Kyrkan

Varför?

2009-01-27 15:27 #0 av: evrekaw

Jag ser att Jesus finns som sajt här i forumet och tänker, åh så trevligt!

Jag tänker kärlek, vänskap och gemenskap...

Istället möter jag samma trista fanatism och samma rigida texttolkande som alltid fått mig att backa från att gå in i någon form av kristen gemenskap...

Jag tycker mig inte ha rätten att döma någon oavsett om det gäller homosexualitet, abort, kvinnliga präster... osv. Vad grundar sig denna tro till att man kantro sig ha "patent" på att ha förstått Guds ord bäst?  

Anmäl
2009-01-27 16:46 #1 av: Maria

Jag håller fullkomligt med dig. Läs lite fler trådar så märker du att "vi" har ganska olika uppfattning.

Alla är inte fanatiska bokstavstroende....Tack och lov.

/Maria

 

Anmäl
2009-01-27 17:00 #2 av: BattleBitch

En sak som blir farlig med internet är att man blir så rätt fram och det kan lätt missuppfattas.

Vi har ju alla olika sätt att tro. Om man inte tror att man har rätt så ska man fundera över sin tro igen tror jag :) hehe

Jag tycker man skall skilja på vad som står i Bibeln och döma... Om det står i Bibeln så kan du ju inte prata om att någon dömer eller så...

Anmäl
2009-01-27 17:24 #3 av: evrekaw

#2 Du säger: "Jag tycker man skall skilja på vad som står i Bibeln och döma... Om det står i Bibeln så kan du ju inte prata om att någon dömer eller så..."

Det är just dit jag vill komma - inte dömandet i sig - utan...

TOLKANDET av vad som står...

 HUR man kan vara så säker på att man tolkat EXAKT RÄTT att man därigenom kan hävda just sin tolkning som rådande...

Avser inte att döma någon - anser mig inte vara i position att döma... Jag FRÅGAR och UNDRAR

Står det i biblen: Älska din nästa såsom dig själv, utom homosexuella präster?

Den av er som är fri från skuld kasta första stenen, fast homosexuella präster får man kasta på...

Jag tolkar kärleksbudskapet som rådande över allt - Störst av allt är kärleken! Jag dömer inte andras tolkningar - jag ifrågasätter!

Anmäl
2009-01-27 18:06 #4 av: Maria

Självklart ska man ifrågasätta. Håller med dig helt igen...Glad Ditt sista stycke är bra.

Jag tror endast Gud har rätt att döma. Ingen har tolkningsföreträde över Bibeln. Den riktar sig till alla människor och alla kan finna något där som man kan ha som rättesnöre.

/Maria

 

Anmäl
2009-01-27 18:27 #5 av: BattleBitch

#3

 

Vart tror du Gud drar gränsen då? Kommer alla all få evigt liv, även självmordsbombare?

Enligt ditt budskap så kan man göra vad som helst bara kärleken finns. Så tror inte jag... Jag tror att Gud satt upp gränser, lagar, regler, moralnormer som vi måste följa.

Han har älskat oss alla, frågan är om vi älskar honom inte bara i tro, utan oxå i gärningar som det står i Jakob 2:10-26 "Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt. Densamme som sade: "Du skall icke begå äktenskapsbrott", han sade ju ock: "Du skall icke dräpa." Om du nu visserligen icke begår äktenskapsbrott, men dräper, så är du dock en lagöverträdare. Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag. Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtigheten åter kan frimodigt träda fram inför domen. Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom? Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen och någon av eder då sade till denne: "Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt" - vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde? Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar. Nu torde någon säga: "Du har ju tro?" - "Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro."Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva. Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn! Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret? Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad,och så fullbordades det skriftens ord som säger: "Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet"; och han blev kallad "Guds vän". I sen alltså att det är av gärningar som en människa bliver rättfärdig, och icke av tro allenast. Och var det icke på samma sätt med skökan Rahab? Blev icke hon rättfärdig av gärningar, när hon tog emot sändebuden och sedan på en annan väg släppte ut dem? Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död."

