Kyrkan

Varför...

2008-12-29 00:14 #0 av: Iram

...är det så att det är Gud som är god i nya testamentet, men Människorna som är onda när man ifrågasätter grymheterna i gamla testamentet? All slakt sker ju på Gudens order.

Någon som vill förklara lite om det? Jag förstår att kristna säkert är trötta på att försvara GT, men så länge det får stå kvar i och vara en del av bibeln anser jag att det är rätt att ifrågasätta det.

Eller är det så att man som kristen väljer att helt enkelt förbigå GT och endast koncentrera sig på den nyare, mildare delen av bibeln. Men då borde GT tas bort och förklaras ogiltig och förlegad, tycker jag. Så länge den får stå kvar och stickas i var konfirmands hand måste kristendomen stå för vad som skrivs där.

Eller?

Mvh Iram, nyfiken

Anmäl
2008-12-29 02:15 #1 av: savedbygrace

Har skrivit ett par blogginlägg om precis det här på sistone. Jag håller med om att det är svårt, men jag tycker precis som du att man inte kan förbi gå det. GT är i själva verket anledningen till varför GT behövs, så det är minst sagt relevant. 

Jag tror att du kan hitta en del av svaren där om du tar dig tid att läsa. www.fyndigheter.blogspot.com

Fråga gärna om det är något du undrar över!

Anmäl
2008-12-29 11:04 #2 av: Margareta

Klart vi som kristna står för vad som står i hela Bibeln.

Jag ser det så här:

Gamla testamentet beskriver hur eländigt allt är utan ett liv i gemenskap med Gud (Gamla förbundet) - medan Nya testementet beskriver hur livet är tillsammans med Gud (Tack vare Jesus i Nya förbundet). Utan Jesus - inget liv tillsammans med Gud. Jesus finns inte mer än profetiskt i gamla testementet - därför är det som det är.

Mer komplicerat än så är det inte för mig.

 

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-12-29 15:55 #3 av: fetknopp

Det beror på vilken bibelsyn man har. Om man tror att Bibeln är direktinspirerad av Gud ner till oss människor så blir oftast tolkningen bokstavlig dvs allt som står i Bibeln är sant och man behöver inte fundera på i vilken tid eller miljö texterna tillkommit. Denna syn på den heliga skriften är vanlig inom islam. Då har man naturligtvis knepigt med texter som berättar om en ondskefull Gud som gör människor illa.

Man kan också tro att Bibeln är ett resultat av människors tro och livstolkningar. Dvs Bibeln är ett vittnesbörd av de människor som skrev texterna. Alltså måste man beakta den miljö och tid som texterna kommit till i. Då blir det svårt att tro att Gud har "viskat" grymheter i örat på vissa människor som begått onda gärningar, liksom det är svårt att tro att Gud ligger bakom grymheter som människor begår idag i Guds namn. Att Bibeln rymmer just de texter som den gör beror på att man i kristendomens begynnelse behövde avgränsa antalet böcker i den heliga skrift, vilket beslutades på ett kyrkomöte. Detta betyder inte att Gud är tyst sedan dess och inte kommunicerar med oss människor. Vi måste alltid alltid fundera över vad som är god kristendom i vår tid. Kärleken är störst. Det vittnar både gamla och nya testamentet om. Om man läser GT så finns det åtskilliga vittnesbörd om en god och förlåtande Gud.

Visst blir det mer komplicerat! Det betyder att Bibeln inte är någon uppslagsbok utan en berättelse om tro.

Jag anser personligen att det är mycket märklig kristendom att säga att Gud inte har närvarat i vår värld utan Jesus. Är det något som GT berättar om är det livet i gemenskap med Gud. Kom ihåg att Jesus själv betraktade GT-texterna som heliga. Inte en enda gång har han sagt att de inte gäller!

Anmäl
2008-12-29 17:51 #4 av: Kvasar

Margareta

Det låter ju som du hr ditt på de klara. Men du har fortfarande inte svarat på hur du ser på Guds grymheter i GT. Du svarade på hur du ser på människornas grymheter i GT. Så du svarade med andra ord inte 100% på frågan.

Varför jag lägger mig i är för att jag också gärna vill ha ett svar på just den frågan.

Anmäl
2008-12-30 01:50 #5 av: karlrobert78

Jag är inte medlem på denna sidan men har stort intresse för just religonshistoria och har jobbat i Sv.Kyrkan som församlingspedagog.

Först måste jag säga att den kristna kyrkan i världen ser Gamla och Nya testamentet som Guds ord. Alla böcker är inspirerad av Gud och är kyrkans auktoritet i fråga om sann tro och kristet liv.

