Kyrkan

Den helige Ande

2009-01-27 17:01 #0 av: Maria

Hur ser ni på den helige Anden. Hur uttrycker ni er om ni ska förklara "honom"? Var finns han? Vilka gärningar kan tillskrivas honom?

/Maria

 

Anmäl
2009-01-27 17:19 #1 av: BattleBitch

Tycker att Johannes 14:26 beskriver så bra "Men hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, denne skall lära er allting och påminna er om allt vad jag har sagt er."

För mig är det Guds ande, en del av Gud. Hans verksamma kraft som han skapade jorden med. Den heliga anden kan hjälpa oss att predika, att komma ihåg Guds ord i Hjärtat. Den är som en energi, Guds energi som han kan ge oss mässiskor av =)

Anmäl
2009-01-27 17:43 #2 av: Maria

Tack så mycket. Bra beskrivet.

/Maria

 

Anmäl
2009-01-27 20:44 #3 av: Margareta

Jag håller med BattleBitch - det är en mycket bra text.

Joh 14 är för övrigt mitt älsklingskapitel i Bibeln  så det var lätt att hålla med.

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2009-01-28 09:06 #4 av: [Mariann]

För mig är Guds Helige Ande = Moder Gud, det som skapar livet. Den feminina aspekten av Guds väsen.

Vilja - fadern             Intelligensen - modern

kärlek/visdom - Sonen

det är de tre aspekterna som ÄR Gud.

 

Anmäl
2009-01-28 16:30 #5 av: Maria

Det var en annan tankeväckande förklaraing, tack.

/Maria

 

Anmäl
2009-01-29 23:19 #6 av: Hukanson

#4 enligt skriften vittnar HA om JK och välsignar de döpta troende med gåvor att tro, förstå,tala,tänka,skriva och helbrägdagöra. På så sätt växer församlingen in i ljuset livet lagen. Huruvida hanon är en integrerad del av Gudomen eller en självständig Gud får vi fundera på. Men en kär vän är hanon efter så många tusen år.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-01-31 14:34 #7 av: Tvillingsyster

Ingen har skrivit än att Helige Ande är en person precis som Fader Gud och Jesus Kristus. Han upphöjer inte sig själv utan Jesus. Kanske är det därför vi har så svårt att lära känna honom.

Anmäl
2009-02-02 10:45 #8 av: maaro

Han kallas för vår hjälpare, Helige Ande har hjälpt mig i massor, jag hör han röst då och då, han hindrar mig ibland från att göra vissa saker, och ibland vill den Helige Anden att jag ska göra saker.

MVH Malin

Anmäl
2009-02-02 11:37 #9 av: BattleBitch

#8

 

Ser du Heliga anden som en egen person, att den talar till dig.

Eller ser du Heliga anden som Guds röst & vägledninge? =)

Anmäl
2009-02-02 11:44 #10 av: Margareta

Jag svarar både ock på #9

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2009-02-02 11:45 #11 av: BattleBitch

#10

 

Haha... Men hur då bådeoch? Nu försår jag inte. Berätta! =)

Anmäl
2009-02-02 11:52 #12 av: Margareta

Den helige Ande är Guds röst eftersom han är Gud.
Guds röst ger vägledning genom att tala till mig på olika sätt.

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2009-02-02 16:33 #13 av: maaro

#11 Jag svarar som Margareta, det är Guds röst jag hör för den Helige Anden är Gud. Och han vägleder mig på olika sett.

Anmäl
2009-02-02 16:45 #14 av: BattleBitch

#12


Då är vi överens. Min fråga till #8 gällde om hon såg Heliga anden som en person utöver Guds person ... så att säga =)

Anmäl
2009-02-02 16:57 #15 av: maaro

# 14 Nej jag ser inte att den Helige Anden är en egen person, eftersom Han är Gud.

Anmäl
2009-02-02 17:16 #16 av: BattleBitch

#15

 

Tack! Då har jag fått svar på min fråga.

Anmäl
2009-02-02 18:37 #17 av: maaro

 #16Varsågod

Anmäl
2009-02-17 15:40 #18 av: Tvillingsyster

Enligt Svenska Folkbibeln, som är bättre översättning än Bibel 2000, står det på Joh 16:7-13:

"Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag gåt till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.

Med denna bibelvers - det finns många fler - vill jag visa att den Helige Anden är en person. Jesus talar ju hela tiden om honom i tredje person. Om Anden inte var en person skulle Jesus aldrig kalla honom så här. Dessutom är Jesus också Gud. Är han inte person heller? För treenighet behövs det tre personer, som är så 'eniga' i allt att de inte kan skiljas åt. Som trillingar kanske. 

Anmäl
2009-02-17 19:04 #19 av: Margareta

Trillingar är ett intressant uttryck, fast ändå inte samma person!

Pappa, yrkesman och älskare är ju tre bilder av samma person.

Gud Fader (pappa), Yrkesman (Jesus - läkare) och Älskare (Anden - Hjälparen)

 

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2009-02-17 19:28 #20 av: BattleBitch

#18

 

Håller inte med dig där.