Jag tycker att det är rätt klart att det inte räcker med tro och visa kärlek. Man måste handla i rättfärdighet på det sätt Gud vill... Det kanske inte alltid är så bekvämt och det är väl därför den stora massan inte vill utöva handling som jag ser det =)

Anmäl
2009-01-27 19:06 #6 av: Maria

Jag tror faktiskt även att en självmordsbombare kan få evigt liv. En människa som sedan barnsben har indoktrinerats i att offra sitt liv samtidigt som man ska ta så många andra med sig som möjligt. Detta är galet men det är ofta unga pojkar.

Jag vet inte var Gud drar gränsen men jag vågar påstå att inte du vet det heller.

I övrigt så står vi otroligt långt ifrån varandra vad det gäller Kristen tro.

/Maria

 

Anmäl
2009-01-27 19:33 #7 av: evrekaw

#5 Du behöver komma med alla dina bibelcitat, jag kan dem redan. Jag har också läst bibeln... Läste om den under julen faktiskt, så jag har allt fräscht och uppdaterat...

Varför denna aggressivitet? Vem försöker du övertyga? Är det dig själv du måste övertyga genom att gå på så här hårt? Mig kommer du ingen vart med - sorry!

Jesus dog för våra synder. Genom tro på honom kan alla få syndernas förlåtelse om man verkligen ångrar sig från djupet av sitt hjärta och ber om syndernas förlåtelse...

 

 

Anmäl
2009-01-27 20:40 #8 av: BattleBitch

#6

 

Jo vi står nog rätt långt ifrån varandra i tro ;)

Anmäl
2009-01-27 20:43 #9 av: BattleBitch

#7

 

Sorry om du upplever det så. Men en diskussion om Bibeln och tro förstår jag inte hur man skall kunna föra utan bibelcitat. Känns som att det bränns för dig så fört bibeln kommer med i bilden...

Jag brukar försöka att läsa bibeln varje kväll innan jag lägger mig. Tron och vara nära Gud är mitt liv, inte bara vid Julen ;)

Anmäl
2009-01-28 02:16 #10 av: evrekaw

#9 Nej det bränns inte för mig - jag bara konstaterar att vi inte tolkar det som står lika och att vi lägger olika tyngdpunkt på bibelns alla skrivelser...

Rabbla citat skulle jag också kunna göra - men det leder bara till en meningslös ordduell...

Vartifrån du får att tron bara skulle var nära vi julen...? Obestämd

Får bara en känsla av att du underskattar de som inte följer "din väg" Som om vi är mindre vetande, inte förstår där du förstått...

Kanske har jag insikter du inte har?

Jag skulle önska att vi kunde mötas med ömsesidig respekt - inte bara försöka övertrumfa varandra... Att lära av varandra... Detta blir dock svårt när det ligger så mycket prestige begravt. så mycket Rätt och fel tänkande...

Medger att jag i alla avseenden, oavsett om det gäller religion eller ej, har svårt för besserwissrar...

Vi kan bara tolka dem - inget annat. Din tolkning är din - och jag respekterar den så länge du är beredd att acceptera mig utan att komma dragande med en massa citat för att blåsa upp dina och underminera mina. vad skulle var så hemskt om vi kunde enas i att vi båda är kristna och följer det vi tolkar som det rätta - trots att vi inte överensstämmer i allt?

Anmäl
2009-01-28 10:43 #11 av: BattleBitch

#10

 

Det var för att du skrev " Jag har också läst bibeln... Läste om den under julen faktiskt"

Tycker att man skall kunna diskutera kring sin tro, stå upp för den och ha belägg för det från bibeln.

Visst respekterar jag dig och din tro. Men det är väl inte vad forum är till för? Utan vädra ens tro och tankar kring Bibeln och vad som står där och det inkluderar i mina ögon att visa vad som står där med bibelcitat ;)

 

För mig känns det som inte du vill diskutera, men ändå "hänga" i ett forum där Jesus och bibeln diskuteras =)

Anmäl
2009-01-28 18:35 #12 av: Maria

#9 Jag läser också min Bibel och att vara nära Gud är en del av mitt liv. Jag undrar också varför du tror att bara Julen har med Gud att göra. Säkert tänker du på alla som "bara" går till kyrkan juletid men då tänker jag så här: Bättre en gång om året än ingen alls eller hur?