Men för att gå till historian så kan man säga att Bibeln är indelad i 3 grupper. GT som kan kallas för den "Judiska Bibeln" Motsvarande hebreiska beteckningar är Torá, Neviím och Ketuvím. Efter deras begynnelsebokstäver kallas hela den hebreiska bibeln Tanak. Denna del av Bibeln har rötter och kan ha nedtecknats så tidigt som ca 1000 år f.Kr. De första böckerna, Moseböckerna, kallas för lagen. Det handlar om världens skapelse och tillkommsten av Israels folk.
Här måste man sätta sig in i för vilka skrevs och nertecknades denna? Går man till andra samtida religoner så ser man ofta en gud/gudar som allsmäktiga och har många olika sidor och egenskaper. Här kan man väl dock säga att här skiljer sig judendomen mot andra då den bara har en Gud och inte flera. Gud framställdes här som både ond och god för att människan skulle veta att man hade en Gud som var hård mot de oliksinade men god mot de som följde hans lagar och regler. Ofta så ville man också framställa sin Gud som den enda rätta och gav då en förklaring till vad som hände med de som inte föjde Guds lag.
Sen följer en del böcker som kan ses som historieböcker, även här vill man spetsa till med att Gud är allsmäktig. Sen kommer profetböckerna. Här börjar en del löften om att Gud ska komma i mänsklig gestalt (ex. Jesajas bok).

Varför finns då GT med i våran Bibel? Kristendommen är direkt ursprungen ur judendomen. I början då de kristna församlingarna började uppstå läste man och studerade man de gamla testamentliga böckerna, men hade också ögonvittnen som sett och hört Jesus. Senare nertecknades dessa ögenvittnesskildringarna och de blev evangelierna.

Den andra delen av Bibeln är Apokryferna som kommit och gått genom tiderna. Dessa gamlatestamentliga texter finns inte med i "Judiska bibeln", men erkänns av den kristna kyrkan.

Sen har vi Nya testamentet som handlar om Gud i männsklig gestalt. Här kommer Gud in som kärlek och inte fördömmande. Gud straffar inte utan är ödmjuk.

Jag tror att man ska se GT mer som en historiebok som förklarar för dåtidens mäniskor om dess ursprung och tradition. Man ville också förklara vad som händer om man trotsar Guds vilja. Jag tror att när Jesus kom till världen så ville Gud kanske visa en ny sida av sig själv som en god Gud som var förlåtande.

Men visst är det för oss kristna det viktigaste vad som vittnas om NT, men utan GT får vi inte helheten och historian.

Sen om vad man vill tro som fetknopp skrev är upp till var och en. Jag personligen tror att den ondskefulle Guden i GT är mer "skrämselpropaganda" för folket i sin tid!

Svar eller dravel? Hoppas det ge lite svar på dina funderingar. Detta är dock lite fakta och mina tankar om detta!

//Marcus

Anmäl
2008-12-30 03:31 #6 av: savedbygrace

#4: Det här är inget som man med ett par meningar kan ge ett tillfredsställande svar på, och jag tänker inte ens låtsas att jag kan det med ett långt inlägg. Men jag tänker i alla fall försöka dela några saker som jag brukar ha i åtanke för att förstå Gudsbilden i GT.

1. Att Gud är god är lätt att underskatta. Vi kanske vill sätta lihetstecken mellan godhet och snällhet och oändlig tolerans. Men att Gud är god har inte samma innebörd som att vi kan beskriva en människa som god t ex för att hon gör något snällt. Att Gud är god innebär inte bara att han gör goda saker, utan han är själva definitionen av godhet. Det finns inget som inte är gott i hans väsen eftersom han ÄR godhet. Varför gör jag klart detta? Jo, därför att det innebär att allt som inte är alltigenom gott hamnar på kollisionskurs med Gud. Utifrån sitt väsen kan Gud alltså inte kompromissa med synden och ondskan; det vore att hamna på kollisionskurs med sig själv. Sann godhet står faktiskt inte i motsats till vrede, när den riktas mot det som är ont. De är i själva verket två sidor av samma mynt. (Inte ens människan kan väl anses göra fel när hon blir arg över krig eller svält? Och ändå är inte vi alltigenom goda.) Vrede över ondskan är alltså en självklar reaktion hos Gud, helt i linje med hans väsen. I GT har tiden ännu inte kommit för Gud att ta på sig alla människans synder i alla tider (vilket är exakt vad hela GT i det stora hela är en förberedelse för) och därför får synden och ondskan ofta fysiska konsekvenser och Guds vrede drabbar folket då och då. Men även om vreden över synden är en del av Guds karaktär är det inte hela Guds karaktär, och GT handlar minst lika mycket om hur Gud är både trofast och god, trots att hela epoken på grund av människornas synd som en enda berg-och-dal-bana där de gång på gång vänder sig bort från honom! Jag tycker att det är fascinerande att Gud gång på gång visar sin barmhärtighet och aldrig släpper taget. 

