida han skulle just diskutera ämnet eller mig.

Men som jag sade till Margareta i PM... jag lägger ner det här nu och det är synd att det skall diskuteras så mycket känslor istället för ämnet i forum om religion, politik eller pornografi. Jag respekterar att ni tror som ni gör, räcker inte det... måste ni få mig att tro att ni har rätt också... ja då måste jag tala om var möjligheterna ligger till att ni har fel. Men då blir stämningen kass direkt... Det är ganska uselt.

En _tro_ är som sagt var inget man kan ha rätt eller fel i, vare sig ni eller jag, därför skall man kunna diskutera även heta potatisar på ett sakligt sätt, utan att ta åt sig personligen eller ge sig på andra personer. Eller är det så att man bara kan diskutera kristendom om man är kristen? Är det bara då man förstår vad det handlar om egentligen? Är det bara då man låter bli att kritisera och man enbart ser sanningen?

Detta är nog faktiskt det sista jag skriver här, dessvärre... Det finns andra sajter där jag är mer omtyckt för att jag tänker... här verkar jag bara störa.

Ha det gott folkens och lycka till med det... Välsignade vare er på er stig i livet... resan kan vara krokig... och stundtals mörk, ge inte upp för det utan stå för det ni tror på... Det gör jag, men jag vet också när jag talar för döva öron.

//_RS_

Anmäl
2008-05-15 20:50 #67 av: Maria

Ditt sista stycke andas arrogans och överlägsenhet så det förslår...

/Maria

 

Anmäl
2008-05-15 22:04 #68 av: Margareta

Det kan ju vara så att den här sajtens tankar inte passar alla.

Tanken med sajten är inte att diskutera om huruvida Gud finns eller ej - dvs tro eller icke tro - utan ett samtal mellan dem som redan tror på Jesus och det innebär inte att de som ännu inte tror är välkomna.

Tvärtom - de som är nyfikna på vad det innebär att ha en helgjuten överlåten tro på Jesus är väldigt välkomna in i våra samtal - utifrån tesen att det finns ett liv med Jesus.

Det här forumet har jag inte startat för att lägga ner en massa energi på folk som vill dumförklara oss som tror - genom att hela tiden säga att att vi inte kan övertyga dem.

Det är helt sant - vi kan inte övertyga en enda människa som inte vill - däremot kan Jesus övertyga den som i sitt hjärta vill möta honom. Vill man inte det - tvingar han sig inte på någon.

Thats it

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-05-15 22:18 #69 av: Frualbertsson

Applåd till Margareta för ett utomordentligt bra inlägg!

 

Anmäl
2008-05-16 00:17 #70 av: Zpookey

Så de som inte tror på jesus är inte välkomna?

Hmmm...är inte det lite som att de som inte kan datorer inte skulle vara välkomna i det forumet? Konstigt forum.

Anmäl
2008-05-16 01:28 #71 av: Margareta

Jag skrev aldrig att de som inte tror på Jesus inte är välkomna.... då får du läsa en gång till...

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-05-16 02:16 #72 av: Zpookey
Jodå...jag kan läsa....och resultatet blev det samma...

Tanken med sajten är inte att diskutera om huruvida Gud finns eller ej - dvs tro eller icke tro - utan ett samtal mellan dem som redan tror på Jesus och det innebär inte att de som ännu inte tror är välkomna

..och det innebär inte att de som ännu inte tror är välkomna...

Om vi slår i hop "de som inte tror" till ett ord så blir det klarare...
..och det innebär inte att ickekristna är välkomna...


Du menar isåfall...och det innebär inte att de som ännu inte tror inte är välkomna.

Det är som med matematiken...minus och minus blir plus....du hade ett minus för lite...
Anmäl
2008-05-16 02:49 #73 av: Daydreams

Och om man läser vidare och tänker lite själv också, istället för att hacka på ett skrivfel, så kan man läsa:

"Tvärtom - de som är nyfikna på vad det innebär att ha en helgjuten överlåten tro på Jesus är väldigt välkomna in i våra samtal - utifrån tesen att det finns ett liv med Jesus."

