Kyrkan

Lagen om religionsfrihet, hur tolkar ni den?

2008-11-01 22:54 #0 av: rackartyg

I praktiken existerar religionsfriheten inte i dag. Om den fungerade; skulle det då vara rätt att religiöst troende hade större friheter än icketroende? 
Lagen om religionsfrihet är i dag otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv. 
Frågan är: behövs lagen om religionsfrihet egentligen? 

Religionsfriheten betraktas av många som en självklar mänsklig rättighet. Men det juridiska begreppet ”religionsfrihet” har spelat ut sin roll. Att hålla fast vid detta speciella skydd för utövande av religion är allt annat än enkelt. Förutom att begreppet är motsägelsefullt, inkonsekvent och kraftlöst, riskerar dess tillämpning att bli ett hot mot det sekulära samhället.
I den svenska grundlagen anges i regeringsformens andra kapitel att vi alla har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.
Begreppet religionsfrihet har stått i centrum för den politiska debatten i många sammanhang de senaste åren, men dess tolkning är inte oproblematisk. Vad menas med religionsfrihet? Vad borde vi mena? Har vi någon religionsfrihet i praktiken? Och framför allt: tillför begreppet i dag någon mänsklig rättighet som inte redan skyddas av övriga rättigheter?

Att varje människa skall ha rätt att tro på vilka gudomligheter eller andra väsen som helst liksom att tro att några sådana gudar och väsen inte existerar, är en självklar del av de mänskliga rättigheterna. Varje människa skall också ha rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Likaså rätten att följa egna sedvanor, oavsett om de är religiösa eller kulturella, så länge de inte strider mot övrig lagstiftning. 
Religionsfriheten tillför här ingenting. Den ger inga rättigheter eller friheter som inte redan är skyddade av övriga lagstadgade rättigheter.

Men religionsfriheten är logiskt inkonsekvent. Enligt till exempel den romersk-katolska religionen är det föräldrars religiösa plikt att uppfostra sina barn i den katolska tron så att de blir troende praktiserande katoliker. FN-deklarationen för de mänskliga rättigheterna ger genom religionsfriheten dessa föräldrar rätt att efterleva sin religiösa plikt. Men enligt samma deklaration är barn jämbördiga rättssubjekt. Barn äger alltså en egen rätt till religionsfrihet som ger dem rätten att inte påtvingas den katolska tron eller dess ceremonier. 
Samma definition av religionsfrihet resulterar här i två logiskt oförenliga principer.
Ett annat problem med religionsfriheten är att den egentligen inte existerar. Religionsfrihetens teoretiska formulering ger alla troende rätt att följa sina religiösa sedvanor. I praktiken accepterar inte det svenska samhället någonting i religionsfrihetens namn som inte ryms inom de gränser som övriga lagar och regelverk stipulerar.

Jehovas Vittnen som av religiösa skäl vägrar acceptera en blodtransfusion i behandlingen av sitt barn, förvägras denna religionsfrihet. Den sekulära lagen som värnar barnets liv går före. Också den som bekände sig till en afrikansk naturreligion och ville skära öronsnibbarna av alla gossebarn före ett års ålder, skulle tillrättavisas av det svenska rättssystemet, trots religionsfriheten.
De som vill slakta djur på ett onödigt plågsamt sätt i kraft av sin religiösa tro hindras av lagen. Värnandet av djur har företräde framför religionsfriheten i Sverige.
Vilka religioner avses egentligen med religionsfriheten, och behandlas dessa religioner jämställt och jämbördigt? Vad är ”religion” enligt den svenska lagen? Inkluderas icketeistiska livsåskådningar? Svaret är nej. Humanismen, som utgår från en naturlig värld utan övernaturliga väsen, diskrimineras av staten. Bland annat exkluderas de vad gäller statsbidrag till livsåskådningssamfund.