Då hjälparen är en ande, en biprodukt av Gud, hans verksamma KRAFT. Den kan Gud ge åt oss :)

 

Joh. 14:26 "Men hjälparen*, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, denne skall lära er allting och påminna er om allt vad jag har sagt er"

 

Joh. 16:7-13 "Likväl säger jag er nu sanningen: Det är till fördel för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, skall hjälparen* alls inte komma till er; men om jag går min väg, skall jag sända honom till er. Och när denne kommer, skall han ge världen övertygande bevisning i fråga om synd och i fråga om rättfärdighet och i fråga om dom: för det första i fråga om synd, eftersom de inte utövar tro på mig; sedan i fråga om rättfärdighet, eftersom jag nu går till Fadern och ni inte skall se mig längre; sedan i fråga om dom, eftersom den här världens härskare har blivit dömd.
Jag har ännu mycket att säga er, men ni förmår inte bära det just nu. Men när denne kommer, sanningens ande, skall han vägleda er in i hela sanningen, för han skall inte tala av egen ingivelse, utan vad han hör skall han tala, och han skall ge till känna de kommande tingen för er."

*Grekista - par?kletos - "tröstaren""hjälparen".

Anmäl
2009-02-18 12:50 #21 av: OlgaMaria

Jag älskar den helige Anden. Det är ju genom honom vi har gemenskap med Jesus och Fadern. Det är Anden som vittnar om Jesus för oss, och det är Jesus som är vägen till Fadern. Det är den vägen vi måste gå för att ha relation med Gud.

Jesus gav oss den Helige Ande så att han skulle kunna vara i oss genom Anden alltid, och genom försoningen i Jesu död kan vi komma inför Fadern.

Det är så skönt att få tala några minuter i tungor. Då stillar själen sig. Sen kan jag bara vara inför Gud och låta honom ha relation med mig utan att jag behöver göra någonting, utom att ta emot. Låg i soffan igår och bara tog emot Gud. Det var som att ligga i ett solarium och bara njuta. :D Bönen ska inte vara så fylld av krav. Bönen är Guds möjlighet att visa att han älskar oss och är med oss.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-18 15:12 #22 av: Hukanson

Är det helt otänkbart att den helige anden som skulle komma redan har kommit till världen som en människoperson och givit världen en undervisning ?  Vad talar för och emot ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-18 15:27 #23 av: Maia

#22 Hur tänker du då?

Anmäl
2009-02-18 15:28 #24 av: OlgaMaria

Det stämmer inte med Bibelns undervisning i alla fall om att den Helige Anden finns i de som tror. Den helige Anden är Jesus sätt att vara hos oss för alltid - så som en människoperson inte kan vara.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-18 15:58 #25 av: BattleBitch

#24

Vad har du för bibliska grunder till det?

 

Jag tror att det är Guds ande, hans verksamma kraft att kunna vägleda & styrka oss. Den som såg till så att bibeln skrevs ned på sättet som Gud vill.

1 Mos.1:2 "Nu visade sig jorden vara öde och tom, och det var mörker över djupets yta; och Guds verksamma kraft rörde sig fram och åter över vattnets yta."

Matt. 3:16-17 "När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet; och se, himlarna öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner lik en duva och komma över honom. Se! Det var också en röst från himlarna som sade: "Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt."

Johannes 14:16 "och jag skall framställa en begäran till Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare att vara med er för evigt"

Matt.3:11 "Jag för min del döper er med vatten på grund av er sinnesändring; men den som kommer efter mig är starkare än jag, ja, jag är inte god nog att ta av hans sandaler. Denne skall döpa er med helig ande och med eld."

Lukas 1:41 "När Elisabet då hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv; och Elisabet uppfylldes av helig ande,"

Lukas 1:35 "Ängeln svarade och sade till henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall överskugga dig. Därför skall också det som föds kallas heligt, Guds Son"

Apg.10:38 "nämligen Jesus som var från Nasaret, hur Gud smorde honom med helig ande och kraft; och han gick igenom landet och gjorde gott och läkte alla som var förtryckta av Djävulen; ty Gud var med honom. "

Mika 3:8 "Men jag däremot har blivit uppfylld av kraft, genom Herrens ande, och av rättvisa och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans uppror och för Israel hans synd."

 

Bibelkännaren Charles L. Ives beskrev heliga anden som Guds förmåga att utöva sin makt från en bestämd plats. Han skrev: "Vi säger till exempel: 'Öppna fönsterluckorna och släpp in solen i rummet.' Vi menar inte den bokstavliga solen, utan solstrålarna, som kommer från solen." På liknande sätt behöver inte Gud bege sig till de platser där han vill använda sin verksamma kraft. Han använder helt enkelt sin heliga ande, som kan nå ut till alla delar av skapelsen. =)

Anmäl
2009-02-18 16:13 #26 av: OlgaMaria

den Helige Anden finns i de som tror.

2 Kor 1:22 Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan.

 

Den helige Anden är Jesus sätt att vara hos oss för alltid - så som en människoperson inte kan vara.