Anmäl
2008-05-16 03:15 #74 av: Zpookey

Jag tänker själv....det är därför som evolutionsteorin stämmer bättre för mig.

Anmäl
2008-05-16 15:40 #75 av: Margareta

ok - man skall inte trassla in sig i alltför många negeringar - det blir ofta fel och jag tänker inte utnyttja min möjlighet att redigera. Det är upp till tolkaren att förstå vad som är skrivfel och inte... Daydreams lyckades ju tolka det som jag ville ha det.

Tanken med sajten är inte att diskutera om huruvida Gud finns eller ej - dvs tro eller icke tro - utan ett samtal mellan dem som redan tror på Jesus och det innebär inte att de som ännu inte tror inte är välkomna

Så skulle det alltså ha stått...

Förlåt ett misstag!

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-12-28 00:00 #76 av: Sukram

Vill bara tillägga det,  att man själv inte förstår något är inget argument mot.

Tyvärr blir det allltid rundgång i alla diskussioner på nätet om evolution kontra skapelse då illa pålästa personer alltid ska dra fram samma gamla argument som alltid återkommer.

Anmäl
2008-12-30 13:41 #77 av: Kvasar

Har sträckläst till inlägg 59, har än så länge inte hittat någon som ställt frågan:

Varför gav Gud människan en blindtarm?

Nu tänkte jag läsa vidare! :)

Anmäl
2008-12-30 14:24 #78 av: Sukram

#77 för att hålla kirurgerna i arbete med blindtarmsopperationer.

Anmäl
2008-12-30 14:40 #79 av: Santhe

Är "blindtarmen" verkligen överflödig?

"Blindtarmen" eller rättare dess maskformiga bihang är en tarmstump på 5-10 centimeter som sitter på första delen av tjocktarmen och - som namnet antyder - slutar blint. Den har länge förbryllat forskarna, och många menar att det är en rest från urtiden som mist sin praktiska funktion.

För några år sedan visade forskare dock att blindtarmen kan spela en roll i immunförsvarets utveckling, speciellt hos fostret, och nu tyder amerikanska undersökningar på att blindtarmen kanske fungerar som en säker tillflyktsort för tarmbakterier, som hjälper till att smälta födan och hindrar skadliga mikroorganismer från att sprida sig. Bakterierna ligger som ett slemmigt lager - en så kallad biofilm - på blindtarmens inre yta och tycks aktivt hjälpa vårt immunförsvar att såväl bilda som upprätthålla biofilmen. Det är först nyligen som man hittat biofilm i tarmen, och det har visat sig att största delen finns i blindtarmen.

Forskarna menar att de bakterier som ligger i blindtarmen kan flytta sig och återskapa en frisk bakterieflora i resten av tarmsystemet, när en magåkomma har tömt tarmarna efter till exempel en matförgiftning. Med den goda hygien som många länder har i dag har denna funktion blivit allt mindre nödvändig, och därför klarar moderna människor sig alldeles utmärkt utan någon blindtarm.

 

nr 12/2008, sidan 11

 

www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=147&a=1218&id=1339_6

Anmäl
2008-12-30 15:33 #80 av: Kvasar

#79

och därför klarar moderna människor sig alldeles utmärkt utan någon blindtarm.

Evolution ;)

Anmäl
2008-12-30 15:40 #81 av: Kvasar

#79

Såg att du plockat de från illvet.se, dom har också en artikel om att Jesus "botade" cancer med hjälp av en salva som innehöll bla cannabis, vilket vad jag förstår ger en lindrande effekt mot cancer...

Och en artikel om att Jesus gick på is istället för vatten. Eftersom klimatet har förändrats betydligt de senaste 2000 åren, så kan de mycket väl ha varit så kallt att det blivit is på den berömda sjön!