Vilka kriterier tillämpas i bedömningen av olika religioners status med avseende på religionsfriheten? Är det antalet bekännande, religionens historiska rötter eller den litterära kvaliteten på de religiösa urkunderna? Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att bedömningarna i stort sett är godtyckliga.
Den som åberopar rätten till en viss sed eller klädsel i kraft av sedvanans koppling till kristendom, judendom eller islam, åtnjuter stor respekt. Den som däremot åberopar sin asatro eller någon naturreligion betraktas som oseriös.

Religionsfriheten som juridiskt begrepp öppnar för en nyckfull och inkonsekvent praxis, så länge det inte existerar en entydig definition av begreppet religion. Är gudstro ett nödvändigt kriterium för att kallas religion? Då omfattas inte buddhismen av religionsfriheten, eftersom den är en icketeistisk livsåskådning, i avsaknad av gudomliga väsen.
Definieras religion av det gemensamma bejakandet av vissa metafysiska normer och värden? Då måste alla icketeistiska livsåskådningar omfattas. Eller räcker det med en irrationell dyrkan av något som förenar en samling människor? Då nödgas vi klassa AIK:s supportrar som religiösa anhängare.
Är det avgörande hur djupt vår identitetsuppfattning påverkas av vårt medlemskap? I så fall torde Hells Angels uppfylla kriteriet – men kanske inte Svenska kyrkan!

Religionsfriheten som juridiskt begrepp var befogad i en tid då det var förbjudet att byta religion eller förneka guds existens. Men begreppet religionsfrihet är, som vi visat ovan, både mer problematiskt och ologiskt än vad lagstiftaren hittills velat kännas vid. 
Vad skyddar religionsfriheten, som inte redan skyddas av övriga friheter i vår grundlag? Bör religiöst troende ha större friheter än icketroende?
Lagen om religionsfrihet är i dag otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv. Behövs den egentligen?

 

Anmäl
2008-11-03 23:24 #1 av: rackartyg

Jag puttar på lite..

Är det verkligen ingen som har en kommentar?

Underligt...

Anmäl
2008-11-04 19:33 #2 av: Emaljoh4

Jag orkar inte läsa allt, jag trodde att det var kortare... ;)

Anmäl
2008-11-13 12:28 #3 av: Maria

#0 Du hänvisade mig till denna tråden.

Kan du tala om var i svensk lag det står att barn inte får vara i kyrkan?

Jag hänvisade till barnkonventionen och du förstår inte varför. Jo, det är den som ligger till grund för barns rättigheter i Sverige.

/Maria

 

Anmäl
2008-11-13 19:18 #4 av: rackartyg

#3

Du har inte läst mitt inlägg gissar jag?

Anmäl
2008-11-13 19:26 #5 av: Maria

#4 Skojar du?

Jag har läst ditt inlägg t.om 3 gånger och det finns mycket inressant i vad du skriver men min fråga kvarstår.

KAN DU TALA OM VAR I SVENSK LAG DET STÅR ATT BARN INTE FÅR VARA I KYRKAN?

Allt annat är ju åsikter som man både kan hålla med om och inte. Det här är sista gången jag frågar nu för om du inte kan ge något svar så vet du förmodligen inte själv.

/Maria

 

Anmäl
2008-11-13 19:48 #6 av: rackartyg

#5

Jag har redan förklarat det för dig, och det står i TS - men jag förklarar det så gärna igen=)

Enligt svensk lag och FN deklarationen så är barn jämbördiga rättssubjekt. 
Barn äger alltså en egen rätt till religionsfrihet.

Om du inte känner till vad som står i lagen om relgiongsfreiheten så klistrar jag gärna in det åt dig.

 

Anmäl
2008-11-13 20:15 #7 av: Maria

#6

Jag känner mycket väl till vad som står i denna lagen. Lagen fungerar som en slags ramlag och det innebär att du i så fall skulle polisanmäla var och varannan skola som har ex religionskunskap i schemat eller besöker olika kyrkor eller har avslutningar i kyrkor. Mängder av föräldrar i Sverige skulle fråntas sina barn eller barnen sina föräldrar. Som jag ser det så finns de mycket större problem med barns mänskliga rättigheter än religionen. Nu pratar jag om Sverige. Barn som far illa med mobbing, alkohol och droger, föräldrar med missbruk, skillsmässor med mycket mera.