Man kan diskutera tro i all oändlighet utan att blanda in Bibelcitat. Tro är något väldigt personligt.

Jag har inte fattat de så, att denna sajt är till för att vädra tankarna kring Bibeln och vad som står där, utan det handlar om vår relation till Jesus.

#11 Inte behöver man "visa" för andra Kristna vad som står i Bibeln. Jag tror de flesta är ganska pålästa.

Skulle man nu mot förmodan ändå påvisa Bibelcitat så är det väl i meningen med att höra hur andra tolkar det. Annars vore det väl helt meningslöst...? Eller...?

/Maria

 

Anmäl
2009-01-28 18:39 #13 av: evrekaw

  

"För mig känns det som inte du vill diskutera, men ändå "hänga" i ett forum där Jesus och bibeln diskuteras =)"

SUCK... Slå upp vad ordet diskutera innebär i en ordbok...

Anmäl
2009-01-28 18:45 #14 av: BattleBitch

#12

 

Jag kom till sajten i hopp om att möta folk som älskade Bibeln och värderade sin relation till Jesus... Eftersom det var ett forum så uppfattade jag det som fritt att diskutera. Men jag hade tydligen fel.

 

Jag finns här för de som är starka nog att prata öppet och inte "slåss" så fort man hänvisar till bibeln. För Jesus har vi ju lärt känna genom bibeln Obestämd

 

 

Anmäl
2009-01-28 19:06 #15 av: Maria

#14

Nu är du väl ändå alltför dömande...

Jag värderar min tro till Gud och Jesus mer än du någonsin anar. Jag skulle inte uttrycka att jag "älskar Bibeln" men jag högaktar den. (Allt är en fråga om ordtolkningar.)

Vad menar du med att du finns till för de "som är starka nog att prata öppet och inte slåss" så fort man hänvisar till Bibeln?

Du slår i så fall ganska bra tillbaka må jag säga...

Jag har också lärt känna Jesus genom Bibeln men även genom andra människor och deras upplevelser. Framförallt genom min egen relation...

Vad menar du med att det inte är fritt att diskutera???

/Maria

 

Anmäl
2009-01-28 19:30 #16 av: evrekaw

#15 "Vad menar du med att det inte är fritt att diskutera???"

Hon vet inte vad ordet diskutera innebär...Flört

.. och uppenbart har hon valt ett ytterst passande namn.. "Battlebitch" (Törs inte översätta det för hon får nog fnatt om hon får veta exakt vad hon kallar sig... hi hi)

  

Anmäl
2009-01-29 08:57 #17 av: BattleBitch

#15 &16

 

Återkom när ni vill diskutera [diskut'e:rar Uttal] diskuterade diskuterat diskutera(!) verb samtala (om), överlägga (om)om Jesus o bibeln =) och slutar att misshandla ordet döma så fort man träffat en öm tå. Förklara istället motbevis med hjälp av bibeln, om ni nu kan det ;)

Anmäl
2009-01-29 11:40 #18 av: Santhe

#17 Bra svarat

Anmäl
2009-01-29 15:04 #19 av: BattleBitch

#18

 

Tack Glad

Jag älskar verkligen att prata, och tänkte forum kunde vara ett perfekt sätt att diskutera olika sätt att tro och varför man gör det =)

Anmäl
2009-01-29 18:33 #20 av: Maria

#19

Men då får du väl också acceptera att andra tror lite "annorlunda" men du vill hela tiden ha Bibelcitat som någon slags länk till allt man tycker/känner.

Du pratar om "motbevis". Här finns inget som behöver bevisas. Är man troende så känner man det i sitt hjärta.

Du skriver "ett perfekt sätt att diskutera olika sätt att tro och varför man gör det" Jättebra, men är du verkligen intresserad av hur någon annan känner som inte tänker som du? Det verkar inte så.

Ingen misshandlar ordet "döma" men det är ett intressant ord när det gäller religion. Det kan man inte komma ifrån. Vem har rätt att döma? Det finns hur mycket som helst i Bibeln som handlar om detta.