Anmäl
2008-12-30 17:27 #82 av: Sukram

Illustrerad vetenskap är bara något bättre än aftonbladet och Expressen när det gäller populärvetenskap. Tyvärr så har Illvet iband förenklat så mycket i sina articklar att de blir mer missvisande. Känns inte som en bra källa.

Anmäl
2009-01-03 17:17 #83 av: JanLindgren

Hej!

Om man tror på intelligent design så måste man inse att designern inte var särskilt intelligent. Ingen smart designer skulle göra människokroppen så defekt.

Utgår man däremot från evolutionen så får man förklaringar på tokigheterna.

Ni som vill lära lite mer, läs januarinumret av Scientific American. Det är en av världens bästa populätvetenskapliga tidning.

MVH

Jan Lindgren

Anmäl
2009-01-03 17:40 #84 av: Sukram

#83 jo, studerar man paleontologi (läran om livets utveckling) så är det studier i ointelligent design, med tanke på hur många bisarra och konstiga livsformer som har funnits och sedan dött ut.

Anmäl
2009-01-03 20:13 #85 av: Maria

#83

Jag har aldrig riktigt förstått det här med evolutionsteorin kontra skapelseteorin.

Kan inte skapelsen vara en evolution som faktiskt fortgår än idag? Eftersom jag inte är bokstavstroende enligt Bibeln så så kan skapelsens alla dagar (7 om jag inte har fel) faktiskt vara symbolik. Vi är alla med i skapelsen och dessutom påverkar den.

Det finns faktiskt en stor procent av alla vetenskapsmän/kvinnor som anser sig vara troende.

/Maria

 

Anmäl
2009-01-04 00:09 #86 av: JanLindgren

Hej!

Visst kan man anse att skapelsen pågår fortfarande. Någon sitter och leker med molekylerna.

Om jag ändrar lite där. Vad händer då? Får det några konsekvenser om jag sätter en metylgrupp på den genen?

En Gud som leker och experimenterar. Han (på grund av lekfullheten så tror jag det är en han.) provar sig fram och har egentligen ingen särskild plan utan undrar mest hur nästa generation blir. En Gud som liksom vi darwinister anser att den nuvarande människan inte är slutet på utvecklingen.

MVH

Jan Lindgren

Anmäl
2010-04-13 03:40 #87 av: Camillhe

Putt!

En lång tråd med en hel del tjafs men ändå ganska mycket intressanta tankar om evolutionen.

Anmäl
2012-12-13 15:13 #88 av: Joppo

(Efter uppmaning från sajtvärden flyttar jag min fråga hit istället, eftersom den var OT i tråden om "Gud & Adam")

Frågan lyder:

På tal om djur, hur förklarar ni kristna dinosaurierna? Enligt rådande vetenskaplig koncensus kan de inte ha existerat samtidigt som människorna. Har Jahve trollat ner skelett i marken för att testa er tro eller vad handlar det om?

Anmäl
2012-12-13 15:28 #89 av: [Norpan88]

Jag tror att det som vetenskapsmän kallar vetenskap är Guds skaparkraft, evolution på olika sätt också en del av det. Gud är vetenskapen. Gud är mer än vetenskap också. Han finns ju i allt, i varje liten vrå och även i det fördolda.

Personligen tror jag inte att Gud skapade jorden på 7 mänskliga dagar. Det står ju att en dag är som tusen år och tusen år som en dag.

Jag tror inte att Adam skapades i ett nafs, bara poppade upp. Gud är all världens vetenskap och matematik.. ja allt som människan tror sig kommit på, det har utgått från Gud.

Att dinosaurierna har existerat står ju även i bibeln. "Tiden då jättarna levde" Men om det var innan människan eller före eller efter syndafloden, det vet jag ej.

 

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-12-13 15:31 #90 av: [Norpan88]

Man tror ju att det var stora meteoriter som utplånade dinosaurierna, varav bara några få överlevde. (Tex krokodilen, sköldpaddan osv)

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-12-13 15:37 #91 av: Camillhe

Med jättarna syftas inte på dinosaurier.