Johannes 14:16 "och jag skall framställa en begäran till Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare att vara med er för evigt"

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-18 16:34 #27 av: BattleBitch

#26

Men du skriver ju det jag skrev själv ;)

Joh.14:16 och jag[Jesus] skall framställa en begäran till Fadern[Gud], och han[Gud, inte Jesus] skall ge er en annan hjälpare att vara med er för evigt

 

Så Gud skall ge oss sin heliga ande, inte Jesus ;)

Anmäl
2009-02-18 16:44 #28 av: OlgaMaria

Aha - nu förstår jag vad det var du undrade över. Jaa, det är Gud som ger Anden. Jesus ber om det och Fadern ger - Gud sköter dealen. :) Gud ber, Gud ger, Gud kommer, eftersom också Jesus är Gud - liksom den Helige Anden också är Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-18 16:51 #29 av: BattleBitch

#28

Aha. Du tror så...

Jag är mer en monoteist - tror bara på en Gud och hans son. Tycker det skulle ha vart lite för schizofrent om Jesus stod och bad till sig själv ;) För mig är det självklart att Jesus ber till en annan person, han ber till sin fader :)

Anmäl
2009-02-18 17:09 #30 av: OlgaMaria

#29 Okej.

Du verkar ju vara nogrann med att stödja dina åsikter med bibelord. Jag orkar inte sammanfatta en lista med stöd för att Jesus är Gud just nu men den här sidan gör det på ett bra sätt - vad tycker du om det?

http://www.gotquestions.org/Svenska/ar-Jesus-Gud.html

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-18 17:25 #31 av: BattleBitch

#30

Mycket feltolkningar i den texten.

 

Jag tror på Bibeln vad den säger:

Matteus 3:17 Se! Det var också en röst från himlarna som sade: "Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt."

Matteus 17:5 Medan han ännu höll på att tala, se, då överskuggade dem ett lysande moln, och se, ur molnet ljöd en röst, som sade: "Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt; lyssna till honom."

Lukas 1:30-35 Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, ty du har funnit ynnest hos Gud; 31 och se, du skall bli med barn i ditt moderliv och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Denne skall vara stor och skall kallas den Högstes Son; och Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33 och han skall härska som kung över Jakobs hus för evigt, och hans kungarike skall inte få något slut." 34 Men Maria sade till ängeln: "Hur skall detta gå till? Jag har ju inte något umgänge med en man." 35 Ängeln svarade och sade till henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall överskugga dig. Därför skall också det som föds kallas heligt, Guds Son.

 

Berätta för mig, hur skall någonsinn en far & en son kunna vara samma person? ;)

 

Kolosserna 3: 1"Om ni alltså har blivit uppväckta tillsammans med Kristus, så fortsätt att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida"

Om Gud & Jesus är samma. Varför sitter inte båda på tronen? ;)

Psalm 110:1 Guds uttalande till min Herre lyder: "Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter."

1 Petrus 3:22 Han är på Guds högra sida, eftersom han begav sig till himlen; och änglar och myndigheter och makter har lagts under honom.

 

Hur ser du på det? :)

Anmäl
2009-02-18 17:34 #32 av: Hukanson

Alla människor har en ande i sig ,väl , men inte alla människor har en helig ande i sig , tyvärr .  Genom Guds nåd : tro - dop - konfirmation har vi kunnat höja nivån på vår ande att få del av helig ande , vilket Sverige har bekänt sig till mycket länge .

Nu skulle det ju aktuellt kunna vara så att världen har höjt sin vibration och andliga nivå rent allmänt så att det är sällsynt att en människa inte har en helig ande i sig .

Att det skulle vara gott och väl med det är tyvärr inte säkert för ju heligare ande man har desto lättare kan den bli oren , dammig .

Så Sveriges läge är alltså både bättre och sämre . Vi är både heligare men ochså smutsigare .

Så vårt arbete nu är inte att få en helig ande utan att hålla anden ren och helig genom att uppleva det heliga i oss själva .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-18 18:00 #33 av: OlgaMaria

# 31 Det skulle vara intressant om du ville fundera vidare kring resonemangen i texten som jag länkade till.

Fadern och sonen är samma men har olika uppenbarelser - som Solen t ex. Ljuset kommer från solen (Fadern), träffar oss genom solstrålarna (Jesus) och fortsätter att vara närvarande genom att lysa upp vår värld och värma oss (Anden är Guds närvaro hos oss). Men alltsamma är Ljuset, men ändå så olika.

Eller vatten - is, vatten och ånga - samma sak, men ändå så olika.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-18 20:33 #34 av: BattleBitch

#31

 

Som jag skrev så var det en massa fakta fel i texten, ta något du vill att jag skall förklara för dig, så gör jag det =)

Du svarade aldrig på mina frågår?


Mer varför jag är övertygad om att Gud & Jesus är 2 olika:

Matt. 26:39 : "Han [Jesus Kristus] gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: 'Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill.'"

-Om Fadern och Sonen inte var två helt skilda individer, skulle en sådan bön ha varit meningslös. Jesus skulle då ha bett till sig själv, och hans vilja skulle med nödvändighet ha varit Faderns vilja.

Joh. 8:17, 18 : "[Jesus svarade de judiska fariséerna:] I er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig."

-Jesus talade alltså definitivt om sig själv som en individ separat och helt skild från Fadern.