Dessutom har du kopierat en artilkel i expressen utan att ange författarna vilka kommer här:Ishtiaq Ahmed
Professor i statsvetenskap
Lena Andersson
Författare, styrelseledamot i Humanisterna
Lars Bern
Författare, industriman, styrelseledamot i Humanisterna
Olle Häggström
Professor i matematisk statistik, styrelseledamot i Humanisterna
Ia Modin
Jurist, styrelseledamot i Humanisterna
Christer Sturmark
Styrelseordförande i förbundet Humanisterna
Torbjörn Tännsjö
Professor i praktisk filosofi
Björn Ulvaeus
Låtskrivare och medlem i Humanisterna.

(Du har fortfarande inte svarat på frågan)

Ett barn blir inte "förgiftat" genom att besöka en kyrka, moské eller synagoga. Snarare så blir de mer upplysta om att det finns människor som tror och lever på olika sätt. Barn är tänkande varelser, frågvisa och inte så lättmanipulerade som du tror.

/Maria

 

Anmäl
2008-11-13 20:55 #8 av: rackartyg

#7

Vi har helt olika åsikter.

Och jag gissar att du själv är troende. Antagligen har du dessutom fått följa med till kyrkan som barn?
Eller du kanske till och med har egna barn som du har med till kyrkan?

Som det står i artikeln så är problemet att vi har lagar som krockar med varandra.
Det finns det många fler exempel på iof.

Hur ställer du dig till barn som lever i en sekt?
Är det inte heller skadligt för barnen enligt dig?

 

Artikeln är inte kopierad från expressen, utan från flashback - och där fanns ingen källhänvisning. 
Men tack för att du klistrade in det.

 

Anmäl
2008-11-13 21:09 #9 av: Maria

#8 Om du läser min tråd "Mina tankar om tro" så får du svar på hur jag har levt och uppfostrat vår son. Tycker inte du ska "anta" någonting innan du vet.

Att barn lever i en sekt är något helt annat anser jag. Jag trodde vi diskuterade de stora världsreligionerna. En sekt är ett slutet system där man har svårt att få insyn och där kan mycket väl barnen fara illa.

/Maria

 

Anmäl
2008-11-13 21:11 #10 av: rackartyg

#9

Det är ingen skillnad på en sekt och kristendomen.

Förutom att det finns fler kristna.

Satanister då? Är det ok att lära barnen?

 

Anmäl
2008-11-13 21:22 #11 av: Maria

Det finns klassificering av sekter och där ingår inte kristendomen.

Du har uppenbarligen inte orkat läsa min tråd för i så fall har du svaren där.

/Maria

 

Anmäl
2008-11-13 21:30 #12 av: rackartyg

#11

Jag har inte hunnit göra det ännu..

Anmäl
2008-11-14 13:56 #13 av: Maria

#12

Här kommer definitioner om vad en sekt är.

http://susning.nu/Sekt

Du borde läsa det.

/Maria

 

Anmäl
2008-11-14 14:44 #14 av: rackartyg

#13

Ser ingen skillnad på kristendomen och en sekt.

Allt bygger på samma skitsnack

Anmäl
2008-11-15 19:03 #15 av: spikes

14 där min kära rackartyg har du helt fel!....jag har en troende syster i svenska kyrkan som är helt öppen i sin tro, finns inget som hon inte kan berätta och sedan inte stå för.....en sekt är en sluten värld där äldre männen i detta fall JV hittar på en massa betämmelser och där dom inbillar medlemmarna att vakt tornet alltid ser dem, och att världen ska gå under harmageddon kommer och sedan hamnar man i paradiset, inom Jv har dom en egen domstol, och vågar man sig på att försöka ta sig därifrån, så måste föräldrarna avsäga sig kontakten med sina barn för dom är avfällningar osv osv....

en sekt utövar mind control,pedofiler går fria och blir förlåtna de utsatt blir utkastade.detta hittar du inte svenska kyrkan!barn misshandlas psykiskt inom sekten.....jag vet vad jag talar mina barns pappa har gått med där och dom är inte värda ett skvatt för att dom vägrar följa honom eller ens ha kontakt med honom,utan får ha hemliga tele nummer osv osv för att få vara ifred.... 