"När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, såg gudaväsendena [eller "Guds söner"] att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur... På den tiden - och även senare - när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort" (1 Mos 6:1-4)

Däremot kanske leviathan och behemoten skulle kunna varit ngn slags dinosaurier. Det finns vissa teorier om det. Jag tror dock inte riktigt att de var dinosaurier.

Anmäl
2012-12-13 15:48 #92 av: [Norpan88]

91- Tack för texten :)

Ska börja läsa GT snart igen för andra gången. Första gången kommer man ju inte ihåg särskilt mycket. Ja, kan ju vara leviathan och behemoten.

Hur kunde gudaväsen på den tiden beblanda sig med människor? Förvånad Är det inte en synd för dom? Vad var det för gudaväsen?

Ja,. finns mycket man inte förstår i GT.

Taste and you will see that I am a good God. ps 34:8

Anmäl
2012-12-13 16:00 #93 av: Geru

#89 Det där måste jag ju säga är en av dom bättre tolkningarna jag läst. Men det finns ju en väldig massa människor som inte håller med dig i det där:p

I vetenskapen finns det plats för en Gud. Även om jag själv inte tror på Gud, så finns det plats om man vill det. Men det går inte riktigt att göra om man är direkt bokstavstroende:p

Till tråden:

Evolution i vår värld har tagit otaliga miljoner år. Det är inte en process som går fort för det mesta.

Dessutom verkar TS blanda ihop Teori med Hypotes:p

Om man säger "Det är bara en teori" så förstår man inte vad en teori är, för jag menar, gravitation är ju "bara" en teori, men inte ser jag någon flyga iväg hur som helst...

Anmäl
2012-12-13 18:04 #94 av: Woodland

Tack Joppo att du flyttade tråden.

 

Ang.  dinosaur Dr Mary Schweitzers arbete och försökning har nya rön.

Gud behöver aldrig trolla!  Flört

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-12-13 18:30 #95 av: Geru

#94 Uh, om jag minns rätt så är fossiler inte ben, det är stenkopior av ben.

Anmäl
2012-12-13 23:10 #96 av: Woodland

# 95

Sten har inte elastiska blodkärl, mjuka vävnader och DNA.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-12-13 23:35 #97 av: Geru

#96 Lite därför jag skrev det. Det ska inte finnas någonting kvar i stortsätt.

Anmäl
2012-12-14 11:05 #98 av: Woodland

# 97

Precis.

Det trodde inte Dr. Schweitzer heller till att börja med.  Hon kunde endast acceptera dessa fynd efter att de  hade utförat proven 17 ggr i forskningslaboratoriet.

Hon blev chockad då hon fann dessa ämnen i benen.  (Hon fann collegen också). Fynden stödjer inte teorien om en gammal jord där dinosaurier vandrade därför att ämnena kunde inte ha bevarats så länge under de förutsättningar som evolutionsteorierna har påstått.

Enligt Dr. S ser dessa dinosauriers benskivor ut precis som moderna ben.  Hon sade till labteknikern - Dessa ben är, trots allt, 65 million år gamla.  Hur kan blodceller överleva så länge? * (se källan i länken sist i inlägget)

*It was exactly like looking at a slice of modern bone. But of course, I couldn’t believe it. I said to the lab technician: “The bones are, after all, 65 million years old. How could blood cells survive that long?

Enligt Dr. S.- När man tänker på det, så borde kemi och biologilagarna och allt annat som vi känner till som säger att det  borde varit borta, skulle omvärderas helt.**

Och att hon/de hittdea DNA är ännu mera häpnadsväckande.

**When you think about it, the laws of chemistry and biology and everything else that we know say that it should be gone, it should be degraded completely.  Källa med referenser.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-12-14 14:40 #99 av: Geru

#98 Därav så tror jag inte det är sant heller:p Man har kört ålderstester på fossiler. Dom säger en annan sak.