Mark. 13:32 : "Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern."

-Så skulle det naturligtvis inte kunna vara, om Fadern, Sonen och den heliga anden var jämlika, utgjorde en gudomlighet. Om Sonen inte kände till detta på grund av att han var begränsad av sin mänskliga natur, som somliga påstår, kvarstår frågan: Varför kände inte den heliga anden/Jesus till detta?

Matt. 20:20-23 : "Sebedaios-sönernas mor [kom] fram till honom [Jesus] ... och hon sade: 'Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster.' Jesus svarade: ... 'Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.'"

-Så egendomligt, om Jesus är Gud som det påstås! Svarade Jesus här bara i enlighet med sin "mänskliga natur"? Om Jesus, som treenighetsanhängarna säger, var sann "Gudamänniska" - både Gud och människa, inte antingen eller - skulle det då verkligen vara konsekvent att komma med en sådan förklaring?
Är det inte snarare så att Matteus 20:23 visar att Sonen inte är jämlik Fadern, att Fadern har reserverat somliga förmånsrätter åt sig själv?

Matt. 12:31, 32: "All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande."

-Om den heliga anden var en person och var Gud, skulle detta skriftställe direkt motsäga treenighetsläran, eftersom det skulle innebära att den heliga anden på något sätt var större än Sonen. Det Jesus sade visar i stället att Fadern, som "Anden" tillhörde, är större än Jesus, Människosonen.

Joh. 14:28: "[Jesus sade:] Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag."

-Fadern(Gud) är större än Jesus. Hur kan de komma sig om de är samma väsen?

1 Kor. 11:3 : "Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud."

-Det framgår alltså klart att Kristus inte är Gud och att Gud är överordnad Kristus. Det bör påpekas att detta skrevs omkring år 55 v.t., dvs. omkring 22 år efter det att Jesus hade återvänt till himlen. Den sanning som framhålls här gäller således förhållandet mellan Gud och Kristus i himlen.

 

 

 

Anmäl
2009-02-18 21:05 #35 av: BattleBitch

TheresiaW

 

Jag tog mig en stund och förklarade varför texten du länkade till är fel.

Du får gärna när du har tid kommentera det som jag har lagt upp ifrån skriften som bevisar att Jesus är Guds son :)

______________________________________________________

Johannesevangeliet 10:33 Jag och fadern är ett, där menas det att dom är eniga. Finns flera bibeltexter som tar upp detta;

(Johannes 17:21) för att de alla skall vara ett, alldeles som du, Fader, är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med dig, att de också skall vara i gemenskap med oss, för att världen skall tro att du har sänt ut mig.

(Johannes 17:11) Därtill är jag inte längre i världen, men de är i världen och jag går nu till dig. Helige Fader, vaka över dem för ditt eget namns skull, som du har gett mig, för att de skall vara ett alldeles som vi är.

Vi kan oxå vara "ett" eller eniga som Jesus & Fadern är.

_____________________________________

Johannesevangeliet 8:57 Därför sade judarna till honom: "Femtio år är du inte ännu, och ändå har du sett Abraham?" 58 Jesus sade till dem: "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Innan Abraham blev till, har jag varit till.[grekiska: e•g? ei•m?].

Flera har tolkat "innan Abraham var född, fanns jag!" Men det är fel då Judarnas fråga (vers 57) som Jesus besvarade hade med ålder och inte med identitet att göra. Jesu svar hade helt logiskt med hans ålder att göra, med hur länge han hade funnits till. Det intressanta är att det aldrig görs något försök att använda uttrycket e•g? ei•m? som en titel på den heliga anden.

______________________________________

I Johannesevangeliet 1:1 "Ordet var EN gud", inte "Var Gud" som många tolkar.

Bad min grekiska vän en gång läsa ur sin Grekiska bibel o berätta för mig vad som stod och han sa att " det står att Jesus är en gud och han var hos Gud" Han berätta att det finns oika Gudar på Grekiska, precis som Hebreiska.

På Hebreiska ordet Shad•d?j och det grekiska ordet Pan•to•kr?•tor översätts båda med "allsmäktig". Båda dessa ord på grundspråken används gång på gång om Gud, Herren, Fadern, JHWH, Adhon?j, Eloh?m. MEN aldrig om Jesus.
__________________________________________________

Titus 2:13; Hebr 1:8 samt 2 Petrus 1:1 finner du svar ovan på.

_________________________________________________

 

Uppenbarelseboken 19:10 Då föll jag ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sade till mig: "Akta dig! Gör det inte! Jag är bara en medslav till dig och till dina bröder, som har arbetet med att vittna om Jesus. Tillbe Gud; att vittna om Jesus är ju anden i profetian."

Precis, det är bara Gud vi tillber.

Sen att vi lovsjunger och bevisar Jesus vår vördnad är väl inte mer än rätt då han är vår Messias & räddare (Matteusevangeliet 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukasevangeliet 24:52; Johannesevangeliet 9:38)

____________________________________________________

Den sista testen på hemsidan,

Den mest viktiga anledningen att Jesus måste vara Gud är att om Han inte är Gud, skulle inte Hans död ha varit tillräcklig för att betala skulden för hela världens synder (1 Johannesbrevet 2:2). Bara Gud kan betala en oändlig skuld. Bara Gud kan ta på sig hela världens synd (2 korintierbrevet 5:21), död, och uppstå - Hans vinst över synden och döden.