Anmäl
2008-11-16 02:50 #16 av: rackartyg

#15

Min kära rackartyg?! Öh? Bara rackartyg räcker bra, tack.

Det är ingen skillnad på JehovasVittnen och kristna när det gäller kontroll från präster / äldre. 
Regler finns det gott om i alla samfund. 

Och med maktmissbruk och pedofiler gäller samma sak - det finns lika gott om dem i alla olika samfund
Den Svenska kyrkan  - och katolska kyrkan har haft många "pinsammheter" med ex präster som har gjort sig skyldiga till sex med minderåriga mm.

Att pedofiler blir förlåtna stämmer i svenska kyrkan med.
Alla synder är lika stora inför gud- och alla synder kan bli förlåtna. 

Att barn misshandlas psykiskt i sekter... a.. det anser jag att barn till kristna föräldrar blir med.

Härligt att höra att dina barns pappa är med i JV

 

Anmäl
2008-11-16 10:14 #17 av: spikes

16, du är lika go härinne som på de andra ställena på i fokus ser Glad,  men i detta läget har du fel, som på så många andra ställen......javisst är det trevligt att pappan är med,alltid lär vi oss något nytt i livet, det är det som stärker en människa visste inte du detFlört

Anmäl
2008-11-16 11:29 #18 av: Maria

#16 Det är stor skillnad på åsikter och fakta.

Du anser uppenbarligen att de stora världsreligionerna är sekter och det får du gärna göra, det är dina åsikter men enligt gängse normer så klassas inte dessa som sekter.

Sedan är det fräckt av dig att "raljera" över någon annans problem och bekymmer. (läs din sista mening i #16)

/Maria

 

Anmäl
2008-11-16 12:43 #19 av: rackartyg

#17

Ok. det var ditt svar?

#18

Jag kan inte se at jag skrev i 16 att jag anser att alla stora världsreligioner är sekter?
Men vist, min personliga åsikt är att en sekt är lika skadlig för ett barn som den kristna kyrkan är.

Och det är ingen större skillnad på "reglerna" oavsett vilken samfund man tillhör. JehovasViittnen är inte "strängare" än vad pingsvännerna är.
Sen "raljerade" inte jag över hennes problem. 

 

Anmäl
2008-11-16 14:38 #20 av: Maria

#19 Eftersom kristendomen tillhör det stora världsreligionerna så verkade det som du menade att alla var sekter. Det är tydligen bara kristendomen du har "hakat upp" dig på. Det finns ganska många "undergrupper i även kristendomen som kan klassas under begreppet sekt. Liksom i de flesta religioner.

Vad menade du i så fall med din sista mening?

"Härligt att höra att dina barns pappa är med i JV"

/Maria

 

Anmäl
2008-11-16 14:53 #21 av: rackartyg

"20

Som jag skrev.

Reglerna är detsamma - sekt eller världsreligion,

Det är inte bara i Jehovas Vittnen som man blir "skrämd" att följa reglerna.

 

Anmäl
2008-11-16 15:05 #22 av: Maria

#21

 Som jag skrev tidigare så är det skillnad på fakta och personliga åsikter. Du kan när som helst lämna Svenska kyrkan. Det är helt frivilligt. Ingen blir någonsin skrämd att följa några regler. Hur det ser ut i andra församlingar kan säkert variera men jämför inte JV med Svenska kyrkan.

Reglerna är långt ifrån desamma men du verkar att ha svårt för att ta till dig fakta. Du verkar vara ganska fanatisk.