Fast egentligen, det kan väl finnas rester kvar. Saken är ju det att det brukar vara så förstört efter en lång tid, men om det har legat på ett ställe som bevarar saker bra så kan det ju ha överlevt, vad vet jag.

Om dom har hittat DNA torde dom kunna föda upp en dinosaurie, och det om något skulle vara kul att se!

Anmäl
2012-12-14 14:49 #100 av: Maria

Man har väl sett Jurassic ParkSkrattande

/Maria

 

Anmäl
2012-12-14 14:50 #101 av: Geru

#100 Det funkar faktiskt så i verkligheten, mer eller mindre:p Problemet har ju varit att allt DNA man hittat(för det har man gjort förut) har varit så förstört att det inte gått att använda.

Anmäl
2012-12-14 17:00 #102 av: Woodland

# 99

Man har kört ålderstester på fossiler. Dom säger en annan sak.

Har du läst artikeln Geru?  Här är en äldre artikel.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-12-14 17:14 #103 av: Geru

#102 Du har länkat 2 st artiklar hittills, varvida den första var bättre än den du länkade just nu, med tanke på sajten. Den andra tänker jag inte bemöda mig att läsa, tyvärr.

Och det är hundra, om inte tusentals, med ålderstester som inte håller med dom två. Betyder det att alla dom är fel då? Jag är starkt skeptiskt. Vetenskap fungerar inte på det sättet, och om det ska finnas någon grund i det ska det testas flera gånger, många många flera gånger. Och inte bara av dom som upptäcker utan av andra med.

Ju mer otroligt ett påstående är desto mer kommer man ju få bevisa att det stämmer, så det är funtat.

Anmäl
2012-12-14 19:54 #104 av: Woodland

Det är fler än dig som läser tråden och de kanske vill läsa den andra artikeln. Det är upp till var och en. Inget tvång G.

Hur många tester omfattande blodceller, elastiska vävnader, collegen och DNA i en T-Rex och Brachylophosaurus canadensis känner du till? Hur gamla är dessa fossila undersökningsresultat?

Enligt Dr. S kände hon en distinkt organisk lukt från ett ben från en utgrävningssite kallad "Hells Creek". Hennes mentor "Dinosaur Jack" Horner (modellen till Sam Neils roll i Jurassic Park) svarade
"Javisst alla ben i Hell Creek luktar." Så under alla år han gjorde utgrävningar där missade han detta. Det gjorde inte Mary Schweitzer.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2012-12-14 20:23 #105 av: Geru

#104 Det vet jag att det inte är.

Jag känner inte till speciellt mycket alls om vävnader från dinosaurier, och jag finner påståendet rätt absurt:p

Det är dock bara dinosaurier som det pratas om, vilket jag finner lustigt. Det finns livsformer långt innan dom som är minst lika intressanta, och vissa av som finns till och med kvar idag.

Anmäl
2013-01-20 02:30 #106 av: Sukram

Har läst artiklarna nu om dinosaurie-DNA och blodkroppar. Ska se om jag kan hitta orginaltexterna. Även i texten som återges på kreationistsajten står det ju att man inte kan säga att det är dinosaurie-DNA, bara att man hittat okänt DNA. Eftersom vi i stort sett bara fullständigt kartlagt genomet hos en handfull arter på jorden så det återstår ett antal miljoner arter att jämföra med innan man kam utesluta kontaminering...

Sen ska man inte dra de naniva slutsats som de gör:

"Evidence of hemoglobin, and the still-recognizable shapes of red blood cells, in unfossilized dinosaur bone is powerful testimony against the whole idea of dinosaurs living millions of years ago. It speaks volumes for the Bible’s account of a recent creation."

Detta är enstaka fynd, vilka inte är fullt analyserade och det finns många osäkerhetsfaktorer att analyera vidare. Att genast dra slutsasten att jorden är yngre är helt ogrundat.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.