Vem är han som har skrivit detta att våga sig sätta sig över Gud och Jesus? Att gå utöver det som är skrivet i Bibeln?

Där föll allt för mig!

Anmäl
2009-02-18 23:28 #36 av: OlgaMaria

#35

Joh 1 - Om det står att Jesus är en gud - vilken gud skulle det vara isåfall? Gud använder väl inte andra gudar för att visa sig för oss?

I grundtexten står det inte att ordet var en gud utan att ordet var Gud. Jag har tillgång till grundtexten hemma genom ett datorprogram.

I Joh 20:28 säger Tomas till Jesus - min Herre och min Gud. Jesus rättar honom inte.

Ordet som används för Gud i dessa verser liksom konsekvent genom hela Johannes är Theos. Oftast refererar theos till Gud Fadern, men här alltså också om Sonen.

Ursäkta att jag inte svarar på allt. Har förstås inte bra svar på allt, men måste också gå och lägga mig nu. :) Detta är vad som är mest talande tycker jag.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-19 09:19 #37 av: BattleBitch

#35

Jag har oxå tillgång till grundtexten samt många andra skrifter och uttalanden från bibelforskare som stöder att han var en gud. Men inte att han var den Allsmäktige Guden.

Därför godkänner Jesus när Tomas tilltalara han gud.

Har forskat många år i detta så jag är mycket övertygad om hur det ska tolkas. Men hur du väljer att tolka är självfallet upp till dig! :)


Hade vart kul att se hur du ser på det andra jag skrev, så som att Fadern är större är Jesus, att bara Fadern vet dagen och timmen samt varför Jesus sitter på Guds högra sida om han är Gud? :)

 

Anmäl
2009-02-19 10:35 #38 av: OlgaMaria

#37

Ordet som används är som sagt var Theos. Detta är ett ord för en obestämd gud - dvs inget Gudsnamn som Elohim, Jehova, Adonaj osv. Därför finns det en möjlighet att tolka ordet som "en gud" men det står inte uttryckligen "en gud" i grundtexten. Däremot om man gärna vill att det ska stå "en gud" finns det en möjlighet att tolka ordet Theos på det sättet, men samma ord, Theos, används i hela Johannesevangeliet, och samma bibelöversättare som skriver "en gud" i Joh 1 gör det inte på dessa andra ställen. När det handlar om Gud Fadern står det inte "en gud" utan "Gud".(Och i alla vanliga bibelöversättningar står det inte "en gud" över huvud taget på något ställe)

Jag tycker den logiska tolkningen är att Johannes medvetet använder Theos för att beskriva både Jesus och Fadern. Om han ville visa en skillnad i deras gudomlighet hade han använt olika ord för att beskriva dem.

Och återigen: varför skulle Jesus vara en ytterligare gud? Var du inte monoteist?

Dina andra invändningar mot de olika påståenden i texten jag länkade till, var de jag menade att jag inte har några klockrena svar på. Treenigheten är ju inte alldeles uppenbar i Bibeln även om jag tycker att den starkt understöds, men framför allt är ju Treenigheten något som formulerades tidigt i kyrkans historia av kyrkoledare som hade levt nära apostlarna. Nödvändigheten av att formulera treenighetsläran kom ju med tiden när det kom läror som hävdade att Jesus inte var Gud.

Till dina övriga bibelord där du vill visa på att Jesus och Fadern är olika personer så kan jag bara säga att dessa inte alls är problematiska för mig. Fadern och Jesus ÄR olika personer, ändå är de samma. Det är som med mina exempel med Ljuset och Vattnet. Du kan ge en massa olika beskrivningar av solen kontra solstrålarna kontra värmen som dessa ger - ändå går dessa tre inte att skilja åt - allihop är de ljus, liksom Fadern, Sonen och Anden alla är Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-19 10:51 #39 av: BattleBitch

#38

Bibeln talar om att det finns många Gudar, men bara en sann Gud, den allsmäktige. Så gör mig är det naturligt att Jesus är en Gud eller Gudalik, han är Messias, vår räddare. Inget konstigt alls.

Jag tycker det är mer underligt att du kan bortförklara att:

-Jesus och Gud inte har samam kunskap men ändå är ett.

-Dom har inte samma befogenheter men är endå ett.

För mig går det inte ihop alls :)


Ang Joh.1:1


I Johannes 1:18 heter det: "Ingen har någonsin sett Gud." och i vers 14 sägs det klart att "Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet". Dessutom sägs det i verserna 1 och 2 att han i begynnelsen var "hos Gud". Kan man vara hos någon och samtidigt vara den personen? I Johannes 17:3 tilltalar Jesus sin Fader som "den ende sanne Guden"; som "en gud" ger Jesus således enbart ett återsken av sin Faders gudomliga egenskaper. (Hebr.1:3.)

I somliga referensböcker hävdas det på det bestämdaste att den grekiska texten måste översättas: "Ordet var Gud", men alla håller inte med.