(Du har svårt för att svara på frågor också)

/Maria

 

Anmäl
2008-11-16 15:26 #23 av: rackartyg

#22

Det är inte mina personliga åsikter.

Om du kan din historia vet du att det inte var länge sedan man blev förföljd om man lämnade svenska kyrkan.

Och det förekommer fortfarande  - i Svenska kyrkan och i andra samfund.

Inofficiellt eller officiellt.

 

Anmäl
2008-11-16 16:45 #24 av: spikes

20,tja för honom kanske men inte för ossFlört.......lyssna inte på rackartyg hon håller på så här på flera ställen,svarar aldrig på frågor osv osv,hon verkar ha en fallenhet för att bli blockad från en del sajter också,så jag vet mer om henne än vad hon tror......

Anmäl
2008-11-16 18:58 #25 av: rackartyg

#24

Oj, har du inte gett upp ännu?
Nu har du gnatat på bra länge om att vi skulle känna varandra - både i forum och i PM men du har inget att komma med.

Du jagar runt efter mig på olika sajer och svarar och skriver i samma trådar som mig, ofta utan att vara intresserad av ämnet. Mår du inte bra? Säg gärna det i så fall - för då har jag en större förståelse för hur du beter dig.

Jag har förklarat för dig innan  att vi inte känner varandra.
Jag känner inte igen dig alls, och du är inte den typen av person som finns i mitt umgänge.
Jag har frågat om du är en patient till min syster, men det var du inte säger du.

Alltså kan jag inte alls komma på hur vi skulle känna varandra.

JObbar du på ICA och tror att du känner alla som handlar hos dig kanske? 

Jag har försökt ha i åtanke att du kanske inte mår så bra - och att det är därför du håller på som du gör.

Men hur som helst så har jag tröttnat lite på att du ljuger om att vi känner varandra hela tiden. 

Så, upp till bevis. Vad vet du om mig?

Sen förstår jag inte hur du menar med "",hon verkar ha en fallenhet för att bli blockad från en del sajter också,så jag vet mer om henne än vad hon tror......""

Hur har något att göra med vad du vet om mig?
Det verkar inte stå helt rätt till med dig. 

 

 

 

Anmäl
2008-11-16 19:41 #26 av: Maria

#25

Jag kan min historia mycket väl.

Att du får svar som "inte passar" dig är väl inte så konstigt med din ton du har. Kan mycket väl förstå att du blivit blockad.

Det är inget fel att undra, ifrågasätta,tvivla men att göra det på ett hånfullt sätt leder inte till några djupare samtal precis.

Detta är din tråd, jag har inget mer att säga i ämnet.

/Maria

 

Anmäl
2008-11-16 20:24 #27 av: rackartyg

#26

Inlägg 25 var inte till dig men inlägg 23 därimot.
Vad menar du med svar som inte passar mig?

 

Om du kan din historia så bra som du säger så vet du lika väl som jag att du har fel när du säger att Svenska Kyrkan inte förföljt medlemmar, för att ta ett exempel på alla dumheter som kyrkan haft för sig.


Kristna har sen långt tillbaka tvingat människor in i religion.
Det är inga många år sedan som alla som föddes skrevs in som "medlemmar" i Svenska Kyrkan - och man kunde dessutom inte går ur kyrkan. Det är inte att tvinga någon eller?

Längre tillbaka än så förföljdes de som inte levde som kyrkan lärde.

Först 1860 kunde man i Sverige tillhöra ett annat trosamfund än den statliga kyrkan. Och först 1951 infördes lagen om religionsfrihet
Innan 1951 var man alltså tvingad att tillhöra ett samfund. 

 

Att komma och säga att Svenska kyrkan inte har tvingat människor att tillhöra kyrkan är bara fånigt. 

