2009-03-16 23:34 #0 av: Aldebaran

Lite om den esoteriska synen på treenigheten. I all välmening...

Det finns tre slag av verklighet: materiens, viljan och medvetenhetens verklighet. Man kan även uttrycka detta med följande: verklighetens tre likvärdiga aspekter är materia, vilja och medvetenhet. Detta är den esoteriska förklaringen på trinitismen dvs. läran om treenigheten.

Materia, vilja och medvetenhet är utan sammanblandning eller förvandling oupplösligt och oskiljaktigt förenade Ingen av dess tre aspekter är möjlig (kan finnas till) utan de båda andra. Materiens värld är samtidigt viljan och medvetenhetens värld. All de tre aspekterna är likvärdiga och ofrånkomliga, om man vill bilda sig en riktig totaluppfattning av verkligheten.

Varje atom är en treenighet. Alla uratomer har vilja och medvetenhet. Viljan ur urkraften och allmakten. Viljan är evigt blind. Medvetenheten som från början är potentiell (omedveten), kan genom manifestationen aktualiseras, aktiveras och expanderas. Viljan verkar direkt i uratomerna och indirekt genom aktiv medvetenhet. Medvetenheten kan därför bli viljans kanal eller utlopp.

Ingen annan "kraft" än viljan kan bli ett direkt, omedelbart, blint och allsmäktigt verktyg åt medvetenheten.

Den som har insett verklighetens treenighet har löst tillvarons grundproblem. De tre omedelbart givna och självklara absoluta, materia, rörelse och medvetenhet är alltets yttersta förklaringsgrunder. De förklarar sig alltså själva genom sina sätt att vara, sina yttringar och kan inte ytterligare förklaras, endast konstateras av alla. Rörelsen, skeendet eller naturprocessen betecknas även med kraft, energi, aktivitet och vilja.

Sedda ur sin totalitet utgör såväl materia som vilja och medvetenhet varför sig odelbara och oskiljbara enheter, hos vilka enheten är det primära. Materien är en och en enhet. Viljan är en och en enhet. Medvetenheten är en och en enhet.