Philip B. Harner
sade i sin artikel "Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1 [Egenskapsbeskrivande artikellösa substantiv i predikativ ställning: Markus 15:39 och Johannes 1:1]" att satser som den i Johannes 1:1 "med en artikellös predikatsfyllnad framför verbet i första hand är egenskapsbeskrivande, dvs. anger beskaffenheten eller arten. De visar att logos har theos-natur."
Han föreslår: "Satsen kunde kanske översättas: 'Ordet hade samma natur som Gud.'"
(Journal of Biblical Literature, 1973, sid. 85, 87)
Det är således av stor betydelse att ordet the•?s andra gången det förekommer i detta skriftställe står utan den bestämda artikeln (ho) och står framför verbet i satsen på grekiska. Det är intressant att översättare som insisterar på att Johannes 1:1 skall lyda: "Ordet var Gud" inte tvekar att använda den obestämda artikeln (en, ett), när de översätter andra ställen där ett substantiv i singularis utgör en artikellös predikatsfyllnad och står framför verbet.
I Johannes 6:70 omnämns således Judas Iskariot som "en djävul" , och i Johannes 9:17 beskrivs Jesus i dessa verk som "en profet".

Jesuiten John L. McKenzie säger i sin bok Dictionary of the Bible: "Joh. 1:1 bör noggrant översättas: 'Ordet var hos Gud [= Fadern], och ordet var en gudomlig varelse.'" - (Texten inom klammer är hans. Utgiven med nihil obstat och imprimatur, dvs. med tryckningstillstånd av romersk-katolska kyrkan.) (New York, 1965), sid. 317.

I överensstämmelse med ovanstående synpunkter är mer korrekt: "Ordet var gudomligt"; "Logos var gudomlig"; "Ordet var en gud."

Ludwig Thimme uttryckte det på följande sätt i sin tyska översättning: "Ett slags gud var Ordet." Att tala om Ordet (som blev Jesus Kristus) som "en gud" är i överensstämmelse med bruket av det uttrycket i resten av Bibeln. För att ta ett exempel: I Psalm 82:1-6 omnämns mänskliga domare i Israel som "gudar" (hebreiska: 'elo•h?m; grekiska: the•?i, i Johannes 10:34) på grund av att de var representanter för Gud och skulle tala hans lag.

 

Därför är jag övertygad om att Jesus och "Herren, Fadern, JHWH, Adhon?j, Eloh?m" inte är samma Gud utan Jesus är Guds son och därför självfaller GUDALIK! Cool

Anmäl
2009-02-19 11:13 #40 av: OlgaMaria

"-Jesus och Gud inte har samam kunskap men ändå är ett.

-Dom har inte samma befogenheter men är endå ett."

Solen är långt borta. Solstrålarna kommer till jorden. Fast de är samma ljus!

Vad är skillnaden?

"Det är intressant att översättare som insisterar på att Johannes 1:1 skall lyda: "Ordet var Gud" inte tvekar att använda den obestämda artikeln (en, ett), när de översätter andra ställen där ett substantiv i singularis utgör en artikellös predikatsfyllnad och står framför verbet.
I Johannes 6:70 omnämns således Judas Iskariot som "en djävul" , och i Johannes 9:17 beskrivs Jesus i dessa verk som "en profet"."

Här använder du samma logik som jag när jag argumenterar för inkonsekvensen i att skriva "en Gud" i Joh 1 om ordet, men bara "Gud" när det handlar om Gud Fadern i t ex Joh 1:18

Igen. Om Johannes verkligen ville visa att Gud Fadern är skild från Jesus hade han helt solklart använt ett av Guds alla egennamn för att inte blanda ihop begreppen. Cool

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-19 11:19 #41 av: BattleBitch

#40

Jag respekterar din övertygelse, men för mig håller den helt enkelt inte. Gud är så mycket mer än solen och Jesus så mycket mer än strålarna för mig, så den liknelsen är verkningslös med allt annat som bevisar vem Jesus är :)

Jag tror inte Jesus behövde förklara något som var självklart för dom. Vilken förnuftsbegåvad människa som helst vet att Far & Son inte är samam person. Jesus ville nog inte förnedra Tomas och idiotförklara honom, tror jag! Flört

Anmäl
2009-02-19 12:00 #42 av: OlgaMaria

Ja du... :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-19 12:02 #43 av: OlgaMaria

Jag antar att kyrkofäderna som levde under 100-talet och vad de trodde inte spelar så stor roll?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-19 12:34 #44 av: BattleBitch

#43

 

Visste dom mer än vad Jesus gjorde och vad som står i bibeln?

 

Anmäl
2009-02-19 13:04 #45 av: OlgaMaria

De var kyrkoledare som utsetts av kyrkoledare som utsetts av apostlarna som utsetts och undervisats av Jesus.

Jag tror de visste mer än vad vi kan göra på 2000-talet.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-19 13:12 #46 av: BattleBitch

#45

Ok.

Jag tror mer på vad bibeln säger än vad en människa säger iaf :)

Anmäl
2009-02-19 13:19 #47 av: OlgaMaria

Är det säkert? Hur mycket hjälp har du fått att tolka bibeln från andra människor då?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-19 13:23 #48 av: BattleBitch

#47

Det är skillnad på att "tro på människor som motsäger vad Bibeln säger".