 

Anmäl
2008-11-16 21:12 #28 av: spikes

25SkrattandeSkrattande,blir ni nyfikna på hennes svammel,så kan ni gå in på i fokus hundar för på blandis sidan är hon inte välkommen längre,.

jag har för säkert 100- drade gången talat om för dig att du inte känner mig,men jag vet precis vem du är, och att förfölja dig är ännu mera dravell,jag har varit in här förut,och kollat för jag har en systerdotter som är medlem i svenska kyrkan,så att du blir sur nu beror på att även här inne kommer man på att allt inte står rätt till hos dig,så ta du kontakt med din syster hon kan säkert hjälpa dig,dina hot rör mig inte ryggen lilla gumman,jag tycker bara det är synd att du ska ge dig på andra med din elaka attityd du har......och dessutom kan du ju inte hålla dig till sanningen heller så upp till bevis inne på hundar tex själv innan du snackar vidare....eller ska du byta nick namn nu igen kanske

Anmäl
2008-11-16 21:26 #29 av: Maria

#27

Lilla vän, jag pratar nutid (har ju redan sagt att jag kan min historia)

/Maria

 

Anmäl
2008-11-16 21:35 #30 av: rackartyg

#28

Nu är du riktigt OT och dessutom svamlar du!

HOt?!

Nu får du ge dig. Skulle jag ha hotat dig?

Och vadå upp till bevis? Pm.a mig om du vill nått.

 

Anmäl
2008-11-16 22:12 #31 av: spikes

30,näe jag pm,ar inte dig för det leder ingen vart och det vet du,bättre att vara öppen i tråden i så fall,annars drar du ju till med både det ena och det andraFlört

Anmäl
2008-11-16 22:15 #32 av: rackartyg

#31

Helt okay med mig.

Du anklagade mig för att hota dig. En ganska allvarlig anklagelse. NÄR har jag hotat dig?

Anmäl
2008-11-16 22:22 #33 av: spikes

31 ja du tror väl inte att jag är så dum så jag har gjort mig av med dina pm i alla fallSkrattande,och du ska inte snacka om att inte baktala och snacka skit om folk,ok om jag ändrar det till sarkasm och och rent skitprat, tillsammans med en massa anklagelser gentemot andra och mig...förstår du bättre då.jag har inga som helst problem att sätta dit dig för förtal bara genom dina pm.......så säg bara till så kan vi fixa det....tills vidare kan du ju alltid pröva vara lite trevligare, så kanske folk kan bemöta dig på ett annat sätt....

Anmäl
2008-11-16 22:31 #34 av: rackartyg

#33

Men nu får du ge dig.

Du skrev längre upp i tråden att jag har hotat dig. När och hur?! Du kan inte bara spy tomma anklagelser runt omkring dig.

Och när och hur har jag snackat om att baktala och snacka skit bakom nåns rygg - och vem/vilka har jag anklagat menar du, och för vad?

Sätta dit mig för förtal? 

Jag förstår fortfarande ingenting, verkligen ingenting.

Men förklara gärna.

 

Anmäl
2008-11-16 22:38 #35 av: spikes

34,lägg av nu du gör bort dig härinne också,om någon spyr ur sig saker så är det du så sluta spela dum nu.......och du förstår precis men som vanligt vill du slingra dig ur sitsen på detta sätt....glöm att det går min kära rackartyg:-)

Anmäl
2008-11-16 22:44 #36 av: rackartyg

#35

Jag vill att du svarar på när jag har hotat dig. Detta vill jag gärna reda ut. Öppet i en tråd - eftersom du önskade det.
Hur menar du att jag slingrar mig?

Du har anklagat mig för att hota dig och förtala dig- och jag vill att du talar om när och hur.

Och när jag ber dig förklara när och hur så svarar du med inlägg #35.

Om du hade haft något belägg för dina anklagelser hade du väl presenterat dem nu?
 

Anmäl
2008-11-17 00:10 #37 av: Margareta

Den typen av diskussioner som spike och rackartyg håller på med passar inte här på Jesu iFokus.