/Maria

 

Anmäl
2009-01-29 20:24 #21 av: BattleBitch

#20

 

Då kanske vi ska vara tydligare mot varandra :) Med vad man exakt tror på. Jag förstår ditt sätt att tro nu, då jag innan trodde att du var en bibel-troende, men nu förstår jag att du är en människa som följer ditt hjärta, och självfallet respekterar jag det.

 

Hade bara sett fram emot att diskutera Jesus med andra utifrån vad bibeln säger! Ser fortfarande framemot det oxå =)

Anmäl
2009-01-31 10:21 #22 av: Maria

#21

Jag blir väldigt förundrad. Jag läser ju också Bibeln regelbundet. Vi kan gärna diskutera Bibelord.

Skulle inte jag vara en "Bibeltroende"? Jag har förresten aldrig hört någon uttrycka sig så förut.

Jag är en människa som följer mitt hjärta, där har du rätt men då undrar jag stilla: Gör inte du det???

Om alla skulle tolka Bibeln exakt likadant så finns det väl inget att diskutera eller???

/Maria

 

Anmäl
2009-01-31 13:26 #23 av: BattleBitch

#22

 

Det var så jag uppfattade det. Men jag kanske förstod det fel? =)

Är Bibeln eller hjärtat viktigast för dig?

Anmäl
2009-01-31 16:01 #24 av: Maria

Hjärtat och Bibeln hör väl ganska samman eller...?

/Maria

 

Anmäl
2009-01-31 16:44 #25 av: BattleBitch

Jag tänkte om du blir tvungen att välja. =)

Att hjärtat säger en sak som inte stämmer med bibeln, vad litar du på då? Ditt hjärta eller Bibeln?=)

Anmäl
2009-02-02 09:14 #26 av: Maria

#25

Jag hänger inte riktigt med ändå. Kan du ge något exempel. Jag upplever inte att jag har ställts inför det valet någon gång.

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 11:36 #27 av: BattleBitch

#26

Jag tänkte hypotetiskt.

Vad går först, Bibeln eller hjärtat?

Min erfarenhet är att hjärtat kan vara rätt bedrägligt och luras rätt bra. Så jag själv säger Bibeln först, även om hjärtat säger något annan =)

Anmäl
2009-02-02 12:34 #28 av: Maria

#27

Jag är ingen syndfri människa, långt ifrån. Däremot anser jag inte att hjärtats känsla är bedrägligt. Det är just dessa gånger jag inte lyssnat på mitt hjärta som det har blivit fel.

Därför tycker jag att hjärtat och Bibeln hänger så väl samman.

Man känner instinktivt i sitt hjärta vad som är rätt.

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 13:11 #29 av: BattleBitch

#28

 

Så om bibeln benämner hjärtat som vilseledande/"mest bedrägligast av allt" Jesaja 17:9 "Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt - vem kan förstå det?"

Så tycker du ändå att man kan lite på sitt hjärta och följa Bibeln?

Du skriver att du "instinktivt i sitt hjärta känner vad som är rätt" ... Men Bibeln säger att härtat är vilseledande.  Utslagsfrågan igen ;) Litar du på Bibeln eller hjärtat? För här går dom ju inte på samma linje, som du påstått innan att dom gör =)

 

Anmäl
2009-02-02 13:46 #30 av: Maria

#29

Romarbrevet 10:9-13:

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Eller i Folkbibelns översättning:

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Varför pratar du om "utslagsfrågan" fånigt...

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig

Hjärtats tro leder till rättfärdighet

 

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 15:08 #31 av: BattleBitch

#30

 

Så du tror inte att hjärtat är förädiskt och kan lura människan?

 

1 Krönikeboken 28:9 "Och du, min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom helhjärtat och villigt, ty Herren rannsakar alla hjärtan och känner alla tankar och uppsåt. Om du söker Herren så låter han dig finna honom, men om du överger honom så förskjuter han dig för all framtid."

 

Hade alla hjärtan fattat rätt beslut hade väl aldrig Gud ha behövt rannsaka våra hjärtan? :)

Anmäl
2009-02-02 15:14 #32 av: Maria

#31

Nej, är svaret på din översta fråga.