Eller att "tro på människor som bekräftar vad Bibeln säger" =)

 

Sen får man aldrig glämma att be om den heliga anden så att vi kan få hjälp att läsa & tolka Bibeln.

Anmäl
2009-02-19 16:39 #49 av: OlgaMaria

Ja du min vän. Det här var långa diskussioner. Tur man hann med en promenad idag också så man får in lite luft i hjärnan. Cool Disken nästa...

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-20 23:23 #50 av: Tvillingsyster

BattleBitch

Vilken bibelöversättning refererar du till?

Hukansson      #32

Enligt min Bibel (Svenska Folkbibeln) vi behöver inte höja vår andliga nivå för att bli delaktiga av Helig Ande. Rom 10:6-9 säger tydligt:

"Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? - det vill säga för att hämta ner Kristus - 7 eller: Vem skall fara ner i avgrunden? - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8 Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt  honom från de döda, skall du bli frälst.

Ingen av oss behövde fara upp till himlen eftersom Gud Fader sände Jesus Kristus hit ner. Om vi ska höja vår andliga nivå själva finns risk att vi börjar tro att vi är små gudar som springer omkring här nere som trosrörelsen gör tyvärr. Och det var ju Gud som hämtade upp Kristus från de döda och om vi tror det blir vi frälsta dvs Helig Ande bevisar i vårt hjärta att vi är Guds barn.

BattleBitch      #20

Du skriver att Helig Ande är en bihang av Gud enl. Joh 14:26. Enligt din logik kan man då säga att Jesus också var en bihang av Gud eftersom Jesus säger enl. Joh 20:21

"Som Fadern har sänt mig sänder jag er."

Jag tycker att docent Seth Erlandsson i sin bok Hur skall Bibeln översättas? beskriver Gud är treenig på ett klart och tydligt sätt. Han skriver:

Gud är treenig. Han är ett enigt gudomsväsen, men det finns tre skilda personer i detta odelbara och odelade väsen. Med person menas inte en del eller en egenskap i en annan, utan det som existerar av sig självt. Fadern är Gud, Sonen är Gud, den helige Ande är Gud, och likväl är det inte tre gudar utan en Gud. Inte heller är den ende Guden uppdelad på tre delar, så att varje person är en tredje del av gudomen. Nej, varje person är "gudomens hela fullhet" (Kol 2:9).

Det var någon som undrade hur Jesus kunde sitta på Guds högra sida. Om oss själva kan vi väl säga att den ena armen har vi på vänstra och den andra på högra sidan och ändå är vi en helhet. Till sist vill jag hänvisa till Jes 55:9

"Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar."

Dvs vi förstår ändå så lite.

Anmäl
2009-02-20 23:53 #51 av: BattleBitch

#50

Jag har har olika översättningar för att få helheten av bibeln, men min favorit är NV, http://www.watchtower.org/z/bibeln/index.htm

Jag tror inte Jesus var ett "bihang" till Gud av det jag har studerat i Bibeln, han var guds son. Presis som mina barn är mina söner o döttrar. Sanningen är enkel. Jesus kallade inte Gud Fader för att lura oss. Han visade för oss hur det låg till :)

Anmäl
2009-02-20 23:59 #52 av: Hukanson

#50  Instämmer i att tro på Jesus Kristus är nödvändigt för att erhålla allt det som religionen lovar att vi ska få om vi lyder Faderns befallning att tro , döpa sig och bli konfirmerad .

Jag tänkte mer på det faktiska läget i Sverige just nu . Det finns skäl att tro att många människor har en viss helig potential att leva ett andecentrerat liv . Att uppnå den kompetensen i sitt liv ger otroliga fördelar inte minst i karriären . För vissa är det för jobbigt att ta sig över tröskeln . De känner sig som kinkiga barn och vill hellre gå och lägga sig . Men drömmer ändå den amerikanska drömmen om frihet välfärd hälsa skönhet framgång arbetsförmåga .

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-21 00:40 #53 av: Camillhe

Men Battlebitch, Jehovas vittnes översättning innehåller ju oerhört mycket felskrivningar. Om du har tillgång till bibeltexter med grundspråket bör du sett det väldigt snabbt.

Visst kan man debattera om treenighetens vara och icke vara, och det är nog omöjligt för oss människor att övertyga ngn annan om vad som är rätt. Men om du inte tror att dom besluten som togs på Kyrkomötet i Nicaea 325 var inspirerade av Gud, hur vet du vilka av kyrkomötena som var det då?

När man beslutade om vilka böcker som skulle ingå i Bibeln, var dom inte ledda av Gud då?

 

Anmäl
2009-02-21 00:58 #54 av: BattleBitch

#53


Jag håller inte med där, har jämfört mot grundtexten och sämst i historien är ju Bibel 2000. JV:s översättning innehåller ju tex Guds namn, +1.

Ta gärna upp vad felskrivningarna är så kikar vi med grundtexten och jämför! :)


Kyrkomötet i Nicea tror jag var bland det falskaste i historien, Hur förklarar du annars att man förföljde och dödade folk som gick emot treenigheten? Nää... fyyyy för...