2. Vi lever i en fallen värld. Och människan är ingen robot utan egen vilja, utan är kapabel att välja både rätt och fel. Det innebär att om Gud ska förverkliga sin vilja är det inte alltid möjligt för honom att göra det på bästa tänkbara sätt (eftersom det skulle förutsätta att vi också var alltigenom goda och hade en vilja i enlighet med Guds). Man kan säga att Gud måste "spela med våra spelregler". Det är inte så svårt att tänka sig att handlingar från människans sida gör att Gud måste anpassa sin plan efter dessa. Om han ska kunna verka i världen kanske det är ofrånkomligt för Gud att göra s k etiska kompromisser. (Av två onda ting finns det oftast något som är "mindre" ont, och i det ljuset måste ju detta något vara det moraliskt rätta. Även om det i sig inte är försvarbart. Men så resonerar ju vi människor också!) Detta betyder inte att Gud tappat sin makt, men han har valt att ta ett kliv bakåt och ge människan en fri vilja vilket gör att han inte använder hela sin allsmäktighet. För att ändå kunna genomföra sin frälsningsplan (som ju syftar till att rädda den fallna världen!) fick han alltså förbereda den också på vår världs villkor och med de spelregler som hör därtill. Och vad vore alternativet? Att Gud avstått från att ingripa för att han inte ville spela med våra spelregler (vilket i och för sig inte vore särskilt konstigt! Att en helig Gud vill beblanda sig med en värld i moraliskt förfall är däremot förunderligt). Men man kan ju fundera över hur tidsepoken som GT utspelar sig under sett ut om Gud valt att vända sin skapelse ryggen. Förutom att det omöjliggjort Jesu död och uppståndelse och därmed resulterat i en mänsklighet utan hopp, är det inte alls otroligt att också denna epok skulle varit betydligt mer blodig och brutal. Vi måste komma ihåg att vi inte har hela bilden och därför inte har tillräcklig grund för att bedöma Guds handlande. (När man börjar tänka på hur många komponenter som måste spela in för Gud som ju ser och vet allt blir det hisnande. Och här kommer vi med våra moraliska pekpinnar. Det är som att lära Anja Persson åka slalom.)

3. GT återger hur judarna uppfattade Gud när händelserna inträffade! Det betyder inte att det hade hela bilen och kände Guds hela karaktär och motiv.

4. Om vi ska bilda oss en uppfattning om Guds agerande i Bibeln måste vi göra det utifrån det Bibliska perspektivet. Det innebär att vi får ta med i beräkning den andliga verklighet som Bibeln förutsätter finns. Finns inte den finns inte heller Gud och isåfall blir det ju meningslöst att diskutera Guds agerande. Frågan gäller inte Guds existens, utan varför han handlar som han gör, i Bibeln. Därför lyfter jag också fram den viktiga aspekten att det enligt Bibeln ständigt pågår en andlig strid mellan det onda och det goda. Där kan vi människor kan vara "spelpjäser" för det goda likaväl som det onda. På den här tiden var ondskan oerhört stark om man får tro Bibelns berättelser. Det finns många vidriga händelser som skildras. Ingen av oss vet vad som hänt om Gud inte gripit in i historien och handlat som han gjorde just då. Vi har ingen aning om vad som stod på spel och hur avgörande det kan ha varit. Som jag redan skrivit: vi har inte hela bilden.

Anmäl
2008-12-30 03:41 #7 av: savedbygrace

Höll på att glömma den viktigaste punkten!

5. När det nu är Bibelns Gud vi pratar om får vi också se vad Bibeln själv säger om vem Gud är. Bibeln hävdar nämligen att det är i Jesus vi förstår Guds sanna natur. I ljuset av detta får vi alltså försöka förstå GT. Och om vi tittar på Jesus ser vi att dominerande egenskaper hos honom är hans godhet och kärlek. Det rimmar väl med att Guds syfte med att bli människa helt enkelt är att ta konsekvenserna av sitt eget väsen som ju ÄR godhet och kärlek. Eftersom han är god kan han inte ha överseende med ondskan, och eftersom han är kärlek vill han inget hellre. Han kom för att ta på sig det straff han utifrån sitt väsen ofrånkomligen måste döma ut. För att ge sina barn möjligheten att ha gemenskap med honom trots att vi inte gjort oss förtjänta av det. Samma person som enligt Bibeln ska döma levande och döda - Jesus - är alltså den som på själv tagit på sig det straff som han själv ska döma ut. DET kallar jag kärlek. Och det är Guds i särklass största bevis på vem han är! Vi ser delar av Guds karaktär i GT, men Guds sanna natur ser vi på korset.

Anmäl
2008-12-30 12:00 #8 av: Kvasar

savedbygra, bra svar, tack!

Anmäl
2008-12-30 12:27 #9 av: Iram

Tack för att ni tagit er tid och skrivit sådana utförliga svar!

Mvh Iram

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.