 

Sedan tycker jag egentligen inte om sådan här "pajkastning/duell" med Bibelord. Det känns ovärdigt. Det blir som ett slagsmål där man ska kora en vinnare.

Jag har skrivit det förut och det är det som är så fantastiskt med Bibeln att det finns något där för alla.

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 15:30 #33 av: BattleBitch

#32

 

Så om jag tolkar dig rätt så tror du inte på vad Bibeln säger i detta läge utan mer på ditt hjärta? =)

Anmäl
2009-02-02 15:40 #34 av: Maria

#33

Vart vill du komma?

Jag försöker att vara så tydlig som möjligt. VILL du att jag ska säga att jag inte tror på Bibeln eller vad handlar det om?

Jag tror precis som jag skrivit tidigare att hjärtat och Bibeln hör ihop.

"Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd"

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 15:51 #35 av: BattleBitch

#34

 

Försöker bara förstå hur du tänker & vad du värderar.

Är alltid lika intrsserade av människors livsåskådning och sätt och tro och vad de har för belägg för sin tro =)

Anmäl
2009-02-02 15:55 #36 av: evrekaw

#33    Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta
        än att utskifta byte med de högmodiga.

Anmäl
2009-02-02 16:09 #37 av: BattleBitch

#36

 

Om du inte kan göra något annat än att vara otrevlig när du öppnar mun, så är mitt tips att skippa att öppna mun för dig ;)

Anmäl
2009-02-02 16:24 #38 av: Maria

#37

Nu får du väl lugna ner dig en smula...

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 16:31 #39 av: evrekaw

#37 träffade jag en öm punkt månne.... hi hi

Anmäl
2009-02-02 16:42 #40 av: BattleBitch

#39

 

Tyckte bara att du uppförde sig otrevligt, vilket är tråkigt.

Har aldrig förstått att man måste nedvärdera andra genom att vara otrevlig för att må bra. Men tydligen har vissa inget vettigt att tillföra diskussionen o då poppar otrevligheter upp som utfylnnad...

Anmäl
2009-02-02 16:43 #41 av: BattleBitch

#37

 

Nu skrev du väl till fel person? =)

Eller så får du förklara dig vad problemet är...

Anmäl
2009-02-02 16:46 #42 av: Maria

#40

Försök då att inte svara med samma mynt så att säga...

Jag tyckte faktiskt Bibelordet var ganska roligt med tanke på hur vi tjafsat. Där ser man att man kan t.om ha lite kul med Bibeln på ett annat sätt. Jag tror att Gud har humor.

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 16:53 #43 av: evrekaw

#40 Touché my lady...

#41 Fundera på den du....

Anmäl
2009-02-02 17:15 #44 av: BattleBitch

#42

 

Jag ser det inte som tjaffsa. Utan utbyta tankar. Jag har försökt att föra en seriös diskussion... Men nu vet jag hur ni ser på det!

Anmäl
2009-02-02 17:21 #45 av: Maria

#44

Jag tycker i alla fall att det blev lite tjafsigt det sista, det här med hjärtat och Bibeln.

Tro mig, det är inte bara du som har försökt föra en seriös diskission.

/Maria

 

Anmäl
2009-02-02 17:32 #46 av: BattleBitch

#45

 

Kanske för att jag var så dålig på att formulera mig, tyckte iaf att det var intressant. Tack för att du tog dig tid o svara på mina frågor!

Anmäl
2009-02-02 18:48 #47 av: evrekaw

 #46 Nej då, du är inte dålig på att formulera dig...

Men lite humor måste man faktiskt få ha emellanåt - även i ett forum som detta.  

Anmäl
2009-02-02 20:39 #48 av: BattleBitch

#47

 

Själklart ska man ha humor, vad vore livet utan det! :)

Men man ska akta sig för att göra sig rolig på andras bekostnad sånt blir ofta bakslag i slutänden.

Anmäl
2009-02-02 23:17 #49 av: evrekaw

#48 Upplevde dig som tillräckligt självsäker för att tåla lite... Mitt åt om jag hade fel...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.