Sådant leder till skrivförbud

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-12-18 15:17 #38 av: Betlehem-89

Min åsikt är att det kan inte finnas fler religioner än enbart en. Jag tycker vi har blivit för veka i Sverige för att inte stå upp och kämpa för Guds Ord. Annars så accepterar vi Satans påfund och låter honom inkräkta på människorna, alltså att fresta dem med andra religioner för att skada den rättmätiga.

 

/b89

Anmäl
2008-12-18 17:09 #39 av: rallykillen

Ja, jag tycker absolut att vi borde slopa religionsfriheten. Jag menar, ska folk få tro på vad dom vill eller?
näääääääääää uschRynkar på näsan vilka moderniteter

Anmäl
2008-12-18 19:25 #40 av: Maria

#39 Fniss...

#38 Det är farligt att i ett land som Sverige som HAR religionsfrihet och demokrati kalla andra människors tro för satans påfund. Det är sådant som skapar krig och elände. Älska och respektera din nästa...

/Maria

 

Anmäl
2008-12-19 09:03 #41 av: devildaughter

38# buddhister satanister whatever! jävliga är de iallafall!

Anmäl
2008-12-19 10:24 #42 av: Betlehem-89

#40 Ja, i Sverige får man helst inte säga något alls för att ta hänsyn till alla utsatta grupper...
Men Guds kraft är starkare än Satans och jag tvivlar därför inte att han har barmhärtigheten att öppna sitt hjärta och förlåta och bota alla dessa stackars sjuka människor som frestats.
Jag vill bara hjälpa dessa människor!

#41 Jag vet inte hur gammal du är men jag antar att du är rätt så ung. Vid ung ålder så hör tvivlandet till, man har många frågor man vill ha svar på och samhörighetens band med Sonen Fadern och den Helige Anden kanske inte känns så starka längre. Du gör narr av kristendomen men egentligen är det bara förvirring i dig själv. Men det finns hopp för dig med, du kan bli förlåten.

Anmäl
2008-12-20 14:31 #43 av: devildaughter

42# jag tvivlar inte. på mitt skrivbord ligger en satanistisk bibel bredvid en nerklottrad koran.

Anmäl
2008-12-20 16:19 #44 av: Betlehem-89

#43 Och med detta vill du alltså säga...?

Anmäl
2009-08-08 00:12 #45 av: Internettan

Jag ser att detta är en gammal tråd och kanske det är dumt att ta upp den, med tanke på tonen som uppstod. Men ämnet är ändå intressant, speciellt det här med barn. Jag häpnar över en del av resonemanget, även om jag förstår idén bakom.

Hur skulle föräldrar kunna låta bli att påverka sina barn? Det är ju en omöjlighet, såvida inte de vuxna slutar prata, slutar göra saker, slutar umgås med någon alls. Allt vi gör påverkar ju våra barn och styr därmed deras liv och inverkar på deras framtida val. Det är så livet fungerar. Det är i så fall lika fel att låta barnen växa upp "som svenskar" - då kan de ju inte så lätt välja att leva som afrikaner senare. Vi berövar dem att kunna välja annan kultur. (Annan mat, annan musiksmak, annan sorts humor ...) Ska vi låsa in våra barn och låta dem få endast neutral kunskap? (= ingen kunskap alls.)  

Ateism är ju också en slags religion, på sätt och vis. Att påverka barnen till att inte tro - är ju lika mycket ett tvång/dålig påverkan som tvärtom. Även detta inskränker barnens valfrihet senare i livet.

Varför ska samhället diktera vad som är sanning? Hur kan man skapa lagar som förutsätter en viss sanning - men där denna sanning också är en tro som inte är bevisad?

Bara några tankar...

Anmäl
2009-08-08 06:56 #46 av: Camillhe

Håller med dig internettan. Självklart vill man ge sitt barn den tro, dom värderingar osv som man själv har. Det jag tycker är viktigt dock är att barnen får utrymme att ifrågasätta och så småningom friheten att välja sin egen väg.

Anmäl
2009-08-08 11:38 #47 av: Internettan

#46: Ja, precis.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.