Hade en mycket lärd arbetskamrat som berättade om hur man valde ut högtiderna. Man i princip blundade o pekade i kalendern ... Runt jul så var det mörkt o tråkigt, vad hittar vi på då? Julafton!! Nej fy för... Tackar vet jag sann Kristendom som håller fast vid bibeln i alla lägen och inte accepterar alla hedniska högtider och falska påhitt! =)


Jag tror att Gud har sett till att rätt böcker finns med i bibeln! =)

 

Anmäl
2009-02-21 01:26 #55 av: Camillhe

Att sitta här och debattera alla felskrivningar är verkligen ett omöjligt jobb men jag hänvisar dig gärna till sidor där det visas. Finns ju massor av både böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar som behandlar Nya Världens översättning.

Den är dessutom översatt med ett tillägg av Russell, att den inte bör läsas utan hans " Studies in the Scripture" en nödvändig förutsättning för att rätt förstå Bibeln. Det tycker jag är ganska tragiskt, att man ska behöva en extra skrift för att "inte leva i mörker" som Charles Russell skriver.

 

Anmäl
2009-02-21 01:42 #56 av: Hukanson

Jesus säger att ingenhar någonsin sett Fadern utom de som han utvalt att se dvs Jesus själv . Så det är klart att de är två olika storheter åtmindstone för oss här i Världen . För det är ju också klart att Jesus menade att han själv var Fadern lika mycke som han ar Människosonen och dessutom fylld av Helig Ande .  Så Jesus både var och inte var Gud Fadern därför att han var Guds Son .  Det står skrivet att hans mor blev havande av helig ande så Jesus var troligtvis Gudason både i anden och i köttet . En gudomlig människa med heligt uppdrag att hjälpa individer och hela världen att komma vidare på vägen att med människans tankar ord och gärningar bygga både Guds Rike och Paradiset på Jordens jord och klippa.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-21 01:52 #57 av: Camillhe

Du skriver:"I Johannesevangeliet 1:1 "Ordet var EN gud", inte "Var Gud" som många tolkar.

Bad min grekiska vän en gång läsa ur sin Grekiska bibel o berätta för mig vad som stod och han sa att " det står att Jesus är en gud och han var hos Gud" Han berätta att det finns oika Gudar på Grekiska, precis som Hebreiska."

 

Nya världen hänvisar att dom satt in ordet en [Gud] till bl.a Johannes Greber. En spiritist, kanske inte världens lämpligaste källa till bibelöversättning. Dom försökte också åberopa Professor Julias Mantey som stöd, så att han till slut skrev till Vakttornet att dom inte fick det då han inte stödde deras översättning öht.

Om deras översättning nu var rätt, varför behövde dom försöka rättfärdiga det med dels en bibelöversättning gjord av en spiritist, dels med lögner om att en man som inte alls höll med dom, var en av grunderna till varför översättningen i just den här versen var korrekt.

Vad din grekiska vän läste är inte riktigt ngt som hör hit,

Den latinska översättningen:

in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum

 

Grekisk:

?? ???? ?? ? ????? ?a? ? ????? ?? p??? t?? ?e?? ?a? ?e?? ?? ? ?????

 

 

Anmäl
2009-02-21 11:19 #58 av: BattleBitch

#57

 

Läs mitt inlägg #34 samt #39. Orkar inte skriva om allt.

 

Visst här det hit vad en grekisk person säger att det sår så svenskan inte har samma uppbyggnad som grekiska och bara en grek/en som kan grekiska kan förklara till 100% hur det står.

 

Ha en trevlig lördag! =)

Anmäl
2009-02-21 11:46 #59 av: OlgaMaria

#54


"Kyrkomötet i Nicea tror jag var bland det falskaste i historien, Hur förklarar du annars att man förföljde och dödade folk som gick emot treenigheten? Nää... fyyyy för.."

De som motsattse sig treenigheten förföljde och dödade de som försvarade den också. Ingen av dem kan försvaras. Men de ena var inte värre än de andra kan man säga.


Hade en mycket lärd arbetskamrat som berättade om hur man valde ut högtiderna. Man i princip blundade o pekade i kalendern ... Runt jul så var det mörkt o tråkigt, vad hittar vi på då? Julafton!! Nej fy för... Tackar vet jag sann Kristendom som håller fast vid bibeln i alla lägen och inte accepterar alla hedniska högtider och falska påhitt! =)


"Jag tror att Gud har sett till att rätt böcker finns med i bibeln! =)"

Och det var kyrkofädernas förtjänst att Bibelns kanon ser ut som den gör idag. Dessa kyrkofäder ivrade för att försvara Bibeln så som den ser ut idag och de ivrade också för treenighetsläran. Den enda anledningen till att man ville fastställa kanon var att beskydda Bibeln mot villolärare som ville förändra innehållet eller ta bort eller lägga till vissa böcker.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-02-21 11:48 #60 av: OlgaMaria

Kopierade med det som du skrev om högtiderna av misstag. Hade inte tänkt skriva något om det just nu i alla fall.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.